RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011"

Transkript

1 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: Annelie Önnerud Åström Tel:

2 Om undersökningen OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Jernhusen och består av en mätning gällande allmänhetens syn på City, Centralstationsområdet samt förslaget till Station Stockholm City. MÅLGRUPP Allmänheten boende i Stockholms län, 18 år+ GENOMFÖRANDE Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Sverigepanel (webbpanel) under perioden december 2011 Undersökningen omfattar totalt intervjuer totalt i Stockholms län, varav 645 intervjuer med boende i Stockholms stad (Stockholms kommun). Undersökningsresultatet har viktats för att korrekt återspegla befolkningen i Stockholms län. 2

3 Om dagens Cityområde

4 Stockholms län Invånarna i länet är mest nöjda med närheten till vatten och minst nöjda med bostäder och biltrafik Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du idag generellt med hur följande fungerar för dig i centrala Stockholm? Referensvärde 2010(topbox, Nöjda) Närheten till vatten (Mälaren, Saltsjön etc.) 45% 36% 13% 3% 0% 3% 84% Promenadstråk och gatumiljö 11% 50% 24% 10% 2% 4% * Park- och grönområden 16% 44% 25% 7% 2% 5% 62% Kollektivtrafiken (tunnelbana, bussar, pendeltåg, spårvagnar etc.) 15% 43% 19% 14% 5% 3% 58% Området kring Centralstationen, och själva Centralstationen 3% 21% 35% 26% 8% 6% 26% Biltrafiken 2% 9% 24% 31% 26% 8% 21% Tillgången till bostäder 3% 8% 19% 21% 33% 16% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd BAS: Stockholms län (n=1 439) * = Nytt svarsalternativ 4

5 Stockholms stad Invånarna i Stockholms stad är nöjdare med kollektivtrafiken och mindre nöjda med Centralen Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du idag generellt med hur följande fungerar för dig i centrala Stockholm? Referensvärde 2010(topbox, Nöjda) Närheten till vatten (Mälaren, Saltsjön etc.) 48% 33% 14% 3% 0% 2% 87% Park- och grönområden 22% 45% 21% 8% 2% 68% Promenadstråk och gatumiljö 14% 52% 21% 10% 2% 1% Kollektivtrafiken (tunnelbana, bussar, pendeltåg, spårvagnar etc.) 16% 48% 16% 13% 6% 1% 65% Området kring Centralstationen, och själva Centralstationen 2% 21% 34% 29% 9% 5% 27% Tillgången till bostäder 5% 10% 21% 23% 33% 8% 20% Biltrafiken 2% 10% 26% 31% 23% 8% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Stockholms stad (n= 645) Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd 5

6 Kollektiv- och biltrafik dominerar gällande vad politikerna behöver åtgärda för ett bättre framtida centrala Stockholm Fråga: Vilken enskild fråga/område tycker du är viktigast att ansvariga politiker åtgärdar, för att skapa ett bättre, framtida centrala Stockholm för dig? BAS: Samtliga 6

7 Bostäder, skyskrapor, kollektivtrafik - saker som flera upplever saknas i Stockholm som andra attraktiva storstäder har Fråga: Finns det något du tycker saknas i centrala Stockholm idag, som andra attraktiva storstäder har? BAS: Samtliga 7

8 Om Västra City/Stationsområdet

9 Exponerat område Följande frågor kommer handla mer specifikt om området kring Centralstationen, och själva Centralstationen. Titta på följande bild för att se vilket område vi menar: Det handlar alltså om området mellan Kungsbron och Tegelbacken, väster om Vasagatan och öster om Klara sjö. Frågorna avser hela platsen, dvs. de kommer att kretsa kring både vägar, stationsområdet, stationen och byggnader m.m. 9

10 Drygt fyra av tio i länet brukar befinna sig i vid Centralen en gång/vecka eller oftare fler bland boende i staden Fråga: Hur ofta brukar du befinna dig i området kring Centralstationen och/eller Centralstationen? Referensvärde 2010 Dagligen 9% 10% 8% 8% Flera gånger/vecka 16% 20% 14% 19% En gång/vecka 18% 22% 15% 15% Någon gång/månad 31% 30% 35% 33% Stockholms län (n=1 439) Mer sällan 24% 18% 27% 25% Stockholms stad (n=645) Aldrig Vet ej 1% 1% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Samtliga 10

11 Krävs en mix av många olika saker kring Centralen för att området ska bli en mer naturlig del av City Fråga: Vad tror du krävs för att området kring Centralstationen, och själva Centralstationen, i framtiden ska bli en mer naturlig, och attraktiv, del av Stockholms City? BAS: Samtliga 11

12 Stockholms län Nio av tio i länet instämmer i att området är ganska stressigt samt att området mest fungerar som en sluss Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påståenden om området kring Centralstationen, och själva Centralstationen? Området är ett ganska stressigt område, där människor och trafik håller ett högt tempo Området fungerar mest som en sluss, på väg till eller från något 59% 57% 33% 35% 4% 1% 3% 4% 1% 3% Referensvärde 2010 (topbox, Instämmer) 93% 92% Området är inget ställe man stannar mer än nödvändigt i, man vill helst ta sig därifrån 50% 35% 10% 2% 4% 78% Området är ganska slitet och nedgånget, i behov av upprustning 41% 41% 9% 2% 6% 82% Området är ganska ödsligt och ogästvänligt vissa tider på dygnet 40% 33% 10% 3% 13% 66% Området fungerar som en bra mötesplats idag 10% 39% 33% 13% 6% 67% Området är en effektiv trafikplats, där resenärer och bilister tar sig fram smidigt 4% 23% 36% 28% 9% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Stockholms län (n=1 439) Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd från Tar helt avstånd från Vet ej 12

13 Stockholm stad In princip inga skillnader jämfört med boende i Stockholm stad Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påståenden om området kring Centralstationen, och själva Centralstationen? Området fungerar mest som en sluss, på väg till eller från något 56% 37% 5% 1% Referensvärde 2010 (topbox, Instämmer) 90% Området är ett ganska stressigt område, där människor och trafik håller ett högt tempo 59% 33% 5% 1% 2% 93% Området är inget ställe man stannar mer än nödvändigt i, man vill helst ta sig därifrån 53% 33% 10% 2% 2% 76% Området är ganska slitet och nedgånget, i behov av upprustning 41% 43% 10% 2% 5% 80% Området är ganska ödsligt och ogästvänligt vissa tider på dygnet 43% 32% 11% 3% 11% 66% Området fungerar som en bra mötesplats idag 8% 39% 33% 16% 4% 70% Området är en effektiv trafikplats, där resenärer och bilister tar sig fram smidigt 2% 23% 39% 28% 8% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd från Tar helt avstånd från Vet ej BAS: Stockholm stad (n=645) 13

14 Nio av tio invånare i länet tycker att det är viktigt att området kring Centralen ger ett positivt första intryck för nya besökare Fråga: Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att området kring Centralstationen, och själva Centralstationen, ger ett positivt första intryck av centrala Stockholm för nya besökare i staden? Referensvärde 2010(topbox, Viktigt) Stockholms län (n=1 439) 56% 36% 5% 1% 88% Stockholm stad (n=645) 58% 35% 5% 1% 0% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket viktigt Ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Mycket oviktigt Vet ej BAS: Samtliga 14

15 Exponerat område Det har byggts en del nya byggnader i området kring Centralstationen, Klarabergsplan, Vasagatan och Kungsbron (se bilderna). Byggnaderna innehåller bl.a. kontor, kongresscenter och hotell. 15

16 Två av tre invånare i länet är positiva till att det byggs nya byggnader i området Fråga: Vilken är din generella inställning till att det byggs nya byggnader i detta område? Referensvärde 2010 (topbox, Positiva) Stockholms län (n=1 439) 29% 36% 19% 9% 3% 2% 69% Stockholm stad (n=645) 31% 35% 18% 11% 3% 1% 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Vet ej BAS: Samtliga 16

17 Exponerat område Flera av dessa nya byggnader med kongresscenter och hotell - ingår i Stockholm Waterfront Congress Center 17

18 Drygt fyra av tio invånare i länet är generellt positiva till de nya byggnaderna i Stockholm Waterfront Congress Center Fråga: Vilken är din generella inställning till dessa nya byggnader i Stockholm Waterfront Congress Center? Stockholms län (n=1 439) 16% 30% 26% 14% 7% 8% Stockholm stad (n=645) 18% 27% 25% 16% 9% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Vet ej BAS: Samtliga 18

19 Stockholms län Nio av tio invånare i länet tycker området behöver bli tryggare och mer av en naturlig mötesplats *FrågaI vilken grad instämmer du i följande påståenden om vad som i framtiden krävs för att göra området kring Centralstationen till en mer naturlig, och attraktiv, del av Stockholms City? Området behöver bli en tryggare och mer gästvänlig plats oavsett tid på dygnet 70% 22% Referensvärde 2010 (topbox, Instämmer) 2% 0% 5% *Området behöver bli mer av en naturlig mötesplats för resenärer och invånare 55% 36% 4% 1% 5% 83% Området behöver erbjuda ett attraktivt utbud av restauranger, barer, nöjen/uteliv etc. 44% 40% 9% 2% 5% *Området behöver innehålla en bra mix av kontor, boende och butiker/service 46% 38% 9% 2% 5% 84% Området behöver bli en stadsdel med modern arkitektur och stadsmiljö 32% 39% 16% 5% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Stockholms län (n=1 439) Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd från Tar helt avstånd från Vet ej *Modifierad fråga jmf med

20 Stockholms stad Invånare i staden instämmer i högre grad i att området behöver bli mer mötesplats, tryggare och ha en bra mix *FrågaI vilken grad instämmer du i följande påståenden om vad som i framtiden krävs för att göra området kring Centralstationen till en mer naturlig, och attraktiv, del av Stockholms City? Referensvärde 2010 (topbox, Instämmer) Området behöver bli en tryggare och mer gästvänlig plats oavsett tid på dygnet 73% 22% 1% 3% *Området behöver bli mer av en naturlig mötesplats för resenärer och invånare 55% 39% 3% 1% 2% 84% *Området behöver innehålla en bra mix av kontor, boende och butiker/service 48% 39% 8% 2% 2% 87% Området behöver erbjuda ett attraktivt utbud av restauranger, barer, nöjen/uteliv etc. 44% 42% 10% 2% 2% Området behöver bli en stadsdel med modern arkitektur och stadsmiljö 33% 39% 19% 6% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Total Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd från Tar helt avstånd från Vet ej *Modifierad fråga jmf med

21 Om platsen kring Hotell Continental och Centralplan

22 Exponerat område Följande frågor kommer handla mer specifikt om området kring Centralplan/Vasagatan. Titta på följande bilder för att se vilket område vi menar: Vy över platsen kring Hotell Continental och Centralplan Vy mot dagens hotell från Vasagatan Vy från Centralplan Vy mot Klarabergsviadukten Med hotellet i bakgrunden Trappan mellan Klarabergsgatan och Vasagatan Det handlar alltså om området och kvarteren i nära anslutning till Centralstationen. Bakom dagens hotell vid Klara Västra Kyrkogatan 22

23 Invånarna i staden är mer negativt inställda till områdets byggnader/arkitektur Fråga: Vilken är din generella inställning till det visade...området som helhet 2% 14% 29% 41% 13% 1%...områdets gatumiljö 1% 7% 23% 47% 21% 1% områdets byggnader/arkitektur 2% 13% 25% 43% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Vet ej BAS: Stockholm stad (n=645) 23

24 Krävs en mix av olika saker i området för att området ska bli en attraktivare del av City Fråga: Vad, om något, skulle du vilja förändra i det visade området, för att det ska bli en attraktivare del av Stockholms City? BAS: Samtliga 24

25 Om projektet Station Stockholm City

26 Närmare fyra av tio länsinvånare har hört om arbetet med Station Stockholm City Fråga: På platsen kring Centralplan/Vasagatan, mitt emot Centralstationen, pågår arbetet med att bygga nya Station Stockholm City. När arbetet med Citybanan är klart 2017, kommer pendeltågsresenärerna att flytta till Station Stockholm City, istället för att åka till/från Centralstationen (som idag). Från nya stationen kommer du som resenär enkelt även kunna nå tunnelbanan men även fjärrtågen på Centralstationen via befintlig tunnel under Vasagatan (som kommer att moderniseras). Fråga: Har du hört talas om arbetet med Station Stockholm City, ibland benämnd vid kvartersnamnet Orgelpipan 6? 4% 38% Ja Nej 59% Vet ej BAS: Samtliga 26

27 Modernare, bättre, enklare sammanfattar de spontana förväntningarna på den färdigbyggda Station City Fråga: Vilka spontana förväntningar har du på Station Stockholm City, när den är färdigbyggd? Vad hoppas du att den kommer att kännetecknas av? BAS: Samtliga 27

28 Exponerat koncept Du kommer nu att få läsa en beskrivning som handlar om Station Stockholm City, och se bilder på några förslag på hur stationen kan komma att se ut. Efter detta kommer du att få besvara några frågor om din inställning till Station Stockholm City. Vy från centralplan Byggnadens tre funktioner; station, hotell och bostäder Station Stockholm City innehåller station i de nedre våningarna, hotell i mitten och två våningar med bostäder på taket. 28

29 Exponerat koncept (2) - Station Stockholm City ger en samlad station närmare citykärnan och länkar därmed Centralstationsområdet till Sergels Torg - Den föreslagna byggnaden blir cirka 7 meter högre än den befintliga byggnaden på platsen, eller motsvarande två våningar. Analyser visar att huset inte påverkar stadens siluett märkbart. Vy från Klarabergsgatan/Åhléns - Stationens entréer placeras i hörnen med tydlig utformning för att synas bra på håll. Entrén vid Klarabergsgatan Stationsrummet, uppgång mot Klarabergsgatan Entrén vid Vasagatan Stationsrummet vid entré Vasagatan 29 - Stationsrummet går tvärs genom byggnaden med en entré vid Klarabergsgatan och en vid Vasagatan, där takhöjden blir tre våningar hög. Rulltrappor leder ner till tunnelbaneplanet och Citybanan. - I entréplanen finns även butiker och caféer som nås både inifrån stationen eller från gatan. Hotellet är integrerat i stationen och nås där via en lounge-/bardel, men har även egna entréer vid Vasagatan och Klarabergsgatan. Bostäderna får entré från Klara västra Kyrkogata.

30 Exponerat koncept (3) Fasaden blir till stora delar glasad i stationsdelen och hotellets nedre våningar. Övrig fasad är glasad med ett tunt metallnät bakom som ger fasaden en kopparliknande kulör. Vy från centralplan Vy från centralplan - Kvällstid är fasaden svagt belyst, vilket tillsammans med ljuset från verksamheterna inne i byggnaderna, gör hela huskroppen svagt lysande. Tanken är att byggnaden ska synas eftersom den innehåller en offentlig funktion (stationen), men måste även fungera med den kringliggande bebyggelsen och stadsmiljön. - De blandade funktionerna i huset ska tillsammans med utformningen bidra till att öka tryggheten, orienterbarheten och attraktiviteten i området. Fler människor kommer att röra sig genom och kring stationen i princip dygnets alla timmar. 30

31 Känns bra/bättre, modernt, snyggt många spontant positiva röster direkt efter konceptvisningen Fråga: Vi ber dig att skriva ned dina spontana tankar och känslor som du fick när du nu sett och läst beskrivningen av Station Stockholm city. Du kan skriva vad som helst som du tänkte på. BAS: Samtliga 31

32 Två av tre länsinvånare tyckte bra om beskrivningen Fråga: Tänk nu på beskrivningen av Station Stockholm City avseende stationsfunktionen, stationsrummets känsla och husets arkitektur. Vad tyckte du totalt sett om det? Stockholms län (n=1 439) 26% 41% 14% 11% 6% 3% Stockholm stad (n=645) 24% 43% 14% 12% 6% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag tyckte mycket bra om det Jag tyckte ganska bra om det Varken eller Jag tyckte inte om det Jag tyckte inte alls om det Vet ej BAS: Samtliga 32

33 Åtta av tio länsinvånare instämmer i att Station City ommer att bli ett viktigt komplement för en växande regions behov Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påståenden om beskrivningen av Station Stockholm City? Station Stockholm City kommer att bli ett viktigt komplement för att klara en växande Stockholmsregions behov av kollektivtrafik Att Station Stockholm City även innehåller bostäder är bra, så att fler kan bo i innerstaden Station Stockholm Citys stationsrum känns luftigt och lättöverskådligt för resenären Station Stockholm Citys stationsrum känns attraktivt och modernt för alla Station Stockholm City kommer att bidra till att ge ett positivt första intryck av centrala Stockholm för nya besökare i staden Station Stockholm City blir en station värdig en modern, europeisk storstad 49% 46% 40% 37% 39% 38% 34% 30% 35% 36% 34% 34% 4% 2% 11% 10% 6% 8% 8% 3% 14% 11% 6% 10% 7% 10% 6% 11% 10% 12% Station Stockholm City passar bra in i på denna plats i staden 37% 32% 12% 10% 9% Station Stockholm City kommer att bidra till en ökad trygghet och ge ett lyft till den omkringliggande stadsmiljön Station Stockholm City kommer att bidra till att stadsdelens arkitektur och miljö förbättras 28% 31% 39% 34% 11% 13% 5% 11% 18% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd från Tar helt avstånd från Vet ej BAS: Stockholms län (n=1 439) 33

34 Om det skulle genomföras en folkomröstning, så skulle två av tre länsinvånare rösta för att Station City skulle genomföras Fråga: Lek med tanken på att det skulle genomföras en folkomröstning bland invånare i Stockholms län, om huruvida man vill att det tidigare beskrivna Station Stockholm City ska genomföras, eller inte genomföras. Hur skulle du rösta? Jag skulle rösta att förslaget till Station Stockholm City ska genomföras 66% 66% Jag skulle rösta att förslaget till Station Stockholm City inte ska genomföras 16% 17% Stockholms län (n=1 439) Stockholms stad (n=645) Vet ej 19% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Total 34

35 Majoriteten åker kollektivt Fråga: På vilket sätt brukar du vanligtvis ta dig in till centrala Stockholm? Jag åker oftast kollektiva färdmedel (pendeltåg, tunnelbana, buss, spårväg etc.) 71% 68% Jag åker oftast bil Jag cyklar oftast Jag promenerar oftast Befinner mig sällan/aldrig i centrala Stockholm Vet ej 15% 10% 4% 7% 5% 11% 4% 2% 1% 1% Stockholms län (n=793) Stockholms stad (n=645) 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Total 35

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Samråd om förslag till detaljplan för Orgelpipan 6 mm i stadsdelen Norrmalm

Samråd om förslag till detaljplan för Orgelpipan 6 mm i stadsdelen Norrmalm MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-12-19 Handläggare: Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-01-17 p.13 Samråd om förslag till detaljplan

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 364 kvm. Yta Våning 364 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse, Nationalarenan 6 Uppförande av shoppingcenter

Tjänsteskrivelse, Nationalarenan 6 Uppförande av shoppingcenter SOLNA STAD 2011-05-11 Stadsbyggnadsförvaltningen SID 1 (6) SBN/2011:267 TJÄNSTESKRIVELSE Tjänsteskrivelse, Nationalarenan 6 Uppförande av shoppingcenter Förslag till beslut i stadsbyggnadsnämnden Sammanfattning

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 810 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 440 kvm. Yta Våning 440 kvm Plan 4 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Ekholmsvägen 88. Industri, m 2, Stockholm, Skärholmen. Webbadress:

Ekholmsvägen 88. Industri, m 2, Stockholm, Skärholmen. Webbadress: Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/269058 Ekholmsvägen 88 Industri, 1050-1229 m 2, Stockholm, Skärholmen Denna lokal ligger i källarplan i centrala Skärholmen, nära butiksstråket vid Skärholmsgången. Lokalen

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Slussen 1, Slussplan Malmö

Slussen 1, Slussplan Malmö Slussen 1, Slussplan Malmö Adress: Slussplan 1, 5-7 samt 9 211 30 Malmö Byggnadsår: 2011-2013 Lokalyta ca: 55-291 kvm Rumshöjd ca: 2,4 5,49 meter exkl. installationer Tillträdesdatum: Hösten/Vintern 2013

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Fleminggatan 3 9. Kontor, 612 m 2, Stockholm, Kungsholmen. Webbadress:

Fleminggatan 3 9. Kontor, 612 m 2, Stockholm, Kungsholmen. Webbadress: Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/275344 Fleminggatan 3 9 Kontor, 612 m 2, Stockholm, Kungsholmen Fleming 7 är en av Stockholms mest optimala kontorsfastigheter. Ett smart alternativ för den som söker

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 15, Solna/Arenastaden 269 kvm. Häftig lokal med glaspartier från golv till tak! Yta: 269 kvm Typ av lokal: Kontor

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 15, Solna/Arenastaden 269 kvm. Häftig lokal med glaspartier från golv till tak! Yta: 269 kvm Typ av lokal: Kontor Häftig lokal med glaspartier från golv till tak! Yta: 269 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (7) Om lokalen I Arenastaden växer en av norra Europas mest moderna stadsdelar fram, en plats som kommer att sjuda

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV /4576 Markör Sammanfattning ( av 3) Kännedom t känner 57 procent till projektet (69 procent, 58 procent övrig allmänhet och 5 procent

Läs mer

Regi ncity Syd Idekoncept oktober 2011

Regi ncity Syd Idekoncept oktober 2011 RegionCity Syd Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 Brofästet nya Götaälvbron VG Regionens planerade regionens hus Högre exploatering vid brofästet Bussterminal Bangårdsviadukten Station

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Tydlig profil i centrala och genuina kvarter

Tydlig profil i centrala och genuina kvarter Tydlig profil i centrala och genuina kvarter En unik plats i händelsernas centrum Mitt i Solna, intill centrum och den genuina atmosfären i gamla Råsunda, byggs nya levande kvarter. Entrén till stadsdelen

Läs mer

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt!

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt! Ny översiktsplan Om Borås framtid i korthet Vi vill höra din åsikt! www.boras.se/oversiktsplan Övergripande strategier Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446 12 FÖRSLAG: ALLÉN En allé ett diagonalt huvudstråk genom kvarteret bidrar till att binda samman vällingby Centrum med Blackeberg. allén delar sig runt parken kring dammen och sträcker sig runt det nya

Läs mer

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7 Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Typ Kontor Storlek 1132 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Dalvägen 24, Solna/Arenastaden 145 kvm. Butiksläge mitt i Arenastaden! Yta: 145 kvm Typ av lokal: Butik

SOLNA/ARENASTADEN. Dalvägen 24, Solna/Arenastaden 145 kvm. Butiksläge mitt i Arenastaden! Yta: 145 kvm Typ av lokal: Butik Butiksläge mitt i Yta: 145 kvm Typ av lokal: Butik Sidan 1 (7) Om lokalen I Arenastaden växer en av norra Europas mest moderna stadsdelar fram, en plats som kommer att sjuda av liv från morgon till kväll.

Läs mer

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge Huvudstagatan 5 Kontor i rätt läge Lokalbeskrivning Välkommen till kontor i toppskick på Huvudstagatan 5 På Huvudstagatan 5 i Solna erbjuds nu fina kontor i toppskick på plan 5-8 i fastigheten. Varje våningsplan

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Esplanaden 3E Sundbyberg 186 och 230 kvm kontor

Esplanaden 3E Sundbyberg 186 och 230 kvm kontor Esplanaden 3E Sundbyberg 186 och 230 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3E Yta Våning 186 kvm plan 6 230 kvm plan 4 230 kvm plan 5 Lokalernas utformning 230 kvm, plan 4 och 5: På 230 kvadratmeter

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S)

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Utlåtande 2011:18 RV (Dnr 316-1080/2010) Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor

Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6C Yta: 739 kvm Våning: 3 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

LEDIGA LOKALER PÅ FAGERSTAGATAN 21

LEDIGA LOKALER PÅ FAGERSTAGATAN 21 LEDIGA LOKALER PÅ FAGERSTAGATAN 21 5000-12000 Kvm Lunda företagsområde Västra Stockholm Välkommen till ett välordnat företagsområde med goda kommunikationer i västra Stockholm! DELA TAK MED SVERIGES STÖRSTA

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 23, Solna/Arenastaden 101-313 kvm. Butiksläge mitt i Arenastaden! Yta: 101-313 kvm Typ av lokal: Butik

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 23, Solna/Arenastaden 101-313 kvm. Butiksläge mitt i Arenastaden! Yta: 101-313 kvm Typ av lokal: Butik Butiksläge mitt i Yta: 101-313 kvm Typ av lokal: Butik Sidan 1 (7) Om lokalen Butiksentrén mot Evenemangsgatan är tydlig och väl annonserad. Som besökare möts man av en varm känsla som förmedlas genom

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7 På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Typ Kontor Storlek 457 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning och värd.

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 17, Solna/Arenastaden 269 kvm

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 17, Solna/Arenastaden 269 kvm Lokal med glaspartier från golv till tak! Perfekt för det kreativa kontoret. Takhöjden är ca 3,5 m. Yta: 269 kvm Typ av lokal: Kontor/showroom Sidan 1 (6) Om lokalen I Arenastaden växer en av norra Europas

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Agavägen 58 Lidingö kvm Kontor. Lidingö Hälsans Ö. Christine Wuopio. Uthyrare

Agavägen 58 Lidingö kvm Kontor. Lidingö Hälsans Ö. Christine Wuopio. Uthyrare Lidingö Hälsans Ö Här hittar du en lokal på totalt 2800 kvm fördelat på 524 på plan 4 och resterande plan 2270 kvm på plan 5. BESKRIVNING Närhet till city och närhet till natur och vatten skapar en särskild

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET berget och brödet det lilla brödet den stora tuggan tog kvar blev

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Stolt historia, passionerad framtid

Stolt historia, passionerad framtid Nya kvarter växer fram Bostäder och kontor Stolt historia, passionerad framtid Där Råsunda är som allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer