Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar"

Transkript

1 Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid prioriteringen av tillstånds- och åtgärdsparet. (Läs mer om nationella riktlinjer och prioriteringar på Arbetsdokumentet har inte blivit korrekturläst varför det kan finnas vissa språkliga och andra formmässiga fel.

2 Tillstånd: Reumatoid artrit (RA), oaett sjukdomsduration Åtgärd: Behandling med rituximab, biverkningar och oönskade effekter jämfört med rituximabnaïva RA patienter Metod: Litteratursökning i PubMed identifierade 13 systematiska översikter och 95 RCT/kliniska studier med information om biverkningar/oönskade effekter vid behandling av RA med rituximab, se sammanställning av litteratursökning nedan. Dessutom fanns en epublicerad metaanalys av allvarliga infektioner i RCT med bl a rituximab. En kompletterande sökning på alla listade biverkningar/oönskade händelser i tillståndsåtgärdslistan gjordes Alla identifierade abstracts och ett antal artiklar granskades. Ingen användbar heltäckande systematisk översikt fanns. I arbetsdokumentet har inkluderats tre RCT (1,2,3), en öppen långtidsuppföljning av de tre RCT (4) och metaanalysen av allvarliga infektioner (5). Resultat: De 3 RCT omfattar totalt 745 RA patienter behandlade med rituximab och 398 kontroller med uppföljning 24 eller 48 veckor efter en rituximabkur av dessa patienter har i en öppen uppföljning följts under maximalt 4 kurer rituximab (ca 3 år). Metaanalysen av allvarliga infektioner omfattar patienterna i de tre RCT. Resultaten listas i tabell 1A (mortalitet, infektion, allvarlig infektion inkl tuberkulos, malignitet ) och tabell 1 B (behandlingsrelaterad händelse, oönskad händelse/biverkning totalt, allvarlig oönskad händelse, andel som slutat studien pga oönskad händelse, utveckling av human antichimeric antibodies (HACA) mot rituximab, påverkan på immunglobulinnivåer). Alla studier omfattar patienter med etablerad RA (ej tidig RA). Övriga biverkningar/oönskade effekter i tillståndsåtgärslistan (kardiovaskulär sjuklighet/mortalitet, pachymeningit, allvarlig extraartikulär manifestation, interstitiell lungsjukdom, försenad läkning av frakturer) finns inte redovisat i dessa studier eller i andra systematiska översikter eller studier av rituximab vid RA.

3 Tabell 1A: Rituximab (RTX) och biverkningar/oönskade effekter A-D FÖRFATT ARE, ÅR Edwards, 2004 (1) Emery, 2006 (2) STUDIE-DESIGN RCT, fas IIa, 3 behandlingsgrupper och en Utvärdering vecka 24 och vecka 48 RCT, fas IIb (DANCER), 9 behandlingsgrupper Utvärdering vecka 24 PATIENT- POPULATION Etablerad, reumafaktorpositiv RA, medelduration ca 10 år, högaktiv trots MTX n=161 Etablerad RA, medelduration ca 10 år, medel/högaktiv trots MTX och terapisvikt på ytterligare ett ickebiologiskt eller biologiskt DMARD (29%) n= pat reumafaktor positiva, 85 reumafaktor negativa. INTERVENTION 1. RTX 1000 mg dag 1 och 15 +MTX 10 mg/v (n=40) 2. RTX som ovan +cyklofosfamid 750 mg dag 3 och 17 (n=40) 3. RTX som ovan + placebo (n=41) 4. placebo + MTX som ovan, (n=40) Alla fick 100 mg metylpredisolon iv före RTX/placebo samt T.Prednison 60 mg dag 2,4-7 och 30 mg dag grupper, 3 vardera med 1. RTX 2x500mg + MTX (n=124) 2. RTX 2x1000mg+ MTX (n=192) 3. Placebo+MTX (n=149) I vardera 1-3 randomiserades patienterna till -Inga steroider eller -100 mg metylprednisolon före RTX/placebo eller EFFEKT- MÅTT A EFFEKT- MÅTT B EFFEKT-MÅTT C EFFEKT- MÅTT D Mortalitet Infektion Allvarlig infektion Malignitet 3. n=1 0 information vecka 24 Ej specifikt (pneumoni+ 1. n= 0 angivet ischemisk 2. n=2 (5%) hjärtsjukdom) 3. n=2 (5%) 4. n=1 (2.5%), 1. n=1 (cerebral infarkt 167 dagar efter infusion 1) 1. n=43 (35%) 2. n=67 (35%) 3. n= 41 (28%), placebo+mtx vecka n=1(2.5%) 2. n=2 (5%) 3. n=3 (7.3%) 4. n=1(2.5%), 1. n=0 2. n=4 (2%) 4.74/100 patient år 3. n=2 (1%), placebo+mtx 3.19/100 patient år Ej specifikt angivet

4 Cohen, 2006 (3) Keystone 2007 (4) Salliot, 2008 (5) RCT, fas III (REFLEX) Utvärdering v 24 (av planerad 2års studie) Öppen uppföljningsstudie av RCT 2-4 ovan med återbehandling av RTX styrt av sjukdomsaktivitet Säkerhets/biverkningsinformation inkluderar patienter som fått upp till 4 kurer RTX. Systematisk översikt över allvarliga infektioner, Etablerad, MTX behandlad RA, medelduration ca 12 år, medel/högaktiv med otillräcklig effekt eller intolerans mot minst en TNF-hämmare Etablerad RA, medelduration ca 11 år Patienter som behandlats med RTX i studierna ovan (ref 2-4) med återkomst av aktiv sjukdom ( 8 svullna, ömma leder) 16 veckor efter föregående RTX kur n=1039 varav 612 (59%) tidigare behandlats med TNFhämmare Säkerhetsrapporteringen omfattar 839 pat följda >1 år, 139 pat >2 år 89 pat >3 år efter första RTX behandlingen, totalt 1669 patientår Etablerad, medel/högaktiv RA trots MTX, annan DMARD -Enligt ovan+t Prednison 60 mg dag 2-7 och 30 mg dag 8-14 RTX 2x 1000 mg +MTX (n=308) Placebo+MTX (n=209) Alla fick 100 mg metylpredisolon iv före RTX/placebo och T Prednison 60 mg dag 2-7 och 30 mg dag 8-14 En kur inkluderar: RTX 2x1000 mg + fortsatt MTX (10-25 mg/v) 100 mg metylpredisolon iv före RTX och T Prednison 60 mg dag 2-7 och 30 mg dag kurer RTX n= kurer n=570, 3 kurer n=191 4 kurer n=40 5 kurer n=3 RTX 2x 1000mg (högdos) + MTX (n=621) eller 0 0 n=11 varav 3 pga infektion 0.66/100 patientår n=126 (41%) 138.2/100 patientår Vs n=79 (38%) 154.6/ 100 patientår /100 patientår Kur 1: 82.8 (n=954) Kur 2: 83.3 (n=347) Kur 3: 80.2 (n=71) Kur 4: 88.0 (n=11) n=7 (2%) 5.2/100 patientår Vs n=3 (1%) 3.7/ 100 patientår Ingen tb /100 patientår Kur 1: 5.1 (n=59) Kur 2: 4.6 (n=19) Kur 3: 5.6 (n=5) Kur 4: 8.0 (n=1) Högdos n=17 (2.3%) Ej specifikt angivet 26 maligniteter hos 22 av 1039 patienter (2%) 1.6/ 100 patientår Vanligaste: Basalcellscancer (n=6) Skivepitelcancer hud (n=2) Malignt melanom (n=2) Bröstcancer (n=3) Inget lymfom.

5 3 RCT publicerade tom dec 2007 (ref 2-4 ovan) Studielängd veckor behandling eller TNFhämmare n= 745 (RTX) n= 398 (Placebo) RTX 2x500 (lågdos) + MTX (n=124) placebo+mtx (n=398) metylprednisolon och prednison enligt beskrivning för studie 2-4 ovan n=6 (1.5%) Lågdos n=0 Pooled odds ratio 1.45 ( ) Högdos placebo 1.68 ( ) Lågdos placebo 0.24 ( ) Högdos Lågdos 7.20 ( ) Ingen tb

6 Tabell 1B: Rituximab (RTX) och biverkningar/oönskade effekter E-J FÖRFATT- ARE, ÅR Edwards, 2004 (1) Emery, 2006 (2) EFFEKT- MÅTT E Behandlingsrelaterad händelse vecka 24 Infusionsassocierad händelse (alla händelser inom 24 timmar), Infusion 1: 1.RTX+MTX n=13 (33%) 2.RTX+cyklofosfamid n=13 (32%) 3.RTX+placebo n=18 (45%) 4. placebo+ MTX n=12 (30%) Infusionsassocierad händelse (alla händelser inom 24 timmar), Infusion 1 1. RTX 500mg n=38 (31%) 2. RTX 1000 mg EFFEKT- MÅTT F Oönskad händelse, totalt vecka 24 1.n=34 (85%) 2.n=30 (73%) 3.n=32 (80%) 4. n=32 (80%), vecka n=35 (88%) 2. n=35 (85%) 3. n=36 (90%) 4. n=34 (85%), 1. n=100 (81%) 2. n=164 (85%) 3. n=105 (70%), placebo+mtx EFFEKT- MÅTT G Allvarlig oönskad händelser, totalt vecka n=3 (8%) 2. n=6 (15%) 3. n=2 (5%) 4. n=3 (8%), Totalt 16 händelser hos 14 patienter vecka n=4 (10%) 2. n=7 (17%) 3. n=4 (10%) 4. n=4 (10%), Ytterligare 6 händelser, varav 2 allvarliga infektioner 1. n=9 (7%) 2. n=13 (7%) 3. n=4 (3%) Totalt 26 händelser EFFEKT-MÅTT H Andel som alutat studien pga oönskad händelse vecka 24 ( n=6) 1. n=1 (2.5%) 2. n=2 (5%) 3. n=2 (5%) 4. n=1 (2.5%), Vecka 48 (n=9) 1. n=1 (2.5%) 2. n=2 (5%) 3. n=4 (10%) 4. n=2 (5%), 1. n=3 (2%) 2. n=6 (3%) 3. n=0 EFFEKT-MÅTT I Utvecklande av human antichimeric antibodies (HACA) mot RTX tom vecka 48: 5/117 RTX behandlade (4.3%). Inga associerade kliniska fynd tom vecka 24: % % % placebo+mtx Inga allvarliga EFFEKT-MÅTT J Påverkan på immunglobulinnivåer IgG (mg/ml) / / / /-3.1, IgA (mg/ml) / / / /-0.72, IgM (mg/ml) / / / /-0.37, Tom vecka 24: IgG, IgA, IgM inom normalområdet. Redovisat i tabell, exakta värden svåra att se

7 n=73 (38%) 3. placebo+mtx n=27 (18%) oönskade händelser rapporterades bland HACA-positiva Akut infusionsreaktion Infusion % 2. 32% 3. 17% Utan iv steroidpremedicinering 1. n=41 (32%) 2. n=65 (37%) 3. n=63 (14%) Med iv steroidpremedicinering 1. n=83 (19%) 2. n=127 (29%) 3. n=86 (19%) Infusion 2 Utan iv steroidpremedicinering 1. n=41 (5%) 2. n=65 (6%) 3. n=63 (8%) Cohen, 2006 (3) Med iv steroidpremedicinering 1. n=41 (2%) 2. n=62 (8%) 3. n=42 (7%) Infusionsassocierad händelse (alla händelser n=261 (85%) n= 183 (88%) n=23 (7%) n= 21 (10%) n=8 (3%) n=2 (<1%) tom vecka 24: n=13 (4.3%) Inga specifika 1 värde under normalområde RTX-behandlade:

8 inom 24 timmar) infusion 1: 29% 23% Akut infusionsreaktion 23% varav 2 allvarliga (anafylaxi, hypertension) 18% (ingen allvarlig) biverkningar rapporterade bland HACA-positiva IgG n=3 (<1%) IgA n=1 (<1%) IgM n=17 (5.5%) placebo: IgM n=4 (1.9%) Keystone, 2007 (4) Akut infusionsreaktion, infusion 2 8% 11% Infusionsassocierad händelse (alla händelser inom 24 timmar): Kur 1 dos 1 25,6% Kur 1 dos 2 9.3% Kur 2 dos % Kur 2 dos 2 5.4% Kur 3 dos % Kur 3 dos 2 2.3% Kur 4 dos 1 15% Kur 4 dos 2 2.6% Allvarlig akut infusionsreaktion: <1% Inkluderar akuta infusionsreaktioner /100 patientår Kur Kur Kur Kur /100 pat år Kur (n=222) Kur (n=73) Kur (n=18) Kur (n=3) Kur 1 3% (n=29) Kur 2 2% (n=9) Kur 3 0 Kur 4 0 Vanligaste orsaker: Infusionsrelaterat (33%, kur 1) Förvärrad RA (20%) Av 1039 patienter med 1 RTX hade 9.2% (n=96) 1pos HACA 5.7/100 patientår Av dessa var 79 (82%) HACA pos efter kur 1, övriga tillkom kur 2. Kur 1 7.6% Kur 2 3% Symtom: Diskret utslag (n=1) Bronkospasm Ig under normalvärde vecka 24 efter behandling IgG Kur 1: 1.5% Kur 2: 4.3% Kur 3: 5.9% IgM Kur 1: 10.3% Kur 2: 18.5% Kur 3: 23.5% IgA Andel med låga värden ökar inte

9 (n=1) över tid enligt text Allvarliga infektioner: Vid normalt IgM 5.1/100 patientår Vid lågt IgM 5.9/100 patientår

10 Evidenssummering framgår av tabellen nedan: Fråga: Biverkningar/oönskade effekter av behandling av RA med rituximab jämfört med rituximabnaïva RA patienter Patientpopulation: RA (etablerad) Vårdmiljö: reumatologmottagning/dagvård/slutenvård (rutiner för var infusionsbehandling ges kan variera, framgår ej tydligt i studierna var det givits) Effektmått Antal deltagare (antal studier) Risk i en (Range) Relative effekt (95% CI) Absolut effekt (mean eller range) Evidensstyrka Kommentarer Mortalitet (RCT) 1143 (3) 745 RTX+ 398 kontr 0 2 dödsfall bland behandlade, 0 bland kontroller låg Kort uppföljning, enbart deskriptivt Mortalitet (öppen uppföljning) 1039 Ingen 11 dödsfall Ej bedömd Inga analyser Infektion 982 (2) 624 RTX+ 358 kontr 28%-38% 3-7%-enh måttlig Infektion (öppen uppföljning) 1039 Ingen /100 patientår Kur 1: 82.8 (n=954)kur 2: 83.3 (n=347)kur 3: 80.2 (n=71)kur 4: 88.0 (n=11) Ej bedömd Allvarlig infektion (metaanalys) 1143 (3) 745 RTX+ 398 kontr Högdos: 1.5% Lågdos:0 Pooled odds ratio: 1.45 ( ) Högdos: 0.8%-enh Låg Få händelser, kort uppföljning, för litet underlag /power för signifikans Högdos är den rekommendera-

11 de dosen (1000 mg dag 1 och 15) Malignitet (öppen uppföljning) 1039 Ingen 26 maligniteter hos 22 patienter (2%) låg Behandlingsrelaterad händelse 1143 (3) 18-30% 1-27%-enh hög Oönskad händelse 1143 (3) 70-88% -7-20%-enh hög Allvarlig oönskad händelse 1143 (3) 3-10% -5-14%-enh hög Andel som alutat studien pga oönskad händelse Utvecklande av human antichimeric antibodies (HACA) mot RTX 1143 (3) 0-5% 0-10%-enh hög 1143 (3) 0.7% 2-3.6% enh hög Utvecklande av human antichimeric antibodies (HACA) mot RTX (öppen uppföljning) 1039 Ingen Efter kur 1: 7.6% Efter kur 2: 3% ej bedömd Påverkan av immunglobulinnivåer 1143 (3) Pat med värden under normalvärde IgM (0-1.9%) 0-3.6% hög Kommentarer: I tre RCT med 1143 RA patienter och en öppen uppföljningsstudie med 1039 RA patienter behandlade med max 4 kurer rituximab är den vanligaste biverkningen av rituximabbehandling infusionsassocierade händelser och akuta infusionsreaktioner. De är vanligen milda/måttliga, med minskande frekvens vid upprepad behandling och vid premedicinering med steroider intravenöst. Man ser en ökad förekomst av human antichimeric antibodies (HACA) mot RTX och sänkning av immunglobuliner (särskilt IgM), bägge dessa fynd av oklar klinisk signifikans. Det finns en tendens till ökad förekomst av allvarliga infektioner. Metaanalysen av allvarlig infektion ger OR=1.45 ( ), men är enligt powerberäkningar underdimensionerad för att kunna påvisa signifikant riskökning. Inga tuberkulosfall har rapporterats. Patienterna i studierna har genomgått någon form av tuberkulosscreening och patienter med tidigare tuberkulos eller misstänkt latent tuberkulos har exkluderats.

12 Tuberkulosrisk med rituximab i en vanlig, oscreenad RA population kan därför inte bedömas. Underlaget för säkerhetsbedömning av rituximab vid RA är fortfarande litet. Uppföljningstiden är kort, få patienter har fått upprepad behandling och patienterna i dessa RCT är en selekterad grupp RA patienter med ingen eller låg comorbiditet, låg infektionsrisk men oftast högaktiv RA och skiljer sig delvis från patienter som behandlas i vanlig klinisk praxis. Det saknas studier som direkt jämför rituximab med andra biologiska läkemedel för behandling av RA. Förslag till text i faktadokumentet: Rituximab är en chimeric human/mus monoklonal antikropp riktad mot CD20 på mogna och pre-b-celler som är registrerat för behandling av patienter med aktiv RA med inadekvat svar på minst en TNF-hämmare. Det ges i kurer om en infusion dag 1 och en infusion dag 15. Premedicinering med corticosteroider intravenöst, antihistamin och paracetamol rekommenderas. Biverkningar/oönskade händelser vid behandling av RA med rituximab har studerats i 3 RCT med 1143 patienter följda i maximalt 48 veckor, 1 metaanalys av svåra infektioner baserat på de 3 RCT och 1 öppen uppföljningsstudie av samma patienter behandlade med upp till 4 kurer rituximab. Den vanligaste biverkningen är akut infusionsreaktion hos 23-37% vid första infusion av rituximab jämfört med 14-18% vid placebobehandling och är oftast av mild till måttlig grad. Frekvensen är lägre vid påföljande kurer (2.3-15%) och minskas av premedicinering med steroider intravenöst (19-29% jämfört med 32-37% utan steroider vid infusion 1). Det finns ingen säker ökning av infektioner totalt vid rituximabbehandling av RA (35-41% jämfört med 28-38% för placebo), men förekomsten av allvarlig infektion kan vara ökad (2-7.3% jämfört med 1-2.5% för placebo, OR 1.45 [ ] i metaanalys). Det finns inga rapporterade opportunistiska infektioner eller tuberkulos. Patienterna är screenade för tuberkulos innan studiestart. Vid behandling av RA med rituximab har setts en sänkning av immunglobuliner (Ig). Påverkan har varit störst på IgM (värde under normalvärde hos 5.5% jämfört med 1.9% för placebo). Värdena kan minska vid upprepad behandling. Ingen ökad infektionsförekomst har setts kopplad till lägre IgM- eller IgG-nivåer. Human antichimeric antibodies (HACA) mot RTX förkommer i ökad omfattning hos rituximabbehandlade RA patienter ( %) jämfört med placebo (0.7%). Frekvensen är högst vid infusion 1. Ingen klinisk problematik har hittills kopplats till HACA-förekomst. Inga stora skillnader ses mellan rituximabbehandlade och placebo när det gäller rapporterade biverkningar totalt (73-90% jämfört med 70-88% för placebo), rapporterade allvarliga biverkningar (5-17% jämfört med 3-10% för placebo) eller utsättning av preparat på grund av biverkning/oönskad händelse (3-10% jämfört med 0-5% för placebo). Det finns hittills inga signaler om ökad mortalitet eller ökad malignitetsrisk vid behandling med rituximab vid RA. Det saknas vetenskapligt underlag för bedömning av kardiovaskulär sjuklighet/mortalitet, pachymeningit, allvarlig extraartikulär manifestation, interstitiell lungsjukdom och påverkan på frakturläkning vid rituximabbehandling av RA. Förslag till slutsatser: - Erfarenheten av behandling av RA med rituximab är ännu begränsad varför osäkerhet finns i säkerhetsgranskningen.

13 -Det finns hittills inga hållpunkter för ökad mortalitet eller ökad malignitetsrisk vid rituximabbehandling av RA jämfört med rituximabnaïva RA patienter (låg evidensstyrka), men längre uppföljningstid och större patientunderlag krä för bedömning av detta. -Behandling av RA med rituximab ökar förekomsten av oftast milda/måttliga infusionsreaktioner med 1-27% jämfört med rituximabnaïva RA patienter (hög evidensstyrka). Frekvensen human antichimeric antibodies (HACA) mot rituximab ökar och finns hos ca % av rituximabbehandlade RA patienter (hög evidensstyrka), men med oklar klinisk signifikans. Immunglobulinnivåer kan sjunka (hög evidensstyrka), men med oklar klinisk signifikans. Förekomsten av allvarlig infektion kan vara ökad (45% icke-signifikant ökning i metaanalys) i uppföljning upp till maximalt 48 veckor (låg evidensstyrka). Inga fall av tuberkulos har rapporterats. Patienterna är screenade för tuberkulos innan studiestart. -Inga stora skillnader ses mellan rituximab och placebo när det gäller rapporterade biverkningar (73-90% för rituximab och 70-88% för placebo) (hög evidensstyrka) eller utsättning av preparat på grund av biverkning/oönskad händelse (3-10% för rituximab och 0-5% för placebo) (hög evidenssstyrka). -Det saknas underlag för bedömning av kardiovaskulär sjuklighet/mortalitet, pachymeningit, allvarlig extraartikulär manifestation, interstitiell lungsjukdom och påverkan på frakturläkning vid rituximabbehandling av RA. Det saknas också direkta jämförelser med andra biologiska preparat. Referenser: 1. Edwards JC, Szczepanski L, Szechinski J, et al. Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2004;350(25): Emery P, Fleischmann R, Filipowicz-Sosnowska A, et al. The efficacy and safety of rituximab in patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate treatment: results of a phase IIB randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging trial. Arthritis Rheum 2006;54(5): Cohen SB, Emery P, Greenwald MW, et al. Rituximab for rheumatoid arthritis refractory to anti-tumor necrosis factor therapy: Results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial evaluating primary efficacy and safety at twenty-four weeks. Arthritis Rheum 2006;54(9): Keystone E, Fleischmann R, Emery P, et al. Safety and efficacy of additional courses of rituximab in patients with active rheumatoid arthritis: An open-label extension analysis. Arthritis Rheum 2007;56(12): Salliot C, Dougados M, Gossec L. Risk of serious infections during rituximab, abatacept and anakinra therapies for rheumatoid arthritis: meta-analyses of randomized placebo-controlled trials. Ann Rheum Dis 2008 Jan 18 [ Epub ahead of print].

14 PubMed , , Rörelseorganens sjukdomar Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek av Ann Kristine Jonsson (bibliotekarie) Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Rituximab "rituximab "[Substance Name] tiab rituximab[tiab] OR mabthera[tiab] or MH "Arthritis, Rheumatoid"[Mesh] tiab rheumatoid arthritis[tiab] or and Limits: Humans, Systematic Reviews 13

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Information avseende behandling av MS med rituximab (Mabthera)

Information avseende behandling av MS med rituximab (Mabthera) Svenska MS-Sällskapet informerar Ansvarig för dokumentet: Anders Svenningsson Information avseende behandling av MS med rituximab (Mabthera) Bakgrund Behandling specifikt riktad mot B-lymfocyter är idag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

6.2 Offentlig sammanfattning. 6.2.1 Översikt över sjukdomens utbredning

6.2 Offentlig sammanfattning. 6.2.1 Översikt över sjukdomens utbredning 6.2 Offentlig sammanfattning 6.2.1 Översikt över sjukdomens utbredning Antalet vuxna med reumatoid artrit (RA) varierar mellan olika er i världen. Forskning som gjorts i norra Europa och Nordamerika tyder

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI

TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI Disposition Vilka läkemedel talar vi om? Vad menar vi

Läs mer

Arbetsgrupp: Eva Baecklund, Helena Forsblad d Elia, Carl Turesson

Arbetsgrupp: Eva Baecklund, Helena Forsblad d Elia, Carl Turesson Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Svensk Reumatologisk Förening: 120419 Arbetsgrupp: Eva Baecklund, Helena Forsblad d Elia, Carl Turesson Bakgrund Avsikten är att kortfattat sammanfatta

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA PEKKA LAHDENNE Barnreumatolog, docent i pediatrik Barnkliniken, Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centralsjukhus Traditionella och biologiska reumamediciner MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING

Läs mer

Psoriasisartrit - Axplock från ACR Johan Wallman, Skånes Universitetssjukhus

Psoriasisartrit - Axplock från ACR Johan Wallman, Skånes Universitetssjukhus Psoriasisartrit - Axplock från ACR 2017 -------------------------------------------- Johan Wallman, Skånes Universitetssjukhus Disposition Nya behandlingsmöjligheter framöver? Tofacitinib Ixekizumab Guselkumab

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Dosering och administrering av ORENCIA

Dosering och administrering av ORENCIA Dosering och administrering av ORENCIA 2007 Bristol-Myers Squibb Company ORENCIA is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Company ABA/0024/EU/LP/0207 Date of preparation: June 2007 Innehåll Indikation

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA)

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) 1 Innehåll Indikation vid RA hos vuxna 4 Så fungerar ORENCIA (abatacept) 5 Hantering och förvaring

Läs mer

Nyheter om Artriter ACR annual meeting, San Diego 2017

Nyheter om Artriter ACR annual meeting, San Diego 2017 Nyheter om Artriter ACR annual meeting, San Diego 2017 Carl Turesson Professor, Överläkare Skånes Universitetssjukhus Lunds Universitet Malmö A EULAR Centre of Excellence in Rheumatology Fokus på säkerhetsaspekter

Läs mer

Broschyr till vårdpersonal. Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA)

Broschyr till vårdpersonal. Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) Broschyr till vårdpersonal Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) IV INFUSION FÖRFYLL Innehåll Indikationer för ORENCIA Så fungerar

Läs mer

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Broschyr till vårdpersonal. Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA)

Broschyr till vårdpersonal. Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) Broschyr till vårdpersonal Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) IV INFUSION FÖRFYLL Innehåll Indikation vid RA hos vuxna Så fungerar

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Svensk Reumatologisk Förening 130411

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Svensk Reumatologisk Förening 130411 Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Svensk Reumatologisk Förening 130411 Arbetsgrupp: Eva Baecklund, Helena Forsblad d Elia, Carl Turesson Innehåll Bakgrund 2 Sammanfattning 2 De viktigaste

Läs mer

Tofacitinib vid behandling av reumatoid artrit

Tofacitinib vid behandling av reumatoid artrit Tofacitinib vid behandling av reumatoid artrit En studie om effekt och säkerhet Emmy Gyllenberg Examensarbete i farmaci 15 hp Apotekarprogrammet 300 hp Rapporten godkänd: VT 2015 Handledare: David Andersson

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

Dosering och administrering av ORENCIA till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA)

Dosering och administrering av ORENCIA till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) Vill du eller din ORENCIA -patient med RA veta mer? ORE.MAJ.2010 Gå in på www.orenciapatient.se 2007 Bristol-Myers Squibb Company ORENCIA is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Company ABA/0024/EU/LP/0207

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för

Läs mer

bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17

bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17 bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17 Monoklonal antikropp minskar risken för återfall i HR-positiv bröstcancer Behandling med den monoklonala antikroppen denosumab till bröstcancerpatienter som under

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt 2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt Slutsatser* Äldre studier visar att heparin reducerar dödligheten och risken för lungemboli och asymtomatisk DVT vid akut hjärtinfarkt men att effekten är blygsam vid

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

ACR 2017, San Diego, Kalifornien Artritnyheter

ACR 2017, San Diego, Kalifornien Artritnyheter ACR 2017, San Diego, Kalifornien Artritnyheter Anca Catrina Professor, Överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Centrum för reumatologi Karolinska Institutet Stockholm Fokus idag Nya strategier för

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

ENB PSE04. Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här:

ENB PSE04. Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här: Maria 45 år ENB20160119PSE04 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkmuskelsmärta ( smärta) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer för vuxentandvd. Ett

Läs mer

Lymfom. 2000/år varav 50% lågmaligna

Lymfom. 2000/år varav 50% lågmaligna Lymfom 2000/år varav 50% lågmaligna Skall kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och hårcellcells-leukemi (HCL) räknas som lymfom? Patolog: Ja En del kliniker: nej lymfom stam cell -------------------------------------

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Arbetsdokument Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling

Läs mer

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 (cabazitaxel) ökar cytostatikans betydelse vid prostatacancer Behandla tidigt är, i kombination med prednison eller prednisolon,

Läs mer

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå?

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? B Porto betalt När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? Enbrel (etanercept),, F, ATC-kod: LO04AB01 injektionsvätska i förfylld spruta, pulver och vätska till injektion i styrkorna: 10 mg, 25

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2015. Användning av infliximab-biosimilarer vid inflammatorisk tarmsjukdom

SGF Nationella Riktlinjer 2015. Användning av infliximab-biosimilarer vid inflammatorisk tarmsjukdom SGF Nationella Riktlinjer 2015 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Användning av infliximab-biosimilarer vid inflammatorisk tarmsjukdom 2015-08-31 Kontaktperson: Michael Eberhardson,

Läs mer

Interstitiell lungsjukdom associerad till myosit. Göran Tornling Enheten för Lungmedicin Institutionen för Medicin

Interstitiell lungsjukdom associerad till myosit. Göran Tornling Enheten för Lungmedicin Institutionen för Medicin Interstitiell lungsjukdom associerad till myosit Göran Tornling Enheten för Lungmedicin Institutionen för Medicin Litteraturen kring myosit och ILD har mer än tredubblats de senaste 15 åren 700 exp Myositis

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING ATT UTVÄRDERA STUDIER - OM LIKHET OCH OLIKHET - NON-INFERIORITY Malmö 6 maj 2015 Paracetamol eller ibuprofen för vrickade anklar? Ibuprofen ger bättre smärtlindring

Läs mer

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det?

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Alex Karlsson-Parra Docent, Överläkare Avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Akademiska Sjukhuset Uppsala SVAR Jo, det betyder sannolikt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Tomas Bremell Mats Dehlin Reumatologen Sahlgrenska Ospecifika Anti-reum: Guld, Salazopurin,

Läs mer

Nya forskningresultat inom reumatoid artrit presenterades av Bristol-Myers Squibb på den årliga europeiska reumatologikongressen EULAR

Nya forskningresultat inom reumatoid artrit presenterades av Bristol-Myers Squibb på den årliga europeiska reumatologikongressen EULAR Pressmeddelande den 1 juli 2016 Nya forskningresultat inom reumatoid artrit presenterades av Bristol-Myers Squibb på den årliga europeiska reumatologikongressen EULAR På EULAR presenterades data från den

Läs mer

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD En beprövad substans i innovativ beredning Plasmakoncentration IL- (pg/ml) IL- Intag Frisättning Intag prednison Prednison Schematisk bild, adapterad från

Läs mer

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar SBU-utredning: Blödande magsår 2012 1. Medicinsk behandling 2. Endoskopisk behandling 3. Kirurgisk och endovaskulär

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Töjning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Anne Söderlund, docent, leg sjukgymnast, Enheten för Sjukgymnastik, Akademiska sjukhuset och Uppsala

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten Real life studier vs RCT Falun 20 februari 2017 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

- aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter där behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) är indicerad

- aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter där behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) är indicerad OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN TREXAN 25 MG/ML INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING, FÖRFYLLD SPRUTA ORION CORPORATION DATUM: 12-01-2015, VERSION 1.2 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer