AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken"

Transkript

1 AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1

2 2

3 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten har ökat med mer än procentenheter. Under 1 bryts den positiva trenden och nöjdheten sjunker något till procent, en nivå som håller i sig under 11. Även de olika trafikslagen (tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och buss) har haft en positiv utveckling av kundnöjdheten den senaste tioårsperioden. För tunnelbana avstannar den positiva utvecklingen under 1 och 11 och för pendeln sker en tydlig tillbakagång under 1 och 11. Alla kunder som inte är nöjda med SL trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel är neutrala. Andelen missnöjda kunder ligger på ungefär samma nivå som 1, på samtliga trafikslag, utom pendeltåg, där andelen missnöjda ökar något. Analyser visar att tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. En bra turtäthet är också en viktig faktor och när trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant information, det vill säga störningsinformation. och störningsinformation har totalt sett, för samtliga trafikslag, haft en positiv utveckling sedan hösten 7. År 1 sker en tillbakagång och andelen resenärer som är nöjda med tidhållning och störningsinformation i SL-trafiken minskar. har också haft en positiv utveckling sedan hösten 7, en utveckling som bryts 1. Under våren 11 förändras merparten av kvalitetsfaktorerna endast marginellt på totalnivå. Städning visar viss säsongsvariation med något lägre betyg på våren än på hösten. Att 11 och 1 har varit stökigare år för SL-trafiken än 9 syns tydligt i undersökningsresultaten. I februari 1 var det extrema väderförhållanden med snö och kyla, vilket påverkade trafiken med försämrad punktlighet och kundnöjdhet som följd. Vintern 11 bjöd också på snö och kyla men SL-trafiken stod bättre rustad och nedgången i kundnöjdhet som skedde 1 stannar av under 11 på övergripande nivå. 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 7 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 11 9 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen 1 avgörande för kundnöjdheten 13 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens 21 Den upplevda tryggheten 22 Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag 25 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde 31 Bilaga 3 Enkäterna för respektive trafikslag Bilaga 4 Så här görs undersökningen 78 5

6 6

7 Inledning Ett av SL:s övergripande mål är en attraktiv kollektivtrafik och en del av målet är nöjda kunder. För att följa upp nöjdheten bland resenärerna i SL-trafiken 1 görs löpande undersökningar ombord på fordonen i trafiken. Undersökningarna genomförs varje månad utom i juni och juli. Varje säsong sammanfattas resultaten i en höst- respektive vårrapport. I denna rapport sammanfattas våren 11, d v s januari till april. Underlaget för rapporten är drygt 23 enkäter. I rapporten redovisas dels hur nöjdheten med trafiken har utvecklats på ett övergripande plan, dels hur nöjdheten har utvecklats för ett antal kvalitetsfaktorer (tidhållning, turtäthet, störningsinformation, trängsel,, personal och förares körsätt). Rapporten är uppdelad i en huvuddel och bilagor. I huvuddelen redovisas utvecklingen av kundnöjdheten totalt och per trafikslag. I huvuddelen beskrivs även vilka kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten mest samt utvecklingen för de olika kvalitetsfaktorerna. Orsaker till utvecklingen analyseras och kommenteras. I bilaga 1 redovisas andel nöjda totalt per trafikslag uppdelat per linje och avtalsområde, i bilaga 2 redovisas andel nöjda per kvalitetsfaktor uppdelat per linje och avtalsområde. I bilaga 3 återfinns enkäterna för respektive trafikslag och i bilaga 4 ges en kort beskrivning av hur undersökningen genomfördes. SL:s Analyssektion har skrivit rapporten i samarbete med Markör Marknad & Kommunikation, som är det undersökningsföretag som har genomfört undersökningen åt SL. Marcus Kurn har tagit bilderna i rapporten och Jan Svensson har tagit omslagsbilden. För ytterligare information om undersökningen, kontakta Lena Lovén på SL:s Analyssektion, telefon Stockholm i juni 11 1 Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst och sjukresor har inte kunnat mätas under 11 på grund av oklara sekretessbestämmelser avseende urvalshanteringen. Därmed finns inget resultat att rapportera för 11 för denna målgrupp. 7

8 8

9 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 11 I vårens undersökning är procent av SL:s resenärer nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken. Diagrammet nedan visar hur andelen nöjda kunder har utvecklats från 1 och framåt. På tio år har nöjdheten ökat med procentenheter. Sedan mars 6 har andelen nöjda kunder ökat med 2 till 3 procentenheter per halvår, vilket främst förklaras av en positiv utveckling för tunnelbane- och pendeltågstrafiken. Våren 1 bröts den positiva trenden och nöjdheten sjönk till procent, vilket också är det sammanlagda värdet för vårens mätning. Både 1 och våren 11 har trafikmässigt varit stökigare för SL än 9. I februari 1 var det extrema väderförhållanden med snö och kyla, vilket påverkade trafiken och framförallt punktligheten på samtliga trafikslag. Under hösten 1 drabbades tunnelbanan av två omfattande stopp på grund av störningar i elleveransen och pendeltågen hade problem med spåranläggning, signaler och övrig infrastruktur. Vintern 11 fortsatte med extrem snö och kyla och även om SL-trafiken var bättre förberedd jämfört med vintern 1 så orsakade vintervädret en del trafikproblem, framförallt inom pendeltågstrafiken och busstrafiken. Allt detta påverkar resenärernas sammantagna upplevelse av SLtrafiken. Alla kunder som inte är nöjda med SL trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel, procent, är neutrala. Andelen missnöjda har inte ökat våren 11, utan ligger kvar på 1 procent, samma nivå som 1. Andel nöjda resenärer - samtliga trafikslag Mars 1 Oktober 1 Mars 2 Oktober 2 Mars 3 Oktober 3 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 9

10 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen Nöjdheten på pendeltåg har fortsatt att sjunka under våren 11. Nöjdheten på lokalbana har ökat medan det för buss och tunnelbana endast sker marginella förändringar. Andelen missnöjda ligger på samma nivåer som hösten 1 för samtliga trafikslag, utom för pendeltåg, där andelen missnöjda har ökat med 3 procentenheter under våren 11. Andelen missnöjda med pendeltågen är 22 procent, vilket är betydligt högre än för övriga trafikslag, se diagram på sidan 11. Tunnelbana procent nöjda och 7 procent missnöjda Andelen nöjda med tunnelbana är under våren 11 procent vilket är något högre än hösten 1. Nöjdheten har ökat på Grön linje från 75 till 78 procent under våren 11, nöjdheten på Röd linje är oförändrad och på Blå linje minskade nöjdheten marginellt. Sammantaget är dock nöjdheten på Blå linje betydligt högre än 9, vilket är positivt med tanke på de tillfälliga stopp som har fortsatt under våren på grund av sprängningar för Citybanan. Pendeltåg procent nöjda och 22 procent missnöjda Under våren 11 har andelen nöjda pendeltågsresenärer sjunkit till procent, vilket innebär att nöjdheten minskat med mer än 1 procentenheter sedan hösten 9. Orsaken är problem i trafiken som främst är kopplade till bristande infrastrukturunderhåll och kapacitet. Under våren 11 har det också varit en del problem med fordonen på grund av snön och kylan. Nöjdheten har minskat på samtliga pendeltågsgrenar under våren 11 förutom på Västerhaninge och Nynäshamn. Störst är minskningen på Södertäljegrenen, från till 52 procent. Spårarbeten i Södertälje hamn samt problem med bron över Södertälje kanal har bidragit till störningar i trafiken. Nynäshamn är den gren som har minst andel nöjda resenärer, 49 procent. På övriga pendeltågsgrenar är kundnöjdheten mellan 52- procent. Lokalbana 85 procent nöjda och 5 procent missnöjda Resenärerna på de olika lokalbanorna ger trafiken ett högt betyg och andelen nöjda totalt är 85 procent, vilket är något högre än tidigare säsonger. Utvecklingen är positiv för samtliga lokalbanor. Störst ökning har Lidingöbanan och Saltsjöbanan som ökar med 9 procentenheter vardera under våren 11. Spårväg City har 92 procent nöjda kunder, vilket är en ökning med 3 procentenheter. Buss procent nöjda och 12 procent missnöjda Andelen resenärer som är nöjda med busstrafiken har sjunkit marginellt under våren 11. procent av bussresenärerna är nöjda jämfört med procent hösten 1. Utvecklingen varierar mellan olika avtalsområden. Mest nöjda är bussresenärerna i Norrtälje och Norrort där 79 procent är nöjda. SL-trafikens minst nöjda bussresenärer finns i Huddinge/Botkyrka och Sollentuna med procent nöjda. 1

11 Andel nöjda resenärer - per trafikslag Mars 3 Oktober 3 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Andel missnöjda/nöjda resenärer Vår 11 Tunnelbana -7 Pendeltåg -22 Lokalbana Buss -12 Samtliga trafikslag/totalt -1 11

12 12

13 avgörande för kundnöjdheten är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. Den absolut viktigaste 1 kvalitetsfaktorn för SL:s resenärer totalt sett är tidhållning. Det gäller alla trafikslag. Om nöjdheten med tidhållning ökar så ökar även kundnöjdheten totalt sett och vice versa, se figur nedan. En bra turtäthet är också en viktig faktor för att resenärerna ska vara nöjda med trafiken. När trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant information. Att störningsinformation är viktigt är extra tydligt på pendeltåg där det är mer problem med tidhållning än på andra trafikslag. För de resenärer som har kontakt med personalen i trafiken är det viktigt att bli trevligt bemött och att personalen kan svara på frågor om SL-trafiken. Personalens agerande är av särskild betydelse på buss och lokalbana där resenärerna oftare kommer i kontakt med personalen än på andra trafikslag. När trafiken inte går som planerat är personalen också en viktig informationskanal för resenärerna. Andel nöjda resenärer - Samtliga trafikslag Nöjdhet med linje Nöjdhet Vår 1 Höst 1 Vår 2 Höst 2 Vår 3 Höst 3 Vår 4 Höst 4 Vår 5 Höst 5 Vår 6 Höst 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 1 1 Med viktigt avses de faktorer som vid en korrelationsanalys visat sig påverka kundnöjdheten mest. 13

14 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 och störningsinformation har totalt sett, för samtliga trafikslag, haft en positivt utveckling sedan hösten 7. År 1 bryts den positiva trenden och andelen resenärer som är nöjda med tidhållning och störningsinformation i SL-trafiken sjunker. har också haft en positiv utveckling sedan 7, en utveckling som bryts 1. Städningen får lågt betyg under våren 1 men gör en upphämtning hösten 1 för att återigen sjunka våren 11. Övriga kvalitetsfaktorer förändras marginellt på totalnivå jämfört med tidigare år. I diagrammen på sidan 17 visas andelen nöjda per kvalitetsfaktor för hela SL-trafiken. På sidorna - presenteras kvalitetsfaktorerna per trafikslag. Resultatet per avtalsområde redovisas i bilaga 2. procent av samtliga resenärer är nöjda med turtätheten i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna på tunnelbanan, procent. Andelen nöjda på tunnelbanan är emellertid lägre än 1 då procent var nöjda. Minst nöjda är, liksom tidigare år, resenärerna på pendeln. Endast procent är nöjda och var fjärde resenär är missnöjd med turtätheten på pendeln. Missnöjet är som störst på pendeltågsgrenarna Nynäshamn och Gnesta. På lokalbana ökar andelen nöjda med 5 procentenheter, till procent, jämfört med hösten 1. Det är framförallt på Saltsjöbanan som andelen nöjda ökar, från 41 procent till 51. Nöjdheten med turtätheten på buss ökar marginellt från till procent. Ökningen är störst i Norrort där nöjdheten ökar från till 72 procent. procent av alla resenärer är nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjd är man med tidhållningen på tunnelbana och på lokalbana. Minst nöjda med tidhållningen är resenärerna på pendeltåg. Pendeltåg hade en positiv utveckling fram till 1, därefter har betyget för tidhållning sjunkit rejält till endast 31 procent nöjda och 49 procent missnöjda. Nöjdheten sjunker på samtliga pendeltågsgrenar utom Nynäshamn där nöjdheten ökar med 6 procentenheter. Våren 11 ökar andelen nöjda med tidhållningen på tunnelbanan. Grön linje ökar mest, från till procent nöjda, men även Röd linje ökar med 3 procentenheter. Blå linje sjunker med 3 procentenheter. 51 procent av resenärerna är nöjda med störningsinformationen. Det är är en marginell ökning jämfört med hösten 1. Mest nöjda är resenärerna med störningsinformationen på tunnelbanan, procent, och lokalbana, procent. Minst nöjda är resenärerna på buss, 39 procent, och pendeltåg 43 procent. Tunnelbana får högre betyg på störningsinformation våren 11 jämfört med hösten 1, ökningen är 3 procentenheter. Nöjdheten ökar både på Grön och Röd linje. På Pendeltåg sjunker nöjdheten med 5 procentenheter från 48 till 43 procent. Nedgång sker på pendeltågets samtliga grenar. På buss ökar nöjdheten med störningsinformation marginellt våren 11. Nöjdheten ökar i de flesta av avtalsområdena. Störst är ökningen i Norrort där nöjdheten ökar från 31 till procent. Städning av vagnar procent av samtliga resenärer är nöjda med den invändiga en. Det är en sänkning med 3 procentenheter jämfört med hösten 1. På buss gick betyget ned som mest med 5 procentenheter från 72 till procent. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana med 79 procent. Minst nöjda är resenärerna på pendeltåg, procent nöjda. Även här har andelen nöjda sjunkit med 5 procentenheter. Nöjdheten med den invändiga en har sjunkit sen hösten 1 för samtliga linjer och banor med undantag för pendeltåg Västerhaninge och Saltsjöbanan, och för Tunnelbana Grön linje samt för buss Sollentuna, Nynäshamn och Södertälje där det går upp något. Städning av stationer och hållplatser procent av alla resenärer är nöjda med en av stationer och hållplatser i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna med en av stationerna på lokalbana, procent nöjda. På tunnelbana är procent nöjda, på buss procent och på pendeltåg procent nöjda med en av stationerna/hållplatserna. 51 procent av resenärerna besväras sällan av trängsel i trafiken. Samtidigt är det en relativt hög andel av resenärerna som är missnöjda med trängselsituationen, 32 procent. Missnöjet är störst på tunnelbana och pendeltåg, 35 respektive 31 procent. På lokalbana är 21 procent missnöjda med trängseln och på buss 29 procent. Fastän missnöjet är störst på tunnelbana och pendeltåg finns det undantag; resenärerna på Blå linje och på pendeltåget Gnesta och Nynäshamn besväras inte lika mycket av trängsel i trafiken.

15 Frågor om SL-trafiken procent av resenärerna är nöjda med hur personalen svarar på frågor om SL-trafiken. Nöjdheten är högst på lokalbana med 81 procent nöjda och lägst på pendeltåg med 54 procent nöjda. Bland resenärerna på tunnelbana är andelen nöjda procent våren 11. På Blå linje har andelen nöjda sjunkit med 6 procentenheter sedan hösten 1. På Grön linje stiger andelen nöjda med 3 procentenheter. Totalt sett är det procent av alla resenärer som har erfarenhet av att fråga personalen. procent av alla resenärer är nöjda med personalens bemötande. Betyget för personalens bemötande har gått stadigt uppåt sedan 7 men i år avstannar uppgången och andelen nöjda sjunker något. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana och buss, det vill säga de trafikslag där resenärerna har mest direktkontakt med personalen. På lokalbana är 84 procent av resenärerna nöjda och på buss är procent nöjda. På tunnelbana är procent nöjda med personalens bemötande och på pendeltåg procent. Sämst omdöme får pendeltåg Södertälje och Västerhaninge med procent nöjda Förarnas körsätt 76 procent av samtliga resenärer är nöjda med förarnas körsätt i SLtrafiken. Andelen nöjda ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Mest nöjda med förarnas körsätt är resenärerna på lokalbana och pendeltåg, 87 respektive 84 procent är nöjda. Minst nöjda är resenärerna liksom tidigare år på buss, procent. Men omdömet för förarnas körsätt på buss har förbättrats något sedan mätningarna började 7.

16

17 Andel nöjda resenärer - per kvalitetsfaktor Samtliga trafikslag Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår * *Sedan hösten 7 gäller frågan samtliga trafikslag, tidigare gällde frågan bara buss. 17

18 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Diagrammen på följande sidor visar andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Andel missnöjda/nöjda resenärer - Tunnelbana Invändig - 17 Hpl/stn Andel missnöjda/nöjda resenärer - Pendeltåg Invändig Hpl/stn

19 Andel missnöjda/nöjda resenärer - Lokalbana Invändig Hpl/stn Andel missnöjda/nöjda resenärer - Buss Invändig - Hpl/stn

20

21 Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens Generellt sett är skillnaderna små mellan män och kvinnor när det gäller hur nöjd man är med SL-trafiken. På totalnivå är det ingen skillnad, procent av både männen och kvinnorna är nöjda. Vid en jämförelse av olika åldersgrupper är SL:s resenärer över år påtagligt mer nöjda än övriga åldersgrupper. 85 procent av männen över år och procent av kvinnorna över år är nöjda. Även för kvalitetsfaktorerna har de över år en högre andel nöjda kunder. Störst skillnad är deras uppfattning om trängsel och personalens bemötande. En analys av resfrekvens kopplat till nöjdhet visar att de resenärer som åker dagligen/nästan dagligen med SL-trafiken är mindre nöjda än de som åker någon/några gånger i veckan, någon/några gånger i månaden eller mer sällan. En förklaring kan vara att de som åker ofta utsätts för fler störningar vilket påverkar deras inställning till SL-trafiken. Mest nöjda är de resenärer som åker någon/några gånger i veckan. Nöjdhet fördelat över kön och ålderskategori Man Kvinna tom år -29 år 3-39 år -49 år 5- år år och äldre Totalt Nöjdhet fördelat över resfrekvens Dagligen/nästan dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Mer sällan 21

22 Den upplevda tryggheten Totalt sett har andelen trygga i SLtrafiken ökat under de senaste åren. Detta gäller såväl när man reser ensam, i sällskap eller går till och från sin hållplats/station på kvällar och/ eller nätter. Störst förändring är det för resor som man gör ensam samt för känslan av trygghet när man går till och från sin hållplats. Jämfört med 7 har andelen trygga totalt sett ökat med 9 procentenheter på båda dessa påståenden. Män känner sig mer trygga än kvinnor när de reser ensamma eller går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafikslag. Störst är skillnaden på tunnelbana och pendeltåg där endast drygt hälften av kvinnorna, procent på tunnelbana och 53 procent på pendeltåg, känner sig trygga när de reser ensamma på kvällar och/ eller nätter. Motsvarande siffra för männen är procent respektive 75 procent. Utvecklingen är positiv på samtliga trafikslag. Störst förändring de senaste åren ser vi på lokalbana, tunnelbana och pendeltåg där andelen trygga har ökat betydligt, och då framför allt bland kvinnor. Sedan hösten 7 har andelen trygga kvinnor som reser ensamma kvällar och/eller nätter ökat med 11 procentenheter på tunnelbana, 1 procentenheter på lokalbana och 9 procentenheter på pendeltåg. Otryggheten upplevs som större på väg till och från hållplats/station än ombord på fordonen. Totalt känner sig procent trygga när de går till och från sin hållplats/station på kvällar och nätter. När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser ensam Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Man Kvinna Kvinna Man Man Man Kvinna Kvinna Totalt 2 Tunnelbana 2 Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag 22

23 När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser i sällskap Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Man Kvinna Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Man Man Man Kvinna Kvinna Man Kvinna Kvinna Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag 23

24 24

25 Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt -7 25

26 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Märsta Kungsängen Södertälje Västerhaninge Nynäshamn Gnesta Pendeltåg, totalt Märsta -22 Kungsängen - 21 Södertälje Västerhaninge - Nynäshamn Gnesta Pendeltåg, totalt

27 Andel nöjda resenärer - Lokalbana Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårväg City Lokalbana, totalt Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan -8 Nockebybanan Spårväg City Lokalbanor, totalt

28 Andel nöjda resenärer - Buss, norra regionen Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Norrtälje Norrort Sigtuna/Upplands Väsby Sollentuna* Järfälla/Upplands Bro Solna/Sundbyberg* Buss, totalt Norrtälje Norrort Sigtuna/Upplands Väsby Sollentuna Järfälla/Upplands Bro - Solna/Sundbyberg - Buss, totalt -12 *Hösten 7 delades Råsta upp i Sollentuna och Solna/Sundbyberg. Hösten 8 förändrades urvalet för dessa avtalsområden. 28

29 Andel nöjda resenärer - Buss, centrala regionerna Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Innerstan Söderort Lidingö Ekerö Bromma Buss, totalt Innerstan Söderort Lidingö -14 Ekerö Bromma Buss, totalt

30 Andel nöjda resenärer - Buss, södra regionerna Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Nacka/Värmdö Tyresö Handen Huddinge/ Botkyrka Södertälje Nynäshamn Buss, totalt Nacka/Värmdö -12 Tyresö Handen Huddinge/Botkyrka - 21 Södertälje - Nynäshamn Buss, totalt -12 3

31 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde Andel nöjda resenärer - Tunnelbana, totalt Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - 17 Hpl/stn

32 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Gröna linjen Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig -12 Hpl/stn

33 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Röda linjen Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

34 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Blå linjen Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - Hpl/stn

35 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, totalt Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

36 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Märsta Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig -23 Hpl/stn

37 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Kungsängen Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig -21 Hpl/stn

38 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Södertälje Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

39 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Västerhaninge Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

40 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Nynäshamn Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

41 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Gnesta Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

42 Andel nöjda resenärer - Lokalbana, totalt Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

43 Andel nöjda resenärer - Tvärbanan Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

44 Andel nöjda resenärer - Roslagsbanan Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

45 Andel nöjda resenärer - Lidingöbanan Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

46 Andel nöjda resenärer - Saltsjöbanan Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig - 17 Hpl/stn

47 Andel nöjda resenärer - Nockebybanan Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Invändig Hpl/stn

48 Andel nöjda resenärer - Spårväg City Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

49 Andel nöjda resenärer - Buss, totalt Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

50 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrtälje Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

51 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrort Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -11 Hpl/stn

52 Andel nöjda resenärer - Buss, Sigtuna/Upplands Väsby Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -14 Hpl/stn

53 Andel nöjda resenärer - Buss, Sollentuna* Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn *Hösten 7 delades Råsta upp i Sollentuna och Solna/Sundbyberg. Hösten 8 förändrades urvalet för dessa avtalsområden. 53

54 Andel nöjda resenärer - Buss, Järfälla/Upplands Bro Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -14 Hpl/stn

55 Andel nöjda resenärer - Buss, Solna/Sundbyberg* Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - 17 Hpl/stn *Hösten 7 delades Råsta upp i Sollentuna och Solna/Sundbyberg. Hösten 8 förändrades urvalet för dessa avtalsområden.

56 Andel nöjda resenärer - Buss, Ekerö Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

57 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

58 Andel nöjda resenärer - Buss, Lidingö Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -11 Hpl/stn

59 Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

60 Andel nöjda resenärer - Buss, Söderort Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

61 Andel nöjda resenärer - Buss, Nacka/Värmdö Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -17 Hpl/stn

62 Andel nöjda resenärer - Buss, Tyresö Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

63 Andel nöjda resenärer - Buss, Handen Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

64 Andel nöjda resenärer - Buss, Nynäshamn Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig Hpl/stn

65 Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig -22 Hpl/stn

66 Andel nöjda resenärer - Buss, Södertälje Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Invändig - Hpl/stn

67

68 Bilaga 3 Enkäterna för respektive trafikslag Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 6 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren 72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 9 Annat Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

69 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att bussarna avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i busstrafiken. Den här bussen är ren och välstädad. Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Förarna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Förarna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av den här bussen kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

70 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 6 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren 72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 9 Annat Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 7

71 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i tunnelbanetrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen som arbetar i tunnelbanan kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen som arbetar i tunnelbanan är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

72 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 6 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren 72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 9 Annat Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 72

73 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i pendeltågstrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen på pendeltågen/stationerna kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen på pendeltågen/stationerna är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

74 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 6 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren 72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 9 Annat Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

75 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i tågtrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Konduktörerna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Konduktörerna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp! 75

76 Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SLs kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först några påståenden som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör. Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 6 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren 72-timmars eller 7-dagarsbiljett) 8 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 9 Annat Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 76

77 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i spårvägstrafiken. Den här spårvagnen är ren och välstädad. Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Konduktörerna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Konduktörerna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av den här spårvagnen kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

78 Bilaga 4 Så här görs undersökningen Metod: Ombordundersökning, enkäter delas ut och samlas in ombord på ett urval av fordon i SLtrafiken Fältperiod: Undersökningen genomförs under två veckor varje månad januari-maj samt augustidecember. Undersökningen genomförs under högtrafik (kl 6-9) och mellantrafik (kl 1-14). Cirka procent av intervjuerna genomförs under högtrafik och 45 procent under mellantrafik. Antal enkäter: Undersökningen bygger på minst 35 enkäter/månad varav minst 2975 st på buss, 75 st på tunnelbana, 9 st på pendeltåg och 125 st på lokalbana. Denna rapport omfattar månaderna januari-april och bygger således på mer än 23 intervjuer. Viktning: resultatet viktas utifrån antal påstigande per trafikslag och trafikslagen viktas utifrån antal påstigande per avtalsområde/linje/gren. 78

79 AB Storstockholms Lokaltrafik

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2010 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid Innehåll Linje Sträckning Sida Övrig information Sida J J J J J Bålsta Nynäshamn Nynäshamn Bålsta Märsta Södertälje centrum Södertälje centrum Märsta Gnesta Södertälje centrum Södertälje centrum Gnesta

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK

Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK foto Ola Dusegård Den här årliga rapporten är en sammanställning av basfakta om SL-trafiken. I rapporten finns också uppgifter om SL:s resenärer,

Läs mer

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Bakgrund Syftet med Undersökningen Kvalitetsmätning ombord, KM är att mäta hur resenärerna upplever kvaliteten och servicen ombord (leveransen) och med denna

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Punktlighetsrapport från trafiken december 2010

Punktlighetsrapport från trafiken december 2010 1 Datum 2011-01-27 Trafiknämnden Punktlighetsrapport från trafiken december 2010 På styrelsens uppdrag sammanställs en rapport över ett antal kvalitets- och produktionsfaktorer. Rapporten är tänkt att

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Kundundersökning mars 2011 Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal 1(17) Trafikavdelningen Buss och Färdtjänst Handläggare Ragna Forslund 08-6861959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, info punkt 15 TN 2014-0068 Information angående utvärdering av trafikstart

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Kundundersökning mars 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Avies Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Månadsrapport September 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

RAPPORT NKI Färja Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT NKI Färja Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT NKI Färja 2015 Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 Innehåll Bakgrund och syfte Metod och urval Svarsfrekvens per led Resultat Målgruppen Vilka kvalitetsområden

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Förändringar spårtrafiken 2016

Förändringar spårtrafiken 2016 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-11-17, info punkt 20 Förändringar spårtrafiken 2016 Ärendebeskrivning Detta är ett informationsärende avseende trafikeringen

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2)

Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2) Arbetsmetod - 3 steg Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2) 1. Sammanställning av SL:s statistik avseende förseningar och trängsel * 2. Bearbetning av statistik genom konstruktion av parametervärden,

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik 1(5) 2009-12-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 39 57 Styrelsen Dokumenttyp Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik Bakgrund I motion från Lars Dahlberg (s),

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

SL:s förslag på trafikändringar 2010 remissvar

SL:s förslag på trafikändringar 2010 remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) DATUM 2009-08-04 Handläggare: Sophie Dahlberg Telefon: 508 14 037 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd SL:s

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer