Trafiken i Stockholms län 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiken i Stockholms län 2007"

Transkript

1 Trafiken i Stockholms län 27

2 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist, SL Layout och diagram: Autotech i Stockholm AB Tryck: Danagårds grafiska AB, Ödeshög, 28 Denna trycksak är tryckt enligt SLL:s miljökrav.

3 Trafiken i Stockholms län 27 1

4 Förord Uppgifter om resandet och trafiken i Stockholms län publiceras i ett flertal rapporter och underlagsmaterial från Statistiska Centralbyrån, SIKA, länsstyrelsen, de statliga trafikverken, Storstockholms Lokaltrafik samt Regionplane- och trafikkontoret. Den här rapporten är en sammanställning av några av dessa data som belyser persontrafiken i Stockholms län. För vissa uppgifter redovisas utvecklingen under de senaste 15 åren. Rapporten kan användas som en uppslagsbok med uppgifter om persontrafiken i Stockholms län. Uppgifterna om resvanor är hämtade från SIKAs resvaneundersökningar RES 25/26 och omfattar personer i åldrarna 6 84 år. Sammanställningen är gjord av en arbetsgrupp med Gunilla Rosenqvist (projektledare) från RTK och Anna Blomquist från SL. RTK och SL har för avsikt att göra årliga uppdateringar av persontrafiken i Stockholms län. Vi tar gärna emot synpunkter på innehållet så att vi år 29 kan sammanställa en produkt som svarar mot en bred efterfrågan. Stockholm i maj 28 Sven-Inge Nylund Ingemar Ziegler Uppgifterna om SL-resandet är hämtade från ATR (automatisk trafikräkning) och MTR (manuella trafikräkningar). Alla uppgifter om SL-resandet gäller en vintertidtabellsvardag. 2

5 I Stockholms län görs 5,3 miljoner resor en vardag Resor alla Resor bil Resor kollektivt Resor cykel Resor gång Kvinnor 5 % Män 5 % Kvinnor 42 % Män 58 % Kvinnor 6 % Män 4 % Kvinnor 39 % Män 61 % Kvinnor 57 % Män 43 % Källa:SIKA Män Kvinnor Totalt Befolkning i länet varav 6 84 år Förvärvsarbetande i länet Arbetsplatser i länet Andel av det totala resandet 5 % 5 % 1 % Andel mobila personer 87 % 86 % 87 % Resor per person 3,8 3,6 3,7 Resor per person exkl ej mobila 3,53 3,55 3,54 Antalet resor är jämt fördelat mellan män och kvinnor. Män åker mer bil och cyklar mer än vad kvinnor gör. Kvinnor åker mer kollektivt och går mer. Det finns cirka 5 fler arbetsplatser än förvärvsarbetande i länet, vilket innebär en inpendling till länet. 1. Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i länet. 2. Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i länet. 3

6 Var fjärde resa görs med kollektivtrafik Färdsätt alla Färdsätt män Färdsätt kvinnor Koll 24 % Bil 44 % Koll 19 % Cykel 4 % Koll 28 % Bil 36 % Cykel 3 % Bil 51 % Cykel 3 % Gång 25 % Gång 29 % Gång 33 % Det är stora skillnader mellan mäns och kvinnors resande. Källa:SIKA Kvinnor utnyttjar kollektivtrafiken i större utsträckning än män. 4

7 Två tredjedelar av alla personkilometer sker med bil Färdsätt alla Färdsätt män Färdsätt kvinnor Koll 28 % Koll 19 % Cykel 1 % Gång 2 % Koll 39 % Bil 55 % Cykel 1 % Gång 3 % Bil 68 % Bil 77 % Cykel 1 % Gång 5 % Av alla resor i länet genomförs 44 procent med bil. Bilresandets andel är betydligt högre sett till antal kilometrar. Av alla personkilometrar i länet görs 68 procent med bil. Källa:SIKA Andelen är ännu högre för män. 5

8 De flitigaste kollektivresenärerna finns i åldersgruppen år Färdsätt alla Färdsätt 6 17 år Färdsätt år Koll 24 % Bil 44 % Koll 29 % Bil 25 % Koll 4 % Bil 3 % Cykel 3 % Cykel 5 % Gång 29 % Gång 41 % Cykel 2 % Gång 28 % Färdsätt år Färdsätt år Koll 21 % Koll 25 % Bil 36 % Cykel 3 % Bil 5 % Cykel 2 % Gång 26 % Gång 38 % Källa:SIKA 6

9 Nästan hälften av alla resor är arbets-, tjänste- eller skolresor Ärende alla Ärende män Ärende kvinnor Rekreation 23 % Övrigt 9 % Arbete 27 % Rekreation 23 % Övrigt 9 % Arbete 28 % Rekreation 23 % Övrigt 1 % Arbete 25 % Inköp/ Service 21 % Skola 11 % Tjänsteresa 8 % Inköp/ Service 17 % Kvinnor gör fler inköpsresor än män, medan män gör fler arbets- och tjänsteresor. Diagrammen visar fördelningen mellan olika ärenden. Skola 11 % Tjänsteresa 12 % Inköp/ Service 25 % Skola 12 % Tjänsteresa 5 % Källa:SIKA 7

10 Kvinnors och mäns resor tar lika lång tid, men männens resor är längre Bilisterna gör längre resor men har en kortare restid, kollektivresenärerna gör kortare resor men har en längre restid. En bilresa är i genomsnitt 17 km och tar 24 minuter, en genomsnittlig kollektivresa är 13 km och tar 38 minuter. Medelrestid och medelreslängd män Medelrestid och medelreslängd alla bil koll cykel gång Medelrestid och medelreslängd kvinnor Restid min Reslängd km Källa:SIKA Restid min Reslängd km bil koll cykel gång Restid min Reslängd km bil koll cykel gång 8

11 Mer än hälften av alla resor är korta lokala resor inom samma kommun Drygt en tredjedel av alla resor i länet görs till, från eller inom Stockholms innerstad. Endast 4 procent görs mellan länshalvorna. Resrelationer alla Mellan länshalvor 4 % Övr inom samma länshalva 14 % Till/från innerstaden 18 % Lokalt egna kommun 46 % Lokalt innerstaden 18 % Resrelationer män Resrelationer kvinnor Mellan länshalvor 5 % Övr inom samma länshalva 16 % Till/från innerstaden 18 % Mellan länshalvor 3 % Övr inom samma länshalva 12 % Till/från innerstaden 18 % Lokalt egna kommun 44 % Lokalt innerstaden 17 % Lokalt egna kommun 48 % Lokalt innerstaden 19 % Källa:SIKA 9

12 Kollektivandelen är störst för resor till eller från Stockholms innerstad Till/från innerstan Lokalt innerstan Lokalt egna kommun Bil 8 % Koll 11 % Koll 6 % Bil 35 % Koll 25 % Cykel 4 % Bil 46 % Cykel 6 % Gång 4 % Cykel 2 % Gång 62 % Gång 39 % Mer än hälften av alla förflyttningar i Stockholms innerstad görs till fots eller med cykel. Övriga inom samma länshalva Mellan länshalvor Kollektivandelen är lägst vid korta lokala resor inom en kommun (exkl. innerstaden). Koll 21 % Cykel 2 % Gång 2 % Koll 34 % Bil 64 % Mer än tre fjärdedelar av alla övriga resor inom samma länshalva görs med bil. Bil 76 % Cykel % Gång 2 % Två tredjedelar av alla resor mellan länshalvorna görs med bil. Källa:SIKA 1

13 I Stockholms län görs nästan 1,4 miljoner arbetsresor en vardag Arbetsresor i länet alla Arbetsresor i länet män Arbetsresor i länet kvinnor Koll 33 % Koll 25 % Koll 41 % Bil 38 % Bil 49 % Cykel 6 % Bil 59 % Cykel 5 % Gång 13 % Gång 1 % Cykel 4 % Gång 17 % Nästan hälften av alla arbetsresor i länet görs med bil. Källa:SIKA Mer än hälften av männens resor görs med bil. Kvinnor reser kollektivt, går och cyklar i mycket större utsträckning än män. 11

14 Hälften av alla arbetsresor sker med bil, sett till personkilometer är andelen ännu högre Arbetsresor i länet alla Arbetsresor i länet män Arbetsresor i länet kvinnor Koll 36 % Koll 25 % Bil 42 % Cykel 2 % Gång 1 % Bil 61 % Av alla arbetsresor i länet genomförs hälften med bil. Bilresandets andel är betydligt högre sett till antal kilometrar. Andelen är ännu högre bland män. Cykel 2 % Gång 1 % Bil 73 % Koll 55 % Gång 2 % Cykel 1 % Källa:SIKA 12

15 Mäns och kvinnors arbetsresor tar lika lång tid, men männen använder oftare bil och reser längre En arbetsresa med bil är i genomsnitt 18 km och tar 25 minuter. En arbetsresa med kollektivtrafik är i genomsnitt 16 km och tar 44 minuter. Medelrestid och medelreslängd alla resor Restid min Reslängd km bil koll cykel gång Medelrestid och medelreslängd män Medelrestid och medelreslängd kvinnor Källa:SIKA Restid min Reslängd km bil koll cykel gång Restid min Reslängd km bil koll cykel gång 13

16 Mer än hälften av alla arbetsresor är kortare än en halvtimme Restidsfördelning alla resor Restidsfördelning bil Restidsfördelning kollektivt 11 % >6 min 6 % >6 min 22 % >6 min 19 % 29 min 39 % 3 59 min 51 % 29 min 32 % 3 59 min 51 procent av alla arbetsresor görs på mindre än en halvtimme. 62 procent av alla arbetsresor med bil och bara 19 procent av alla arbetsresor med kollektivtrafik görs på kortare tid än en halvtimme. 62 % 29 min 59 % 3 59 min Källa:SIKA 14

17 Restidsfördelning arbetsresor Restidsfördelning män Restidsfördelning bil män Restidsfördelning koll män 1 % >6 min 8 % >6 min 22 % >6 min 2 % 29 min 38 % 3 59 min 52 % 29 min 33 % 3 59 min 59 % 29 min 59 % 3 59 min Restidsfördelning kvinnor Restidsfördelning bil kvinnor Restidsfördelning koll kvinnor 11 % >6 min 28 % 3 59 min 4 % >6 min 22 % >6 min 19 % 29 min 49 % 4 % 29 min 3 59 min 68 % 29 min 6 % 3 59 min 15

18 2,4 miljoner påstigande i SL-trafiken en vardag Påstigande en vardag år 27, tusental Buss 975 Tunnelbana 1 94 Pendeltåg 242 Lokalbanor 123 Totalt Påstigande en vardag, utveckling (1995 index=1) Lokalbanor Pendeltåg Totalt Tunnelbana Buss Källa: SL 16

19 Sittplatskilometer och personkilometer 27 Sittplatskilometer Miljoner Personkilometer Miljoner Beläggningsgrad Buss % Tunnelbana % Pendeltåg % Lokalbanor % Totalt % Sittplatskilometer årsvärde, utveckling (1992 index=1) Lokalbanor Buss Pendeltåg Totalt Tunnelbana Under perioden har antalet sittplatskilometer ökat med 26 procent. Källa: SL 17

20 Personkilometer årsvärde, utveckling (1992 index=1) Lokalbanor Pendeltåg Buss Totalt Tunnelbana Under perioden har antalet personkilometer ökat med 26 procent. Källa: SL Den genomsnittliga beläggningen var samma 27 som 1992, dvs.,31. Utbudet mäts i sittplatskilometer. (Antalet fordonskilometer x antalet sittplatser/fordon.) Konsumtionen mäts i personkilometer. (Antalet resande x reslängd.) Beläggningsgraden beskriver hur stor andel av utbudet som utnyttjas. 18

21 78 procent av alla resor till Stockholms innerstad under maxtimmen görs med SL Resande över innerstadssnittet 1 (1 -tal) en vardag 27 In mot staden kl 6 9 Maxtimme 2 Kollektivt Bil Kollandel 73 % 78 % 64 % 1. Exklusive Mariebergsbron. 2. Maxtimme Båda riktningarna kl 6 21 Resande till och från innerstaden per timme kl 6 21, hösten Totalt Kollektivt Bil Timme Källa: SL Anm: Exklusive Mariebergsbron, dvs Lilla Essingen tillhör innerstaden i denna sammanställning. 19

22 Resande till innerstaden en vardag kl 6 9 Tusental Kollektivt Bil Kollektivtrafikresande till Stockholms innerstad under morgonens högtrafikperiod har ökat mellan 1993 och 26 med 2 procent. Källa: SL 2

23 SL:s skattefinansiering i procent Källa: SL År 1987 var skattefinansieringsgraden 66,2 procent. Under de senaste 2 åren har den sjunkit och var 53,1 procent år

24 Personbilar i trafik per 1 invånare 27 Endast bilar ägda av fysiska personer Inkl. bilar ägda av juridiska personer och leasingbilar Riket Stockholms län Stockholms kommun Källa: SCB och SIKA Personbilar i trafik per 1 invånare Riket Stockholms län Stockholms kommun

25 Lastbilar i trafik 27 Antal Stockholms län Riket Lastbilar i trafik i Stockholms län och riket Tusental 6 5 Riket Stockholms län Källa: SCB och SIKA 23

26 Andel körkortsinnehavare i procent av befolkningen i Stockholms län åren 1986, 1996 resp 26 Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor över Totalt Källa: Vägverket, körkortsregistret och SCB Källa: SCB Andelen körkortsinnehavare i åldersgruppen år minskar i Stockholms län samtidigt ökar antalet körkortsinnehavare i de äldre åldersgrupperna. År 26 hade 83 procent av männen och 66 procent av kvinnorna över 18 år körkort. Bensinpris vid pump, 25 års prisnivå Öre/liter

27 SL-kortets och bensinpriset utveckling (198 index =1) Kronor Kortprisindex, kr Bensinprisindex (95 oktan) kr/liter KPI, kr Under perioden har priset på SL-kortet ökat med 886 procent i löpande priser. Under samma period har bensinpriset ökat med 396 procent medan KPI har ökat med 291 procent. Källa: SL, SCB 25

28 Polisrapporterade vägtrafikolyckor i Stockholms län 26 Antal olyckor Gående Cykel Bil Buss Övriga Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Övriga = lastbil, motorcykel, moped Källa: Vägverket 26

29 Skadade och döda i polisrapporterade vägtrafikolyckor i Stockholms län Antal personer Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Källa: Vägverket 27

30 Flygplatsstatistik Stockholm- Arlanda Linjefart och ej regelbunden trafik Passagerare 1 27 Landningar 27 Stockholm- Bromma Stockholm- Skavsta Stockholm- Arlanda Stockholm- Bromma Stockholm- Skavsta Utrikes Inrikes Övrigt Totalt Summa ankommande och avresande exkl. transitpassagerare. 2. Taxiflyg, Aerial work, privatflyg, skolflyg och militär luftfart. Landningar Tusental 16 Källa: Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen Stockholm-Arlanda Stockholm-Bromma 2 Stockholm-Skavsta

31 Flygpassagerare Miljoner 2 18 Stockholm-Arlanda Stockholm-Skavsta Stockholm-Bromma Källa: Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen 29

32 Antal resande med Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) Antal resande, 1 -tal 26 Skärgårdstrafik 1 82 Hamntrafik 2 65 Totalt varav vintertrafik 284 Resande med Waxholms Ångfartyg AB Tusental Totalt Hamntrafik Skärgårdstrafik 1 5 Varav vintertrafik Källa: SLL, Landstingsfakta 26 och Waxholms Ångfartyg AB 3

33 Färdtjänstberättigade i Stockholms län samt andelen av befolkningen Färdtjänstberättigande i Stockholm län Tusental Antal färdtjänstberättigade i hela befolkningen Andel av befolkningen över 7 år Procent 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, , Källa: SCB, Färdtjänsten 31

34 Datakällor Uppgifterna om resvanor är hämtade från SIKAs resvaneundersökningar. Uppgifterna om SL-resandet är hämtade från ATR (automatisk trafikräkning) och MTR (manuella trafikräkningar). Alla uppgifter om SL-resandet gäller en vintertidtabellsvardag. RES Figurer och tabeller avseende färdmedel och ärenden bygger på analyser av SIKA:s resvaneundersökning RES Res är en intervjuundersökning som kartlade svenskarnas resor och förflyttningar i trafik under perioden oktober 25 september 26. RES omfattar alla färdsätt och reseärenden såväl inom landet som till och från utlandet. Undersökningen genomfördes som telefonintervjuer med ett urval av ca 27 6 personer i åldrarna 6-84 år varav ca 7 3 bosatta i Stockholms län. Samtliga resultat i denna rapport avser en vanlig vardag (vecka 1-23 och 34-52) för resor som startar eller slutar i Stockholms län. Yrkestrafik har exkluderats ur analyserna. Det resbegrepp som använts är SIKA:s delresa. En delresa startar och slutar i en delresepunkt, dvs en plats där intervjupersonen uträttat ett ärende. Att enbart byta färdsätt räknas inte som ett ärende. Utförlig information om RES finns i bland annat i RES 25 26, Den nationella resundersökningen, SIKA 27:19. 32

35 ATR och MTR ATR Automatisk trafikräkning ATR är ett system för automatisk trafikräkning som finns monterat på c:a 275 fordon i Stockholms län, vilket motsvarar c:a 1 procent av alla bussar, lokalbanor och pendeltåg. Utrustningen för ATR består av en fordonsdator, sensorer för att räkna på-/avstigande och utrustning för trådlös datakommunikation. Även olika typer av tidsangivelser registreras av datorn, t.ex. hållplatstid och avgångstid från hållplats. Efter bearbetning av data skapas en databas med resultat av mätningarna. Användare kan sedan ta fram olika slags rapporter från databasen. Beräkning av bl.a. punktlighet och resande per avtalsområde görs och rapporteras fortlöpande. Efter bearbetning redovisas MTR-data för sig eller tillsammans med ATR-data. MTR användes under 25 främst för mätningar i Tunnelbanan och Saltsjöbanan. Fr.o.m. 26 finns ATR även på Saltsjöbanan. I tunnelbanan observeras bl.a. månadsvis antal personer i tågen vid de s.k. grenpunkterna (Gullmarsplan, Alvik, Liljeholmen, Östermalmstorg och Västra Skogen). Observationerna görs vanliga vardagar, måndag-torsdag, mellan kl. 6. och 24.. Trafiken observeras både norr- och söderut i respektive grenpunkt motsvarande 2 vardagar per månad. Utifrån dessa mätdata görs beräkning av bl.a. totala antalet påstigande per grön, röd och blå linje under ett dygn. MTR Manuella trafikräkningar Med MTR menas räkningar och mätningar av trafiken genom manuella observationer. Olika typer av data kan samlas in, t.ex. in-/utpasserande på stationer, på-/avstigande på hållplatser, avgångsoch ankomsttider och antal passagerare i fordon. Ur detta kan även andra variabler beräknas såsom regularitet, framkörning och tidtabellshållning. 33

36 Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, Stockholm Telefon: AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholm Telefon:

2 SIKA Rapport 1998:3

2 SIKA Rapport 1998:3 2 2 Förord Denna rapport är identisk med Bilaga 3 i regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. Rapporten ger en översiktlig bild av nuläget och utvecklingen fram till

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade vid slutet av år 2011 moderbolaget, tre

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik. Fakta om SL och länet år 2005

AB Storstockholms Lokaltrafik. Fakta om SL och länet år 2005 AB Storstockholms Lokaltrafik Fakta om SL och länet år 2005 Den här rapporten är en sammanställning av basfakta om SL-trafiken, befolkningen i Stockholms län samt det totala resandet över innerstadssnittet,

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Linda Isberg 2012-11-30. Indata från Visum till Emma/Sampers funkar det?

Linda Isberg 2012-11-30. Indata från Visum till Emma/Sampers funkar det? Linda Isberg 2012-11-30 Indata från Visum till Emma/Sampers funkar det? Bakgrund SL:s efterfrågemodell SIMS ifrågasatt (hushållsbaserad indata mm) Samkörning med Trafikverket (utveckling/uppdatering/uppdrag)

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga

RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga Mätdagens förflyttningar per dag... 2 Huvudresor... 2 Delresor... 14 Reselement... 16 Resande per person och dag... 19 Yrkesmässig trafik

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

begränsad klimatpåverkan

begränsad klimatpåverkan begränsad klimatpåverkan Växthuseffekten innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och vattenånga, men även ozon och lustgas, hindrar värmestrålning från att lämna jorden. Växthuseffekten håller jordens

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Resor till och från två större arbetsplatser

Resor till och från två större arbetsplatser RAPPORT 2006:41 VERSION 1.0 Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:27 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m.fl. (s) om SL-taxan och kommande utredning Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Motionärerna

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501 Luftfart 2011 TK0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Luftfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun Underlagsrapport till ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun TRAFIKANALYSER Uppsala 2030 TEKNISK RAPPORT Trafikanalyser Uppsala ÖP 2030 WSP Analys & Strategi Peter Almström och Lars Pettersson 2009-10-26

Läs mer

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011.

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. 1 (6) Datum 2011-08-11 Identitet TN 1108-170 Trafiknämnden Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. Bakgrund Genom

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Öppnande av Stenbrohultsvägen och Ölandsresan i Sävja

Öppnande av Stenbrohultsvägen och Ölandsresan i Sävja 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öberg Martin Datum 2015-05-18 Diarienummer GSN-2013-0699 Gatu- och samhällsmiljönämnden Öppnande av Stenbrohultsvägen och Ölandsresan i Sävja Förslag till beslut

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål SIKA Rapport 25:3 Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål Maj 25 SIKA är en myndighet som arbetar inom transport- och kommunikationsområdet. Våra huvudsakliga uppgifter är att göra

Läs mer

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta?

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? 2004:5 Upplandspendeln Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? Rapport 16 juni 2004 Transek AB är ett företag som bedriver konsultverksamhet och forskning främst inom trafikområdet. Människors

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Långväga buss 2011 2012:8

Långväga buss 2011 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg UPPDRAG Ostkustbanan underlag Sverigeförhandlingen UPPDRAGSLEDARE Anders Lundberg DATUM 2016-04-29 Rev 2015-05-09 UPPDRAGSNUMMER 7001346100 UPPRÄTTAD AV Linda Isberg SLUTVERSION Dokumentation och resultat

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik - 1 - Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

TDB FAKTA UTLAND SPECIAL Mars 2009

TDB FAKTA UTLAND SPECIAL Mars 2009 TDB FAKTA UTLAND SPECIAL Mars 29 TDB-FAKTA Utland Special Mars 29 Sidan 2 Innehåll T D B F A K T A Mars 29 Med Utland Special Ansvarig utgivare: Lars Paulsson Resurs AB InfraCity Kanalvägen 1 C 194 61

Läs mer

Kommunikationer. Nr 3 2004. Innehåll. Fordonsparkens ålder är konjunkturberoende. Lastbilstrafiken ökar över Öresundsbron

Kommunikationer. Nr 3 2004. Innehåll. Fordonsparkens ålder är konjunkturberoende. Lastbilstrafiken ökar över Öresundsbron Kommunikationer Nr 3 2004 Innehåll Fordonsparkens ålder är konjunkturberoende Notiser 2 Transportarbetets utveckling 2 Persontransporter 3 Vägtrafik 3 Kollektivtrafik 10 Bantrafik 11 Luftfart 13 Sjöfart

Läs mer

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006

Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Dokumentinformation Titel Fakta och resultat från Stockholmsförsöket Andra versionen augusti 2006 Kontakt: Miljöavgiftskansliet,

Läs mer

Uppföljningsanalys av resor inom Region Jönköpings län. www.cero.nu

Uppföljningsanalys av resor inom Region Jönköpings län. www.cero.nu Uppföljningsanalys av resor inom Region Jönköpings län www.cero.nu Uppdrag: Uppföljande CERO-analys Beställare: Agneta Jansmyr, Regiondirektör Region Jönköpings län Rapportförfattare/projektledare: Markus

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Cykla till jobbet vinst för både miljö och hälsa. Göteborg den 31 januari 2007

Cykla till jobbet vinst för både miljö och hälsa. Göteborg den 31 januari 2007 Göteborg den 31 januari 2007 Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Harald Bouma Miljöutredare Lars Barregård Professor, överläkare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 42 sandra.johannesson@amm.gu.se

Läs mer

Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter RAPPORT 7:2010 Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter rapport

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Parkeringsövervakning med MC

Parkeringsövervakning med MC Utvärdering Parkeringsövervakning med MC www.stockholm.se/trafikkontoret 1 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander 08-508 262 15 erik.hollander@stockholm.se

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Uppföljning av långväga buss

Uppföljning av långväga buss Roger Pyddoke PM Dnr: 3-221-99 1999-08-30 Uppföljning av långväga buss 1 Uppdrag I SIKAs regleringsbrev för 1999 ges följande uppdrag. SIKA skall redovisa utvecklingen fr.o.m. 1998 av den länsgränsöverskridande

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN...

Läs mer

Resvaneundersökning i Kalmar kommun. Rapport v 1.4, 2014-03-03 Projektnummer: 1326-1301

Resvaneundersökning i Kalmar kommun. Rapport v 1.4, 2014-03-03 Projektnummer: 1326-1301 Resvaneundersökning i Kalmar kommun Rapport v.4, 204-03-03 Projektnummer: 326-30 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Kalmar kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:204-03-03

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

En liten bok. om bilskatter

En liten bok. om bilskatter En liten bok om bilskatter Inledning Bilskatterna slår blint Den svenska privatbilismen har beskattats nästan lika länge som den har funnits, redan år 1929 kom den första bensinskatten. Idag tar staten

Läs mer

Nr 3 Februari 2005. Båtpendling på inre vattenvägar

Nr 3 Februari 2005. Båtpendling på inre vattenvägar Nr 3 Februari 2005 Båtpendling på inre vattenvägar Båtpendling på inre vattenvägar Konsult: Christer Svanteson och Mats Hansson på ÅF Trafikkompetens. ISSN 1402-134X RTN 2004-009 Tryck: Strömbergs distribution

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

Utbud av kollektivtrafik 2012 2012:11

Utbud av kollektivtrafik 2012 2012:11 Utbud av kollektivtrafik 2012 PM 2012:11 Utbud av kollektivtrafik 2012 PM 2012:11 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ärendet och dess beredning

Ärendet och dess beredning Bilaga 9 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2007 Motion 2007:6 av Lena-Maj Anding m fl (mp) utredning av spårbilssystem Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Motionärerna

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar Cykling och gående vid större vägar Delrapport 2 Analys av RES och TSU92- för att belysa nuvarande cykel- och gångresor Slutversion Linköping 2011-01-07 Cykling och gående vid större vägar Delrapport2:

Läs mer

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl.

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl. Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) Yttrande över betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 2003:67)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) Yttrande över betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 2003:67) SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 2003:67) Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner ÄRENDET Näringsdepartementet har berett

Läs mer

2 Förutsättningar marknad och trafik

2 Förutsättningar marknad och trafik Alternativ C 2 Förutsättningar marknad och trafik Kommunerna längs Ostlänkens sträckning planerar för expansion i de orter där den nya banan kommer att förbättra tågtrafiken. Restiderna förkortas och resandeunderlaget

Läs mer

Infrastrukturutbyggnader

Infrastrukturutbyggnader BILAGA 3 Infrastrukturutbyggnader Vägar Järnvägar Spår för kollektivtrafik Regionala stombussar Järnvägsstation Tunnelbanestation 0 10 km Infrastrukturutbyggnader i Storstockholmsområdet år 2030. Kollektivtrafik-

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg. Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad

Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg. Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2012* *Prel. stat. 2012 600 Antal

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer