Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö"

Transkript

1 1(8) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Plan 9, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi, DHR Kerstin Fagerström, HSO/Astma- och allergiförbundet Britt-Marie Färm, HSO/Mag- och tarm Roland Hedman, HSO/HRF Tomas Hellström, HSO/SDF + två tolkar Jaan Kaur, DHR + assistent Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Leif Pehrson, SRF Gunnel Skårstedt, SRF Bengt Jansson, HSOs kansli Från TF: Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg tillgänglighet/su Melker Larsson, Utvecklingsstrateg tillgänglighet/su Eva Ness, Sektionsassistent, SU/ Ivan Mikhail, Förvaltningsledare, TA/Resenärsservice/Trafikinformation/Dataservice (pkt 3) Sonny Österman, Sjötrafikstrateg, SU/Planering (pkt 5) Förhindrade: Lars Eklund, HSO/Hjärt- och lungor Hamaddah Mansour, SRFs kansli Minnesanteckningar 1. Inledning Ditte Kahlström Jansson hälsade alla välkomna, därefter kort presentation. Amir Amirriazi frågade om FUT-frågor kan tas upp i resursgruppen i och med att Melker har kommit. Enligt Ditte får FUT bli egen resursgrupp. FUT-frågor kan mejlas till Ditte till att börja med. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(8) 2. Återkoppling dubbelpip vid visering En del av HSOs medlemmar känner sig utpekade när deras SL Accesskort piper två gånger vid passering av spärr eller i buss. Dubbelpipet på SL Accesskort finns för barn, unga, pensionärer och färdtjänstresenärer. Frågan har tagits upp med Thomas Silvander. Thomas arbetar med intäktssäkring på trafikavdelningen TA. Eftersom Johan Wernérus nyanställd på SU/Sektion Affärsutveckling håller på med en utredning kring vår intäktssäkring har förvaltningen beslutat avvakta med att ta bort dubbelpipet innan utredningen är klar. Johan har lovat återkomma till Ditte till våren i frågan. Om dubbelpipet inne fyller någon funktion bör man kunna ta bort det när utredningen är klar. FRÅGOR FRÅN HSO 3. Skrift på digitala skyltar Du som har pälsdjur se till att gå in i rätt vagn Ivan Mikhail Kerstin Fagerström har haft kontakt med SL Kundtjänst flera gånger, fått ärendenummer, men ingen återkoppling. Ivan Mikhail har kollat upp. Riktlinjerna till entreprenörerna handlar om att information som inte är ren trafikinformation bör undvikas. Många resenärer blir irriterade om andra texter tar bort tidsinformationen. Vi kan se över riktlinjerna och se över informationen. Det finns andra kanaler t.ex. Clear Channel, som kan användas både för reklambudskap och trafikinformation. Enligt Kerstin Fagerström rullar ju information om ta med din tidning i tunnelbanevagnarna. Det är olika system enligt Ivan Mikhail. Skyltarna används också för information om att gå till mitten av plattformen för att få sittplats t.ex. eller om det pågår polisinsatser vid någon station. När behövs sådan information mest enligt organisationerna? Texten kan rulla hela tiden, tycker organisationerna. Ivan Mikhail koller om information kan visas och hur ofta det är möjligt att visa den utifrån behoven. Tomas Hellström påpekade att speciellt för dem som hör dåligt är det viktigt med visuell och rätt information. Tomas hade själv råkat ut för att bli sittande på ett tåg som skulle tas ur trafiken, därför att informationen endast hade gått ut i högtalarna och inte skrivits in i displayen. Reklamskyltarna bör användas till viktigt information istället för till reklam. Ivan Mikhail förklarade att reklamen ger intäkter som gör det möjligt att även lämna trafikinformation. För de andra skyltarna finns det teknisk begränsning, som gör att vi inte kan styra över information i realtid. Det finns idag ingen lösning på det. Ditte Kahlström Jansson sa att för C30 är det tänkt att det som sägs i högtalarna även ska kunna visas skriftligt på skyltarna, vilket inte är möjligt idag. Förarna ropar ut i ett annat system än det som finns inne i vagnarna. Förarna har skyldighet att kolla att ingen finns kvar i tåget innan det släcks ner och körs iväg. När sådant händer ska man kontakta SL Kundtjänst. Viktigt att sådan information kommer in i systemet. Vi hoppas få ordning på skyltarna i det nya systemet. Nu har vi gamla fordon och gamla system. Bengt Jansson frågade om det som sägs läses in under tiden som det uttalas? Kanske blir det en förinspelat meddelande som bara rullas ut vid behov. Ivan kontaktar Ditte när han fått informationen. Kommer åter till resursgruppen nästa år.

3 3(8) 4. Nötförbud och rökförbud på inomhusstationer En viss förvirring rådde kring denna punkt, då t.ex. nötförbudet har genomförts. Selecta har tagit bort alla påsar med hela nötter från sina automater på stationerna. Dock kan man fortsatt köpa nötter i Pressbyrån. Kerstin Fagerström som väckt frågan var mycket nöjd med resultatet. Det är rökförbud på SLs inomhusstationer, enligt Ditte. Kerstin Fagerström förtydligade att det gäller utomhusstationerna och rökförbud på perrongerna. Ditte har forskat i frågan och på inomhusstationerna i tunnelbanan finns det bl.a. en stor skylt i taket med en överstruken cigarett. Att röka på inomhusstationer är förbjudet enligt lag. Information om rökning förbjuden finns på flera olika ställen. Rökning på utomhusstationerna och att vakterna ev. skulle kunna säga till någon som röker, finns inget stöd för i lagen. Beträffande rökning på utomhusstationerna avvaktar vi besked från landstinget. Vi har haft uppdrag från politikerna att även förbjuda rökning på utomhusperrongerna på tunnelbanan. Vi har dock inget uppdrag för utomhusstationerna på pendeltåg och lokalbanorna. Vi förvaltar pendeltågsstationerna svarade Ditte på fråga från Bengt Jansson. Det finns ingen lag som förbjuder rökning på plattformarna på utomhusstationerna. Jaan Kaur förslog skyltar med rökning undanbedes. Frågan får tas upp med Kommunikation. Vi lär få återkomma i frågan, enligt Ditte. 5. Information om Förstudie om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt skärgårdstonnage Sonny Österman se Powerpoint Förstudier heter numera utredningar och programstudier har döpts om till planeringar. Ditte har bett Sonny komma hit och berätta om studien, då ärendet ska upp i TN 17/11 1, vilket är innan nästa samverkansråd. Handlingarna har inte gått ut. Resursgruppen får en förhandsinformation innan politikerna har fått materialet. Pendelbåtstonnage och skärgårdstonnage. Strategiskt tonnage pratade Sonny om. En strategisk tillgång är något som vi vill ha rådighet över. De tre pendelbåtslinjer i Mälaren där försöket genomförs med på marknaden befintligt tonnage finns inte med i utredningen. Inriktning för vilka funktioner tonnaget ska ha ska finnas med i utredningen. Tidigare var kraven inte så hårda på full tillgänglighet. Beslutet om pendelbåtlinjerna i Mälaren är ett gammalt beslut. Det medför att det tonnage som finns idag inte uppfyller full tillgänglighet. Det gör inte bryggorna heller. En del har större lutning än vad som är tillåtet enligt RiTill. På fråga från Bengt Jansson om toaletterna är tillgängliga, svarade Sonny Österman att för Riddarfjärdslinjen, som är upphandlad, tar resan över Ridarfärden ca 5 minuter, varför tillgänglig toalett inte har varit något funktionskrav i upphandlingen. Vi siktar på nya båtar till 2020 som är tillgängliga svarade Sonny på fråga från Bengt. Flera utredningar har tidigare gjorts rörande pendelbåtar. Flera inriktningsbeslut har också fattats sedan 2011 som måste kollas för att se om de gäller nu. Generellt är pendelbåtsbryggorna ganska dåliga ofta rör det sig om kajer. Kontroll av båtar och pendelbåtsbryggor kopplat till annan kollektivtrafik görs också. När det gäller koppling till annan kollektivtrafik har skärgårdstrafiken kommit längre. Vi tänker inte linjesträckningar 1 Ärendet finns inte med på dagordningen för TNs möte 17/11. /Eva

4 4(8) och fartygen måste matcha mot bryggorna. Bengt Jansson HSO frågade om det finns någon statistik på fallolyckor i samband med trängsel när resenärer ska av och på båtarna? Enligt Bengt Jansson har Göteborg ganska bra tänk för sina pendelbåtar med mycket folk och trängsel. Göteborg har flytbryggor. Enligt Sonny Österman är Skeppsholmen överrepresenterade när det gäller fallolyckor. Amir Amirriazi menar att det är viktigt fråga gällande användbarheten. Om bryggorna är dåligt anpassade blir det farligt för många. Sonny Österman höll med och nämnde Djurgårdsfärjor som kört in hårt i kaj. Om man använder flytbryggor blir det inte samma smäll. Sjöburen kollektivtrafik bör ha samma miljö- och tillgänglighetsprestanda som övrig kollektivtrafik. Leverantörsägda fartyg är byggda för andra syften än pendelbåtstrafik och har byggts om för att kunna användas som pendelbåtar. Det är ont om plats för rullstolar och barnvagnar t.ex. Ett undantag är den eldrivna Sjövägen. Skärgårdstonnaget är året-runt-trafik för året-runt-boende. Antalet resenärer ökar på samtliga pendelbåtslinjer. Enligt Sonny Österman är underlaget arbetsmaterial och sekretessbelagt. Det får inte spridas. Leif Pehrson, SRF, påpekade då att enligt FN-konventionen har organisationerna rätt att se materialet innan det lämnas till TN för beslut. Melker Larsson förklarade varför material är sekretessbelagt. Enligt Leif Pehrson bör TF anpassa sig efter de nya regler som SLL har tagit fram och kolla vad som är nödvändigt att sekretessbelägga. Sonny Österman visade hur en byggnorm för pendelbåtar kan se ut. Varför krävs inte full tillgänglighet frågade Leif Pehrson. Det är kostnadsdrivande att kräva full tillgänglighet, svarade Sonny Österman på fråga från Leif Pehrson. Dessutom äger vi inte bryggorna. Enligt Amir Amirriazi kräver organisationerna att TF ställer krav på bryggägarna. Ombyggnad av pendelbåtsbryggor sker i samråd med oss/er, enligt Sonny. Leif Pehrson trycker det ska vara tydligt vad det är som brister och inte följer avtal. Enligt Sonny finns det hållplatser i staden som inte har lika hårda krav. Tomas Hellström menade att om det ställs krav på full tillgänglighet kanske bolag som vinner inte följer alla krav, men att de ska få krav på sig att uppfylla tillgänglighetskraven på sikt. WÅAB ställer på tillgänglighet på fartyg. Bryggor som ägs av kommuner och enskilda föreningar kommer vi också att ställa krav på. Bengt Jansson föreslog att det skrivs in i avtalen det som inte uppfyller RiTill, så att det går att se. WÅAB äger varken brygga eller mark. Om det finns flytbryggor, vem förhandlar TF med då? Sonny svarade att det ofta är kommunen. Det verkar smart att bara ha flytbryggor, enligt Bengt Janson. Strategisk plan att det ska finnas flytbryggor inom viss tid. Enligt Sonny har vi inte har rådighet över bryggorna. Förhandlingsfråga med dem som äger marken. Programstudie efter beslut i TN 17/11. Bengt Jansson frågade om båt från Ekerö blir en snabbåt för att kunna konkurrera med buss. Enligt Sonny finns det fartbegränsningar. Sonny får återkomma om arbetet går över i en programstudie, sa Ditte. Nu jobbar vi vidare. Bildmaterialet skickas ut först när ärendet har varit upp i TN. Oklart när det sker.

5 5(8) 6. Chaufförernas rökning utanför bussarna Svar från Keolis: Generellt rökförbud gäller i våra depåer förutom på anvisade platser och vissa nya depåer, t.ex. Gubbängen är helt rökfria. Ett av Keolis ledord är att ta hänsyn och respektera varandra och i vårt möte med resenärer är detta också mycket viktigt. Vi har en önskan att all personal skall ta hänsyn och vara professionell men vad gäller detta fall med rökning som sker på allmän plats och övriga miljöer där det inte är rökförbud är förstås svårt att styra över. Keolis har inga specifika regler men följer gällande lagstiftning och har även haft en Antirökkampanj riktad till personalen. Svar från Arriva: Vi kan inte bestämma över vad våra förare gör när de har rast men vi är väldigt tydliga att förarna inte få röka i bussen eller vid dörren då kan ciggaret lukten komma i bussen. Våra enhetschefer tar alltid samtal med förarna om det kommer in kundsynpunkter. Vi tar givetvis vissa etikfrågor som självklara som att man inte skräpar ner osv. Svar från Nobina: Det vi tar upp om rökning görs på introduktionsutbildningen på depån, där vi går igenom var man får röka där samt att vi inte röker i bussarna eller i anslutning till dörrarna så röken kommer in. Det står även om detta i vår bok I Kundens Tjänst som alla förare får/får som nyanställda. Där tar vi upp att vi inte ska röka när vi har kundkontakt, dvs vi står inte utanför bussen och röker och vinkar in passagerare. 7. Diskussion om inbjudan till bussentreprenörerna för att diskutera nigning Ditte och chefen för Arriva har varit ute och åkt. Önskemål hade framförts om att skrivningen om nigning av bussar som finns i RiTill, tas bort. Man tyckte att den var överdriven. Ditte tog bilder på bussar som inte neg, vilket nästan ingen gjorde. Förslag om att bjuda in entreprenörerna till resursgruppmöte för att diskutera nigande bussar, förarnas bemötande och rökning är ett förslag. En entreprenör i taget eller alla tre på en gång? Melker Larsson framförde att även om det inte finns något direkt upphandlingssammanhang just nu finns risk att man t.ex. fokuserar på en specifik linje som kanske körs av annan entreprenör. Bättre att bjuda in en och en och att de får egen tid. Melker och Ditte diskuterar hur lång tid som är lagom. Entreprenörerna kallas in till tre olika möten Anders Lissegårdh har råkat ut för att förare inte niger bussen, trots att han påpekat det. Leif Pehrson tycker att bemötandefrågor är viktiga. Frågan om att stanna vid hållplatsstolpe om någon står där. Inre- och yttre utrop igång. Gunnel Skårstedt undrade hur man vet vilket bussbolag man reser. Melker förklarade att för dem som ser står det på bussen men hur det fungerar för dem som inte ser, vet han inte. Gunnel kan ringa tillgänghetsnumret. Mötesdeltagarna höll med om att det är bättre med en entreprenör i taget. Viktigt att kunna diskutera enskilda händelser, utan att någon ska känna sig utpekad. Hela dagordningen ska inte bestå av entreprenörsbesök. Kanske räcker med minuter per möte. Melker

6 6(8) föreslog att varje entreprenör får någon minut att berätta hur de t.ex. arbetar med förarna. Det effektivaste kanske är att organisationerna gör en lista över punkter man vill ta upp och där de viktigaste prioriteras. Många av de punkter som framförs av organisationerna ingår i förarutbildningen, svarade Ditte på fråga från Britt-Marie Färm. Jaan Kaur vill veta vilka busslinjer de olika entreprenörerna kör. Melker åtog sig att göra en karta över de olika entreprenörernas linjesträckningar. 8. Skyltning i bussar om var hundar ska vara Ditte visade en bild på skylten. Kerstin Fagerström påpekade att det är viktigt att hundägarna förstår att de ska gå längst bak i bussen. Enligt Ditte får vi bevaka för att se om problemet kvarstår om ett år. Ledarhundar får vara i hela bussen, svarade Ditte på fråga från Tomas Hellström. 9. Varför kan man visera Norrtäljebussarna i bakre ingången, men inte andra bussar? På Norrtäljebussarna finns valideringsmöjligheter både fram och bak i bussarna. På några stora knytpunkter finns kundvärdar (t.ex. Tekniska högskolan, Danderyds sjukhus) som kontrollerar att kunderna viserar biljetten. När inte kundvärdarna är på plats öppnas endast framdörrarna. Att Norrtäljebussarna har möjlighet till visering både fram och bak handlar troligen om att det är en pendlingsbuss. Då är det är viktigt att på- och avstigande går fort och effektivt. Norrtäljebussarna är ganska unika eftersom de även erbjuder resenärerna gratis wifi. Nobina står för alla kostnader. Enligt Melker var det första avtalet som handlades upp med VBP (verifierande, betalande, påstigande). Men det gäller bara för stomlinje 676 i övrigt får entreprenören betalt som vanligt. Nobina ville testa nya grepp på 676 bl.a. genom visering på två ställen. Ingen annan har kommit in med det önskemålet. De nya avtalen skiljer sig litet från varandra. Några har 100 % VBP medan andra avtal har delar som har inslag av VBP och annan form av ersättning. På den buss, där visering även kan ske bak, åker man inte gratis med barnvagn. Kerstin Fagerström menade att om alla kan visera i bakdörren, försvinner problemet med hundar som ska vara längs bak. Ett intressant påpekande som vi tar med oss, sa Ditte. 10. Varför har bussarna på Södertörn sämre standard? Det är ny entreprenör i Haninge, enligt Roland Hedman. Nya bussar, som körs annorlunda. Ofta tvärnitar de vid hållplatserna vilket är mycket obehagligt för dem som att svårt att röra sig t.ex. då de drabbas extra mycket. Någon från Nobina hade förklarat för Roland Hedman att det var något med de nya bussarnas växellådor, som förarna ännu inte lärt sig att hantera. Antingen måste växellådorna åtgärdas, eller så måste förarna lär sig köra bättre. Ditte meddelar affärsansvarig för avtalet om läget. Svar kommer via mejl när Ditte fått återkoppling. 11. Övriga frågor Spärr vid Mariatorget Södra med validerar på lägre höjd. Ditte visade en bild på en kvinna som gick igenom spärren och viserade kortet på en validerare på lägre höjd. Ett önskemål som framförts av organisationerna för

7 7(8) funktionshinderfrågor. Valideraren sitter litet vinklat på lägre höjd, ca 80 cm från golvet, för att förenkla valideringen. Om ni kommer förbi Maria Torget testa, uppmanade Ditte. Thomas Silvander vill ha återkoppling. Det vore bra med en kant nedanför avkännaren t.ex. Synpunkter önskas. Vi har kravställt både kant och taktil avläsare. Om för få synpunkter, får vi göra studiebesök nästa år, föreslog Ditte. Det är inget försök. Ditte vet inte när utrustningen byts på andra spärrar. Den nya utrustningen kommer från början att finnas på nya spärrar. Viktigt med synpunkter. FRÅGOR FRÅN SRF Audiovisuell information i kollektivtrafiken Sammanställningen är bra, men Leif Pehrson efterlyser en plan för hur dessa ska åtgärdas. Exempel har lämnats till Ditte. På Östra Station hade organisationerna t.ex. förhoppning om att talad information skulle bli standard. Det låg inte med i beställningen. Leif Pehrson vill att man ska gå in på varje linje i detalj där det ska stå att den audiovisuella informationen ska åtgärdas. Ditte tror att det går att genomföra genom enkelt avhjälpta hinder på t.ex. Nockebybanan och Saltsjöbanan. Kontakt med Thomas Medin. Diskussion pågår med utredningen hur man ska uttrycka sig. Lars-Henrik Larsson arbetar med detta för Roslagsbanan. Att tala om att man ska stiga av till höger eller vänster när man ska kliva av tåget. Enligt Leif Pehrson är det viktigt att man får veta, om man har en synnedsättning, vilket spår man ska gå på tåget ifrån. Ett alternativ kan vara ljudfyrar på plattformarna där det finns många spår t.ex. Förslag från Ditte att sammanställa allt som finns och under våren tillsammans med Thomas Medin gå igenom vad som ev. saknas. Allt går kanske inte att åtgärda så snabbt med tanke på ekonomin. Leif Pehrson vill ha en lista på alla stationer där organisationerna bedömer att något behöver göras och en tidplan för hur de olika åtgärderna genomförs. Sedan kan vi stryka vartefter något åtgärdas. Ditte jobbar vidare och samlar allt som har med utrop och information att göra. Kollar om HSO och DHR också ska ha representanter med. Bengt Jansson efterlyste realtidsinformation även på Roslagsbanan så som Ditte beskrev för C30. Ditte vet inte om det är något som kommer längre fram på andra banor. Enligt Melker finns det förbeställda meddelanden som föraren kan styra. Däremot kan man inte tala om varför tåget tas ur trafik t.ex. Tekniska möjligheter finns i nya pendeltågen med digitala skyltar. Förpreparerade meddelanden. Roslagsbanan har i dag ett liknande system, enligt Melker. Tomas Hellström vill vara med och föreslå olika texter som är lämpliga att använda. De tekniska möjligheterna skiljer sig från olika trafikslag. Ditte sa att vi sammanställer och sätter oss ner, tittar och diskuterar. FRÅGOR FRÅN DHR: Hjälpmedel i bussar. Står det i RiTill vilken typ av rullstol som är OK att använda på bussen? DHR efterlyser informationen. Informationen finns på sl.se, enligt Ditte. Den är inte så lätt att hitta men den finns där. Rullstolar med styre får inte tas med i kollektivtrafiken. Hjälpmedelscentralen vet vilka hjälpmedel de kan förskriva för att de ska fungera i

8 8(8) kollektivtrafiken. Texten om maxvikt gäller rullstol med brukare. Ramperna begränsar och klarar 300 kg. Nedanstående information finns på sl.se under fyrkanten väskor, vovvor, villkor, saker du får ta med dig på resan. Och sånt du måste lämna hemma Du får ta med barnvagn och hjälpmedel som rullstol och rullator på din resa, men de får inte vara hur stora och tunga som helst. Maxvikt för person plus rullstol på alla sorters fordon är 300 kg. Största mått för rullstolar på bussen är 120 cm långa och 75 cm breda. Största mått för barnvagnar på bussen är 120 cm långa. Ingen begränsning på breddmåttet. Största rekommenderade mått för rullstolar och barnvagnar på tåg och spårvagnar är 130 cm långa och 90 cm breda. Bredden styrs av att bredaste spärren är 90 cm. Du får aldrig ta med en elmoped med styre på bussen. Du får alltid ta med dig en rullator. Den uppfyller alltid storlekskraven. Du får aldrig ställa barnvagnen så att den blockerar mittgången i bussen. Gången måste vara fri i den händelse bussen måste utrymmas. Använder du rullstol ska du för din säkerhets skull ställa den så att du inte välter under färd. Det brukar vara säkrast att ställa den med ryggen mot färdriktningen på rullstolsplatsen. Många bussar har även säkerhetsbälte som du kan använda. Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö 1(5) Resursgrupp Tillgänglighet Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se MÖTESANTECKNINGAR Deltagare RG möte 2 Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö Tid: Torsdag,

Läs mer

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 1(7) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF 1(5) med organisationerna Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se Deltagare Minnesanteckningar från med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer 1(6) Handläggare Melker Larsson 08-686 4058 melker.larsson@sll.se Möte nr 6 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer Närvarande

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare RG Tillgänglighet Land och Sjö Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag 2013-09-25, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor Tid: tisdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 1(5) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 Tid: Plats: torsdag, Mellan 15:00 16:00 endast

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer 1(2) Handläggare Eva Ness 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte HK-organisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer, 1(8) Handläggare Gemensamt samråd nr 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Läs mer

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckningar Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna:

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(8) Handläggare Eva Ness Sråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 23 maj 2013, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 29 november, kl. 13:00 16:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 2 Tid: Torsdag 4 juni

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sll.se Deltagare Minnesanteckningar möte nr 1 2013-01-24 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: torsdag 2013-01-24, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget,

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli 1(8) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från extra samverkansråd avseende utredningen kring den framtida Färdtjänsten med länets intresse-organisationer för funktionshinderfrågor,

Läs mer

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 4 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, Från pensionärsorganisationerna

Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, Från pensionärsorganisationerna 1(11) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer samt politiker från

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen,

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, 1(1) Handläggare Sråd HKorg FTB Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, onsdag Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version 1(10) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 3 Tid: Torsdag 8 oktober

Läs mer

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram HSO i Stockholms län 2012-04-24 Trafiknämnden Stockholms läns Landsting Box 301 02 104 25 Stockholm Diarienr: P 13 2012 HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Inledning

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Tid: Torsdag , 13:00 16:00, förmöte för organisationerna mellan 12:00 13:00 Plats: TF på Lindhagensgatan 100, konferensrum T-Centralen

Tid: Torsdag , 13:00 16:00, förmöte för organisationerna mellan 12:00 13:00 Plats: TF på Lindhagensgatan 100, konferensrum T-Centralen 1(11) Handläggare Gemensamt samråd nr 4 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar vid Samverkansråd nr 4 med med länets organisationer för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer och

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Landstingsrådssekreterare. Förhinder: utveckling (SU) Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg

Landstingsrådssekreterare. Förhinder: utveckling (SU) Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg 1(9) Handläggare Extra samverkansråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar vid Extra Samverkansråd med med länets organisationer för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer och

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 9, december 2015

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 9, december 2015 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 9, december 2015 1. Brev från ordföranden Julhälsning från Lena 2. Kansliet informerar HSO önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Nytt på HSO:s

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 2 september, kl. 12.30-14.30 Plats:,

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar E30 övergripande principer samt anskaffningsbeslut för linje 81

Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar E30 övergripande principer samt anskaffningsbeslut för linje 81 1(9) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 7 Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar E30 övergripande principer samt anskaffningsbeslut

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst 1(5) Handläggare Helene Ljungqvist 2016-04-05 Deltagare: Hamaddah Mansour, SRF Alma Asic, HSO Birgitta Flogenfeldt, HSO Karin Lemberg, HSO Inge-Britt Lundin, HSO Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR Sirkka

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 TJÄNSTEUTLÅTANDE Länshandikapprådet 2003-12-22 Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 Ärendet Länshandikapprådet har för yttrande erhållit betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum,

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 8 2015-10-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Miniguide. för stora och små. på Spårvägsmuseet

Miniguide. för stora och små. på Spårvägsmuseet Miniguide för stora och små på Spårvägsmuseet Välkommen till Spårvägsmuseet! Denna lilla guide ger vi ut för att ge förskole-, skolgrupper och småbarnsföräldrar bättre möjligheter till ett givande museibesök.

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Lägesrapport december 2016

Lägesrapport december 2016 Lägesrapport december 2016 Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 2017-01-30 1 (5) Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens

Läs mer

Minnesanteckningar från rådsmöte den 30 januari 2013

Minnesanteckningar från rådsmöte den 30 januari 2013 MM MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Fastställt av (personlista)] [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från rådsmöte

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 1(8) Handläggare Eva RG Färdtjänst 08-686 1431 Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 2 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Från TF Förhinder: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Kollektivtrafik för funktionshindrade

Kollektivtrafik för funktionshindrade Kollektivtrafik för funktionshindrade Information om kollektivtrafiken i Västernorrland från 1 januari 2010 Den här broschyren är till för Dig som bor eller vistas i Västernorrland och har någon typ av

Läs mer

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken 1(5) Sjötrafikenheten Handläggare Göran Malmsten 08-686 1772 nämnden 2014-04-29, punkt 14 0244 Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken Ärendebeskrivning I ärendet ges förslag till att införa SL- taxa,

Läs mer

Göteborgs Stad. Resevillkor för riksfärdtjänstresor

Göteborgs Stad. Resevillkor för riksfärdtjänstresor Göteborgs Stad Resevillkor för riksfärdtjänstresor 151203 Resevillkor för riksfärdtjänstresor Dessa resevillkor är en del i Göteborg Stad Färdtjänstens arbete för trygga och säkra resor. De innehåller

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem.

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Rätt att Resa med nedsatt rörelseförmåga Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Att försöka hålla koll på alla regler som gäller vid resande kan många gånger vara ett gissel. Förutom det

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 1. Inför sommaren 2. Förändring av uppdrag inom HSO:s presidium 3. Samverkan SL Färdtjänst 4. Utbildning, seminarier, konferenser Ta plats

Läs mer