Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012"

Transkript

1

2 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande beteenden i frågor rörande brandsäkerhet i de svenska hemmen.

3 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Urvalsprinciper Urvalet har gjorts ur PAR abonnentregister som ett stratifierat kvoturval. Stratifieringen har varit på två olika åldersstrata för att säkerställa en möjlig nedbrytning i på kön i dessa båda grupper. Kvoturvalet innebär att en respondent som inte svarar efter samtalsförsök har ersatts med en ny respondent tills det att beslutat antal intervjuer har genomförts.

4 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Metod Datainsamling: Telefonintervjuer Datainsamlingsperiod: v5 -v4 3 Samtliga resultat har viktats för att vara representativa för hela målpopulationen (samtliga invånare i Sverige). Viktningen har gjorts på ålder och kön.

5 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Utfall datainsamling Det har i studien genomförts totalt 64 telefonintervjuer fördelade på följande sätt över de båda ålderkategorierna: 8-9 år: 45 intervjuer 3-84 år: 64 intervjuer

6 Observationsvärden kampanj

7 Har du under de senaste veckorna eller månaderna sett någon information som handlar om brandsäkerhet/brandrisk? (Bastal: 64) 79 5 Ja Nej

8 Kan du kort beskriva informationen? (Bastal: 64) Rätt material Fel material Ej uppmärksammat materialet

9 Minns du nu om du sett något av det material jag beskriver? (Bastal: 64) Ja Nej Uppmärksammat rätt material

10 Observationsvärde (Bastal: 64) 5 8 Spontan erinaran Hjälpt erinran Total erinran

11 Minns du via vilken/vilka informationskanaler som du tagit del av materialet? (Bastal: 6) Reklamfilm på TV4 med Arga Snickaren 3 Dagstidningar Julhälsning på TV4 i reklampaus 5 Utomhusreklam (på bussar, på räddningsfordon, 6 Youtube (film med Arga snickaren) 4 Radio Butiks-TV Facebook (filmer och quizz) Andra webbplatser MSBs webbplats Bloggar Dinsäkerhet.se 3 3 Annat 4 Minns ej 7 5

12 Minns du via vilken/vilka informationskanaler som du tagit del av materialet? (Bastal: 64) Reklamfilm på TV4 med Arga Snickaren 6 Dagstidningar Julhälsning på TV4 i reklampaus 4 3 Utomhusreklam (på bussar, på räddningsfordon, Youtube (film med Arga snickaren) Radio Butiks-TV Facebook (filmer och quizz) Andra webbplatser MSBs webbplats Bloggar Dinsäkerhet.se Annat 3 Minns ej 5 Ej uppmärksammat materialet 78 5

13 Värdering av budskap/kampanj

14 Vad tycker du om budskapet: Sov Gott, Vakna fort, testa din brandvarnare? (Bastal: 64) Mycket negativ Ganska negativ Ganska positiv Mycket positiv Vet ej

15 I vilken grad instämmer du i följande påståenden om informationen totalt sett? (Bastal: 6) Informationen var lätt att ta till sig och förstå Informationen var viktigt och relevant Informationen gav mig nya kunskaper om brandsäkerhet Jag är som helhet positiv till informationen (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Har ingen uppfattning

16 Kampanjpåverkan

17 Har informationen lett till att du gjort något av följande? (Bastal: 6) Testat min(-a) brandvarnare 3 Bytt batterier i min(-a) brandvarnare 5 Köpt ny brandvarnare 6 Köpt annan brandskyddsutrustning 7 Sökt ytterligare information om brandsäkerhet 3 Annat 6 Nej 5 5

18 Har informationen lett till att du gjort något av följande? (Bastal: 64) Testat min(-a) brandvarnare 6 Bytt batterier i min(-a) brandvarnare 3 Köpt ny brandvarnare Köpt annan brandskyddsutrustning Sökt ytterligare information om brandsäkerhet Annat Nej Ej uppmärksammat materialet 78 5

19 Attityder brandsäkerhet

20 Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? (Bastal: 64) En fungerande brandvarnare 5 9 Handbrandsläckare i bostaden (Helt oviktigt) (Mycket viktigt) Vet ej

21 Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? (Bastal: Har sett materialet, 6; Har inte sett materialet, 848) Har sett materialet 98 En fungerande brandvarnare Har inte sett materialet 6 9 Har sett materialet Handbrandsläckare i bostaden Har inte sett materialet (Helt oviktigt) (Mycket viktigt) Vet ej

22 Vem tycker du har det största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din/er bostad? (Bastal: 64) Jag själv 8 Den som äger huset/fastigheten 9 Fastighetskötare/bovärd 3 Bostadsrättsföreningens styrelse Räddningstjänsten Kommunen Annan 4 Vet ej 5

23 Vem tycker du har det största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din/er bostad? (Bastal: Känner till, 6; Känner inte till, 848) Har sett materialet Har inte sett materialet Jag själv 8 87 Kommunen Räddningstjänsten Den som äger huset/fastigheten 5 Fastighetskötare/bovärd 3 3 Bostadsrättsföreningens styrelse Annan 4 4 Vet ej 5

24 I vilken grad instämmer du i följande påståenden (Bastal: 64) Jag tar ansvar för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i min bostad? Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga en brand min bostad Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad 86 5 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Har ingen uppfattning

25 I vilken grad instämmer du i följande påståenden (Bastal: Har sett materialet, 6; Har inte sett materialet, 848) Jag tar ansvar för brandskyddet i min bostad Har sett materialet Har inte sett materialet Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga en brand min bostad Har sett materialet Har inte sett materialet Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad Har sett materialet Har inte sett materialet (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Har ingen uppfattning

26 Beteende brandsäkerhet

27 Vad av följande finns idag i din bostad? (Bastal: 64) Brandvarnare 96 Handbrandsläckare 6 Brandfilt 33 Spisvakt 9 Annat släckredskap 7 Inget av dessa 3 Vet ej 5

28 Vad av följande finns idag i din bostad? (Bastal: Känner till, 6; Känner inte till, 848) Har sett materialet Har inte sett materialet Brandvarnare 95 Handhandbrandsläckare 6 65 Brandfilt 3 37 Spisvakt 8 6 Annat släckredskap 8 7 Inget av dessa 3 Vet ej 5

29 Hur ofta testar ert hushåll om brandvarnaren/brandvarnarna fungerar? (Bastal: 64)

30 Bakgrundsfrågor

31 Boendeform (Bastal: 64) Hyresrätt Bostadsrätt Eget ägt boende Annat nämligen: Vill ej svara

32 Hur många personer ingår i ditt hushåll? (Bastal: 64) person personer 3 personer 4 personer 5 personer eller fler 7 Vill ej svara

33 Antal barn? (Bastal: 84) Inga barn -3 barn 4 barn eller fler Vill ej uppge

34 Kön: (Bastal: 64) Kvinna Man

35 Resultat per ålderskategori

36 Har du under de senaste veckorna eller månaderna sett någon information som handlar om brandsäkerhet/brandrisk? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Ja Nej

37 Kan du kort beskriva informationen? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Rätt material Fel material Ej uppmärksammat materialet

38 Minns du nu om du sett något av det material jag beskriver? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Ja Nej Uppmärksammat rätt material

39 Observationsvärde (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Spontan erinran Hjälpt erinran Total erinran

40 Vad tycker du om budskapet: Sov Gott, Vakna fort, testa din brandvarnare? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år år Mycket negativ Ganska negativ Ganska positiv Mycket positiv Vet ej

41 Minns du via vilken/vilka informationskanaler som du tagit del av materialet? (Bastal: 8-9 år, 4; 3-84 år, ) 8-9 år 3-84 år Reklamfilm på TV4 med Arga Snickaren 8 3 Julhälsning på TV4 i reklampaus 5 5 Dagstidningar 9 6 Youtube (film med Arga snickaren) 3 7 Utomhusreklam (på bussar, på 4 7 Radio 4 Facebook (filmer och quizz) Andra webbplatser Butiks-TV MSBs webbplats Bloggar Dinsäkerhet.se 3 3 Annat 3 7 Minns ej 9 7 5

42 Minns du via vilken/vilka informationskanaler som du tagit del av materialet? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Reklamfilm på TV4 med Arga Snickaren Julhälsning på TV4 i reklampaus Dagstidningar Youtube (film med Arga snickaren) Utomhusreklam Radio Facebook (filmer och quizz) Andra webbplatser Butiks-TV MSBs webbplats Bloggar Dinsäkerhet.se Annat Minns ej Ej uppmärksammat materialet

43 I vilken grad instämmer du i följande påståenden om informationen totalt sett? (Bastal: 8-9 år, 4; 3-84 år, ) Informationen var lätt att ta till sig och förstå 8-9 år 3-84 år Informationen var viktigt och relevant 8-9 år 3-84 år Informationen gav mig nya kunskaper om brandsäkerhet 8-9 år 3-84 år Jag är som helhet positiv till informationen 8-9 år 3-84 år (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Har ingen uppfattning

44 Har informationen lett till att du gjort något av följande? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Köpt ny brandvarnare Testat min(-a) brandvarnare 5 8 Bytt batterier i min(-a) brandvarnare 4 3 Köpt annan brandskyddsutrustning Sökt ytterligare information om brandsäkerhet Annat Nej 3 Ej uppmärksammat materialet

45 Har informationen lett till att du gjort något av följande? (Bastal: 8-9 år, 4; 3-84 år, ) 8-9 år 3-84 år Nej 48 5 Testat min(-a) brandvarnare 3 9 Bytt batterier i min(-a) brandvarnare 4 6 Annat 8 6 Köpt ny brandvarnare 7 5 Köpt annan brandskyddsutrustning 4 8 Sökt ytterligare information om brandsäkerhet 4 5

46 Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 8 89 En fungerande brandvarnare 3-84 år år Handbrandsläckare i bostaden 3-84 år (Helt oviktigt) (Mycket viktigt) Vet ej

47 Vem tycker du har det största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din/er bostad? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Jag själv 7 84 Den som äger huset/fastigheten 7 4 Fastighetskötare/bovärd 6 Bostadsrättsföreningens styrelse Kommunen Räddningstjänsten Annan 6 4 Vet ej 5

48 I vilken grad instämmer du i följande påståenden (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år Jag tar ansvar för brandskyddet i min bostad 3-84 år Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga en brand min bostad 8-9 år 3-84 år Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad 8-9 år 3-84 år (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Har ingen uppfattning

49 Vad av följande finns idag i din bostad? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Brandvarnare Handbrandsläckare Brandfilt 4 36 Spisvakt 9 Annat släckredskap 4 8 Inget av dessa 5 Vet ej 5

50 Hur ofta testar ert hushåll om brandvarnaren/brandvarnarna fungerar? (Bastal: 8-9 år, 45; 3-84 år, 64) 8-9 år 3-84 år Minst en gång i månaden Ungefär varannan månad Mer sällan än varannan månad 8 Brukar inte kontrollera batteriet 6 Jag har ingen brandvarnare Annat 7 5 Vet ej

51 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand sammanfattning/analys Undersökningen visar att kampanjen har nått ca procent av den totala målgruppen. Andelen som nås är högre bland de yngre (8-9 år) med 5 procent och lägre bland de äldre (3-84 år) med 7 procent. De kanaler som framför allt har nått ut är reklamfilmen med Arga snickaren (uppmärksammats av sex procent av hela målgruppen) och dagstidningar (fyra procent).julhälsningen i TV4 har uppmärksammats av en större andel av de yngre (fyra procent) jämfört med de äldre (två procent). Nio av tio (av de som uppmärksammat kampanjen) är allmänt positiva till informationen och tycker också att den var viktig och relevant och lätt att ta till sig och förstå. Drygt en av fem ( procent) upplever att informationen också gav dem nya kunskaper om brandsäkerhet. Sov gott, vakna fort, testa din brandvarnare som budskap upplevs som positivt av knappt sex av tio. Enbart fyra procent är dock negativa medan övriga är neutrala.

52 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand sammanfattning/analys Sett till kampanjpåverkan så har kampanjen resulterat i att ca sex procent av hela målpopulationen har testat sin brandvarnare medan ca tre procent har bytt batterierna i sin brandvarnare. 55 procent anser att det är mycket viktigt med en handbrandsläckare i bostaden medan motsvarande för brandvarnare är nio av tio. Åtta av tio anser att de själva har ansvaret för brandsäkerheten i hemmet medan det enbart är 66 procent som anser att de också tar detta ansvar. Tre av fyra tycker att det är mycket viktigt att veta hur man ska förebygga brand medan 86 procent tycker att det är mycket viktigt att veta hur man ska agera om brand uppstår. En av fem kontrollerar batteriet i brandvarnaren minst varannan månad, övriga gör det mer sällan eller saknar kunskap om när det görs.

53 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand sammanfattning/analys Den yngsta gruppen är särskiljer sig på följande sätt avseende beteenden och attityder: Tycker att det är mindre viktigt än de äldre med brandvarnare och handbrandsläckare. Anser i lägre grad att de har det största ansvaret för brandskyddet. Anser i lägre grad att det är viktigt att veta hur man ska förebygga brand och agera vid brand. Har i betydligt lägre grad en handbrandsläckare.

54 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand sammanfattning/analys Attityder och beteenden är intressanta att observera sett till om man uppmärksammat kampanjen eller inte. Detta syftar också till att mäta kampanjpåverkan. Skillnader kan delvis bero på att kampanjen i högre grad når de redan frälsta men kampanjen kan också tillmätas betydelse i att den aktualiserat frågan bland de som sett kampanjen. Man kan då konstatera att de som sett kampanjen i högre grad än de som inte sett den: tycker att det är viktigt med en fungerande brandvarnare och en handbrandsläckare i bostaden anser att de själva har det största ansvaret för brandsäkerheten. tar ansvaret för brandsäkerheten och anser att det är viktigt att veta hur man förebygger brand och agerar vid brand har brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt.

55 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand sammanfattning/analys Sammanfattningsvis kan man konstatera att kampanjen har en mätbar effekt där den når fram, både i attityder och i beteenden rörande brandsäkerhet. Det viktigast inför kommande period är således mer att arbeta med att nå ut till större andel av målgruppen än att skruva på innehållet i materialet. Kampanjen har till viss del nått ut i samtliga målgrupper men framför allt i den yngsta där den har uppmärksammats av en av fyra. Det är också i denna åldersgrupp som behovet av påverkan är störst. För trots att gruppen som sett kampanjen har mera rätt attityder och beteenden så kvarstår situationen (som tidigare har mäts i andra undersökningar) att den yngsta gruppen är den som behöver påverkas mest.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Attitydundersökning brandsäkerhet 211 Januari 212, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör

Läs mer

Var fjärde svensk testar aldrig sin brandvarnare

Var fjärde svensk testar aldrig sin brandvarnare PRESSRELEASE 12-11-xx Färsk undersökning inför Brandvarnardagen 1 december: Var fjärde svensk testar aldrig sin brandvarnare Glömska, lättja eller okunskap. De är de vanligaste anledningarna till att var

Läs mer

Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013

Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013 Uppföljning nätverk Aktiv mot brand 2013 Syfte och genomförande Följa upp hur kampanjen Aktiv mot brand tagits emot, använts och planerar att användas av nätverket. Undersökningen är delvis en upprepning

Läs mer

Nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda. Rekapitulation Lägesredovisning Djupdykning

Nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda. Rekapitulation Lägesredovisning Djupdykning Nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda Rekapitulation Lägesredovisning Djupdykning LSO Uppdrag att följa upp reformen (rapport sep 2009) DS 2009:47 Branden i Rinkeby tilläggsuppdrag

Läs mer

Nordiskt perspektiv på förebyggande - Sverige

Nordiskt perspektiv på förebyggande - Sverige Nordiskt perspektiv på förebyggande - Sverige Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand Patrik Perbeck, MSB Chef för enheten för brand- och olycksförebyggande arbete Upplägg och områden

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Society i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2016

Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2016 Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2 Innehåll Sammanfattning 3 Syfte och metod 5 Totalresultat 6 Resultat per gymnasieår 9 Markörs slutsatser 29 Bilagor Bilaga : Tabeller Bilaga 2: Öppna

Läs mer

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Filmbarometer 2013 Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70 info@populate.se www.populate.se Populates filmbarometer 2013 En gång i tiden var

Läs mer

Tillsyn över resultat

Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Hur hitta likvärdiga kommuner Presentation för skydd och säkerhet för vissa utvalda mått Diskussion kring bedömningen Genomgång var uppgifterna finns i IDA Tillsyn

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Bilden av Eskilstuna kommun 2012

Bilden av Eskilstuna kommun 2012 Bilden av Eskilstuna kommun 1 Syfte Kartlägga centrala målgruppers kunskap om och bild av Eskilstuna kommun. Underlaget/resultatet ska utgöra en av flera grunder i kommunens kommande varumärkesarbete.

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Boverkets Undersökning om eurokoder 2017

Boverkets Undersökning om eurokoder 2017 Boverkets Undersökning om eurokoder 2017 Innehåll Om undersökningen - Bakgrund och syfte - Målgrupp, urval och metod - Bortfallsstatistik Sammanfattning Resultat per fråga Slutsatser Boverkets undersökning

Läs mer

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13 Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

ERV - Kampanjuppföljning Umeå Kommun. Maj 2012

ERV - Kampanjuppföljning Umeå Kommun. Maj 2012 ERV - Kampanjuppföljning Umeå Kommun Maj 12 Viktigt att veta Vi mäter på befolkningen Dold avsändare Vi mäter på de boende på regionen (A-region) och inte läsekretsen. I detta fall har vi dessutom smalnat

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Att kommunicera brandskydd. Vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Att kommunicera brandskydd. Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27)

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27) MTM Utvärdering taltidningsspelare Augusti 216 Markör AB 1 (27) Uppdrag: Beställare: Projektledare Markör: Utvärdering taltidningsspelare MTM Peter Linsér Rapportförfattare Markör: Peter Linsér Datainsamlingsperiod:

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Falunhus 11, Faluns kommun Bakgrund De aktuella byggnaderna ligger i Falun och är flerbostadshus innehållande bostadsrättslägenheter. Tillsynsföreläggande,

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning

Hushåll och energieffektiva. En undersökning om kunskap, attityder och användning Hushåll och energieffektiva lampor En undersökning om kunskap, attityder och användning Förord Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete 1 Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete Innehåll 3 Om projektet 7 Erfarenhet 13 Kunskap 20 Attityd och påverkan 2 3 BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRANDSKYDD I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Skaraborgs brandkonsult AB är ett litet företag med stor erfarenhet av förebyggande brandskydd inom alla typer av verksamheter. Att vi är ett

Läs mer

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum:

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: 2016-06-30 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ElectriCity. Syftet med undersökningen

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

ERV - Effektiv räckvidd Xtreme Nordic

ERV - Effektiv räckvidd Xtreme Nordic ERV - Effektiv räckvidd Xtreme Nordic Viktigt att veta Vi ser till A-regioner Dold avsändare Print Annons Vi mäter alltid på A-region och inte läsekretsen Vi maskerar alltid avsändare i reklamen för att

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut.

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. CHANSLÖS Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar En studie bland ett riksrepresentativ urval April 2007 Metod 3 Syfte Att kartlägga vanorna och attityderna kring lagring av digitala ägodelar i hemdatorn.

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Tryggare kan ingen? Svenskarnas uppfattning om trygghet och säkerhet

STATISTIK OCH ANALYS. Tryggare kan ingen? Svenskarnas uppfattning om trygghet och säkerhet STATISTIK OCH ANALYS Tryggare kan ingen? Svenskarnas uppfattning om trygghet och säkerhet Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att ge en samlad bild och bedömning av utvecklingen

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet Hygien Undersökning: Hygien Projektnummer: 3241080 Uppdragsgivare: Colgate-Palmolive Tid för fältarbete: 24-28 januari 1994 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Städvanorna

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Barnfråga 1 Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och kväva elden X. Ringa Räddningstjänsten 2. Springa och hämta vatten och släcka branden Barnfråga 2 Nalle-Maja

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer