Baneseminar Multiconsult Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan"

Transkript

1 Baneseminar Multiconsult Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

2 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

3 Projekt Citybanan Entreprenader

4

5

6 Berg m3 Betong m3 Spårtunnel 1050 m

7

8

9

10

11

12 Bilder inredning

13 Upphandling

14 Förutsättningar och mål Stora osäkerheter att hantera Eftersträvat intresse och konkurrens Rätt riskfördelning Gemensamma mål Produktionsanpassad projektering Effektiv produktion Effektiv problemlösning Flexibelt och hållbart kontrakt

15 Upphandlingsstrategi Projektet annonserat i Official Journal. Kommande upphandlingar annonseras under respektive år. Upphandlingarna sker enligt LUF, Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Upphandling sker enligt förhandlat förfarande. Entreprenörer och leverantörer väljs ur kvalificeringssystemet TransQ

16 Upphandlingsprocess Tvåkuvert systemet tillämpas vid lämnande av anbud. Idag elektroniskt. Mervärdesmetoden tillämpas vid utvärdering. Utvärderingskriteriet, Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, gäller. Utvärdering sker i separata grupper för teknik, miljö, kvalitet etc, samt kommersiellt. Sekretessförbindelse tecknas med alla involverade personer

17 Marknadsföring, Internationell upphandling Informationsmöte i Stockholm 2007 Flera individuella möten med anbudsgivarna under anbudstiden Kalkylerbara risker/rätt fördelning Ersättning för lämnade utvärderingsbara anbud Incitament med möjlighet till bonus Dokument översatta till engelska

18 Samverkan

19 Samverkan i entreprenad Norrström Varför val av denna entreprenadform? Komplex layout Komplexa anslutningar till Tunnelbanan Trafikantpåverkan, buller, vibrationer, utrymning Hotell, störningskostnader Ledningstunnlar, restriktioner Kyrkor, Kulturbyggnader/Riddarholmen

20 Samverkans syfte För att säkerställa entreprenadens genomförande inom: beslutad kostnadsram, beslutad tidplan, teknisk kvalitet, med begränsningar av omgivningspåverkan, genomförs entreprenaden i samverkan mellan Beställare, Entreprenör och av Beställarens utsedda projektörer

21 Samverkan i entreprenaden har genomförts genom Optimeringar i projektering Arbete med förbättringar i framdrift mot SL:s anläggning och verksamhet Minimering av störning för andra verksamheter, t.ex. hotell Gemensam information mot boende Följsam hantering av kyrkor och andra kulturbyggnader, t.ex. på Riddarholmen

22 Samverkansdeklaration Norrströmstunneln

23 Kontraktet

24 Huvuddel ;1, färdigställd till Sprängningsarbeten Förstärkning, Bult, sprutbetong Dräner Inklädnadssystem Stombetong Mark Spårportar Huvuddel ;2, färdigställd till Stomkomplettering, undertak, glaspartier, ytskikt, inredning Allmänna hjälpmedel för Installatörer, EL Tele, VS, VA, Vent, Rulltrappor, Hissar Beställarens planeringsuppdrag

25 Samverkan i entreprenad Norrström Kalkylering, budgetering, kostnadsuppföljning Kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö, och riskarbete under projekterings och produktionsskede Medverkan i projektering Upphandling av UE samt leverantörer sker i samråd mellan parterna

26 Styrande möten i entreprenad Norrström Kontraktuella bygg- och ekonomimöten Samverkansgrupp Kontraktsråd Styrgrupp Planeringsår

27 B Kontrakt Kontrakt P Aktiv Samverkan E

28 Ekonomi Entreprenaden genomförs såsom en utförandeentreprenad på löpande räkning med fast arvode och med möjlighet till bonus vid uppnående av uppsatta mål. Fast arvode sätts med utgångspunkt från av beställaren angivet riktkostnad för entreprenaden. Borttransport av bergmassor mängdregleras enligt á- pris. Kontraktssumman utgörs av Riktkostnaden + fasta arvodet + kostnaden för borttransport av bergmassor

29 Ekonomi Det fasta arvodet skall normalt inte justeras. Slutlig, justerad riktkostnad bestäms i enlighet med de regler för justering, som framgår av kontraktet. Produktionsbudget upprättas i samråd efter detaljprojektering, är styrande, men påverkar ej riktkostnaden. Målsättningen är att genom en effektiv och kreativ styrning av entreprenaden underskrida riktkostnaden. Bonus utgår vid; underskridande av riktkostnaden, färdigställande innan kontrakterade tidpunkter, bra kvalitetsuppfyllelse, bra samverkansförmåga samt få störningar och olyckor

30 Planering Leverantörsmöten Kontrollstation Banverkets svar/beslut inom 10 dagar Deltagande i projektering

31 Ekonomi Ändring av riktkostnad samt fast arvode; Större funktionsändringar Geologiska förhållanden Hinderklausul enligt AB Justering av arvode vid överskridande av riktkostnad 2 %

32 Huvuddel 1 Maxbonus 79 milj Borttransport 41 milj (á-pris reglerat) Fast arvode 112 milj (8,3 %) Riktkostnaden milj Huvuddel 2 Maxbonus 8 milj + ekonomiskt utfall Fast arvode 8,3 % Riktkostnad ca 300 milj

33 Bonus/Vite Bonus kan utgå till entreprenören med avseende på: Uppfyllelse av ekonomiska mål Tidhållning Kvalitetsuppfyllelse Samarbetsförmåga Begränsning av störningar för omgivningen

34 Erfarenheter

35 Framgångsfaktorer Sametablering Samverkansarbetet - handlingsplan och samverkansmöten Resultat God framdrift i produktion Gemensamt förhållningssätt Förtroendeskapande internt och externt

36 Kvarstående utmaningar Det bestående Resultatet Uthållighet i förhållningsätt till omgivning Kvalitet på leverans Innehållande av Tidplan och Ekonomi Ett projekt - samsyn på utvecklad samverkan till

37 Contact: Björn Kruse

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs 2014-04-11 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden

Läs mer

Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun

Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun Bilaga 1 Sidantal 11 Utdrag Administrativa Föreskrifter Danderyds kommun Upprättad Upprättad av: Kristin Åberg Nilsson, Danderyds kommun, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Administrativa

Läs mer

C Linköping, antagande av projektplan

C Linköping, antagande av projektplan 1 (4) Kommunledningskontoret 2013-10-14 Dnr Kommunstyrelsen C Linköping, antagande av projektplan KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Projektets namn föreslås vara C Linköping 2. Kommunledningskontorets

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Handbok för byggprojektledning

Handbok för byggprojektledning Processägare/rutinansvarig: Björn Ekström Samordn. kval.syst: Louise Ahlqvist Godkänd av: Björn Ekström : Sida: 1(25) Handbok för byggprojektledning Inledning Denna handbok är indelad efter de skeden som

Läs mer

Vägledning och upphandlingsföreskrifter. Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna

Vägledning och upphandlingsföreskrifter. Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna PROJEKTRAPPORT NR 01/2014 N Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya Karolinska Solna Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun

Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:28 Dnr. KS 2014/0295 Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Byggprocess med garantiförvaltning

Byggprocess med garantiförvaltning Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Byggprocess med garantiförvaltning Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Roller och yrken i byggprojekt

Roller och yrken i byggprojekt www.byggledarskap.se Roller och yrken i byggprojekt 1(14) Roller och yrken i byggprojekt Yrkesroller och ansvarsområden inom bygg- och anläggningsprojekt omfattar flera olika kompetenser: Yrkesarbetarna

Läs mer