Trafikförvaltningen Analyssektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikförvaltningen Analyssektionen"

Transkript

1 Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 14 1

2 2

3 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Då Stockholm fortsätter att växa och utvecklas, ställer det stora krav på kollektivtrafiken och att detta ska vara ett attraktivt sätt att resa på. Men samtidigt som vi rustar oss för framtiden måste trafiken för dagens resenärer fungera tillfredsställande och detta är en mycket viktig parameter i Trafikförvaltningens dagliga arbete. För att veta vad våra resenärer tycker och tänker om trafiken genomförs varje månad drygt 8 enkäter ute i trafiken där resenärer ombeds betygsätta SL-trafiken. Hösten 14 är andelen nöjda resenärer 78 procent vilket är det högsta värdet sen undersökningen startade. Det är en ökning med tre procentenheter sedan våren 14 och fyra procentenheter sedan förra hösten 13. Under hösten har bland annat andelen nöjda resenärer på buss ökat med 5 procentenheter. Bakom ökningen finns flera förklaringar såsom rekordhög punktlighet för pendeltåg, satsningar på nya bussar, förbättrad trafikinformation och ökat fokus på service och bemötande. Ett av Trafikförvaltningens mål är att alla resenärer ska känna sig trygga när de reser i kollektivtrafiken, oavsett kollektivtrafikslag och tid på dygnet. Hösten 14 säger sig procent av alla resenärer att de känner sig trygga när de reser ensamma på kvällar och nätter. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är dock påtaglig på samtliga trafikslag där män känner sig tryggare än vad kvinnor gör. Varje år görs cirka 2,9 miljoner färdtjänstresor. 85 procent av de som gör färdtjänst- och sjukresor i Stockholm betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 7 78 procent nöjda resenärer i SL-trafiken hösten 14 9 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen 1 Tidhållning avgörande för kundnöjdheten 13 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens 19 Den upplevda tryggheten Sjötrafiken 22 Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag 27 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde 34 Bilaga 3 Upplevd kvalitet för färdtjänst- och sjukresor Bilaga 4 Enkäterna för respektive trafikslag Bilaga 5 Så här görs undersökningen 91 5

6 6

7 Inledning Ett av de övergripande målen på Trafikförvaltningen är att våra resenärer som åker med SL-trafiken är nöjda. För att mäta hur nöjdheten ser ut bland resenärerna genomförs löpande enkätundersökningar ombord på fordonen i trafiken. Undersökningen genomförs varje månad och vid varje tillfälle tillfrågas cirka 8 resenärer om vad de tycker om SL-trafiken. Under sommarmånaderna juni och juli genomförs undersökningen i mindre omfattning och enbart i vissa trafikområden. Resultaten från undersökningen sammanfattas varje säsong i en höst- respektive vårrapport. I denna rapport sammanfattas hösten 14, det vill säga från september till december. Underlaget för rapporten är drygt 35 enkäter. I rapporten redovisas hur nöjdheten med trafiken ser ut på ett övergripande plan men även hur nöjdheten utvecklas för ett antal kvalitetsfaktorer såsom tidhållning, turtäthet, störningsinformation, trängsel,, personalens bemötande samt förares körsätt. Under 14 har även sjötrafiken, det vill säga hamn- och skärgårdstrafiken, börjat mätas på samma sätt som SL-trafiken. Resultatet av detta presenteras i ett eget kapitel. I slutet av rapporten redovisas även kundnöjdheten bland resenärer som gör färdtjänst- och sjukresor. Dessa intervjuer genomförs som telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik (Anbaro). Trafikförvaltningens Analyssektion på avdelning Strategisk utveckling har skrivit rapporten i samarbete med Markör Marknad & Kommunikation, som är det undersökningsföretag som har uppdraget att genomföra undersökningen åt Trafikförvaltningen. För ytterligare information om undersökningen, kontakta Johanna Ervér på Trafikförvaltningens Analyssektion, telefon Stockholm januari. Jens Plambeck, Chef Strategisk utveckling 7

8 8

9 78 procent nöjda resenärer i SL-trafiken hösten 14 I höstens undersökning är 78 procent av SL:s resenärer nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken. Detta är den högsta siffran som noterats sedan vi börjat mäta nöjdheten i trafiken. Diagrammet nedan visar hur andelen nöjda kunder har utvecklats från 4 och framåt. De senaste tio åren har nöjdheten ökat från en nivå runt - procent med en lägsta notering på procent till att de senaste åren vara runt -75 procent med högsta notering på 78 procent hösten 14. Alla kunder som inte är nöjda med SL-trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel, 14 procent, är neutrala. Andelen missnöjda är 8 procent. Andel nöjda resenärer - samtliga trafikslag Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst 14 9

10 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen Buss har ökat mest avseende nöjda kunder i SL-trafiken hösten 14 jämfört med våren 14. Även på tunnelbana och lokalbana har andelen nöjda ökat. För pendeltåg är andelen nöjda oförändrad hösten 14 jämfört med våren 14. Andelen missnöjda har minskat på samtliga trafikslag utom för pendeltåg. Andelen missnöjda på pendeltåg har ökat marginellt. Andelen missnöjda totalt är 8 procent. Störst andel missnöjda har pendeltåg med 12 procent. Tunnelbana 79 procent nöjda och 7 procent missnöjda Andelen nöjda med tunnelbana är under hösten procent vilket är den högsta noteringen sen mätningarna började. Nöjdheten har ökat på Grön linje från 75 till procent under hösten 14 jämfört våren. Röd linje ökade från till 79 procent och Blå linje var oförändrad. Pendeltåg procent nöjda och 12 procent missnöjda Andelen nöjda är oförändrad under hösten jämfört med våren 14. Andelen missnöjda har ökat marginellt med en procentenhet jämfört med våren 14. På Gnesta- och Södertäljegrenen ökar andelen nöjda resenärer under hösten 14 jämfört med våren 14, från till procent på Gnestagrenen och från till 7 procent på Södertäljegrenen. Resenärerna på pendeltågsgrenarna till Västerhaninge, Uppsala, Kungsängen och Nynäshamn har blivit mindre nöjda hösten 14 jämfört med våren 14. Västerhaninge har minskat från till 7 procent, Uppsala från 79 till, Kungsängen från till 7 procent och Nynäshamn till. Märsta är oförändrad med procent. Lokalbana 86 procent nöjda och 5 procent missnöjda Andelen nöjda med lokalbanor har ökat jämfört med våren 14, från 83 till 86 procent. Under 14 finns inga resultat för Lidingöbanan på grund av avstängning då banan genomgår en modernisering. Roslagsbanan har ökat andelen nöjda resenärer från till 85 procent detta trots att banan tidvis varit avstängd på grund av arbeten med bland annat dubbelspårsutbyggnad. Saltsjöbanan och Spårvagn linje 7 har minskat med en procentenhet. För Tvärbanan Sickla udde och Nockebybanan är andelen nöjda oförändrad 87 respektive 95 procent. Tvärbanan Solna har 85 procent nöjda resenärer hösten 14. Buss procent nöjda och 9 procent missnöjda Andelen resenärer som är nöjda med busstrafiken har ökat under hösten 14 jämfört med våren 14. Utvecklingen varierar mellan olika avtalsområden. Mest nöjda är bussresenärerna i Norrtälje, 88 procent. SL-trafikens minst nöjda bussresenärer finns i Järfälla/ Upplands-Bro med procent nöjda. Detta är dock en ökning med tre procentenheter hösten 14 jämfört med våren 14. De avtalsområden där andelen nöjda resenärer ökat mest sedan våren 14 är Södertälje som ökat med 7 procentenheter, från till 75, Innerstan/Lidingö som ökat med sex procentenheter från 75 till 81 och Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna som ökat från till procent. Även Sigtuna/Upplands Väsby, Järfälla/Upplands-Bro, Nacka/ Värmdö, Handen, Nynäshamn och Huddinge/Botkyrka/Söderort har ökat mellan två till fyra procentenheter. Andelen nöjda resenärer i Norrtälje, Norrort och Tyresö är oförändrad hösten 14 med 88, 7 respektive procent. Ekerö har minskat marginellt med en procentenhet från 78 till procent. 1

11 Andel nöjda resenärer - per trafikslag 1 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Andel missnöjda/nöjda resenärer Höst 14 Missnöjda Pendeltåg Lokalbana -5 9 Buss Samtliga trafikslag/totalt Tunnelbana Varken eller Nöjda

12 12

13 Tidhållning avgörande för kundnöjdheten Tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. Den absolut viktigaste 1 kvalitetsfaktorn för SL:s resenärer totalt sett är tidhållning. Det gäller alla trafikslag. Om nöjdheten med tidhållning ökar så ökar även kundnöjdheten totalt sett och vice versa, se figur nedan. En bra turtäthet är också en viktig faktor för att resenärerna ska vara nöjda med trafiken. När trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant information. Att störningsinformation är viktigt är extra tydligt i pendeltågstrafiken där det är mer problem med tidhållning än på andra trafikslag. För de resenärer som har kontakt med personalen i trafiken är det viktigt att bli trevligt bemött och att personalen kan svara på frågor om SL-trafiken. Personalens agerande är av särskild betydelse på buss och lokalbana där resenärerna oftare kommer i kontakt med personalen än på andra trafikslag. När trafiken inte går som planerat är personalen också en viktig informationskanal för resenärerna. Andel nöjda resenärer - Samtliga trafikslag 1 Nöjdhet med linje Nöjdhet Tidhållning Vår 1 Höst 1 Vår 2 Höst 2 Vår 3 Höst 3 Vår 4 Höst 4 Vår 5 Höst 5 Vår 6 Höst 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst 14 1 Med viktigt avses de faktorer som vid en korrelationsanalys visat sig påverka kundnöjdheten mest. 13

14 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor Resenärerna får i undersökningen bedöma ett antal kvalitetsfaktorer. I diagrammen på sidan visas andelen nöjda per kvalitetsfaktor för hela SL-trafiken. På sidorna presenteras kvalitetsfaktorerna per trafikslag. Resultatet per avtalsområde redovisas i bilaga 2. Turtäthet procent av samtliga resenärer är nöjda med turtätheten i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna på tunnelbanan, procent. På pendeltåg är procent, lokalbana procent och buss procent nöjda med turtätheten. Knappt var femte resenär är missnöjd med turtätheten. Tidhållning 7 procent av alla resenärer är nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjd är man med tidhållningen på tunnelbana, 78 procent, och på lokalbana, 76 procent. Minst nöjda med tidhållningen är resenärerna på pendeltåg. Endast 54 procent är nöjda, en minskning med 3 procentenheter mot våren 14. Städning av stationer och hållplatser procent av alla resenärer är nöjda med en av stationer och hållplatser i SL-trafiken. På tunnelbana och buss är procent nöjda. Mest nöjda är resenärerna med en av stationerna på lokalbana, 83 procent nöjda. På pendeltåg är procent nöjda med en av stationerna. 47 procent av resenärerna är nöjda med trängselsituationen i trafiken. Samtidigt är det en hög andel av resenärerna som är missnöjda med trängselsituationen, 34 procent. Missnöjet är störst på tunnelbana och pendeltåg, 43 respektive 32 procent. På lokalbana är 23 procent missnöjda med trängseln och på buss 28 procent. På tunnelbanans olika linjer är missnöjet med trängseln störst på Grön linje, med 45 procent missnöjda resenärer. På Röd linje och Blå linje är andelen missnöjda med trängseln 44 respektive 33 procent. respektive 59 till 52 procent. För buss är nöjdheten med trängseln 55 procent. Frågor om SL-trafiken procent av resenärerna är nöjda med hur personalen svarar på frågor om SL-trafiken vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan hösten 13. Nöjdheten är högst på lokalbana med 81 procent nöjda och lägst på pendeltåg och tunnelbana med procent nöjda. Bland resenärerna på buss är andelen nöjda 7 procent hösten 14. Personalens bemötande procent av alla resenärer är nöjda med personalens bemötande vilket är en ökning med tre procentenheter sedan våren 14. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana, det vill säga det trafikslag där resenärerna har mest direktkontakt med personalen. På lokalbana är 85 procent av resenärerna nöjda. På buss är 75 procent nöjda. På pendeltåg och tunnelbanan är procent nöjda med personalens bemötande. 14 Hösten 14 är andelen nöjda med tidhållningen på buss procent. Störningsinformation procent av resenärerna är nöjda med störningsinformationen. Mest nöjda är resenärerna med störningsinformationen på tunnelbana och lokalbana, procent respektive procent. Minst nöjda är resenärerna på buss, 52 procent. På pendeltåg är nöjdheten 53 procent. Städning av vagnar procent av samtliga resenärer är nöjda med den invändiga en vilket är ökning med åtta procentenheter sedan våren. På buss och pendeltåg är betyget 81 respektive procent nöjda. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana med 87 procent. Minst nöjda är resenärerna på tunnelbana, procent nöjda. n ökar i tunnelbanan i takt med att befolkningen och resandet med kollektivtrafiken ökar, men trafikutbudet kan ännu inte utökas i motsvarande omfattning. SL arbetar kontinuerligt tillsammans med trafikentreprenören med att hitta lösningar för att minska den upplevda trängseln. Andelen nöjda med trängselsituationen på pendeltåg har minskat sedan våren 14, från 51 till 48 procent. För lokalbana har andelen nöjda ökat från 58 till procent jämfört med våren 14. Roslagsbanan har ökat mest med 8 procentenheter, från 55 till procent. För Nockebybanan, Saltsjöbanan och Spårvagn linje 7 har andelen nöjda med trängselsituationen minskat med till, till 58 Förarnas körsätt 76 procent av samtliga resenärer är nöjda med förarnas körsätt i SLtrafiken vilket är en ökning med en procentenheter sedan våren 14. Mest nöjda med förarnas körsätt är resenärerna på pendeltåg och lokalbanan, 87 procent är nöjda. För tunnelbanan är betyget 75 procent och för buss procent. Det är dock svårt att jämföra spår och buss då vägnätet är en helt annan miljö än spår. Rälsen är utrustad med reglerande säkerhetssystem vilket leder till mjukare framfart än vid vägtrafik. Buss är också i mycket större utsträckning påverkat av övrig trafik såsom bilar, cyklar och fotgängare, vilket i sin tur kan ha stor påverkan på förarens körsätt.

15 Andel nöjda resenärer - per kvalitetsfaktor Samtliga trafikslag 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

16 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Diagrammen på följande sidor visar andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Andel missnöjda/nöjda resenärer - Tunnelbana Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation -17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel missnöjda/nöjda resenärer - Pendeltåg Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -12 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

17 Andel missnöjda/nöjda resenärer - Lokalbana Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet - 14 Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel missnöjda/nöjda resenärer - Buss Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet - 13 Tidhållning -21 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor - 7 Personalens bemötande Förares körsätt

18 18

19 Andel nöjda resenärer per kön, ålder och resfrekvens Generellt sett är skillnaderna små mellan män och kvinnor när det gäller hur nöjd man är med SL-trafiken. På totalnivå är 79 procent av männen och 78 procent av kvinnorna nöjda. Vid en jämförelse av olika åldersgrupper är SL:s resenärer över år påtagligt mer nöjda än övriga åldersgrupper. 87 procent av männen över år och 83 procent av kvinnorna över år är nöjda. Av SL:s totala antal resenärer utgör åldersgruppen resenärer över år 14 procent. Även för kvalitetsfaktorerna har de över år en högre andel nöjda kunder. Störst skillnad är deras uppfattning om trängsel och personalens förmåga att svara på frågor. Där är de som är år och äldre mer nöjda. En analys av resfrekvens kopplat till nöjdhet visar att de resenärer som åker dagligen/nästan dagligen med SL-trafiken är mindre nöjda än de som åker någon/några gånger i veckan eller någon/några gånger i månaden. Nöjdhet fördelat över kön och ålderskategori 1 Man Kvinna tom 19 år -29 år 3-39 år -49 år 5-59 år år och äldre Totalt Nöjdhet fördelat över resfrekvens Dagligen/nästan dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Mer sällan 19

20 Den upplevda tryggheten Totalt sett har andelen trygga i SLtrafiken ökat marginellt hösten 14 jämfört med vårens mätning 14. Detta gäller när man reser ensam. Även när man reser i sällskap har tryggheten ökat med en procentenhet till 89 procent. Känslan av trygghet när man går till och från sin hållplats har minskat med en procentenhet. Män känner sig mer trygga än kvinnor när de reser ensamma eller går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafikslag. Störst är skillnaden på tunnelbana och pendeltåg där endast drygt hälften av kvinnorna, 54 respektive 57 procent känner sig trygga när de reser ensamma på kvällar och/eller nätter. Motsvarande siffra för männen är 75 procent för tunnelbana och 79 procent för pendeltåg. Tryggheten att resa ensam på kvällar/nätter har ökat för tunnelbana och lokalbana med två respektive 1 procentenhet. För pendeltåg är det oförändrat. Buss har minskat med en procentenhet jämfört med våren 14. Vid resa i sällskap har betyget för trygghet ökat med en procentenhet för samtliga trafikslag utom buss som är oförändrad jämfört med våren 14. Betyget för tryggheten när man går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter har minskat marginellt för samtliga trafikslag utom för tunnelbana som har ökat en procentenhet. Otryggheten upplevs som större på väg till och från hållplats/station än ombord på fordonen. Totalt känner sig procent trygga när de går till och från sin hållplats/station på kvällar och nätter. När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser ensam 1 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag

21 När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser i sällskap Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter 1 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 14 Vår 14 Höst Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag 21

22 22

23 Sjötrafiken Waxholmsbolaget är en del av Trafikförvaltningen och ansvarar för kollektivtrafiken till sjöss och under 14 har nöjdheten börjat mätas på samma sätt som inom SL-trafiken. Nedan visas resultat avseende tertial två (maj-augusti) och tertial tre (september-december) för skärgårdstrafiken och hamntrafiken. Sjötrafiken Jämfört med SL-trafiken ser resandet med Waxholmsbolaget väldigt annorlunda ut. För Waxholmsbolaget sker den största delen av resandet under sommarmånaderna och resenärerna utgörs i huvudsak av sällanresenärer. Syftet med resorna är i huvudsak också turisteller utflyktsresor, även om andelen resor till och från arbete ökar under tertial tre. Sjötrafiken präglas av en hög kundnöjdhet där 95 procent är nöjda under tertial två och 97 procent nöjda under tertial tre. Vad gäller hamntrafiken så är 94 procent nöjda under tertial två och 97 procent nöjda under tertial tre. För skärgårdstrafiken är 96 procent nöjda under tertial två och 97 procent nöjda under tertial tre. Mest nöjda är resenärerna med tidhållningen och en och minst nöjda med information om biljettpriser. Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor (betyg 5-7) *Tertial 2 14 Tertial procent Hamntrafiken Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor (betyg 5-7) Tertial 2 14 Tertial procent *För tertial 2, Sjötrafiken, ingår inte Sjövägen i resultatet då första mätningen genomfördes i tertial 3. 23

24 Skärgårdstrafiken Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor (betyg 5-7) Tertial 2 14 Tertial procent Sjövägen Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor (betyg 5-7) Tertial procent 24

25 25

26 26

27 Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag Andel nöjda resenärer - Tunnelbana 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt Missnöjda Varken eller Nöjda Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt

28 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Märsta Kungsängen Södertälje Västerhaninge Nynäshamn* Gnesta Uppsala Pendeltåg, totalt Missnöjda Varken eller Nöjda Märsta Kungsängen Södertälje Västerhaninge Nynäshamn Gnesta Uppsala Pendeltåg, totalt *För hösten 11 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till november. 28

29 Andel nöjda resenärer - Lokalbana 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Tvärbanan Sickla udde Tvärbanan Solna Roslagsbanan Lidingöbanan* Saltsjöbanan Nockebybanan Spårvagn linje 7 Lokalbana, totalt Missnöjda Varken eller Nöjda Tvärbanan Sickla udde Tvärbanan Solna Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårvagn linje Lokalbanor, totalt *Från hösten 13 och ca 1,5 år framåt kommer inga resultat att redovisa för Lidingöbanan på grund av modernisering av banan. 29

30 Andel nöjda resenärer - Buss, norra regionen 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Missnöjda Varken eller Nöjda Norrtälje Norrort Sigtuna/Upplands Väsby -12 Järfälla/Upplands Bro -13 Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna Buss, totalt *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna. 3

31 Andel nöjda resenärer - Buss, centrala regionerna 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Innerstan** Lidingö** Innerstan/Lidingö Ekerö Bromma* Buss, totalt Missnöjda Varken eller Nöjda Innerstan/Lidingö Ekerö Buss, totalt *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna. **Från och med våren 14 redovisas Innerstan och Lidinga i det gemensamma avtalsområdet Innerstan/Lidingö. 31

32 Andel nöjda resenärer - Buss, södra regionerna 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Missnöjda Varken eller Nöjda Nacka/Värmdö Tyresö Handen Huddinge/Botkyrka/Söderort Södertälje Nynäshamn Buss, totalt *Från och med hösten 11 redovisas Söderort och Huddinge/Botkyrka i det gemensamma avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort. 32

33 33

34 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde Andel nöjda resenärer - Tunnelbana, totalt 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation -17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

35 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Gröna linjen 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet - 13 Tidhållning Störningsinformation -17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

36 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Röda linjen 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning -1 1 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

37 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Blå linjen 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet - 7 Tidhållning Störningsinformation - 13 Invändig Hpl/stn Svara på frågor - 7 Personalens bemötande Förares körsätt

38 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, totalt 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -12 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

39 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Märsta 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -12 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

40 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Kungsängen 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning -3 5 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor -18 Personalens bemötande Förares körsätt

41 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Södertälje 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -12 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

42 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Västerhaninge 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

43 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, *Nynäshamn 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor -19 Personalens bemötande -16 Förares körsätt *För hösten 11 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till november. 43

44 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Gnesta 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet - 22 Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

45 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Uppsala 1 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -1 1 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

46 Andel nöjda resenärer - Lokalbana, totalt 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet - 14 Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

47 Andel nöjda resenärer - Tvärbanan Sickla udde 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning - Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

48 Andel nöjda resenärer - Tvärbanan Solna 1 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning -23 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

49 Andel nöjda resenärer - Roslagsbanan Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning -1 1 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

50 Andel nöjda resenärer - *Lidingöbanan 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt *Från hösten 13 och ca 1,5 år framåt kommer inga resultat att redovisas för Lidingöbanan på grund av modernisering av banan. 5

51 Andel nöjda resenärer - Saltsjöbanan 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig - 16 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

52 Andel nöjda resenärer - Nockebybanan 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 19 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

53 Andel nöjda resenärer - Spårvagn linje 7 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation -16 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

54 Andel nöjda resenärer - Buss, totalt Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet - 13 Tidhållning -21 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor - 7 Personalens bemötande Förares körsätt

55 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrtälje 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation -17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

56 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrort Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

57 Andel nöjda resenärer - Buss, Sigtuna/Upplands Väsby 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning -18 Störningsinformation Invändig -1 1 Hpl/stn Svara på frågor -18 Personalens bemötande -13 Förares körsätt

58 Andel nöjda resenärer - Buss, Järfälla/Upplands Bro 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

59 Andel nöjda resenärer - Buss, Ekerö Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

60 Andel nöjda resenärer - Buss, Nacka/Värmdö 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

61 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Solna/Sundbyberg* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Sollentuna* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna, se sid.

62 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna 1 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet -21 Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor - 16 Personalens bemötande Förares körsätt

63 Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan* 1 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Lidingö* 1 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt *Från och med våren 14 redovisas Lidingö och Innerstan i det gemensamma avtalsområdet Innerstan/Lidingö, se sid.

64 Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan/Lidingö 1 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor -12 Personalens bemötande -8 Förares körsätt -11

65 Andel nöjda resenärer - Buss, Tyresö 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor -8 Personalens bemötande Förares körsätt -9 14

66 Andel nöjda resenärer - Buss, Handen Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning - 13 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

67 Andel nöjda resenärer - Buss, Nynäshamn 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

68 Andel nöjda resenärer - Buss, Södertälje 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande -13 Förares körsätt

69 Andel nöjda resenärer - Buss, Söderort* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt *Från och med hösten 11 redovisas avtalsområdena Huddinge/Botkyrka och Söderort i avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort, se sid. 7.

70 Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka/Söderort 1 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Höst 13 Vår 14 Höst Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Missnöjda Varken eller Nöjda Turtäthet Tidhållning - Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor -13 Personalens bemötande Förares körsätt

71

72 BILAGA 3 Upplevd kvalitet för Färdtjänst- och sjukresor Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst- och sjukresor mäts via telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik. Urvalet består av 5252 intervjuer gjorda under 14. Här redovisas faktorerna beställning, förarens bemötande, själva resan samt ett totalbetyg för hela resan inkl beställning. Frågorna besvaras genom en femgradig skala där 1 är sämsta betyg och 5 är bästa betyg. Nedan redovisas skalsteg 4+5 i grönt och skalsteg 1+2 i rött. Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställningen av just den här resan? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % %

73 Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, d.v.s. från det att fordonet kom och hämtade dig tills att du kom fram? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan sammantaget? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Generellt - vilket betyg vill du ge hur <färdtjänsten/sjukresorna> fungerar överlag? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % 7 % % %

74 Bilaga 4 Enkäterna för respektive trafikslag Buss Bästa resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 6 Reskassan 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

75 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att bussarna avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser. Den här bussen är ren och välstädad. Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Förarna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Förarna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av den här bussen kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp! 75

76 Tunnelbana Bästa resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 6 Reskassan 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 76

77 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i tunnelbanetrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen som arbetar i tunnelbanan kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen som arbetar i tunnelbanan är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK

Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Fakta om SL och länet 2016 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK foto Ola Dusegård Den här årliga rapporten är en sammanställning av basfakta om SL-trafiken. I rapporten finns också uppgifter om SL:s resenärer,

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2010 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2010 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid Innehåll Linje Sträckning Sida Övrig information Sida J J J J J Bålsta Nynäshamn Nynäshamn Bålsta Märsta Södertälje centrum Södertälje centrum Märsta Gnesta Södertälje centrum Södertälje centrum Gnesta

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Bakgrund Syftet med Undersökningen Kvalitetsmätning ombord, KM är att mäta hur resenärerna upplever kvaliteten och servicen ombord (leveransen) och med denna

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal 1(17) Trafikavdelningen Buss och Färdtjänst Handläggare Ragna Forslund 08-6861959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, info punkt 15 TN 2014-0068 Information angående utvärdering av trafikstart

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Punktlighetsrapport från trafiken december 2010

Punktlighetsrapport från trafiken december 2010 1 Datum 2011-01-27 Trafiknämnden Punktlighetsrapport från trafiken december 2010 På styrelsens uppdrag sammanställs en rapport över ett antal kvalitets- och produktionsfaktorer. Rapporten är tänkt att

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-03-17 Handläggare Agneta Pernu Olofsson Telefon: 08-508 13 034 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-04-10 Trafikförändringar

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Årsrapport 2012 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2012 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2012 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

Bilaga 2. Samtliga frågor samt tabeller Barometer för anropsstyrd trafik 2006.

Bilaga 2. Samtliga frågor samt tabeller Barometer för anropsstyrd trafik 2006. 2007-01-10 Bilaga 2. Samtliga frågor samt tabeller Barometer för anropsstyrd trafik 2006. För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, SLTF, 08-788 08 69, 070-588 08 69 10 971 färdtjänstintervjuer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Årsrapport 2013 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2013 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2013 Barometer för anropsstyrd trafik, ANBARO Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Förändringar spårtrafiken 2016

Förändringar spårtrafiken 2016 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-11-17, info punkt 20 Förändringar spårtrafiken 2016 Ärendebeskrivning Detta är ett informationsärende avseende trafikeringen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Kundundersökning mars 2011 Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade vid slutet av år 2011 moderbolaget, tre

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

SL:s trafikförändringar 2015/2016

SL:s trafikförändringar 2015/2016 Bromma stadsdelsförvaltning Förskola och teknik Tjänsteutlåtande. Sida 1 (5) 2015-02-26 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd SL:s trafikförändringar 2015/2016

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

ANBARO STANDARDRAPPORTER. Skapad:

ANBARO STANDARDRAPPORTER. Skapad: ANBARO STANDARDRAPPORTER Skapad: 215-33 B2. Vilket betyg vill du ge väntetiden i telefon innan du fick svar och kunde göra din beställning? Västernorrland 1 Färdtjänst Sjukresor Total länet färdtjänst

Läs mer

ANBARO STANDARDRAPPORTER. Skapad:

ANBARO STANDARDRAPPORTER. Skapad: ANBARO STANDARDRAPPORTER Skapad: 2013-022 B2. Vilket betyg vill du ge väntetiden i telefon innan du fick svar och kunde göra din beställning? Kronoberg 100% Färdtjänst Sjukresor Total länet färdtjänst

Läs mer