Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB"

Transkript

1 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

2 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod var 1 21 december 201. Resultatet har vägts med avseende på kön och ålder för att på bästa sätt motsvara allmänheten. Där möjlighet finns jämförs resultaten med motsvarande kampanjuppföljning 201 och 201. Jämförelserna med 201 bör tolkas med viss försiktighet, då denna undersökning byggde på självrekryterad webbpanel och frågorna till del skiljer sig från senare mätningar. Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg. 2

3 Slutsatser Nästan hälften har uppmärksammat en kampanj om brandsäkerhet När alla frågor om man uppfattat en kampanj om brandsäkerhet summeras så är det nästan hälften (%) som uppger sig ha noterat en sådan. Tre av tio anger spontant att man sett en kampanj i form av annons, artikel, bioreklam, webbtv, banner eller på annat sätt som handlar om at skydda sig mot brand. 7 procent uppger sig ha sett den specifika bannern och/eller reklamfilmen. Liksom tidigare är det svårt att med säkerhet avgöra i vilken utsträckning det är den aktuella kampanjen eller andra kampanjer som har uppfattats. Samma uppmärksamhet av banner och reklamfilm När den specifika bannern och reklamfilmen visas så är det procent som uppmärksammat respektive kampanjinsats. Bannern i förra årets mätning uppmärksammades av 9 procent, nu alltså något lägre. Då det totalt är endast 7 procent som uppmärksammat bannern och/eller reklamfilmen så är det i stor utsträckning samma människor som sett insatserna. En dryg procent har gått in på kampanjsajten skydda dig mot brand, och en halv procent har också registrerat sig för påminnelser. Det är något över nivån från förra året, men skillnaderna är marginella.

4 Slutsatser Når de unga i störst utsträckning Bannern och reklamfilmen har i klart störst utsträckning noterats av de som är under år. Det är också i den målgruppen man mer än andra har gått in på sajten och registrerat sig. Positiva omdömen, viktig information Liksom tidigare är uppfattningarna positiva om de kampanjer om att skydda sig som man noterat. Skillnaderna mot tidigare är små. Nästan åtta av tio ansåg att informationen var viktig och relevant och tre av tio ansåg att kampanjen gav ny information, vilket är i paritet med förra årets mätning. Skillnaderna mellan olika demografiska grupper är små.

5 Slutsatser En av fem har agerat En av fem har agerat i någon form som ett resultat av den kampanj man uppmärksammat., procent har testat brandvarnaren och procent har bytt batteri. Färre har exempelvis pratat med någon, informerat sig om brandsäkerhet eller köpt någon form av utrustning. Äldre är mest benägna att testa brandvarnare och byta batterier. De som noterat den specifika kampanjen har i stor utsträckning också testat brandvarnare och bytt batterier.

6 Uppmärksamhet kring kampanjen februari 201

7 Något fler har uppmärksammat en kampanj Tre av tio uppger spontant att de uppmärksammat en kampanj På frågan om man på något av ett antal uppräknade sätt sett eller hört en kampanj om att skydda sig mot brand svarar 0% ja (2% 201 och 2% 201, då frågan var annorlunda formulerad). De vanligaste kampanjkanalerna var även i år annons (8%) och artikel i dagstidning (8%), följt av webbtv-reklam (%), banner på internet (%) och bioreklam (2%). 11% har uppmärksammat kampanjen på annat sätt, exempelvis via reklam i TV eller radio, information från försäkringsbolag eller på arbetsplatsen eller via annons i sociala medier. Sju av tio har inte uppmärksammat kampanjen alls, ytterligare 10% minns inte vad den handlade om. 20% minns att kampanjen uppmanade dem att skaffa brandvarnare och inte glömma att släcka levande ljus. 201 mindes 1% uppmaningen i kampanjen. Drygt en av tre minns en uppmaning om att testa brandvarnaren Drygt en av tre, %, minns att de sett en uppmaning om att regelbundet testa sin brandvarnare, fler bland äldre. 201 mindes 2% en sådan uppmaning. 7

8 Begränsad användning av kampanjsajten Knappt en av tio har sett annons eller banner En av tjugo har sett bannern (%) och lika många (%) har sett reklamfilmen. 201 hade 9% sett bannern och 8% hade sett annonsen. 7% har sett bannern och/eller reklamfilmen (% 201). Yngre och boende i hyresrätt har i något större utsträckning sett både annonsen och bannern. Få har gått in på sajten, ännu färre har registrerat sig Drygt fyra av tio, % (% 201), har uppmärksammat kampanjen på något sett, fler bland personer över år. Totalt sett har dock endast 1,2% gått in på sajten (0,8% 201) och 0,% registrerat sitt eget eller någon annans telefonnummer för SMS-påminnelser (0,% hade registrerat sitt eget nummer 201). Av dem som gått in på sajten kom fyra av tio dit via bannern och sex av tio via en annan länk. Tre av tio skrev in adressen i adressfönstret själva. Här är emellertid baserna mycket låga, varför resultatet ska tolkas med stor försiktighet. De som registrerat sitt eller någon annans telefonnummer tyckte huvudsakligen att det var enkelt att göra det. 1% ansåg dock att det var ganska svårt. En av fem har fått den påminnelse de registrerat sig för och ingen saknar en påminnelse som borde ha kommit. 8

9 Tre av tio minns spontant att de sett kampanjen, dagstidningar främsta kanalen % 0 Har du på något av följande sätt nyligen sett eller hört en kampanj som handlar om att skydda sig mot brand? 0 Kampanjen 201 uppmärksammades av 2%. Frågan om var man sett kampanjen var då annorlunda formulerad Exempel: TV-reklam, Radioreklam, information från försäkringsbolag, information på arbetsplatsen, annons i sociala medier Annons i dagstidning Artikel i dagstidning WebbTVreklam 2 Banner på Internet Bioreklam 11 Annat sätt, nämligen På något sätt Bas: Samtliga, 190 intervjuer (201: 1 intervjuer) 9

10 Små skillnader mellan män och kvinnor % 0 Har du på något av följande sätt nyligen sett eller hört en kampanj som handlar om att skydda sig mot brand? 0 Samtliga Man Kvinna Annons i dagstidning Artikel i dagstidning 2 WebbTVreklam Banner på Internet Bioreklam 11 Annat sätt, nämligen På något sätt Bas: Samtliga, 190 intervjuer 10

11 Äldre har oftare sett kampanjen i dagstidning % Har du på något av följande sätt nyligen sett eller hört en kampanj som handlar om att skydda sig mot brand? Samtliga 18- år -9 år 0- år - år Annons i dagstidning Artikel i dagstidning 2 WebbTVreklam Banner på Internet Bioreklam 11 Annat sätt, nämligen På något sätt Bas: Samtliga, 190 intervjuer 11

12 Testa brandvarnaren och släck ljusen Minns du vad uppmaningen i kampanjen var? ÖPPNA SVAR Att aldrig lämna ett brinnande ljus att se till att inget brännbart finns i närheten av ljus Att man ska kontrollera sina brandvarnare regelbundet Ha uppsikt över tända ljus Brandsläckare, brandfilt och givetvis brandvarnare Släcka ljusen när du lämnar rummet Kolla batterierna i brandvarnaren Var försiktig med eld och ljus Minns uppmaningen 20% 1% Sett kampanjen men minns ej uppmaningen 10% 10% Vikten av att ha brandvarnare Släck levande ljus, kolla brandvarnare Skaffa brandsläckare och brandvarnare Har ej sett kampanjen 70% 7%

13 Äldre minns oftare att de har sett en kampanj om att testa sin brandvarnare I kampanjen var uppmaningen att man regelbundet ska testa sin brandvarnare, kan du minnas att du sett den uppmaningen? Samtliga Ja Man 7 Kvinna 18- år -9 år mindes 2% uppmaningen om att testa sin brandvarnare 0- år 2 - år 7 Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa 8 Gård/Annat boende 28 Storstadsområden 2 Övriga stadsområden Övriga landet % Bas: Samtliga, 190 intervjuer (201: 1 intervjuer) 1

14 Unga har oftare sett både banner och annons Har du sett följande banner? / Har du sett följande reklamfilm? Har sett banner Har sett reklamfilm Samtliga Man Kvinna 18- år -9 år 0- år - år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet hade 10% sett annons 201 hade 8% sett annons och 9% hade sett banner % Bas: Samtliga, 190 intervjuer (201: 1 intervjuer) 1

15 Unga och boende i städer har oftare sett annons eller banner Sett banner och/eller reklamfilm Samtliga 201 Samtliga 7 Man 8 Kvinna år 11-9 år 0- år - år Hyreslägenhet 9 Bostadsrätt 8 Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden 8 Övriga stadsområden 8 Övriga landet % Bas: Samtliga, 190 intervjuer (201: 1 intervjuer) 1

16 Äldre har oftare uppmärksammat kampanjen Uppmärksammat kampanjen på något sätt Sett kampanj om att skydda sig mot brand, kampanj om att testa brandvarnare, annons eller banner Samtliga 201 Samtliga Man Kvinna 18- år -9 år 0- år 9 - år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa 2 Gård/Annat boende Storstadsområden 8 8 Övriga stadsområden 7 Övriga landet % Bas: Samtliga, 190 intervjuer (201: 1 intervjuer) 1

17 Få har gått in på sajten och registrerat sig Har du gått in på kampanjsajten / Har du via sajten registrerat ditt eller någon annans telefonnummer för att få påminnelser via SMS om att testa brandvarnaren? 201 hade 0,8% gått in på sajten och 0,% hade registrerat sitt telefonnummer Samtliga Man Kvinna 18- år -9 år 0- år - år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Grundskolenivå 1,2 0, 0,8 0,9 0,2 1, 0, 0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 0,8 0,0 0,8 0, 1,0 0, 1,2 0,2 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2,2 2,2 2,2 2,1 Gått in på sajten Registerat sig/någon annan för påminnelse Av dem som gick in på sajten kom fyra av tio dit genom att klicka på bannern, sex av tio gick in genom en annan länk och tre av tio skrev in adressen själva. En av fyra, 2%, av dem som gick in på sajten registrerade sitt eget nummer för att få påminnelser via SMS om att kontrollera sin brandvarnare. Drygt en av tio, 1%, registrerade någon annans nummer. Ingen registrerade både sitt eget och någon annans nummer. 1% av dem som registrerade ett nummer anser att det var svårt. En av fem har fått en påminnelse och ingen saknar en förväntad påminnelse. De som inte registrerade sig uppger att de redan kontrollerar sin brandvarnare regelbundet % Bas: Samtliga, 190 intervjuer (201: 1 intervjuer) 17

18 Omdöme om kampanjen februari

19 Omdöme om kampanjen Överlag positivt omdöme om kampanjen En övervägande majoritet, 92%, är mycket eller ganska positiva till den kampanj man sett. Motsvarande andel 201 var 9%. Ytterst få, %, är negativa. Dessa anser att kampanjen har ett för barnsligt tilltal för att man ska ta den på allvar. Några anser också att den borde ha varit på svenska för att bättre passa den målgrupp, äldre, som kan tänkas intressera sig. Andra svarar att de inte uppmärksammat kampanjen och att den därmed inte varit tillräckligt tydlig. Viktig och relevant information, en av tre har fått nya kunskaper Drygt tre av fyra, 77%, anser att informationen i kampanjen var viktig och relevant, vilket är något färre än kampanjen 201 (82%). Knappt tre av tio, 29%, anser att informationen gav dem nya kunskaper om brandsäkerhet, vilket också är något lägre än 201 (2%). Kvinnor och unga anser i större utsträckning att kampanjen bidragit till att de fått nya kunskaper om brandsäkerhet. 19

20 Fortsatt positivt omdöme om kampanjen Vilket är ditt omdöme om kampanjen att skydda sig mot brand? % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt Ej svar Bas: Uppmärksammat kampanjen på något sätt, 709 intervjuer; 771 intervjuer

21 Överlag ett positivt omdöme om kampanjen Vilket är ditt omdöme om kampanjen att skydda sig mot brand? De som är negativa till kampanjen anser att den inte varit tillräckligt tydlig för att uppmärksammas och att den har ett för barnsligt tilltal för att tas på allvar. Några är också kritiska till att den är på engelska. Samtliga Man Kvinna 18- år -9 år 0- år - år Hyreslägenhet 9 21 Bostadsrätt 1 1 Rad-/Kedjehus/Villa 8 0 Storstadsområden 1 Övriga stadsområden Övriga landet % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt Ej svar Bas: Uppmärksammat kampanjen på något sätt, 709 intervjuer 21

22 Informationen jämfört med 201 Hur ställer du dig till följande påståenden om kampanjen om att skydda sig mot brand? 201* Informationen var viktig och relevant Informationen gav mig nya kunskaper om brandsäkerhet 201* % 20% 0% 0% 80% 100% Instämmer helt 2 1 Instämmer inte alls Ej svar/ Ingen uppfattning Bas: Uppmärksammat kampanjen på något sätt, 709 intervjuer; 771 intervjuer 201 *OBS 201 tillfrågades samtliga (10 intervjuer) 22

23 Kvinnor anser oftare att de fick ny information Hur ställer du dig till följande påståenden om kampanjen om att skydda sig mot brand? Samtliga Sett banner eller reklamfilm Man Kvinna 18- år -9 år 0- år - år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % Instämmer helt/ i ganska stor utsträckning (-) Informationen var viktig och relevant Informationen gav mig nya kunskaper om brandsäkerhet Bas: Uppmärksammat kampanjen på något sätt, 709 intervjuer 2

24 Effekt av kampanjen februari 201 2

25 En av fem har agerat efter kampanjen En av fem har agerat som effekt av kampanjen Knappt en av fem, 19%, har gjort något efter att ha sett kampanjen. Efter kampanjen 201 var motsvarande andel 22% och %. Den vanligaste åtgärden är liksom tidigare att man testat sin brandvarnare genom att trycka på knappen (%), följt av att man bytt batteri (%) eller pratat med någon om brandsäkerhet (%). Jämfört med 201 har något färre testat sin brandvarnare eller pratat med någon om brandsäkerhet. Äldre och boende utanför storstäderna har oftare gjort något Personer över år och boende utanför storstäderna har oftare än andra gjort något som effekt av kampanjen, främst testat brandvarnare och bytt batteri. Geografiskt sett har kampanjen haft störst effekt i Småland och öarna där 2% gjort något efter att ha sett kampanjen, följt av Övre Norrland (2%). Minst effekt har kampanjen liksom 201 haft i Stockholm där 17% gjort något. Fyra av tio har sett kampanjen och en av fem har agerat Sammanfattningsvis har drygt fyra av tio (%) uppmärksammat kampanjen och knappt en av fem (19%) har gjort något efter att ha sett den. % har testat sin brandvarnare och % har därefter bytt ut batteriet eller köpt en ny. 2

26 Viktigt med brandvarnare Utbredd insikt om att det är viktigt att ha brandvarnare Drygt åtta av tio, 8%, tror att det är mycket viktigt att ha en brandvarnare för att skydda bostaden mot brand (8% även 201). Ytterligare % tror att det är ganska viktigt. Kvinnor och äldre tror i större utsträckning att det är viktigt att ha brandvarnare. De som på något sätt uppmärksammat kampanjen 201 skiljer sig inte nämnvärt från övriga, vilket liknar mönstret från 201. De som har sett kampanjen har oftare testat nyligen En av fyra, 2%, har kontrollerat sin brandvarnare den senaste månaden och ytterligare 18% har kontrollerat den för 1- månader sedan. Motsvarande andelar var % respektive 17%. Personer över år har oftare testat sin brandvarnare den senaste tiden. Bland dem som på något sett uppmärksammat kampanjen har även detta år fler testat brandvarnaren den senaste månaden än bland övriga, 2% jämfört med 2%. Något fler har även testat den för 1- månader sedan. 2

27 Gjort något Testade brandvarnaren (genom att trycka på knappen) Bytt batteri i brandvarnare Pratat med någon (vän, släkting, kollega) om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på facebook Något annat Något färre har agerat med anledning av årets kampanj Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? / 201: Har informationen lett till att du gjort något av följande? % Exempel: kontaktat larmcentral/-bolag, påmint andra, kontrollerat brandfilt Bas: Samtliga, 190 intervjuer (1 intervjuer 201; 10 intervjuer 201) 27

28 Små skillnader mellan män och kvinnor Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % 0 2 Samtliga Man Kvinna Gjort något Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Pratat med någon (vän, släkting, kollega) om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Bytt batteri i brandvarnare Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på Facebook Något annat Bas: Samtliga, 190 intervjuer 28

29 Äldre har oftare testat och bytt batteri i sin brandvarnare Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % 0 Samtliga 18- år -9 år 0- år - år Gjort något Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Pratat med någon (vän, släkting, kollega) om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Bytt batteri i brandvarnare Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på Facebook Något annat Bas: Samtliga, 190 intervjuer 29

30 Små skillnader med avseende på boendeform Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Gjort något Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Pratat med någon (vän, släkting, kollega) om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Bytt batteri i brandvarnare Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på Facebook Något annat Bas: Samtliga, 190 intervjuer 0

31 Boende utanför storstäderna har oftare gjort något med anledning av kampanjen Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden 1 Övriga landet Gjort något Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Pratat med någon (vän, släkting, kollega) om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Bytt batteri i brandvarnare Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på Facebook Något annat Bas: Samtliga, 190 intervjuer 1

32 De som sett banner eller reklamfilm har oftare agerat Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % Samtliga Uppmärksammat kampanjen på något sätt Sett banner eller reklamfilm Gjort något Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Pratat med någon (vän, släkting, kollega) om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Bytt batteri i brandvarnare Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på Facebook Något annat Bas: Samtliga, 190 intervjuer 2

33 Regionala skillnader Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Samtliga Småland och öarna 19 Övre Norrland 1 Mellersta Norrland 1 Östra Mellansverige 1 Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige 9 Stockholm 9 Bas: Samtliga, 190 intervjuer %

34 Regionala skillnader störst genomslag i Småland och Övre Norrland Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? Gjort något Samtliga 19 Småland och öarna 2 Övre Norrland 2 Mellersta Norrland 20 Östra Mellansverige 20 Västsverige 20 Sydsverige 19 Norra Mellansverige 17 Stockholm 17 Bas: Samtliga, 190 intervjuer %

35 En av sju har testat sin brandvarnare efter att ha uppmärksammat kampanjen 1 2 *% *1% *22% % - *% 19% - % - % - Har uppmärksammat kampanjen på något sätt Har gjort något som effekt av kampanjen Har testat sin brandvarnare efter att ha sett kampanjen Har testat brandvarnare och bytt batterier eller köpt en brandvarnare efter att ha sett kampanjen Bas: Samtliga, 190 intervjuer (*201, 1 intervjuer)

36 Äldre tror mest på betydelsen av brandvarnare Hur viktigt tror du det är att ha brandvarnare för att skydda bostaden mot brand? Samtliga Samtliga 8 1 Uppmärksammat kampanjen Sett banner eller reklamfilm Man Kvinna år år år år % 20% 0% 0% 80% 100% Mycket viktigt 2 1 Helt oviktigt Ej svar Bas: Samtliga, 190 intervjuer (1 intervjuer 201)

37 De som uppmärksammat kampanjen har mer nyligen kontrollerat sin brandvarnare När kontrollerade du, eller någon annan i hushållet, senast att brandvarnaren fungerar? Samtliga Samtliga Uppmärksammat kampanjen Sett banner/biofilm Man Kvinna år år år år För mindre än 1 månad sedan 0% 20% 0% 0% 80% 100% För 1 månad till mindre än månader sedan För månader till mindre månader sedan För månader till mindre än 1 år sedan För ett 1 år eller mer sedan Har aldrig kontrollerat Har ingen brandvarnare Vet ej/ ej svar Bas: Samtliga, 190 intervjuer (1 intervjuer 201) 7

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % %

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Vad anser du om regeln sist in - först ut i lagen om anställningsskydd, LAS? Mycket dålig ------------------------------ 6

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind Undersökning matlåda 2017 Kantar Sifo Cecilia Perlind 2017-02-10 Hur vanligt är matlåda? 36% av befolkningen tar med sig matlåda till jobbet varje dag. 17% frekvent 3-4 dagar varje vecka. 23% säger att

Läs mer

Unga och boende Hur ser kartan ut?

Unga och boende Hur ser kartan ut? Bakgrund Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland unga. Våra uppdragsgivare återfinns inom ett brett spektrum av branscher, och innefattar allt

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 20-0-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen 4 Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03 Rapport 18-årsundersökning MSB 1-11-03 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens.

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens. Webbenkät resultat Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 89 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 5% svarsfrekvens. Programområde Frequency Percent Valid

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Allmänheten om passioner

Allmänheten om passioner Kund: FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Kontakt FRII: Maria Ros Jernberg Peter Blid Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 22 0739 40 39 18 peter.blid@novus.se viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS easyliving Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern - år. Båstad Om studien Uppdragsgivare Metod st online-intervjuer i Sifos egen panel. Fältperiod Maj Målgrupp Män och Kvinnor,

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Attitydundersökning brandsäkerhet 211 Januari 212, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2014 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning Sedan föregående mätning 2010 har det skett en tydlig förskjutning från gemensam ekonomi till olika former

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Kollega undersökning februari, 1197 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år % % % % % % %

Kollega undersökning februari, 1197 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Kan du tänka dig att tillfälligt försämra dina villkor för att det företag du jobbar på ska klara sig genom den ekonomiska

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2014

SIFOs Telefonbuss 2014 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100%

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100% bg1 Är du..? Man 42% 100% Kvinna 58% 100% agegroups agegroups 15-17 7% 6% 7% 18-20 32% 31% 32% 21-25 62% 63% 61% TOTAL 101% 100% 100% q1 Uppfattar du att dina vänner ibland ger en förskönande bild av sig

Läs mer

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen Rapport Ekologiska och svenska livsmedel Livsmedelsföretagen 24-3-2 Om undersökningen Antal intervjuer 5 intervjuer Metod Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-11-27 Sammanfattning I år ökar vi våra planerade julutgifter både för julklappar, med 14 % och för övriga

Läs mer

Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013

Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013 Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013 Syfte och genomförande Följa upp hur kampanjen Aktiv mot brand tagits emot, använts och planerar att användas av nätverket. Undersökningen är delvis en upprepning

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014. ORVESTO Konsument 2014 Helår Ålder 16-80 år

Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014. ORVESTO Konsument 2014 Helår Ålder 16-80 år Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014 Fakta om Orvesto Postal undersökning som genomförs tre gånger per år bland svenskar 16-80 år. Resultatet i presentationen

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Svenskarnas ekonomi både sund och osund

Svenskarnas ekonomi både sund och osund Svenskarnas ekonomi både sund och osund Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-04-07 Sammanfattning Under de senaste sex månaderna har 20 % eller ca 1,5 miljoner svenskar förbrukat

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Filmbarometer 2013 Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70 info@populate.se www.populate.se Populates filmbarometer 2013 En gång i tiden var

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning Undersökning: Svenskafolketsträningsvanoroch inställningtillträning September2009 Innehållerregionalaresultat 1 2 Omundersökningen Stadiumharlåtitgenomföradennaundersökningomsvenskafolketsträningsvanor.

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Konstruktiv feedback kring undervisning

Konstruktiv feedback kring undervisning Kontakt: Mats Rosenkvist Kontakt Novus: Anna Ragnarsson anna.ragnarsson@novus.se Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND OCH SYFTE Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Successfull School.

Läs mer