Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18"

Transkript

1 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan 100, konferensrum T-Centralen Deltagare: Från organisationerna: Amir Amirriazi, DHR Birgitta Flognfeldt, H SO/RTP-S Britt-Marie Färm, HSO/Mag- och tarmföreningen Göran Gustafson, SRF Jaan Kaur, DHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Leif Pehrson, SRF Lasse Persson, HSO/Neuroförbundet Bengt Jansson, HSOs kansli Lennart Karlsson, SRFs kansli Från trafikförvaltningen: Stefan Wallin, Sektionschef, SU/Sektion Ditte Kahlström Janson, Tillgänglighetsexpert, SU/Sektion Åsa Tivelius, Avtalscontroller, Enheten för sjötrafik (WÅAB) (punkt 4) Göran Malmsten, Chef för enheten för sjötrafik (WÅAB) (punkt 4) Karin Crawford, Redaktör, Ledningsstaben/Kommunikation (punkt 2) Dan Lorentzon, Revir (reklambyrå) (punkt 2) Gunnar B (??), Revir (reklambyrå) (punkt 2) Andreas Adelman, Konsult, TA/Försäljning och kundservice Carina Kling, Kommunikationsstrateg, FUT (punkt 3) Leif Thies, medlyssnar från projekt C30 (punkt 2) Eva Ness, Sektionsassistent, SU/Sektion Förhinder: Inge-Britt Lundin, HSO Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(7) Tomas Hellström, HSO/Stockholms dövas förening Hamaddah Mansour, SRFs kansli Mötesanteckningar 1. Inledning och godkännande av dagordning Stefan Wallin hälsade alla välkomna till dagens möte. Karin Crawford ersätter Lena Thaung Lindén i frågor om hållbar utveckling. 2. Presentation av Gult är fint Karin Crawford (se bilaga) Extra mycket ska satsas på att göra trafikförvaltningens tillgänglighetsarbete känt bland dem som har behovet, men även bland andra målgrupper som t.ex. medresenärer, som också är viktiga för att det ska bli enklare att resa. Samarbete sker med reklambyrån Revir. Trafikförvaltningen vill att alla som reser med kollektivtrafiken ska bli medvetna om att det görs mycket. Och att man ska förknippa gult med tillgänglighet. Gult är en kontrastfärg som används mycket. När texterna är klara får organisationerna se dessa. Ny dekal för prioriterade platser utökas med piktogram för gravid kvinna och person med gipsat ben för att påminna om att flera kan behöva dessa platser. Dekalen förses med en gul rand för att poängtera att gult är tillgänglighetsfärgen. På dekalerna kommer det även att finnas text på engelska (Priority seats). Dekalernas placering är anpassad för att inte skymma kameror som används i vagnarna. Skyltarna blir tydligare än tidigare. De gula markeringarna på sätena i pendeltågen kommer att finnas kvar. HSO tycker det är bra om markeringarna är enhetliga. Kampanjen syns först i de nya tunnelbanevagnarna. Dekalerna och piktogrammen kommer att finnas i alla tunnelbanevagnar. Trafikförvaltningen får återkomma om likvärdiga dekaler. SRF efterlyste taktila markeringar på ledstängerna för de prioriterade sittplatserna, samt även punktskrift. Viktigt att prioplatserna blir tydliga även för dem som ser dåligt eller inte alls. Trafikförvaltningen återkommer i dialog med SRF hur man lätt ska kunna hitta prioplatserna även som synskadad. En folder ska tas fram. Hur sak en sådan folder delas upp? Efter piktogram med kapitlen avdelade med rullstol, barnvagn etc. där man utifrån olika behov beskriver att hur man ska resa i trafiken? Eller ska foldern beskriva resandet efter trafikslag? En trafikslagsbaserad folder ska visa hur det fungerar vid hållplatser, ombord på bussar och tåg mm. HSO tyckte att de som inte har någon flik i foldern kan känna sig förfördelade. Bättre med trafikslag. SRF förordade piktogramförslaget. Man bör tänka efter vilka som behöver foldern. HSO tycker det blir för många flikar. SRF tog upp tillgänglighetsanpassning av reseplaneraren då man i resandet skulle utgå från behovet och inte från funktionsnedsättningen i sig, då kanske foldern ser annorlunda ut. Hörbar information? Vi får testa och prova, enligt Ditte Kahlström Jansson och se var vi landar. SRF tycker att man ska diskutera om det går att ta fram en folder utan flikar. Informationen som finns i reseplaneraren bör vara densamma i andra kanaler. Det bör även finnas information om

3 3(7) att man kan få glutenfria buller på WÅABs båtar, enligt SRF. Smått men viktigt som gör att resan känns mera tillgänglig. Enligt HSO har Västra Götaland andra indelningar, som genomsyrar allt deras tillgänglighetsarbete. Trafikförvaltningen undersöker. Trafikförvaltningen vill ha input och idéer från organisationerna. SRF berörde SL-kartan som bör göras helt tillgänglig för synskadade. Ditte Kahlström Jansson skickar bilder till Leif Thies. HSO tycker att alla bör använda samma gula markeringar. Tog de gula prickarna på sätena på pendeltågen som exempel. Trafikförvaltningen höll med. Nackdelen med prickarna är att man inte ser dem när någon sitter där. 3. Information E24 pendeltågstrafik och drift tillgänglighetskrav och social hållbarhet Andreas Adelman (se bilaga) Andreas Adelman är konsult och arbetar som kravställare i E24 upphandling av nya pendeltågsavtalet, avseende tillgänglighetskrav och social hållbarhet. Först gjordes idé och förstudie. Upphandlingen har påbörjats och sekretess råder. I det nya avtalet ska den framtida entreprenören även ta hand om förvaltning av depåer och därmed också fordonen. Personalen följer med över i ett nytt avtal. Enligt Järnvägsförordningen måste det finnas tågvärdar på pendeltågen. SRF frågade hur trafikförvaltningen säkrar att de som inte har vunnit, fortfarande sköter sig ordentligt även sista året, speciellt för dem som har hand om underhåll. Trafikförvaltningen gör besiktningar. har lämnat över stafettpinnen till Program och upphandling. Förfrågningsunderlaget beräknas gå ut 16/10. Anbudstiden löper till mitten på mars Under våren 2015 granskas anbuden. Beslut hösten Trafikstart beräknad till Då inträder ett års övertagandeprojekt. Avtalet gäller 10 år med option på 4 5 år. Projektet koordinerar den kunskap som finns ute på sektionerna. DHR frågade vilken RiTill, som gäller när avtalen blir så långa. Enligt trafikförvaltningen är det alltid vid var tid gällande RiTill som ska gälla. Entreprenören ska dessutom vara behjälplig i tillgänglighetsarbetet. Sådant som inte har fungerat, har man tagit höjd för i nya RiTill. När trafikförvaltningen vill ha organisationernas synpunkter får berörda skriva på sekretess innan diskussioner genomförs. DHR frågade om man ska behöva vänta på fungerande ramp på pendeltågen i 15 år. Trafikförvaltningen ska ta ställning till om den ramp som finns på X60B även kan monteras på de gamla tågen. Frågan hör inte hemma i den här upphandlingen, eftersom den inte omfattar fordon. Utbildningskraven i upphandlingarna är helt nya. Utbildning ska även ske i social hållbarhet, inte enbart tillgänglighet, utan också jämställdhet och jämlikhet. I paketet tas höjd för att olika bitar ska ingå. Trafikförvaltningen återkommer till organisationerna om detta. Frågan om ersättningstrafik har inte beslutats ännu. Enligt trafikförvaltningen hade trafikverket ansvaret för den ersättningstrafik som inte hade fungerat vid avstängning av tågtrafiken vid Spånga bl.a., som berördes av HSO. HSO frågade hur man gör det enkelt för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att köpa biljett. Frågan är inte löst men möjligheten att köpa biljett över disk kommer att finnas. Frågan ägs av trafikavdelningen. De ska se till att det finns personal på andra platser än bara i spärren.

4 4(7) Trafikförvaltningen ställer kravet i upphandlingen att blivande entreprenör ska följa vid varje tid gällande ny version av RiTill. Vid större justeringar kan det bli förhandlingar och ev. tilläggsavtal. Skyltarna, som ska visa var tågvärdarna står, är inte är tydliga, enligt DHR. Det bör även finnas bra hänvisningsskyltar vid hissarna. Vem betalar? I framtida avtal är det entreprenören, om kostnaderna är rimliga, enligt trafikförvaltningen. I avtalstexten ska det stå att entreprenörerna ska arbeta med tillgänglighetsutveckling. Entreprenörerna tar risker. Trafikförvaltningen ska inte behöva tänka på hur hög kostnaden kan bli. Underhållet på stationer och plattformar är inräknat. Snöröjningen ska fungera både på plattformarna och vid ingångarna på stationerna. Trafikverket sköter snöröjningen av stationer och plattformar, enligt trafikförvaltningen. Övriga ytor ansvarar entreprenören för. Enligt SRF bör man fundera på hur det ska se ut runt stationerna och arbeta mot att hitta bra lösningar. Joakim Swahn, tillgänglighetskonsult, stärker upp arbetet under remisstiden. Joakim Swahn har bl.a. varit med i tillgänglighetsarbetet för C30 och ska granska förfrågningsunderlaget gällande social tillgänglighet och hållbarhet. 4. Hur säkras att sjötrafikfrågorna kommer med i alla olika möten Åsa Tivelius och Göran Malmsten Trafikförvaltningens mål är att arbeta för att tillgänglighetsfrågorna kommer med i alla trafikslag. Nya RiTill innehåller kapitel om sjötrafik, som gör att frågorna måste tas upp i relevanta möten. Vid möte den 25 september ska man bestämma hur arbetet ska läggas upp. Stort fokus kommer att läggas på att dessa frågor ska komma med i alla sammanhang. Historiskt har WAÅB haft en lyckosam hantering när man skött dessa frågor själva, enligt Göran Malmsten. Nu blir WÅAB ett trafikslag i trafikförvaltningen som t.ex. buss och tunnelbana när WÅAB blir en trafikslagssektion från 1 januari Då behandlas tillgänglighetsfrågorna som idag genom och trafikavdelningen. DHR frågade vem som ska jobba med organisationerna när Åsa Tivelius, som gjort ett jättebra jobb, men inte hinner med att komma till mötena. Det är en av frågorna som ska behandlas på mötet om hur man kan effektivisera arbetet kring frågorna så att de fungerar bra och kommer upp i rätt sammanhang. Hela resan-visionen oavsett vilket trafikslag och kopplat till andra trafikslag vill förvaltningen få till. Ett jobb som vi har framför oss. Trafikförvaltningen återkommer till organisationerna. Organisationernas resa med elbåten Sjövägen planerar Åsa Tivelius för och mejlar förslag på datum till organisationerna. På fråga från förvaltningen om det är något annat organisationerna tycker att förvaltningen ska tänka på, svarade SRF att de tycker att samarbetet i huvudsak fungerar bra. Tillgänglighetsfrågorna finns på kartan. Sjötrafikfrågorna kommer att växa in i arbetet på ett bra sätt. Sedan kommer organisationerna att vara missnöjda även om man gillar WÅAB. DHR tycker också att samarbetet fungerat bra, men att organisationerna är oroliga för att sjötrafikfrågorna tappas bort. Organisationerna har inte fått någon information som man ev. skulle kunna ha synpunkter på. WÅAB frågor kan tas upp i resursgruppen. Anders Lissegårdh var mycket nöjd efter en resa han hade gjort. Men när Anders Lissegårdh hade gjort en resa tillsammans med Jaan Kaur, var Jaan Kaur inte lika

5 5(7) nöjd då en av ramperna var mycket brant. När rullstolen kom på glid, fick Jaan Kaur hjälp av två damer. Personalen hade inte agerat. Det fanns ingen personal vid Slussen som kunde hjälpa till, vilket var märkligt. Enligt Göran Malmsten är det frågan om två olika tekniska lösningar vid Djurgården och Slussen. Rampen vid Slussen måste ställas in rätt, för att det ska fungera bra. Enlig Jaan Kaur kom inte båten helt intill kajen när han skulle gå av. Göran Malmsten tar med sig synpunkterna till trafikentreprenören och ser till att de ställer in rampen rätt. Det finnas personal på plats. HSO framförde att det är viktigt att tiden stämmer vid anslutning färdtjänst, buss och båt så att man slipper sitta och vänta länge. Finns det någon lösning för bryggorna Mälartrafiken? Nej, svarade WÅAB. Intressant med resor från ett färdsätt till ett annat. Det ska förvaltningen ta upp. Enligt SRF kan man fortfarande få sitta i Sandhamn och vänta på färdtjänsttaxi eller buss för att det inte finns något samband. 5. Information från Förvaltning för utbyggnad av tunnelbana (FUT) Carina Kling Carina Kling arbetar med kommunikation och information på FUT. Ett 40-tal personer arbetar f.n. på FUT. Visade bilder på hur tunnelbanenätet kommer att se ut ca Gula linjen från Odenplan till Arenastaden blir en helt ny linje. Blå linjen kopplas mot Hagsätralinjen och Hagsätra blir blå istället för grön, som den är idag. Barkarby blir en knutpunkt för olika typer av spårtrafik, då även tunnelbanan kommer dit. Anledningen till att det görs en utbyggnad av tunnelbanan genom den stora förhandlingen, är att Stockholmsregionen växer med ca två SL-bussar per dag. Rekordsnabb förhandling genomfördes med berörda kommuner. Om de bygger bostäder bygger landstinget tunnelbana. Avtalet är undertecknat av staten, Stockholms läns landsting och de kommuner som berörs av tunnelbanesträckningen. T-Centralen och Slussen är tungt belastade. Genom dragning mot Hagsätra knyts de södra delarna av länet ihop. Del av finansiering kommer ske via ökad trängselskatt, som även införs på Essingeleden. De fyra sträckningarna beräknas vara klara Kommunerna jobbar för fullt för att få igång bostadsbyggandet. Linjerna kommer gå under jord. Bostäderna byggs ovan jord. Landstinget står för tåg och depåer. Samråd om sträckningar och stationer. En teknikkonsult jobbar med bästa sträckningar för spåren och bästa läge för stationer. Öppna samråd genomförs för de olika sträckningarna. Organisationerna är remissinstans och får gärna höra av sig till FUT. Samrådshandlingar för två samråd, som ska hållas i år kommer att skickas ut. FUT har egen hemsida, där allt information läggs ut, svarade Carina Kling DHR, som vill ha en länk på sl.se till FUTs hemsida. Det finns ett avtal om samarbete mellan FUT och trafikförvaltningen. RiTill är grundläggande för arbetet med tillgängligheten samt att man har många avstämningsmöten med deltagare från de båda förvaltningarna. Tunnelbanesektionen är med i arbetet. Thomas Sträng på sektion Trafikoch infrastrukturutveckling är koordinator åt FUT. Ylva Preutz Papantoni ägnar 15 % av sin arbetstid åt FUT. Hur försäkrar FUT att alla får veta att samråd kommer att ske och att man kan lämna synpunkter, frågade SRF. Genom annonsering och information kommer att skickas ut till organisationerna. FUT hoppas att medierna ska visa intresse och skriva om detta. FUT är

6 6(7) tacksam för möjligheten att ha organisationerna som informationskanal. Dessutom ska FUT gå ut med en enkel, digital enkät med generella frågor. Man ska också gå ut till taltidningar i länet. Viktigt att man tänker på att informationen ska nå ut till så många som möjligt, enligt SRF. Eva Ness skickar lista med uppgifter på organisationerna till Carina Kling för utskick. 6. Information om cykelutredning Ditte Kahlström Jansson Mötet den 13 oktober är mellan 12:30 14:30. DHR hade fått andra uppgifter. Ditte Kahlström Jansson kollar och återkommer. Säkerhet har tagit fram en riskanalys för hjälpmedel i kollektivtrafiken. En del i större utredning gällande risker, där organisationerna kommer in. Organisationerna kommer att få träffa konsult som ska hjälpa Thomas Ojala med utredningen. Fokus och diskussion ska tas upp på mötet 13 oktober. Vilka risker ser organisationerna om folk t.ex. får ta med sig cyklar på tunnelbanan, in på stationerna och in i fordonen. Det är viktigt att organisationerna lämna synpunkter. De som inte kan komma kan mejla synpunkter till Ditte Kahlström Jansson. Projektet har valt att begränsa utredningen till tunnelbanan. Arbetet görs, då politikerna vill att man ska kunna ta med sig cyklar i de ombyggda tunnelbanevagnarna. DHR påpekade att det är problem på pendeltågen idag när det gäller prioriterade platser. Problem med cyklar på pendeltågen ingår inte i det här arbetet. Efter tunnelbanan kan man koppla på andra synpunkterna till det arbetet. Alla synpunkter kan diskuteras på mötet den 13/ Presentation nollmätning Ditte Kahlström Jansson Trafikförvaltningen har genomfört en nollmätning för att ta reda på vad folk vet om vårt arbete med tillgänglighet. Det finns massor med information, som organisationerna gärna får ta del av. Alla trafikslag ingår i mätningen. I kommunikationsplanen för ingår arbetet med att ta reda på vad alla veta om vårt arbete med att göra kollektivtrafiken mera tillgänglig för alla. En nollmätning görs för att ta reda på vad folk tycker och för att få veta vad man står idag. Man får ett utgångsläge som sedan ligger till grund för en ny mätning om 1 2 år för att då få se om kunskapen om vårt tillgänglighetsarbete har ökat. I kommunikationsplanen finns mål inlagda för vissa grupper som trafikförvaltningen inte har kännedom om. Nollmätningen är till för att kunna justera målen efter verkligheten. Det finns en panel på 125 personer med olika funktionsnedsättningar, berättade Ditte Kahlström Jansson. Det har kommit in flera nya. 101 har svarat äldre inom spannet år. Genom den här mätningen vet vi vad vi ska jobba med, Målet bör vara att 100 % ska känna till det tycker SRF. Ditte Kahlström Jansson tar med sig synpunkterna till Ylva Preutz Papantoni. Det finns t o m personer med funktionsnedsättning som inte känner till att det finns ledsagning. Gult är fint-kampanjen känns helt rätt i tiden. HSO vill ha frågorna för att prata vidare i organisationen. SRF undrade över sammansättning på tillgänglighetspanelen. Det är Markör som har det underlaget, svarade Ditte Kahlström Jansson. Det är en övervikt av personer från Astma- och Allergiförbundet, varför vi behöver få in flera andra grupper i panelen. Konsulterna får gå insiktsutbildningen på obetald tid. Det är svårt att få till 100 %, då omsättningen på konsulter är stor. Broschyren om Gult är fint ska gå ut till

7 7(7) färdtjänstresenärer. Vi måste få hjälp med spridningen så att äldre får veta att de kan resa med oss. 8. Presentation typresor Ditte Kahlström Jansson Typresor innebär att 10 personer med någon form av funktionsnedsättning och 10 observatörer gör 10 exakt lika resor. Frågan är om vi ska fortsätta genomföra typresor? Är det värt det? Hur ska vi redovisa nyckeltal? Under årens lopp har förväntningarna ökat då kanske resultatet inte blir det man önskar sig, enligt HSO, som också tycker det behövs flera resor för bättre resultat. Om man inte följer samma personer över åren blir ju siffrorna preliminära tyckte SRF. Att göra statistik av ett sådant underlag är tveksamt. HSO tycker det finns något att arbeta vidare med och det är bra att kunna berätta för medlemmar att det finns. Organisationerna kan få ta del av ytterligare underlag. Enligt Anders Lissegårdh finns det tyvärr medlemmar som tycker att Anders förstör för dem, genom att resa med kollektivtrafiken. Idag är typresor ingen bra mätmetod. Det var ETT försök att mäta. Trafikförvaltningen har frågat runt i landet och det finns ingen annan metod, enligt Stefan Wallin. HSO frågade om det finns några allergiker eller personer med kognitiva besvär i undersökningen. Vid mätningen 2011 fanns 2 personer med kognitiva nedsättningar men det påverkade resultatet på ett för positivt sätt så att det inte gick att jämföra resultatet med mätningen från Tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter behöver mätas med andra parametrar än tillgänglighet för personer med t.ex rörelsehinder. SRF tycker det är bra att mäta hur folk upplever tillgängligheten. Trafikförvaltningen återkommer i frågan. Ditte Kahlström Jansson har v b HSOs fråga om hur förarna ska bete sig. till entreprenören Keolis. 9. Frågor från organisationerna SL Webb - SRF När SL Webb skull arbetas om fick organisationerna kolla, testa och lämna synpunkter. SRF tycker inte att man har tagit vara på synpunkterna. Varför fick organisationerna frågan när de ändå inte bryr sig om synpunkterna som kommer in? Så ska det inte gå till. Bussförarutbildning vet inte vad som sades i den frågan. Kommentar på Svenska dagbladets artikel i dagens tidning angående SLs dåliga ekonomi. Ingen hade hunnit läsa artikeln. Det är en politisk fråga hur resurserna ska tas fram och trafikförvaltningen vet idag inte vad som ev. kommer att beslutas. Den skattefinansierade delen har minskat genom åren från tidigare 50 % till idag ca 45 %. Stefan Wallin tackade deltagarna för kloka kommentarer som gör att arbetet utvecklas dag för dag och avslutade mötet. Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken Din färdtjänst Nr 1 April 2011 En tidning för dig som åker med Färdtjänsten i Stockholms län Målet är kollektivtrafik för alla Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Innehåll 1. HSO:s Årsmöte HSO håller årsmöte måndagen den 16 maj 2. HSO:s representanter HSO:s representanter utsedda till referensgrupp Hjälpmedel

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 5 Datum 2013-04-09 Diarienr Annica Kjellin Minnesanteckningar Medlemsmöte 2013-03-20 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Deltagare finns bifogad Upphandling 2014 Utskick 130314 Utskick

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 Nu hjälps vi åt! Att få vara självständig,

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 1. I blickfånget Brev från ordföranden: vårväder och mediebrus Nästan gratis Office-program Initiativ för en säkrare tunnelbana från SRF

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 1. Ordförandebrev 2. Kansliet informerar Påminnelse: priserna för att hyra föreningslokalen på S:t Göransgatan 82 A har höjts from 1/1

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 1. Ordförandens rader 2. Kansliet informerar Ny samordnare till kulturförvaltningens samverkansråd. Samverkan med Stockholms läns landsting

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Datum 2014-02-05 Identitet RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Detta dokument beskriver rutinerna mellan SL och reklamentreprenören samt trafikentreprenören avseende reklam-/marknadsaktiviteter.

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011 1. Kansli Lediga lokaler Kerstin går Helén kommer! Nya kanslichefen presenterar sig 2. Hälso- och sjukvård Läkemedelsverket Upphandling

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 1. Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander xxxx-xx-xx 1 (5) Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln Närvarande: Mikael Edlund, Lena Ilhag, Richard Karlsson (FP ersättare för Erika Rydja Sanvik)

Läs mer

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(14) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,..., _.,, Danderyds kommun K 1 ( ö p p e p ) Samrad

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar.

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST nnnnnnnnnn N ÖCKERÖ KOMMUN 475 80 Öckerö ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Personuppgifter Namn Personnummer Adress Telefon (även riktnummer) Postadress Folkbokföringskommun Eventuell god man/förvaltare, ombud eller

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2010-09-21 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-09-21 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013

Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 BILAGA 1 1 (8) Sjöfartspolitiska enheten Funktionshinderspolitiken - genomförda insatser 2013 Delmål 1 Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer