Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19"

Transkript

1 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen med anamnes på värk och nedsatt kraft i händer och fötter sedan 3 månader tillbaka. Hon har Levaxin- behandlad hypothyreos men är för övrigt sedan tidigare väsentligen frisk. I remissen anges morgonstelhet ca en timme och misstänkt svullnad i några MCP- och PIP- leder. Du kompletterar anamnesen. Eva är gift och har tre vuxna barn. Hon arbetar administrativt inom kommunen. Hon röker cigarretter/dag sedan tonåren och dricker sparsamt med alkohol. Eva har ingen ärftlighet för reumatisk sjukdom eller psoriasis. Via vårdcentralen har hon fått utskrivet NSAID vilket har lindrat värken i händer och fötter något. Aktuella läkemedel: T Levaxin 100 mikrog x1, T Brufen 400 mg 1x3. Allmäntillstånd: Opåverkad i vila. Rör sig något stelt och försiktigt. Cor/pulm: Auskulteras utan anmärkning. Blodtryck: 130/80. Ledstatus: Svullnad och ömhet i handleder, MCP hö, 2+3 vä. Svullnad och ömhet i PIP 2 bilat, ömmar även i PIP 3-5 hö. Ömmar över MTP- led III och IV bilat. SR 30, CRP 25. Hb 115, TPK 400. LPK, kreatinin, ALAT, urinstatus ua. RF 60 IE/mL (referensvärde <20). Anti- CCP 400 E/mL (referensvärde <25). VAS allmän hälsa 50. HAQ 0,88. Rtg pulm ua. Rtg händer och fötter utan artritförändringar. Eva uppfyller kriterierna för seropositiv reumatoid artrit. 1. Hur många kriterier uppfyller patienten enligt ACR- kriterierna från 1987? Hur många poäng får patienten enligt ACR/EULAR- kriterierna från 2010? (0,5p för vardera rätt svar) 2. Vad är patientens DAS 28 och vilken aktivitetsgrad innebär det enligt EULAR? (Du får använda DAS- kalkylator) (0,5p för vardera rätt svar) 3. Vilken läkemedelsbehandling vill du ge patienten? (1,5 p) 4. Vilka övriga tre behandlingsåtgärder vidtar du? (alla rätt 1p, två rätt 0,5p) 1

2 Svar:

3 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen med anamnes på värk och nedsatt kraft i händer och fötter sedan 3 månader tillbaka. Hon har Levaxin- behandlad hypothyreos men är för övrigt sedan tidigare väsentligen frisk. I remissen anges morgonstelhet ca en timme och misstänkt svullnad i några MCP- och PIP- leder. Du kompletterar anamnesen. Eva är gift och har tre vuxna barn. Hon arbetar administrativt inom kommunen. Hon röker cigarretter/dag sedan tonåren och dricker sparsamt med alkohol. Eva har ingen ärftlighet för reumatisk sjukdom eller psoriasis. Via vårdcentralen har hon fått utskrivet NSAID vilket har lindrat värken i händer och fötter något. Aktuella läkemedel: T Levaxin 100 mikrog x1, T Brufen 400 mg 1x3. Allmäntillstånd: Opåverkad i vila. Rör sig något stelt och försiktigt. Cor/pulm: Auskulteras utan anmärkning. Blodtryck: 130/80. Ledstatus: Svullnad och ömhet i handleder, MCP hö, 2+3 vä. Svullnad och ömhet i PIP 2 bilat, ömmar även i PIP 3-5 hö. Ömmar över MTP- led III och IV bilat. SR 30, CRP 25. Hb 115, TPK 400. LPK, kreatinin, ALAT, urinstatus ua. RF 60 IE/mL (referensvärde <20). Anti- CCP 400 E/mL (referensvärde <25). VAS allmän hälsa 50. HAQ 0,88. Rtg pulm ua. Rtg händer och fötter utan artritförändringar. Eva uppfyller kriterierna för seropositiv reumatoid artrit. DAS 28 är 5,87. Hon har hög sjukdomsaktivitet enligt EULAR. Hon sätts in på T Methotrexate i upptrappande dos till 20 mg/v, T Folacin 10 mg/v, T Prednisolon 5 mg 1,5x1 samt T Calcichew- D3 1x2. Hon remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut samt till sjuksköterska för rådgivning angående rökstopp. 3- månadersbesök Eva kände initialt lite illamående av Methotrexate, men det har gått över efter hand. Hon har märkt förbättring i fingerlederna men har fortfarande viss morgonstelhet och nedsatt kraft i handgreppet. Hon känner fortsatt ömhet i framfötterna på morgonen. Värken och stelheten i händerna gör att hon har haft svårt att klara sitt heltidsarbete och hon har därför blivit sjukskriven på 50%. Ledstatus: Mindre kraftig men kvarstående svullnad och lätt ömhet i MCP 2+3 bilat. Ömmar över totalt 4 MTP- leder. SR 25, CRP 15. VAS allmän hälsa Vilket DAS28- värde har patienten nu och vilken aktivitetsnivå enligt EULAR bedöms det vara? Hur bra bedöms patienten ha svarat enligt EULARs definition? (Du får använda DAS- kalkylator) (0,5 p för vardera rätt svar) 2. Nämn tre farmakoterapeutiska alternativ och vilken utredning behöver du eventuellt göra inför vart och ett av dessa? (1p för vardera rätt svar, med både alternativ och eventuell utredning) 3

4 3. Vilka prognostiska riskfaktorer finns för progredierande leddestruktion? Ange minst fyra. (fyra rätt 2p, minst två rätt 1p) Svar: A... B.. C

5 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen med anamnes på värk och nedsatt kraft i händer och fötter sedan 3 månader tillbaka. Hon har Levaxin- behandlad hypothyreos men är för övrigt sedan tidigare väsentligen frisk. I remissen anges morgonstelhet ca en timme och misstänkt svullnad i några MCP- och PIP- leder. Du kompletterar anamnesen. Eva är gift och har tre vuxna barn. Hon arbetar administrativt inom kommunen. Hon röker cigarretter/dag sedan tonåren och dricker sparsamt med alkohol. Eva har ingen ärftlighet för reumatisk sjukdom eller psoriasis. Via vårdcentralen har hon fått utskrivet NSAID vilket har lindrat värken i händer och fötter något. Aktuella läkemedel: T Levaxin 100 mikrog x1, T Brufen 400 mg 1x3. Allmäntillstånd: Opåverkad i vila. Rör sig något stelt och försiktigt. Cor/pulm: Auskulteras utan anmärkning. Blodtryck: 130/80. Ledstatus: Svullnad och ömhet i handleder, MCP hö, 2+3 vä. Svullnad och ömhet i PIP 2 bilat, ömmar även i PIP 3-5 hö. Ömmar över MTP- led III och IV bilat. SR 30, CRP 25. Hb 115, TPK 400. LPK, kreatinin, ALAT, urinstatus ua. RF 60 IE/mL (referensvärde <20). Anti- CCP 400 E/mL (referensvärde <25). VAS allmän hälsa 50. HAQ 0,88. Rtg pulm ua. Rtg händer och fötter utan artritförändringar. Eva uppfyller kriterierna för seropositiv reumatoid artrit. DAS 28 är 5,87. Hon har hög sjukdomsaktivitet enligt EULAR. Hon sätts in på T Methotrexate i upptrappande dos till 20 mg/v, T Folacin 10 mg/v, T Prednisolon 5 mg 1,5x1 samt T Calcichew- D3 1x2. Hon remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut samt till sjuksköterska för rådgivning angående rökstopp. 3- månadersbesök Eva kände initialt lite illamående av Methotrexate, men det har gått över efter hand. Hon har märkt förbättring i fingerlederna men har fortfarande viss morgonstelhet och nedsatt kraft i handgreppet. Hon känner fortsatt ömhet i framfötterna på morgonen. Värken och stelheten i händerna gör att hon har haft svårt att klara sitt heltidsarbete och hon har därför blivit sjukskriven på 50%. Ledstatus: Mindre kraftig men kvarstående svullnad och lätt ömhet i MCP 2+3 bilat. Ömmar över totalt 4 MTP- leder. SR 25, CRP 15. VAS allmän hälsa 25. Vid besöket har Eva DAS 28 4,29. Hon har fortfarande medelhög sjukdomsaktivitet och bedöms ha haft ett moderat svar på Methotrexate. Med tanke på att Eva har ogynnsamma prognostiska riskfaktorer i form av pos RF och pos anti- CCP samt fortfarande har fyra svullna leder sätts hon in på TNF- hämmare. I det här fallet väljs Remicade 3 mg/kg (200 mg) framför allt på grund av att Eva helst inte vill ge sig själv sprutor. Hon har ingen känd exposition för tuberkulossmitta. PPD samt hepatitserologi är negativa. Vilka ytterligare kontraindikationer/relativa kontraindikationer bör man tänka på inför insättning av TNF- hämmare? Nämn minst fyra. (fyra rätt 2p, minst två rätt 0,5p) Svar:... 5

6 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen med anamnes på värk och nedsatt kraft i händer och fötter sedan 3 månader tillbaka. Hon har Levaxin- behandlad hypothyreos men är för övrigt sedan tidigare väsentligen frisk. I remissen anges morgonstelhet ca en timme och misstänkt svullnad i några MCP- och PIP- leder. Du kompletterar anamnesen. Eva är gift och har tre vuxna barn. Hon arbetar administrativt inom kommunen. Hon röker cigarretter/dag sedan tonåren och dricker sparsamt med alkohol. Eva har ingen ärftlighet för reumatisk sjukdom eller psoriasis. Via vårdcentralen har hon fått utskrivet NSAID vilket har lindrat värken i händer och fötter något. Aktuella läkemedel: T Levaxin 100 mikrog x1, T Brufen 400 mg 1x3. Allmäntillstånd: Opåverkad i vila. Rör sig något stelt och försiktigt. Cor/pulm: Auskulteras utan anmärkning. Blodtryck: 130/80. Ledstatus: Svullnad och ömhet i handleder, MCP hö, 2+3 vä. Svullnad och ömhet i PIP 2 bilat, ömmar även i PIP 3-5 hö. Ömmar över MTP- led III och IV bilat. SR 30, CRP 25. Hb 115, TPK 400. LPK, kreatinin, ALAT, urinstatus ua. RF 60 IE/mL (referensvärde <20). Anti- CCP 400 E/mL (referensvärde <25). VAS allmän hälsa 50. HAQ 0,88. Rtg pulm ua. Rtg händer och fötter utan artritförändringar. Eva uppfyller kriterierna för seropositiv reumatoid artrit. DAS 28 är 5,87. Hon har hög sjukdomsaktivitet enligt EULAR. Hon sätts in på T Methotrexate i upptrappande dos till 20 mg/v, T Folacin 10 mg/v, T Prednisolon 5 mg 1,5x1 samt T Calcichew- D3 1x2. Hon remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut samt till sjuksköterska för rådgivning angående rökstopp. 3- månadersbesök Eva kände initialt lite illamående av Methotrexate, men det har gått över efter hand. Hon har märkt förbättring i fingerlederna men har fortfarande viss morgonstelhet och nedsatt kraft i handgreppet. Hon känner fortsatt ömhet i framfötterna på morgonen. Värken och stelheten i händerna gör att hon har haft svårt att klara sitt heltidsarbete och hon har därför blivit sjukskriven på 50%. Ledstatus: Mindre kraftig men kvarstående svullnad och lätt ömhet i MCP 2+3 bilat. Ömmar över totalt 4 MTP- leder. SR 25, CRP 15. VAS allmän hälsa 25. Vid besöket har Eva DAS 28 4,29. Hon har fortfarande medelhög sjukdomsaktivitet och bedöms ha haft ett moderat svar på Methotrexate. Med tanke på att Eva har ogynnsamma prognostiska riskfaktorer i form av pos RF och pos anti- CCP samt fortfarande har fyra svullna leder sätts hon in på TNF- hämmare. I det här fallet väljs Remicade 3 mg/kg (200 mg) framför allt på grund av att Eva helst inte vill ge sig själv sprutor. Hon har ingen känd exposition för tuberkulossmitta. PPD samt hepatitserologi är negativa. 3- års besök Efter några månaders behandling med Remicade uppnådde Eva remission. Efter detta har Prednisolon trappats ut och hon har fortsatt vara besvärsfri. Rtg händer och fötter vid 12- månadersbesöket visade inga usurer. Senaste månaderna beskriver Eva dock ökade ledbesvär. DAS 28 är 4,2. Eva har utvecklat sekundär svikt på Remicade. 6

7 Bildning av antikroppar mot infliximab, så kallade HACA, är associerat med minskad klinisk effekt. Förutom detta är HACA associerat med ytterligare ett kliniskt problem. Vilket? (1p) Svar: HACA är även associerat med ökad frekvens av infusionsreaktioner. Vilka tre biologiska läkemedel utöver annan TNF- hämmare kan nu övervägas och vilka är deras verkningsmekanismer (kortfattat)? (0,5p för vardera rätt svar med både läkemedelsnamn och verkningsmekanism) Svar:

8 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen med anamnes på värk och nedsatt kraft i händer och fötter sedan 3 månader tillbaka. Hon har Levaxin- behandlad hypothyreos men är för övrigt sedan tidigare väsentligen frisk. I remissen anges morgonstelhet ca en timme och misstänkt svullnad i några MCP- och PIP- leder. Du kompletterar anamnesen. Eva är gift och har tre vuxna barn. Hon arbetar administrativt inom kommunen. Hon röker cigarretter/dag sedan tonåren och dricker sparsamt med alkohol. Eva har ingen ärftlighet för reumatisk sjukdom eller psoriasis. Via vårdcentralen har hon fått utskrivet NSAID vilket har lindrat värken i händer och fötter något. Aktuella läkemedel: T Levaxin 100 mikrog x1, T Brufen 400 mg 1x3. Allmäntillstånd: Opåverkad i vila. Rör sig något stelt och försiktigt. Cor/pulm: Auskulteras utan anmärkning. Blodtryck: 130/80. Ledstatus: Svullnad och ömhet i handleder, MCP hö, 2+3 vä. Svullnad och ömhet i PIP 2 bilat, ömmar även i PIP 3-5 hö. Ömmar över MTP- led III och IV bilat. SR 30, CRP 25. Hb 115, TPK 400. LPK, kreatinin, ALAT, urinstatus ua. RF 60 IE/mL (referensvärde <20). Anti- CCP 400 E/mL (referensvärde <25). VAS allmän hälsa 50. HAQ 0,88. Rtg pulm ua. Rtg händer och fötter utan artritförändringar. Eva uppfyller kriterierna för seropositiv reumatoid artrit. DAS 28 är 5,87. Hon har hög sjukdomsaktivitet enligt EULAR. Hon sätts in på T Methotrexate i upptrappande dos till 20 mg/v, T Folacin 10 mg/v, T Prednisolon 5 mg 1,5x1 samt T Calcichew- D3 1x2. Hon remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut samt till sjuksköterska för rådgivning angående rökstopp. 3- månadersbesök Eva kände initialt lite illamående av Methotrexate, men det har gått över efter hand. Hon har märkt förbättring i fingerlederna men har fortfarande viss morgonstelhet och nedsatt kraft i handgreppet. Hon känner fortsatt ömhet i framfötterna på morgonen. Värken och stelheten i händerna gör att hon har haft svårt att klara sitt heltidsarbete och hon har därför blivit sjukskriven på 50%. Ledstatus: Mindre kraftig men kvarstående svullnad och lätt ömhet i MCP 2+3 bilat. Ömmar över totalt 4 MTP- leder. SR 25, CRP 15. VAS allmän hälsa 25. Vid besöket har Eva DAS 28 4,29. Hon har fortfarande medelhög sjukdomsaktivitet och bedöms ha haft ett moderat svar på Methotrexate. Med tanke på att Eva har ogynnsamma prognostiska riskfaktorer i form av pos RF och pos anti- CCP samt fortfarande har fyra svullna leder sätts hon in på TNF- hämmare. I det här fallet väljs Remicade 3 mg/kg (200 mg) framför allt på grund av att Eva helst inte vill ge sig själv sprutor. Hon har ingen känd exposition för tuberkulossmitta. PPD samt hepatitserologi är negativa. 3- års besök Efter några månaders behandling med Remicade uppnådde Eva remission. Efter detta har Prednisolon trappats ut och hon beskriver Eva dock ökade ledbesvär. DAS 28 är 4,2. Eva har utvecklat sekundär svikt på Remicade. 8

9 De tre biologiska läkemedel, utöver en annan TNF- hämmare, som nu kan övervägas är Orencia, MabThera och RoActemra. Eftersom Eva hade haft god initial effekt av en TNF- hämmare valde man att byta till en annan TNF- hämmare. Hon kunde nu också tänka sig att pröva att ge sig själv injektioner och startade med Simponi. Ett halvår senare kontaktar Eva reumatologmottagningen på grund av sedan några veckor ökande dyspné vid ansträngning utan påtaglig hosta. Hon rekommenderas att söka akut. På akutmottagningen tas blodprov, som visar CRP 40 och SR 60. Hb är 107, LPK och TPK är normala. Temp 37,9 grader. Rtg pulm visar utbredda glesa infiltrat i samtliga lober. Saturation 85 %. Eva ordineras syrgas och med 6 l/min saturerar hon 96%. Hon bedöms ha ett normalt perifert ledstatus. Eva läggs in på den reumatologiska avdelningen och genomgår HRCT lungor som visar utbredda förändringar, företrädesvis groundglass- liknande, något mer i ovanloberna. Nämn de tre mest sannolika orsakerna till patientens nytillkomna lungpåverkan? (0,5p för vardera rätt svar) Svar:

10 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen med anamnes på värk och nedsatt kraft i händer och fötter sedan 3 månader tillbaka. Hon har Levaxin- behandlad hypothyreos men är för övrigt sedan tidigare väsentligen frisk. I remissen anges morgonstelhet ca en timme och misstänkt svullnad i några MCP- och PIP- leder. Du kompletterar anamnesen. Eva är gift och har tre vuxna barn. Hon arbetar administrativt inom kommunen. Hon röker cigarretter/dag sedan tonåren och dricker sparsamt med alkohol. Eva har ingen ärftlighet för reumatisk sjukdom eller psoriasis. Via vårdcentralen har hon fått utskrivet NSAID vilket har lindrat värken i händer och fötter något. Aktuella läkemedel: T Levaxin 100 mikrog x1, T Brufen 400 mg 1x3. Allmäntillstånd: Opåverkad i vila. Rör sig något stelt och försiktigt. Cor/pulm: Auskulteras utan anmärkning. Blodtryck: 130/80. Ledstatus: Svullnad och ömhet i handleder, MCP hö, 2+3 vä. Svullnad och ömhet i PIP 2 bilat, ömmar även i PIP 3-5 hö. Ömmar över MTP- led III och IV bilat. SR 30, CRP 25. Hb 115, TPK 400. LPK, kreatinin, ALAT, urinstatus ua. RF 60 IE/mL (referensvärde <20). Anti- CCP 400 E/mL (referensvärde <25). VAS allmän hälsa 50. HAQ 0,88. Rtg pulm ua. Rtg händer och fötter utan artritförändringar. Eva uppfyller kriterierna för seropositiv reumatoid artrit. DAS 28 är 5,87. Hon har hög sjukdomsaktivitet enligt EULAR. Hon sätts in på T Methotrexate i upptrappande dos till 20 mg/v, T Folacin 10 mg/v, T Prednisolon 5 mg 1,5x1 samt T Calcichew- D3 1x2. Hon remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut samt till sjuksköterska för rådgivning angående rökstopp. 3- månadersbesök Eva kände initialt lite illamående av Methotrexate, men det har gått över efter hand. Hon har märkt förbättring i fingerlederna men har fortfarande viss morgonstelhet och nedsatt kraft i handgreppet. Hon känner fortsatt ömhet i framfötterna på morgonen. Värken och stelheten i händerna gör att hon har haft svårt att klara sitt heltidsarbete och hon har därför blivit sjukskriven på 50%. Ledstatus: Mindre kraftig men kvarstående svullnad och lätt ömhet i MCP 2+3 bilat. Ömmar över totalt 4 MTP- leder. SR 25, CRP 15. VAS allmän hälsa 25. Vid besöket har Eva DAS 28 4,29. Hon har fortfarande medelhög sjukdomsaktivitet och bedöms ha haft ett moderat svar på Methotrexate. Med tanke på att Eva har ogynnsamma prognostiska riskfaktorer i form av pos RF och pos anti- CCP samt fortfarande har fyra svullna leder sätts hon in på TNF- hämmare. I det här fallet väljs Remicade 3 mg/kg (200 mg) framför allt på grund av att Eva helst inte vill ge sig själv sprutor. Hon har ingen känd exposition för tuberkulossmitta. PPD samt hepatitserologi är negativa. 3- års besök Efter några månaders behandling med Remicade uppnådde Eva remission. Efter detta har Prednisolon trappats ut och hon har fortsatt vara besvärsfri. Rtg händer och fötter vid 12- månadersbesöket visade inga usurer. Senaste månaderna beskriver Eva dock ökade ledbesvär. DAS 28 är 4,2. Eva har utvecklat sekundär svikt på Remicade. 10

11 De tre biologiska läkemedel, utöver en annan TNF- hämmare, som nu kan övervägas är Orencia, MabThera och RoActemra. Eftersom Eva hade haft god initial effekt av en TNF- hämmare valde man att byta till en annan TNF- hämmare. Hon kunde nu också tänka sig att pröva att ge sig själv injektioner och startade med Simponi. Ett halvår senare kontaktar Eva reumatologmottagningen på grund av sedan några veckor ökande dyspné vid ansträngning utan påtaglig hosta. Hon rekommenderas att söka akut. På akutmottagningen tas blodprov, som visar CRP 40 och SR 60. Hb är 107, LPK och TPK är normala. Temp 37,9 grader. Rtg pulm visar utbredda glesa infiltrat i samtliga lober. Saturation 85 %. Eva ordineras syrgas och med 6 l/min saturerar hon 96%. Hon bedöms ha ett normalt perifert ledstatus. Eva läggs in på den reumatologiska avdelningen och genomgår HRCT lungor som visar utbredda förändringar, företrädesvis groundglass- liknande, något mer i ovanloberna. Tre möjliga orsaker till patientens nytillkomna lungpåverkan är läkemedelsbiverkan av Methotrexate och/eller Simponi, infektion eller RA- associerad interstitiell lungsjukdom. Odlingar från blod, nasofarynx och urin är negativa. Molekylär diagnostik av sputum visar pos Pneumocystis jiroveci- DNA i BAL men neg Pneumocystis jiroveci- Ag i IFL. Molekylär diagnostik avseende mycoplasma, influensavirus och RS- virus är negativa. Man överväger bronkoskopi men avstår från detta eftersom patienten är syrgaskrävande samt att hon redan har satts in på Bactrim mot misstänkt PCP- infektion. Radiologiskt misstänker man i första hand biverkan av Methotrexate eller Simponi även om manifestation av grundsjukdomen inte kan uteslutas. Både Methotrexate och Simponil sätts ut. PCP- infektion kan inte uteslutas och Eva får behandling med Bactrim mot detta. Hon behandlas också med infusion Solu- Medrol 1g/dag i 3 dagar och därefter övergår man till 60 mg Prednisolon dagligen per os. Efter två veckor är Eva kliniskt förbättrad och inte längre syrgaskrävande. CRP har sjunkit till <1 och SR till 30. Blodstatus är normalt. Förnyad rtg pulm visar regress av infiltrat. Eva skrivs ut från avdelningen med nedtrappningsschema för Prednisolon. Efter några månader när Eva står på 7,5 mg Prednisolon dagligen återfår hon artriter i handleder, MCP- och MTP- leder. DAS 28 är 4,0. Ny HRCT lungor är ua. Hon behöver ytterligare behandling för sin reumatoida artrit och efter diskussion på terapikonferens väljs MabThera. 3 månader efter insättning av MabThera känner patienten sig åter besvärsfri och har sjunkit i DAS 28 till 1,75. Ömmar över 1 MCP- led, men ingen svullnad. SR 5 och CRP 3. VAS allmän hälsa 5. Uppfyller patienten kriterierna för Boolean- baserad definition av remission? (1p) Vilka fyra kriterier skall patienten i så fall uppfylla? (fyra rätt 1p, minst två rätt 0,5p) Svar:.. 11

12 12

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor.

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Integrerande MEQ fråga 1 Delexamination 3 Klinisk medicin, Södersjukhuset 2013 11 11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi Artriter Diffdiagnoser Annika Söderbergh juni 2016 PATIENT PERSPEKTIV: Stelhet och värk Allmänsymptom ANAMNES LAB KLINISKA TECKEN Rodnad, värmeökning, smärta, svullnad, inskränkt funktion Är det en artrit?

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit En 60 årig tidigare rökande kvinna söker på akutmottagningen på grund av andfåddhet. Hon behandlas med Enalapril pga högt blodtryck sedan 3 år tillbaka. Hon har besvärats

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här:

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här: Anna 51 år PP-ENB-SWE-0211 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

MEQ-fråga 2 Stina maximal poäng 20,5

MEQ-fråga 2 Stina maximal poäng 20,5 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ-fråga 2 Stina maximal poäng 20,5 Stina är född 1965 och arbetar som sjuksköterska på en ortopedisk klinik. Hon har aldrig

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Biologiska terapier Seminarium. 150512 Christina Stranger

Biologiska terapier Seminarium. 150512 Christina Stranger Biologiska terapier Seminarium 150512 Christina Stranger Kunskapsmål Förstå vad biologiskt läkemedel är Ha översiktlig kunskap om de reumatologiska biologiska läkemedlens verkningsmekanismer Kunskap om

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 Case 3 Anamnes Case 3 Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 38 kvinna, gravid i vecka 10, föräldraledig. Aldrig rökt Tidigare frisk. Söker akut på Vårdcentralen

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Del 6_9 sidor_13 poäng

Del 6_9 sidor_13 poäng En 22-årig kvinna söker akut för blodiga diarréer. Hon är avmagrad och blek. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi på akuten och finner en

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Presentation. Den vardagliga reumatologin Srood Dilan. Allmän presentation Kliniska frågor. Hur sätter man en reumatisk diagnos

Presentation. Den vardagliga reumatologin Srood Dilan. Allmän presentation Kliniska frågor. Hur sätter man en reumatisk diagnos Den vardagliga reumatologin Presentation Srood Dilan Allmän presentation Kliniska frågor Hur sätter man en reumatisk diagnos Anamnes (subjektiv) använd kriterier, andra orsaker till led och mjukdelsbesvär

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

Reumatologi. Inflammatoriska sjukdomar. Rörelseapparaten. Inre organ. Stefan Deneberg Medicinkliniken Karolinska Huddinge

Reumatologi. Inflammatoriska sjukdomar. Rörelseapparaten. Inre organ. Stefan Deneberg Medicinkliniken Karolinska Huddinge Reumatologi Inflammatoriska sjukdomar Rörelseapparaten Inre organ Stefan Deneberg Medicinkliniken Karolinska Huddinge Fall 29-årig rökande kvinna Ledvärk och svullnad i fingrarnas småleder sedan några

Läs mer

1. Hur värderar du situationen i relation till anamnes, kliniska fynd och lab? Saknar du några uppgifter? (4p)

1. Hur värderar du situationen i relation till anamnes, kliniska fynd och lab? Saknar du några uppgifter? (4p) MEQ-fall Sara På akuten en kväll i januari träffar du Sara, en 37-årig kvinna som söker pga ledsmärtor och ett svullet knä som dessutom gör så ont att hon har svårt att belasta. Svullnaden har kommit successivt

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer

Del 2. 7 sidor. 18 poäng

Del 2. 7 sidor. 18 poäng 7 sidor. 18 poäng Sara är utbildad journalist. Hon har familj och ett barn. Hennes huvudsakliga symtom är halsbränna och buksmärta. Halsbrännan är besvärlig, men under de senaste två månaderna har symtomen

Läs mer

ENB PSE04. Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här:

ENB PSE04. Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här: Maria 45 år ENB20160119PSE04 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

MEQ-fråga 2 Stina med svar maximal poäng 20,5

MEQ-fråga 2 Stina med svar maximal poäng 20,5 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ-fråga 2 Stina med svar maximal poäng 20,5 Stina är född 1965 och arbetar som sjuksköterska på en ortopedisk klinik. Hon

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Uppdatering 12.4.2016 Reumatoid artrit (RA), som också kallas ledgångsreumatism, är en kronisk ledsjukdom som är två till tre gånger

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21477 su/med 2015-05-01 2. Remicade, Remsima och Inflectra (infliximab) - Behandling

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21477 su/med 2015-05-01 2. Remicade, Remsima och Inflectra (infliximab) - Behandling Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21477 su/med 2015-05-01 2 Innehållsansvarig: Hans Strid, Överläkare, Medicinklinik (hanst) Godkänd av: Maria Telemo Taube, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2) En 66-årig kvinna söker på vårdcentralen med återkommande buksmärtor, några kilos viktnedgång, nedsatt aptit, trötthet samt illamående av och till. Hon har tidigare

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset VT16/HT16 2016 04 19 Totalt 22 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas

Läs mer

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 20) En 46-årig man, som slutat röka för fem år sedan, kommer för allmän hälsokontroll, eftersom han känt sig trött senaste tiden. Han har ingen aktuell medicinering,

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (6) bröstsmärtor sedan ett knappt dygn. I triaget bedömer man först att han ska handläggas som kardiologpatient, men när personalen kopplar på EKG-elektroderna noterar man ett bandformat

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Tentamensnummer... MEQ fråga 2. 10 p. Tentamen Klinisk Medicin HT 2010

Tentamensnummer... MEQ fråga 2. 10 p. Tentamen Klinisk Medicin HT 2010 Sida0 MEQ fråga 2 10 p Tentamen Klinisk Medicin HT 2010 Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får bara

Läs mer

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet

Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet Patientinformation Manus: Mamma-Barn-teamet, Avdelningen för Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Annelie Bilberg - sjukgymnast

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Del 3 5 sidor 14 poäng

Del 3 5 sidor 14 poäng 5 sidor 14 poäng Diana 43 år. Du arbetar som AT-läkare på husläkarmottagningen i Östhammar, och morgonens första patient söker pga ont i magen och diarréer. Denna 43-åriga kvinna är sedan tidigare väsentligen

Läs mer

Tentamen kirurgi HT-08 MEQ urologi

Tentamen kirurgi HT-08 MEQ urologi En 67-årig man söker vårdcentralen på grund av täta trängningar och miktionssveda sedan några dagar. Tempen är 37,5. Urinstickan visar lpk 3+, ery 2+, nitrit +. 1:1. Vilken är den troligaste diagnosen?

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Indikatorer Bilaga Innehåll Generellt om indikatorerna 3 Förteckning över indikatorerna 5 Gemensamma indikatorer för rörelseorganens sjukdomar 9

Läs mer

Lymfom. 2000/år varav 50% lågmaligna

Lymfom. 2000/år varav 50% lågmaligna Lymfom 2000/år varav 50% lågmaligna Skall kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och hårcellcells-leukemi (HCL) räknas som lymfom? Patolog: Ja En del kliniker: nej lymfom stam cell -------------------------------------

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Nydebuterade ledbesvär. Anna Lena Jernstedt Reumatologen KSS 080703

Nydebuterade ledbesvär. Anna Lena Jernstedt Reumatologen KSS 080703 Nydebuterade ledbesvär Anna Lena Jernstedt Reumatologen KSS 080703 Differentialdiagnoser Artralgi, myalgi Hemartros/trauma Artros Erysipelas Kristallartrit Reaktiv artrit/virusorsakad artrit Borrelia-artrit

Läs mer

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf RÖNTGENREMISSEN Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016 Lovisa Brydolf Anamnes Kliniska fynd Diagnos Undersökningsfynd Röntgenremissens uppbyggnad UNDERSÖKNINGSTYP/REMISSGRUPP: T ex Rtg, DT, MRT, Ultraljud,

Läs mer

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Grov plackpsoriasis Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. 80 talet ljusbeh av olika

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Fråga 1 Identifiera den mest sannolika orsaken till trombocytopeni/trombocytos

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

INTERSTITIELLA LUNGSJUKDOMAR ILD

INTERSTITIELLA LUNGSJUKDOMAR ILD INTERSTITIELLA LUNGSJUKDOMAR ILD DIP LIP RB-ILD AIP NSIP COP LAM Jan Hüll Spec. Läkare Lung och allergi kliniken Karolinska U. sjukhuset-huddinge INTERSTITIELLA LUNGSJUKDOMAR Är ett samlingsnamn för en

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

Del 5 6 sidor 20 poäng

Del 5 6 sidor 20 poäng 6 sidor 20 poäng På akutmottagningen söker en 58-årig kvinna hemmahörande i annat län men tillfälligt på besök i Uppsala. Hon är mångårig rökare men slutade för en månad sedan. Känd lindrig KOL och allergier

Läs mer

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 Marta Vergara osteoporosenheten EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Uppdatering av patofysiologin Skelettet är uppbyggt av kortikalt och trabekulärt ben. Livslång

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset, VT/HT2014 2014-11-19 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset, VT/HT2014 2014-11-19 KORTSVARSFRÅGOR Delex 3 Klin med SöS 141119 1(6) Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset, VT/HT2014 2014-11-19 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor samt 11 kortsvarsfrågor. Totalt 77 poäng.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Svensk Reumatologisk Förening 2014-04-02

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Svensk Reumatologisk Förening 2014-04-02 Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Svensk Reumatologisk Förening 2014-04-02 Arbetsgrupp: Eva Baecklund, Ewa Berglin, Helena Forsblad d Elia, Jon Lampa, Carl Turesson Innehåll Bakgrund

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar

Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar Tomas Bremell Mats Dehlin Reumatologen Sahlgrenska Ospecifika Anti-reum: Guld, Salazopurin,

Läs mer

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning: MEQ-fråga 9 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sex sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan ställda frågor. All

Läs mer

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här:

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här: Peter 32 år PP-ENB-SWE-0214 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

Rehabilitering vid Reumatiska sjukdomar, Artros och Fibromyalgi

Rehabilitering vid Reumatiska sjukdomar, Artros och Fibromyalgi Rehabilitering vid Reumatiska sjukdomar, Artros och Fibromyalgi Lars Cöster Reumatikerdistriktet Östergötland och Handikappföreningarna Östergötland Rehabilitering Rehabilitering definieras som insatser

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Reumatiker behandlas allt oftare med biologiska läkemedel

Reumatiker behandlas allt oftare med biologiska läkemedel Reumatiker behandlas allt oftare med biologiska läkemedel Tidningen Reuma 3/2013 Användningen av biologiska antireumatiska läkemedel har ökat kraftigt under 2010- talet. I slutet av 2009 fanns 3 145 reumatiker

Läs mer

Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare.

Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Söker på grund av nedstämdhet sedan 3 månader tillbaka och sätts in på T Citalopram 20mg 1x1. Normala rutinprover.

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Omtentamen 2013-08-20.

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Omtentamen 2013-08-20. SKRIFTLIG OMTENTAMEN 20 augusti 2013 T11 Skrivningen består av följande fall Fall Totalt Delpoäng Pelle och Lisa 19 p 1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1 Olof, 8 år 22 p 1+2+2+2+1+3+3+3+3+2 Sven, 62 år 25

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010. stöd för styrning och ledning Preliminär version INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010. stöd för styrning och ledning Preliminär version INAKTUELLT Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010 stöd för styrning och ledning Preliminär version Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi Fallbaserad målbeskrivning urologi Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi 1 67-årig diabetiker med neuro- och nefropati. På akutmottagningen för att han sedan några månader kissar allt oftare med

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Oscar 18 år. Fall skapat av Reumatolog Ulla Lindqvist. Fall granskat av Medical Advisor Petra Neregård, Pfizer

Oscar 18 år. Fall skapat av Reumatolog Ulla Lindqvist. Fall granskat av Medical Advisor Petra Neregård, Pfizer Oscar 18 år PP-ENB-SWE-0213 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION S TÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Abstinensbehandling vid alkoholberoende

Abstinensbehandling vid alkoholberoende Abstinensbehandling vid alkoholberoende Alkoholberoende är en livslång, kronisk sjukdom, med återkommande skov. Den kräver samma förhållningssätt som andra kroniska sjukdomar jämför diabetes, reumatoid

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit Kunskapen om specifik kost för personer med reumatism är idag mycket begränsad. Därför hänvisas man till generella kostråd. MIRA-studien syftar till att

Läs mer

Standardiserad vårdplan vid TAO (Thyoideaassocierad ofthalmopati)

Standardiserad vårdplan vid TAO (Thyoideaassocierad ofthalmopati) 1 av 6 Standardiserad vårdplan vid TAO (Thyoideaassocierad ofthalmopati) Innehåll Vårdplan TAO Thyoideaassocierad ofthalmopati... 1 Bakgrund... 2 Orsaker... 2 Symtom och statusfynd... 2 Differentialdiagnoser...

Läs mer