Ingenjörsbarometern 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörsbarometern 2013"

Transkript

1 Ingenjörsbarometern

2 Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 3 Introduktion 3 Genomförande av Ingenjörsbarometern SAMMANFATTNING 4 DEL 1: VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL ARBETSGIVARE? 5 En attraktiv arbetsgivare Lön, förmåner och villkor 5 En attraktiv arbetsgivare Jobbets karaktär, karriär- och utvecklingsmöjligheter 6 En attraktiv arbetsgivare Om företaget 7 En attraktiv arbetsgivare Företagskultur, etik, rykte och värderingar 8 Om din framtida karriär 9 DEL 2: DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN 10 Ingenjörernas uppfattning om den attraktivaste arbetsgivaren 12 DEL 3. VAD VÄRDERAR INGENJÖRER I OLIKA BRANSCHER? 13 DEL 4. VAD VÄRDERAR INGENJÖRSSTUDENTERNA? 17 OM RESPONDENTERNA 18 2

3 Om undersökningen INTRODUKTION Många företag har svårt att rekrytera ingenjörer. Samtidigt behöver många ingenjörer vägledning i karriären och hjälp att hitta rätt arbetsgivare. Därför har Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer tillsammans startat Ingenjörskarriär, mötesplatser för att sammanföra ingenjörer och arbetsgivare. Sveriges Ingenjörer har medlemmar och Ny Teknik har läsare, det gör Ingenjörskarriär till den viktigaste och mest relevanta kanalen i Sverige när ingenjörer och arbetsgivare vill nå varandra. Ingenjörskarriär innehåller olika event, en webbplats, en mobilsajt, temabilagor, nyhetsbrev, närvaro i sociala medier samt en stor karriärundersökning bland ingenjörer, Ingenjörsbarometern. Det är den du håller i din hand nu. Datainsamlingsperiod: Enkäten var öppen 24 april till 20 maj Det första utskicket gjordes 24 april och en påminnelse gick ut 6 maj. Om enkäten: Enkäten bestod av olika delar. Den började med bakgrundsfrågor om befattning, bransch, lön och familjesituation. Efter det kom ett parti om vad ingenjörerna önskar sig av en potentiell arbetsgivare, och undersökningen avslutades med att man fick ange den mesta attraktiva arbetsgivaren och sin uppfattning om den i en rad påståenden. I rapporten redovisas resultaten för de yrkesverksamma ingenjörerna. I ett särskilt kapitel redovisas hur studentgruppen skiljer sig mot de yrkesverksamma. Ingenjörskarriär utvecklas kontinuerligt för att vara det ingenjörer och arbetsgivare vill att det ska vara. Kort sagt, Ingenjörskarriär är med i allt som rör ingenjörernas karriär och yrkesliv. GENOMFÖRANDE Metod: En webbenkät skickades via e-post ut till respondenterna. Urval: Urvalet består av yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer från Sveriges Ingenjörers medlemsregister. Dessutom skickades enkäten till en referensgrupp om studenter på civil- eller högskoleingenjörsprogrammen i Sverige. De yrkesverksamma skulle vara maximalt 50 år gamla och studenterna 30. Svarsfrekvens: Totalt har över ingenjörer och ingenjörsstudenter besvarat enkäten. Av dessa är yrkesverksamma vilket betyder att svarsfrekvensen är 16 procent. Av studenterna besvarade 940 stycken enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 6 procent. 3

4 Sammanfattning 1 (1) GOOGLE 9,8% 2 (5) ABB 4,3% 3 (2) APPLE 4,2% (3) ERICSSON 4,2% 5 (6) SCANIA 3,7% 6 (4) VOLVOKONCERNEN 3,5% 7 (10) IKEA 3,1% 8 (11) SAABKONCERNEN 2,5% 9 (8) SWECO 2,3% 10 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,0% Tabell 1. Rankningslistan 10-i-topp totalt. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering. OM FÖRETAGET Här svarar ingenjörerna att det viktigaste är att arbetsplatsen ligger bra i förhållande till hemmet. Det är också viktigt att företaget är framgångsrikt och ekonomiskt stabilt. Frågorna anses dock mindre viktiga än de inom andra block. FÖRETAGSKULTUR, ETIK, RYKTE OCH VÄRDERINGAR Här är det väldigt tydligt att kvinnorna i högre grad svarar mycket viktigt på samtliga påståenden. För både män och kvinnor är det viktigt att det är en bra sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen, för 77 procent av kvinnorna och 65 procent av männen är detta mycket viktigt. På påståendena om att företaget arbetar aktivt med jämställdhet och tar ett miljömässigt ansvar är det en betydligt högre andel kvinnor än män som svarar att det är mycket viktigt. Här sammanfattar vi de yrkesverksamma ingenjörernas svar. Google ligger i topp med mer än dubbelt så många röster som tvåan ABB. Det är bara sex röster som skiljer 2:a och 3:e platsen åt. Tredje platsen delas av Apple och Ericsson som fick exakt lika många röster. OM DIN FRAMTIDA KARRIÄR De karriärsteg som de flesta ingenjörer vill göra inom fem år är att byta arbetsgivare samt att bli antingen chef eller specialist. 11 procent vill byta arbetsgivare inom ett år och ytterligare 25 procent inom fem år. När vi frågar vad ingenjörerna önskar sig av en potentiell arbetsgivare svarar kvinnorna i högre utsträckning än männen mycket viktigt på olika påståenden. De påståenden där en högre andel av männen svarar mycket viktigt gäller konkurrenskraftig lön, prestationsbaserad lön, innovation och starkt varumärke. LÖN, FÖRMÅNER OCH VILLKOR Det viktigaste en potentiell arbetsgivare kan erbjuda är fast anställning, 82 procent av de svarande anser att detta är mycket viktigt och ytterligare 16 procent att det är ganska viktigt. Flexibla arbetstider kommer på andra plats och konkurrenskraftig lön på tredje plats. De tio viktigaste sakerna en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda JOBBETS KARAKTÄR, KARRIÄR OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Ingenjörerna vill ha kompetensutveckling, tre av fyra anser att det är mycket viktigt att en potentiell arbetsgivare kan erbjuda detta. Stort utrymme för eget ansvar, befogenheter samt utmanande arbetsuppgifter värderas också högt. Diagram 1. Yrkesverksammas 10-topp-lista för vad som är mycket viktigt på arbetsplatsen. Andel av yrkesverksamma. 4

5 Del 1 Vad önskar sig ingenjörerna av en potentiell arbetsgivare? Frågorna i denna del av enkäten delades upp i fem olika block och utvecklingsmöjligheter och värderingar är mycket viktigt, 88 procent svarade det jämfört med 80 procent av männen. Flexibla arbetstider kom på andra plats, även här angav en högre andel kvinnor att det är mycket viktigt, 83 procent jämfört med männens 71 procent. Konkurrenskraftig lön kommer på tredje plats och det är en av de få frågorna i enkäten där männen i högre grad än kvinnorna svarar mycket viktigt, 51 procent av männen och 49 procent av kvinnorna anser att det är mycket viktigt när de väljer arbetsgivare. Inom varje block fick de svarande en rad påståenden att ta ställning till. De ställs inte mot varandra, utan man tar ställning i varje enskilt påstående. Eftersom påståendena inte ställs mot varandra är det möjligt att exempelvis svara mycket viktigt på alla påståenden om så önskas. Generellt sett så svarar kvinnorna i högre utsträckning än männen mycket viktigt. Prestationsbaserade lönedelar som provision eller bonus anser ingenjörerna inte är så viktigt Bara 5 procent anger att det var mycket viktigt och en femtedel svarar inte alls viktigt. Det skiljer sig inte mycket mellan könen, 6 procent av männen tycker det var mycket viktigt jämfört med 4 procent av kvinnorna. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE LÖN, FÖRMÅNER OCH VILLKOR För ingenjörerna är fast anställning det viktigaste en arbetsgivare kan erbjuda. 82 procent av ingenjörerna angav att det är mycket viktigt och ytterligare 16 procent ganska viktigt. Kvinnorna tycker i ännu större uträckning att detta Civil- och högskoleingenjörer har ungefär samma prioriteringar, däremot skiljer det sig lite mellan de som har barn hemma och de som inte har det. De som har barn uppskattar i större utsträckning möjligheterna att distansarbeta och ha flexibla arbetstider. Sammanfattning löner, förmåner och villkor verksamma ingenjörerna är att erbjuda fast anställning, 82 procent anser att det var mycket viktigt. Fler kvinnor än män tyckte att det var mycket viktigt. 75 procent anser att det var mycket viktigt. procent anser att det är mycket viktigt. Det är ett av få alternativ i enkäten där männen svarar högre än kvinnor. lönedelar, enbart 5 procent anser att det var mycket viktigt. 5

6 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE JOBBETS KARAKTÄR, KARRIÄR- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Ingenjörerna anser att det viktigaste är kompetensutveckling, 72 procent svarar att det är mycket viktigt och ytterligare 26 procent anger ganska viktigt. Både för kvinnor och män kommer kompetensutveckling i topp men det är stora skillnader i hur hög andel som anger att det är mycket viktigt. 83 procent av kvinnorna och 67 procent av männen anger att kompetensutveckling är mycket viktigt. På andra plats kommer utmanande arbetsuppgifter där 63 procent anser att det är mycket viktigt och stort utrymme för eget ansvar och befogenheter kommer strax därefter. Även här tycker kvinnorna i högre utsträckning än männen att det är mycket viktigt att en potentiell arbetsgivare kan erbjuda detta. Sammanfattning jobbets karaktär, karriär- och utvecklingsmöjligheter viktigaste när det gäller jobbets karriär och utvecklingsmöjligheter är kompetensutveckling, 72 procent av de yrkesverksamma tycker att det är mycket viktigt. utmanande arbetsuppgifter, 63 procent anser att det är mycket viktigt. internationella kontakter anses vara särskilt viktigt för yrkesverksamma. Enbart 7 procent anser att det var mycket viktigt att ha möjligheter att jobba utomlands. Att ha möjlighet att arbeta utomlands anses inte lika viktigt. 7 procent svarar att det är mycket viktigt och mer än var fjärde svarar inte alls viktigt. Detta är dock ett av få påståenden där männen i högre grad än kvinnorna anser att det är mycket viktigt, 8 procent av männen mot 6 procent av kvinnorna. Inte heller möjlighet till internationella kontakter, till exempel genom resor/kontakter med utländska kolleger anses vara speciellt viktigt då man väljer arbetsgivare. Att kunna arbeta flexibelt så att det går att passa in med familjens behov är jätteviktigt. 6

7 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OM FÖRETAGET Det som ingenjörerna tycker är viktigast är att arbetsplatsen inte ligger för långt från hemmet. Mer än hälften tycker att det är mycket viktigt. Nästan hälften anser även att det är mycket viktigt att företaget är ekonomiskt stabilt. På tredje plats kommer påståendet att företaget är framgångsrikt. Minst viktigt anses påståendet att företaget är välkänt för allmänheten vara, endast 4 procent anser att det är mycket viktigt. Kvinnorna anser i högre utsträckning än män att det är mycket viktigt att arbetsplatsen ligger bra till, 61 procent mot 51 procent. Även när det gäller hur viktigt det är att företaget är ekonomiskt stabilt anser 10 procentenheter fler kvinnor än män att det är mycket viktigt. Däremot anser fler män än kvinnor att det är viktigt att företaget har innovativa produkter/tjänster. Sammanfattning om företaget ligger geografiskt attraktivt till, 54 procent anser att det är mycket viktigt. 44 procent anser att det är mycket viktigt. välkänt för allmänheten, enbart 4 procent tycker att det är mycket viktigt. Bonus är ju trevligt, men helst en högre fast lön som gör att man inte är beroende av en bonus. 7

8 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖRETAGS- KULTUR, ETIK, RYKTE OCH VÄRDERINGAR Både manliga och kvinnliga ingenjörer anser det vara mycket viktigt att det är en bra sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen, 77 procent av kvinnorna och 65 procent av männen angav detta. Det är i detta block av frågor det är störst skillnad i svaren mellan kvinnor och män. Mer än hälften anser att det är mycket viktigt med att företagen tillåter de anställda att ta egna initiativ och likaså att de tror på företagets produkter och/eller tjänster. Sammanfattning företagskultur, etik, rykte och värderingar finns en bra sammanhållning och gemenskap, 68 procent anser att det var mycket viktigt. egna initiativ, 62 procent anser att det var mycket viktigt. aktivt med jämnställdhetsfrågor och etiska frågor, men kvinnorna tycker att det är viktigare än vad männen gör. viktigt. Exempelvis svarar 27 procent att det är mindre viktigt eller inte alls viktigt att företaget arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Här syns det stora skillnader om man fördelar svaren per kön. Exempelvis tycker 48 procent av kvinnorna och 20 procent av männen att det är mycket viktigt med jämställdhetsfrågorna. Även på påståendet om att företaget tar ett tydligt miljömässigt ansvar är det betydligt högre kvinnor, 44 procent, än män, 26 procent, som svarar mycket viktigt. 8

9 OM DIN FRAMTIDA KARRIÄR Förutom att män generellt hellre blir specialister och kvinnor hellre projektledare, så ser kvinnor och män på samma sätt på sin karriär. Det de flesta vill göra är att byta arbetsgivare. 36 procent vill byta arbete inom fem år, och det gäller speciellt de yngre yrkesverksamma ingenjörerna och de som bor i Stockholm. De karriärsteg som lockar på lite längre sikt är framför allt att bli specialist/expert eller chef. Här svarar 47 respektive 41 procent någon variant av ja. De karriärsteg som lockar minst är att driva ett eget företag eller att bli vd, här svarar över hälften att de troligen inte vill ta detta karriärsteg. Sammanfattning om din framtida karriär vilja byta arbetsgivare inom ett år och 88 procent kan tänka sig göra det på kort eller lång sikt. att bli chef. framtiden. Det viktigaste är att ha flexibiliteten och kunna kombinera jobb- med familjelivet. 9

10 Del 2 Den attraktivaste arbetsgivaren Ingenjörerna fick välja från en lista vilken de ansåg vara den kunde de ange egna i slutet av listan. De fick instruktionen att tänka sig in i en situation då de inte var begränsade av bostadsort/pendlingsavstånd och andra praktiska faktorer vid val av arbetsgivare. 1 (1) GOOGLE 9,8% 2 (5) ABB 4,3% 3 (2) APPLE 4,2% (3) ERICSSON 4,2% 5 (6) SCANIA 3,7% 6 (4) VOLVOKONCERNEN 3,5% 7 (10) IKEA 3,1% 8 (11) SAABKONCERNEN 2,5% 9 (8) SWECO 2,3% 10 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,0% Tabell 2. Rankningslista, 10-i topp totalt. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering. Google ligger i topp med nästan dubbelt så många röster som tvåan ABB. Apple och Ericsson fick lika många röster var och delar därför tredjeplatsen, en röst efter ABB. och IKEA har klättrat flera placeringar på listan. Tetra Pak har däremot ramlat ur. Saabkoncernen stiger flera placeringar och blir därmed ny på listan. KVINNOR 1 (6) IKEA 6,0% 2 (1) GOOGLE 4,4% 3 (4) SWECO 3,2% 4 (3) SCANIA 3,1% 5 (7) VOLVOKONCERNEN 3,0% 6 (2) ERICSSON 2,9% 7 (5) TETRA PAK 2,8% 8 (9) ABB 2,7% 9 (10) H&M 2,5% 10 (10) APPLE 2,3% MÄN 1 (1) GOOGLE 12,0% 2 (2) APPLE 5,0% 3 (4) ABB 4,9% 4 (3) ERICSSON 4,7% 5 (6) SCANIA 4,0% 6 (5) VOLVOKONCERNEN 3,7% 7 (8) SAABKONCERNEN 2,8% 8 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,3% 9 (*) ATLAS COPCO 2,0% 10 (9) ÅF 2,0% Tabell 3. Rankningslistan, 10-i-topp fördelat på kvinnor och män. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som den mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering, asterisk är nykomlingar på listan. Google toppar listan hos männen, men i år är IKEA populärast hos kvinnorna. Sex av företagen ligger på både männens och kvinnornas topplista. man har roligt etc... Det tycker jag inte stämmer alls. Arbetsgivare ska veta att bra lön = bra kompetens = bra produkter. 10

11 Männens åsikter om den attraktivaste arbetsgivaren är relativt enhetliga medan kvinnornas är mer diversifierade, 43 procent av männens röstar på företag som finns på tio i topp listan, motsvarande siffra för kvinnorna är 33 procent. 30 ELLER YNGRE 1 (1) GOOGLE 12,2% 2 (3) APPLE 4,5% 3 (4) SWECO 3,9% 4 (2) ABB 3,8% 5 (5) SCANIA 3,2% 6 (8) IKEA 3,0% 7 (8) ÅF 2,4% 8 (*) SAABKONCERNEN 2,3% 9 (*) ERICSSON 2,1% 10 (*) ATLAS COPCO 1,9% 31 TILL 40 1 (1) GOOGLE 11,4% 2 (2) APPLE 4,3% 3 (3) SCANIA 3,8% 4 (4) VOLVOKONCERNEN 3,6% 5 (6) ABB 3,6% 6 (10) IKEA 3,1% 7 (5) ERICSSON 2,9% 8 (8) SWECO 2,3% 9 (7) SAABKONCERNEN 2,1% 10 (*) ÅF 2,1% Sammanfattning av den attraktivaste arbetsgivaren Google. De är populärast hos männen och näst populärast hos kvinnor. så har de liknande preferenser för vilka företag de gillar, sex av företagen förekommer på båda gruppernas tio-i-topplista. fritt jobb (tidsmässigt och arbetsmässigt) där jag får ta mycket ansvar själv. 41 ELLER ÄLDRE 1 (1) GOOGLE 7,2% 2 (1) ERICSSON 6,4% 3 (3) ABB 5,3% 4 (4) VOLVOKONCERNEN 4,1% 5 (5) APPLE 3,9% 6 (6) SCANIA 3,9% 7 (10) IKEA 3,1% 8 (*) SAABKONCERNEN 3,0% 9 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,2% 10 (*) ATLAS COPCO 1,9% Tabell 4. Rankningslistan, 10-i-topp fördelat per åldersgrupp. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som den mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering, asterisk är nykomlingar på listan. 11

12 INGENJÖRERNAS UPPFATTNING OM DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN I förra delen fick ingenjörerna svara på vilket företag de tyckte var mest attraktivt och här har de fått svara på vad som gör företaget attraktivt. De svarande fick 11 påståenden att ta ställning till om det företag de hade valt som mest attraktivt. Eftersom de svarade om olika företag har företagsnamnet bytts ut mot X i diagrammet. Två tredjedelar tycker att påståendet x är ett starkt varumärke stämmer mycket bra för det företag de valt som den mest attraktiva arbetsgivaren. Förutom det så uppfattas företag som attraktiva om de kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och öka de anställdas kompetens. Dessutom så anser över hälften av de svarande att företagen också skulle kunna ge dem internationella kontakter, bra karriärmöjligheter och att det skulle se bra ut i deras cv att de har jobbat där. Det är också viktigt att de företag de valde har produkter och tjänster som de tror på. Däremot tror de inte att företagen de har valt jobbar med etiska frågor i hög utsträckning. Sammanfattning av ingenjörernas uppfattning om den attraktivaste arbetsgivaren anses vara de mest attraktiva företagen. uppfattas kunna erbjuda ingenjörer stimulerande arbetsuppgifter och öka deras kompetens. arbeta med produkter och tjänster som de tror på. Diagram 7. Fördelning av vad som gör företagen attraktiva. 12

13 Del 3 Vad värderar ingenjörer i olika branscher? Ingenjörerna har själva kategoriserat inom vilka branscher de arbetar. Alla tabeller i detta avsnitt visar resultaten för vad ingenjörer inom respektive bransch tycker. I texten till respektive tabell beskriver vi lite mer utförligt vad som sticker ut i förhållande till helhetsresultatet. Data och it 1 Google 26% 2 Apple 7% 3 Spotify 5% 4 Microsoft 4% 5 Axis Communications 3% 6 Ericsson 3% 8 ABB 2% HiQ 2% 10 Saabkoncernen 1% För ingenjörerna inom data och it-branschen är det mindre viktigt än för andra att det finns kollektivavtal, interna karriärmöjligheter eller att företagen tar ett tydligt miljömässigt ansvar. Inte heller tycker de att det är lika viktigt som andra att ha tydliga riktlinjer i sitt arbete. Däremot vill de i högre grad än andra bli specialister. De företag som dessa ingenjörer klassar som mest attraktiva utmärker sig mer än andra med att ha innovativa och informella arbetsmiljöer, och att det ger hög status att arbeta där samt att det ser bra ut i cv:et att ha gjort det. Tillverkning och verkstad 1 ABB 8% 2 Scania 6% 3 Atlas Copco 5% 4 Tetra Pak 4% 5 Sandvik 4% 7 Google 3% 8 SKF 3% 9 IKEA 3% Det som utmärker ingenjörerna som arbetar inom tillverkning och verkstadsindustrin är att de oftare än andra vill bli chefer. Näst efter Data och IT är branschen undersökningens största, vilket gör att resultatet liknar undersökningens resultat som helhet. viss lönenivå, sen blir det andra saker som blir viktigare, tex flexibla arbetstider. Fordon 2 Scania 14% 4 Google 6% 5 Apple 5% 6 IKEA 3% 7 ABB 2% 8 Atlas Copco 2% Bombardier 2% 10 Autoliv 2% De som arbetar inom fordonsindustrin värdesätter interna karriärmöjligheter mer än andra. De anser också att deras favoritföretag har mycket starka varumärken. Telekom 1 Ericsson 30% 2 Google 18% 3 Apple 7% 4 Axis Communications 3% 5 Spotify 3% 6 IKEA 2% 7 Sony Mobile 1% 8 ABB 1% 9 Cisco Systems 1% De som arbetar inom telekom-branschen vill arbeta med innovativa produkter och utomlands mer än andra, däremot så är det inte lika viktigt för dem att ha tydliga riktlinjer i sitt arbete. De är mindre intresserade än andra att bli chefer eller projektledare. De anser i högre grad än andra att det företag de anser vara mest attraktivt utmärks av en innovativ företagskultur. 13

14 Energi 1 ABB 12% 4 Siemens 3% 5 Svenska Kraftnät 3% 6 Sweco 3% 7 ÅF 3% 8 Google 2% 9 Scania 1% 10 Aker Solutions 1% Bygg 1 Skanska 13% 2 Sweco 9% 3 WSP 6% 4 NCC 6% 5 Tyréns 4% 6 Ramböll 4% 7 IKEA 4% 9 Google 3% Peab 3% För ingenjörerna inom energibranschen är det viktigare än för andra att företaget tar ett tydligt miljömässigt ansvar. Däremot är det mindre viktigt att företagen har innovativa produkter eller tjänster. När de får välja ut vilka företag de helst jobbar på så väljer de i högre utsträckning än ingenjörer i andra branscher företag som de anser vara mindre innovativa, inte har informella företagskulturer och inte lika starka varumärken. De anser också att arbete i dessa företag ger lägre status än andra arbeten. Ingenjörerna inom byggbranschen särskiljer sig inte särskilt från genomsnittet, dock vill de i högre utsträckning bli projektledare eller helt byta verksamhetsområde. Kommun och landsting 1 Sweco 7% 2 Göteborgs stad 5% 3 Google 4% Trafikverket 4% 5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4% 6 IKEA 3% Stockholms stad 3% 9 WSP 3% 10 Skanska 2% De som arbetar inom kommun och landsting tycker oftare att det är viktigt med kollektivavtal, kompetensutveckling och att det tas ett tydligt miljömässigt ansvar. De vill också oftare ha tydliga riktlinjer och varierande arbetsuppgifter. Däremot är det inte lika viktigt för dem med internationella kontakter eller att verka globalt. De tycker inte heller att det är lika viktigt som andra med konkurrenskraftiga löner och karriärmöjligheter. De anser att deras favoritarbetsgivare inte har starka varumärken och inte heller erbjuder arbeten som ger hög status. De tror också i lägre utsträckning än andra att organisationerna kan erbjuda dem bra karriärmöjligheter eller att arbete där skulle se bra ut i deras cv. 14

15 Läkemedel, kemi och bioteknik 1 AstraZeneca 8% 2 GE Healthcare Bio-Sciences 6% 3 Mölnlycke Health Care 4% Tetra Pak 4% 5 Google 4% 6 Akzo Nobel 3% 7 Arla Foods 3% IKEA 3% Scania 3% 10 Perstorpkoncernen 2% Statlig sektor 1 Trafikverket 9% 2 Google 8% 4 Apple 4% 5 IKEA 3% 6 Ericsson 2% 7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2% Sweco 2% 9 ABB 2% Saabkoncernen 2% Precis som ingenjörerna inom tillverkning och verkstad så är detta en grupp som inte utmärker sig så mycket jämfört med genomsnittet. tydliga ansvar och beskrivning av arbetsuppgiften. Man måsta veta vad arbetsgivaren förväntar sig. Försvar 1 Saabkoncernen 30% 2 Google 8% 3 Apple 4% 4 Försvarets Materielverk 4% 5 Combitech 3% 6 ABB 3% 7 Scania 2% 8 Ericsson 2% Kockums 2% 10 IKEA 1% De som arbetar inom försvarsindustrin utmärker sig genom att det är viktigare för dem än för andra med övertidsersättning. företagens värderingar, att företagen arbetar med etiska frågor eller att de tror på företagets produkter. 45 procent vill också byta arbetsgivare i framtiden. Inom den statliga sektorn anser ingenjörerna än mer än andra att det är viktigt med kompetensutveckling, att ha möjlighet att distansarbeta och att få extra semesterdagar. Däremot är det inte lika viktigt att myndigheten har innovativa produkter eller konkurrenskraftig lön. De vill också i större utsträckning bli specialister men i mindre utsträckning chefer. När de får välja vilken arbetsgivare de helst skulle vilja jobba hos så karakteriseras de av att de har svagare varumärke och sämre interna karriärmöjligheter än företagen som ingenjörer i det privata näringslivet väljer. Stål och gruvor 2 Sandvik 9% 3 SSAB 8% 4 ABB 8% 5 Scania 6% 6 Atlas Copco 6% 7 Boliden Mineral 5% 8 Höganäs 3% 9 Google 2% Ingenjörerna som arbetar inom stål- och gruvbranschen tycker i högre grad än andra respondenter att det är viktigt med kollektivavtal och interna karriärmöjligheter. 50 procent vill bli chefer samtidigt som 45 procent vill byta arbetsgivare. De företag som ingenjörerna skattar som mest attraktiva inom denna bransch skattas också som mindre innovativa relativt andra branscher. Företagen förknippas också med lägre status. 15

16 Skog och trä 1 SCA Hygien Products 9% 2 BillerudKorsnäs 9% 3 Tetra Pak 8% 4 IKEA 5% 5 Google 5% 6 Stora Enso 3% ÅF 3% 8 ABB 3% 9 Akzo Nobel 2% Bank & finans 1 Google 22% 2 Handelsbanken 13% 3 Apple 6% SEB 6% 5 H&M 5% Spotify 5% 7 Microsoft 4% 8 IKEA 3% 9 Atlas Copco 2% Tobii Technology 2% För ingenjörerna inom skogs- och träbranschen är det viktigare än för andra att företagen tar ett tydligt miljöansvar. De värderar också, högre än andra, att få utmanande och varierande arbetsuppgifter, samt att det finns kollektivavtal. Så när de väljer vilket företag de tycker är mest attraktivt väljer de sådana som de tror uppfyller dessa kriterier. Däremot så anses det inte vara förknippat med hög status att jobba där eller att det ser bra ut i deras cv. Många inom branschen vill också bli chef eller helt byta verksamhetsområde. För ingenjörerna inom bank- och finansbranschen är det generellt viktigare än för andra att få en konkurrenskraftig lön och att företaget de arbetar på är framgångsrikt, däremot är det mindre viktigt för dem med övertidsersättning, kollektivavtal och kompetensutveckling. Det är inte heller lika viktigt att företaget arbetar aktivt med etiska frågor och tar ett tydligt miljömässigt ansvar. Då de får tänka på det företag de helst vill arbeta på har företagen oftare än genomsnittet en informell och innovativ företagskultur och det är förknippat med hög status att arbeta för dem. Deras favoritföretag upplevs också vara mindre intresserat av att arbeta med etiska frågor än genomsnittet. Livsmedel 1 Tetra Pak 17% 2 Arla Foods 10% 3 IKEA 9% 4 Google 5% Scania 5% Apple 3% H&M 3% 9 ABB 2% Atlas Copco 2% För ingenjörerna som arbetar inom livsmedelsbranschen är det viktigare än för andra att företagen arbetar med etiska frågor, tar ett tydligt miljömässigt ansvar och att de har samma värderingar som ingenjörerna. Det är fler i denna bransch än många andra som vill bli chef eller projektledare. När de ska karakterisera sitt drömföretag så utmärks de av att de har goda interna karriärmöjligheter, men det anses inte vara förknippat med hög status att arbeta där. 16

17 Del 4 Vad värderar ingenjörsstudenterna? Studenterna i denna undersökning är en mindre referensgrupp. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE LÖN, FÖRMÅNER OCH VILLKOR Även för studenterna är fast anställning den viktigaste faktorn men procentuellt färre än i gruppen yrkesverksamma, 72 procent mot studenternas 82 procent, svarar att det är mycket viktigt. Flexibla arbetstider är det näst viktigaste för de yrkesverksamma ingenjörerna men hamnar på tredje plats för studenterna där 37 procent anser att det är mycket viktigt. Övertidsersättning är en viktig fråga för studenterna. Den hamnar på andra plats för dem och 41 procent anger att detta är mycket viktigt jämfört med 26 procent av de yrkesverksamma. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE JOBBETS KARAKTÄR, KARRIÄR- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Det som anses viktigast av studenterna är kompetensutveckling, 77 procent anser att det är mycket viktigt. På andra plats kommer varierande arbetsuppgifter, 57 procent svarar att det är mycket viktigt, och på en delad tredje plats interna karriärmöjligheter samt utmanande arbetsuppgifter där 53 procent angav att det är mycket viktigt. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OM FÖRETAGET Svaren från studenterna skiljer sig inte nämnvärt åt från de yrkesverksamma, det blir samma rangordning. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖRETAGSKULTUR, ETIK, RYKTE OCH VÄRDERINGAR Dessa frågor är viktiga för studenterna. I de flesta fallen svarade studenterna i högre omfattning mycket viktigt än de yrkesverksamma. Det viktigaste för studenterna är att det är bra sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen, här svarar 79 procent att det är mycket viktigt. OM DIN FRAMTIDA KARRIÄR Det är en hög andel som svarar att de skulle vilja starta eget företag, ungefär 25 procent av studenterna kan tänka sig göra det. Drygt 56 procent svarar att de någon gång vill bli chefer och ytterligare 29 procent att de kanske skulle kunna tänka sig det. DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN Rankningslista 10 i topp för studenter 1 (1) GOOGLE 14,1% 2 (2) ABB 5,9% 3 (4) SWECO 5,3% 4 (3) APPLE 4,1% 5 (5) ÅF 2,9% 6 (*) SKANSKA 2,3% 7 (*) SPOTIFY 2,1% 8 (8) SAABKONCERNEN 2,0% 9 (10) ERICSSON 1,7% (9) SCANIA 1,7% Tabell 5. Rankningslistan, 10-i-topp för studenter. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som den mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering, asterisk är nykomlingar på listan. STUDENTENS UPPFATTNING OM DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN I topp ligger påståendet att jobba på företaget x skulle öka min kompetens, vilket 78 procent anser stämmer mycket bra. På andra plats kommer att företaget är ett starkt varumärke och på tredje plats att det är bra att ha i sitt cv. plats är det ju fantastiskt om det finns möjlighet att göra intern karriär. Internationella kontakter och resor är alltid givande, men inte avgörande. 17

18 Om respondenterna Nedan redovisas några bakgrundsvariabler för de yrkesverksamma medlemmar som besvarade enkäten. HAR DU EN CHEFSBEFATTNING? 16 procent av de svarande anger att de har en chefsbefattning. VILKEN ÄR DIN NUVARANDE BRUTTOLÖN PER MÅNAD? 12 procent uppger att de har en lön under kronor per månad. 21 procent att de har en lön på mellan och kronor. 39 procent att de har en lön på mellan och kronor. 19 procent har mellan och kronor och resterande 9 procent har över kronor. HAR DU HEMMAVARANDE BARN, OM JA, HUR GAMMALT ÄR DET YNGSTA BARNET? 55 procent anger att de har hemmavarande barn. För mer än en tredjedel av dessa, 35 procent, är det yngsta barnet yngre än 2 år. För ytterligare en knapp tredjedel, 31 procent, är det yngsta barnet 3-6 år. Detta innebär att två tredjedelar av dem som har barn har minst ett barn hemma eller på förskola. För 21 procent är det yngsta barnet 7-12 år och för resterande 13 procent är det yngsta barnet över 12 år. KÖNSFÖRDELNING 29 procent av de svarande är kvinnor. INOM VILKEN BRANSCH VERKAR DET FÖRETAG/DEN ARBETSGIVARE DÄR DU ARBETAR I DAG? 18

19 REGIONSFÖRDELNING ÅLDERSFÖRDELNING, ANDEL AV RESPONDENTERNA PER ÅLDERSGRUPP 19

20 20

Ingenjörsbarometern 2013

Ingenjörsbarometern 2013 Ingenjörsbarometern 2013 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE 1 Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 3 Introduktion 3 Genomförande av Ingenjörsbarometern 2013 3 SAMMANFATTNING 4 DEL 1: VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2014

Ingenjörsbarometern 2014 Ingenjörsbarometern 0 www.ingenjörskarriär.se ING_ingenjörsbarrometer_folder_0x9.indd 0-09-9 6: Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN Introduktion Genomförande av Ingenjörsbarometern 0 SAMMANFATTNING DEL : VAD ÖNSKAR

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2015

Ingenjörsbarometern 2015 Ingenjörsbarometern 0 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN Genomförande av Ingenjörsbarometern 0 SAMMANFATTNING DEL : VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL ARBETSGIVARE? En attraktiv

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2016

Ingenjörsbarometern 2016 Ingenjörsbarometern 06 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 4 Genomförande av Ingenjörsbarometern 06 4 SAMMANFATTNING 5 DEL : VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL ARBETSGIVARE? 6

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2012

Ingenjörsbarometern 2012 Ingenjörsbarometern 2012 www.ingenjörskarriär.se 1 Innehåll Om undersökningen OM UNDERSÖKNINGEN 3 Bakgrund och syfte 3 Genomförande 3 SAMMANFATTNING 4 VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL ARBETSGIVARE?

Läs mer

Undersökning av civilingenjörer

Undersökning av civilingenjörer Undersökning av civilingenjörer Sinitor bistår Nextmedia med en undersökning för att ta reda på följande om civilingenjörer: Vad ökar intresset för arbetsgivare i mindre städer / glesbygd? Vilken image

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Pressrelease: KarriärIndex 2007

Pressrelease: KarriärIndex 2007 Pressrelease: KarriärIndex 2007 Ericsson, IKEA och Sony Ericsson är Sveriges hetaste arbetsgivare bland både högskolestudenter och unga yrkesverksamma akademiker. Nu är resultatet från den årliga undersökningen

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari 2011 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF...

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX SVERIGE SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på Academic Work är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt )

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt ) Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Pengar är inte allt (men inte heller helt oviktigt ) En undersökning kring vad ekonomer förknippar med en attraktiv

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

employer branding Sverige Randstad Award resultat 2015 föreställningen är verkligheten

employer branding Sverige Randstad Award resultat 2015 föreställningen är verkligheten employer branding föreställningen är verkligheten Sverige Randstad Award resultat 2015 innehållsförteckning 1. bakgrund och utformning av undersökningen 2. globala resultat 3. resultat per land vilka är

Läs mer

TM Arbetslivsundersökning

TM Arbetslivsundersökning 1 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2010. Detta är första gången som en systematisk undersökning sker av vad TM-alumni arbetar med, i vilka branscher de verkar, vad de

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

employer branding föreställningen är verkligheten Randstad Sverige Randstad Award resultat 2014

employer branding föreställningen är verkligheten Randstad Sverige Randstad Award resultat 2014 employer branding föreställningen är verkligheten Randstad Sverige Randstad Award resultat 2014 innehållsförteckning 1. bakgrund och undersökningens utformning 2. globala resultat 3. resultat per land

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Polen Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt exempelvis

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Ryssland Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Luxemburg Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

DEN ALLA VILL HA SEN. NU.

DEN ALLA VILL HA SEN. NU. DEN ALLA VILL HA SEN. NU. TEKNIKSPRÅNGET.SE TEKNIKSPRÅNGET GER MORGONDAGENS STJÄRNOR CHANSEN ATT TESTA ETT TOPPJOBB IDAG. SATSA PÅ ETT OSÄKERT KORT. Idag närmar sig många av Sveriges ingenjörer pensionen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare 2015:2 Jobbhälsobarometern Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare Delrapport 2015:2 Sveriges Företagshälsor 2015-12-17 Innehåll

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Anseendeindex Företag 2015

Anseendeindex Företag 2015 Anseendeindex Företag 2015 2015-04-20 Göran Celander Jonathan Wennö Kommentarer IKEA har högst bland 38 testade företag med verksamhet i Sverige. AB Volvo, Scania och Volvo PV följer närmast på listan.

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Drömjobbet Där jag har intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Nästan alla har jobb och de flesta har fått jobbet de drömde om

Nästan alla har jobb och de flesta har fått jobbet de drömde om KARRIÄREN efter Nästan alla har jobb och de flesta har fått jobbet de drömde om Ledarskapet KTH-studenten blir snabbt ledare Allt fler som examineras från KTH leder andra i sitt dagliga arbete. Redan 2

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

UTLANDSENKÄT Under hösten 2015 genomförde Sveriges Ingenjörer enkätundersökning bland sina medlemmar som arbetar i utlandet.

UTLANDSENKÄT Under hösten 2015 genomförde Sveriges Ingenjörer enkätundersökning bland sina medlemmar som arbetar i utlandet. Utlands- enkät 2015 Utlandsenkät 2015 sverigesingenjorer.se 3 UTLANDSENKÄT 2015 Under hösten 2015 genomförde Sveriges Ingenjörer enkätundersökning bland sina medlemmar som arbetar i utlandet. Enkäten

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer