FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA"

Transkript

1 FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

2 PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson Chalmers lärandecentrum Webbsida: Originaltitel: The Swedish industry s needs of competences in sustainable development - A comparative analysis to the engineering education at Chalmers University of Technology Examensarbete vid Institutionen för energi och miljö, avdelningen fysisk resursteori Tryck: TeknologTryck, Göteborg, 2010 KONTAKT Andreas Hanning Anna Priem Abelsson

3 INTRODUKTION Detta dokument sammanfattar slutsatserna från två uppsatser för masterexamen vid Chalmers tekniska högskola 2009/2010. Resultaten som presenteras i denna sektion baseras på ett examensarbete utfört vid Chalmers tekniska högskola 2009/2010, där Andreas Hanning och Anna Priem Abelsson undersökte den svenska industrins behov av ingenjörer med kompetens inom hållbar utveckling. Examensarbetet baseras på en enkät till Chalmers alumni som utexaminerades 2006, en enkät till Chalmers studenter, samt intervjuer med nyckelpersoner på 16 företag; AB Volvo, ABB, Akzo Nobel, DHL, Electrolux, E.ON, Ericsson, Hifab, Husqvarna, IKEA, Scania, Skanska, SKF, Sweco, Vattenfall och ÅF. Med denna folder vill vi förmedla resultaten både till den svenska industrin, Chalmers och till andra lärosäten som har ingenjörsutbildningar. Ta gärna del av alla resultat och rapporterna i helhet som finns tillgängliga via Chalmers publikationsdatabas

4 KOMPETENSBEHOV Företagen upplever ett behov av ingenjörer som främst besitter kunskap inom ett tekniskt område men som även har en bra grundförståelse för och baskompetens inom hållbar utveckling som dessa kan relatera till sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Företagen efterfrågar även ett mindre antal ingenjörer med specialkompetens inom hållbar utveckling. Vi behöver ingenjörer som är ingenjörer, men de måste även vara ingenjörer som kan agera hållbart. Om de inte är utbildade för att arbeta hållbart så är de inte utbildade för framtiden - En senior vice president på ett bygg/konsult-företag

5 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 8 företag av 16 satsar på internutbildningar som delvis fokuserar på hållbar utveckling. Anledningarna till att utbilda företagets medarbetare är att höja kunskapsnivån inom hållbar utveckling samt att förmedla företagets normer och värderingar. Företagen efterfrågar ingenjörer med en högre kunskapsnivå inom hållbar utveckling än vad som ges idag och anser att universitet och högskolor bär det yttersta utbildningsansvaret. Företag kommer alltid att utbilda sina medarbetare internt men fokus på utbildningen kan variera beroende på vad för kunskap ingenjörerna har tillgodogjort sig vid universitet eller högskola.

6 VARFÖR HÅLLBARHETSARBETE? De tillfrågade företagen nämner affärsstrategiska skäl, lönsamhet, samt riskhantering och att stärka företagets varumärke och rykte som primära anledningar till varför företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor. Både de tillfrågade Chalmers alumni och Chalmers studenter anser att stärka företagets varumärke och rykte, att möta kundefterfrågan samt lönsamhet är primära anledningar till varför företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor. Alumni och studenter nämner även att värna om miljön samt att vara en god samhällsmedborgare som sekundära anledningar, vilket företagen inte gör. Det är ingen tvekan om att miljö är en av våra absolut viktigaste strategiska frågor - En miljöansvarig på ett tillverkningsföretag

7 HUR HÅLLBARHETSARBETE? 12 av 16 företag väljer att dela upp företagets arbete inom hållbar utveckling i delarna sociala frågor och miljöfrågor. De sociala frågorna behandlas ofta av HR-avdelningar medan miljöfrågor behandlas av miljöavdelningar eller enskilda miljöansvariga. Kurserna i miljö och hållbar utveckling inom ingenjörsutbildningarna på Chalmers tekniska högskola fokuserar till största delen på miljöaspekter medan sociala och ekonomiska aspekter behandlas mindre. % inbördes relation 63% 20% 17% Miljömässiga aspekter Ekonomiska aspekter Sociala aspekter Chalmers kurser i miljö och hållbar utveckling

8 Jag upplever att jag genom min Chalmersutbildning har tillägnat mig ämneskunskaper i miljö och hållbar utveckling 29% % 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 71% Mycket begränsade till tillräckliga kunskaper Tillräckliga till mycket goda kunskaper Kompetens inom hållbar utveckling kommer att efterfrågas mer och mer. Man behöver inte vara Authors alumni expert survey men man bör veta vad hållbar utveckling handlar om - En hållbarhetsansvarig på ett tillverkningsföretag

9 KOMPETENSOMRÅDEN 71 % av tillfrågade Chalmers alumni anser sig ha tillgodogjort sig för lite kunskap och kompetens inom miljö och hållbar utveckling under sin universitetsutbildning och 2/3 av alumni som möter hållbarhetsfrågor dagligen eller ibland anser sig besitta för lite kunskap för att hantera dessa frågor. Alumni anser att kunskap inom områdena miljö, ekonomi och resurshantering är viktigast för att arbeta med hållbar utveckling. Det alumni anser sig sakna kompetens inom är ekonomi, social påverkan, samt nya och mer miljövänliga teknologier.

10 FRAMTIDSUTSIKT 3/4 av tillfrågade Chalmers alumni tror att både sociala frågor och miljöfrågor kommer att bli viktigare för företag i framtiden. De tillfrågade företagen nämner att de måste ta hänsyn till någon eller några hållbarhetsaspekter idag och att dessa frågor även kommer att vara relevanta i framtiden. i hållbarhetsfrågorna. Man kommer inte tala miljö och Det vi ser nu, det fokuset kommer inte att minska, snarare öka. Vi blir mer och mer globala och gränserna försvinner, och i det perspektivet kommer vi att få ett ökat engagemang hållbarhet som vi gör i dag utan det kommer att vara en integrerad del i vad vi gör, en naturlig del. - En miljöansvarig på ett tillverkningsföretag