Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor."

Transkript

1 Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat Kompletterat med cykelrestider.

2 Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Resultat Restider bil... 4 Restider koll... 4 Restider med cykel... 5 Restidskvot bil och koll... 5 Restidskvot cykel/bil, cykel/koll... 6 Sammanställning restider 2012 med olika färdmedel... 8 Utveckling från BILAGA METODBESKRIVNING Datakällor Urval av typrelationer Tidigare projekt Urval för uppföljning Arbetsgång för beräkningarna Kollektivtrafik Biltrafik Beräknade anslutningstider Bostadspunkter Arbetsplatspunkter WSP Analys & Strategi Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Uppdragsnr: (19) Bakgrund och syfte Åtgärderna inom ramen för Västsvenska Paketet skall följas upp på flera sätt. Paketet skall bl a främja framkomlighet för såväl bil som kollektivtrafik samt förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft. Det är därför viktigt att följa upp vad som händer med såväl restiderna för respektive trafikslag som med förhållandet mellan dessa (restidskvot). En metod har tagits fram för att beräkna restidskvoter för resor dörr till dörr i utvalda typrelationer. Relationerna är utvalda för att fånga resor som passerar de stora infartslederna samt mellan större bostads- och arbetsplatsområden. Detta PM redovisar de restider och restidskvoter som uppmätts för år I mars 2013 kompletterades restiderna med cykelrestider ut cykelplaneraren.

4 Uppdragsnr: (19) Resultat 2012 Nedan redovisade restider avser restider från bostad till arbete under vardagsmorgnar må-fre under perioden september-oktober. Restider bil Bostadspunkterna i Angered, Nol och Biskopsgården samt målpunkterna i Gamlestaden och Kallebäck togs bort i analysen på grund av för få resande eller problem med kamerorna under mätperioden. I tabellen nedan redovisas den genomsnittliga restiden för de utvalda relationer som blev kvar efter det bortfallet. Tid för parkering är exkluderad för dessa resor. Centrum Åbro /Mölndal Bilrestid morgon, minuter Lindholmen Sahlgrenska Mölndal Mölnlycke Partille V:a Frölunda Billdal Kärra Torslanda Volvo Torslanda Restider koll För kollektivtrafiken har bästa restiden plockats ur tidtabellerna och lagts ihop med antagna gångtider till/från hållplats. Tiderna inkluderar tid för byte men inte för väntetid på den första hållplatsen. Restiderna nedan redovisas för de relationer som kunde tas ut för bilresande. Kollektivrestid morgon min Centrum Mölndal /Åbro Lindholmen Sahlgrenska Mölndal Mölnlycke Partille V:a Frölunda Billdal Kärra Torslanda Volvo Torslanda

5 Uppdragsnr: (19) Restider med cykel Nedan redovisas restider för cykel från bostad till arbete hämtade från Cykelreseplaneraren. Bostadspunkten Mölnlycke finns inte med i analysen eftersom Härryda kommun inte täcks av planeraren. I planeraren finns det möjlighet att välja olika typer av cykelstil (lättsam, normal, kraftfull). Det finns även olika färdvägskriterier att välja mellan, mera cykelväg eller snabb väg. Snabb väg kan ibland innebära att vissa delsträckor inte är cykelväg, dock är restiden kortare. Mera cykelväg innebär å andra sidan att större delar av sträckan är cykelväg men att vissa omvägar måste göras vilket leder till längre restid. Nedan redovisas cykeltiderna för cykelstil normal med färdvägkriterierna snabb väg och mera cykelväg. Tid för parkering av cykeln eller väntetider vid övergångsställen har inte räknats med. Cykelrestid Snabb väg Centrum Mölndal Lindholmen Sahlgrenska Volvo Torslanda Mera cykelväg Snabb väg Mera cykelväg Snabb väg Mera cykelväg Snabb väg Mera cykelväg Snabb väg Mera cykelväg Mölndal Partille V:a Frölunda Billdal Kärra Torslanda Restidskvot bil och koll Diagrammet nedan visar kollektivtrafikrestiden i relation till bilrestiden under tidig höst 2012.

6 Uppdragsnr: (19) Som förväntat är restiderna med kollektivtrafik till centrum relativt konkurrensmässiga med jämfört med för bil. Man kan också konstatera att det, med undantag för från Torslanda, går fortare att resa kollektivt till Sahlgrenska än till Haga. De mer perifera arbetsplatserna i Mölndal och Torslanda visar stor spridning för kollektivtrafikens konkurrenskraft beroende på var man kommer ifrån. Särskilt fördelaktigt är det att använda bil till Åbroområdet har man om man kommer från Partille eller från det relativt näraliggande Västra Frölunda. Mellan Mölnlycke och Åbro tycks emellertid finnas snabba kollektiva förbindelser. Till Volvo Torslandaverken går det snabbt att ta sig kollektivtom man bor i Kärra och hyfsat snabbt om man bor i Mölnlycke. Från Mölndal, Partille, Billdal och Torslanda går det dubbelt så snabbt eller mer att åka bil än kollektivt till Volvo. Restidskvoten för resande till Lindholmen varierar också, men inte lika mycket som för Åbro och Torslanda. Det tar det mellan 1,5 och 2,5 så lång tid att resa kollektivt som med bil, med undantag för från Torslanda. Arbetspendlarna från V:a Frölunda har den mest ogynnsamma restidskvoten i samtliga fall utom till centrum och till Sahlgrenska, som är mer svårtnått för Torslandaborna. Relativt korta pendelsträckor som mellan Torslanda och Volvo respektive V:a Frölunda och Åbro går mycket snabbare med bil än med kollektivtrafik. Restidskvot cykel/bil, cykel/koll Nedan redovisas restiden för cykel relativt bilrestid respektive kollektivrestid. För att beräkna restidskvoten har cykelrestid för normal cykelstil och snabb väg används (en bedömning gjordes att detta är ett sannolikt cykelbeteende vid arbetsresor). Restidskvoterna har endast beräknats för de bostadspunkter för vilka det finns cykelrestider.

7 Uppdragsnr: (19) Jämfört med bil är det snabbare att cykla på några enstaka, korta sträckor. Ovanstående tabell visar restidskvoter cykel relativt kollektivtrafik. Cykeln är mycket konkurrenskraftig jämfört med kollektivtrafiken och det går fortare att cykla än att åka kollektivt i över hälften av relationerna.

8 Uppdragsnr: (19) Sammanställning restider 2012 med olika färdmedel Nedanstående diagram visar restider i typrelationer för samtliga färdmedel till varje destination. Restiderna avser för bil- och koll restid på morgonen.

9 Uppdragsnr: (19) Utveckling från 2011 Nedanstående diagram visar restider för respektive målpunkt med koll och bil för 2011 och Det är mycket små förändringar för restider till Centrum. Kollektivrestiderna har legat still eller i några fall minskat (Mölndal och Mölnlycke). Bilrestiderna har en tendens till ökning. Kollrestiderna till Lindholmen har ökat något för resande som startar i V:a Frölunda, Billdal och Torslanda. Bilrestiderna tycks ha minskat eller legat still utom för Torslandaresenärerna,

10 Uppdragsnr: (19) Små förändringar för restider till Sahlgrenska. Kollektivrestiden har ökat för resenärer från Mölndal, Partille, Billdal och Kärra. Bilrestiderna har minskat något eller legat still. Kollektivrestiderna till Åbro har legat stilla. Bilrestiderna har minskat något i några fall.

11 Uppdragsnr: (19) Restiderna till Volvo Torslanda har förändrats en del. Kollektivrestiden från Billdal och Partille har förbättrats en hel del, men har försämrats från Mölnlycke. Bilrestiderna har minskat något i ett par fall och ökat i några fall.

12 Uppdragsnr: (19) BILAGA METODBESKRIVNING Datakällor För bilrestider utnyttjas Trafikverkets och Trafikkontorets restidskamerasystem (STRESS). En applikation i analysverktyget Qlikview ger möjlighet att få restider för resor i godtyckliga relationer. Restiden med kollektivtrafik baseras på aktuella tidtabell och följs upp med hjälp av Västtrafiks reseplanerare. Restiden för cykel togs fram med hjälp av Cykelreseplaneraren. Denna planerare kan hittar en bästa väg mellan två punkter utifrån vissa aktiva val som görs. Urval av typrelationer Tidigare projekt Trafikverket följer sedan flera år tillbaka restider under högtrafik på ett antal utvalda pendlingssträckor. Dessa sträckor är Kungälv-Kallebäck, Lindome-Bäckebol, Partille- Bräcke, Lindome-Bräcke, Mölnlycke Ullevi, Hjuvik-Ullevi, Bohus-Kallebäck samt Kungälv-Bräcke. Vidare har i projektet K2020 har Göteborgsregionens pendlingsstråk definierats enligt nedan Öckerö/Torslanda Göteborg (155) Uddevalla Göteborg (E6N) Trollhättan/Vänersborg Göteborg(E45) Vårgårda/Herrljunga Göteborg(E20) Borås Göteborg(40) Varberg Göteborg(E6S) Särö Göteborg(158) Pendlingsstråken definierade på detta sätt är längre än de som Trafikverket mäter restider på, men eftersom det sällan är trängsel i det perifera vägnätet har det mindre betydelse. En viktig skillnad är emellertid att dessa pendelstråk alla slutar i Göteborgs centrum. Vid jämförelse av restider för kollektivtrafik och bil skulle ett sådant urval ge en skev bild till fördel för kollektivtrafiken. Ett annat urval, som troligen också använts för uppföljning av K2020, visas i tabellen nedan. Typrelationerna byggs upp av ett antal bostadsområden och arbetsplatser, som representerar viktiga pendelstråk.

13 Uppdragsnr: (19) Bostadsområden Mölndal C Mölnlycke C Vallhamra Torg (Partille) Opaltorget(Västra Frölunda) Skintebo(Billdal) Rannebergen(Angered) Kärra Centrum Olshammarsgatan(Backa) Hagen(Långedrag) Amhult(Torslanda) Biskopsgården Arbetsplats Brunnsparken(centrala Gbg) Astra Zeneca(Mölndal) Lindholmen(centrala Hisingen) Volvo Torslanda Sahlgrenska Bostadsområdena i detta urval ligger relativt centralt i pendlingsstråken, men ändå i de flesta fall utanför det område som brukar drabbas av fördröjningar. För uppföljning i VP justerades och kompletterades ovan beskrivna urval av bostadsoch arbets platspunkter för att skapa typrelationer. Arbetsplatserna kompletterades med några i östlig sektor och Brunnsparken byttes mot Haga. Beskrivning av urval och tillvägagångssätt finns i avsnittet nedan. Urval för uppföljning Bostadsplatserna har valts för att så bra som möjligt representera typområden i de olika delarna av Göteborgsområdet samtidigt som man skall kunna utnyttja kamerasystemet för att följa upp restiderna. För att undvika att ofördelaktigt gynna det ena eller andra transportsättet har den exakta lokaliseringen av platser i de olika områdena valts så att punkten inte ligger precis vid en stor kollektivtrafikpunkt eller vid en stor trafikled. De flesta personer bor ju varken precis vid en hållplats eller stor väg. Bostadspunkter: 1. Mölndal korsningen Bergmansgatan/Storgatan 2. Mölnlycke Råda torg 3. Gbg Ö/Partille Vallhamra torg 4. Gbg V/Frölunda Gråskärsgatan 5. Gbg S/Billdal Lilla Skintebovägen 6. Angered/Rannebergen Fjällsyran 7. Kärra Lillekärr Södra 8. Torslanda Torslanda torg

14 Uppdragsnr: (19) 9. Nol Rödklövergatan 10. Biskopsgården Torkvädersgatan (om restidssträcka på Hjalmar Brantingsg.) Arbetsplatspunkter A. Centrum Hagakyrkan B. Mölndal AstraZeneca C. Lindholmen Chalmers D. Sahlgrenska huvudentrén E. Volvo Torslanda vid hpl Volvo City F. Gamlestaden Schönfeltsgatan G. Kallebäck Mejerigatan Kartbilden nedan visar platsernas läge Vid den praktiska tillämpningen föll några av relationerna bort pga brist på kvalitetssäkrade data för bilrestiderna. Arbetsgång för beräkningarna Kollektivtrafik 1. Från samtliga bostadspunkter till samtliga arbetsplatspunkter hämtas restider från Västtrafiks reseplanerare. Avgång anges till kl. 07:30 en vanlig vardagsmorgon. I vissa fall är bostads- respektive arbetsplatspunkter angivna med flera hållplatser. I så fall hämtas restider från/till samtliga dessa.

15 Uppdragsnr: (19) a. Restiden för den snabbaste avgången mellan hållplatserna som har avgångstid cirka kl. 07:30 noteras. För att avgången ska medräknas ska den upprepas minst var 30:e minut. Om alla avgångar skiljer i resväg och tid ska man plocka den kortaste även om den inte upprepas. b. Notera hur många byten som krävs för den valda avgången och även den sammanlagda bytestiden. Om resan inkluderar en Gå-sträcka mellan två hållplatser räknar reseplaneraren detta som ett extra byte, men det ska man inte göra när man anger det totala antalet byten. Dock ska den beräknade gångtiden tas med som en del av bytestiden. c. Om den första och/eller sista delen av resvägen utgörs av en Gåsträcka, dvs. att man promenerar från avgångshållplatsen respektive promenerar till destinationshållplatsen, ska denna avgång inte tas med, välj en annan avgång där man lämnar avgångshållplatsen och ankommer destionationshållplatsen med ett färdmedel. Om det är svårt att utläsa bästa avgång där man inte behöver gå första och sista biten så gör om sökningen i reseplaneraren och välj att exkludera Gå-sträckor. Glöm inte att åter inkludera denna möjlighet innan man gör en annan sökning. 2. Till ovanstående restider adderas angivna fasta tider för gångtid mellan hållplats och start- resp målpunkt.. Biltrafik Cykeltrafik 1. Rutter mellan aktuella restidskameror definieras som primärrutter i Qlikview-applikationen. Restiderna tas ut för resor må-fr som kommit fram mellan 7 och Man använder ett viktat medelvärde för alla strömmar mellan start- och målpunkt. Restider över 3600 s(60 min) exkluderas. 2. Samtliga restider för bil adderas med körtid till/från restidskamera vid start- respektive målpunkt. Man kan också addera fasta tider för anslutning till parkering vid start- och målpunkt samt söktid för parkering. 1. Rutterna har valts så nära kollektivhållplatserna som möjligt. I vissa fall har start och målpunkt markerats manuellt för att stämma överens med hållplatserna. 2. Restider plockades fram för alla de sex relationer som fanns i reseplaneraren. Dock har endast restider för snabb väg samt normal cykelstil redovisats då detta ansetts som det mest sannolika beteendet vid arbetsresor med cykel Beräknade anslutningstider, Körtiden från den valda platsen fram till den större trafikleden med befintlig restidskamerautrustning betraktas som ett fast värde eftersom det i de flesta fall inte uppstår inga fördröjande köer på lokalgatorna ute i bostadsområdena. Även tiden från närmaste restidskamera till arbetsplatspunkterna sätts till ett fast värde.

16 Uppdragsnr: (19) På samma sätt kan gångtiden från bostads- och arbetsplatspunkterna till närmaste kollektivhållplats sättas till ett fast värde. Om avståndet till en stor kollektivtrafikpunkt inte är alltför stor tjänar man i många fall på att promenera till denna i stället för att åka kollektivt från den allra närmaste hållplatsen för att sedan behöva byta vid den stora kollektivtrafikpunkten. I vissa fall har gångtiden till någon närbelägen större kollektivtrafikpunkt också beräknats. För både bostads- och arbetsplatspunkterna är gångtid till/från parkering angiven. Det finns också en post för att hitta parkering på målpunkten. I listan nedan visas vilka hållplatser, restidskamerapunkter respektive anslutningstider som skall användas för de olika ändpunkterna. Bostadspunkter Mölndal korsningen Bergmansgatan/Storgatan Fast gångtid till hpl Storgatan Fast gångtid till hpl Mölndals Bro Fast körtid till E6 Lackarebäcksmotet Fast körtid till E6 Fässbergsmotet Fast körtid till AstraZeneca Fast tid för att parkera 0 min 4 min Mölnlycke Råda torg Fast gångtid till hpl Mölnlycketerminalen Fast körtid till Rv 40 Mölnlyckemotet Fast tid för att parkera Gbg Ö/Partille Vallhamra torg Fast gångtid till hpl Vallhamra torg Fast körtid till E20 Munkebäcksmotet Gbg V/Frölunda Gråskärsgatan Fast gångtid till hpl Åkerberget Fast körtid till Gnistängsmotet Fast körtid till Järnbrottsmotet 0 min 4 min 0 min 7 min

17 Uppdragsnr: (19) Gbg S/Billdal Lilla Skintebovägen Fast gångtid till hpl Skintebo Fast körtid till Lv 158 Hovåsmotet 7 min Angered/Rannebergen Fjällsyran Fast gångtid till hpl Fjällsyran Fast körtid till E45 Lärjemotet Fast körtid till Norrleden/Ellesbovägen 10 min 7 min Kärra Lillekärr Södra Fast gångtid till hpl Kärra centrum Fast körtid till E6 Kärramotet Fast körtid till Norrleden/Ellesbovägen Torslanda Torslanda torg Fast gångtid till hpl Torslanda torg Fast gångtid till hpl Torslandakrysset Fast körtid till Lv 155 (Bur) Nol Rödklövergatan (gammal) Fast gångtid till hpl Norra Kilandavägen Fast körtid till korsningen E45/Norra Kilandavägen 4 min 1 4 min

18 Uppdragsnr: (19) Nol Rödklövergatan (ny) Fast gångtid till hpl Nödinge station Fast körtid till Bohus 7 min Biskopsgården Torkvädersgatan (om restidssträcka på Hjalmar Brantingsg.) Fast gångtid till hpl Önskevädersgatan Fast körtid till korsn. Sommarvädersg./Hjalmar.Br.g Arbetsplatspunkter Centrum Hagakyrkan Fast gångtid till hpl Hagakyrkan Fast gångtid till hpl Järntorget Fast gångtid till hpl Järnvågen Fast körtid till korsningen Allén/Sprängkullsgatan 6 min 10 min 8 min Mölndal AstraZeneca Fast gångtid till hpl AtraZeneca Fast körtid till Åbromotet (Fässberg) Lindholmen Chalmers Fast gångtid till hpl Lindholmen Fast körtid till Bräckemotet Fast körtid till Brantingsmotet

19 Uppdragsnr: (19) Sahlgrenska huvudentrén Fast gångtid till hpl Sahlgrenskas huvudentré Fast körtid till Per Dubbsgatan Volvo Torslanda vid hpl Volvo City Fast gångtid till hpl Volvo City Fast gångtid till hpl Sörredsvägen Fast körtid till korsning Sörredsvägen/Lv 155 Fast körtid till korsn. Björlandav/Hisingsleden 1 8 min Gamlestaden Schönfeltsgatan Fast gångtid till hpl SKF Fast gångtid till hpl Gamlestadstorget Fast körtid till E20 Munkebäcksmotet Fast körtid till E20 Ånäsmotet Fast körtid till E45 Slakthusmotet 4 min 10 min 4 min 4 min 4 min Kallebäck Mejerigatan Fast gångtid till hpl Smörgatan Fast körtid till E6/Rv 40 Kallebäcksmotet

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA. Ett förslag för framtida infrastruktur

ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA. Ett förslag för framtida infrastruktur ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA Ett förslag för framtida infrastruktur FÖRUTSÄTTNINGAR Tre stora företagsutvecklingzoner: Gamlestan, Brunnsbo, Mölndalsdalen En älv kring vilken staden bör byggas En prioritering

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

restidskvoten) något. att se över linjesträckningarna och skapa snabbusslinjer som går samma väg som bilarna längs infartslederna.

restidskvoten) något. att se över linjesträckningarna och skapa snabbusslinjer som går samma väg som bilarna längs infartslederna. Tor s n vä ge TorslandaBur krysset Hjuvik sväge n ds lan dav äge n rre Amhults Torg Sö Lilla Varholmen Torslanda Hästevik Syrhålamotet Hornkamsgatan Vädermotet Hjuvik Hällsvik n väge dals Aren Sandvik

Läs mer

Förslag till målbild. Diskussionsunderlag, juni 2005. k2020. Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet

Förslag till målbild. Diskussionsunderlag, juni 2005. k2020. Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Förslag till målbild Diskussionsunderlag, juni 2005 k2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 K2020 bygger på långsiktiga trafikpolitiska mål 6 Västlänken

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Göteborg De objekt som ger nyttor till Göteborgs stad

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013 Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg 11 januari 2013 Innehåll Inledning... 3 Trängselskattesystemet... 4 1. Fridkullagatan... 5 2. Gibraltargatan... 7 3. Doktor Allards gata... 9 4. Ehrenströmsgatan...

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT Next Stop 2035 SLUTRAPPORT 1 (82) GULLERS GRUPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUTRAPPORT 3 SOM RESENÄR 4 MÄNNISKAN I STADEN 8 STADSUTVECKLING 10 TRAFIKERINGSKONCEPT 11 BILAGOR FOKUSGRUPP OMGÅNG 1 15 FOKUSGRUPP

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Fjällgatan 3 E 413 17 Göteborg info.goteborg@snf.se 30 juni 2008 Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se Yttrande över Förslag till Översiktsplan för

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2) 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? efter Fr1_1 efter Fr1_1 Fr1_1 Antal Summa % Fr1_1 Antal Summa % ja 187 98 ja 383 96 nej 4 2 nej

Läs mer

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen RAPPORT Olika nivåer på resandet Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen 2009-12-17 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör:

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter. Bengt Holmberg Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter. Bengt Holmberg Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter Bengt Holmberg Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Bakgrund Detta projekt har föregåtts av en litteraturgenomgång som bildat utgångspunkt

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Konferensen Effektivare tjänsteresor Helsingborg 3 april 2008 Det går att förändra ROAD

Konferensen Effektivare tjänsteresor Helsingborg 3 april 2008 Det går att förändra ROAD Konferensen Effektivare tjänsteresor Helsingborg 3 april 2008 Det går att förändra ROAD Håkan Rosborg Arbetsmiljöledare Kvalitetsavdelningen DSV Road AB Helsingborg 2 Presentation title, 03/04/08 Artikel

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020 Kollektivtrafikprogram Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare 1 Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen Strukturbild för

Läs mer

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen Sammanfattning Detta PM avser beskriva uppdatering av kalibreringskonstanter i Sampers regionala modell för Skåne/Själland, så kallade barriärkonstanter.

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- Stadsutvecklingsplaner Göteborg 1 (28) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2010 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta nyhetsbrev kommer från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Västlänken - Haga C. Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer.

Västlänken - Haga C. Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer. Västlänken - Haga C Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer Cykel Västlänkens station vid Haga... Västlänken kommer att ha tre

Läs mer

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011.

Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. 1 (6) Datum 2011-08-11 Identitet TN 1108-170 Trafiknämnden Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten, pilotprojekt SjöVägen, hittills 2011. Bakgrund Genom

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Trafik- och resandeutveckling 2011. Meddelande 1:2012 Trafikkontoret

Trafik- och resandeutveckling 2011. Meddelande 1:2012 Trafikkontoret Trafik- och resandeutveckling 211 Meddelande 1:212 Trafikkontoret Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Trafik och resandeutveckling 211...4 Hur förklaras trafikförändringar i Göteborg...4 Vad påverkar

Läs mer

Resultat av temperaturmätare om blandstad

Resultat av temperaturmätare om blandstad Resultat av temperaturmätare om blandstad Genomförande Enkäten är genomförd under februari och mars 2011 Enkäten är ställd till CMBs huvudmän 59 adressater 37 svar 63 procents svarsfrekvens 2 Sammanfattning

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM 2011-06-20 RAMBÖLL TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERING Helsingborg Uppdrag: Komplettering av trafikplanen Beställare: Kommunledningskontoret, Ängelholms kommun Konsult:

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer