Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28"

Transkript

1 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare från organisationerna för funktionshinderfrågor Amir Amirriazi, DHR Lars Eklund, HSO/Hjärt- och lungor Britt-Marie Färm, HSO/Mag- och tarm Jaan Kaur, DHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Tomas Hellström, HSO/Stockholms dövas förening (2 tolkar) Leif Pehrson, SRF Gunnel Skårstedt, SRF Bengt Jansson, HSO kansli Hamaddah Mansour, SRF kansli Från TF: Ditte Kahlström Jansson, Tillänglighetsspecialist, SU/ Essan Tehranipour, Projektledare Station Lokalbana Buss, PU/Projekt (punkt 1) Eric Hörnfeldt, Affärsförvaltare Frakomlighet, TA/Buss och Färdtjänst (punkt 2) Inger Karlsson, Affärsförvaltare Trafikproduktion Lokalbanor, TA/Lokalbana (punkt 3) Mikael Swenne, Affärsförvaltare IT Försäljning, Marknad, TA/Trafiknära IT/Stöd (punkt 3) Åsa Tivelius, Avtalscontroller, Enheten för sjötrafik (WÅAB) (punkt 4) Martin Larbo, Förvaltningsledare, TA/Trafiknära IT/Trafikinformationssystem (punkt 5) Karl Rydahl, Affärsförvaltare, TA/Trafiknära IT/Försäljning och trafikkompetens (punkt 6) Eva Ness, Sektionsassistent, SU/ 1 TFs och WÅABs ärenden Ditte hälsade välkommen till första resursgruppsmötet efter sommaren. Efter genomgång av dagordningen presenterade sig alla kort. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(7) 1.2 Information om upprustning Hallunda/Norsborg Essan Tehranipour berättade att TA har utbildning i jämnställdhets- och jämställdhetscertifiering. Tillgänglighetsanspassningen av Norsborg har varit besvärlig. En mycket lång rulltrappa blev en stor utmaning. Stationen har fått bättre belysning, trygghetskameror, trygghetsrum 1 och tillgänglighetsanpassad station. Mera glas så att allt blir mera synligt. Ett annat projekt arbetar med eventuella kameror i hissarna. Jätteviktigt att man fixar Norsborgs station, tycker Amir Amirriazi, som önskade ett speciellt möte med projektet om Norsborg. Alla frågor av intresse för projektet skickas direkt till Essan eller till Ditte som skickar till Essan. Byggprojekt kollas utifrån CSR = social hänsyn. Som byggherre och beställare kravställs mot byggentreprenörerna att de ska åta sig att anställa 3 5 personer som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. De ska helst komma från närområdet. Det är inte klart hur man får tag på dessa personer inget är klart ännu men att man söker kanaler. Hamaddah Mansour önskar få kontakt med Essan liksom Thomas Hellström som känner flera personer som Essan kan vända sig till för att få tag på ungdomar som behöver arbete. Ditte skickar kontaktuppgifter. Projektet ska se över möjligheterna med toaletter på stora mötesplatser eller förbättra skyltningen för att visa på var offentliga toaletter finns. Stationerna tillgänglighetsanpassas för att bli tryggare och säkrare, enligt Essan. 1.3 Kommundialog angående busshållplatslägen och cykelbanor I sitt arbete har Eric Hörnfeldt bl.a. regelbundna kommundialoger med nio kommuner norrut och innerstaden. Mötena hålls växelvis hos kommunerna och trafikförvaltningen. Man turas också om att skriva minnesanteckningar. Genom dessa möten får trafikförvaltningen ganska bra koll på hur olika hållplatser är utformade. Kommunerna har huvudansvaret för byggnationen av hållplatserna och står för kostnaderna. Trafikförvaltningen rekommenderar hur hållplatserna ska utformas. Kommunerna kan söka statlig finansiering för dessa byggnationer. Cykelvägar ska helst gå bakom hållplatserna, ibland går de framför, vilket är olyckligt. I Solna är det dåligt med upphöjda hållplatser, enligt Anders Lissegårdh. Att ta sig på bussen blir svårt, eftersom det blir så stort glapp. Det går bättre med de nya bussarna, som kan niga djupare. Kolla Solna! Specifika platser ska meddelas SL Kundtjänst. Om de inte svarar skicka meddelande till Ditte som skickar till berörda. Jaan Kaur frågade om trafikförvaltningen kan sätta kraft bakom kraven på kommunerna när de inte vill genomföra åtgärder, genom att t.ex. vägra köra? För att dra in trafik krävs många orsaker. Trafikförvaltningen gör sitt bästa för att få igenom kraven, enligt Eric Hörnfeldt. Ditte uppmanade organisationerna att ta hjälp av sina organisationer i kommunerna för att trycka på. Det har inte trafikförvaltningen rätt att göra. Det är bra ingångar för att kunna påverka kommunerna, enligt Eric Hörnfeldt. 1 Dit kan polis, väktare och ordningsvakter föra stökiga resenärer, men även om någon skulle bli sjuk kan man få tillträde till rummet om man vill.

3 3(7) Thomas Hellström frågade om säkerhet kring cykelbanor ihop med hållplatser. Många cyklister har ingen respekt för medtrafikanterna. Vilka möjligheter finns att t.ex. skapa farthinder på cykelbanorna? Årstaberg är speciellt besvärligt. Farthinder skulle kunna vara en bra lösning. Eventuella hinder måste byggas av Stockholms stad. Eric Hörnfeldt lämnar informationen vidare till den som ansvarar för just Årstaberg. Enligt Hamaddah Mansour är det mycket besvärligt för en som ser dåligt eller är helt blind att passera en cykelbana. De flesta cyklister visar ingen hänsyn. Enligt SRF vill man ha: Cykelbana helst bakom hållplatsen, Övergångsställe kan vara en alternativ lösning på cykelbana framför hållplatsen, Statistik över vilka busshållplatser i Stockholms län där cykelbanan går framför hållplatsen. Kommunen ansvarar för hållplatserna. Trafikförvaltningen och byggentreprenören kollar varje hållplats för sig. Det vore bra med kontakter direkt in kommunerna via organisationerna. Det finns ingen lista över hållplatser som finns i Stockholms län. Gunnel Skårstedt tycker om att åka kollektivt, men har svårt att som icke seende ta sig till hållplats och tunnelbana då hon måste passera cykel- och gångbanor. På gångbanan ställer man ut stolar och skyltar i anslutning till kaféer och annat. Cyklisterna kör även mot enkelriktat, bl.a. på den gata som Gunnel bor på. Det vore bra med gulmålade gångstråk med taktila plattor t.ex. för att kunna ta sig till tunnelbana och hållplatser. Ett intressant förslag, men att det är Stockholms stads ansvar. Samarbetet med alla kommuner bör utvecklas så att man får bättre kännedom om problemen. Bengt Jansson efterlyste statistik över hur hållplatserna ser ut. För att kunna skicka ut öppna jämförelser till allmänheten, där man talar om hur hållplatserna ser ut. Kommunen har ansvar att lägga in information om hållplatserna i ett register, men gör det inte alltid. Amir Amirriazi tycker det är jättebra med kommunkontakter. Man har försökt med Stockholms stad, där var inte politikerna medvetna om ansvaret. Om organisationerna får en lista på dåliga hållplatser, där cykelbanorna ligger fel, kan de visa bevisen för Stockholms stad. Informationen måste vara tillförlitlig. Någon sådan lista finns inte och trafikförvaltningen har inte resurser att upprätta en. I så fall måste politikerna ge ett budgetuppdrag och resurser för att vi ska kunna upprätta ett sådant register. Vi återkommer i frågan om effektivt arbete mot kommunerna. 3 Information om kommande biljettvaliderare på lokalbanan Inger Karlsson/Mikael Swenne Ingen information får läggas ut på organisationers hemsidor eller lämnas ut på annat sätt förrän Ditte lämnar OK. Arbetet kommer att fortsätta i resursgruppen under hösten. En förstudie har gjorts kring intäktssäkring på lokalbanor. Ärendet har ännu inte varit upp i trafiknämnden. Det har varit problem med intäktssäkringen. Konduktörerna har inte hunnit med alla biljettviseringar. Valideringarna ligger idag på %, som man vill höja till 90 %. Arbetet pågår att försöka hitta ett enkelt sätt för resenärerna att kunna

4 4(7) validera sina biljetter. Inger Karlsson ingår i en projektgrupp tillsammans med bl.a. Arriva. Många delar måste fångas upp. Tekniska, personella och kommunikativa frågor måste lösas. Spårväg City (linje 7) är inte med i projektet men Roslagsbanan, Tvärbanan, Saltsjöbanan och Nockebybanan. Ärendet ska upp i trafiknämnden 23 september. Man hoppas på projektstart i oktober och trolig implementering första kvartalet Olika städer har besökts för att studera olika lösningar. I de flesta städerna var resenärerna mycket duktiga på att validera sina biljetter. Det fanns biljettkontrollanter i systemet samt bra möjligheter att köpa biljett på plattformarna genom strategiskt utplacerade biljettautomater. På plattformarna fanns stolpar med valideringsutrustning utplacerde. Projektet vill ha in idéer och synpunkter från organisationerna. Tankar finns på valideringsstolpar för att täcka upp viseringen som sker i fordonen. Det behövs även biljettautomater och en tydlig gräns för när biljetten ska vara validerad. Lämpliga platser måste finnas för valideringsutrustningen. Vid besök i Frankrike kunde man kostatera att det blev trängsel vid dörrarna i högtrafik. Projektet kollar hur det ser ut idag och vilka behov som kommer att krävas av andra system. Bengt Jansson efterlyste statistik över resandeströmmar. Hamaddah Mansour att det blir problem för synnedsatta att hitta till biljettautomat och visuell spärr. Det krävs mycket tillgänglighetsarbete. Hamaddah Mansour vill veta hur synskadade kan lämna synpunkter, då man måste testa i verkligheten. Under flera tillfällen i höst ska resursgruppen åka ut i verkligheten för att se hur man på bästa sätta löser problemen, sa Ditte. Oavsett vilka politiska vindar som blåser kring olika system ska maskinerna lätt kunna ändras efter det betalsystem som gäller, svarade Mikael Swenne på fråga från Bengt Jansson. Bengt Jansson tycker att det bör vara manuell betjäning på alla sationer. Enligt Leif Pehrson är det viktigt med hela resan-perspektiv. Organisationerna för funktionshinderfrågor är med och tillgängliggör för att kunna resa flexibelt och inte alltid behöva resa med färdtjänsten. Politikerna hoppas att antalet färdtjänsttillstånd ska minska. För färdtjänstresenärerna tillkommer ytterligare ett stressmoment vid sådana här förändringar. Organisationerna kräver ärlighet genom hela processen. Om det finns stressmoment kvar mot slutet ska det ärligt beskrivas i beslutet att de får konsekvenser för färdtjänstresorna. Projektet kommer att beskriva för- och nackdelar i ärendet så att trafiknämnden kan ta beslut. Organisationerna vill varna för att ett system som ger vinster i en del av systemet samtidigt kan ge förluster i andra delar av systemen. Bra att projektet får med sig dessa synpunkter. För att få in synpunkter från organisationerna tog projektet kontakt med Ditte för att få informera. Systemet ska bli så tillgänglig som möjligt. Leif Pehrson tackade projektet för att man hade gjort rätt. Det finns politiker som inte tycker om att organisationerna får lämna synpunkter. Organisationerna ska egentligen få lämna synpunkter innan förslag lämnas till politiken, enligt FN-konventionen säger Leif. Vilka krav har organisationerna som vi kan ställa, hur ska systemen se ut för att de ska fungera, frågade Mikael Swenne. Har projektet skapats för att minska personal på plats, frågade Amir Amirriazi. Förstudien är till för att säkra intäkter. Viseringsgraden har sjunkit så mycket på lokalbanornar, varför det behövs ett system för att kunna säkra valdideringen

5 5(7) av biljetterna. Konduktörernas roll kan komma att förändras. De kanske kommer att arbeta mera som betalvärdar. Inget sådant har diskuterats. Det är i så fall något för Arriva. Det finns ett stort behov av att kunna visare i högtrafik, speciellt vid vissa stora stationer. Tillgänglighetsanpassning ska i första hand ske ute på plattformarna och möjlighet att ta sig till och från. Jaan Kaur tror att viseringsapparaternas utformning kommer att bli ett större problem än projektet förstår avseende höjd, storlek och hur stabil den är och hur lätt den är att nå. Det finns t.ex. få apparater i tunnelbanan som personer med olika funktionsnedsättningar kan använda. Enligt projektet har valideringsapparaterna på plattformarna en enklare utformning och sitter på gulmålade stolpar. Systemet bygger på att resenären redan har en biljett som ska viseras. Det ska ju ändå finnas biljettautomater på stationerna. Innan systemet införs kanske vi måste ha tillgängliga Accessautomater, sa Ditte. Hamaddah Mansour redogjorde för punkter som är viktiga för organisationerna Att hitta till biljettläsare, att hitta till biljettautomaten där man ska köpa biljetten, att hitta till fordonet och den visuella spärren Säkerhetsaspekten. Hur kan en synskadad t.ex. komma nära viseringsutrustningen när det är många som ska visera sin biljett? Organisationerna är oroliga för att man drar ner på personal som arbetar i anslutning till perronger. Som synskadad hittar man inte stolpen eller betalvärden. Enligt projektet kan det istället innebära att personalen jobbar mera på plattformen istället för på tåget. Hur kan man visera antal resor på stolpen, frågade Bengt Jansson. Mikael Svenne tar med sig frågan till projektet. Kommer det att finnas viseringsstolpar på flera platser på plattformarna, frågade Thomas Hellström. Det ska finnas flera stolpar på plattformarna. Det kommer att finnas personal med bärbar valideringsutrustning. Det kommer även att finnas ledstråk till stolparna, enligt Ditte Kahlström Jansson. Organisationerna efterlyste statistik på resandeströmmar. Ditte mejlar ut om preliminärt möte 23/10 mellan 13:00 15:00, då ärendet har vart upp i TN. 4. WÅABs ärenden Åsa Tivelius Tackade deltagarna för den trevliga utflykten 17/6. Åsa Tivelius och Jenny Carlsson ska ensa sina anteckningar, som sedan skickas ut. WÅAB kommer att vara med i en broschyr Skärgård för alla, som Skärgårdsstiftelsen tar fram. Gustav Myrsten hoppas på leverans av elbåten i början på september. När båten levereras mejlar Åsa Tivelius till alla om lämpligt datum. Hur kommer kajer och anslutningar för färdtjänst och bussar att fungera för planerade pendelbåtar från Ekerö, frågade Bengt Jansson. En brygginventering har gjorts, men i övrigt vet inte Åsa hur man har tänkt. För vissa bryggor som linjen ska angöra kan det behövas betydande investeringar. Bryggor som ägs av Stockholms stad. Sonny Österman på SU ska göra en inventering av bussanslutningarna. Det finns flera platser dit det är svårt att ta sig idag och som inte kan

6 6(7) trafikeras. Åsa ska åka med Sonny Österman för att se hur det ser ut. Även färdtjänsttrafiken måste kunna komma fram till bryggorna, enligt Leif Pehrson. Att det finns bilväg till bryggorna är en förutsättning, enligt Åsa. På fråga från Amir Amirriazi om man tagit hänsyn till organisationernas synpunkter på möblering, svarade Åsa Nej. En lista ska upprättas och sedan kontaktas operatören så vår vi se vad som kan göras. Anders Lissegårdh har synpunkter på lådor som finns på däck och tar plats. Kan de göras mindre? Åsa tror att det är flytvästar i dessa lådor. Det har troligen blivit en ökning av resenärer med färdtjänstkort på båtarna. Go Excellent har fått många frågor, enligt Åsa. 5. Information om högtalarsystem, hörbarhet och om det går att köra automatiska utrop på samma system som manuella utrop Martin Larbo Varför hörs den manuella rösten när man trycker på en knapp och rösten talar om vilka bussar som kommer bättre än utropen inne i bussarna? Skillnaden kan bero på att de inre utropen styrs via fordons-pc. Hänsyn ska tas till många såsom förare, resenärer, omgivning och till riktlinjerna. Alla utrop ska höras klart och tydligt. Det blir en svår definiering. Mätningar på de yttre utropen gjordes för ett år sedan, då boende klagade på att de var för höga. Mellan 22:00 och 07:00 ska det vara tyst. Leif frågade varför inte de yttre utropen är inställda efter omgivande ljud tekniken har funnits länge. Martin tror inte att det går att ställa om rent tekniskt. Ett projekt ska startas för att kolla yttre utrop, p.g.a. alla klagomål. Projektledaren får komma på resursgruppsmöte när projektet är i gång, enligt Ditte. Föraren kan inte påverka det yttre utropet själv. När bussen kommer i närheten av busshållplatsen ropas hållplatsen ut. Projektet ska titta på om man kan höja eller sänka ljudet. Inga utrop vid ändhållplatser. Att ljudet är bättre när föraren pratar i mikrofon är en arbetsmiljö och en säkerhetsfråga. Även de inre hållplatsutropen sker automatiskt. Thomas, som är döv, tycker att den visuella funktionen har blivit bättre. Om den inte fungerar och det händer något och föraren ropar ut, hör inte Thomas den informationen. Vill ha möjlighet att kunna se visuellt. I de nya bussar som tillkommit i det nya innerstadsavtalet finns skyltar som går att förse med bra information. Revisioner sker på depåerna några gånger per år för att kolla att utropen fungerar. När något är fel ska det anmälas till SL Kundtjänst! 6. SMS-läsare i spärren Karl Rydal är nyanställd och jobbar med SMS-tjänsten. Det har varit problem med fusk med sms-biljetter. För att stävja fusket har maskinella utrustningar monterats, som ska kunna läsa av SMS-biljetterna. Monteringen är klar för Röd och Grön linje. Kommer även på Blå linjen. Avläsarna sitter i anslutning till spärrkioskerna. Ingen optimal lösning då den är svår att använda. En kamera läser av biljetten. Mobilen måste hållas helt stilla för att det ska fungera bra. Systemet är inte resenärsvänligt. Det är ganska långsamts. Några tester har inte genomförts med personer med darriga händer. Systemet är framtaget ur ett korsiktigt perspektiv för att stävja fusket. På bussarna läser förarna av mobilen. Integrerar avläsning av SMS-biljetten med validerarna på Roslagsbanan, frågade Bengt. Bra påpekande tycker

7 7(7) Ditte. Den som har Parkinson får gå via spärrvakten. Alla telefoner som kan ta emot SMSbiljetter ska kunna läsas av i spärren om inte texten är förstorad eller glaset trasigt. Stor text på mobilen innebär att inte hela numret på biljetten läsas av. Uppsatta validerar är inte tillgänglighetsanpassade. En som sitter i rullstol kan t.ex. inte validera sin biljett. Enligt Ditte finns önskemål om en läsare på spärren som kan läsa av alla typer av biljetter. Utvecklingsarbete pågår. Vi har inte varit med och samverkat kring denna lösning. För liten skärm kan vara svåravläst för systemet. Det finns en kod, som spärrvakten kan kolla för att se om biljetten är giltig. Att ha avläsarna på andra ställen än i spärren är inte möjligt idag. Tyvärr ytterligare ett biljettlösningssystem som inte är tillgänglig, sa Ditte. Vi hoppas att tillammans kunna utveckla ett system som är tillgängligt för alla typer av biljetter. Organisationerna har fått kallelse för att titta på andra nya valideringslösningar i spärrmiljön. Det finns olika typer av avläsare. Det har kommit in kundsynpunkter till SL Kundtjänst från synskadade som inte har kunnat läsa av sin SMS-biljett. Vi jobbar med frågan svarade Ditte. Thomas tycker det är svårt att hitta bra information på den nya hemsidan och har skickat synpunkter till SL Kundtjänst. 2 Ärenden från organisationerna Från HSO Hade inget speciellt, då man inte hunnit ha möte. Från DHR Hissar tas upp vid nästa resursgruppsmöte Från SRF Nya kortläsare i tunnelbanespärrarna och kännbar markering tas upp på nästa resursgruppsmöte. Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö 1(5) Resursgrupp Tillgänglighet Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se MÖTESANTECKNINGAR Deltagare RG möte 2 Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö Tid: Torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 1(5) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 Tid: Plats: torsdag, Mellan 15:00 16:00 endast

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer 1(2) Handläggare Eva Ness 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte HK-organisationerna

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor Tid: tisdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Plan 9, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 1(7) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer 1(6) Handläggare Melker Larsson 08-686 4058 melker.larsson@sll.se Möte nr 6 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer Närvarande

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare RG Tillgänglighet Land och Sjö Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag 2013-09-25, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 4 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(8) Handläggare Eva Ness Sråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 23 maj 2013, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer, 1(8) Handläggare Gemensamt samråd nr 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 29 november, kl. 13:00 16:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF 1(5) med organisationerna Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se Deltagare Minnesanteckningar från med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer

Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer 1(4) Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 18 Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer beskrivning

Läs mer

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna:

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckningar Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik FLEXLINJERNA Lerum Välkommen till Flexlinjen Lerum I Lerum finns tre flexlinjer som alla får åka med. Flexlinjerna kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Alla bussarna

Läs mer

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 2 Tid: Torsdag 4 juni

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sll.se Deltagare Minnesanteckningar möte nr 1 2013-01-24 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: torsdag 2013-01-24, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget,

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på lokalbanor

Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på lokalbanor 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-08 Version v1.0 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 20 Ärende/Dok. id. Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 2 september, kl. 12.30-14.30 Plats:,

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen,

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, 1(1) Handläggare Sråd HKorg FTB Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, onsdag Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1.

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1. 1(3) Handläggare 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-19 Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 12 TN 2013-0483 Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av Länsplan

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd KALLELSE 2016-04-21 1 (2) Järfälla kommuns tillgänglighetsråd Tid Tisdagen den 3 maj 2016, kl. 18.00-20.00 Lokalen är upplåst fr.o.m. 17.30 Plats Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Ärenden

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version 1(10) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 3 Tid: Torsdag 8 oktober

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 1(8) Handläggare Eva RG Färdtjänst 08-686 1431 Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 2 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Från TF Förhinder: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på lokalbanor, (efter återremiss från trafiknämnden 2014-09-23)

Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på lokalbanor, (efter återremiss från trafiknämnden 2014-09-23) 1(7) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 5 Genomförandebeslut förbättrad intäktssäkring på lokalbanor, (efter återremiss från trafiknämnden

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Din färdtjänst. Rullstolstaxi utför fler uppdrag. Kollektivtrafik för alla Närtrafiken byggs ut

Din färdtjänst. Rullstolstaxi utför fler uppdrag. Kollektivtrafik för alla Närtrafiken byggs ut Din färdtjänst Nr 1 Juni 2010 En tidning för dig som åker med Färdtjänsten i Stockholms län Anna Starbrink (fp) ordförande i färdtjänstnämnden och Jan Pelli, VD för Samtrans är glada för att det blir enklare

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2016

Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2016 INFORMATIONSÄRENDE 1(14) Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se Trafiknämnden, 2017-04-18, punkt 14 Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2016 Sammanfattning Denna lägesrapport

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Förbättrad intäktssäkring på lokalbanor

Förbättrad intäktssäkring på lokalbanor 1(5) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-03-21, punkt 26 Ärende Infosäkerhetsklass Förbättrad intäktssäkring på lokalbanor

Läs mer

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket.

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket. s HANDIKAPPRÅDET VID FASTIGHETS- OCH SALUHALLSNÄMNDEN, MARKNÄMNDEN, TRAFIK- NÄMNDEN OCH STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB. Protokoll nr 9, 2006. Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl. 14.00 17.00. Plats: Fleminggatan

Läs mer

PÅ VÄG. mot en resa utan hinder

PÅ VÄG. mot en resa utan hinder PÅ VÄG mot en resa utan hinder KOLLA kollektivtrafik för alla Projektet startades 2005 för att förbättra tillgängligheten i Göteborgs kollektivtrafik. KOLLA har framför allt arbetat med att förbättra den

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-10-02 Handläggare: Örjan Widaeus Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 261 98 orjan.widaeus@gfk.stockholm.se 2001-09-04 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst 1(5) Handläggare Helene Ljungqvist 2016-04-05 Deltagare: Hamaddah Mansour, SRF Alma Asic, HSO Birgitta Flogenfeldt, HSO Karin Lemberg, HSO Inge-Britt Lundin, HSO Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR Sirkka

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 8-686 397 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från respektive På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Transport Fakta i korthet

Transport Fakta i korthet Varje tisdag rider jag. Det är en buss som kommer och hämtar mig till ridningen. Busschauffören hjälper mig med väskan och rullstolen hamnar i bagageutrymmet. Citat ur Barn äger Transport Fakta i korthet

Läs mer