FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014."

Transkript

1 FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

2 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år blir vi fler som ska duscha, borsta tänderna, gå på toaletten, diska och allt annat som ger avloppsvatten som behöver renas. I en snabbt växande stad ska vi vara rädda om vårt vatten. För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening nu förnyas. Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade våren 2014 om att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk som utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk. Bromma reningsverk stängs därmed och en ny avloppstunnel byggs meter under marken från Bromma till Henriksdal. Tunnelbygget planeras att påbörjas 2016 och tunneln beräknas vara färdig att tas i drift i slutet av Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, minskade utsläpp i Östersjön och att transporter med avloppsslam genom bostadsområden försvinner. Samråd kring hela projektet med tunnelbygge från Bromma till Henriksdal hölls under våren Mer information om projektet Stockholms framtida avloppsrening finns på Prenumerera på nyhetsbrevet om projektet genom att skicka ett meddelande till EN HÅLLBART VÄXANDE STORSTAD Stockholm är känt för sin skönhet och närhet till vattnet. Tack vare ett mål medvetet arbete under många år kan man fortfarande bada och fiska mitt inne i staden. Det långsiktiga arbetet med stadsmiljöfrågor gjorde att Stockholm 2010 utsågs till Europas första miljöhuvudstad. Den investering som Stockholm Vatten nu genomför för en ännu effektivare rening av stadens avloppsvatten är en del av Stockholms stads långsiktiga vision att vara en hållbart växande storstad.

3

4 4 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM ÅKESHOV A Bromma reningsverk U lvsund asjön NOCKEBY HÖGLANDET STORA ESSINGEN B SMEDSLÄTTEN E4/E20 GRÖNDAL LILJEHO Mälar e n EOLSHÄLL C ASPUDDEN D HÄGERSTEN MIDSOMMARKRANSEN FRÅN BROMMA TILL HENRIKSDAL Den planerade tunneln sträcker sig mellan Bromma reningsverk och Henriksdals reningsverk och är cirka 15 kilometer lång. Sträckningen går via Brommas sydvästra strand, under Mälaren till Eolshäll och österut till pumpstationen i Sickla. Arbetet med tunneln kommer i så stor utsträckning som möjligt att ske via redan befintliga tunnelmynningar i Åkeshov (A), Liljeholmen (D) och Sickla (F). Under byggtiden behöver dessa kompletteras med tre nya tunnelmynningar och vidhängande arbetsområden som planeras ligga i Bromma/Smedslätten (B), Eolshäll (C) och Gullmarsplan (E). I Sickla planeras för en ny pumpstation under Hammarbybacken. I Henriksdal planeras för ett bergrum för slamhantering i anslutning till Lugnets trafikplats. En ny skorsten för ventilering av tunneln planeras i Smedslätten. TIDPLAN Beslut i kommunfullmäktige att genomföra projektet Samråd/informationsmöte med boende längs med tunnelsträckningen Planerad byggstart Invigning av det utbyggda renings verket i Henriksdal Bromma reningsverk stängs Ombyggnad av Henriksdals reningsverk är klar

5 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 5 Befintlig tunnelmynning Nya tunnelmynning KUNGSHOLMEN GAMLA STAN DJURGÅRDEN LMEN Söder täljevägen Str ömm e n SÖDERMALM S altsj ö n Henriksdals reningsverk Å rstavik e n ÅRSTA E HAMMARBY- HÖJDEN F Södra länken METER UNDER MARKEN Tunneln som dras meter under marknivån kommer till största delen att gå under allmän mark, men i några fall också under privata fastigheter. Alla fastigheter som berörs kommer att genomgå en noggrann besiktning före och efter arbetet. Det finns många tunnlar i Stockholms underjord och nya byggs löpande för att möta behoven hos stadens växande befolkning. Med dagens teknik är det mycket ovanligt att fastigheterna ovanför påverkas. Om det ändå skulle uppstå någon skada kommer Stockholm Vatten att ersätta fastighetsägaren fullt ut. Hela tunnelbygget beräknas ta cirka två år och tunneln beräknas växa fram med cirka 20 meter per vecka. Det innebär att arbeten under enskilda fastigheter kommer att ske under en sammantagen period om cirka 10 veckor. EL & FIBER VATTEN AVLOPP NYA AVLOPPSTUNNELN m BERGVÄRME

6 6 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM PÅVERKAN PÅ MILJÖN OCH BOENDE UNDER BYGGPERIODEN De planerade arbetena påverkar boende, verksamheter och miljön under byggtiden. Det som kommer att bestå och vara synligt när byggnationerna är klara är nedfarter för att kunna serva tunneln, samt en ny ventilationsskorsten i Smedslätten. Stockholm Vatten kommer att göra noggranna riskanalyser och ta största möjliga hänsyn till boende och andra berörda genom hela projektet. PÅVERKAN PÅ NÄRMILJÖN Tunneldrivning Tunneln kommer att drivas fram via sprängning och borrning. Vid sprängning uppstår en kortare vibration. Under borrningen fortplantas ljudet i berget som kan ge upphov till så kallade stomljud som kan uppfattas som störande. För detta arbete finns riktvärden som entreprenören ska hålla sig till. Transporter Under byggtiden kommer jord och sten att behöva transporteras bort från tunneln via samtliga tunnelmynningar. Transporter kommer att ske vardagar mellan 7 och 22. Målet är att transporterna ska störa så lite som möjligt. Avgaser och buller från byggtrafiken beräkans ligga inom gällande normer. Åtgärder kommer också att vidtas för att minimera vibrationer och andra störningar från byggtrafiken, exempelvis genom att fordonen kör sakta på väg ut till de större vägarna. Markanspråk Under byggtiden behövs så kallade etableringsytor i anslutning till tunnelmynningarna. De är nödvändiga för bland annat upplag av material och utrustning, uppställning av arbetsbodar, miljöstation och servicetält för fordon och arbetsmaskiner. Etableringsytorna kommer att återställas helt när arbetet är avslutat. Grundvatten Under byggtiden kommer grundvattennivån att sänkas lokalt. Ett viktigt fokusområde för projektet är att identifiera och säkra känsliga områden för att minimera all typ av påverkan. Bergvärmeanläggningar Bergvärmeanläggningar som ligger närmast tunneln kan komma att påverkas, direkt genom tunnelns läge och indirekt genom att grundvattensänkning kan minska uttagseffekten. Stockholm Vatten kommer att ersätta den som eventuellt drabbas fullt ut. Rekreation och friluftsliv Möjligheterna till rekreation och friluftsliv kan komma att påverkas under byggtiden av tunnelmynningar, etableringsytor och byggtrafik. Vattenkvaliteten i Mälaren kommer dock att förbättras när den nya anläggningen tas i drift. Kulturmiljö Bebyggelse som räknas som kulturvärden ligger i de flesta fall utanför förväntat påverkansområde. Riksintresset Ålstensgatan och byggnadsminnet Svavelsyrefabriken är grundlagda på ett lerområde och kommer att utredas för eventuell sättningspåverkan. Sankt Sigfrids kyrka kommer att utredas vidare vad gäller påverkan av stomljud och vibrationer.

7

8 Stockholm Vatten VA AB Stockholms Framtida Avloppsrening Org. nr Stockholm. Besök Torsgatan 26. Tel: En del av Stockholms stad

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening Riskanalys Yttre Miljö. Stockholm 2015-03-02 Korta Gatan 7 171 54 Solna +46 (0)8-56 200 300 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Riskanalys

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

SANN. skräckpropaganda om Västlänken

SANN. skräckpropaganda om Västlänken SANN 1 skräckpropaganda om Västlänken 2 Västlänken en gökunge i det Västsvenska paketet Västlänken är en 8 km lång järnvägsslinga, varav 6 km tunnel under centrala Göteborg. Den är avsedd för pendeltåg

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader

Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader Banverket förvaltar, driver och utvecklar järnvägen och samordnar gods- och persontransporter. Östra banregionen Box 1070, 172 22 Sundbyberg Tfn: 08-762 20 20 E-post: ostrabanregionen@banverket.se www.banverket.se/citybanan

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande?

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? FÖRORD Infrastrukturinvesteringar kan, utöver att förbättra tillgängligheten, också påverka bostadsbyggandet genom att frigöra attraktiv

Läs mer

Dags att bygga för framtiden

Dags att bygga för framtiden Dags att bygga för framtiden 400 300 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? 200 4 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 Elpriset Nord Pool Spot kronor per

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning"

Läs mer

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt

Läs mer

En tillväxtmotor för Sverige

En tillväxtmotor för Sverige Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

KUNDTIDNING December 2010

KUNDTIDNING December 2010 KUNDTIDNING December 2010 Box 303, 293 24 Olofström. Tel: 0454-98 000 Satsning ger färre störningar sid 2 Kolla din säkring sid 3 Fortsatt satsning i Edenryd sid 4 VD:n har ordet Våra satsningar har resulterat

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer