Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015"

Transkript

1 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL

2 Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya destinationer och tätare turer har redan påbörjats. I december 2012 startade SL pendeltågstrafik från Älvsjö till Arlanda och Uppsala. Citybanan byggs för fullt och när den öppnar 2017 får pendeltågen egna spår genom centrala Stockholm och SL kan öka turtätheten och punktligheten. När trafikeringen ökar behövs fler fordon. Tolv nya X60- tåg har redan köpts in och satts i trafik och ytterligare 46 fordon förstärker trafiken när Citybanan öppnar Fler fordon ställer krav på depåerna som ska serva och underhålla fordonen. En nya depå måste till och de som idag finns måste optimeras för högre kapacitet.

3 Stockholm växer med invånare varje år. Kollektivtrafiken måste hålla jämna steg med utvecklingen och förstärkas i hela länet.

4 I Brodepån arbetar ca 80 personer med att städa, tvätta, underhålla och reparera 16 fordon varje dygn Foto: Olof Thiel

5 Vi optimerar Brodepån för att underhålla fler tåg EN SMART OMBYGGNAD FÖR ATT UTNYTTJA KAPACITETEN TILL FULLO I en depå ställer man upp tågen och ser till att de tvättas, städas, servas och repareras så de kan trafikera spåren som planerat. Brodepån är en av tre pendeltågsdepåer i SL-trafiken och här finns det plats för uppställning av tolv fullängdståg och kapacitet att grundligt serva 16 fordon varje dygn. Nu när antalet fordon ökar och de äldre fordonen uppnår en kritiskt ålder (tio år) ökar behovet av service och underhåll. Genom en smart ombyggnad i det befintliga depåområdet kan man utöka kapaciteten och utnyttja den till fullo. Vi bygger om Brodepån med nya spår, nya serviceoch reparationsplatser samt mer utrymme för förråd och personal.

6 Nya spår för bättre logistik och ökad kapacitet NYTT GENOMFARTSSPÅR SKA OPTIMERA RANGERINGEN I och med leveransen av tolv nya tåg är det redan nu brist på underhållsplatser i Brodepån. Idag används spår 21, ett städspår, som ett klargöringsspår vilket försvårar logistiken och trafikflytet inom området. Depåns kapacitet kan därmed inte utnyttjas fullt ut vilket i sin tur kan resultera i brist på fordon i trafiken. Ett nytt genomfartsspår (spår 19) ska därför byggas runt verkstaden till uppställningshallen för en snabbare och mer flexibel rangering av fordonen, dvs arbetet med att placera tågen i en viss ordning. När spår 19 kommer till och verkstadshallen byggs ut måste depåns skalskydd, dvs stängsel och externa säkerhetsanordning flyttas ut söder- och västerut.

7 UPPSTÄLLNINGSHALL & KLOTTERSANERING HJULSVARV TÅGINFART TVÄTT PRE-ICING FÖRRÅD & PERSONAL OMBYGGNAD OMKLÄDNING VERKSTAD Boggispår OMBYGGNAD KONTOR REPARATIONSPLATSER Rysstorpsvägen NYA SPÅR 25,26 PROJEKTKONTOR NYTT GENOMFARTSSPÅR ENTRÉ NYTT/FLYTTAT SKALSKYDD Damm OMBYGGNAD SERVICESPÅR SERVICESPÅR NYTT SPÅR 20 AVISNING

8 TILLBYGGNAD FÖRRÅD MARKPLAN KONTOR ÖVRE PLAN TILLBYGGNAD VERKSTAD SPÅR 25 & 26 OMBYGGNAD OMKLÄDNING MM. ÖVRE PLAN OMBYGGNAD KONTOR ÖVRE PLAN OMBYGGNAD SERVICESPÅR 21 TILLBYGGNAD SERVICESPÅR 20

9 Om- och tillbyggnad av verkstadshallen UTÖKAD REPARATION- OCH STÄDKAPACITET SAMT 10-ÅRSSERVICE Kapaciteten att serva och klargöra tåg kommer att öka i och med att nya spår byggs i verkstadshallen. Reparationsspåren 25 och 26 kommer till med lyftarfunktion för den 10-årsservice som fordonen i X60-serien snart behöver. Vi kommer även att bygga ett boggispår in till den kommande förrådsbyggnaden för att lättare kunna hämta de reservdelar som behövs. Ett nytt service- och städspår byggs till på verkstadens västra del (spår 20). Förutom att bygga nya spår kommer vi att bygga om befintliga spår 21 för att öka den totala kapaciteten. Spåret får en överbyggnad med full takarbetsplats. Vi räknar med att påbörja markarbetet i hösten 2013 och husbyggnaden i maj 2014.

10 Fler och bättre personalutrymmen PERSONALEN ÖKAR OCH BEHÖVER BÄTTRE ARBETSMILJÖ Idag arbetar cirka 80 personer i Brodepån med reparation, underhåll och städning. När fler tåg måste servas ökar personalen till över 110 personer och då behövs fler och mer funktionella utrymmen. I verkstadshallen kommer nya utrymmen att byggas till och befintliga utrymmen byggas om för att bättre passa verksamheten. Det temporära förrådstältet utanför verkstaden kommer att rivas och verkstadsbyggnaden får en tillbyggnad i två plan. På nedre plan finns förråd och reservdelslager och på utbyggnadens övre plan nya utrymmen för personal såsom kontor, omklädningsrum, bastu, motionsrum samt konferens- och grupprum.

11 Tänkbar utformning av nytt mötesrum på plan 3. Rummet används idag som omklädningsrum. Illustrationer: BBH Arkitekter

12 2012 Preliminär tidplan för ombyggnaden av Brodepån BYGGSTART HÖSTEN 2013 FÄRDIGSTÄLLT UNDER 2015 Ett genomförandebeslut för ombyggnaden av Brodepån togs av Trafikförvaltningen våren Ombyggnaden har planerats och projekterats sedan dess. En godkänd systemhandling togs fram i juni Arbetet med att ta fram bygghandlingar pågår med delleveranser fram till sommaren Produktionen påbörjas med markentreprenaden hösten 2013 och husentreprenaden i maj Vi räknar med att kunna överlämna en ombyggd och slutbesiktad anläggning under Denna huvudtidplan är preliminär och kan komma att justeras.

13 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Analys hösten 2012 Systemhandling Ombyggnad av Bro pendeltågsdepå Bygghandling Etablering & förarbeten Genomförandebeslut våren 2012 Markentreprenad Husentreprenad Installation utrustning BESK Bana, Elkraft, Signal & kanalisation Samordnande provningar Slutbesiktning Överlämnande Slutdokumentation klar

14 Foto: Fredrik Hjerling

15 Fakta: SL:s pendeltågstrafik 4 LINJER 53 STATIONER 5 MILJONER PERSONKILOMETER PER ÅR Pendeltågstrafiken har fyra linjer, dess två huvudlinjer trafikerar länet som ett kryss den ena från Bålsta i nordväst till Nynäshamn i sydost och den andra från Märsta i norr till Södertälje och Gnesta i sydväst. Totalt trafikeras 211 kilometer spår där den längsta resan tar 146 minuter (Bålsta Nynäshamn). Idag finns 53 pendeltågsstationer, på sju stationer finns omstigningsmöjlighet mellan pendeltåg och regionaltåg och fyra har anslutning till tunnelbana eller spårvagn fanns 134 fordon i pendeltågsflottan varav 83 stycken X60-fordon. Dessa servas av de tre depåerna i Älvsjö, Bro och Södertälje. Över 76 miljoner resor görs med pendeltåg årligen det är nästa hälften av alla resor som görs på järnvägsnätet i hela Sverige.

16 SALTSJÖBANAN SALTSJÖBANAN A36 Tvärbanan Roslagsbanan Tåg Saltsjöbanan AB Storstockholms Lokaltrafik C20 Tunnelbana För mer information besök sll.se/brodepan ring SLs kundtjänst X60 Stockholm Pendeltåg, växer och uttonad fler behöver resa med oss. SL förstärker pendeltågstrafiken med fler destinationer och tätare turer. Ett led i arbetet är att bättre utnyttja de pendeltågsdepåer vi har i länet. Vi bygger därför om Brodepån för att kunna serva fler fordon och se till att de kan trafikera banan som planerat. X60 Pendeltåg Extern oktober 2013