Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:"

Transkript

1 AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2 visar på följande utveckling i SL-trafiken och av kundernas attityder jämfört med juni 25. Flera planerade banarbeten påbörjades under juni. Införandet av nya enkelbiljetter i maj 2 har medfört en kraftig förskjutning av resenärernas inköp från kort till enkelbiljetter Resandeökningen i hela SL-trafiken var 8 % med 17 fler påstigande per dag Det motsvarar nära 5 fler resenärer som gör 11 fler resor med SL per dag Innerstadens busslinjer ökade med 2 % motsvarande 5 fler påstigande per dag Nära 75 fler passager gjordes över betalsnitten, vilket motsvarar drygt 3 fler resenärer per dag till innerstaden, en ökning med 1 % Andelen stående under förmiddagens rusningstid ligger på samma nivå som i juni % nöjda länsinvånare, vilket är 7 procentenheter lägre än i juni 25 5 % nöjda vaneresenärer, vilket är 8 procentenheter lägre än juni 25 Beläggningsgraden på infartsparkeringarna var 3 %, betydligt lägre än tidigare under våren. Månadsvis uppföljning SL startade den utökade kollektivtrafiken som ingår i Stockholmsförsöket den 22 augusti 25. Trafiksatsningen omfattar nu 2 nya busslinjer, varav 18 är direktbussar till innerstaden, förstärkningar på ytterligare 21 busslinjer samt tunnelbanan, pendeltågen och lokalbanorna. Nya platser för infartsparkering har iordningställts. Sedan hösten 24 har cirka 2 5 nya platser tillkommit, varav SL har stått för över hälften. Den 3e januari i år blev Stockholmsförsöket komplett i och med att trängselskatt började tas ut av bilister som körde till och från Stockholms innerstad. Försöket pågår juli månad ut. Som en del i uppföljningen av försöket redovisas utvecklingen i månatliga rapporter när det gäller resandet, trängseln, infartsparkering samt länsinvånarnas upplevelse av kvalitén. Det är viktigt att observera att månadsrapporteringen ger indikatorer och inte säkerställda värden samt att utvecklingen inte enbart är effekter av Stockholmsförsöket, utan även andra faktorer som bensinpris och ekonomisk utveckling har påverkat resultatet. Mer tillförlitliga uppgifter kräver ett större dataunderlag, vilket kommer att presenteras i form av en utförlig säsongsrapport för våren 2. Trafiken under juni Under juni påbörjades ett flertal planerade banarbeten vilka innebär att trafikomläggningar måste göras och att vissa resenärsgrupper måste anpassa sitt resande. Det gäller främst tunnelbanans grenar till Fruängen och Skarpnäck samt Roslagsbanan. Både banarbeten och trafikomläggningar har förlöpt som planerat. Sl i sth-försöket, juni _71

2 AB Storstockholms Lokaltrafik 2 () Biljettförsäljningen Under juni 2 har förhållandevis stora förändringar av biljettförsäljningen skett som en följd av de förändringar som gjordes i taxesystemet i maj. Under juni 2 såldes 21 färre 3- dagarskort än under juni 25. Samtidigt har försäljningen av säsongskort minskat med cirka 1 kort. Införandet av enkelbiljetter har inneburit att många resenärer under juni månad har valt att köpa enkelbiljetter i stället för periodkort. Resandet Resandet totalt och per trafikslag Resandet i juni 2 låg på en fortsatt förhöjd nivå jämfört med föregående år. 17 fler påstigande eller delresor gjordes en medelvardag i SL-trafiken, en ökning på 1 % vilket motsvarar nästen 5 fler resenärer i SL-trafiken per dag. Ökningen beror till stor del på Stockholmsförsöket men även på den höga bensinprisnivån och en ökad ekonomisk aktivitet i samhället. Under den första fasen av Stockholmsförsöket hösten 25 med den utökade kollektivtrafiken, låg ökningen på 1-3 % jämfört med året innan. SL-resandet totalt Påstigande per vardagsdygn 1-tal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nu i juni gjorde cirka 45 dagliga resenärer cirka 1,4 miljoner resor med SL. Den största ökningen i absoluta tal har framförallt skett i tunnelbanetrafiken. Denna ökning är sannolikt något överskattad. Antalet påstigande på innerstadens busstrafik har ökat med 5. per dag motsvarande 2 % i juni 2 jämfört med juni 25. Denna ökning har nästan uteslutande skett på innerstadens Stomlinjer 1, 2, 3 och 4, vilka därmed ökat med 3 %.

3 AB Storstockholms Lokaltrafik 3 () Innerstadsbussarna jun -5 jun - Påstigande per vardagsdygn, 1-ta Stomlinjerna Lokala busslinjer De nya direktbusslinjerna (X-linjerna) hade cirka 12. påstigande per dag under juni 2. Nya direktbusslinjerna (exkl. 471, 474) 1 Påstigande per vardagsdygn 1-tal sep -5 okt -5 nov -5 dec -5 jan - feb - mar - apr - maj - jun - Resandet över avgiftssnitten Resandet med SL över infarterna till och från innerstaden har under juni 2 ökat med 1 % motsvarande nära 75 fler passager över avgiftssnitten med SL-trafiken under ett dygn jämfört med juni 25. Det motsvarar drygt 3 fler resenärer till innerstaden per dag.

4 AB Storstockholms Lokaltrafik 4 () Omkring två tredjedelar av denna ökning står resenärerna i tunnelbanetrafiken för. Tunnelbanan har ökat med över 5 fler passager per dygn i juni 2 jämfört med juni 25, vilket som tidigare nämnts, troligen är en viss överskattning. Busstrafiken har ökat med cirka 14 fler passager och pendeltågen med cirka 8 fler passager per dygn jämfört med juni 25. Resande över avgiftssnitten per trafikslag jun -5 jun - Antal resenärer ombord per dyg bussar tunnelbana lokalbanor pendel Trängseln - andelen stående - ståkm/personkm under förmiddagens maxtimme kl Andelen stående under maxtimmen är ett mått på hur stor del av resandet som görs av stående resenärer. Andelen stående under förmiddagens maxtimme låg i juni 2 på samma nivå som i juni 25 räknat på hela SL-trafiken i genomsnitt. Framkomligheten för busstrafiken Framkomligheten mäts i form av medelhastigheten för busstrafiken under förmiddagens maxtimme kl Under juni 2 har inga märkbara förändringar skett jämfört med juni 25. Det beror på att eventuella reella förbättringar i framkomlighet inte kan tillgodogöras eftersom trafiken måste följa fastlagda tidtabeller. Genomsnittet för all busstrafik ligger på km/timme med variationer mellan olika bussgrupper från 38-3 km/timme för busstrafiken till/från innerstaden ned till km/timme för innerstadens stomlinjer. I det detaljerade uppföljningsarbetet i samband säsongsrapporteringen för våren 2 kommer mer relevanta mått att analyseras. Attityder hos länsinvånarna Kontinuerliga mätningar av länsinvånarnas attityder genomförs av SL med hjälp av telefonintervjuer. Bland annat ställs frågan hur nöjd man är med SL.

5 AB Storstockholms Lokaltrafik 5 () 53 % av länsinvånarna var nöjda med SL-trafiken under juni 2. Det är 7 procentenheter lägre än i juni 25. (Mätningar görs inte i juli och december.) Andel nöjda länsinvånare År 2 År 25 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September 58 Oktober November Andelen nöjda vaneresenärer uppgick i juni 2 till 5 %. Det är 8 procentenheter lägre än i juni 25. Andel nöjda vaneresenärer År 2 År 25 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September 2 5 Oktober 32 5 November

6 AB Storstockholms Lokaltrafik () Infartsparkering Antalet platser uppgick i juni 2 till cirka 13 och antalet parkerande bilar till cirka 8 8. Det innebär att cirka 1,5 % av SLs resenärer infartsparkerar. Den genomsnittliga beläggningen på länets infartsparkeringar i juni 2 var cirka 3 %, vilket är betydligt lägre än tidigare under våren. Antal bilar och platser vid infartsparkeringar en vardag antal bilar antalet platser sep-4 okt-4 sep-5 okt-5 nov-5 dec-5 jan- feb- mar - apr - maj - jun -

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik

Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik 2005:9 Utvärdering av miljöavgifternas effekter på transporter/distributionstrafik Datainsamling före försökets genomförande 2005-05-12 FÖRORD På uppdrag av Miljöavgiftskansliet i Stockholms Stad har

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Ärende 24 RS 2014-12-17

Ärende 24 RS 2014-12-17 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 150 000 100 000 50 000 0 Resandeutveckling September

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Mars 2015 Kontakt och frågor: Fredrik Eklund, PhD, 0737158632, fredrik.eklund@nhg.se

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer