Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18"

Transkript

1 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan 100, konferensrum T-Centralen Deltagare: Från organisationerna: Amir Amirriazi, DHR Birgitta Flognfeldt, H SO/RTP-S Britt-Marie Färm, HSO/Mag- och tarmföreningen Göran Gustafson, SRF Jaan Kaur, DHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Leif Pehrson, SRF Lasse Persson, HSO/Neuroförbundet Bengt Jansson, HSOs kansli Lennart Karlsson, SRFs kansli Från trafikförvaltningen: Stefan Wallin, Sektionschef, SU/Sektion Ditte Kahlström Janson, Tillgänglighetsexpert, SU/Sektion Åsa Tivelius, Avtalscontroller, Enheten för sjötrafik (WÅAB) (punkt 4) Göran Malmsten, Chef för enheten för sjötrafik (WÅAB) (punkt 4) Karin Crawford, Redaktör, Ledningsstaben/Kommunikation (punkt 2) Dan Lorentzon, Revir (reklambyrå) (punkt 2) Gunnar B (??), Revir (reklambyrå) (punkt 2) Andreas Adelman, Konsult, TA/Försäljning och kundservice Carina Kling, Kommunikationsstrateg, FUT (punkt 3) Leif Thies, medlyssnar från projekt C30 (punkt 2) Eva Ness, Sektionsassistent, SU/Sektion Förhinder: Inge-Britt Lundin, HSO Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(7) Tomas Hellström, HSO/Stockholms dövas förening Hamaddah Mansour, SRFs kansli Mötesanteckningar 1. Inledning och godkännande av dagordning Stefan Wallin hälsade alla välkomna till dagens möte. Karin Crawford ersätter Lena Thaung Lindén i frågor om hållbar utveckling. 2. Presentation av Gult är fint Karin Crawford (se bilaga) Extra mycket ska satsas på att göra trafikförvaltningens tillgänglighetsarbete känt bland dem som har behovet, men även bland andra målgrupper som t.ex. medresenärer, som också är viktiga för att det ska bli enklare att resa. Samarbete sker med reklambyrån Revir. Trafikförvaltningen vill att alla som reser med kollektivtrafiken ska bli medvetna om att det görs mycket. Och att man ska förknippa gult med tillgänglighet. Gult är en kontrastfärg som används mycket. När texterna är klara får organisationerna se dessa. Ny dekal för prioriterade platser utökas med piktogram för gravid kvinna och person med gipsat ben för att påminna om att flera kan behöva dessa platser. Dekalen förses med en gul rand för att poängtera att gult är tillgänglighetsfärgen. På dekalerna kommer det även att finnas text på engelska (Priority seats). Dekalernas placering är anpassad för att inte skymma kameror som används i vagnarna. Skyltarna blir tydligare än tidigare. De gula markeringarna på sätena i pendeltågen kommer att finnas kvar. HSO tycker det är bra om markeringarna är enhetliga. Kampanjen syns först i de nya tunnelbanevagnarna. Dekalerna och piktogrammen kommer att finnas i alla tunnelbanevagnar. Trafikförvaltningen får återkomma om likvärdiga dekaler. SRF efterlyste taktila markeringar på ledstängerna för de prioriterade sittplatserna, samt även punktskrift. Viktigt att prioplatserna blir tydliga även för dem som ser dåligt eller inte alls. Trafikförvaltningen återkommer i dialog med SRF hur man lätt ska kunna hitta prioplatserna även som synskadad. En folder ska tas fram. Hur sak en sådan folder delas upp? Efter piktogram med kapitlen avdelade med rullstol, barnvagn etc. där man utifrån olika behov beskriver att hur man ska resa i trafiken? Eller ska foldern beskriva resandet efter trafikslag? En trafikslagsbaserad folder ska visa hur det fungerar vid hållplatser, ombord på bussar och tåg mm. HSO tyckte att de som inte har någon flik i foldern kan känna sig förfördelade. Bättre med trafikslag. SRF förordade piktogramförslaget. Man bör tänka efter vilka som behöver foldern. HSO tycker det blir för många flikar. SRF tog upp tillgänglighetsanpassning av reseplaneraren då man i resandet skulle utgå från behovet och inte från funktionsnedsättningen i sig, då kanske foldern ser annorlunda ut. Hörbar information? Vi får testa och prova, enligt Ditte Kahlström Jansson och se var vi landar. SRF tycker att man ska diskutera om det går att ta fram en folder utan flikar. Informationen som finns i reseplaneraren bör vara densamma i andra kanaler. Det bör även finnas information om

3 3(7) att man kan få glutenfria buller på WÅABs båtar, enligt SRF. Smått men viktigt som gör att resan känns mera tillgänglig. Enligt HSO har Västra Götaland andra indelningar, som genomsyrar allt deras tillgänglighetsarbete. Trafikförvaltningen undersöker. Trafikförvaltningen vill ha input och idéer från organisationerna. SRF berörde SL-kartan som bör göras helt tillgänglig för synskadade. Ditte Kahlström Jansson skickar bilder till Leif Thies. HSO tycker att alla bör använda samma gula markeringar. Tog de gula prickarna på sätena på pendeltågen som exempel. Trafikförvaltningen höll med. Nackdelen med prickarna är att man inte ser dem när någon sitter där. 3. Information E24 pendeltågstrafik och drift tillgänglighetskrav och social hållbarhet Andreas Adelman (se bilaga) Andreas Adelman är konsult och arbetar som kravställare i E24 upphandling av nya pendeltågsavtalet, avseende tillgänglighetskrav och social hållbarhet. Först gjordes idé och förstudie. Upphandlingen har påbörjats och sekretess råder. I det nya avtalet ska den framtida entreprenören även ta hand om förvaltning av depåer och därmed också fordonen. Personalen följer med över i ett nytt avtal. Enligt Järnvägsförordningen måste det finnas tågvärdar på pendeltågen. SRF frågade hur trafikförvaltningen säkrar att de som inte har vunnit, fortfarande sköter sig ordentligt även sista året, speciellt för dem som har hand om underhåll. Trafikförvaltningen gör besiktningar. har lämnat över stafettpinnen till Program och upphandling. Förfrågningsunderlaget beräknas gå ut 16/10. Anbudstiden löper till mitten på mars Under våren 2015 granskas anbuden. Beslut hösten Trafikstart beräknad till Då inträder ett års övertagandeprojekt. Avtalet gäller 10 år med option på 4 5 år. Projektet koordinerar den kunskap som finns ute på sektionerna. DHR frågade vilken RiTill, som gäller när avtalen blir så långa. Enligt trafikförvaltningen är det alltid vid var tid gällande RiTill som ska gälla. Entreprenören ska dessutom vara behjälplig i tillgänglighetsarbetet. Sådant som inte har fungerat, har man tagit höjd för i nya RiTill. När trafikförvaltningen vill ha organisationernas synpunkter får berörda skriva på sekretess innan diskussioner genomförs. DHR frågade om man ska behöva vänta på fungerande ramp på pendeltågen i 15 år. Trafikförvaltningen ska ta ställning till om den ramp som finns på X60B även kan monteras på de gamla tågen. Frågan hör inte hemma i den här upphandlingen, eftersom den inte omfattar fordon. Utbildningskraven i upphandlingarna är helt nya. Utbildning ska även ske i social hållbarhet, inte enbart tillgänglighet, utan också jämställdhet och jämlikhet. I paketet tas höjd för att olika bitar ska ingå. Trafikförvaltningen återkommer till organisationerna om detta. Frågan om ersättningstrafik har inte beslutats ännu. Enligt trafikförvaltningen hade trafikverket ansvaret för den ersättningstrafik som inte hade fungerat vid avstängning av tågtrafiken vid Spånga bl.a., som berördes av HSO. HSO frågade hur man gör det enkelt för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att köpa biljett. Frågan är inte löst men möjligheten att köpa biljett över disk kommer att finnas. Frågan ägs av trafikavdelningen. De ska se till att det finns personal på andra platser än bara i spärren.

4 4(7) Trafikförvaltningen ställer kravet i upphandlingen att blivande entreprenör ska följa vid varje tid gällande ny version av RiTill. Vid större justeringar kan det bli förhandlingar och ev. tilläggsavtal. Skyltarna, som ska visa var tågvärdarna står, är inte är tydliga, enligt DHR. Det bör även finnas bra hänvisningsskyltar vid hissarna. Vem betalar? I framtida avtal är det entreprenören, om kostnaderna är rimliga, enligt trafikförvaltningen. I avtalstexten ska det stå att entreprenörerna ska arbeta med tillgänglighetsutveckling. Entreprenörerna tar risker. Trafikförvaltningen ska inte behöva tänka på hur hög kostnaden kan bli. Underhållet på stationer och plattformar är inräknat. Snöröjningen ska fungera både på plattformarna och vid ingångarna på stationerna. Trafikverket sköter snöröjningen av stationer och plattformar, enligt trafikförvaltningen. Övriga ytor ansvarar entreprenören för. Enligt SRF bör man fundera på hur det ska se ut runt stationerna och arbeta mot att hitta bra lösningar. Joakim Swahn, tillgänglighetskonsult, stärker upp arbetet under remisstiden. Joakim Swahn har bl.a. varit med i tillgänglighetsarbetet för C30 och ska granska förfrågningsunderlaget gällande social tillgänglighet och hållbarhet. 4. Hur säkras att sjötrafikfrågorna kommer med i alla olika möten Åsa Tivelius och Göran Malmsten Trafikförvaltningens mål är att arbeta för att tillgänglighetsfrågorna kommer med i alla trafikslag. Nya RiTill innehåller kapitel om sjötrafik, som gör att frågorna måste tas upp i relevanta möten. Vid möte den 25 september ska man bestämma hur arbetet ska läggas upp. Stort fokus kommer att läggas på att dessa frågor ska komma med i alla sammanhang. Historiskt har WAÅB haft en lyckosam hantering när man skött dessa frågor själva, enligt Göran Malmsten. Nu blir WÅAB ett trafikslag i trafikförvaltningen som t.ex. buss och tunnelbana när WÅAB blir en trafikslagssektion från 1 januari Då behandlas tillgänglighetsfrågorna som idag genom och trafikavdelningen. DHR frågade vem som ska jobba med organisationerna när Åsa Tivelius, som gjort ett jättebra jobb, men inte hinner med att komma till mötena. Det är en av frågorna som ska behandlas på mötet om hur man kan effektivisera arbetet kring frågorna så att de fungerar bra och kommer upp i rätt sammanhang. Hela resan-visionen oavsett vilket trafikslag och kopplat till andra trafikslag vill förvaltningen få till. Ett jobb som vi har framför oss. Trafikförvaltningen återkommer till organisationerna. Organisationernas resa med elbåten Sjövägen planerar Åsa Tivelius för och mejlar förslag på datum till organisationerna. På fråga från förvaltningen om det är något annat organisationerna tycker att förvaltningen ska tänka på, svarade SRF att de tycker att samarbetet i huvudsak fungerar bra. Tillgänglighetsfrågorna finns på kartan. Sjötrafikfrågorna kommer att växa in i arbetet på ett bra sätt. Sedan kommer organisationerna att vara missnöjda även om man gillar WÅAB. DHR tycker också att samarbetet fungerat bra, men att organisationerna är oroliga för att sjötrafikfrågorna tappas bort. Organisationerna har inte fått någon information som man ev. skulle kunna ha synpunkter på. WÅAB frågor kan tas upp i resursgruppen. Anders Lissegårdh var mycket nöjd efter en resa han hade gjort. Men när Anders Lissegårdh hade gjort en resa tillsammans med Jaan Kaur, var Jaan Kaur inte lika

5 5(7) nöjd då en av ramperna var mycket brant. När rullstolen kom på glid, fick Jaan Kaur hjälp av två damer. Personalen hade inte agerat. Det fanns ingen personal vid Slussen som kunde hjälpa till, vilket var märkligt. Enligt Göran Malmsten är det frågan om två olika tekniska lösningar vid Djurgården och Slussen. Rampen vid Slussen måste ställas in rätt, för att det ska fungera bra. Enlig Jaan Kaur kom inte båten helt intill kajen när han skulle gå av. Göran Malmsten tar med sig synpunkterna till trafikentreprenören och ser till att de ställer in rampen rätt. Det finnas personal på plats. HSO framförde att det är viktigt att tiden stämmer vid anslutning färdtjänst, buss och båt så att man slipper sitta och vänta länge. Finns det någon lösning för bryggorna Mälartrafiken? Nej, svarade WÅAB. Intressant med resor från ett färdsätt till ett annat. Det ska förvaltningen ta upp. Enligt SRF kan man fortfarande få sitta i Sandhamn och vänta på färdtjänsttaxi eller buss för att det inte finns något samband. 5. Information från Förvaltning för utbyggnad av tunnelbana (FUT) Carina Kling Carina Kling arbetar med kommunikation och information på FUT. Ett 40-tal personer arbetar f.n. på FUT. Visade bilder på hur tunnelbanenätet kommer att se ut ca Gula linjen från Odenplan till Arenastaden blir en helt ny linje. Blå linjen kopplas mot Hagsätralinjen och Hagsätra blir blå istället för grön, som den är idag. Barkarby blir en knutpunkt för olika typer av spårtrafik, då även tunnelbanan kommer dit. Anledningen till att det görs en utbyggnad av tunnelbanan genom den stora förhandlingen, är att Stockholmsregionen växer med ca två SL-bussar per dag. Rekordsnabb förhandling genomfördes med berörda kommuner. Om de bygger bostäder bygger landstinget tunnelbana. Avtalet är undertecknat av staten, Stockholms läns landsting och de kommuner som berörs av tunnelbanesträckningen. T-Centralen och Slussen är tungt belastade. Genom dragning mot Hagsätra knyts de södra delarna av länet ihop. Del av finansiering kommer ske via ökad trängselskatt, som även införs på Essingeleden. De fyra sträckningarna beräknas vara klara Kommunerna jobbar för fullt för att få igång bostadsbyggandet. Linjerna kommer gå under jord. Bostäderna byggs ovan jord. Landstinget står för tåg och depåer. Samråd om sträckningar och stationer. En teknikkonsult jobbar med bästa sträckningar för spåren och bästa läge för stationer. Öppna samråd genomförs för de olika sträckningarna. Organisationerna är remissinstans och får gärna höra av sig till FUT. Samrådshandlingar för två samråd, som ska hållas i år kommer att skickas ut. FUT har egen hemsida, där allt information läggs ut, svarade Carina Kling DHR, som vill ha en länk på sl.se till FUTs hemsida. Det finns ett avtal om samarbete mellan FUT och trafikförvaltningen. RiTill är grundläggande för arbetet med tillgängligheten samt att man har många avstämningsmöten med deltagare från de båda förvaltningarna. Tunnelbanesektionen är med i arbetet. Thomas Sträng på sektion Trafikoch infrastrukturutveckling är koordinator åt FUT. Ylva Preutz Papantoni ägnar 15 % av sin arbetstid åt FUT. Hur försäkrar FUT att alla får veta att samråd kommer att ske och att man kan lämna synpunkter, frågade SRF. Genom annonsering och information kommer att skickas ut till organisationerna. FUT hoppas att medierna ska visa intresse och skriva om detta. FUT är

6 6(7) tacksam för möjligheten att ha organisationerna som informationskanal. Dessutom ska FUT gå ut med en enkel, digital enkät med generella frågor. Man ska också gå ut till taltidningar i länet. Viktigt att man tänker på att informationen ska nå ut till så många som möjligt, enligt SRF. Eva Ness skickar lista med uppgifter på organisationerna till Carina Kling för utskick. 6. Information om cykelutredning Ditte Kahlström Jansson Mötet den 13 oktober är mellan 12:30 14:30. DHR hade fått andra uppgifter. Ditte Kahlström Jansson kollar och återkommer. Säkerhet har tagit fram en riskanalys för hjälpmedel i kollektivtrafiken. En del i större utredning gällande risker, där organisationerna kommer in. Organisationerna kommer att få träffa konsult som ska hjälpa Thomas Ojala med utredningen. Fokus och diskussion ska tas upp på mötet 13 oktober. Vilka risker ser organisationerna om folk t.ex. får ta med sig cyklar på tunnelbanan, in på stationerna och in i fordonen. Det är viktigt att organisationerna lämna synpunkter. De som inte kan komma kan mejla synpunkter till Ditte Kahlström Jansson. Projektet har valt att begränsa utredningen till tunnelbanan. Arbetet görs, då politikerna vill att man ska kunna ta med sig cyklar i de ombyggda tunnelbanevagnarna. DHR påpekade att det är problem på pendeltågen idag när det gäller prioriterade platser. Problem med cyklar på pendeltågen ingår inte i det här arbetet. Efter tunnelbanan kan man koppla på andra synpunkterna till det arbetet. Alla synpunkter kan diskuteras på mötet den 13/ Presentation nollmätning Ditte Kahlström Jansson Trafikförvaltningen har genomfört en nollmätning för att ta reda på vad folk vet om vårt arbete med tillgänglighet. Det finns massor med information, som organisationerna gärna får ta del av. Alla trafikslag ingår i mätningen. I kommunikationsplanen för ingår arbetet med att ta reda på vad alla veta om vårt arbete med att göra kollektivtrafiken mera tillgänglig för alla. En nollmätning görs för att ta reda på vad folk tycker och för att få veta vad man står idag. Man får ett utgångsläge som sedan ligger till grund för en ny mätning om 1 2 år för att då få se om kunskapen om vårt tillgänglighetsarbete har ökat. I kommunikationsplanen finns mål inlagda för vissa grupper som trafikförvaltningen inte har kännedom om. Nollmätningen är till för att kunna justera målen efter verkligheten. Det finns en panel på 125 personer med olika funktionsnedsättningar, berättade Ditte Kahlström Jansson. Det har kommit in flera nya. 101 har svarat äldre inom spannet år. Genom den här mätningen vet vi vad vi ska jobba med, Målet bör vara att 100 % ska känna till det tycker SRF. Ditte Kahlström Jansson tar med sig synpunkterna till Ylva Preutz Papantoni. Det finns t o m personer med funktionsnedsättning som inte känner till att det finns ledsagning. Gult är fint-kampanjen känns helt rätt i tiden. HSO vill ha frågorna för att prata vidare i organisationen. SRF undrade över sammansättning på tillgänglighetspanelen. Det är Markör som har det underlaget, svarade Ditte Kahlström Jansson. Det är en övervikt av personer från Astma- och Allergiförbundet, varför vi behöver få in flera andra grupper i panelen. Konsulterna får gå insiktsutbildningen på obetald tid. Det är svårt att få till 100 %, då omsättningen på konsulter är stor. Broschyren om Gult är fint ska gå ut till

7 7(7) färdtjänstresenärer. Vi måste få hjälp med spridningen så att äldre får veta att de kan resa med oss. 8. Presentation typresor Ditte Kahlström Jansson Typresor innebär att 10 personer med någon form av funktionsnedsättning och 10 observatörer gör 10 exakt lika resor. Frågan är om vi ska fortsätta genomföra typresor? Är det värt det? Hur ska vi redovisa nyckeltal? Under årens lopp har förväntningarna ökat då kanske resultatet inte blir det man önskar sig, enligt HSO, som också tycker det behövs flera resor för bättre resultat. Om man inte följer samma personer över åren blir ju siffrorna preliminära tyckte SRF. Att göra statistik av ett sådant underlag är tveksamt. HSO tycker det finns något att arbeta vidare med och det är bra att kunna berätta för medlemmar att det finns. Organisationerna kan få ta del av ytterligare underlag. Enligt Anders Lissegårdh finns det tyvärr medlemmar som tycker att Anders förstör för dem, genom att resa med kollektivtrafiken. Idag är typresor ingen bra mätmetod. Det var ETT försök att mäta. Trafikförvaltningen har frågat runt i landet och det finns ingen annan metod, enligt Stefan Wallin. HSO frågade om det finns några allergiker eller personer med kognitiva besvär i undersökningen. Vid mätningen 2011 fanns 2 personer med kognitiva nedsättningar men det påverkade resultatet på ett för positivt sätt så att det inte gick att jämföra resultatet med mätningen från Tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter behöver mätas med andra parametrar än tillgänglighet för personer med t.ex rörelsehinder. SRF tycker det är bra att mäta hur folk upplever tillgängligheten. Trafikförvaltningen återkommer i frågan. Ditte Kahlström Jansson har v b HSOs fråga om hur förarna ska bete sig. till entreprenören Keolis. 9. Frågor från organisationerna SL Webb - SRF När SL Webb skull arbetas om fick organisationerna kolla, testa och lämna synpunkter. SRF tycker inte att man har tagit vara på synpunkterna. Varför fick organisationerna frågan när de ändå inte bryr sig om synpunkterna som kommer in? Så ska det inte gå till. Bussförarutbildning vet inte vad som sades i den frågan. Kommentar på Svenska dagbladets artikel i dagens tidning angående SLs dåliga ekonomi. Ingen hade hunnit läsa artikeln. Det är en politisk fråga hur resurserna ska tas fram och trafikförvaltningen vet idag inte vad som ev. kommer att beslutas. Den skattefinansierade delen har minskat genom åren från tidigare 50 % till idag ca 45 %. Stefan Wallin tackade deltagarna för kloka kommentarer som gör att arbetet utvecklas dag för dag och avslutade mötet. Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer 1(2) Handläggare Eva Ness 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte HK-organisationerna

Läs mer

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor Tid: tisdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö 1(5) Resursgrupp Tillgänglighet Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se MÖTESANTECKNINGAR Deltagare RG möte 2 Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö Tid: Torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckningar Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(8) Handläggare Eva Ness Sråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 23 maj 2013, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF 1(5) med organisationerna Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se Deltagare Minnesanteckningar från med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare RG Tillgänglighet Land och Sjö Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag 2013-09-25, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 1(5) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 Tid: Plats: torsdag, Mellan 15:00 16:00 endast

Läs mer

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 4 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer 1(6) Handläggare Melker Larsson 08-686 4058 melker.larsson@sll.se Möte nr 6 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer Närvarande

Läs mer

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 29 november, kl. 13:00 16:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 1(7) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 2 september, kl. 12.30-14.30 Plats:,

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen,

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, 1(1) Handläggare Sråd HKorg FTB Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, onsdag Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(7) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Plan 9, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 1 Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 Stefan Persson, Stockholms läns landsting 2014-03-07 1. Stockholmsförhandlingen 2013 2. Tunnelbana till Nacka och till Gullmarsplan/Söderort

Läs mer

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram HSO i Stockholms län 2012-04-24 Trafiknämnden Stockholms läns Landsting Box 301 02 104 25 Stockholm Diarienr: P 13 2012 HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Inledning

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 (6) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Protokoll för styrelsen 2016-11-02 Justerat: 2016-11-23 Närvarande: Annika Hässler, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst 1(5) Handläggare Helene Ljungqvist 2016-04-05 Deltagare: Hamaddah Mansour, SRF Alma Asic, HSO Birgitta Flogenfeldt, HSO Karin Lemberg, HSO Inge-Britt Lundin, HSO Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR Sirkka

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer, 1(8) Handläggare Gemensamt samråd nr 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sll.se Deltagare Minnesanteckningar möte nr 1 2013-01-24 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: torsdag 2013-01-24, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget,

Läs mer

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version 1(10) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 3 Tid: Torsdag 8 oktober

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 8 2015-10-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 1. Inför sommaren 2. Förändring av uppdrag inom HSO:s presidium 3. Samverkan SL Färdtjänst 4. Utbildning, seminarier, konferenser Ta plats

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli 1(8) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från extra samverkansråd avseende utredningen kring den framtida Färdtjänsten med länets intresse-organisationer för funktionshinderfrågor,

Läs mer

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 2 Tid: Torsdag 4 juni

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson 2017-03-29 Sidan 2 Tunnelbanans utbyggnad Grön linje byggs på 40-talet Sidan 3 Tunnelbanans utbyggnad Röd linje byggs på 50- och 60-talet Sidan

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 13 november 2009, kl 14.00-16.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset,

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2016-04-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar från rådsmöte den 30 januari 2013

Minnesanteckningar från rådsmöte den 30 januari 2013 MM MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Fastställt av (personlista)] [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från rådsmöte

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr.

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr. Agneta Jonsson, ordförande TR(S) Ingvar Rodin - DHR Önne Norberg Diabetesföreningen Ingrid Nordin Synskadades riksförbund Margreta Thelin Härnösands/Kramfors Strokeförening Louise Sohlin Gå och bada Stefan

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 8-686 397 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från respektive På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

HSO:s program för trafik

HSO:s program för trafik HSO:s program för trafik För personer med funktionsnedsättning är en fungerande kollektivtrafik av central betydelse. Oavsett funktionsnedsättning är det en rättighet att man ska kunna resa till och resa

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

PROTOKOLL 1(13) Underskrifter Paragrafer 1-10 Sekreterare. Ordförande. Justerande. Urban Clarin

PROTOKOLL 1(13) Underskrifter Paragrafer 1-10 Sekreterare. Ordförande. Justerande. Urban Clarin PROTOKOLL 1(13) Kommunala handikapprådet 2014-02-21 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, stadshuset, kl. 13.15 16.30 Beslutande Eva Andersson (S) kommunstyrelsen Ulrik Berg (M) byggnadsnämnden

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1.

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1. 1(3) Handläggare 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-19 Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 12 TN 2013-0483 Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av Länsplan

Läs mer

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 BILAGA 1 1 (8) Sjöfartspolitiska enheten Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer

Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer 1(4) Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 18 Svar på skrivelse från MP, S och V angående tillgängligheten på Citybanans stationer beskrivning

Läs mer

Tid: Torsdag , 13:00 16:00, förmöte för organisationerna mellan 12:00 13:00 Plats: TF på Lindhagensgatan 100, konferensrum T-Centralen

Tid: Torsdag , 13:00 16:00, förmöte för organisationerna mellan 12:00 13:00 Plats: TF på Lindhagensgatan 100, konferensrum T-Centralen 1(11) Handläggare Gemensamt samråd nr 4 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar vid Samverkansråd nr 4 med med länets organisationer för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer och

Läs mer