Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef"

Transkript

1 Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

2 1871

3

4 Två spår tåg/dygn tåg/dygn

5 Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet 6 för kilometer idag både lång Stockholm pendeltågstunnel City och under Stockholm Stockholm Odenplan pendeltåg och övrig tågtrafik

6 10 mdkr 2 mdkr Uppland Västmanland Närke Södermanland Östergötland 4,8 mdkr Prisnivå ,8 mdkr

7 Bergtunnel m under mark

8

9

10 Station Odenplan under södra mellanplanet i september 2014

11 Uppgång Odenplan Grön T-banelinje Stockholm Odenplan Citybanans plattform Servicetunnel N Uppgång Vanadis

12

13

14 Citybanans arbetsplats på Odenplan i juli 2014 med Gustaf Vasa kyrka till vänster

15 Odenplans entrébyggnad och nedgången till cykelgaraget, december 2014

16 Befintlig biljetthall vid Sergels torg Röd och grön tunnelbana Stockholm City Befintlig biljetthall Vasagatan vid Centralplan Blå gången Blå tunnelbanan Anslutning röd och grön t-bana Södra mellanplanet Norra mellanplanet Centrala mellanplanet Citybanan Service- och räddningstunnel Befintlig biljetthall Vasaplan

17 Stockholm City rulltrappsschakt upp mot tunnelbanan, februari 2013

18 Stockholm City montering av innertak, juni 2014

19

20

21

22

23

24

25 Sänkning av tunnelelement 3, augusti

26 Sänktunneln i juli 2014 bara pluggen längst bort återstår

27 Maria Magdalena kyrka

28 Gjutning under Maria Magdalena kyrka Gjutning under Maria Magdalena kyrka

29 I Mariagårdstäppan går Citybanan upp mot ytan här gjuter vi tunnel i betong I Mariagårdstäppan gjuter vi en betongtunnel

30 Delar av Stiftelsen kommer att vila direkt på tunnelns tak

31 Taket till Citybanans betongtunnel som byggs under fastigheten Stiftelsen

32

33 Stadens Visionsbild: Järnvägsspåren däckas över

34 Järnvägsbro vid Årsta

35 MSS på väg över Årstalänken 27 juni 2014

36

37 Visionsbild: Tågbron i höjd med Årstabergs station

38

39 Tillståndsfrågor Kommunikation KOSTNAD Miljö & arbetsmiljö Fastighets- & markfrågor Övergripande strategier Ekonomi & planering Drift & förvaltning TID INNEHÅLL Risk Upphandling & Organisation & produktion bemanning 39

40 25 läkare/tandläkare 10 sjukgymnaster 14 hotell 14 verkstäder 15 psykoterapeuter äldreboende 270 butiker 787 kontor 4 gymnasium tals boende, verksamma och resenärer 15 fritids 6 film/ljudstudio 10 kyrkor 7 utbildningscenter grundskolor 4 biografer/teatrar 9 domstolar 8 yogacenter 96 restauranger 5 konferens

41 Byggtiden Arbetstunnlar Omgivningspåverkan Buller Störande arbeten: under jord kl ovan jord kl Vibrationer Begränsningar med hänsyn till angränsande anläggningar och verksamheter. Byggtid Vid stationerna och arbetstunnlarna: 4-5 år Längs tunnelsträckningen: lokalt 4-6 månader Tillfälliga Permanenta - för service och räddning Trafikstörningar Kollektivtrafiken måste fungera under byggtiden. Endast planerade avvikelser. Byggtrafik. Grundvatten Grundvattennivå ska bibehållas

42 KOMMUNIKATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR Förståelsen och intresset för kommunikationens betydelse i organisationen är stor 11 personer som bara har jobbat med kommunikationsfrågor Kommunikationsfrågorna är reglerade i våra avtal med entreprenörerna Projektchefen lyfter hela tiden fram kommunikationen som en viktig framgångsfaktor för projektet 42

43 Utmaningar, uppfattning och målgrupper

44 KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR Få acceptans hos närboende och verksamma Att vara i rätt tid med informationen i samarbete med våra entreprenörer Att hålla politiker lugna och nöjda Se till att samarbetet med SL, staden och landstinget ska fungera Klara att arbeta i närheten av SLs trafik utan att resenärerna klagar 44

45 HUR VI VILL UPPFATTAS Vi ska vara nära och personliga Vi ska vara professionella Vi ska ge rätt information i rätt tid Vi ska vara proaktiva 45

46 MÅLGRUPPER Boende och verksamma längs sträckningen Resenärer Politiker Massmedia Tågresenärer i Storstockholm, Mälardalen och Östergötland Entreprenörer och konsulter Personal i projektet 46

47 Acceptans hos boende och verksamma

48 HUR FÅR VI ACCEPTANS HOS BOENDE OCH VERKSAMMA? Vi tar hand om all information och vi är där det händer Anpassar entreprenadarbetena (tider, nivåer etc.) Fysiska åtgärder som fönsterbyte, bullerskärmar etc. Evakuerar till tillfälligt boende Andra faktorer så som ekonomisk ersättning konservatorsarbeten etc. 48

49

50 Samarbete med entreprenören

51 SAMARBETE MED ENTREPRENÖREN Citybanan står för all kommunikation till de som berörs Områdeskommunikatörer medverkar på byggmöten Entreprenören medverkar på informationsmöten Byggledare förstår värdet av god kommunikation 51

52 Politiker ska hållas glada och nöjda!

53 POLITIKER - HUR HÅLLS DE LUGNA? Vi bjuder in politiker och tjänstemän till studiebesök Vi besöker beslutsfattare och berättar om projektet Nära kontakt med regeringskansliet vi sprängde under Näringsdepartementet! Digitalt nyhetsbrev 53

54 Närheten till SL utan att resenärer drabbas

55 NÄRHETEN TILL SL UTAN ATT RESENÄRER KLAGAR SL ansvarar för kommunikationen till sina resenärer Täta möten mellan kommunikatörer på SL, SLs entreprenörer och Citybanan Tydlig ansvarsfördelning 55

56 RESULTAT AV ATTITYDUNDERSÖKNING Hög kännedom om projektet - 92% Mycket hög acceptans - 98% Mycket bra eller bra information % 56