Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö"

Transkript

1 1(1) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna Gunnel Skårstedt, SRF Leif Pehrson, SRF Tomas Hellström, HSO med sina tolkar Anna och Sanna Jaan Kaur, DHR Karin Lemberg, DHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Lasse Persson, HSO/NHR Britt-Marie Färm, HSO Bengt Jansson, HSO-kansli Lennart Karlsson, SRF-kansli Pia Laurell, HSO Lars Eklund, HSO Amir Amirriazi, DHR Från TF Ditte Kahlström Jansson, Tillgänglighetsspecialist, Sektion Eva Ness, Sektionsassistent, Sektion Peter Rosén, Affärsansvarig Pendelbåtstrafik, Sektion Buss & Färdtjänst (1 a) Anders Rörby, Konsult och projektledare Sjövägen (1 a) Jonas Leffler, representant Rederi AB Ballerina(1 a) Fredrik Leffler, representant Rederi AB Ballerina (1 a) Gäst: Lena Ericson, HSO, Astama- och Allergiförbundet (1 b) 1. SLs och WÅABs ärenden a. Pendelbåtsupphandling Upphandlad trafik startade 1 april Trafiken drevs tidigare i projekt Sjövägen som SL var med i. Det gick att resa med SL Accesskortet på båtarna. Hösten 2012 beslutade TN 1 att trafiken skulle handlas upp i egen regi. Då WÅAB om några år ska göra en större upphandling av hela sjötrafiken var det osäkert hur länge upphandlingen skulle gälla. Den 1 Trafiknämnden Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(2) gäller 4 år + option på 2 år. Man tror att det kommer att synka bra med framtida WÅABupphandling. Krav, kostnader, tidtabell och omfattning ungefär som tidigare. Inriktning på tillgänglighetskrav. Man ska kunna ta ombord en 80 cm bred rullstol. Rampen får inte luta mer än 5 %. Handikapptoalett finns. Personalen utbildas i bemötande. Tre anbud kom in. Vinnare blev de som hade trafiken innan. Anders Rörby, projektledare för Projekt Sjövägen, har jobbat tre år med projektet. SLL ville pröva kollektivtrafik på vattnet. Ett förslag att låta folk resa med SL Accesskortet på WÅABs båtar fungerade inte. Anders Rörby jobbar med bryggorna och möjligheterna att ta sig till båtarna. Rutten är Nybroplan Nacka Strand Lidingö morgon och kväll året runt för dem som bor och jobbar där. Från början handlades trafiken upp av Nacka Strand Fastighets AB Wasakronan. SLL frågade dem om de fick driva pendelbåtstrafik, Nacka kommun och Lidingö stad, Kvarnholmen utvecklings AB JM samt HSB och andra som bygger runt saltsjön blev intresserade. Från resande morgon och kväll 2010 har det ökat till under Turtätheten spelar roll. Ökningen är intressant. Pendelbåten från Nacka till Lidingö tar 8 minuter, samma väg med bil/buss tar 48 minuter. Man räknar med 9000 arbetande och boende i Kvarnholmen som byggs nu. Det rör sig troligen om arbetspendlare. Hur många som har funktionsnedsättning och reser med båtarna har man inga siffror på, enligt Anders Rörby på fråga från Lennart Karlsson. Nu går man igenom bryggorna och hur man tar sig till bryggorna. Viktigt att t.ex. få upp vindskydd. Anders Rörby har en lång lista som ska checkas av att vad finns. Vattennivån kan skilja på 1 m, vilket är problem. Svårt med de fasta bryggorna. Det finns landgångar som utjämnar nivån. På sikt tittar man på flytbryggor, som har samma nivå som båten och med landgång upp på fast kaj. Eftersom upphandling gick ganska snabbt hur tog ni hänsyn till SLs riktlinjer, frågade Bengt Jansson. Krav fanns med i upphandlingen och utvärderades. I utvärderingsarbetet har Jenny Carlsson och Ylva Preutz Papantoni varit ute och kollat bryggor och båtar för att få så bra resultat som möjligt, enligt Ditte Kahlström Jansson. Enligt Anders Rörby kan man använda en lång ramp som gör att det inte blir så brant upp till själva kajen, på fråga från Anders Lissegårdh. Flytbryggan är fastsatt i botten. För synskadade är det viktigt med kontrastmarkeringar, att kanter syns väl samt att man hittar till båten. Det är A och O. Mycket viktigt med kontrastbelysning och audiell information för dem som inte kan läsa på displayerna, enligt Lennart Karlsson. Det var krav i upphandlingen, enligt Peter Rosén. Det är utrop av bryggor. Det finns kontrastmarkeringar på bryggor och trösklar. Det finns text på digitala skyltar, svarade Jonas Leffler från rederidet. Hur är sambandet mellan sjö- och landtrafik frågade Leif Pehrson. Finns det hållplatser inom bra avstånd från bryggorna? Här medgav Anders Rörby att det är litet långt ibland. Anders Rörby gjorde här en fantastisk utläggning över hållplatser och bryggor och avstånd, som jag inte har skrivit något om. Nybroplan Nacka strand Saltsjökvarn och Nybroplan, Lidingö Nacka Strand Frihamnen är alla stora arbetsområden, sa Anders Rörby, men även många som bor runt om reser med båtarna, svarade Anders Rörby på fråga från Leif Pehrson om vilka som reser med båtarna. Både Ballerina och Gurli är tillgängliga efter ombyggnad. Ballerina har förlängts och fått nya landgångar. Vattenståndet kan ge nivåskillnader som inte går att bygga bort. Med en bra landgång kan nivåskillnaden bli mindre. Toaletten är handikappanpassad och mäter 160 x 160. Jaan Kaur tycker inte att den är anpassad då. Eftersom ni har förlängt båten, sa

3 3(3) Jaan Kaur, borde ni ha kunnat göra en bättre toalett. Det är fördäcket som har förlängts, svarade Fredrik Leffler. Det kommer två båtar till som ska anpassas för vintertrafiken. Är det samma typ av skyltar som sitter på bussarna och har de pratorer, frågade Lennart Karlsson. Nej svarade Fredrik Leffler. Men det sker muntliga utrop från besättningen. Det finns personal ombord som kan hjälpa till. Handikapporganisationerna har en uppgörelse med TF om att de digitala skyltarna ska förses med tal, enligt Lennart Karlsson. När man kommer till kajen vill man kunna höra vilka båtar som kommer. Fredrik Leffler förtydligade att skylten finns på båten inte på bryggan. Bengt Jansson frågade vem som äger problemet att skyltarna på kajen pratar. Skyltarna sitter på fartygen och utrop sker manuellt från bryggan. Eftersom vi inte äger kajerna kan det vara svårt att få upp skyltar. Anders Rörby jobbar med fastighetsägarna. Vi får ta med oss frågan. Anders Rörby jobbar strukturerat med tillgänglighetsfrågorna, hur man kommer till bryggan, hur anslutningarna är till bryggan, parkeringar, cykelparkeringar, semaforer, väderskydd. Allt gås igenom. Det kommer att ta litet tid, då det i huvudsak är privata bryggor vi arbetar med. Bilder på de ombyggda båtarna visades runt. Det finns servering på båten och både Fredrik och Jonas Leffler tror att det går att ordna glutenfria bullar till Leif Pehrson. Jaan Kaur tycker att toaletterna borde vara tillgängliga och användbara. Anders Rörby svarade att man har gjort vad man kan i nuläget. Det ska göras en stor upphandling i Stockholms inre vatten, sa Peter Rosén. När det blir aktuellt är det viktigt att handikapporganisationerna är med från början vid framtagning av förfrågningsunderlaget, sa Ditte Kahlström Jansson. Jaan Kaur sa att det är positivt att rampen har kommit. Lennart Karlsson sa att det är svårt att ta sig från Spårväg City vid Nybroplan till Nybrokajen. Svårt att gå över och lära sig att hitta. Det finns risk att kliva över kajkanten och ramla i. Det borde finnas ledsagningsfunktion från spårvagn och buss till båtarna, annars kan man inte använda båtarna om man ser dåligt t.ex. Fredrik Leffler höll med. Det finns ju inget staket vid kajen. Enligt Peter Rosén finns det diskussioner om att ha någon form av ledsagningsservice. Det kan bli diskussion med Spårväg City att utöka ledsagningen till båtarna och till vilket pris. Ditte Kahlström Jansson tar med sig frågan. Lennart Karlsson tycker att man borde se över kajkonstruktionen, eftersom vem som helst kan ramla i. Diskussioner pågår med Stockholms hamnar om detta. De nya båtarna till vintertrafiken är samma typ av båtar som Ballerina och Gurli. Ditte Kahlström Jansson mejlar övriga frågor som kommer till berörda. b. Hundplats i tunnelbanevagn Ditte hade blivit kontaktad av Lena Ericsson, Astma- och Allergiförbundet i Stockholms län, som i sin tur haft kontakt med en hundägare, som framfört önskemål om att hundplatsen i tunnelbanevagnarna skulle flyttas. Ditte har åkt en tur med hundägaren för att se hur det fungerar. Ditte ritade och pratade. Hundar, förutom ledarhundar, får aldrig gå in i första och sista dörren i vagnen. De hänvisas till andra platser. Vid sista och första dörrarna finns prioriterade sittplatser. Mellan vagnarna finns bälgar. Om en hundägare sätter sig på en plats med fyra säten t.ex. och har hunden på golvet vågar inte folk sätta sig på platserna bredvid den plats som hundägaren sitter på. En del hundägare lägger sina hundar i bälgen. Då vågar inte folk gå förbi. Dessutom blir hunden nervös när folk går förbi där. Det bästa skulle vara om hundarna och deras ägare får gå in i första och sista dörrarna. Då kan hunden läggas vid utrymmet in till nästa vagn och man tar inte upp fyra platser. Hur stort är behovet av hundplats? Hur trångt är det och när är det trångt? Är det OK för handikapporganisationerna om Ditte driver den här frågan vidare med MTR, eller

4 4(4) har ni något att erinra? Enligt Lennart är det stora problem idag att man inte följer var hundarna får vara. Allergiförbundet tycker att skyltarna är för små och bör göras tydligare. Ditte tycker att Lena Ericsson idé är bra och vill därför att Lena, som representant för astma- och allergiförbundet i Stockholm län, ska vara med när frågan diskuteras, då det känns litet rörigt. Med tanke på framtiden bör det göras en enskild utredning för att försöka få till ett enhetligt system i hela SL-trafiken. Lennart höll med om att det är bättre att lägga hunden på platsen vid dörren in till nästa vagn. Om det blir en förändring i vilka vagnar hundar är tillåtna bör man även se över lokalbanorna tycker Lennart. Ditte återkommer via mejl till Lennart om vilka vagnar på Roslagsbanan som är tillåtna eller inte tillåtna för hundar. Hundar får inte vara i den tillgänglighetsanpassade delen av Roslagsbanevagnarna, undantaget ledarhundar. Ditte kallar Lena Ericsson och sätter ihop en projektgrupp för att försöka göra en utredning och ge förslag på förändringar. Ditte återkopplar till den hundägare som satt fokus på frågan. Lena tackade för att hon fått vara med på mötet och gick. c. WÅABs ärenden och kaffe WÅAB flyttar snart till Lindhagensgatan. Då blir det lättare för oss att vara med i upphandlingar av båttrafik då. Christine Leppänen slutar på WÅAB och börjar som trafikchef på Jönköpings länstrafik. Ersättaren har skadat sig i skidolycka och kunde inte komma. Ditte beklagade. Leif framförde att eftersom Anders Lindström är VD för WÅAB bör han inskärpa i medarbetarna att deltagande vid resursgruppsmöten inte alltid ska prioriteras bort. Enligt Ditte kommer det också an på handikapporganisationerna att framföra sitt missnöjd. Vi har pratat med Jens som har lyft frågan vidare. d. Information Centralstationen Per Hallberg informerade om situationen på Centralen och södra biljetthallen, där finns ett stort plank när man ska gå från södra biljetthallen till pendeltågstationen. Bakom planket bygger man nedgång för Citybanan. Samtidigt bygger Jernhusen ett nytt hotell. Allt detta medför att tidigare uppgång mot Vasagatan har stängts. Planket som finns kommer att flyttas ut ytterligare och utrymmet blir ännu trängre. Vi kan inte göra så mycket åt det. När allt är klart blir det stora ytor med gemensam entré för pendeltåg och tunnelbanan och uppgång till Vasagatan. Avstängningen kommer att vara i 1,5 år. För att minska antalet resenärer som går genom Suckarnas gång försöker vi få pendeltågsresenärerna att gå upp och gå igenom centralhallen för att nå blå linjen. Det finns hiss svarade Per på fråga från Karin L. Diskussioner förs med trafikverket att öppna upp entré mot Klara Kyrkogata, som varit stängd. Den vägen är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. Per uppmanade alla att försöka undvika södra biljetthallen och byta tunnelbana vid någon annan station. Ett glädjande besked när det gäller sprängningarna på blå linjen trafikverket har utfört 94 % av planerade sprängningar av bergmassa. När allt är klart har man sprängt bort 22 Hötorgsskrapor. När arbetet är klart i sommar kommer det inte att bli någon påverkan för resenärerna längre. Det enda kvarvarande problemet är södra biljetthallen. På frågan från Leif var Citybanan ansluter till nuvarande sträckningar svarade Per att Citybanan börjar vid Årsta, går sedan den ner under jord 40 m vid Södra station i sänktunnel. Första station därefter är T-Centralen, sedan Odenplan, under mark till Tomteboda norr om Klarabergs station, som försvinner som pendeltågsstation. Citybanan är en pendeltågssträcka och inte tänkt för någon annan tågtrafik.

5 5(5) Lennart frågade om trängseln i södra biljetthallen de närmaste 1,5 år var oförutsedd. JA svarade Per. Det är inget vi har kunnat förutse. Beslutet att bygga hotellet fanns inte med på ritningen när vi projekterade Citybanan. Stockholms stad har godkänt byggplanerna. Det stora problemet är att entrén till Vasagatan är stängd. Här kom Essan Tehranipour, som är projektledare för Enkelt avhjälpta hinder på pendeltåg och mycket intresserad av tillgänglighetsfrågor. Ditte är så glad över samarbetet. Jaan hade skrivit ner varför man ska tillgänglighetsanpassa och den skrivelsen hade Essan tagit till sitt hjärta. Till nästa samverkansråd vill Leif och Lennart få en samlad bild av alla projekt som pågår vid Slussen. Man vill titta på tillgänglighet i bussterminalen. Hur kan tunnelbana till Nacka påverka bussarna. Det vore bra om organisationerna kan få en bild av de olika idéerna och förslagen. Ditte kallar någon som kan informera till samverkansrådet i juni. Vi håller på med en behovsanalys för att tillgänglighetsanpassa reseplaneraren. Ett tydligt uppdrag, som även kommer från SLLs revisorer. Vi måste ha ett möte med organisationerna för att diskutera. Beslutades att lägga in ett möte om behovsanalys för reseplaneraren mellan 14:30 16:00 efter beredningsgruppsmötet 6 maj. Det blir en workshop. Ditte informerade om att tyget på alla säten på pendeltågen ska bytas ut. På prioriterade platser kommer man att väva in en gul prick, som bättre visar var sätena finns och gör det lättare för människor med funktionsnedsättning att hitta dem. Den gula pricken blir ett komplement till Gubbe med käpp. Den gula pricken kommer inte att finnas på den nya A35. Den tas in i alla framtida fordonsupphandlingar. Leif tycker att det är jättebra med de vita dörrarna som är på Roslagsbanans ombyggda vagnar, borde finnas på alla tåg. e. X60B info Ditte hade hoppats kunna visa en bild på det nya utskjutande fotsteget på de nya vagnarna, men inte fått någon bild. Hoppas kunna visa bilden på nästa resursgruppsmöte. 2. Ärenden från organisationerna SRF: a. Stopp för bussar vid stoppläge I nya texten vid upphandling av busstrafik står det att buss 1, 2 och 3 stannar vid stolpen om det står någon kvar. Texten kommer med i upphandlingen av Innerstadstrafiken. I övrigt kommer vi ingen vart inom organisationen, sa Ditte. Skrivningen kommer även med i nästa upphandling. Enligt Leif är det viktigaste av allt att texten finns i upphandlingsunderlaget och blir kvar där. Vi måste bevaka att den inte försvinner. Leif vill ha förfrågningsunderlaget för E22 busstrafikupphandling i innerstaden och på Lidingö. Ditte kollar var underlaget finns. När beslut om tilldelning är fattat blir det skarpt läge, då återkommer vi i frågan. Hur gör vi med gamla avtal? Tomas frågade om handikapporganisationerna får vara med och påverka när anbuden kommer in? Det som handikapporganisationerna kan påverka är det som går ut i förfrågningsunderlaget, enligt Leif. Vid utvärdering av anbuden råder absolut sekretess.

6 6(6) b. Utomhusledstråk, vad händer med SLs riktlinjer Ditte väntar på att Jonas Thunberg ska ta fram en ritning och skicka till henne. När Ditte får materialet mejlar hon ut till organisationerna som får säga sitt. Arbetas in i RiTill när den arbetas om. Systemtextlösningar kommer att testas på Sollentuna pendeltågsstation. c. Pendeltågsknappen Man kommer att försöka montera den nya öppningsknappen på 3 5 tågset. Den är försedd både med ljus och ljud. Den ska utvärderas innan vi går vidare. På nästa samverkansråd finns en knapp på plats, som alla får känna på. d. Utformning av hållplatser på Tvärbanan Ditte visade bilder, materialet skickas ut. Innan dessa möten är det viktigt att ni vet vilken typ av information ni vill ha, eftersom Ditte inte kan alla detaljer och projektledaren var förhindrad. Punkten tas upp på resursgruppsmöte i höst. Lennart framförde att HK-organisationerna länger har framfört att de vill veta hur hållplatserna ska bli. Upp på bevakningslistan. e. Utformning av Täby bussterminal, hur följer vi detta? Ärendet ligger hos kommunen nu. Allt som organisationerna har tagit upp har gått iväg till kommunen. Det ser bra ut och allt det vi vill ha med har vi fått med. f. Busshållplatsernas digitala skyltar, går den visuella läsbarheten att förbättra? Det går inte att förbättra läsbarheten på skyltarna som sitter uppe. Vi har pratorer som komplement. Projektet är fortfarande igång, men Ditte har inte hört om det är några nya skyltar på gång till busshållplatserna. Vi har ju testat skyltarna, sa Leif och tyckte att det var bra. Lennart protesterade eftersom man inte fått testa om det går att göra någon annan inställning på skyltarna med t.ex. större typsnitt. Teknik och programvaror utvecklas. Upp på bevakningslistan. Vi får försöka få till ett möte så att vi får klarhet i dessa frågor. HSO: g. Vem ser till att punkter kommer upp på TN:s dagordning? Hur driver vi frågorna vidare? Bra att frågan kommer upp men tjänstemännen kan hamna i en besvärlig sits på möten med politikerna om organisationerna ställer frågor och politikerna önskar lösa problemen vid samrådsmötet. För att säkerställa verkställande är det är viktigt att de politiska förslagen går TN-vägen med bedömning av nödvändiga resurser och budget Jens och Stefan ska ha möte med Karl Henriksson och Robertho Settergren för att bl.a. prata igenom det som har kommit upp. Utifrån det mötet får vi se hur vi går vidare. Leif har uppfattningen att genom samverkansavtalet ska organisationerna kunna initiera utredningar. Bengt sa att organisationerna kan föreslå, men inte kräva enligt avtal. Frågan är om det är rätt politiker rådet får träffa. Vi samverkar med tjänstemännen i förvaltningen. Det bygger på det, enligt Lennart. Konstigt att vi inte kan samverka med personer som har beslutanderätt, som själva kan ta beslut. Snöröjning är en stor fråga, som kräver resurser och tid för en utredning, som måste genom budget och godkännas, sa Ditte. Punkten tas upp igen vid nästa samverkansråd utifrån vad som kommer ut av mötet med politikerna, Jens och Stefan. Jaan tycker att frågan kan tas upp redan vid beredningsmötet inför samverkansrådet. Vi förväntar oss besked via samverkansrådet, där Jens Plambeck är ordförande, och har visst beslutsmandat att sätta igång utredningar, sa Leif. Det fungerar ju utmärkt när det gäller frågor som Ditte kan ta inom

7 7(7) sin arbetstid. När vi tar upp frågor där det kan krävas konsulttjänster är det Jens Plambeck som kan fatta beslut. Det bör gå fram till beredningen och tjänstemännen att vi har mandat att bereda de frågor vi tar upp. Annars måste vi tänka över samarbetet. Vi tar upp frågeställningarna, men politikerna kan inte lova nya uppdrag direkt vid samrådsmötena, svarade Ditte. Trafikförvaltningen har i uppdrag att samverka med kommunerna och snöröjningen ryms inom det uppdraget. Det behövs inget extra mandat för att få till bättre trafik, anser Leif. Lennart tror att man säkrar litet och att tjänstemännen skulle kunna ta tag i frågan. Frågan gick upp till politikerna från samverkansrådet. Men det innebär inte att politikerna får ge trafikförvaltningen uppdrag vid sittande bord. Om punkten ska vara på bevakningslistan måste frågan prioriteras mot andra frågor. Leif menar att snöröjning är en tillgänglighetsfråga, som borde upp organisationen till andra avdelningar som tar hand om den. h. Fråga om remsan Kommunikation ansvarar för informationsmaterialet. Ditte har inte sett brevet till byrån där det erbjöd sig att informera. Åtalseftergiftfrågan hade Bengt tagit upp med Anders Lindström när han besökte resursgrupp färdtjänst möte. Inget svar. Alla inom trafiken har fått utbildning att man ska vara mycket generös i dessa frågor, i övrigt har Ditte inga uppgifter. Biljettkontrollen är outsourcad, svarade Ditte på fråga. i. Rampserviceskylten på Karlbergsstation Ditte meddelade att vi har vänt på skylten enligt önskemål i december. Något har gått fel. Ytterligare en skylt är på gång och sätts dit med ordentliga bultar så att den inte går att vända. Samma problem vid Stuvsta, enligt Anders, Alla frågor som kommer i mejlas till Ditte. 3. Övrigt Anders berättade om sin resa till Barcelona och Zaragoza tillsammans med Ylva. Allt hade fungera jättebra. I Barcelona är en del tunnelbanestationer jättebra och andra mindre bra. Ovanför dörrarna finns röda prickar som blinkar och visar var man är. Glasad perrong var också bra. I Zaragoza var de på fabriken och kollade den mock up 2, som man byggt upp. Man har bl.a. fått till insteget jättebra. Bra symboler för barnvagnar och rullstolar. Anders var mycket nöjd. Påpekande från handikapporganisationerna var åtgärdade. Roligt att vi får upp dessa spårvagnar hit som ni har varit med och utformat, avslutade Ditte. Vi får ta en invigningstur när de är på plats. Antecknat av Eva Ness 2 En modell av en hel vagn eller del av vagn i full skala.

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN ETT KOLLEKTIVTRAFIKPROJEKT I SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA INTRESSENTER! Stockholms läns landsting Stockholms

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 1. Ordförandens rader 2. Kansliet informerar Ny samordnare till kulturförvaltningens samverkansråd. Samverkan med Stockholms läns landsting

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 1. I blickfånget Brev från ordföranden: vårväder och mediebrus Nästan gratis Office-program Initiativ för en säkrare tunnelbana från SRF

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken Din färdtjänst Nr 1 April 2011 En tidning för dig som åker med Färdtjänsten i Stockholms län Målet är kollektivtrafik för alla Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET MINNESANTECKNINGAR Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 Tid 16.00 17.00 Plats Närvarande Sammanträdesrum Höken Lars Lindgren (M) Mailis Dahlberg (C) Lars Wessberg (M) Ingrid

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012 Handikapprådet. 18 september 2012 Plats och tid Guldsmeden plan 4, A-salen, tisdag den 18 september, kl: 13.15 16:30 Kerstin Tillemar vice ordf. HLS Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid.

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid. Tullvaktsvägen 11 Läcker lokal med högt i tak och mycket glas Typ Kontor Storlek 3667 kvm Adress Tullvaktsvägen 11 Område Frihamnen Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Denna härliga lokal ligger i Norra

Läs mer

Svar på skrivelse angående verifieringsförsök av höghastighetsfartyg för pendelbåtstrafik på Saltsjön och Mälaren

Svar på skrivelse angående verifieringsförsök av höghastighetsfartyg för pendelbåtstrafik på Saltsjön och Mälaren 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TN 2014-0557 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 13 2014-12-02 Svar på skrivelse angående verifieringsförsök av höghastighetsfartyg för pendelbåtstrafik

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Information om fiskevatten i Kronoberg

Information om fiskevatten i Kronoberg Information om fiskevatten i Kronoberg Informationen svarar på frågor om fysisk tillgänglighet enligt nedan. Om du är intresserad av att fiska och känner dig osäker på om det fungerar för dig, tar du kontakt

Läs mer

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas.

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning: Vad är målen? Mätbara och konkreta för att kunna möte effekten. EX kommer kund med RS ska kunden bli ERBJUDEN

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Datum 2014-02-05 Identitet RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Detta dokument beskriver rutinerna mellan SL och reklamentreprenören samt trafikentreprenören avseende reklam-/marknadsaktiviteter.

Läs mer

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan Allt du behöver veta om... SOMMARveckan 2015 Program tisdag 23/6 11.00 11.30 Sjung igång sommaren! Stora Klara 11.30 11.45 Invigning av sommarveckan! Kurserian 11.00 12.30 Lunch Kurserian 13.00 17.00 Allsång

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE Resultatet av en enkätundersökning hos myndigheter, organisationer och operatörer inom transportsektorn 2 3 4 Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten

Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten 1 (4) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-04 TN 1201-0012 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten Bakgrund Trafiknämnden i Stockholms

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Innehåll 1. HSO:s Årsmöte HSO håller årsmöte måndagen den 16 maj 2. HSO:s representanter HSO:s representanter utsedda till referensgrupp Hjälpmedel

Läs mer

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22 HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson VINNOVA rapport VR 2001:22 VARFÖR VÄLJER FOLK FÄRDMEDEL SOM DE GÖR? Restid och reskostnad är viktigt men inte allt.

Läs mer

Ledarhunden ett levande hjälpmedel

Ledarhunden ett levande hjälpmedel Ledarhunden ett levande hjälpmedel Ledarhundens viktiga uppgift Ledarhunden i sin vita sele och den synskadade mannen eller kvinnan, som du kanske möter någon gång, är ett väl samspelt ekipage. Genom målmedveten

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar.

Läs mer

Utredning om Båtpendling i Stockholm

Utredning om Båtpendling i Stockholm 1(49) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Jens.plambeck@sll.se Utredning om Båtpendling i Stockholm Foto Anna Pontusson Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 1. Ordförandebrev 2. Kansliet informerar Påminnelse: priserna för att hyra föreningslokalen på S:t Göransgatan 82 A har höjts from 1/1

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg,

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Tre starka punkter som talar för Esplanaden 3 A-D, Allén 6 A-C i Sundbyberg

Tre starka punkter som talar för Esplanaden 3 A-D, Allén 6 A-C i Sundbyberg Tre starka punkter som talar för Esplanaden 3 A-D, Allén 6 A-C i Sundbyberg 3 1. En kort promenad till den anrika Marabouparken och Bällsta ån. 2. Det centrala läget till service och närheten till kommunikationer.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars 2012 1. Kansliet informerar Styrelsemöte 15 februari Uthyrning av lokalerna plan 0 Trafiknämndens resursgrupp igen! Grattis Anita Kjellin till

Läs mer