Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009"

Transkript

1 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken... 6 Punktligheten... 7 Kundsynpunkter Pendeltåg... 9 Orsaker till avvikelser... 9 Utförd trafik Orsaker till inställda avgångar Punktligheten Kundsynpunkter Buss Orsaker till avvikelser Utförd trafik Utförd trafik per avtalsområde Orsaker till inställda avgångar Punktligheten Kundsynpunkter Lokalbanor Orsaker till avvikelser Utförd trafik Orsaker till inställda avgångar Punktligheten Kundsynpunkter Andel kunder i tid Upplevd kvalitet; punktlighet Färdtjänstverksamheten Orsaker till avvikelser Punktligheten Punktligheten per leverantör Kundsynpunkter Varifrån kommer alla siffror?... 27

3 3(27) 1 Sammanfattning Samtliga trafikslag har hittills under året levererat en relativt stabil trafik med godkända punktlighetsresultat. Antalet stopp i trafiken och inställda avgångar har sammanslaget varit lägre än föregående år. För tunnelbanan har sprickor i fordon av typen C20 medfört avställda fordon och inställd trafik på framförallt Grön linje. Antalet stopp i trafiken under oktober ligger mycket lågt. Punktligheten för pendeltågen fortsätter att vara bättre än föregående år. Främst fel i infrastrukturen, som t ex ett omfattande spårfel i Södertälje, medförde inställda tåg under oktober. För busstrafiken är de vanligaste orsakerna till inställda avgångar alltjämt fordonsrelaterade. Åtgärder vidtas fortlöpande för att komma tillrätta med dessa problem. Utförd trafik når i oktober ett högre resultat än föregående månad. Trafiken på lokalbanorna har fungerat tillfredsställande under oktober med undantag för en del yttre händelser som t ex hala spår. Banarbetet på Roslagsbanan har avslutats och trafiken återupptogs den 4:e oktober. Färdtjänstens hämttider (punktligheten) har förbättrats jämfört med 2008.

4 4(27) 2 Tunnelbanan Orsaker till avvikelser Under hösten har SL genomfört besiktning av fordon inför bytet av entreprenör. I samband med detta upptäcktes att ett antal fordon av typen C20 har sprickor i långbalkarna, vilket föranlett till ett intensivt arbete tillsammans med fordonsleverantören Bombardier, för att med så liten trafikstörning som möjligt undersöka samtliga fordon. Några omedelbara säkerhetsrisker har inte ansetts föreligga, men det beslöts ändå att fordon med sprickor längre än 60 mm skulle tas ur trafik. Som mest har ca 20 fordon varit avställda. Utöver de avställda fordonen har också ett antal fordon med mindre sprickor tagits in med täta intervall för att kontrollera att sprickorna inte expanderar Grön linje uppvisar ett relativt stort produktionsbortfall på grund av sprickbildning i C20-fordonen. Samtliga C20-fordon som varit avställda på grund av detta är nu temporärt åtgärdade och går i trafik. Framtagande av långsiktig åtgärdsplan pågår. Antal stopp i trafiken var avsevärt färre än både augusti och september, totalt 19 stopp i oktober. Den totala punktligheten för Tunnelbanan i oktober sjönk något jämfört med föregående månad. Grön och Blå linje minskade i punktlighet, medan Röd linje låg kvar på samma nivå. Resultatet av vidtagna åtgärder för att minimera negativa effekter på fordonstillgången på grund av hala spår har under perioden varit mycket lyckosam.

5 5(27) Utförd trafik Diagrammen visar andel utförda avgångar per tunnelbanelinje. Gröna linjen Gröna linjen , Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförd trafik för gröna linjen, ackumulerat: 99,4 Röda linjen Röda linjen , Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförd trafik för röda linjen, ackumulerat: 99,3 Blå linjen Blå linjen , Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförd trafik för blå linjen, ackumulerat: 99,5

6 6(27) Diagrammet visar andel utförda avgångar för tunnelbanan totalt. Tunnelbanan Tunnelbanan , Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförda avgångar för tunnelbanan totalt, ackumulerat: 99,4 Mål 2009 för tunnelbanan totalt: 99,5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken Definition på stopp: Mer än 10 minuters försening. Antal 70 (2008 inom parantes) (38) 20 (35) 23 (28) 26 (31) 23 (32) 19 (28) 27 (26) 31 (32) 19 (21) Yttre orsaker Entreprenör fordon Entreprenör personal SL Bana/Signal/Fordon 10 4 (14) 0 Förklaring till orsaksfördelning: Yttre orsaker: Polisingripanden, beträdande på spårområde, vandalism mm Entreprenör fordon: Fel kopplade till löpande underhåll mm Entreprenör personal: Handhavandefel mm SL Bana/Signal/Fordon: Fel i den fasta anläggningen.

7 7(27) Punktligheten Diagrammen nedan visar andelen avgångar som avgått i tid. En avgång räknas som opunktlig om den avgått mer än 3 minuter sent eller 1 minut tidigt. Gröna linjen Gröna linjen , Punktligheten för gröna linjen, ackumulerat: 92,9 Röda linjen Röda linjen 2008, Punktligheten för röda linjen, ackumulerat: 96,2 Blå linjen Blå linjen , Punktligheten för blå linjen, ackumulerat: 98,1

8 8(27) Diagrammet nedan visar punktligheten i tunnelbanan uppdelat på olika tidsperioder. Hela dygnet Hela dygnet 2008 Högtrafik kl 7-9 och Högtrafik kl 7-9 och ,6 89,2 75 Punktligheten för tunnelbanan totalt, ackumulerat:,0 Mål 2009 för tunnelbanan totalt: Kundsynpunkter Diagrammen nedan visar antalet kundsynpunkter på tunnelbanan som inkommit till SL Kundtjänst under månaden Punktlighet Personal Station/Hållplats Information Skada Fordon Trafikplanering Tjänster Övrigt Biljettpris Regelverk

9 9(27) 3 Pendeltåg Orsaker till avvikelser Punktligheten låg på 89,3 i oktober, vilket är förhållandevis bra för årstiden. Antal utförda avgångar låg på 98,8. Tillgängligheten på X60 når inte riktigt den planerade nivån, med 57 enheter i trafik, men har dock stabiliserats på en högre nivå ån första halvåret. I början av oktober orsakade ett omfattande spårfel i Södertälje att 57 tåg fick ställas in mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. Växelfel vid Gnesta dagen därpå medförde att 8 tåg fick ställas in mellan Järna och Gnesta. Gnestalinjen påverkades också i slutet av oktober då kontaktledningen revs ner. Enkelspårdrift ordnades för fjärrtågen medan 13 pendeltåg ställdes in och ersattes med bussar. Ett brofel vid Södertälje kanal gjorde att 38 tåg fick ställas in mellan Östertälje och Södertälje centrum. Ett spårfel mellan Jakobsberg och Barkarby orsakade 19 inställda tåg. Antalet inställda tåg under månaden var i antal 274. Orsaken till de inställda tågen var 3 st personalrelaterade, 63 st avs fordonsfel, 1 st fel på infrastruktur och 18 st på grund av yttre omständigheter. Arbetet fortsätter med att komma tillrätta med garantifelen på X60. SL har täta kontakter med Stockholmståg och Alstom för att förbättra situationen. Flera garantifrågor måste fortfarande lösas. Positiv trend har etablerats sedan mitten av juli. Antalet trafiksatta X60 har under perioden varit stabil och legat på en hög nivå. Kvalitetsarbetet med Stockholmståg och Banverket fortsätter med flera aktiviteter för att förbättra punktligheten.

10 10(27) Utförd trafik Diagrammet nedan visar andel utförda avgångar i procent. Utförd avgång: Avgång som går hel planerad sträcka, mindre än 15 minuter försenad. Pendeltåg Pendeltåg , Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförda avgångar för pendeltågen, ackumulerat: 98,6 Mål 2009 för pendeltågen: 98,7 Orsaker till inställda avgångar Antal (668) 3 (332) (336) (205) 289 (432) 1 (370) 253 (126) (2008 inom parantes) 300 (283) 150 (258) 274 (497) Yttre omständigheter Entreprenör fordon Entreprenör personal SL Banverket Förklaring till orsaksfördelning Yttre orsaker: Polisingripanden, beträdande av spårområde mm Entreprenör fordon: Fordonsfel kopplade till löpande underhåll mm Entreprenör personal: Personalbrist, försovning, sjukdom mm. SL: Garantifel och konstruktionsbrister i fordon mm Banverket: Fel i anläggningen, signaler och växlar mm

11 11(27) Punktligheten Diagrammet visar punktlighet mätt som genomsnittlig punktlighet mellan ankomst- och avgångstider vid 35 mätpunkter. En avgång räknas som punktlig om den är < 3 minuter försenad. Hela dygnet Hela dygnet 2008 Högtrafik kl 7-9 och Högtrafik kl 7-9 och ,3, Punktligheten för pendeltågen, ackumulerat: 91,3 Mål 2009 för pendeltågen: Kundsynpunkter Diagrammet nedan visar antalet kundsynpunkter på pendeltågstrafiken som inkommit till SL Kundtjänst under månaden Punktlighet Personal Station/Hållplats Information Skada Fordon Trafikplanering Tjänster Övrigt Biljettpris Regelverk

12 12(27) 4 Buss Orsaker till avvikelser Swebus Tyresö har ställt in avgångar främst av fordonsrelaterade anledningar, men även några akuta händelser har förekommit. Vagnbrist har åtgärdats med inlåning av fordon från övriga områden. En ny verkstadschef tillsattes i september och förändringsarbeten i verkstaden fortsätter. Övriga Swebusområden (Huddinge/Botkyrka, Bromma, Ekerö, Södertälje, Nacka/Värmdö samt Järfälla/Upplands Bro) uppvisar godkända resultat. Busslink I Innerstaden har både fordons- och personalläget varit bra under oktober. Trafiksituationen påverkades av eskorter under EU-toppmötet. Solna/Sundbyberg uppvisar en viss förbättring jämfört med september tack vare förbättrat personalläge. I Sollentuna har sjukfrånvaron ökat i verkstaden, vilket har orsakat problem med översyn och reparationer av fordonen. Övriga Busslinkområden (Norrort, Nynäshamn, Handen, Lidingö och Norrtälje) uppvisar godkända resultat. Arriva Arrivas områden (Ekerö, Vallentuna/Sigtuna/Upplands Väsby) uppvisar godkända resultat.

13 13(27) Utförd trafik Diagrammet nedan visar andel utförda avgångar i procent. Buss Buss ,8 85 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförd trafik för buss, ackumulerat: 99,7 Mål 2009 för buss: 99,8 Utförd trafik per avtalsområde Buss totalt okt 2009 Järfälla/Upplands-Bro Norrtälje Handen Södertälje Nynäshamn Lidingö Ekerö Norrort Huddinge & Botkyrka Nacka & Värmdö Söderort Bromma Vallentuna/Sigtuna/Upplands-Väsby Tyresö Sollentuna Solna/Sundbyberg Innerstaden 99,81 99,96 99,94 99,93 99,93 99,91 99,87 99,87 99,85 99,85 99,83 99,82 99, 99, 99,75 99,71 99,66 99,

14 14(27) Orsaker till inställda avgångar Antal (2008 inom parantes) Entreprenör fordon Övrigt Entreprenör personal Yttre orsaker (1919) 2270 (2499) (19) (2408) 1833 (2354) 2063 (2161) 1270 (32) 1816 (3118) 1529 (2157) 1421 (1942) Förklaring till orsaksfördelning Yttre orsaker: Extrem väderlek mm Entreprenör fordon: Fel på fordon, vagnbrist mm Entreprenör personal: Personalbrist, sjukfrånvaro mm Övrigt: Ersättningstrafik för pendeltåg, problem med biogas mm

15 15(27) Punktligheten Diagrammet nedan visar andelen avgångar som avgått i tid. En avgång räknas som opunktlig om den avgått mer än 3 minuter sent eller mer än 1 minut tidigt. Hela länet Hela länet ,8 85 Punktligheten för buss, ackumulerat: 91,4 Mål 2009 för buss: 93 Punktligheten per avtalsområde Lidingö Bromma Vallentuna/Sigtuna/Upplands-Väsby Tyresö Söderort Norrort Nacka & Värmdö Järfälla/Upplands-Bro Handen Norrtälje Nynäshamn Södertälje Huddinge & Botkyrka Ekerö Sollentuna Solna/Sundbyberg Innerstaden Mätningar avseende punktlighet per avtalsområde görs på hela procenttal i dagsläget.

16 16(27) Kundsynpunkter Diagrammen nedan visar antalet kundsynpunkter på busstrafiken som inkommit till SL Kundtjänst under månaden Punktlighet Personal Station/Hållplats Information Skada Fordon Trafikplanering Tjänster Övrigt Biljettpris Regelverk

17 17(27) 5 Lokalbanor Orsaker till avvikelser Veolia Punktligheten på Saltsjöbanan har sjunkit under månaden främst på grund av hala spår. Insatser i form av t ex sandning av rälsen har utförts och körsättet har anpassats för att minska hjulskador. Ett banarbete på sträckan Slussen- Igelboda påverkade också punktligheten negativt. För Tvärbanan har punktligheten sjunkit främst på grund av vagnfel som påverkar signalkommunikationen. Åtgärdsplan för avhjälpande av fel har tagits fram. För övriga banor ses inga större avvikelser. Roslagståg Banarbetet på Roslagsbanan (sträckan Östra Station - Mörby samt Näsby Park-grenen) är avslutad och tågtrafiken återupptogs enligt plan den 4 oktober. Punktligheten för Roslagsbanan har sjunkit. Ett flertal händelser har inträffat vilka har medfört förseningar; en lastbil körde igenom bommarna vid Frescati, föremål på spåret vid Näsby Park (skadegörelse), signalfel vid Stockholm Östra och ett flertal kortvariga fordonsfel. Även spårhalka har förekommit under perioden..

18 18(27) Utförd trafik Diagrammet nedan visar andel utförda avgångar i procent Saltsjöbanan Saltsjöbanan 2008 Lidingöbanan Lidingöbanan 2008,0 99,5 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförd trafik för Saltsjöbanan, ackumulerat: 99,4 Mål 2009: 99,5 Utförd trafik för Lidingöbanan, ackumulerat: 99,7 Mål 2009: 99,5 Tvärbanan Tvärbanan 2008 Nockebybanan Nockebybanan ,8 99,2 89,5 (banavstängning) Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförd trafik för Tvärbanan, ackumulerat: 99,0 Mål 2009: 99,4 Utförd trafik för Nockebybanan, ackumulerat: 98,7 Mål 2009: 99,6 Roslagsbanan Roslagsbanan ,8 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförd trafik för Roslagsbanan, ackumulerat: 99,6 Mål 2009: 99,4

19 19(27) Orsaker till inställda avgångar (2008 inom parantes) 706 (564) Yttre orsaker SL Bana/Signal/Fordon Entreprenör fordon Entreprenör personal (98) 134 (83) 143 (141) 234 (163) 74 (135) 278 (143) 169 (66) 79 (294) 117 (209) 50 0 (Maj 2009; banavstängning Nockebybanan) Förklaring till orsaksfördelning Yttre orsaker: Polisingripande, beträdande på spårområde mm Entreprenör fordon: Fel kopplade till löpande underhåll mm Entreprenör personal: Personalbrist, bristande trafikledning mm SL Bana/Signal/Fordon: Fel i den fasta anläggningen, garantifel och konstruktionsbrister

20 20(27) Punktligheten Diagrammen nedan visar andelen avgångar som avgått i tid. En avgång räknas som opunktlig om den avgått mer än 3 minuter sent eller 1 minut tidigt. Saltsjöbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan 2008 Lidingöbanan , ,4 75 Punktlighet för Saltsjöbanan, ackumulerat: 93,5 Mål 2009:,5 Punktlighet för Lidingöbanan, ackumulerat:,7 Mål 2009: 96,5 Tvärbanan Nockebybanan Tvärbanan 2008 Nockebybanan ,2 96, Punktlighet för Tvärbanan, ackumulerat: 96,6 Mål 2009: 97,5 Punktlighet för Nockebybanan, ackumulerat: 98,1 Mål 2009: 99,0 Roslagsbanan Roslagsbanan , Punktlighet för Roslagsbanan, ackumulerat:,9 Mål 2009: 97,5

21 21(27) Kundsynpunkter Diagrammen nedan visar antalet kundsynpunkter på lokalbanorna som inkommit till SL Kundtjänst under månaden Punktlighet Personal Station/Hållplats Information Skada Fordon Trafikplanering Tjänster Övrigt Biljettpris Regelverk

22 22(27) 6 Andel kunder i tid Andel kunder i tid ( <1 min tidig, <3 min sen) Totalt för hela SL-trafiken Totalt Mål 2009 för andel kunder i tid, totalt: 91 Andel kunder i tid ( <1 min tidig, <3 min sen) Tunnelbana Tunnelbana

23 23(27) Andel kunder i tid ( <1 min tidig, <3 min sen) Pendeltåg Pendeltåg Andel kunder i tid ( <1 min tidig, <3 min sen) Buss Buss Andel kunder i tid ( <1 min tidig, <3 min sen) Lokalbanor Lokalbana

24 24(27) 7 Upplevd kvalitet; punktlighet Diagrammet nedan visar hur SLs resenärer enligt SLs kundundersökning upplever punktligheten i SLtrafiken, d.v.s. hur många som är nöjda med tidhållningen. Tre månader löpande Tunnelbana Pendeltåg Buss Lokalbana TOTALT Aug Sep Okt Innevarande månad de tre senaste åren Tunnelbana Pendeltåg Buss Lokalbana TOTALT

25 25(27) 8 Färdtjänstverksamheten Orsaker till avvikelser Färdtjänsten utför huvudsakligen två sorters resor, färdtjänstresor och sjukresor. Färdtjänstresorna utgör av verksamheten medan sjukresor utgör 19 och resterande 1 är olika diverse resor. De flesta resor utgörs av anropsstyrd trafik. Resorna sker med taxi eller specialfordon. Punktligheten i hämtning samt kundsynpunkter är jämförda med utfallet för motsvarande period Kundsynpunkterna har blivit färre och hämttiderna (punktligheten) för taxiresor har blivit bättre jämfört med Punktligheten för resor med specialfordon har försämrats något. Punktligheten Diagrammen nedan visar andelen utförda uppdrag för taxiresor samt resor med specialfordon enligt överenskommen hämttid (inom 10 minuter). 96,00,00 94,00 93,00 92,00 91,00,00 89,00 Punktlighet i taxitrafiken jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Punktlighet i specialfordon trafiken 93,50 93,00 92,50 92,00 91,50 91,00,50,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

26 26(27) Punktligheten per leverantör Andelen hämtningar per leverantör, taxi Totalt Värmdö TAXI Taxikompaniet i Järla Taxi Nynäs Taxi Kurir Taxi 020 Södertälje Taxi Stockholm Transfer Roslagstaxi Ringtaxi Norrtälje taxi Ekeröbilarna Botkyrka Taxi Kundsynpunkter Diagrammen nedan visar antalet kundsynpunkter på leverantörernas utförande. 600 Resenärssynpunkter på transportörenas utförande Antal synpunkter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

27 27(27) 9 Varifrån kommer alla siffror? Denna rapport sammanställs av SL Kontrakt. Grunddata för de mätningar som redovisas hämtas in dels från entreprenörernas avvikelserapporter och dels från ATR-systemet. ATR står för Automatisk Trafik Räkning och finns installerat i ca 10 av de fordon i SL-trafiken som mäts via detta system. Upplevd kvalitet tas från SLs återkommande månadsundersökning och kundsynpunkterna från SL Kundtjänst. Tunnelbana För ej utförd trafik i tunnelbanan räknas varje passage av T-centralen som en avgång. Inställda avgångar mellan perifera stationer räknas inte. Ej utförd trafik redovisas för tunnelbanan delvis som Stopp i trafiken. Anledningen är att alla tåg på linjen påverkas vid stora trafikstörningar och det är då svårt att härleda vilka tåg det är som faktiskt blir inställda. Punktligheten på Gröna linjen mäts manuellt, på Blå linjen och Röda linjen via signalsystemet. Mätningen sker vid 14 mätstationer i tunnelbanenätet, vilka täcker infart och utfart vid innerstadssnitten. Pendeltåg För ej utförd trafik i pendeltågstrafiken räknas start och slut vid Centralstationen som ny avgång. Även sträckan Nynäshamn-Västerhaninge räknas som en avgång. Ej utförd trafik redovisas för pendeltågstrafiken som inställda avgångar. Punktligheten hämtas från Banverkets trafikledningssystem. Buss Ej utförd trafik i busstrafiken innebär att bussen ej trafikerat hela eller delar av en avgångs linjesträcka och redovisas som inställda avgångar. Punktligheten mäts med ATR. Lokalbanor Ej utförd trafik för lokalbanorna innebär att tåget ej trafikerat hela eller delar av en avgångs linjesträcka och redovisas som inställda avgångar. Punktligheten mäts på Nockebybanan, Tvärbanan och Lidingöbanan med ATR. På Roslagsbanan och Saltsjöbanan mäts punktligheten med hjälp av trafikledningssystemet. Färdtjänstverksamheten De redovisade data för färdtjänsten hämtas från två källor. Huvudkällan är färdtjänstens datalager, där alla verksamhets och beslutskritiska data lagras. Det är en del av det data som hämtas och bearbetas. Den andra källan är statistisk data som redovisas av olika enheter som nyckeltal.

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Månadsrapport tågtrafik

Månadsrapport tågtrafik Månadsrapport tågtrafik Mars 2008 XQ Torgny Johansson 965 5517, LVOp Stefan Rolander 965 6641 2008-04-08 F08-1574/TR00 Kommentarer till utfall för tågtrafiken Ankomstpunktlighet Punktligheten totalt uppgick

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Resa med färdtjänst Augusti 2015

Resa med färdtjänst Augusti 2015 Resa med färdtjänst Augusti 2015 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 14 Resan... 15 Avgifter... 19

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Månadsrapport April 2016

Månadsrapport April 2016 Månadsrapport April 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29 (6) Statistikrapport Socialförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-6-205-06-29 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade

Läs mer

Dnr...M... -...Xö... 2008

Dnr...M... -...Xö... 2008 TRAFIKKONTORET.... 20080623 ' SL TRAFIKFORANDRINGAR 2009 Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 Dnr...M... -...Xö... 2008 Remiss från SL: Förslag på trafikändringar 2009 AB lokaltrafik (SL) har utarbetat

Läs mer

Status for udbud af Öresundstågstrafik. Mats Sjölin, Öresundståg AB

Status for udbud af Öresundstågstrafik. Mats Sjölin, Öresundståg AB Status for udbud af Öresundstågstrafik Mats Sjölin, Öresundståg AB Regeringsöverenskommelse 1991 Fast förbindelse över Öresund Förstärkt kulturellt och ekonomiskt samarbete Gemensam arbets- och bostadsmarknad

Läs mer

Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten?

Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten? Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten? Christer Johansson Professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet & Miljöutredare

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid

Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN xxxx-xxx Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid

Läs mer

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Är fordonsgas fortfarande på tapeten? STCC en profilering av biogas Helsingborgs Dagblad Svensk Motorsport Teknikens Värld Nerikes Allehanda Ny Teknik Ulrika Freidlitz Brand

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik. Fakta om SL och länet år 2005

AB Storstockholms Lokaltrafik. Fakta om SL och länet år 2005 AB Storstockholms Lokaltrafik Fakta om SL och länet år 2005 Den här rapporten är en sammanställning av basfakta om SL-trafiken, befolkningen i Stockholms län samt det totala resandet över innerstadssnittet,

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Trafikförändringar 2013/2014

Trafikförändringar 2013/2014 1(24) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafikförändringar 2013/2014 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Kommunledningskontoret 2013-01-01-2013-12-31

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Kommunledningskontoret 2013-01-01-2013-12-31 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Kommunledningskontoret 03-0-0-03--3 (8) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-07-03--6 Sammanfattning Antal registrerade

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (17) Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (17)

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Antal Trafikuppdrag/avtal

Antal Trafikuppdrag/avtal Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar 2015 Upphandling av avtal år 2015 Planerad tilldelning Antal bussar/tåg/taxi Trafikstart Blekingetrafiken Resanderäkning tågtrafik

Läs mer

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning. TJÄNSTEUTLÅTANDE Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-12-18 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

Säkerhet i spår. Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19 Ordningsvakter/väktare/poliser

Säkerhet i spår. Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19 Ordningsvakter/väktare/poliser Säkerhet i spår Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19 Ordningsvakter/väktare/poliser Utgåva 1 2015 Innehållsförteckning Säkerhet i spår Innehållsförteckning... Om SL... Behörighetskrav... Alkohol och

Läs mer

Förbättrad punktlighet på X2000 analys med hjälp av simulering

Förbättrad punktlighet på X2000 analys med hjälp av simulering Förbättrad punktlighet på X2000 analys med hjälp av simulering Bo-Lennart Nelldal Olov Lindfeldt Hans Sipilä Johannes Wolfmaier Stockholm 2008-02-29 TRITA-TEC-RR 08-001 ISSN 1653-4484 ISBN 13: 978-91-85539-31-4

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Månadsrapport tågtrafik

Månadsrapport tågtrafik Månadsrapport tågtrafik september 2008 XQ Torgny Johansson 965 5517, LVOp Stefan Rolander 965 6641 2008-10-06 F08-1574/TR00 Kommentarer till utfall för tågtrafiken Ankomstpunktlighet Punktligheten totalt

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje 1 (2) Datum 2011-03-16 SL-2011-01569 TN 1103-083 Trafiknämnden Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje Bakgrund Sedan 2006 bedriver Nobina Sverige AB busstrafiken

Läs mer

Bambino Banker. Sida 1

Bambino Banker. Sida 1 Sida 1 Bambino Banker 02-1235 Bambina Guard Wall Street Banker hingst Mätning 03-10-01 150-153 Mätning 03-12-22 153-154 Mätning 04-04-01 156-156 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 C (3) Grupp 21-03-04 B (2)

Läs mer

Stockholmsförhandlingens slutsatser

Stockholmsförhandlingens slutsatser Stockholmsförhandlingens slutsatser Handelskammarens förslag Rapport 2007: 4 Förord Den så kallade Stockholmsförhandlingen och Carl Cederschiöld har regeringens uppdrag att senast den 1 december 2007

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Satsningar ger ökat resande... 3 Instabil infrastruktur skapar problem för kvalitet i trafiken 8 % av orsakerna ligger utanför Norrtågs

Läs mer

Skjutledare. Jullov. Jullov 070-691 50 66. Leif Larsson. Rickard "Rune" Karlsson 070-653 94 42. Simon Jonsson 0730-54 32 98

Skjutledare. Jullov. Jullov 070-691 50 66. Leif Larsson. Rickard Rune Karlsson 070-653 94 42. Simon Jonsson 0730-54 32 98 Vecka 10. Vecka 9. Vecka 8. Vecka 7. Vecka 6. Vecka 5. Vecka 4. Vecka 3. Vecka 2. Vecka 1. Vecka 53. Kalle Wickström Simon Jonsson 0730-54 32 98 Jullov Jullov Skjutprogram för 2016 Ånge PK Vecka Månad

Läs mer

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt ARVIDSJAUR Jan 20 0 20 67 2 1 0 2 44 0 136 Feb 37 0 37 67 2 0 0 3 0 1 110 Mar 38 0 38 73 0 1 0 5 489 3 609 Apr 2 0 2 49 0 0 0 5 488 0 544 Maj 0 0 0 52 0 0 0 3 520 0 575 Jun 0 0 0 47 0 0 0 13 279 0 339

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

STEG för kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning

STEG för kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning Dokumentnr ep119-xxx-201x-xxx Författare Taha, Mohammed, Trafikverket, UHpla Godkänt av Godk. Datum Projekttitel STEG för kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning Datum Spridning epilot119 Sida 1 (12) Slutrapport

Läs mer

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 1 2015-09-08 Trafikverket trafikverket@trafikverket.se Ralf Grahn Dnr 2015/Lu55 Er ref: Dnr TRV 2015/63202 Handläggare: Mattias Andersson Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 Svensk

Läs mer

Tågplaneprocessen 2014 2013-12-05

Tågplaneprocessen 2014 2013-12-05 Tågplaneprocessen 2014 2013-12-05 Arbetet med Tågplan 2014 2012 2013 2014 dec apr juni sep dec dec Tågplan 2014 gäller Löpande samverkan Samrådsmöten Möten: Skandinaviska Jernbanor, SJ AB, MTR Nordic AB

Läs mer

Pågatåg punktlighetssammanställning november 2009. Sammanställd 2009-12-11 av Banverket Expert och Utveckling HMSQ L.W

Pågatåg punktlighetssammanställning november 2009. Sammanställd 2009-12-11 av Banverket Expert och Utveckling HMSQ L.W Pågatåg punktlighetssammanställning november 2009 1 Sammanställd 2009-12-11 av Banverket Expert och Utveckling HMSQ L.W Innehållsförteckning 1. Presentation 2. Innehållsförteckning 3. Historik punktlighet

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl.

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl. Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer

Pågatåg punktlighetssammanställning februari 2009. Sammanställd 2009-03-12 av Banverket Expert och Utveckling HMSQ L.W

Pågatåg punktlighetssammanställning februari 2009. Sammanställd 2009-03-12 av Banverket Expert och Utveckling HMSQ L.W Pågatåg punktlighetssammanställning februari 2009 1 Sammanställd 2009-03-12 av Banverket Expert och Utveckling HMSQ L.W Innehåll i sammanställning Pågatåg 1. Presentation 2. Innehållsförteckning 3. Historik

Läs mer

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(16) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Sändlista Järfälla kommun K 1 ( ö ppen) Handläggare Sara Catoni Samråd inför trafikförändringar

Läs mer

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Mallen skapad av Peter Hildingsson: -- Utgåva DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Bakgrund Detta material ska fungera som ett hjälpmedel för att enklare kunna följa upp och kontrollera företagets drivmedelsförbrukning.

Läs mer

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet The Capital of Scandinavia 670.000 66.000 180.000 70.000 Pendeltåg 360.000 35.000 Bil Tunnelbana 25.000 Buss 130.000 Bil 20.000 Gång 10.000 Buss 20.000 Cykel

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(8) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_006 Kraftsamling Göteborg, ofördelat Datum för upprättande: 2009-10-09

Läs mer

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 %

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % Medlemmar per förbund Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring -04-30 2011-12-31 antal procent Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % s:a direktaviserade 328105 306062 22043 7,20 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Välkommen 1 2014-10-09

Välkommen 1 2014-10-09 Välkommen 1 2014-10-09 Gunnar Malm Trafikverket 2 2014-10-09 Crister Fritzson Branschföreningen Tågoperatörerna 3 2014-10-09 Resultatkonferensen 2014 Tillsammans för Tåg i Tid 2014-10-08 Crister Fritzson

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Effektiv planering av järnvägsunderhåll

Effektiv planering av järnvägsunderhåll Effektiv planering av järnvägsunderhåll KAJT-dagar, Dala Storsund, 2014-05-07 Tomas Lidén ITN / KTS 2 PROJEKTET, ÖVERSIKT Bakgrund och mål Behov av underhåll ökar Järnvägstrafiken ökar Hur planerar man

Läs mer

Södra Stambanan 2015

Södra Stambanan 2015 Södra Stambanan 2015 1 Södra Stambanan 2015 En fördjupning i grundhändelser och störningstid Exempel på möjligheter till jämförelser fokus på utförare 2 Vad är intressant att jämföra? Utlagt material på

Läs mer

RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar

RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar AB Storstockholms Lokaltrafik RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar Februari - 06 INNEHÅLL FÖRORD 3 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 BAKGRUND 6 LOKALISERING 7 UTFORMNING 8 Markparkeringar 8 Flerplanslösningar

Läs mer

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet Vänlig väg till skolan en barnslig rättighet Syfte: Inspirera till att gå och cykla till skolan istället för att ta bilen Mål: Att öka säkerheten och förbättra miljön kring skolorna (genom minskad biltrafik)

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:14 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003: 35 av Maria Wallhager (fp) om läckande regnskydd Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet Motionären föreslår

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

Statistisk årsbok 2014 Kollektivtrafiken i Uppsala län

Statistisk årsbok 2014 Kollektivtrafiken i Uppsala län Statistisk årsbok 2014 Kollektivtrafiken i Uppsala län Kollektivtrafikförvaltningen UL Förord Landstinget i Uppsala ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i länet. I uppdraget ingår att följa utvecklingen

Läs mer

Industrihampa som biogassubstrat och fastbränsle

Industrihampa som biogassubstrat och fastbränsle Industrihampa som biogassubstrat och fastbränsle Nationell hampakonferens, Alnarp 2012-03-28 Disposition Användningsområden Hampa som biogassubstrat Hampa som fastbränsle Marknadssituation Användning av

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013.

foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013. foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013. Ny undersökning från Seko Anställda inom SL slår larm om säkerheten Mer än hälften av de anställda upplever

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

Delårsbokslut per juni 2010 för SL-koncernen samt färdtjänstverksamheten

Delårsbokslut per juni 2010 för SL-koncernen samt färdtjänstverksamheten Datum 2010-08-09 Styrelsen Delårsbokslut per juni 2010 för SL-koncernen samt färdtjänstverksamheten Styrelsen bemyndigade, vid styrelsemötet den 22 juni 2010, presidiet att fatta beslut om godkännande

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik.

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik. 1 (6) Nätverksuppdaterad ISA Slutrapport Författare: Utgivningsort: Härnösand 2008-04-10 Nätverksuppdaterad ISA är projekt som bedrivits av Gabria AB startade i augusti 2007 och avslutades i mars 2008.

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer