Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10"

Transkript

1 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Karin Lemberg, DHR Bengt Jansson, HSOs kansli Lennart Karlsson, SRFs kansli Från TF: Kenneth Svärd, Affärsområdesansvarig Färdtjänst Martin Jägerbert, Gruppchef Färdtjänsttillstånd Eva Ness, Sektionsassistent, Förhinder: Heidi Nordin, HSO/RBU 1 Frågor från TF Kenneth hälsade välkommen. Martin presenterade sig. Martin har tidigare erfarenhet från myndighetarbete med brukarkontakter samt politiska organisationer från tidigare arbete i Haninge kommun. Martin läste initialt upp vad som står i samarbetsavtalet mellan SL/TF och handikapporganisationerna, om resursgrupperna: Resursgrupper (Resursgrupp för tillgänglighet i allmän kollektivtrafik och Resursgrupp för Färdtjänstfrågor) Resursgruppernas roll är att bistå SL med adekvat kunskap, utvecklingsidéer samt att utvärdera försök och pilotprojekt. Dessa möten hålls vid behov, ibland i traditionella möten, ibland ute på plats i trafiken. Resursgruppen är vägledande, inte beslutande. Resursgruppernas sammansättning bestäms utifrån behov och kunskap. Detta bedöms av SL efter samråd med utsedda kontaktpersoner hos HSO, DHR och SRF. Minnesanteckningar från resursgruppens möten skickas till alla deltagare i resursgruppen, samverkansrådet samt till berörda tjänstemän inom SL. När man ser dagordningen för dagens möte är den mycket detaljerad Martin och Kenneth tog därefter upp en dialog över innehållet i resursgrupp och att det behövs bör funderas på vad TF och organisationer ska ha för nytta av dessa möten. -Det finns ett behov att lyfta frågor från detaljfrågor till mer övergripande dialog om Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan Säte: Stockholm Org.nr:

2 2(2) exempelvis framtid och utveckling Färdtjänsten har ett antal uppdrag i budget för 2014 och ser resursgruppen som en plats att lyssna av organisationernas synpunkter. Det är svårt att svara på de detaljfrågor som finns i dagordningen idag då de gäller nästa års budget. Arbetet är inte påbörjat. En del frågor har vi svar på, andra inte. 2 Frågor från handikapporganisationerna HSOs egna frågor 2.1 Bagage i taxi varför bär inte chauffören? Föraren ska hjälpa till med handbagage och hjälpmedel. Enligt arbetsmiljökrav så får förarna planerat inte lyfta mer än 15 kg. Det gör att begreppet handbagage används. Om föraren inte hjälper till gällande handbagage eller hjälpmedel så kontaktas kundtjänst för fortsatt handläggning. Ibland vägrar föraren hjälpa till att lyfta in t.ex. en resväska eller handbagage, enligt Birgitta. Definitionen på resväska kan variera. Normalt handbagage är det som gäller, svarar Kenneth. Färdtjänstresenärerna har inte sämre servicegrad i detta än vanliga taxiresenärer. I våra instruktioner står att förarna ska hjälpa till men det förekommer också att färdtjänstresenärer har med sig för tungt och för mycket på resan det är inte rätt. I normalfallet är funktionen bra. Finns fel så kontakta Kundservice. 2.2 Beställningssystemet hela kedjan ut till bilarna måste fungera Den information som ges handlar om att föraren ska hitta fram och nå resenären. Vi får inte skriva in vilken typ av funktionsnedsättning resenären har därför kan upplevas att viss information inte finns med. 2.3 Fungerar bårbussarna från 1 augusti? Det har bytts ut ett antal fordon och funktionskraven uppfylls. 2.4 Varför kan man inte boka resor med specialfordon på internet? Det går att boka men när man bokar på Mina sidor så tar det en timme att få bilen. Om man vill ha bil snabbare måste man ringa till beställningsmottagare, som vet var bilarna finns, förklarar Kenneth. Det är en stor förbättring att man också kan boka via Mina sidor mot tidigare dock behövs visst tidsbehov för taxibolagens planering. Ringer man till beställningsmottagare som svarar så är det god tillgång på Rullstolstaxi 2.5 Automatbokningen och Webbtjänsten är det fortfarande aktuellt med synpunkter? HSO planerar seminarium Skicka in era synpunkter via Eva som v b till Kenneth. Utredning om framtida system pågår. När vi är närmare en lösning blir handikapporganisationerna delaktiga. 2.6 Rensning av bevakningslistan Kenneth och Eva rensar listan. Brev från HSO i Stockholms stad 2.7 Att taxiförarna inte vill ta färdtjänstkörningar p.g.a. för låg ersättning. De lär endast bli spärrade i 30 minuter innan de får ta emot körningar på nytt Ersättningen är fastställd efter det anbud som leverantören själv har lagt. Det är inte acceptabelt att det finns förare som inte sköter sig. Ett av de stora taxibolagen har t ex nu ett nytt system där man följer förare som får synpunkter på sig och om det kommer klagomål följs det upp. För många klagomål och föraren kallas in för olika åtgärder. Resenärerna ska ringa Färdtjänstens Kundtjänst som vanligt. Vi handlar upp tjänsten med leverans och kvalitetskrav för uppdragen. Taxibolagen har sedan olika åtgärder som tillämpas internt t ex spärrtider vid nej-tack på köruppdrag men det är företagens egna åtgärder inget färdtjänsten reglerar. Leverantörerna har samsyn med

3 3(3) Färdtjänsten om att resan ska utföras. Vi för dialog med taxibolagen, som sedan har uppgiften att prata med åkerierna. Vi har ett avtal, som bolagen ska uppfylla. Många frågor som ska till kundtjänst hamnar hos handikapporganisationerna, sa Bengt. Det vore intressant att få igång ett projekt att arbeta med för att få dem att ringa Kundtjänst. Det är färdtjänsten intresserad att av att dryfta menade Kenneth och påpekade att vi vill ju ha in synpunkter. Vi gör verkligen något åt problemen som inrapporteras. Allt sker dock inte över en natt. Det tar tid ibland att få igenom vissa förändringar. En av anledningarna till att man inte ringer kundtjänst är att de är rädda för repressalier. Därför vore det bra att få igång ett projekt för att jobba med dessa frågor, tycker Birgitta. Mycket intressant, tycker Kenneth. Det känns som vi går framåt mot mer övergripande frågeställningar. LOU Lagen om offentlig upphandling, är styrande vid upphandling. Man tar inte enbart hänsyn till priset. Det finns en stor mängd skallkrav i förfrågningsunderlaget som innebär att vi kan agera både inför, under och efter upphandlingen. Lönedelen däremot får arbetsmarknadens parter ta hand om, svarade Kenneth på fråga från Lennart. 2.8 Närtrafikens utveckling till anropsstyrd trafik Några linjer har omvandlats till anropsstyrda linjer. Det är ett stort uppdrag som politikerna har gett oss för att få ett samlat grepp om hur tillgänglighetsanpassningen ska fortgå i framtiden. Samhället behöver ett kostnadseffektivt resande. Hur det framtida resandet ska se ut för dem som sällan reser ska bearbetas av Ttafikförvaltningen. Idag vet vi inte hur handikapporganisationerna kommer in i arbetet eller hur arbetet kommer att formas. Formuleringarna är ganska vaga. Det behövs basfakta, som inte finns idag, för hur vi ska kunna skapa framtida tilldelningar. Hur tänker politikerna? Hur kommer det sig att alla inte utnyttjar sina färdtjänstresor? Hur formuleras en riktlinje där det handlar om individuella bedömningar? Strategiska frågor är svåra, man börjar klassificera olika resenärer, vilket är olyckligt. Det är komplext. Martin efterlyste en beskrivning av de grupper som inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Vem har man siktat in sig på när man skrivit budget? Lennart tycker att vi måste klura på formuleringar. Organisationerna kan hjälpa till med förslag. Vi har t.ex. frågan om friare resetilldelning. Intressant för oss hur TF vill jobba med dessa frågor. Hur kommer organisationerna in i bilden och får lämna förslag och synpunkter? Martin vet inte exakt hur TF kommer att jobba konkret med frågorna och vilken tidplan som gäller. Det får vi återkomma till när vi har hittat formuleringen. Organisationernas synpunkter är viktiga. Vi vill vara med från början och inte komma in i slutskedet, sa Bengt. Kenneth och Martin fick detaljerna i budget bara för några veckor sedan. Vi bör ha allmänna diskussioner om detta. Det är stora skillnader i resandet och till slut en politisk fråga. Vi har också en förändrad befolkningsstruktur att ta hänsyn till. Stora tillgänglighetsanpassningar har genomförts i kollektivtrafiken ändå sjunker inte resandevolymen i färdtjänsten. Hela resan fungerar inte för alla, enligt Bengt. Innan den gör det, syns ingen förändring i färdtjänstresandet. Kenneth höll med om att det är ett skäl att titta på individuell bedömningsform. Vi har fått uppdraget men kommer troligen inte att hitta en totallösning under TF har ännu inte startat upp arbetet för hur utrednigen ska genomföras. Möjligheterna att skapa mera individuella färdtjänsttillstånd, ska ses över. Du kanske kan resa med kollektivtrafiken i hemkommunen, men med färdtjänst utanför kommunen. Individuella färdtjänsttillstånd kommer ni att få höra flera gånger

4 4(4) i diskussioner. Vilken information behöver t. ex. handläggarna för att kunna utfärda individuella tillstånd? Lennart tror att bedömningarna kan bli svåra, då det är olika för olika personer. Att t.ex. bara gå på läkarintyget är inte helt optimalt. Det kan bli svårt juridiskt också. Martin höll med om att det är komplexa och svåra frågor. På fråga berättade Kenneth att färdtjänstresorna med taxi gått ner med 1 % men rullstollstaxi har ökat. Vi vet att resandet kommer att öka i framtiden kopplat till åldersstrukturen. Många upplever också att tillgängligheten är så god att man inte söker färdtjänst, vilket är positivt. Man vill klara sig själv så länge som möjligt. Kenneth tror dessutom att handikapporganisationerna har ganska god ingång in i politiken för att meddela sin syn i olika frågor. Organisationerna har varit duktiga genom åren att verka som lobbyister. Ni väcker tankar hos många även om era medlemmar kanske inte tycker det 2.9 Långa handläggningstider Står också i budget att tillsammans med länets kommuner få tillståndshanteringen att fungera bra. Vi har 1 3 veckors handläggning idag. Ibland är handläggningstiderna i kommunerna långa och ibland korta. Avtalet med kommunerna är från Vi har ännu inte klart hur vårt samarbete med kommunerna ska fortsatt utvecklas och bli bättre. Vi utbildar hela tiden nya utredare hos kommunerna. Över 100 personer arbetar med färdtjänstutredningar. Utredningskvaliten upplevs ibland ojämn och är ett av de områden som ska förbättras. Det är exceptionellt att alla inte behandlas lika, tycker Göran. Färdtjänsten är en kommunal angelägenhet, förklarar Kenneth. Kommunerna kan överlåta till landstinget att sköta den, vilket gjordes I Stockholm är det landstinget SLL den regionala kollektiv trafik myndigheten RKM, som hanterar frågan och det är färdtjänsten. Därför finns en likabehandling även om kommunerna jobbar lite olika. Andra områden i landet har andra lösningar. Alla kommuner har ett avtal, om en hoppar av faller allt och man måste förhandla om. Landstingspolitikerna har kontakt med kommunpolitikerna. Färdtjänsten i Stockholms län anses vara skatteväxlad. Kommunerna betalar ingen färdtjänst som istället utförs av landstinget. Kan man styra mera hur ansökan ska fyllas i med kontrollfrågor så att man får den individuell och prövad på lika sätt, när ansökan göras via nätet, frågade Lennart. Martin sa att det är en fördel att ha elektroniska ansökningar. Idag kan kommunens handlera göra utredningar elektronisk och skicka till oss. Även ansöka med läkarintyg ska kunna skötas elektroniskt. Lennart föreslog att man lägger in en tidsaspekt att nu har det här ärendet legat si och så länge. Martin svarade att vi jobbar med frågorna och ska ha en ledande roll i utvecklingen av systemet. Just nu har 75 % av kommunerna anslutit sig till det elektroniska systemet. Vi kan inte tvinga kommunerna att ansluta sig bara försöka övertyga och argumentera för att de ska ansluta sig Vem har ansvaret om det händer en olycka med färdtjänstbil/buss? Vems försäkring gäller? TF handlar upp en tjänst med försäkring. Leverantören har ansvaret. Om det inte fungerar med leverantören, kontakta oss. Leverantörens försäkring gäller. Är försäkringshandläggaren av annan uppfattning får ärendet gå via försäkringsnämnder. Ersättningen för sveda och värk som en resenär kan ha drabbats av är inte så stor i Sverige som t.ex. i USA därför uppstår ibland olika synsätt. Var går gränsen om något t.ex. händer efter resans slut, frågade Lennart? Vi har skrivit att leverantören ska ha försäkring som täcker hela resan. Men om det händer när resan är avslutad så kan hemförsäkringen gå in. Färdtjänsten är en transporttjänst, svarade Kenneth.

5 5(5) 2.11 Öppettider Färdtjänstens kundtjänst? Vem har ansvaret/kan svara på frågor/hjälpa till om något händer med resor kort efter kl. 20:00, då de stänger? Karin hade varit med om en incident som ställt frågan på sin spets. Det kommer en ny justerad lösning svarade Kenneth. Frågor från SRF Från senaste samverkansrådet, där Karl Henriksson bollade frågorna 4 och 5 vidare till förvaltningen. Förarnas bemötande 2.12 Vad ska göras ytterligare för att förbättra bemötande och kunskaper om bl a olika funktionsnedsättningar hos förarna? Ett politiskt uppdrag. Vi har två personer som följer utbildningen hos leverantörerna t. ex. just idag. En ny rutin har skapats för uppföljning av förarnas arbete hos leverantörer exempelvis. De ska ha grundkunskaper om funktionsnedsättningar, men inte på detaljnivå. Lär de sig något om personer med kognitiva problem, frågade Bengt. Ja svarade Kenneth Vi har över åren t.ex. diskuterat med transportstyrelsen om kunskap kring funktionsnedsättningar. Det finns numera med i baskunskaperna. Vi ser sedan till att kunskaperna förstärks hos våra leverantörer. Sedan måste man komma ihåg att föraren är i grunden en taxiförare så kunskapsnivån måste vara på lagom nivå. Att Birgitta alltid få höra att hon ser för frisk ut för att ha rätt till färdtjänst. Det får förarna inte säga, enligt Kenneth. Det är en uppgift som inte berör föraren över huvud taget. Gällande ledsagning på Arlanda, tycker Lennart att taxibolagens utbildning är undermålig. Enligt Kenneth kanske det mera beror på om det är rätt person som möter resenären. Vi påverkar hela tiden bolagens utbildning, sa Kenneth. Vi vill att förarna ska ha viss kunskap redan när de kommer in i yrket, men nivåerna måste vara rimliga. Det gäller att hitta rätt förare. Vi har god kontakt med utbildarna på företagen. Man tar numera också fram information på olika språk för att få en lättare förståelse. Det tar tid att lära sig insiktsfrågorna, enligt Lennart. Insikten kommer också genom att förarna träffar människor med olika funktionsnedsättningar, svarade Kenneth. TF arbetar också med att de geografiska och språkliga kunskaperna ska bli bättre. Ökad resetilldelning 2.13 I budgeten har alliansen skrivit att de vill öka tilldelningen till de resenärer som sällan eller aldrig kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Karl H förväntar sig förslag från förvaltningen. Vilka utredningar är på gång. Hur vill förvaltningen tackla uppdraget? Samverkan med funktionshinderorganisationerna, när och hur? Se under punkten 2.8. Tre informationsfrågor: Mail adress 2.14 Vi har länge efterlyst en enkel mejladress att lämna synpunkter på. Dags att ordna tillgänglighetskanaler på SL. Bra mejladress och möjlighet att skicka SMS. TF tittar på möjligheterna och avser återkomma till organisationerna med mera detaljer när vi har någon person, som ska jobba med dessa frågor.

6 6(6) Webbsidan 2.15 Behöver förbättras på en rad punkter. Svår att hitta till och onödigt svår att hitta på. Inloggningssidan inte anpassad till smart mobil, webbformuläret för synpunkter svårt att hitta, mer information behövs om beställda resor mm. Det ligger också i planen att utveckla webbfunktionen. Vi kan inte just nu komma med en tidplan svarade Kenneth 2.16 App för beställning av resor vi har hört att något är på gång, men vad och när? Hur testas appens innehåll och användbarhet med olika hjälpmedel? Arbetet är i sin linda. Vi återkommer när vi vet mera. Tekniken är inte klar ännu, måste t.ex. säkerhetsbedömas. Intresse finns också från vissa leverantörer att ta fram egna lösningar. Organisationerna får vara med innan lösningen är presentationsklar. Viktigt att vi får vara med så att det blir rätt från början. Appen måste fungera med skärmläsare, enligt Lennart. Enligt Kenneth håller man på och tar fram ett så kallat API-protokoll. Om det blir rätt skrivet kan det att fungera så att även leverantörerna kan använda det. Ett API tänks generellt inom Trafikförvaltningen/Färdtjänsten och WÅAB. Kommunikationsgränssnitt krävs för tekniken. En arbetsgrupp, där bl.a. SRF bör vara med och bevaka arbetet föreslås. Det är i huvudsak et IT-teknisk fråga svarar Kenneth. SRF har kanske kontakt med en duktig tekniker som kan bidra med kunskap, sa Kenneth. Lennart och Göran mejlar Kenneth om det. En fråga om Frivillig samplanering 2.17 SRF får återkommande frågor från synskadade som tycker att frivillig samplanering fungerar dåligt. Ett vanligt problem är att resenärerna läggs in i fel ordning. Det är vanligt att den resenär som ska längst bort kodas som resenär nr 1 och den som ska av längs vägen som 2. Många förare vill köra till adress 1 först och sedan tillbaka med 2. Ett återkommande problem. Det blir dyrare för färdtjänsten och sämre för resenärerna. De får antingen åka omvägar eller diskutera länge med förare och i princip tvinga dem att kontakta sin växel. I vissa fall är växlarna inte heller till någon hjälp då det gäller att rätta till en uppenbart felaktigt planerad rutt. Vad görs för att rätta till dessa problem? Den frivilliga samplaneringen, som har funnits sedan 1990-talt, har på senare tid ökat. Beställningshandläggaren har numera en beskrivning på hur den ska gå till. Föraren väljer och ska köra enligt den mest logiska färdvägen för resenärerna och ekonomin. IT-systemet däremot har egna beräkningsmodeller som kanske inte alltid är rätt svarar Kenneth. Därför ska föraren göra den fackmässiga bedömningen. Det händer alltför ofta att det blir fel ordning och diskussioner i bilen, tycker Lennart. För ofta för att de ska räknas som enstaka tillfällen. Systemet lägger adressen, som ligger längst bort som första adress och kör t.ex. förbi området där Lennart bor. Lennart tycker att systemet är fel i botten. Vi har inget bättre system. Det är ändå modernt men trafikområdet är stort och ibland blir det fel när en frivillig samplanering överställer systemet svarar Kenneth. En dålig samplanering ska återkallas och föraren har den uppgiften. Om man anmäler föraren till kundtjänst så utreds frågan. TF har t.ex. tagit upp frågan med bolagen att förarna får tänka själva. Avtalet är glasklart, enligt Kenneth. När Carin berättade om besökare hon haft som beställt rullstolstaxi och det kom tre bilar, svarade Kenneth att rullstolstaxi har kundval och det är bolagen själva som

7 7(7) planerar sina bilar. Vid kundval tas samplaneringen bort. Kenneth ska informera mera om frivillig samplanering, uppmanar Carin Hur hittar vi bra lösningar? Det skedde en diskussion med olika synpunkter om frågan Många tror att färdtjänsten inget gör, att man inte ska klaga mm. Blänkare i medlemstidningarna om hur viktigt det är att ringa kundtjänst när man är missnöjd. Många är rädda för repressalier om man klagar på förarna, svarade Birgitta På fråga från Martin om varför man inte vågar ringa kundtjänst. Om man klagar mycket är man rädd att inte få färdtjänst nästa gång. Man är rädd att bli av med färdtjänsten. Rädd för att resa med samma förare igen. Var tydlig med att tala om vilka uppgifter förarna får och att de inte sparas någon längre tid, så att folk inte behöver vara oroliga. Kontakt med Kundtjänst dygnet runt. Journummer Trygghetsnummer även för Kundtjänst. Kunna rapporterar anonymt. Det går men är svårt. Uppgift står kanske mot uppgift. Vi är neutrala både mot förare och resenärer. Förarna har uppgifter om resenären för att kunna hämta men inte mer. Viktigt att informera om att man inte blir av med färdtjänsten om man klagar. Vi ska förbättra kontaktmöjligheterna genom att t.ex. ha öppet kvällstid. Vissa rädslor kommer av upplevelse och kan försvinna genom kunskap. Föraren får alltid information om namn och nummer. Information i Färdtjänsttidningen efterlyses. Enligt Kenneth finns det planer på att skicka ut ytterligare nummer av tidningen men inte så ofta vilket tidigare meddelats. Att man kan anmäla via mejladress. Jättebra dialog och vi har fått tips som vi kan dryfta, enligt Lennart. Kenneth och Martin har det politiska uppdraget att bl.a. jobba med individualiserade resor. Kenneth och Martin bad organisationerna fundera på skrivningar. Fortsatt dialog vid kommande möte. Vi har begärt utredning på hur det skulle slå om man får resa efter behov, sa Bengt. Det kanske också ska utredas. Det är väl inte så många som slår i taket idag. Många reser inte alls. Förarna bör få gå kurs i hur man fäller ihop en rullator. De som kör rullstolstaxi vet hur man gör. Kenneth tar med sig frågan till dem som ska ut på taxiutbildningar. Kenneth tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret Rådet för funktionshinderfrågor Anna-Maarit Tirkkonen Tfn. 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 1. Inför sommaren 2. Förändring av uppdrag inom HSO:s presidium 3. Samverkan SL Färdtjänst 4. Utbildning, seminarier, konferenser Ta plats

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 1(8) Handläggare Eva RG Färdtjänst 08-686 1431 Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 2 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Från TF Förhinder: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH 1 2008-10-28 Ingrid Svensson Vicerektor för grundutbildning Utbildningsnämnder Programledare Kurslärare Studieråd Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH Detta dokument utgör anvisningar

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

Samråd för hbtq-frågor

Samråd för hbtq-frågor !Infoga logotyp här Sida 1(6) Samråd för hbtq-frågor Datum: 2 oktober 2014 Tid: 09.00 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Annika Håkansson, kommittén

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din myndighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din

Läs mer

Information om trafikförvaltningens kundservicestrategi

Information om trafikförvaltningens kundservicestrategi 1(3) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-25 Version Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 17 Ärende/Dok. id. SL 2014-0869

Läs mer

HSO:s program för trafik

HSO:s program för trafik HSO:s program för trafik För personer med funktionsnedsättning är en fungerande kollektivtrafik av central betydelse. Oavsett funktionsnedsättning är det en rättighet att man ska kunna resa till och resa

Läs mer

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes.

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes. PROTOKOLL ORGAN: Kommunala funktionshinderrådet, KFR TID: Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 13.30 16.30 PLATS: Svansjörummet, Kommunhuset Kinna Närvarande: Karin Jageby ordförande Eva-Karin Torhem-A vice

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn. Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.hagstrom@orebrolse Den information vi har är ofta kopplad till personer. Grundregeln

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Anna Lindén, 1510 Jämställdhetsutskottet Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Närvaro: Maria Chergui (V) ordf. Lisa Friberg (S),

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Så lyckades vi få landstinget att satsa på allergikonsulenter! 2015-05-11 Lena Ericson och Eva-Maria Dufva

Så lyckades vi få landstinget att satsa på allergikonsulenter! 2015-05-11 Lena Ericson och Eva-Maria Dufva Så lyckades vi få landstinget att satsa på allergikonsulenter! 2015-05-11 Lena Ericson och Eva-Maria Dufva Allergikonsulenter Vision 2025 Hur vill vi att ska vården ska fungera? Hur kommer vårt landsting/region

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Samråd med länets handikappsorganisationer

Samråd med länets handikappsorganisationer Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1 (6) Samråd med länets handikappsorganisationer Datum Tid 13.00-14.30 Plats Närvarande Mälarsalen, Landstingshuset Toivo Heinsoo Ann Eberhardsson

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Sid 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Närvarande: Ulf Westerberg

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008. Datum: 2008-10-06 Tid: 19.00 21.00 Plats: Allhuset Deltagare: 44 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2014-11-29 kl. 9.00 Plats Kvänum Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson Monica

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Träffen var i ABF-huset. Kallade till förmiddagen var de nyvalda i Stadsdelsnämndernas pensionärsråd (SPR) samt Kommunstyrelsens

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar Rapport 1:2009 Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Januari 2009 Gör livet enklare för

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönesamtalen är igång.. Lönerörelsen har inletts Av Per Hammarqvist Sidan två Så har årets lönerörelse sparkat igång, ungefär ett halvår in på avtalstiden. Lönesamtalen har

Läs mer

LÄGESRAPPORT per MÅNAD

LÄGESRAPPORT per MÅNAD 2013-01-10 LÄGESRAPPORT per MÅNAD Projektnamn: Kompkulmen Projektnummer: 2011-5070001 Redovisningsperiod: oktober Verksamheter i projektet Deltagande rapporteras på excellblanketten Deltagarredovisning

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer

Laholmsnämnden Bokslut 2010

Laholmsnämnden Bokslut 2010 Laholmsnämnden Bokslut 2010 Bokslut Laholmsnämnden LNLHM110014 Ledamöter Margareta Bengtsson (M), ordf. Thomas Jönsson (M) Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Monica Yngvesson (S), v ordf. Villemo

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-12-09 Tid Kl 18.00 20.00 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar Omfattning 35-50 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst 1(5) Handläggare Helene Ljungqvist 2016-04-05 Deltagare: Hamaddah Mansour, SRF Alma Asic, HSO Birgitta Flogenfeldt, HSO Karin Lemberg, HSO Inge-Britt Lundin, HSO Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR Sirkka

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Sid 72 Inledning... 1 73 Val av justeringsledamot... 1 74 Godkännande av dagordningen... 1 75 Föregående protokoll... 1 76 Val av ersättare till vice ordförande... 1

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6, september 2014

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6, september 2014 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6, september 2014 1. I blickfånget Brev från ordföranden Diskutera din projektidé med Arvsfonden 2. Kansliet informerar Kontrollera era kontaktuppgifter!

Läs mer

välkommen till S-studenters 27:e kongress!

välkommen till S-studenters 27:e kongress! välkommen till S-studenters 27:e kongress! S-studenter 27:e ordinarie kongress går av stapeln 10-12 juni på Karlstads universitet. Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Karlstad hälsar dig hjärtligt

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 Ordförande har ordet Hösten har även i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för tågen i Sverige. Ett mycket intensivt fackligt år går nu mot sitt slut. Många frågor har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Eftermiddagens workshop utmynnande i några prioriterade områden/frågor från varje grupp. Här följer en sammanställning av gruppdiskussionerna utifrån de två frågeställningarna.

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

VARGAVINTER JOJO SNÖN DEN FINNS FORTFARANDE KVAR MEN DET FINNS ÄNDÅ DE SOM TROR ATT DET BLIR EN VÅR

VARGAVINTER JOJO SNÖN DEN FINNS FORTFARANDE KVAR MEN DET FINNS ÄNDÅ DE SOM TROR ATT DET BLIR EN VÅR 11:ans medlemsblad Brf Stockholmshus nr 11 Gubbängen www.stockholmshus11.se Nummer 1 Våren 2013 VARGAVINTER JOJO SNÖN DEN FINNS FORTFARANDE KVAR MEN DET FINNS ÄNDÅ DE SOM TROR ATT DET BLIR EN VÅR Snön

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? 1 Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun,

Läs mer

Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Parter Ärende Göteborg City Airport (härefter GCA alt. flygplatsen ) Ledningsgruppsmöte Datum 07/12/2011 Tid 12:30 15:00 Plats Flygplatsens lokaler, Konferensrum 1 Närvarande Annika Nyberg (AN),

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Nämnden för hälsa och omsorg Beställningscentral och organisation av resor

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer