AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken"

Transkript

1 AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1

2 2

3 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten har ökat med mer än procentenheter. Under 1 bryts den positiva trenden och nöjdheten sjunker något till 74 procent. Även de olika trafikslagen (tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och buss) har haft en positiv utveckling av kundnöjdheten den senaste tioårsperioden. För tunnelbana avstannar den positiva utvecklingen och för pendeln sker en tydlig tillbakagång under 1. Alla kunder som inte är nöjda med SL trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel är neutrala. Andelen missnöjda kunder ligger på samma nivå som för ett år sedan, på samtliga trafikslag, utom pendeltåg, där andelen missnöjda ökar. Analyser visar att tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. En bra turtäthet är också en viktig faktor och när trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant information, det vill säga störningsinformation. och störningsinformation har totalt sett, för samtliga trafikslag, haft en positiv utveckling sedan våren 7. År 1 sker en tillbakagång och andelen resenärer som är nöjda med tidhållning och störningsinformation i SL-trafiken minskar. Övriga kvalitetsfaktorer förändras marginellt på totalnivå för samliga trafikslag jämfört med tidigare år. Att 1 har varit ett stökigare år för SL-trafiken än 9 syns tydligt i undersökningsresultaten. I februari var det extrema väderförhållanden med snö och kyla, vilket påverkade trafiken med försämrad punktlighet som följd. Under hösten har två omfattande stopp inträffat i tunnelbanan på grund av störningar i ellevaransen och pendeltågen har haft problem med spåranläggning, signaler och övrig infrastruktur. Allt detta sammantaget påverkar resenärernas upplevelse av SL-trafiken, framför allt på de trafikslag och linjer som drabbas. 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 7 74 procent nöjda resenärer i SL-trafiken hösten 1 9 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen 1 avgörande för kundnöjdheten 13 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens 21 Den upplevda tryggheten 22 BILAGA 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag 25 BILAGA 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde 31 BILAGA 3 Enkäterna för respektive trafikslag BILAGA 4 Så här görs undersökningen 78 5

6 6

7 Inledning SLs övergripande mål är fler och mer nöjda kunder. För att följa upp nöjdheten bland resenärerna i SL-trafiken 1 görs löpande undersökningar ombord på fordonen i trafiken. Undersökningarna genomförs varje månad utom i juni och juli. Varje säsong sammanfattas resultaten i en höst- respektive vårrapport. I denna rapport sammanfattas hösten 1, d v s september till december. Underlaget för rapporten är drygt 23 enkäter. I rapporten redovisas dels hur nöjdheten med trafiken har utvecklats på ett övergripande plan, dels hur nöjdheten har utvecklats för ett antal kvalitetsfaktorer (tidhållning, turtäthet, störningsinformation, trängsel,, personal och förares körsätt). Rapporten är uppdelad i en huvuddel och bilagor. I huvuddelen redovisas utvecklingen av kundnöjdheten totalt och per trafikslag. I huvuddelen beskrivs även vilka kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten mest samt utvecklingen för de olika kvalitetsfaktorerna. Orsaker till utvecklingen analyseras och kommenteras. I bilaga 1 redovisas andel nöjda totalt per trafikslag uppdelat per linje och avtalsområde, i bilaga 2 redovisas andel nöjda per kvalitetsfaktor uppdelat per linje och avtalsområde. I bilaga 3 återfinns enkäterna för respektive trafikslag och i bilaga 4 ges en kort beskrivning av hur undersökningen genomfördes. Nytt i höstens rapport är att resultat för Spårväg City finns med, dels som en del av trafikslag lokalbana, dels särredovisat. SLs Marknadsanalysavdelning har skrivit rapporten i samarbete med Markör Marknad & Kommunikation, som är det undersökningsföretag som genomfört undersökningen åt SL. Marcus Kurn har tagit bilderna i rapporten och Melker Larsson har tagit omslagsbilden. För ytterligare information om undersökningen, kontakta Lena Lovén på SLs Marknadsanalysavdelning, telefon Stockholm i januari 11 Lena Lovén Marknadsanalys 1 Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst och sjukresor har inte kunnat mätas under 1 på grund av oklara sekretessbestämmelser avseende urvalshanteringen. Därmed finns inget resultat att rapportera för 1 för denna målgrupp. 7

8 8

9 74 procent nöjda resenärer i SL-trafiken hösten 1 SLs övergripande mål är att få fler och mer nöjda kunder. I höstens mätning är 74 procent av SLs resenärer nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken, vilket är något lägre än hösten 9. Diagrammet nedan visar hur andelen nöjda kunder har utvecklats från 1 och framåt. På tio år har nöjdheten ökat med procentenheter. Sedan mars 6 har andelen nöjda kunder ökat med två till tre procentenheter per halvår, vilket främst förklaras av en positiv utveckling för tunnelbane- och pendeltågstrafiken. Våren 1 bröts den positiva trenden och nöjdheten sjönk något till 74 procent, vilket också är det sammanlagda värdet för helåret 1. Huruvida detta är en tillfällig nedgång eller början på en negativ trend får framtiden utvisa. 1 har varit ett trafikmässigt stökigare år för SL-trafiken än 9. I februari var det extrema väderförhållanden med snö och kyla, vilket påverkade trafiken och framförallt punktligheten på samtliga trafikslag. Under hösten drabbades tunnelbanan av två omfattande stopp på grund av störningar i elleveransen och pendeltågen har haft fortsatta problem med spåranläggning, signaler och övrig infrastruktur. Allt detta påverkar resenärernas sammantagna upplevelse av SL-trafiken. Alla kunder som inte är nöjda med SL trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel, procent, är neutrala. Andelen missnöjda har inte ökat under 1, utan ligger kvar på 1 procent, samma nivå som 9. Andel nöjda resenärer - samtliga trafikslag Mars 1 Oktober 1 Mars 2 Oktober 2 Mars 3 Oktober 3 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 9

10 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen Nöjdheten på tunnelbana och pendeltåg har sjunkit något under hösten 1. Nöjdheten på lokalbana är oförändrad medan den har ökat något på buss jämfört med våren 1. Under 1 har nöjdheten på pendeltåg sjunkit betydligt jämfört med hösten 9. Det största tappet skedde under våren 1, då andelen nöjda minskade från till procent, främst på grund av snökaoset i februari. Andelen missnöjda ligger på samma nivåer som hösten 9 för samtliga trafikslag, utom för pendeltågen, där andelen missnöjda har ökat med 6 procentenheter under 1. Andelen missnöjda med pendeltågen är 19 procent, vilket är betydligt högre än för övriga trafikslag, se diagram på sidan 11. Tunnelbana 76 procent nöjda och 8 procent missnöjda Andelen nöjda med tunnelbana har sjunkit något under hösten 1, från 79 procent nöjda våren 1 till 76 procent hösten 1. Höstens nedgång kan främst förklaras av de två omfattande stoppen som skedde i september samt den under hösten försämrade punktligheten. Nöjdheten har minskat på samtliga linjer under hösten 1, mest på Grön linje som minskade från till procent. Andelen nöjda med Röd och Blå linje minskade endast marginellt. Sammantaget är dock nöjdheten på Blå linje betydligt högre än 9, vilket är positivt med tanke på de tillfälliga stopp som varit under hösten på grund av sprängningar för Citybanan. Pendeltåg procent nöjda och 19 procent missnöjda Under hösten 1 sjönk andelen nöjda pendeltågsresenärer till procent. Minskningen var två procentenheter, vilket innebär att det stora tappet under våren har stannat av. Problemen i trafiken har dock fortsatt under hösten och är främst kopplade till bristande infrastrukturunderhåll och kapacitet. Nöjdheten har minskat på samtliga linjer under hösten 1 förutom på Gnesta och Märsta. Båda dessa linjer har ökat med tre procentenheter till 57 respektive procent. Störst är minskningen på Västerhaninge, från till procent. Andelen nöjda i Södertälje minskade med 1 procentenheter under våren till 57 procent. Höstens spårarbeten i Södertälje hamn har bidragit till fortsatta problem i trafiken. Nynäshamn är den gren som har minst andel nöjda, 47 procent. Övriga grenar ligger kring 57- procent nöjda. Lokalbana 82 procent nöjda och 6 procent missnöjda Resenärerna på de olika lokalbanorna ger trafiken ett högt betyg och andelen nöjda totalt är 82 procent, vilket ligger i linje med tidigare säsonger. Utvecklingen för respektive lokalbana varierar dock. På Tvärbanan ökar andelen nöjda med 3 procentenheter, medan Lidingöbanan och Saltsjöbanan tappar 7 respektive 4 procentenheter under hösten. Nöjdheten på Lidingöbanan ökade under våren för att sedan sjunka till 9 års nivåer. På Saltsjöbanan har hastigheten dragits ned på vissa sträckor på grund av bland höga bullernivåer, vilket har försämrat punktligheten. Spårväg City, som invigdes i augusti 1, får 89 procent nöjda kunder, vilket ligger på samma höga nivå som Tvärbanan. Buss 74 procent nöjda och 11 procent missnöjda Andelen nöjda med busstrafiken har ökat under hösten procent av bussresenärerna är nöjda jämfört med procent våren 1. Utvecklingen varierar mellan olika avtalsområden. I Solna/Sundbyberg, Nacka/Värmdö, Tyresö och Södertälje har andelen nöjda ökat betydligt under hösten, medan Sollentuna och Lidingö har haft en minskning på 5 procentenheter. Buss har liksom övriga trafikslag drabbats hårt av det onormalt hårda vintervädret i december. Mest nöjda är bussresenärerna i Norrtälje där 81 procent är nöjda. SL-trafikens minst nöjda bussresenärer finns i Huddinge/Botkyrka, Sollentuna och Järfälla/Upplands Bro med, respektive procent nöjda. 1

11 Andel nöjda resenärer - per trafikslag 1 Oktober 2 Mars 3 Oktober 3 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Andel missnöjda/nöjda resenärer Höst 1 Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag/totalt

12 12

13 avgörande för kundnöjdheten är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. Den absolut viktigaste 1 kvalitetsfaktorn för SLs resenärer totalt sett är tidhållning. Det gäller alla trafikslag. Om nöjdheten med tidhållning ökar så ökar även kundnöjdheten totalt sett och vice versa, se figur nedan. En bra turtäthet är också en viktig faktor för att resenärerna ska vara nöjda med trafiken. När trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant information. Att störningsinformation är viktigt är extra tydligt på pendeltåg där det är mer problem med tidhållning än på andra trafikslag. För de resenärer som har kontakt med personalen i trafiken är det viktigt att bli trevligt bemött och att personalen kan svara på frågor om SL-trafiken. Personalens agerande är av särskild betydelse på buss och lokalbana där resenärerna oftare kommer i kontakt med personalen än på andra trafikslag. När trafiken inte går som planerat är personalen också en viktig informationskanal för resenärerna. Andel nöjda resenärer - Samtliga trafikslag 1 Nöjdhet med linje Nöjdhet Vår 1 Höst 1 Vår 2 Höst 2 Vår 3 Höst 3 Vår 4 Höst 4 Vår 5 Höst 5 Vår 6 Höst 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 1 Med viktigt avses de faktorer som vid en korrelationsanalys visat sig påverka kundnöjdheten mest. 13

14 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och störningsinformation har totalt sett, för samtliga trafikslag, haft en positivt utveckling sedan våren 7. År 1 bryts den positiva trenden och andelen resenärer som är nöjda med tidhållning och störningsinformation i SL-trafiken sjunker. Övriga kvalitetsfaktorer förändras marginellt på totalnivå för samliga trafikslag jämfört med tidigare år. Städningen får lågt betyg under våren 1 men gör en upphämtning till 7 procent för invändig och procent för på hållplats och station. har också haft en positiv utveckling sedan 7, en utveckling som bryts 1, men minskningen i andelen nöjda är inte särskilt stor totalt sett. I diagrammen på sidan visas andelen nöjda per kvalitetsfaktor för hela SL-trafiken. På sidorna -19 presenteras kvalitetsfaktorerna per trafikslag. Resultatet per avtalsområde går att se i bilaga 2. procent av samtliga resenärer är nöjda med turtätheten i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna på tunnelbanan, procent. Andelen nöjda på tunnelbanan är emellertid lägre än våren 1 då 74 procent var nöjda. Minst nöjda är liksom tidigare år resenärerna på pendeln. Endast procent är nöjda och var fjärde resenär är missnöjd med turtätheten på pendeln. För lokalbana ökar andelen nöjda med 6 procentenheter, till procent, jämfört med våren 1. Det är framförallt på Roslagsbanan och Tvärbanan som andelen nöjda ökar. På Roslagsbanan ökar andelen nöjda från 5 procent till procent och på Tvärbanan från procent till procent. Förändringen på Roslagsbanan är en konsekvens av utökad kapacitet och att SL utökat trafiken sedan augusti 1. På Tvärbanan har endast en marginell förbättring av trafiken skett. procent av alla resenärer är nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjd är man med tidhållningen på tunnelbana och på lokalbanan. Minst nöjda med tidhållningen är resenärerna på pendeltåg. Pendeltåg hade en positiv utveckling fram till 1, därefter har betyget för tidhållning sjunkit rejält till endast 34 procent nöjda och 45 procent missnöjda. Hösten 1 bryts även tunnelbanans positiva trend och andelen nöjda minskar med 3 procentenheter. Orsaken till nedgången är att betyget på Grön linje går ned från procent till procent nöjda. Grön linje har också sämst punktlighet i SL-trafiken under hösten 1, vilken kan vara en förklaring till resultatet. 5 procent av resenärerna är nöjda med störningsinformationen och det är samma betyg som våren 1. Samtliga trafikslag förutom tunnelbanan får högre betyg för störningsinformation hösten 1 jämfört med våren 1. Störst är ökningen på lokalbana och pendeltåg. Nöjdheten ökar från 54 till procent på lokalbanan och från 44 till 48 procent på pendeltåg. Ökningen sker på samtliga linjer och banor. Tunnelbana har lika hög andel nöjda som lokalbana, procent. Liksom tidigare år får buss sämst betyg av trafikslagen, endast 38 procent av resenärerna är nöjda med störningsinformationen på buss. Städning av vagnar 7 procent av samtliga resenärer är nöjda med den invändiga en. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med våren 1 då betyget gick ned. På buss gick betyget ned som mest men här sker en total återhämtning till tidigare nivå på procent nöjda med den invändiga en. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana med 81 procent. Minst nöjda är resenärerna på pendeltåg, procent nöjda. Men även här har andelen nöjda ökat med 7 procentenheter. Nöjdheten med den invändiga en har förbättrats sen våren 1 för samtliga linjer och banor med undantag för pendeltåg Västerhaninge där betyget går ned 3 procentenheter. Städning av stationer och hållplatser procent av alla resenärer är nöjda med en av stationer och hållplatser i SL-trafiken. Sett över tid har resenärernas betyg haft en positiv utveckling. Under 9 gick betyget ned något men under hösten går betyget upp igen, framförallt för buss och pendel. Mest nöjda är resenärerna med en av stationerna på lokalbana, 82 procent nöjda. Övriga trafikslag ligger relativt jämnt, tunnelbana och buss har procent nöjda och pendeltåg procent. 5 procent av resenärerna besväras sällan av trängsel i trafiken. Samtidigt är det en relativt hög andel av resenärerna som är missnöjda med trängselsituationen, 33 procent. Missnöjet är störst på tunnelbana och pendeltåg, 37 respektive 34 procent. På lokalbana är 22 procent missnöjda med trängseln och på buss 3 procent. Fastän missnöjet är störst på tunnelbana och pendeltåg finns det undantag; resenärerna på Blå linje och på pendeltåget Gnesta och Nynäshamn besväras inte lika mycket av trängsel i trafiken. Frågor om SL-trafiken procent av resenärerna är nöjda med hur personalen svarar på frågor om SL-trafiken. Andelen nöjda ökade fram till hösten 9 men har under året sjunkit med 4 procentenheter. 14

15 Nöjdheten är högst på lokalbana med procent nöjda och lägst på pendeltåg med 58 procent nöjda. Bland resenärerna på tunnelbana sjunker betyget från procent hösten 9 till procent nöjda hösten 1. Det är framförallt på Grön linje som minskningen sker. Totalt sett är det ca procent av alla resenärer som har erfarenhet av att fråga personalen. procent av alla resenärer är nöjda med personalens bemötande. Betyget för personalens bemötande har gått stadigt uppåt sedan 7 men i år avstannar uppgången och betyget är på samma nivå som hösten 9. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana och buss, det vill säga de trafikslag där resenärerna har mest direktkontakt med personalen. På lokalbana är 83 procent av resenärerna nöjda och på buss är 7 procent nöjda. På tunnelbana är procent nöjda med personalens bemötande och på pendeltåg procent. Förarnas körsätt procent av samtliga resenärer är nöjda med förarnas körsätt i SL-trafiken. Betyget ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Mest nöjda med förarnas körsätt är resenärerna på lokalbana och pendeltåg, 86 respektive 85 procent är nöjda. Minst nöjda är man liksom tidigare år på buss, procent. Men betyget på förarnas körsätt på buss har förbättrats något sedan mätningarna började 7. Det är några linjer som drar ned medelvärdet; Sollentuna, Solna/ Sundbyberg, Södertälje Huddinge/ Botkyrka, Sigtuna/Upplands Väsby och buss Söderort.

16

17 Andel nöjda resenärer - per kvalitetsfaktor Samtliga trafikslag 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst * *Sedan hösten 7 gäller frågan samtliga trafikslag, tidigare gällde frågan bara buss.

18 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Diagrammen på följande sidor visar andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Andel missnöjda/nöjda resenärer - Tunnelbana Invändig - Hpl/stn Andel missnöjda/nöjda resenärer - Pendeltåg Invändig - Hpl/stn

19 Andel missnöjda/nöjda resenärer - Lokalbana Invändig Hpl/stn Andel missnöjda/nöjda resenärer - Buss Invändig -13 Hpl/stn

20

21 Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens Generellt är skillnaderna små mellan män och kvinnor när det gäller hur nöjd man är med SL-trafiken. På totalnivå är skillnaden 1 procentenhet, 74 procent av männen och procent av kvinnorna är nöjda. Vid en jämförelse av olika åldersgrupper är SL:s resenärer över år påtagligt mer nöjda än övriga åldersgrupper. 86 procent av männen över år och 83 procent av kvinnorna är nöjda. Även för kvalitetsfaktorerna har de över år en högre andel nöjda kunder. Störst skillnad är deras uppfattning om trängsel och personalens bemötande. En analys av resfrekvens kopplat till nöjdhet visar att de resenärer som åker dagligen/nästan dagligen med SLtrafiken är mindre nöjda än de som åker någon/några gånger i veckan, någon/ några gånger i månaden eller mer sällan. En förklaring kan vara att de som åker ofta utsätts för mer störningar vilket påverkar deras inställning till SLtrafiken. Mest nöjda är de resenärer som åker någon/några gånger i månaden. Nöjdhet fördelat över kön och ålderskategori 1 Man Kvinna tom 19 år -29 år 3-39 år -49 år 5- år år och äldre Totalt Nöjdhet fördelat över resfrekvens Dagligen/nästan dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Mer sällan 21

22 Den upplevda tryggheten Totalt sett har andelen trygga i SL-trafiken ökat under de senaste åren. Detta gäller såväl när man reser ensam, i sällskap eller går till och från sin hållplats/ station på kvällar och/eller nätter. Störst förändring är det för resor som man gör ensam. Jämfört med 7 har andelen trygga totalt sett ökat med 1 procent. Män känner sig mer trygga än kvinnor när de reser ensamma eller går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter. Under hösten 1 ökar andelen trygga män något och andelen trygga kvinnor minskar något avseende resor ensamma under kvällar/nätter eller när man går till och från sin hållplats. Skillnaden är dock små och över tid är utvecklingen stabilt positiv. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafikslag. Störst är skillnaden på tunnelbana och pendeltåg där endast hälften av kvinnorna, 53 procent på tunnelbana och pendeltåg, känner sig trygga när de reser ensamma på kvällar och/eller nätter. Motsvarande siffra för männen är procent respektive procent. Störst förändring de senaste åren ser vi på tunnelbana och pendeltåg där andelen trygga har ökat betydligt, och då framför allt bland kvinnor. Sedan våren 7 har andelen trygga kvinnor som reser ensamma kvällar och/eller nätter ökat med 13 procentenheter på tunnelbana och 14 procentenheter på pendeltåg. Otryggheten upplevs som större på väg till och från hållplats/station än ombord på fordonen. Totalt känner sig procent trygga när de går till och från sin hållplats/station på kvällar och nätter. När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser ensam 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Kvinna Man Man 76 7 Kvinna Man Man Kvinna Kvinna Totalt Tunnelbana 2 Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag 22

23 När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser i sällskap Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 1 Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Man Man Man Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag 23

24 24

25 BILAGA 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag Andel nöjda resenärer - Tunnelbana 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt Gröna linjen -8 Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt

26 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Märsta Kungsängen Södertälje Västerhaninge Nynäshamn Gnesta Pendeltåg, totalt Märsta - Kungsängen - 21 Södertälje Västerhaninge - 21 Nynäshamn Gnesta Pendeltåg, totalt

27 Andel nöjda resenärer - Lokalbana 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårväg City Lokalbana, totalt Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan -12 Saltsjöbanan - Nockebybanan Spårväg City Lokalbanor, totalt

28 Andel nöjda resenärer - Buss, norra regionen 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Norrtälje Norrort Sigtuna/Upplands Väsby Sollentuna* Järfälla/Upplands Bro Solna/Sundbyberg* Buss, totalt Norrtälje Norrort Sigtuna/Upplands Väsby Sollentuna - Järfälla/Upplands Bro - 19 Solna/Sundbyberg -1 Buss, totalt *Hösten 7 delades Råsta upp i Sollentuna och Solna/Sundbyberg. Hösten 8 förändrades urvalet för dessa avtalsområden. 28

29 Andel nöjda resenärer - Buss, centrala regionerna 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Innerstan Söderort Lidingö Ekerö Bromma Buss, totalt Innerstan Söderort Lidingö -14 Ekerö Bromma -11 Buss, totalt

30 Andel nöjda resenärer - Buss, södra regionerna 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Nacka/Värmdö Tyresö Handen Huddinge/ Botkyrka Södertälje Nynäshamn Buss, totalt Nacka/Värmdö Tyresö Handen Huddinge/Botkyrka -19 Södertälje - Nynäshamn Buss, totalt

31 BILAGA 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde Andel nöjda resenärer - Tunnelbana, totalt 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

32 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Gröna linjen Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig -14 Hpl/stn

33 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Röda linjen 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

34 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Blå linjen 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

35 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, totalt 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

36 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Märsta 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

37 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Kungsängen 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

38 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Södertälje 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

39 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Västerhaninge 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -22 Hpl/stn

40 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Nynäshamn 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

41 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Gnesta 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

42 Andel nöjda resenärer - Lokalbana, totalt 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

43 Andel nöjda resenärer - Tvärbanan 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

44 Andel nöjda resenärer - Roslagsbanan Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

45 Andel nöjda resenärer - Lidingöbanan 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

46 Andel nöjda resenärer - Saltsjöbanan Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

47 Andel nöjda resenärer - Nockebybanan Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

48 Andel nöjda resenärer - Spårväg City Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

49 Andel nöjda resenärer - Buss, totalt Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -13 Hpl/stn

50 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrtälje 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

51 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrort Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

52 Andel nöjda resenärer - Buss, Sigtuna/Upplands Väsby 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

53 Andel nöjda resenärer - Buss, Sollentuna* 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn *Hösten 7 delades Råsta upp i Sollentuna och Solna/Sundbyberg. Hösten 8 förändrades urvalet för dessa avtalsområden. 53

54 Andel nöjda resenärer - Buss, Järfälla/Upplands Bro 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -14 Hpl/stn

55 Andel nöjda resenärer - Buss, Solna/Sundbyberg* 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn *Hösten 7 delades Råsta upp i Sollentuna och Solna/Sundbyberg. Hösten 8 förändrades urvalet för dessa avtalsområden. 55

56 Andel nöjda resenärer - Buss, Ekerö Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

57 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

58 Andel nöjda resenärer - Buss, Lidingö Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

59 Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

60 Andel nöjda resenärer - Buss, Söderort 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

61 Andel nöjda resenärer - Buss, Nacka/Värmdö 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

62 Andel nöjda resenärer - Buss, Tyresö 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -12 Hpl/stn

63 Andel nöjda resenärer - Buss, Handen 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -1 Hpl/stn

64 Andel nöjda resenärer - Buss, Nynäshamn 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -13 Hpl/stn

65 Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -22 Hpl/stn

66 Andel nöjda resenärer - Buss, Södertälje 1 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -22 Hpl/stn

67

68 BILAGA 3 Enkäterna för respektive trafikslag Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett 2 Års- eller Säsongsbiljett köpt i spärren 3 Övrig periodbiljett (t ex 1-, 3-, 7-dygnsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Skolkort/Fritidskort/Sommarlovskort 9 Annat 6 Förköpsremsa Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

69 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att bussarna avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i busstrafiken. Den här bussen är ren och välstädad. Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Förarna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Förarna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av den här bussen kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

70 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett 2 Års- eller Säsongsbiljett köpt i spärren 3 Övrig periodbiljett (t ex 1-, 3-, 7-dygnsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Skolkort/Fritidskort/Sommarlovskort 9 Annat 6 Förköpsremsa Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 7

71 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i tunnelbanetrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen som arbetar i tunnelbanan kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen som arbetar i tunnelbanan är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

72 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett 2 Års- eller Säsongsbiljett köpt i spärren 3 Övrig periodbiljett (t ex 1-, 3-, 7-dygnsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Skolkort/Fritidskort/Sommarlovskort 9 Annat 6 Förköpsremsa Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

73 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i pendeltågstrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen på pendeltågen/stationerna kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen på pendeltågen/stationerna är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

74 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett 2 Års- eller Säsongsbiljett köpt i spärren 3 Övrig periodbiljett (t ex 1-, 3-, 7-dygnsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Skolkort/Fritidskort/Sommarlovskort 9 Annat 6 Förköpsremsa Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 74

75 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i tågtrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Konduktörerna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Konduktörerna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

76 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett 2 Års- eller Säsongsbiljett köpt i spärren 3 Övrig periodbiljett (t ex 1-, 3-, 7-dygnsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Skolkort/Fritidskort/Sommarlovskort 9 Annat 6 Förköpsremsa Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 76

77 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i spårvägstrafiken. Den här spårvagnen är ren och välstädad. Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Konduktörerna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Konduktörerna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av den här spårvagnen kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp! 77

78 BILAGA 4 Så här görs undersökningen Metod: Ombordundersökning, enkäter delas ut och samlas in ombord på ett urval av fordon i SLtrafiken Fältperiod: Undersökningen genomförs under två veckor varje månad januari-maj samt augustidecember. Undersökningen genomförs under högtrafik (kl 6-9) och mellantrafik (kl 1-14). Cirka 55 procent av intervjuerna genomförs under högtrafik och 45 procent under mellantrafik. Antal enkäter: Undersökningen bygger på minst 35 enkäter/månad varav minst 29 st på buss, st på tunnelbana, 9 st på pendeltåg och 125 st på lokalbana. Denna rapport omfattar månaderna september-december och bygger således på mer än 23 intervjuer. Viktning: resultatet viktas utifrån antal påstigande per trafikslag och trafikslagen viktas utifrån antal påstigande per avtalsområde/linje/gren. 78

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2010 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid Innehåll Linje Sträckning Sida Övrig information Sida J J J J J Bålsta Nynäshamn Nynäshamn Bålsta Märsta Södertälje centrum Södertälje centrum Märsta Gnesta Södertälje centrum Södertälje centrum Gnesta

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK

Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK foto Ola Dusegård Den här årliga rapporten är en sammanställning av basfakta om SL-trafiken. I rapporten finns också uppgifter om SL:s resenärer,

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Bakgrund Syftet med Undersökningen Kvalitetsmätning ombord, KM är att mäta hur resenärerna upplever kvaliteten och servicen ombord (leveransen) och med denna

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Kundundersökning mars 2011 Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Punktlighetsrapport från trafiken december 2010

Punktlighetsrapport från trafiken december 2010 1 Datum 2011-01-27 Trafiknämnden Punktlighetsrapport från trafiken december 2010 På styrelsens uppdrag sammanställs en rapport över ett antal kvalitets- och produktionsfaktorer. Rapporten är tänkt att

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Månadsrapport Februari 2017

Månadsrapport Februari 2017 Månadsrapport Februari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Månadsrapport September 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Kundundersökning mars 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Avies Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

RAPPORT NKI Färja Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT NKI Färja Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT NKI Färja 2015 Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 Innehåll Bakgrund och syfte Metod och urval Svarsfrekvens per led Resultat Målgruppen Vilka kvalitetsområden

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2)

Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2) Arbetsmetod - 3 steg Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2) 1. Sammanställning av SL:s statistik avseende förseningar och trängsel * 2. Bearbetning av statistik genom konstruktion av parametervärden,

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal 1(17) Trafikavdelningen Buss och Färdtjänst Handläggare Ragna Forslund 08-6861959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, info punkt 15 TN 2014-0068 Information angående utvärdering av trafikstart

Läs mer

Förändringar spårtrafiken 2016

Förändringar spårtrafiken 2016 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-11-17, info punkt 20 Förändringar spårtrafiken 2016 Ärendebeskrivning Detta är ett informationsärende avseende trafikeringen

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer