Tid: torsdag , kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100"

Transkript

1 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 4 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor: Britt-Marie Färm, HSO Amir Amirriazi, DHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Inge-Britt Lundin, HSO Leif Pehrson, SRF Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Jaan Kaur, DHR Bengt Jansson, HSOs kansli Lennart Karlsson, SRFs kansli Från TFB: Karl Henriksson, (KD), ordförande Margaretha Herthelius, (FP), 1:e vice ordförande Catarina Agrell, (S), 2:e vice ordförande Gilbert de Wendel, (M), ledamot Fahmi Mahmod, (M), ledamot Niklas Gladh, (MP), ledamot Pia Ortiz Venegas, Ledamot (V) Carl Grufman,(M), ordförande Färdtjänstutskottet Jonas Lilleberg Eriksson, (M), politisk sekreterare Från TF och WÅAB: Stefan Wallin, Chef, SU/ Ditte Kahlström Jansson, Tillgänglighetsspecialist, SU/ Kenneth Svärd, Affärsområdesansvarig Färdtjänst, Buss & Färdtjänst Martin Jägerbert, Gruppchef Färdtjänsttillstånd, TA Produktionsservice Mikael Eriksson, Strategisk planerare, Bussplanerare, SU/Planering (P2) Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(8) Sara Jacquet Nyman, Kundmiljöstrateg, SU/Fastighetsutveckling (P3a) Johan Kuniholm, konsult (P3a) Eva Ness, sektionsassistent, SU/ Annika Hjort Fackansvarig arkitektur, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT (P5) Frånvarande: Tomas Hellström, HSO Heidi Nordin, HSO/RBU Hamaddah Mansour, SRFs kansli Jan Jogell, Ledamot (S) Minnesanteckningar 1. Inledning och godkännande av dagordningen Ordförande Karl Henriksson, KD), hälsade välkommen. Efter tillägg med en övrigfråga om nötfria zoner i nya C30 godkändes dagordningen. 2. Färdtjänsten framtid referensgrupp, fokusgrupp? Mikael Eriksson Organisationerna vill ha ett annat arbetssätt. En grupp som kan följa utredningen. En fokusgrupp, som kan hjälpa till när upphandlingen ska göras. Grupperna ska bestå av olika ledamöter från organisationerna så att inte frågorna glöms bort. Organisationerna vill inte bara ha information om hur långt trafikförvaltningen har kommit i frågan. Mikael Eriksson tar med sig önskemålen till de som är med i E26- upphandlingen. Organisationerna tror också att jobbet skulle bli bättre med fokusgrupper med vana resenärer från organisationerna. I första hand ska resursgrupper och samverkansråd användas, enligt ordförande Karl Henriksson, (KD). Då fångas inte barn- och föräldraperspektivet upp, enligt organisationerna, som föreslår referensgrupper, med lämpliga deltagare, som även fångar upp barnperspektivet. Trafikförvaltningen har försökt skapa barn- och ungdomsgrupper med deltagare från organisationerna för funktionshinderfrågor, men inte lyckats. Trafikförvaltningen tar alltid med barnperspektivet i arbetet. Enligt Ordförande vill förvaltningen ha referensgrupp i någon form. Organisationerna kan återkomma med representanter till referensgrupper. Utgångspunkten ska vara resursgrupperna och sedan mindre grupper. Det ska vara andra deltagare i referensgrupper än i resursgrupperna, enligt ordförande Karl Henriksson, (KD). OK sa mötet. Endast Pia Ortiz Venegas, (V), kommer att finnas kvar i den beredning som skapas efter årsskiftet. Övriga politiker avgår och ägnar sig åt andra politiska uppdrag. Från nästa år kommer det att finnas en: Färdtjänstberedning Sjöberedning Kollektivtrafikplaneringsberedning, som kommer ha hand om långsiktig planering. Framför allt trafikförsörjningsprogrammet. Carl Grufman, (M) tror att arbetet också hänger ihop med framtagning av nya RUFS. SRF frågade om det arbetet har någon koppling till FUT. FUT ligger under landstingsstyrelsen, där det finns ett

3 3(8) arbetsutskott som är beslutande organ. Ordförande tror att FUT kommer ha en beredning under landstingsstyrelsen. 3. Alliansens plattform se bilga a) Fler och mer tillgängliga väderskydd. Ny modell för att undvika halkolyckor vintertid? TNs möte 23 sep 2014 Beslut om långsiktig inriktning kundmiljö väderskydd och hållplatser samt reklam. På vilket sätt har hänsyn tagits till organisationernas kritik av väderskyddens utformning? Sara Jacquet Nyman/ Johan Kuniholm Sara Nyman och konsult Johan Kuniholm arbetar med en långsiktig inriktning för väderskydden. Väderskydd är en kundmiljöfråga. Det är det första man ser som resenär. Viktigt att de uppfyller alla krav som ställs i riktlinjerna. Olika kulturer inom kommunerna. På Värmdö t.ex. har man väderskydd i trä, som de troligen vill behålla. En kompromiss är att man sätter glasskivor på sidorna så att busschauffören ändå kan se om någon väntar på bussen. Dessa skydd har inget med det långsiktiga arbetet att göra. SRF tog upp frågan om väderskydd och hållplatser i samband med ersättningstrafik. Ersättningsfordonen ska ju ha samma grundkomfort och tillgängligt som ordinarie trafik. Den ersättningshållplats, som inte har trafik i vanliga fall ska ha väderskydd precis som den ordinarie linjetrafiken. Enligt Sara Nyman vet man om att det finns förbättringspotential för hållplatserna för ersättningstrafik. Projektet vill försöka få en större överblick även för dessa hållplatser. De är t.ex. ofta dåligt skyltade. De ska inte ligga längre bort än ordinarie hållplatser. Carl Grufman, (M); frågade om ansvarsfördelningen för marken runt skydden. Vem snöröjer skydden? Ansvarsfördelningen är uppdelad, enligt Sara Nyman. Vi ansvarar för området inne i väderskyddet. Utanför väderskyddet är det kommunerna. Ingen verkar ha ansvar för den isvall som ibland bildas nedanför taket på skyddet, framförde organisationerna. Ibland kan det vara tre olika aktörer som har ansvaret för snöröjningen i och omkring skyddet. Det bästa vore om bara en har ansvaret. Snöröjning, skadegörelse och klotter ingår troligen i entreprenörernas avtal, enligt Sara Nyman. Det är många avtal som kan se olika ut. Något som bör ses över i kommande avtal. Organisationerna har efterlyst ett gemensamt projekt mellan kommunerna och trafikförvaltningen en vinter för att se om problemet med snöröjningen praktiskt kan lösas. Sjukvården får ta hand om dem som halkar på isvallen. Sara Nyman tar med sig synpunkterna. Standardlösningar på de skydd som trafikförvaltningen ansvarar för. Trafikförvaltningen försöker ta fram en egen design med riktlinjerna som grund att reklamen inte får skymma viktig information, att det inte ska droppa från taket. Det är olyckligt att tavlorna sitter så högt, de borde sitta lägre, eller på flera ställen, enligt Pia Ortiz Venegas, (V). På fråga från SRF om det tydligt framgår att bussförarna ska stanna vid väderskydden, svarade förvaltningen att bussen ska stanna vid kupolplattan, som finns vid de moderniserade väderskydden. Ibland finns det stolpar litet längre bort, där det inte

4 4(8) finns någon kupolplatta. Ibland finns det ledstråk som går fram till skylten, där bussen stannar. Enligt ordförande är det inte helt lätt för förarna att se kupolplattorna i marken. Förvaltningen bör fundera på om det går att göra kupolplattorna bättre och synligare för alla. Läsbarheten, speciellt för tidtabellerna, ofta placerade bakom sofforna i skydden, har blivit sämre. Alla vet inte att det går att få information via röstknappen. Organisationerna har varit med i arbetet med RiTill och hur en busshållplats ska fungera bra. Även när en busshållplats flyttas från ett ställe till ett annat måste hänsyn tas till att någon med rullstol ska kunna resa från hållplatsen. Carl Grufman, (M), tycker att digitala skyltar är bra, men att skylten är svår att läsa även för normalseende. För dålig kontrast mellan text och bakgrund. Organisationerna höll med. Margaretha Herthelius, (FP), hoppas att det går att få bättre markeringarna när hållplatsstolpen står en bit från själva väderskyddet. Det finns risk att bussföraren missar någon som står inne i väderskyddet. Vid större bytespunkter med flera väderskydd ska det bara finnas ett väderskydd med kupolplatt, svarade trafikförvaltningen på fråga från SRF. Varför används inte annat material än glas i väderskydden. De slås ofta sönder. Hur snabbt städar man upp och lagar skydden? Undrade DHR. Trasiga väderskydd åtgärdas för stora summor varje år. Förvaltningen undersöker om det finns andra, mera tåliga material. I avtal med entreprenörerna står hur snabbt byte av glas ska ske. Organisationerna tycker att det är oförsvarligt när informationen skrivs med vit text på blå, eller rosa botten. Många kan inte läsa sådan text. Sara Nyman hoppas kunna komma tillbaka och berätta mera om projektet längre fram. b) Användarvänligt biljettsystem. Reskassan, zonindelningen hur blir det? Alla vill ha ett mera användarvänligt system, enligt ordförande. I budget finns inget om en eventuell utredning för hur taxan ska förenklas. Nuvarande taxa behålls. Inget om ändrad zonindelning, som inte är en budgetfråga. Eventuell ändring av zonindelningen blir ett senare beslut. Många som reser med periodkort berörs inte, enligt SRF Hur stort är problemet? Kanske skulle flera resa om det infördes enhetstaxa? Det är krångligt med reskassa och zonindelningen. Enligt ordförande fungerar systemet OK som det är idag. De flesta reser med periodkort. Enligt DHR är problemet att systemet med reskassa och zonindelningen straffar resenärer som inte reser så ofta. Personalen har svårt att förklara hur det fungerar. Organisationerna framfördes att det vore bra om partierna kommer överens i frågan. c) Enklare ta med cykeln ombord i kollektivtrafiken. Vilken hänsyn kommer att tas till säkerhetsaspekterna? Politikerna vill att det ska finnas möjlighet att kombinera cyklar och kollektivtrafik på ett bra sätt, enligt ordförande. Det bör t.ex. finnas platser, där man kan parkera sin cykel för att sedan fortsätta med kollektivtrafiken. Ibland bör det även finnas möjlighet att ta med cykeln i tunnelbanan. I nya C30-vagnen kommer det att finnas utrymme och möjlighet att ta med cykel på tunnelbanan. Det införs inte om det skulle ge allvarliga säkerhetsproblem. Organisationerna har titta på s.k. mock-up-modeller av

5 5(8) vagnen och betonade att den plats som avses är till för rullstolar och bör vara tom, så att rullstolsburna personer kan använda utrymmet. När organisationerna har diskuterat med förvaltningen har det inte funnits någon speciell cykelplats. Ordförande refererade till ett beslut i TN där det gavs direktiv att se över möjligheterna till cykelplatser i C30-processen. Utrymmet är för litet. Det får på sin höjd plats en barncykel, framförde organisationerna. Kopplingen mellan allmän och särskild kollektivtrafik innebär för dem som kan välja att de väljer att resa på det ena eller andra sättet. Om en synskadad t.ex. ska resa med den allmänna kollektivtrafiken blir inte stressen mindre om det kommer till cyklar i tåg och på perronger, då väljer nog personen färdtjänst istället. Sådant måste tas hänsyn till när man pratar om möjligheten att ta med cyklar i tunnelbanan. Det får påverkan på färdtjänstresandet. Många med funktionsnedsättning försöker verkligen resa med den allmänna kollektivtrafiken. Nu drabbas man av detta. Ordförande tror inte att när beslutet väl fattas i en framtid, att man får ha med sig cykel i rusningstrafik t.ex. Oavsett tid på dagen är det alltid rusningstrafik på T-Centralens perronger, enligt HSO, som absolut inte vill ha cyklar på perrongerna. HSO tycker frågan ska utredas ytterligare. Idag får man ju inte ta med sig cyklar på Stockholms Central oavsett tid på dygnet, enligt ordförande. Man får ta med sig hopfällbara cyklar, enligt Jonas Lilleberg Eriksson, politisk sekreterare (M). Det är den typen av cyklar man har tittat på i första när man berett förslaget. Det är inte roligt att som rullstolsburen dela plats med cyklar på pendeltåg t.ex. Man får slåss om utrymmet. På pendeltåget får man ta med sig cykeln när det inte är rusningstid. Många med funktionsnedsättning reser med tunnelbanan när det inte är rusningstid, då kanske platsen för rullstol är upptagen av cyklar. Det känns mycket oroligt, enligt DHR. Politikerna måste ta hänsyn till olycksriskerna. Margaretha Herthelius, (FP), tycker att man ska utreda frågan ytterligare. Det är viktigt att även cyklister kan resa med kollektivtrafiken. Kanske ska cyklarna placeras i en speciell del av tåget? I andra länder finns exempel på separata cykelvagnar, enligt ordförande. Politikerna har full förståelse för organisationernas oro. Alla ska kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken, även personer med funktionsnedsättningar. Politikerna vill att kollektivtrafiken ska vara förstahands alternativet för människor med funktionsnedsättning. Det finns inga siffror för hur många cyklar som finns i kollektivtrafiken. Anders Lissegårdh, HSO, reser mycket i kollektivtrafiken och har stött på två. Ordförande, som reser med pendeltåget mot Nynäshamn, har stött på många cyklar. Det finns en välbesökt Bike Park i Skogås. Det kan även förekomma motorcyklar på pendeltåget, enligt Pia Ortiz Venegas, (V). Organisationerna vill inte möta cyklar i tunnelbanan. 4. Från TNs möte 23 sep Värdighetsgarantin. Bakgrund, medverkan från organisationerna? Beslut i trafiknämnden 11 mars 2014 om att en värdighetsgaranti inom färdtjänsten skulle tas fram. Alliansen ser allvarligt på brister och dåligt bemötande och vill ha

6 6(8) uppföljning på kraven om bemötande enligt färdtjänstavtalet. Förvaltningen tog fram ett tjänsteutlåtande (tjut) om värdighetsgarantin som gick upp till trafiknämnden 23 september. Det återremitterades för att färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen skulle bereda ärendet. När ärendet gick upp till trafiknämnden igen beslutades att en värdighetsgaranti ska införas och innehålla tre viktiga delar. RiSoc arbete som sker med bemötande, trygghet och service Beslutas för särskild kollektivtrafik, Kontrollfunktion där både operatörer och organisationerna ska vara med. Hänsyn bör tas till att det blir ökad kravbild för särskilt kollektivtrafik med särskilda lagar och regler. Arbetet pågår med RiSoc, som ska ersätta RiBarn och RiJäm (som behandlat jämställdhet och jämlikhet). Här kommer värdighetsgarantin att ingå. I Spårvägs Sydprojektet har en s.k. SKB (Social konsekvensbeskrivning) genomförts, som är mycket intressant. Förvaltningen behöver organisationernas hjälp i arbetet med att ta fram dessa dokument. Organisationerna blir involverade i arbetet under våren Enligt organisationerna har de inte varit med i arbetet med att ta fram det tjänsteutlåtande som gick till nämnden. Förvaltningen svarade att tjutet innebar att trafiknämnden fattade beslut om att en värdighetsgaranti ska införas. Enligt ordförande har arbetet med värdighetsgarantin inte formulerats ännu. Organisationerna kommer att delta, vilket de tycker är positivt. Enligt SRF är det bra med en sådan garanti, men till syvende och sist kommer det an på hur förarna uppför sig. Att få dem att uppföra sig, att inte prata i mobiltelefon t.ex. hela resan. Enligt förvaltningen är det tänkt att arbetet ska ske i grupper med företrädare för bl.a. taxiförarna och åkaren som tar på sig uppdraget. Förvaltningen tror att de kan ge goda idéer om hur vi kan jobba och komma tillrätta med problemen. Att reglerna blir tydliga och enkla så att både resenärer och förare ser vad det är som gäller, enligt ordförande. Det ska bli enkelt och tydligt. Organisationerna välkomnar utredningen och poängterar att det är viktigt att den blir ordentligt gjord. Att organisationerna får delta aktivt i arbetet. Trafikförvaltningen behöver ha input utifrån och kan inte genomföra underverk. Det blir ett steg i taget. Värdighetsgarantin är i första hand tänkt för färdtjänstresenärer, enligt ordförande. Information om riktlinjer och hur man kan kräva att bli bemött bör finnas på hemsidan. Information bör också finnas i alla spärrar. SRF tycker att bristerna till en del kan beror på att landstinget betalar för dåligt för en tjänst som kräver hög servicenivå. Det kostar inget att vara trevlig, enligt ordförande. 5. FUT samverkan med organisationerna Annika Hjort Annika Hjort nyanställd arkitekt på FUT ska arbeta med arkitekturen på stationerna. FUT jobbar med frågan hur samarbetet med de olika organisationerna ska utformas. Annika Hjort visade ett bildspel över de olika förslagen på dragningar. Odenplan till Arenastaden har kommit ganska långt. Andra dragningar är Akalla till Barkarby station, Kungsträdgården till Nacka till Sofia till Gullmarsplan. Cirka två busslaster per

7 7(8) dag flyttar in till Stockholm. Tunnelbanan mot Nacka kommer att gå djupt under saltsjön med en djupt liggande station vid Sofia. Hagsätralinjen, som idag är grön, blir blå efter utbyggnaden. Idag går tre olika linjer på ett och samma spår vid Gullmarsplan. Om en linje går annan väg ökar kapacitet med cirka 50 %. Enligt HSO ska alla förvaltningar ha samverkan med organisationerna. Landstinget har samverkansmodell, som FUT antagligen är med i. HSO har tagit upp frågan i det centrala samverkansrådet. FUT tycker det angeläget att ha samarbete med organisationerna. Tillgänglighet är jätteviktigt. Enligt ordförande är FUT är en del av landstingsstyrelsen med samverkansavtal med trafikförvaltningen eller landstingsförvaltningen. FUT vill stämma av med trafikförvaltningen. Organisationerna vill ha snabbt besked om hur det blir med samråd med FUT Inge-Britt Lundin tackade alla deltagare samt avgående politiker i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen när hon gick. Trafikförvaltningens samarbete med organisationerna är upplagt på fyra samverkansråd per år, två med politiker, fyra resursgruppmöten tillgänglighet land och sjö, samt även extra möten under året. Resursgrupp färdtjänst har också fyra möten per år. Trafikförvaltningen har alla kontaktuppgifter för personer i de olika organisationerna. SRF fordrar samråd enligt standardmodellen. SRF påpekade att grunden är fyra samverkansråd per år, men ibland kan det bli flera. Enligt ordförande resursgrupperna som är inne praktiskt i projekt för att kolla olika lösningar minst lika viktiga. I samverkansrådet deltar tre olika organisationer. Att utse representanter går via landstingsstyrelsen, eftersom samverkansavtalet ligger där. FUT kan få praktiska tips från Ditte Kahlström Jansson och Ylva Preutz Papantoni Annika Hjort kommer höra med TF hur de brukar göra samt kontakta organisationerna. 6. Efterlyser svar på skrivelse angående handläggning av färdtjänsttillstånd, som skickats både till TN och beredningen Martin Jägerbert Martin Jägerbert redogjorde för en skrivelse från SRF. Förvaltningen skickar svar även till alla i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen. Frågorna är: 1. Beslutsmotiveringarna behöver bli bättre och utförligare 2. Utredningarna av färdtjänsttillstånd måste bli bättre SRF tycker att man hela tiden hänvisar till tillgänglighetsanpassningen av den allmänna kollektivtrafiken, bl.a. att alla bussar numera har nigningsfunktion. Sådant vägs in i de resonemang, som föregår ett beslut om färdtjänst. Det är aldrig ensamt ett skäl för avslag att den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglig. En samlad bedömning göras alltid. Förvaltningen kan ju inte hela tiden veta vart resenären ska åka, enligt SRF. Det är sant att förvaltningen inte alltid känner till vart resenären ska åka. De flesta ansökningar beviljas, och därför syns inte alltid förvaltningens bedömning. De som har fått avslag måste själva kontakta färdtjänsten direkt. Ännu har ingen gjort det, men vi hjälper gärna till.

8 8(8) SRF skickade in skrivelsen till trafiknämnden i maj. Man ville att politikerna skulle ta ställning till hur trafikförvaltningen gör i dessa ärenden. SRF tycker det är besvärligt att man inte får svara på sina frågor. Förvaltningen hänvisar alltid till att kollektivtrafiken är tillgänglig. SRF har listat olika brister som finns i trafiken och fått fram 14 förbättringsområden. SRF är förvånad över att färdtjänsten fortsätter hänvisa till den tillgängliga kollektivtrafiken när tillstånd avslås och vill ha politiskt ställningstagande i dessa frågor. Bristerna i blanketten gör det besvärligt när en synskadad kommer till utredaren. SRF lämnade förslag till förbättringar i början på sommaren. Ännu ingen reaktion från förvaltningen. Den blankett som ögonläkarna fyller i behöver också ses över. Den som söker färdtjänsttillstånd är utsatt och beroende av vad som står i läkarutlåtandet och är i händerna på kommunala utredare med dåliga underlag. Kloka synpunkter har fångats upp i resursgrupp färdtjänst på hur utformningen av blanketten ska kunna förbättras för synskadade. Det blir ingen särskild blankett för personer med synnedsättning. Ordförande var inte medveten om bristerna i bristerna i den blankett som läkaren fyller i. Martin Jägerbert har ansvar för att den åtgärdas. Det kommer svar från förvaltningen. Tidigare gick det ut påminnelse från färdtjänsten när tillfälliga tillstånd höll på att gå ut. Det har tagits bort, enligt HSO. Enligt Margaretha Herthelius, (FP), är det något som de nya politikerna i FTB får titta på. Pia Ortiz Venegas, (V), påpekade att Martin Jägerberts svar även ska lämnas till politikerna i den nya beredningen. 7. Nötfria zoner i C30 Astma- och allergiförbundet inom HSO kommer att uppvakta politikerna om problemet att det säljs och äts jordnötter. Det vore kanske en fördel med skyltar. 8. Avslutning Carl Grufman, (M) tacka för sig och lärorika, roliga åtta år. Catarina Agrell, (S), tackade för en spännande tid i FTB och möte med organisationerna. Margaretha Herthelius, (FP), tackade också för rolig dialog med organisationerna. Ordförande tackade också för sig. Kommer att se tillbaka med stor glädje på dessa möten. Ska nu arbeta som kommunalråd i Huddinge. Pia Ortiz Venegas hälsade på återseende. God Jul och Gott Nytt År! Antecknat av Eva Ness

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor Tid: tisdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen,

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, 1(1) Handläggare Sråd HKorg FTB Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, onsdag Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckningar Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer 1(2) Handläggare Eva Ness 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte HK-organisationerna

Läs mer

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna:

Läs mer

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF 1(5) med organisationerna Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se Deltagare Minnesanteckningar från med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 2 september, kl. 12.30-14.30 Plats:,

Läs mer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer 1(6) Handläggare Melker Larsson 08-686 4058 melker.larsson@sll.se Möte nr 6 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer Närvarande

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö 1(5) Resursgrupp Tillgänglighet Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se MÖTESANTECKNINGAR Deltagare RG möte 2 Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö Tid: Torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(8) Handläggare Eva Ness Sråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 23 maj 2013, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 1(5) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 Tid: Plats: torsdag, Mellan 15:00 16:00 endast

Läs mer

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version 1(10) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 3 Tid: Torsdag 8 oktober

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Landstingsstyrelsens förvaltning F Administration F Kansli 1 (5) Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 8 2015-10-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 29 november, kl. 13:00 16:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare RG Tillgänglighet Land och Sjö Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag 2013-09-25, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 2 Tid: Torsdag 4 juni

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Minnesanteckningar 12 februari 2014

Minnesanteckningar 12 februari 2014 1 (5) KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Anteckningarna anmäles i kommunstyrelsens ledningsutskott. Minnesanteckningar 12 februari 2014 Närvarande: Ulrika Spårebo Lars Alderfors Kristina Eriksson Annika Magnusson

Läs mer

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 0035/15. Sammanträdesdatum 2015-09-16. Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 0035/15. Sammanträdesdatum 2015-09-16. Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00 Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00 Paragrafer: 56 66 ande Ledamöter Ordförande Pia Andersson (SRF) 56 66 Robert Kindberg (DHR) 56 66 Christina Fridén-

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2016-04-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2. att uppdra till SL att snarast införa trafik med pendeltåg Avslag respektive bifall till säryrkandet Avslag i full längd till Nynäshamn

2. att uppdra till SL att snarast införa trafik med pendeltåg Avslag respektive bifall till säryrkandet Avslag i full längd till Nynäshamn 1 (14) SL-koncernen 1. att Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg läggs in Avslag respektive bifall till säryrkandet Avslag i SL:s investeringsplanering för ytterligare beredning med Votering: planerad

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 (6) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Protokoll för styrelsen 2016-11-02 Justerat: 2016-11-23 Närvarande: Annika Hässler, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst 1(5) Handläggare Helene Ljungqvist 2016-04-05 Deltagare: Hamaddah Mansour, SRF Alma Asic, HSO Birgitta Flogenfeldt, HSO Karin Lemberg, HSO Inge-Britt Lundin, HSO Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR Sirkka

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Sammanträde med Färdtj änstberedningen den 10 november 2015

Sammanträde med Färdtj änstberedningen den 10 november 2015 Trafiknämnden PROTOKOLL Färdtjänstberedningen 2015-11-10 Kl 13:30-15.15 41 Sammanträde med Färdtj änstberedningen den 10 november 2015 /' Fredrik Wallén elström Plats: TF, Lindhagensgatan 100, mötesrum

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli 1(8) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från extra samverkansråd avseende utredningen kring den framtida Färdtjänsten med länets intresse-organisationer för funktionshinderfrågor,

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 1(8) Handläggare Eva RG Färdtjänst 08-686 1431 Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 2 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Från TF Förhinder: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.00 32-38 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: 2017-09-01 Paul Lindquist Plats Rolf Lindel Mälarsalen,

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 TJÄNSTEUTLÅTANDE Länshandikapprådet 2003-12-22 Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 Ärendet Länshandikapprådet har för yttrande erhållit betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum,

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 1(7) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(7) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Plan 9, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för

Läs mer

Landstingsrådssekreterare. Förhinder: utveckling (SU) Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg

Landstingsrådssekreterare. Förhinder: utveckling (SU) Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg 1(9) Handläggare Extra samverkansråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar vid Extra Samverkansråd med med länets organisationer för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer och

Läs mer

Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med Atrium Ljungberg och Trafikkontoret den 14 mars 2016

Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med Atrium Ljungberg och Trafikkontoret den 14 mars 2016 Minnesanteckningar Sida 1 (5) Bilaga 2 Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med och den 14 mars 2016 Närvarande Gunnar Sandell, ordförande Christina Johansson, vice ordförande

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer, 1(8) Handläggare Gemensamt samråd nr 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, Från pensionärsorganisationerna

Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, Från pensionärsorganisationerna 1(11) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer samt politiker från

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 27 maj 2013 kl. 15.00 15.40. Justerat den 29 / 5 2013 Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes.

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes. PROTOKOLL ORGAN: Kommunala funktionshinderrådet, KFR TID: Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 13.30 16.30 PLATS: Svansjörummet, Kommunhuset Kinna Närvarande: Karin Jageby ordförande Eva-Karin Torhem-A vice

Läs mer

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande 11 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 12 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Jan

Läs mer