I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet."

Transkript

1 I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

2 2

3 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör många människor, som invånare i staden och som resenärer. Vi ville veta vad som rörde sig i huvudet på stockholmarna när det gäller utvecklingen av Stockholm i allmänhet och Centralstationsområdet i synnerhet. I augusti 2010 genomförde vi därför en fokusundersökning tillsammans med undersökningsföretaget Novus för att ta reda på just det boende i Stockholms stad och län, 16 år och äldre, intervjuades. Här är deras svar i sammandrag.

4 4 Kollektivtrafik är viktigare än fler bostäder.

5 Fråga: Hur viktigt eller oviktigt är följande för dig, när du tänker på en framtida utveckling av centrala Stockholm? Stockholms län Att park- och grönområden bibehålls i centrala Stockholm 62% 30% 4% Att kollektivtrafiken byggs ut ytterligare 51% 35% 10% Att centrala Stockholm görs mer tillgänglig/ framkomlig för fotgängare och cyklister 33% 41% 19% 5% Att det byggs mer bostäder i centrala Stockholm 24% 27% 28% 12% 6% Att området kring Centralstationen och själva Centralstationen, moderniseras 15% 37% 31% 10% Att det byggs mer på höjden i centrala Stockholm 18% 25% 24% 15% 16% Att centrala Stockholm görs mer tillgänglig/framkomlig för bilister 8% 25% 19% 27% 20% % Mycket viktigt Ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Mycket oviktigt Vet ej Källa: Novus

6 6 Stockholm får inte stanna.

7 Fråga: Stockholmsregionen växer, och varje år ökar antalet invånare i Stockholms län. Som invånare i en huvudstadsregion ställs man ibland inför frågan om hur staden på bästa sätt kan växa i takt med antalet invånare. Vilket av följande påståenden passar bäst in på dig? Jag vill gärna att centrala Stockholm bevaras intakt såsom det ser ut idag 13% 10% Jag vill gärna att centrala Stockholm utvecklas och att vissa förändringar genomförs 69% 73% Jag vill gärna att centrala Stockholm utvecklas och att stora förändringar genomförs 15% 15% Vet ej 3% 2% % Stockholms län Stockholms stad Källa: Novus

8 8 Få tyckare förmedlar inte det alla känner.

9 Fråga: Ibland talas det i medierna om olika protester i samband med planering av, eller diskussioner kring, hur centrala Stockholm ska utvecklas. Det kan handla om protester mot planer på nya eller förändrade områden/byggnader, nya vägar, etc. Vilken bild har du generellt av vilka som brukar protestera mot hur centrala Stockholm ska utvecklas? Det är oftast en ganska stor grupp invånare som protesterar 10% 12% Det är oftast varken en särskilt stor eller liten grupp invånare som protesterar 19% 21% Det är oftast en ganska liten grupp invånare som protesterar 55% 55% Vet ej 12% 16% % Stockholms län Stockholms stad Källa: Novus

10 Jag åker oftast kollektivt till stan. 10

11 Fråga: På vilket sätt brukar du vanligtvis ta dig in till centrala Stockholm? Jag åker oftast kollektiva färdmedel (pendeltåg, tunnelbana, buss, spårväg etc.) 71% 69% Jag åker oftast bil 18% 16% Jag promenerar oftast Jag cyklar oftast Befinner mig sällan/aldrig i centrala Stockholm 5% 9% 4% 5% 2% 1% % Stockholms län Stockholms stad Källa: Novus

12 Centralstationsområdet saknar harmoni * Området mellan Kungsbron och Tegelbacken, väster om Vasagatan och öster om Klara sjö. Frågorna avser hela platsen: vägar, stationsområdet, stationen och byggnader m.m. Frågor om själva Centralstationen, avser huvudbyggnaden.

13 Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påståenden om området kring Centralstationen * och själva Centralstationen. Stockholms län Området är ett ganska stressigt område där människor och trafik håller ett högt tempo 63% 30% 6% Området fungerar mest som en sluss, på väg till eller från något 44% 49% 5% Området är ganska slitet och nedgånget, i behov av upprustning 42% 40% 13% Området är inget ställe man stannar längre än nödvändigt i, man vill helst ta sig därifrån 48% 30% 17% Området fungerar som en bra mötesplats idag 17% 49% 22% 8% 4% Området är ganska ödsligt och ogästvänligt vissa tider på dygnet Området är en effektiv trafikplats, där resenärer och bilister tar sig fram smidigt 3% 34% 34% 32% 33% 14% 4% 16% 24% 6% % Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej Källa: Novus

14 14...och då blir första mötet med staden inte positivt.

15 Fråga: Ibland talas det om att området kring Centralstationen, och själva Centralstationen, är porten till centrala Stockholm för nya besökare i staden. Dvs. detta område är för många det första intrycket av centrala Stockholm. Anser du att området kring Centralstationen, och själva Centralstationen, ger ett positivt eller negativt första intryck av centrala Stockholm för nya besökare i staden? Ger ett mycket positivt första intryck 3% 3% Ger ett ganska positivt första intryck Ger varken positivt eller negativt första intryck Ger ett ganska negativt första intryck Ger ett mycket negativt första intryck Vet ej 5% 6% 3% 3% 20% 17% 33% 32% 36% 39% % Stockholms län Stockholms stad Källa: Novus

16 16...men det borde vara det!

17 Fråga: Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att området kring Centralstationen, och själva Centralstationen, ger ett positivt första intryck av centrala Stockholm för nya besökare i staden? Mycket viktigt 41% 37% Ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska oviktigt Mycket oviktigt Vet ej 2% 3% 0% 0% 1% 1% 9% 11% 47% 47% % Stockholms län Stockholms stad Källa: Novus

18 18 Det som byggts hittills har blivit ett lyft.

19 Fråga: Det byggs en del nya byggnader i området kring Centralstationen, Vasagatan och Kungsbron. Byggnaderna kommer bl. a. att innehålla kontor, kongresscenter och hotell. Vilken är din generella inställning till att det byggs nya byggnader i detta område? Mycket positiv 31% 34% Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Vet ej 2% 2% 2% 1% 16% 12% 12% 15% 38% 35% % Stockholms län Stockholms stad Källa: Novus

20 20 En bra mix är receptet för en levande plats.

21 Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påståenden om ett framtida, utvecklat område kring Centralstationen, och en utvecklad Centralstation, med en ny kompletterande stationsbyggnad? Stockholms län Området behöver innehålla en bra mix av kontor, boende och butiker/service för att bli ett mer levande område 44% 40% 9% 4% Området skulle behöva bli mer av en naturlig mötesplats för resenärer och invånare 36% 47% 8% 7% Området lämpar sig väl för att bli en ny stadsdel eftersom många får möjlighet att resa kollektivt till och från sina jobb 30% 45% 12% 5% 8% Området lämpar sig väl för en utbyggd ny stadsdel då det är ett ganska outnyttjat område idag 25% 45% 13% 5% 10% En ny stationsbyggnad skulle behöva öppnas upp mer, för att kunna släppa in mer ljus och rymd och erbjuda vattenutsikt 34% 36% 13% 9% 8% Området skulle behöva bli mer av ett landmärke synligt från olika delar av staden 19% 32% 23% 16% 10% Området lämpar sig väl för höga hus 18% 28% 22% 22% 10% % Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej Källa: Novus

22 22 Ett eller två höga hus är ok.

23 Fråga: Vilken är din inställning till att det byggs enstaka höga hus i området kring Centralstationen? Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Vet ej 3% 2% 14% 12% 18% 20% 13% 16% 27% 25% 24% 25% % Stockholms län Stockholms stad Källa: Novus

24 24 Och det vore häftigt med ett hus så högt som 110m...

25 Fråga: Vilken är din inställning till följande höjder på ett högt hus i området kring Centralstationen? Stockholms län 55 meter 44% 22% 17% 12% 5% 70 meter 34% 25% 17% 19% 5% 110 meter 30% 19% 15% 32% 4% 150 meter 23% 10% 14% 49% 4% % Ja, kan absolut tänka mig denna höjd Ja, kan kanske tänka mig denna höjd Nej, är tveksam till denna höjd Nej, kan inte tänka mig denna höjd Vet ej Källa: Novus

26 26...men bara om det är tillgängligt för alla.

27 Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påståenden om vad som skulle motivera ett riktigt högt hus på denna plats: Stockholms län Att huset har vissa funktioner som gör det tillgängligt för allmänheten 32% 36% 13% 12% 7% Att huset har utsiktsplatser som gör utsikten tillgänglig för allmänheten 39% 28% 14% 13% 6% Att det centrala läget gör det lämpligt 32% 31% 16% 15% 6% Att fler får nära till ett kollektivt resande 28% 32% 18% 14% 8% Att arkitekturen är spektakulär 26% 34% 11% 21% 8% % Instämmer helt Tar delvis avstånd ifrån Instämmer delvis Tar helt avstånd ifrån Vet ej Källa: Novus

28 Vill du veta mer om Jernhusens planer för utvecklingen av Centralstationsområdet? Fråga oss!

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

#barn. Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer

#barn. Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer #barn Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer #barn temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling, Analys Karolina

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer