Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad"

Transkript

1 Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

2 Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field Work Scandinavia Typ av undersökning: Kvantitativ undersökning Syfte: Att beskriva hur stor påverkan olika faktorer hade på hushåll när de valde att köpa en nybyggd bostad istället för en äldre bostad. Population: I Sverige byggdes under perioden ca 000 bostäder i form av småhus eller bostadsrätter i flerbostadshus (vårdbostäder, hyresrätter och studentbostäder är exkluderade). Populationen består av hushållen till dessa 000 bostäder. Urval: Ett stratifierat slumpmässigt urval på 4 hushåll från populationen har intervjuats. Dessa hushåll är uppdelade efter följande strata: JM kunder Övriga TOTALT Villa/radhus/parhus Bostadsrätt TOTALT Metod: Hushållen har kontaktats kvällstid per telefon och intervjuerna har tagit ca minuter. Fältarbetet genomfördes under november månad 004. Felmarginal: Generellt gäller att om det uppmätta procenttalet återfinns kring 0 %, baserat på undersökningens urval på 4 personer, så återfinns det sanna procenttalet för hela populationen på 000 med % -s säkerhet inom intervallet +/- 4 %.

3 Fakta om undersökningen Upplägg av redovisning av resultat: Först redovisas en beskrivning av intervjupersonerna. Därefter presenteras den totala gruppens svar på respektive fråga i diagramform. Efter varje diagram för totalen presenteras resultatet från nedbrytningarna i textform. De värden som redovisas är de värden som visar signifikant högre värden än genomsnittsresultatet. Begränsningar: Det slumpmässiga urvalet har gjort att några variabelvärden inte blivit tillräckligt stora för att kunna användas för tillförlitliga nedbrytningar av resultat, alternativt användas men då tolkas med viss försiktighet. Bakgrundsvariablerna och variabelvärdena som bör tolkas med viss försiktighet är följande: Ålder personer under 0 år Boendesituation singelboende och ensamstående med barn Geografisk tillhörighet boende i Göteborg respektive Malmö Typ av bostad ägare av hus från Skanska

4 Bakgrundsfakta om de intervjuade i hushållen () Kön: Man Kvinna 0 4 Ålder: < 0 år 0-4 år 4-0 år > 0 år 4 Hushållet: Singelboende Sambo/gift utan barn Sambo/gift med barn Ensamstående med barn Respondenterna i %: n=4 Den genomsnittlige respondenten är något oftare en man, återfinns oftast inom ålderskategorin mitt i livet, dvs 0-4 år, är sambo eller gift med barn...

5 Bakgrundsfakta om de intervjuade i hushållen () Bor i: Stockholmsområdet Göteborgsområdet Malmöområdet Medelstor stad > 0' Småstad < 0' Bor idag i: Småhus (villa/radhus/parhus) Bostadsrättslägenhet 4 Boende tidigare: Småhus (villa/radhus/parhus) Bostadsrätt Hyresrätt Annat typ av boende 0 4 Köpt av bostadsbolag: JM NCC Skanska Annat bolag Respondenterna i %: n=4...bor i Stockholmsområdet något oftare i bostadsrätt i flerfamiljshus än småhus som han köpt av JM, och han bodde i någon typ av småhus innan familjens flytt.

6 Bakgrundsfakta om de intervjuade i hushållen () Orsak till nytt boende Vad var orsaken till att du/ni flyttade? Vill ha större bostad Förändrad familjesituation Vill ha mindre bostad Vill bo i ett annat område Vill bo i villa/radhus Förändrad jobbsituation 4 Vill bo i nybyggd bostad Annan orsak 0 0 Respondenter i % Orsaken till att hushållen valt nytt boende är oftast att de helt enkelt vill ha större eller mindre bostad, i vissa fall p g a förändrad familjesituation. n=4

7 Kännedom om sin nya bostad Hur fick du först kännedom om den bostad du just nu bor i? Via annons i tidning Från släkt och vänner Via byggbolagets hemsida Bostadssajt, ex hemnet, bovision Passerade området (bl a vägtavlor) Via utskick från byggbolaget Via tidningsartikel Byggde själv/köpte privat mark Lokal kännedom/boende i området Från pensionärsförening (SPF) Internet (övriga sajter) Via kommunen Via arbetet Via tomt- och bostadskö Från annat håll Minns ej/ej svar Respondenter i % n=4

8 Inhämtade mer information När du väl fått kännedom om de nybyggda bostäderna, varifrån hämtade du mer information? Kontaktade byggbolaget 4 Besökte byggbolagets hemsida Gick på visning/besökte området Kontaktade ansvarig mäklare Pratade med Pensionärsföreningen Annat Sökte ej mer information Flersvarsalternativ! Responenter i % n=4

9 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad -Totalt Hur stor påverkan hade följande faktorer för ert beslut att köpa nybyggt? Att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat Att boendet har en funktionell och genomtänkt planlösning Att nybyggt innebär ett lättskött och bekvämt boende Att bostaden ligger i ett attraktivt område Att bostaden har hög standard på material och utrustning Att det finns garantier på utfört arbete och material Att ingen har bott där tidigare så allt var nytt och fräscht Att bostaden har öppen planlösning Att det fanns möjlighet att påverka material, färg och inredning Att huset har en estetisk tilltalande arkitektur Att det var ett fast pris utan budgivning Att en nybyggd bostad var ett prisvärt alternativ Att slippa betala fastighetsskatt de närmaste fem åren Att driftskostnaderna för nybyggd bostad är lägre Att bostaden består av miljöanpassade material Att de boende befinner sig i samma livssituation Respondenter i %: Mycket stor Ganska stor Viss Knappt någon Ingen alls Vej ej n=4

10 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad Köp av småhus Hur stor påverkan hade följande faktorer för ert beslut att köpa nybyggt? Att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat Att boendet har en funktionell och genomtänkt planlösning Att nybyggt innebär ett lättskött och bekvämt boende Att bostaden har hög standard på material och utrustning Att det finns garantier på utfört arbete och material Att möjlighet fanns att påverka material, färg och inredning Att huset har en estetisk tilltalande arkitektur Att bostaden har öppen planlösning Att en nybyggd bostad var ett prisvärt alternativ Att bostaden ligger i ett attraktivt område Att slippa betala fastighetsskatt de närmaste fem åren Att ingen har bott där tidigare så allt var nytt och fräscht Att driftskostnaderna för nybyggd bostad är lägre Att det var ett fast pris utan budgivning Att bostaden består av miljöanpassade material Att de boende befinner sig i samma livssituation Respondenter i %: Mycket stor Ganska stor Viss Knappt någon Ingen alls Vet ej n=

11 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad Köp av bostadsrätt i flerbostadshus Hur stor påverkan hade följande faktorer för ert beslut att köpa nybyggt? Att bostaden ligger i ett attraktivt område Att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat Att boendet har en funktionell och genomtänkt planlösning Att nybyggt innebär ett lättskött och bekvämt boende Att bostaden har hög standard på material och utrustning Att iingen har bott där tidigare så allt var nytt och fräscht Att det var ett fast pris utan budgivning Att bostaden har öppen planlösning Att det finns garantier på utfört arbete och material Att möjlighet fanns att påverka material, färg och inredning Att huset har en estetisk tilltalande arkitektur Att en nybyggd bostad var ett prisvärt alternativ Att slippa betala fastighetsskatt de närmaste fem åren Att driftskostnaderna för nybyggd bostad är lägre Att bostaden består av miljöanpassade material Att de boende befinner sig i samma livssituation Respondenter i %: Mycket stor Ganska stor Viss Knappt någon Ingen alls Vet ej n=

12 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad Boende i Stockholm Hur stor påverkan hade följande faktorer för ert beslut att köpa nybyggt? Att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat Att bostaden ligger i ett attraktivt område Att boendet har en funktionell och genomtänkt planlösning Att nybyggt innebär ett lättskött och bekvämt boende Att bostaden har hög standard på material och utrustning Att ingen har bott där tidigare så allt var nytt och fräscht Att det finns garantier på utfört arbete och material Att det var ett fast pris utan budgivning Att bostaden har öppen planlösning Att huset har en estetisk tilltalande arkitektur Att möjlighet fanns att påverka material, färg och inredning Att en nybyggd bostad var ett prisvärt alternativ Att slippa betala fastighetsskatt de närmaste fem åren Att driftskostnaderna för nybyggd bostad är lägre Att de boende befinner sig i samma livssituation Att bostaden består av miljöanpassade material Respondenter i %: Mycket stor Ganska stor Viss Knappt någon Ingen alls Vet ej n=0

13 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad När KVINNOR svarar på vad som påverkat hushållets beslut Hur stor påverkan hade följande faktorer för ert beslut att köpa nybyggt? Att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat Att boendet har en funktionell och genomtänkt planlösning Att nybyggt innebär ett lättskött och bekvämt boende Att bostaden har hög standard på material och utrustning Att bostaden ligger i ett attraktivt område Att ingen har bott där tidigare så allt var nytt och fräscht Att det finns garantier på utfört arbete och material Att bostaden har öppen planlösning Att det var ett fast pris utan budgivning Att möjlighet fanns att påverka material, färg och inredning Att huset har en estetisk tilltalande arkitektur Att en nybyggd bostad var ett prisvärt alternativ Att slippa betala fastighetsskatt de närmaste fem åren Att driftskostnaderna för nybyggd bostad är lägre Att bostaden består av miljöanpassade material Att de boende befinner sig i samma livssituation Respondenter i %: Mycket stor Ganska stor Viss Knappt någon Ingen alls Vet ej

14 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad När MÄN svarar på vad som påverkat hushållets beslut Hur stor påverkan hade följande faktorer för ert beslut att köpa nybyggt? Att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat Att boendet har en funktionell och genomtänkt planlösning Att nybyggt innebär ett lättskött och bekvämt boende Att bostaden ligger i ett attraktivt område Att bostaden har hög standard på material och utrustning Att det finns garantier på utfört arbete och material Att bostaden har öppen planlösning Att möjlighet fanns att påverka material, färg och inredning Att ingen har bott där tidigare så allt var nytt och fräscht Att huset har en estetisk tilltalande arkitektur Att det var ett fast pris utan budgivning Att en nybyggd bostad var ett prisvärt alternativ Att slippa betala fastighetsskatt de närmaste fem åren Att driftskostnaderna för nybyggd bostad är lägre Att de boende befinner sig i samma livssituation Att bostaden består av miljöanpassade material Respondenter i %: Mycket stor Ganska stor Viss Knappt någon Ingen alls Vet ej

15 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad JM kunder Hur stor påverkan hade följande faktorer för ert beslut att köpa nybyggt? Att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat 4 Att bostaden ligger i ett attraktivt område 4 Att nybyggt innebär ett lättskött och bekvämt boende 0 Att boendet har en funktionell och genomtänkt planlösning 4 Att bostaden har hög standard på material och utrustning 4 Att ingen har bott där tidigare så allt var nytt och fräscht 4 Att det finns garantier på utfört arbete och material 40 Att bostaden har öppen planlösning Att det var ett fast pris utan budgivning Att huset har en estetisk tilltalande arkitektur Att möjlighet fanns att påverka material, färg och inredning Att en nybyggd bostad var ett prisvärt alternativ Att slippa betala fastighetsskatt de närmaste fem åren Att driftskostnaderna för nybyggd bostad är lägre Att de boende befinner sig i samma livssituation 0 4 Att bostaden består av miljöanpassade material Respondenter i %: Mycket stor Ganska stor Viss Knappt någon Ingen alls Vet ej n=

16 Faktorer som påverkade valet av nybyggd bostad - Nedbrytning på bakgrundsvariabler Totalt Den enskilda faktor som i högst utsträckning har påverkat valet av en nybyggd bostad är att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat. 0% anger att detta har haft mycket stor påverkan på deras beslut. Övergripande är det fem faktorer som har haft störst påverkan på att välja nybyggt; funktionell planlösning ( % svarar ganska eller mycket stor påverkan), hög standard på material och utrustning (4%), slippa tänka på renoveringar (%), lättskött och bekvämt (%), samt attraktivt område (%). Skillnader efter ålder Åldersgruppen som särskiljer sig jämfört med genomsnittet är den över 0 år. Man nämner oftare (4 %) att attraktivt område hade ganska eller mycket stor påverkan, vidare lättskött och bekvämt (4%), nytt och fräscht (0%), öppen planlösning (%), samma livssituation (%), samt miljöanpassade material (%). Den något yngre gruppen, 4-0 år, får inte vid någon faktor högre procenttal än de övriga. Däremot urskiljer sig åldersgruppen 0-4 år då man oftare uppgivit slippa betala fastighetsskatt (0%) och Låga driftskostnader (4%) än de övriga. Slutligen skiljer sig den yngsta gruppen genom att tycka att en ganska eller mycket storpåverkan på deras val av nybyggt varit ett prisvärt boende (%). Skillnader efter boendeform De som bor i småhus uppger signifikant oftare; estetiskt tilltalande ( % svarade mycket eller ganska stor påverkan mot % för lägenhetsinnehavarna), nytt och fräscht (0 % mot %), prisvärt boende ( % mot %), låga driftskostnader ( % mot %), slippa fastighetsskatten ( % mot %), samt boende i samma livssituation ( % mot %) De som bor i lägenhet uppger bara attraktivt område ( % mot 4 %) signifikant oftare som ganska eller mycket stor påverkan på deras val av nybyggt. Skillnader efter storlek på stad Stockholm uppvisar signifikant skillnad genom att de oftare nämner faktorn ingen budgivning ( % mot landet i övrigt - %) som ganska eller mycket stor påverkan. Boende i övriga landet anger oftare möjligheten att kunna påverka inredning ( % mot %) och något oftare befinner sig i samma livssituation ( % mot 4 %). Vid en nedbrytning på grupperna storstad (Sthlm, Gbg, Malmö), mellanstor stad (>0 ) och småstad (<0 ) förekommer mycket små eller inga skillnader i vad som påverkat valet av nybyggt.

17 Faktorerna som påverkade valet av nybyggd bostad - Nedbrytning på bakgrundsvariabler Skillnader efter familjesituation Par med barn utmärker sig från de övriga med att de oftare nämner låga driftskostnader (4 %), slippa fastighetsskatt ( %), samt befinna sig i samma livssituation ( %). Det som signifikant skiljer par utan barn är att de oftare nämner attraktivt område ( % uppger ganska eller mycket stor påverkan) samt miljöanpassade material ( %). Det är inget som specifikt utmärker singelboende i jämförelse med de andra kategorierna. Ensamstående med barn nämner oftare än andra slippa renovera (4%), samt öppen planlösning ( %). Observera att resultatet för gruppen ensamstående med barn bör tolkas med försiktighet då urvalet för denna grupp är litet. Skillnader efter byggbolag Oftast är skillnaderna mycket små hur man svarat på dessa frågor beroende på vilket byggbolag som byggt huset. Det är endast kategorin annat byggbolag som skiljer sig något; påverka inredning (0%), prisvärt (%) och låga driftskostnader (0%). Medan JM aldrig särskiljer sig med högre procenttal så gör NCC det vid ett tillfälle nämligen vid ingen budgivning (% svarar ganska eller mycket stor påverkan). Skillnader efter boendeform innan köpet av nyproducerat Kategorin bott tidigare i småhus är den enda som särskiljer sig med högre procenttal vid olika faktorer; funktionellt boende (0%), lättskött och bekvämt (0 %), attraktivt område (4 %), öppen planlösning (4 %), slippa betala fastighetsskatt ( %) och miljöanpassade material (%). Skillnader efter kön Undersökningen frågar intervjupersonen vad som varit det viktigaste för hushållet, och inte dem som individer, vid deras köp av nybyggd bostad. Genomgående har dock kvinnor i högre utsträckning än män angett svarsalternativet mycket stor påverkan på frågan om vilka faktorer som påverkat hushållets beslut att köpa en nybyggd bostad.

18 Synen på nybyggt efter - års boende Ta ställning till följande påståenden "Genom att ha valt en nyproducerad bostad har vi sluppit att tänka på renoveringar och istället fått tid över till annat här i livet, som familj, vänner och fritidsintressen" 0 4 "Jag skulle gärna rekommendera mina vänner att flytta till en nybyggd bostad" 4 4 "En nyproducerad bostad är inte dyrare än en äldre bostad om man ser till hela boendekostnaden" Instämmer...: Helt Till stor del Delvis Knappast Inte alls Vej/ej svar

19 Synen på nybyggt efter - år - Nedbrytning på bakgrundsvariabler Totalt Totalt sett är det en klar majoritet av de tillfrågade som anser att man sluppit renoveringar efter att ha köpt nybyggd bostad. av 4 instämmer helt eller till stor del till detta påstående. Lika många säger att de skulle rekommendera sina vänner att köpa en nybyggd bostad. En majoritet (4 %) instämmer helt eller till stor del i påståendet att en nyproducerad bostad inte är dyrare än en äldre. Skillnader efter ålder Sett till ålder så är det gruppen äldre än 0 år främst anser att de sluppit renovera, procent instämmer helt eller till stor del i detta påstående. Gruppen yngre utmärker sig genom att oftare instämma ( %) i påståendet om att boendet i nybyggt inte är dyrare än en äldre bostad sett till totala den boendekostnaden. Skillnader efter boendeform De som bor i småhus instämmer oftare helt eller till stor del att de sluppit renoveringar ( %), medan gruppen boende i bostadsrätt i nybyggt flerbostadshus oftare ( %) instämmer i att nybyggt inte är dyrare än en äldre bostad sett till den totala boendekostnaden. Skillnader efter storlek på stad Geografisk sett går det inte att finna några signifikanta skillnader mellan subgrupperna i denna fråga.

20 Synen på nybyggt efter - år - Nedbrytning på bakgrundsvariabler Skillnader efter familjesituation Den enda signifikanta skillnaden sett till hur de olika subgrupperna svarat på denna fråga är att gruppen gifta/sambo med barn oftare än andra uppger att det inte är dyrare totalt sett att bo i nybyggt jämfört med äldre boende. procent instämmer helt eller till stor del till detta påstående. Skillnader efter byggbolag Medan de boende i JMs och NCCs bostäder oftare uppger att de sluppit renovera sitt boende ( respektive 0 %) jämfört med boende i hus från andra mindre byggbolag, och dessutom oftare rekommenderar nybyggt ( respektive %), så instämmer ägarna av hus från mindre byggbolag istället oftare ( %) att det inte är dyrare att bo i nybyggt än att bo i äldre boende. Skillnader efter boendeform innan köpet av nyproducerat Kategorin som tidigare bodde i småhus instämmer oftare (0 %) helt eller till stor del att de sluppit renovera, medan de som tidigare bodde i hyresrätt oftare ( %) instämmer med påståendet att det ej har blivit dyrare med nyproducerat sett till den totala boendekostnaden.

21 Devisen Hus att trivas i Vem står bakom denna devis? JM NCC Skanska Annat byggbolag Vet ej Respondenter i % n=4 En klar majoritet känner igen devisen och kopplar den till JM. För övrigt kopplas den sällan felaktigt ihop med annat byggbolag utan snarar känner man inte till den.

22 Igenkännande av devisen - Nedbrytning på bakgrundsvariabler Skillnader sett till ålder: Den åldersgrupp som utmärker sig är den äldsta, äldre än 0 år, där bara 4 % förknippar devisen med JM Skillnader sett till geografisk tillhörighet: Något oftare ( %) kopplar man JM till devisen i Stockholmsområdet Skillnader boende i olika byggbolags bostäder De boende i JM bostäder uppger något oftare ( %) än boende i andra bostäder att det är JM som ligger bakom devisen Skillnader boende innan flytt till nybyggt Fler ( %) bland de som tidigare bodde i bostadsrätt uppger JM Ingen skillnad mellan kön, familjesituation eller boendeform

23 Slutsatser Många aspekter vägs in vid valet av nybyggd bostad Resultatet visar det är många faktorer som har påverkat beslutet att köpa en nybyggd bostad. av intervjuade anger att hela av de variablerna haft mycket eller ganska stor påverkan på deras beslut. Det enkla och bekväma boendet med tid över till annat Resultatet visar att de faktorer som har haft störst påverkan på beslutet att köpa en nybyggd bostad handlar om önskan att få ett lättskött och bekvämt hem med funktionell planlösning, att slippa tänka på renoveringar och istället få tid över till annat. Den enskilda faktor som i högst utsträckning har påverkat valet av en nybyggd bostad är att slippa tänka på renoveringar och få tid över till annat. 0% anger att detta har haft mycket stor påverkan på deras beslut. Treavfyraavde tillfrågadeinstämmerocksåhelt eller till stor del i påståendet om att valet av en nyproducerad bostad faktiskt har inneburit att de sluppit tänka på renoveringar och istället fått tid över till annat. Längtan efter ett bekvämt boende bekräftas även genom att hög standard på material och utrustning samt att det finns garantier på utfört arbete och material har haft stor betydelse när man beslutade sig för att köpa en ny bostad. Läget viktigare för den som köper bostadsrätt jämfört med hus Den gamla sanningen om att det är läget som i störst utsträckning avgör bostadens attraktivet syns i reslutatet. Totalt anser drygt av att ett attraktivt läge hade ganska eller mycket stor påverkan på valet av nybyggd bostad. Jämför man gruppen som köpt bostadsrätt jämfört med husköparna syns en tydlig skillnad i hur viktigt det har varit att bostaden ligger i ett attraktivt område. Bostadrättsägarna svarar att attraktivt område är den faktor som har haft allra störst påverkan på valet att köpa nybyggt. Bland dem som har köpt hus hamnar attraktivt område först på tionde plats i rangordning av faktorer som påverkat beslutet.

24 Slutsatser Ekonomiska aspekter inte avgörande för valet av nybyggd bostad Resultatet visar att ekonomiska aspekter kopplade till nybyggt (som fast pris utan budgivning, att driftskostnaderna är lägre samt att slippa fastighetskatten under de första fem åren) hamnar relativt långt ned på listan över vad som påverkat valet att köpa nybyggt. Miljövänligt rankas lågt Resultatet ger inget stöd för att miljöaspekter, t ex att bostaden består av miljövänliga material, påverkar valet av bostad. Nästan hälften säger att det har haft knappt någon eller ingen alls påverkan på deras beslut att köpa nybyggt. Kvinnor mer bestämda än män Genomgående har kvinnor i högre utsträckning än män angett svarsalternativet mycket stor påverkan på frågan om vilka faktorer som påverkat hushållets beslut att köpa en nybyggd bostad. Däremot finns det inga skillnader i vilka aspekter som har varit viktigast såväl kvinnor som män har svarat att det i första hand är önskan om ett lättskött och bekvämt boende med funktionell planlösning gjort att valet fallit på en nybyggd bostad. Få skillnader efter storlek på stad Anledningarna till varför man valt att köpa nybyggt skiljer sig inte mellan storstäder och mindre städer. En jämförelse mellan storstad (Sthlm, Gbg, Malmö), mellanstor stad (>0 ) och småstad (<0 ) visar mycket små eller inga skillnader i vad som påverkat valet av nybyggt. Stockholm skiljer sig dock mot övriga landet genom att stockholmare oftare nämner att faktorn fast pris utan budgivning ( % mot %) hade ganska eller mycket stor påverkan på deras val av nybyggt. Många nöjda i nybyggda bostäder Resultatet visar att de boende i dagens nybyggda hus och bostadsrätter är nöjda med sitt boende. av instämmer helt eller till stor del i påståendet om att de skulle rekommendera sina vänner att köpa en nybyggd bostad.

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Pressmeddelande 5 juli 2017 Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete 1 Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete Innehåll 3 Om projektet 7 Erfarenhet 13 Kunskap 20 Attityd och påverkan 2 3 BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT UPPSALA STUDENTKÅR BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA RAPPORT Årsskiftet / 2007 P0806 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Uppsala studentkår genomförde en undersökning om bostadssituationen för studenter

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013 PROs medlemsenkät Medlemmarnas syn på PRO:s verksamhet, samhällsfrågor som rör äldre och den egna livssituationen inklusive boenden. Totalt fick 5 928 medlemmar enkäten under januari 2013. 71 procent svarade,

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Äldres flyttmönster. Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet

Äldres flyttmönster. Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet Äldres flyttmönster Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle kunna tänka

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER 2008 BAKGRUND Under hösten 2007 genomförde Hemnet en undersökning som kartlade generella frågor om bostadsmarkanden (såsom hur man bor, hur flyttplanerna ser ut, vilka källor

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Frågor om Bolån Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Landshypotek och Springtime. Undersökningen syftar till

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja var man ska bo är ingen enkel affär. Arbetsmöjligheter, familj

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN... 1 MÅLGRUPPER OCH URVAL... 1 FRÅGEFORMULÄR... 1 FÄLTARBETE... 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum:

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: 2016-06-30 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ElectriCity. Syftet med undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden Rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden Per-Olof Hallin & Jerry Nilsson Urbana studier, Malmö högskola Södertörns brandförsvarsförbund Bostadsbränder per 1 000 invånare

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13 Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Förord Det här är Skanskas bostadsrapport 2015 Förord 3 Metodik 4 Kapitel 1: Bostadsmarknaden i dag en överblick 6 Kapitel 2: Nyproducerat i storstäderna 10 Kapitel 3: Prisutveckling

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer