Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö"

Transkript

1 1(1) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna Gunnel Skårstedt, SRF Leif Pehrson, SRF Tomas Hellström, HSO med sina tolkar Anna och Sanna Jaan Kaur, DHR Karin Lemberg, DHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Lasse Persson, HSO/NHR Britt-Marie Färm, HSO Bengt Jansson, HSO-kansli Lennart Karlsson, SRF-kansli Pia Laurell, HSO Lars Eklund, HSO Amir Amirriazi, DHR Från TF Ditte Kahlström Jansson, Tillgänglighetsspecialist, Sektion Eva Ness, Sektionsassistent, Sektion Peter Rosén, Affärsansvarig Pendelbåtstrafik, Sektion Buss & Färdtjänst (1 a) Anders Rörby, Konsult och projektledare Sjövägen (1 a) Jonas Leffler, representant Rederi AB Ballerina(1 a) Fredrik Leffler, representant Rederi AB Ballerina (1 a) Gäst: Lena Ericson, HSO, Astama- och Allergiförbundet (1 b) 1. SLs och WÅABs ärenden a. Pendelbåtsupphandling Upphandlad trafik startade 1 april Trafiken drevs tidigare i projekt Sjövägen som SL var med i. Det gick att resa med SL Accesskortet på båtarna. Hösten 2012 beslutade TN 1 att trafiken skulle handlas upp i egen regi. Då WÅAB om några år ska göra en större upphandling av hela sjötrafiken var det osäkert hur länge upphandlingen skulle gälla. Den 1 Trafiknämnden Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(2) gäller 4 år + option på 2 år. Man tror att det kommer att synka bra med framtida WÅABupphandling. Krav, kostnader, tidtabell och omfattning ungefär som tidigare. Inriktning på tillgänglighetskrav. Man ska kunna ta ombord en 80 cm bred rullstol. Rampen får inte luta mer än 5 %. Handikapptoalett finns. Personalen utbildas i bemötande. Tre anbud kom in. Vinnare blev de som hade trafiken innan. Anders Rörby, projektledare för Projekt Sjövägen, har jobbat tre år med projektet. SLL ville pröva kollektivtrafik på vattnet. Ett förslag att låta folk resa med SL Accesskortet på WÅABs båtar fungerade inte. Anders Rörby jobbar med bryggorna och möjligheterna att ta sig till båtarna. Rutten är Nybroplan Nacka Strand Lidingö morgon och kväll året runt för dem som bor och jobbar där. Från början handlades trafiken upp av Nacka Strand Fastighets AB Wasakronan. SLL frågade dem om de fick driva pendelbåtstrafik, Nacka kommun och Lidingö stad, Kvarnholmen utvecklings AB JM samt HSB och andra som bygger runt saltsjön blev intresserade. Från resande morgon och kväll 2010 har det ökat till under Turtätheten spelar roll. Ökningen är intressant. Pendelbåten från Nacka till Lidingö tar 8 minuter, samma väg med bil/buss tar 48 minuter. Man räknar med 9000 arbetande och boende i Kvarnholmen som byggs nu. Det rör sig troligen om arbetspendlare. Hur många som har funktionsnedsättning och reser med båtarna har man inga siffror på, enligt Anders Rörby på fråga från Lennart Karlsson. Nu går man igenom bryggorna och hur man tar sig till bryggorna. Viktigt att t.ex. få upp vindskydd. Anders Rörby har en lång lista som ska checkas av att vad finns. Vattennivån kan skilja på 1 m, vilket är problem. Svårt med de fasta bryggorna. Det finns landgångar som utjämnar nivån. På sikt tittar man på flytbryggor, som har samma nivå som båten och med landgång upp på fast kaj. Eftersom upphandling gick ganska snabbt hur tog ni hänsyn till SLs riktlinjer, frågade Bengt Jansson. Krav fanns med i upphandlingen och utvärderades. I utvärderingsarbetet har Jenny Carlsson och Ylva Preutz Papantoni varit ute och kollat bryggor och båtar för att få så bra resultat som möjligt, enligt Ditte Kahlström Jansson. Enligt Anders Rörby kan man använda en lång ramp som gör att det inte blir så brant upp till själva kajen, på fråga från Anders Lissegårdh. Flytbryggan är fastsatt i botten. För synskadade är det viktigt med kontrastmarkeringar, att kanter syns väl samt att man hittar till båten. Det är A och O. Mycket viktigt med kontrastbelysning och audiell information för dem som inte kan läsa på displayerna, enligt Lennart Karlsson. Det var krav i upphandlingen, enligt Peter Rosén. Det är utrop av bryggor. Det finns kontrastmarkeringar på bryggor och trösklar. Det finns text på digitala skyltar, svarade Jonas Leffler från rederidet. Hur är sambandet mellan sjö- och landtrafik frågade Leif Pehrson. Finns det hållplatser inom bra avstånd från bryggorna? Här medgav Anders Rörby att det är litet långt ibland. Anders Rörby gjorde här en fantastisk utläggning över hållplatser och bryggor och avstånd, som jag inte har skrivit något om. Nybroplan Nacka strand Saltsjökvarn och Nybroplan, Lidingö Nacka Strand Frihamnen är alla stora arbetsområden, sa Anders Rörby, men även många som bor runt om reser med båtarna, svarade Anders Rörby på fråga från Leif Pehrson om vilka som reser med båtarna. Både Ballerina och Gurli är tillgängliga efter ombyggnad. Ballerina har förlängts och fått nya landgångar. Vattenståndet kan ge nivåskillnader som inte går att bygga bort. Med en bra landgång kan nivåskillnaden bli mindre. Toaletten är handikappanpassad och mäter 160 x 160. Jaan Kaur tycker inte att den är anpassad då. Eftersom ni har förlängt båten, sa

3 3(3) Jaan Kaur, borde ni ha kunnat göra en bättre toalett. Det är fördäcket som har förlängts, svarade Fredrik Leffler. Det kommer två båtar till som ska anpassas för vintertrafiken. Är det samma typ av skyltar som sitter på bussarna och har de pratorer, frågade Lennart Karlsson. Nej svarade Fredrik Leffler. Men det sker muntliga utrop från besättningen. Det finns personal ombord som kan hjälpa till. Handikapporganisationerna har en uppgörelse med TF om att de digitala skyltarna ska förses med tal, enligt Lennart Karlsson. När man kommer till kajen vill man kunna höra vilka båtar som kommer. Fredrik Leffler förtydligade att skylten finns på båten inte på bryggan. Bengt Jansson frågade vem som äger problemet att skyltarna på kajen pratar. Skyltarna sitter på fartygen och utrop sker manuellt från bryggan. Eftersom vi inte äger kajerna kan det vara svårt att få upp skyltar. Anders Rörby jobbar med fastighetsägarna. Vi får ta med oss frågan. Anders Rörby jobbar strukturerat med tillgänglighetsfrågorna, hur man kommer till bryggan, hur anslutningarna är till bryggan, parkeringar, cykelparkeringar, semaforer, väderskydd. Allt gås igenom. Det kommer att ta litet tid, då det i huvudsak är privata bryggor vi arbetar med. Bilder på de ombyggda båtarna visades runt. Det finns servering på båten och både Fredrik och Jonas Leffler tror att det går att ordna glutenfria bullar till Leif Pehrson. Jaan Kaur tycker att toaletterna borde vara tillgängliga och användbara. Anders Rörby svarade att man har gjort vad man kan i nuläget. Det ska göras en stor upphandling i Stockholms inre vatten, sa Peter Rosén. När det blir aktuellt är det viktigt att handikapporganisationerna är med från början vid framtagning av förfrågningsunderlaget, sa Ditte Kahlström Jansson. Jaan Kaur sa att det är positivt att rampen har kommit. Lennart Karlsson sa att det är svårt att ta sig från Spårväg City vid Nybroplan till Nybrokajen. Svårt att gå över och lära sig att hitta. Det finns risk att kliva över kajkanten och ramla i. Det borde finnas ledsagningsfunktion från spårvagn och buss till båtarna, annars kan man inte använda båtarna om man ser dåligt t.ex. Fredrik Leffler höll med. Det finns ju inget staket vid kajen. Enligt Peter Rosén finns det diskussioner om att ha någon form av ledsagningsservice. Det kan bli diskussion med Spårväg City att utöka ledsagningen till båtarna och till vilket pris. Ditte Kahlström Jansson tar med sig frågan. Lennart Karlsson tycker att man borde se över kajkonstruktionen, eftersom vem som helst kan ramla i. Diskussioner pågår med Stockholms hamnar om detta. De nya båtarna till vintertrafiken är samma typ av båtar som Ballerina och Gurli. Ditte Kahlström Jansson mejlar övriga frågor som kommer till berörda. b. Hundplats i tunnelbanevagn Ditte hade blivit kontaktad av Lena Ericsson, Astma- och Allergiförbundet i Stockholms län, som i sin tur haft kontakt med en hundägare, som framfört önskemål om att hundplatsen i tunnelbanevagnarna skulle flyttas. Ditte har åkt en tur med hundägaren för att se hur det fungerar. Ditte ritade och pratade. Hundar, förutom ledarhundar, får aldrig gå in i första och sista dörren i vagnen. De hänvisas till andra platser. Vid sista och första dörrarna finns prioriterade sittplatser. Mellan vagnarna finns bälgar. Om en hundägare sätter sig på en plats med fyra säten t.ex. och har hunden på golvet vågar inte folk sätta sig på platserna bredvid den plats som hundägaren sitter på. En del hundägare lägger sina hundar i bälgen. Då vågar inte folk gå förbi. Dessutom blir hunden nervös när folk går förbi där. Det bästa skulle vara om hundarna och deras ägare får gå in i första och sista dörrarna. Då kan hunden läggas vid utrymmet in till nästa vagn och man tar inte upp fyra platser. Hur stort är behovet av hundplats? Hur trångt är det och när är det trångt? Är det OK för handikapporganisationerna om Ditte driver den här frågan vidare med MTR, eller

4 4(4) har ni något att erinra? Enligt Lennart är det stora problem idag att man inte följer var hundarna får vara. Allergiförbundet tycker att skyltarna är för små och bör göras tydligare. Ditte tycker att Lena Ericsson idé är bra och vill därför att Lena, som representant för astma- och allergiförbundet i Stockholm län, ska vara med när frågan diskuteras, då det känns litet rörigt. Med tanke på framtiden bör det göras en enskild utredning för att försöka få till ett enhetligt system i hela SL-trafiken. Lennart höll med om att det är bättre att lägga hunden på platsen vid dörren in till nästa vagn. Om det blir en förändring i vilka vagnar hundar är tillåtna bör man även se över lokalbanorna tycker Lennart. Ditte återkommer via mejl till Lennart om vilka vagnar på Roslagsbanan som är tillåtna eller inte tillåtna för hundar. Hundar får inte vara i den tillgänglighetsanpassade delen av Roslagsbanevagnarna, undantaget ledarhundar. Ditte kallar Lena Ericsson och sätter ihop en projektgrupp för att försöka göra en utredning och ge förslag på förändringar. Ditte återkopplar till den hundägare som satt fokus på frågan. Lena tackade för att hon fått vara med på mötet och gick. c. WÅABs ärenden och kaffe WÅAB flyttar snart till Lindhagensgatan. Då blir det lättare för oss att vara med i upphandlingar av båttrafik då. Christine Leppänen slutar på WÅAB och börjar som trafikchef på Jönköpings länstrafik. Ersättaren har skadat sig i skidolycka och kunde inte komma. Ditte beklagade. Leif framförde att eftersom Anders Lindström är VD för WÅAB bör han inskärpa i medarbetarna att deltagande vid resursgruppsmöten inte alltid ska prioriteras bort. Enligt Ditte kommer det också an på handikapporganisationerna att framföra sitt missnöjd. Vi har pratat med Jens som har lyft frågan vidare. d. Information Centralstationen Per Hallberg informerade om situationen på Centralen och södra biljetthallen, där finns ett stort plank när man ska gå från södra biljetthallen till pendeltågstationen. Bakom planket bygger man nedgång för Citybanan. Samtidigt bygger Jernhusen ett nytt hotell. Allt detta medför att tidigare uppgång mot Vasagatan har stängts. Planket som finns kommer att flyttas ut ytterligare och utrymmet blir ännu trängre. Vi kan inte göra så mycket åt det. När allt är klart blir det stora ytor med gemensam entré för pendeltåg och tunnelbanan och uppgång till Vasagatan. Avstängningen kommer att vara i 1,5 år. För att minska antalet resenärer som går genom Suckarnas gång försöker vi få pendeltågsresenärerna att gå upp och gå igenom centralhallen för att nå blå linjen. Det finns hiss svarade Per på fråga från Karin L. Diskussioner förs med trafikverket att öppna upp entré mot Klara Kyrkogata, som varit stängd. Den vägen är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. Per uppmanade alla att försöka undvika södra biljetthallen och byta tunnelbana vid någon annan station. Ett glädjande besked när det gäller sprängningarna på blå linjen trafikverket har utfört 94 % av planerade sprängningar av bergmassa. När allt är klart har man sprängt bort 22 Hötorgsskrapor. När arbetet är klart i sommar kommer det inte att bli någon påverkan för resenärerna längre. Det enda kvarvarande problemet är södra biljetthallen. På frågan från Leif var Citybanan ansluter till nuvarande sträckningar svarade Per att Citybanan börjar vid Årsta, går sedan den ner under jord 40 m vid Södra station i sänktunnel. Första station därefter är T-Centralen, sedan Odenplan, under mark till Tomteboda norr om Klarabergs station, som försvinner som pendeltågsstation. Citybanan är en pendeltågssträcka och inte tänkt för någon annan tågtrafik.

5 5(5) Lennart frågade om trängseln i södra biljetthallen de närmaste 1,5 år var oförutsedd. JA svarade Per. Det är inget vi har kunnat förutse. Beslutet att bygga hotellet fanns inte med på ritningen när vi projekterade Citybanan. Stockholms stad har godkänt byggplanerna. Det stora problemet är att entrén till Vasagatan är stängd. Här kom Essan Tehranipour, som är projektledare för Enkelt avhjälpta hinder på pendeltåg och mycket intresserad av tillgänglighetsfrågor. Ditte är så glad över samarbetet. Jaan hade skrivit ner varför man ska tillgänglighetsanpassa och den skrivelsen hade Essan tagit till sitt hjärta. Till nästa samverkansråd vill Leif och Lennart få en samlad bild av alla projekt som pågår vid Slussen. Man vill titta på tillgänglighet i bussterminalen. Hur kan tunnelbana till Nacka påverka bussarna. Det vore bra om organisationerna kan få en bild av de olika idéerna och förslagen. Ditte kallar någon som kan informera till samverkansrådet i juni. Vi håller på med en behovsanalys för att tillgänglighetsanpassa reseplaneraren. Ett tydligt uppdrag, som även kommer från SLLs revisorer. Vi måste ha ett möte med organisationerna för att diskutera. Beslutades att lägga in ett möte om behovsanalys för reseplaneraren mellan 14:30 16:00 efter beredningsgruppsmötet 6 maj. Det blir en workshop. Ditte informerade om att tyget på alla säten på pendeltågen ska bytas ut. På prioriterade platser kommer man att väva in en gul prick, som bättre visar var sätena finns och gör det lättare för människor med funktionsnedsättning att hitta dem. Den gula pricken blir ett komplement till Gubbe med käpp. Den gula pricken kommer inte att finnas på den nya A35. Den tas in i alla framtida fordonsupphandlingar. Leif tycker att det är jättebra med de vita dörrarna som är på Roslagsbanans ombyggda vagnar, borde finnas på alla tåg. e. X60B info Ditte hade hoppats kunna visa en bild på det nya utskjutande fotsteget på de nya vagnarna, men inte fått någon bild. Hoppas kunna visa bilden på nästa resursgruppsmöte. 2. Ärenden från organisationerna SRF: a. Stopp för bussar vid stoppläge I nya texten vid upphandling av busstrafik står det att buss 1, 2 och 3 stannar vid stolpen om det står någon kvar. Texten kommer med i upphandlingen av Innerstadstrafiken. I övrigt kommer vi ingen vart inom organisationen, sa Ditte. Skrivningen kommer även med i nästa upphandling. Enligt Leif är det viktigaste av allt att texten finns i upphandlingsunderlaget och blir kvar där. Vi måste bevaka att den inte försvinner. Leif vill ha förfrågningsunderlaget för E22 busstrafikupphandling i innerstaden och på Lidingö. Ditte kollar var underlaget finns. När beslut om tilldelning är fattat blir det skarpt läge, då återkommer vi i frågan. Hur gör vi med gamla avtal? Tomas frågade om handikapporganisationerna får vara med och påverka när anbuden kommer in? Det som handikapporganisationerna kan påverka är det som går ut i förfrågningsunderlaget, enligt Leif. Vid utvärdering av anbuden råder absolut sekretess.

6 6(6) b. Utomhusledstråk, vad händer med SLs riktlinjer Ditte väntar på att Jonas Thunberg ska ta fram en ritning och skicka till henne. När Ditte får materialet mejlar hon ut till organisationerna som får säga sitt. Arbetas in i RiTill när den arbetas om. Systemtextlösningar kommer att testas på Sollentuna pendeltågsstation. c. Pendeltågsknappen Man kommer att försöka montera den nya öppningsknappen på 3 5 tågset. Den är försedd både med ljus och ljud. Den ska utvärderas innan vi går vidare. På nästa samverkansråd finns en knapp på plats, som alla får känna på. d. Utformning av hållplatser på Tvärbanan Ditte visade bilder, materialet skickas ut. Innan dessa möten är det viktigt att ni vet vilken typ av information ni vill ha, eftersom Ditte inte kan alla detaljer och projektledaren var förhindrad. Punkten tas upp på resursgruppsmöte i höst. Lennart framförde att HK-organisationerna länger har framfört att de vill veta hur hållplatserna ska bli. Upp på bevakningslistan. e. Utformning av Täby bussterminal, hur följer vi detta? Ärendet ligger hos kommunen nu. Allt som organisationerna har tagit upp har gått iväg till kommunen. Det ser bra ut och allt det vi vill ha med har vi fått med. f. Busshållplatsernas digitala skyltar, går den visuella läsbarheten att förbättra? Det går inte att förbättra läsbarheten på skyltarna som sitter uppe. Vi har pratorer som komplement. Projektet är fortfarande igång, men Ditte har inte hört om det är några nya skyltar på gång till busshållplatserna. Vi har ju testat skyltarna, sa Leif och tyckte att det var bra. Lennart protesterade eftersom man inte fått testa om det går att göra någon annan inställning på skyltarna med t.ex. större typsnitt. Teknik och programvaror utvecklas. Upp på bevakningslistan. Vi får försöka få till ett möte så att vi får klarhet i dessa frågor. HSO: g. Vem ser till att punkter kommer upp på TN:s dagordning? Hur driver vi frågorna vidare? Bra att frågan kommer upp men tjänstemännen kan hamna i en besvärlig sits på möten med politikerna om organisationerna ställer frågor och politikerna önskar lösa problemen vid samrådsmötet. För att säkerställa verkställande är det är viktigt att de politiska förslagen går TN-vägen med bedömning av nödvändiga resurser och budget Jens och Stefan ska ha möte med Karl Henriksson och Robertho Settergren för att bl.a. prata igenom det som har kommit upp. Utifrån det mötet får vi se hur vi går vidare. Leif har uppfattningen att genom samverkansavtalet ska organisationerna kunna initiera utredningar. Bengt sa att organisationerna kan föreslå, men inte kräva enligt avtal. Frågan är om det är rätt politiker rådet får träffa. Vi samverkar med tjänstemännen i förvaltningen. Det bygger på det, enligt Lennart. Konstigt att vi inte kan samverka med personer som har beslutanderätt, som själva kan ta beslut. Snöröjning är en stor fråga, som kräver resurser och tid för en utredning, som måste genom budget och godkännas, sa Ditte. Punkten tas upp igen vid nästa samverkansråd utifrån vad som kommer ut av mötet med politikerna, Jens och Stefan. Jaan tycker att frågan kan tas upp redan vid beredningsmötet inför samverkansrådet. Vi förväntar oss besked via samverkansrådet, där Jens Plambeck är ordförande, och har visst beslutsmandat att sätta igång utredningar, sa Leif. Det fungerar ju utmärkt när det gäller frågor som Ditte kan ta inom

7 7(7) sin arbetstid. När vi tar upp frågor där det kan krävas konsulttjänster är det Jens Plambeck som kan fatta beslut. Det bör gå fram till beredningen och tjänstemännen att vi har mandat att bereda de frågor vi tar upp. Annars måste vi tänka över samarbetet. Vi tar upp frågeställningarna, men politikerna kan inte lova nya uppdrag direkt vid samrådsmötena, svarade Ditte. Trafikförvaltningen har i uppdrag att samverka med kommunerna och snöröjningen ryms inom det uppdraget. Det behövs inget extra mandat för att få till bättre trafik, anser Leif. Lennart tror att man säkrar litet och att tjänstemännen skulle kunna ta tag i frågan. Frågan gick upp till politikerna från samverkansrådet. Men det innebär inte att politikerna får ge trafikförvaltningen uppdrag vid sittande bord. Om punkten ska vara på bevakningslistan måste frågan prioriteras mot andra frågor. Leif menar att snöröjning är en tillgänglighetsfråga, som borde upp organisationen till andra avdelningar som tar hand om den. h. Fråga om remsan Kommunikation ansvarar för informationsmaterialet. Ditte har inte sett brevet till byrån där det erbjöd sig att informera. Åtalseftergiftfrågan hade Bengt tagit upp med Anders Lindström när han besökte resursgrupp färdtjänst möte. Inget svar. Alla inom trafiken har fått utbildning att man ska vara mycket generös i dessa frågor, i övrigt har Ditte inga uppgifter. Biljettkontrollen är outsourcad, svarade Ditte på fråga. i. Rampserviceskylten på Karlbergsstation Ditte meddelade att vi har vänt på skylten enligt önskemål i december. Något har gått fel. Ytterligare en skylt är på gång och sätts dit med ordentliga bultar så att den inte går att vända. Samma problem vid Stuvsta, enligt Anders, Alla frågor som kommer i mejlas till Ditte. 3. Övrigt Anders berättade om sin resa till Barcelona och Zaragoza tillsammans med Ylva. Allt hade fungera jättebra. I Barcelona är en del tunnelbanestationer jättebra och andra mindre bra. Ovanför dörrarna finns röda prickar som blinkar och visar var man är. Glasad perrong var också bra. I Zaragoza var de på fabriken och kollade den mock up 2, som man byggt upp. Man har bl.a. fått till insteget jättebra. Bra symboler för barnvagnar och rullstolar. Anders var mycket nöjd. Påpekande från handikapporganisationerna var åtgärdade. Roligt att vi får upp dessa spårvagnar hit som ni har varit med och utformat, avslutade Ditte. Vi får ta en invigningstur när de är på plats. Antecknat av Eva Ness 2 En modell av en hel vagn eller del av vagn i full skala.

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer 1(2) Handläggare Eva Ness 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte HK-organisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 1(5) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 Tid: Plats: torsdag, Mellan 15:00 16:00 endast

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(8) Handläggare Eva Ness Sråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 23 maj 2013, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare RG Tillgänglighet Land och Sjö Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag 2013-09-25, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor Tid: tisdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö 1(5) Resursgrupp Tillgänglighet Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se MÖTESANTECKNINGAR Deltagare RG möte 2 Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö Tid: Torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 29 november, kl. 13:00 16:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna:

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 4 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckningar Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 1(7) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen,

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, 1(1) Handläggare Sråd HKorg FTB Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, onsdag Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF 1(5) med organisationerna Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se Deltagare Minnesanteckningar från med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sll.se Deltagare Minnesanteckningar möte nr 1 2013-01-24 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: torsdag 2013-01-24, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget,

Läs mer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(7) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 2 september, kl. 12.30-14.30 Plats:,

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Plan 9, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer 1(6) Handläggare Melker Larsson 08-686 4058 melker.larsson@sll.se Möte nr 6 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer Närvarande

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

JIL tockholms läns landsting

JIL tockholms läns landsting JIL tockholms läns landsting Trafiknämnden 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-10-29 TN 1210-0203 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Svar på skrivelse från (MP) "Restiden mellan Järna och Stockholm

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 8-686 397 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från respektive På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner

Läs mer

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011.

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. 1 (6) Datum 2011-08-11 Identitet TN 1108-170 Trafiknämnden Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. Bakgrund Genom

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Minnesanteckningar från rådsmöte den 30 januari 2013

Minnesanteckningar från rådsmöte den 30 januari 2013 MM MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Fastställt av (personlista)] [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från rådsmöte

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer

Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer 1(4) Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 18 Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer beskrivning

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram HSO i Stockholms län 2012-04-24 Trafiknämnden Stockholms läns Landsting Box 301 02 104 25 Stockholm Diarienr: P 13 2012 HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Inledning

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer, 1(8) Handläggare Gemensamt samråd nr 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 (6) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Protokoll för styrelsen 2016-11-02 Justerat: 2016-11-23 Närvarande: Annika Hässler, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli 1(8) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från extra samverkansråd avseende utredningen kring den framtida Färdtjänsten med länets intresse-organisationer för funktionshinderfrågor,

Läs mer

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket.

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket. s HANDIKAPPRÅDET VID FASTIGHETS- OCH SALUHALLSNÄMNDEN, MARKNÄMNDEN, TRAFIK- NÄMNDEN OCH STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB. Protokoll nr 9, 2006. Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl. 14.00 17.00. Plats: Fleminggatan

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016.

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Delight Studios i Finnboda slår upp portarna den 2a

Läs mer

Minnesanteckningar från Samverkansgrupp BN/TN och handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från Samverkansgrupp BN/TN och handikapporganisationerna Stadsarkitektkontoret 2011-01-27 Protokoll nr 11 Minnesanteckningar 2010 0303 från Samverkansgrupp BN/TN och handikapporganisationerna Närvarande Eva Ahlin (BN), Peter Wigren (TN), Lil Jacobson (SAK -

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med Atrium Ljungberg och Trafikkontoret den 14 mars 2016

Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med Atrium Ljungberg och Trafikkontoret den 14 mars 2016 Minnesanteckningar Sida 1 (5) Bilaga 2 Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med och den 14 mars 2016 Närvarande Gunnar Sandell, ordförande Christina Johansson, vice ordförande

Läs mer

Anneli Karlsson, sekreterare. Anneli Karlsson. Sten Fransson

Anneli Karlsson, sekreterare. Anneli Karlsson. Sten Fransson Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Biblioteket, Arvika, kl. 13.30 15.30 Beslutande ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Börje Wahlund (M), ersättare för Lena Kandergård (S) Bertil Nilsson (HSO)

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016.

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Delight Studios i Finnboda slår upp portarna den 2a

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 13 november 2009, kl 14.00-16.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset,

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 8 2015-10-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer