Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28"

Transkript

1 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Amir Amirriazi, DHR Britt-Marie Färm, HOS Jaan Kaur, DHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Lasse Persson, HSO/Neuroförbundet Gunnel Skårstedt, SRF Bengt Jansson, HSOs kansli Lennart Karlsson, SRFs kansli Från TF och WÅAB: Ditte Kahlström Jansson, SU/Hållbar utveckling Eva Ness, SU/Hållbar utveckling Åsa Tivelius, WÅAB Sten Sedin, Thyréns (1 b) Herman Johansson, arkitekt (1 b) Bo Baudin, Affärsförvaltare Banunderbyggnad, TA/Tunnelbana (1 e) Anna-Maria Landström, Specialist kvalitetsstöd, TA/Försäljning och Trafikkompetens/Verksamhetsstöd och uppföljning (punkt 1 g) Förhinder: Lars Eklund, HSO Tomas Hellström, HSO Pia Laurell, HSO Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(8) Minnesanteckningar 1. TFs och WÅABs ärenden 1 a) Välkommen och fastställande av dagordningen. Ditte hälsade välkommen. Några övrigtfrågor kom upp. Punkten om försäljningskanaler utgår, då Mats Ellman från Affärsutveckling blivit sjuk. Kommer på första resursgruppmötet i januari. Alla presenterade sig. 1 b) Information om Bromma bussterminal Sten Sedin har ritat den nya bussterminalen i Bromma. Herman Johansson, arkitekt, ritar på hela området förutom bostäderna. Idag är Bromma bussterminal ganska rörig med bussar på olika platser och plattformar där blåst och regn kommer åt. Den nya terminalen däckas över och man planerar att bygga bostäder ovanpå terminalen, som i Jakobsberg och Liljeholmen. Bussarna angör hållplatserna genom dockning. Dockan går längs hela bussen och möjliggör av- och påstigning vid alla dörrar. Det blir ingen speciell avstigningshållplats. Resenärerna går av vid dockan genom dörrar in i terminalen. Dörrarna stängs sedan och det är ingen risk för krock med andra resenärer i det läget. Man planerar inte för allokering i Brommaterminalen, men det kanske kommer i framtiden. Då krävs det väntplatser, som i Täby, där organisationerna har ställt kravet, kommenterade Ditte. Då SL kräver ett visst antal hållplatser i terminalen, går det inte att få till någon avstigningshållplats i samma plan som bussangöringen. En sådan hållplats hade då placerats antingen en trappa upp eller i källaren, vilket hade blivit krångligt. Bussarna kör in snett. Utgången ligger sedan snett till vänster. Om man går av i dörren längst bak är det ca 23 meter fram till dörren där man går ut. Ledstråk ska läggas. Hur hittar man om bussarna går från olika platser, frågade Lennart Karlsson Det är svårt att lära sig vägen. Vi måste få förarna att ha som vana att tala om vilken gate man ska gå ut genom, eller om det går att ordna på elektronisk väg. I Täby finns sådan information. Vi måste också titta på ledstråken, enligt Ditte. Det är förvånansvärt att SL jobbar med allokeringssystem när det inte är ett bra system, speciellt inte för någon som ser dåligt, sa Lennart Karlsson. Enligt Herman Johansson vill förarna släppa av så nära tunnelbanan som möjligt. Det finns flera vägar att gå, två genom köpcentret, en som är närmare tunnelbanan och en som är längre bort. Man kan också gå utomhus via torget till tunnelbanan. Dörren ut till torget är i änden av vänthallen. Viktigt att affärsidkarna inte ställer ut skyltar, blommor och annat, som man kan snubbla på om man inte ser så bra, menade Gunnel Skårstedt. Det kan vara svårt att få affärsidkarna att inte göra det, då de vill visa upp sina varor, menade Herman Johansson. Affärerna mynnar ut i entrén. För att ha råd att bygga terminalen, måste köpcentret gå bra, SL betalar 1 kr. I Skärholmen finns en avbalkad del i mitten där butiksägarna får ställa sina sker. Är det något man kan göra redan från början, frågade Gunnel Skårstedt. Man tänkt sig ett inomhustorg. Man ska försöka hålla gångarna fria, svarade Herman Johansson. Köpcentret kommer att ha en yta på m 2 och bussterminalen m 2. Det är viktigt att det finns väggar med torg mellan sig så att t.ex. parfymerier inte vetter

3 3(8) ut mot torget, då kan folk som är allergiska inte kan gå där, sa Bengt Jansson JM äger ytan, och kan få ta till sig synpunkterna, sa Herman Johansson.Fyra bussarangöringar ligger närmast centrum. Det blir en bit att gå från de längst bort placerade platserna. Angöringsplatserna längst bort i terminalen kommer inte att användas till en början. I terminalen blir det 13 hållplatser.det bussar som passera Bromma har tunnelbanan som mål. De kör in terminalen och sedan de kör vidare. Sten Sedin har ritat många terminaler, pratat med förare och fotograferat. Det är mest ledbussar som används och de backar rakt ut från angöringsplatsen och passerar långt bort från andra backande bussar. Bussarna är 18,7 m långa. Det är 8 meter mellan hållplatsstolparna i terminalen. En nackdel är att tunnelbanan ligger 1,6 m högre än bussterminalen. Man måste göra sluttande ramper eller installera hiss för att resenärer med t.ex. funktionsnedsättning ska kunna ta sig ner. Det behövs ramp utanför spärren samt ytterligare ett antal ramper inne i centrum för att klara nivåskillnaderna. De ska utformas så att det är lätt att ta sig fram. Diskuterades kring öppettider i terminalen. Om terminalen är öppen dygnet runt finns det risk att folk sover i terminalen. Det är dock viktigt att man har tillgång till hissarna, enligt Ditte, som är osäker om t.ex. SL ansvarar för gångarna i terminalen eller om det är köpcentret. Vi får ta med oss sådana frågorna. Det blir parkeringsgarage under terminalen och köpcentret. En cirkulationsplats byggs som blir entrépunkt till handelsplatsen och terminalen. Det blir skjutdörrar in och i terminalen. Från garaget går det hiss och ev. rullband. Två hissar planeras från garaget. Då ni ritar kommersiella lokaler kan ni ju påverka hur golvet utformas så att man tydligt kan se att det är gångytor som inte ska belamras med en massa saker från butikerna, tycker Lennart Karlsson. Att man tänker på att folk ska kunna använda hela området oavsett hinder eller inte. Att tänka i samma banor för hur en gångväg ser ut utomhus så att gångvägarna inomhus läggs så att det blir lätt att orientera sig. Att man vet att det är gångytor. Vi följer SLs riktlinjer när det gäller gångar t.ex. med kontrastmarkeringar. Det blir avstämningspunkt med tillgänglighetskonsult, enligt Herman Johansson. Inga pelare där bussarna kommer in i terminalen. Det kommer att finnas toaletter. Enligt Ditte kan det finnas anledning för Sten och Herman att komma tillbaka. Vi kan påverka SLs delar men inte utformningen av köpcentret. Beräknad byggstart om 2,5 år. En del börjar byggas redan i höst. Allt är troligen klart Avtalet mellan JM och SL är inte klart. JM äger större delen av marken idag. Även Stockholms stad äger en del. Scandic hotell kommer att rivas. 1 c)wåabs ärenden Åsa Tivelius tackade för alla synpunkter som kommit in från ett jättebra och konstruktivt möte man om WÅAB. WÅAB kommer kunna uppfylla de synpunkter som framförts. Åsa Tivelius vill att man skulle komma överens om ett datum för att åka ut med olika gamla fartyg. Man kan åka ut i skärgården året runt. Finns det någon kritisk tidpunkt, undrade Ditte. Åsa tror att man kan gör utflykten förutsättningslöst. Bengt tycker det kan vara en fördel att åka vintertid, så att man ser. Åsa pratar med trafikledningen, som får ta fram en bra resa, och mejlar datum till Ditte. Det datum då flest kan, blir det. OK för mötesdeltagarna att åka ut vid 9- tiden. Åsa vill veta antal personer som sitter i rullstol som kommer att vara med.

4 4(8) WÅAB ska datera upp sin hemsida. När ni får frågor om att.t.ex. resa med rullstol ring SL Kundtjänst, som skickar vidare till WÅABs trafikledning. Ni är alltid välkomna att ringa några dagar innan, då vet skepparen att en person med funktionsnedsättning ska ut och resa, då lösar man det på plats. Man har alltid extra bemanning. Allt går inte att skriva i text, men informationen ska förbättras på hemsidan. Det går att skicka mejl. WÅAB använder sig av SL Kundtjänst. Om SL Kundtjänst ska kunna svara på tillgänglighetsfrågor om WÅAB-trafiken och sjötrafikfrågor måste det in i utbildningen. Ditte tar med sig frågan så att de som svarar på tillgänglighetsnumret får rätt kompetens. Frågor gällande maten ombord kan WÅAB styra vid nästa upphandling. Nu kan man trycka på dem som har verksamheten ombord. Leif tog upp kopplingen mellan färdtjänst och Stavsnäs. Man bör koppla med busstrafiken. Den buss Leif skulle resa med från Östanå brygga hade gått sönder och det kom ingen buss. De som väntade fick ingen information. Åsa tar med sig frågan om koppling fartyg och buss, så att man informerar om bussen inte kommer. WÅABs trafikplanering är öppen dygnet runt. Från april 2014 får man resa fritt med WÅABs trafik när man har färdtjänstkort. Även medföljare får resa gratis. Det gäller alla fartyg, även de som kör för WÅAB. Undantag är Cinderella, vad vi vet idag. Åsa kollar om SL Accesskortet gäller på Cinderella och återkommer till Ditte. Lennart efterlyste skriftlig information så att man kan informera sina medlemmar. SL Access på WÅABs fartyg och för dem som kör för WÅAB och ev. undantag. Trolig avgift. WÅAB har reskassa och zoner. Praktiskt problem är att reda ut WÅABs zoner och SLs zoner. Man jobbar på att gå över till SL Access. Viseringsutrustning kommer att finnas på båtarna från hösten. Både månadskort och reskassa samt något annat betalningssätt. Remsan kanske, föreslog Bengt Jansson och mötesdeltagarna fick sig ett gott skratt. Åsa ser till att det kommer ut information hur det ska fungera. Om ni har ytterligare frågor mejla dem till Ditte, som v b till Åsa. Åsa skriver ihop information som mejlas ut. 1 d) Information om spårsänkningar Bo Baudin jobbar enbart med tunnelbanan och har tagit över projektet med spårsänkningar. Utställning över arbetet finns på plan 2. Det finns 6 stationer kvar att åtgärda i projektet. Under hösten pågår arbete med Johanneshov och Skärmarbrink. Det finns planer att utföra Råcksta efter årsskiftet, då man även ska byta makadammet under spåren där. Det kommer att ske både vågrätt och lodrätt. Det tar totalt två veckor att åtgärda en plattformssida. Avståndet mellan plattform och vagn är A och O för en som reser med rullstol, enligt Amir. Enligt Bo kollas hur tätt man kan komma utan att öppning och stängning av dörrarna påverkas. Avståndet påverkas också av hur fullt tåget är. Bäst är att gå på vid den rakaste delen av plattformen. Det finns värdar på stationer som kan hjälpa till om man t.ex. inte ser. Om det inte finns några vädrar kanske man kan ta hjälp av medresenärer.

5 5(8) Det bästa är att söka sig mot den rakaste delen av plattformen, eller i ändarna på perrongen. Även om man har ledsagning kan man fastna, enligt Amir. Ditte har aldrig hört att man inte kommit av eller på p.g.a. mellanrum mellan vagn och plattform. Enligt Bo kan man markera de ställen där man kan gå av. Det blir en utvecklingsfråga på lång sikt. I dagens trafik går det inte att göra så mycket. Problemet är olika tågtyper med dörrar på olika ställen, enligt Ditte. Under 2014 kommer Råcksta, Hässelby Gård, Gullmarsplan och Gamla stan att åtgärdas. Vid Gullmarsplan byts även plattformselementen. Det är den yttersta delen på plattformen som byts ut. Den börjar bli dålig. Det kommer även att bli en skyddszon om man skulle ramla ner. Tidplanen för arbetet inte klar. Man börjar med plattformen på den södergående sidan i år. Arbetet med den norrgående delen av plattformen sker förhoppningsvis under 2014 tillsammans med åtgärder vid Skärmarbrink. Tillgängligheten på plattformarna är viktig för handikapporganisationerna. SL Kundtjänst kan inte se vilka plattformar som är åtgärdade svarade Bo på fråga från Lennart Karlsson. Den informationen får läggas in i reseplaneraren samtidigt som vi lägger in hissar och rulltrappor, enligt Ditte. Mejla synpunkter till Ditte som v b till Bo. Det blir taktila stråk över allt. Eftersom plattformarna åtgärdas vid olika tillfällen är det viktigt att plattformarna inte blir olika utformade, påpekade Lennart Karlsson. De taktila stråken försvinner inte för att man sätter dit nya plattformselement, svarade Bo på fråga från Lennart. Jenny Carlsson och Ylva Preutz Papantoni tog fram material i samarbete med handikapporganisationerna 2011 kring detta. Vid Gamla stan finns det konst på plattformarna att ta hänsyn till. Man har bl.a. diskuterat att pumpa upp plattformen. Det finns ännu ingen praktisk lösning. Hela Gamla stan är ju pålad och spåren ligger fast. Projektet håller på och undersöker hur man ska kunna lösa uppgiften. Planen är att arbetet ska göras under Ditte avslutade genom att säga att vi får anledning att titta på detta. Vi vill påverka ombyggnaderna. 1 e) Information om försäljningskanaler Utgår. 1 f) Enkätredovisning ljudinstallation Hökarängen Anna-Maria Landström, Specialist kvalitetsstöd på TA berättade om en undersöknings om man låtit ett undersökningsföretag Markör göra i slutet av augusti och början av september i år avseende en ljudinstallation (konst) på Hökarängens tunnelbanestation, där man intervjuat ca 300 personer som befunnit sig på plattformen vid olika tillfällen. Man har också låtit intervjua boende intill stationen. Man har sett att mätningarna är representativa. Det spelade ingen roll hur ofta man reser. Information hade gått ut i förväg om att installationen skulle göras. Efter denna installation finns inget behov av att installera något liknande någon annan stans, enligt Ditte. Det är bra att få erfarenhet. SRF hade gjort vissa påpekanden som man tagit till sig. Leif efterlyste enkätredovisningen inlagt i ett

6 6(8) Worddokument för läsbarhet. Anna-Maria Landström mejlar till Ditte som skickar vidare. 2. Ärenden från organisationerna 2 a) Ledsagning Nybroplan- pendlarbåt, ledsagning Täby Enligt Ditte har SL tagit över en kiosk vid kajen på Nybroplan, där pendelbåtarna lägger till. Man vill kunna använda kiosken till att sälja biljetter samt att kunna ha ledsagning till spårvagnar som går i närheten. Projektledaren Anders Rörby skulle återkomma till Ditte när allt är fixat. Planerna är inte så långt framskridna men Ditte ville ända ta upp detta med handikapporganisationerna. Båten lägger till vid tre olika platser, beroende på vattenståndet. Ditte har ingen tidplan för genomförandet. När ledsagningen fungerar ska man ringa till SL Kundtjänst. Det finns ingen ledsagning vid Täby Centrum idag. Vi måste ut och titta. Enligt vad Ditte har hört ska Täby nya bussterminal ha öppnats, trots att allt inte är klart Kommunen ville att den skulle öppnas. Vändplats, färgsättning och annat ska vara utfört enligt våra önskemål. Vi får kolla hur det blev i verkligheten i början på nästa år. Då får vi också kolla avstånden mellan olika platser med tanke på ledsagningen. Bussförarna utför ingen ledsagning. Vi måste titta på andra lösningar. Ditte kollar hur man tar sig dit och kommer med förslag på datum innan första resursgruppmötet Hela resursgruppen bör följa med. 2 b) Vad innebär 60-dagarsgränsen på biljetter? 60-dagarsgränsen gäller endast för kort som laddats via Mitt SL. Inga andra biljetter berörs. Reskassan på ett registrerat SL Accesskort försvinner inte. Amir hade inte fått information om reskassan och zonerna av spärrvakten och blivit bötesfälld när han varit ute och rest utanför på kortet registrerade zoner. TF har nu en resenärsombudsman Per Ekberg, som kommer att ta hand om alla frågor som gäller för våra resenärer, som känner sig illa behandlade av SL. Det här är en sådan fråga. Ditte bjuder in Per Ekberg till resursgruppmötet i januari. Ryckig körning på tunnelbanan är också en sådan fråga. Ditte berättade att hon och Ylva är mer än överhopade med arbete. De hade haft arbetsplanering inför 2014 och insåg då att de måste klona sig för att hinna med alla arbetsuppgifter. Ditte har insett att hon inte kan ta på sig nya uppdrag. De uppdrag som hon får måste komma via budget och via ledningen. Inga nya projekt förutom sådana uppdrag kommer att påbörjas. Vi ska avsluta sådant som vi har påbörjat, som t.ex. Täby Centrum. Ditte har 65 olika uppdrag att ta hänsyn till och det blir varken hackat eller malet. Amir frågade vad som händer med de projekt som är på gång. Ditte svarade att de som kommer från TFs lednings måste genomföras. Lennart protesterade, då upplägget, som Ditte presenterade, inte stämmer överens med de intentioner som finns i avtalet mellan SL och handikapporganisationerna. Ditte svara att det är bra att organisationerna kommer med input, men att handikapporganisationerna inte kan komma med arbetsuppgifter. Ditte kan inte självmant ta på sig flera uppgifter.

7 7(8) Organisationerna har full respekt för Dittes och Ylvas arbetssituation. TF måste ju se att det krävs mera resurser. Det blir nytt samverkansavtal nästa år kanske kan något göras då. Fram till sommaren får Ditte hjälp av konsult. Hur kan handikapporganisationerna närma sig TFs ledning i dessa frågor, frågade Leif. Jens Plambeck är TFs representant som avdelningschef för Strategisk utveckling, svarade Ditte. Revisorerna vet också om att vi är underbemannade. Kan det räcka med att organisationerna ber att få ett möte med Jens för att diskutera dessa frågor. Bengt tycker frågan bör lyftas på nästa beredningsgruppsmöte, samverkansråd eller med TFs chefer. Leif föreslog att man internt inom organisationerna diskuterar hur de kan hjälpa till. Det är också viktigt att avsluta saker, sa Ditte och sedan gå igenom bevakningslistan. Hur får organisationerna kontakt med Per Ekberg, frågade Bengt. Ditte svarade att vi bjuder in honom till första resursgruppmötet i januari. Leif tycker att resenärsombudsmanen bör kunna nås via knappval på Resenärsombudsmannen är till för dem som blir illa behandlade i SL-trafiken för övriga ärenden ringer man SL Kundtjänst. 2 c) A35, information om synpunkter som har lämnats Ditte har sökt information men inte fått något svar. Ditte återkommer via mejl. 2 d) Ryckig körning på tunnelbanan Se under punkten 2 b). Tas upp med resenärsombudsmannen Per Ekberg. Efter kontakt säger Per Ekberg att hans som resenärsombudsman inte är till för den här typen av frågor utan då ska man vända sig till SL Kundtjänst. Ditte läste upp ett svar från affärsförvaltaren. Man jobbar med dessa frågor på olika sätt. Man kan också ringa SL Kundtjänst och klaga Övrigt 3 a) Varför har larmtelefonen försvunnit på plattformarna i tunnelbanan? Enligt Amir fanns det tidigare larmtelefon med knapp på plattformarna. Från början var det ett test. Telefonerna finns inte kvar längre. Amir tycker att man bör kunna nå larmcentralen via knapp på en larmtelefon. Enligt Lennart Karlsson hade man diskuterat hur man skulle kunna hitta dessa telefoner. Säkerhet hade sagt att man lagt det hela på is. Det är mera en trygghetsfråga än en tillgänglighetsfråga. Skicka mejl till Kent Martin, sa Ditte. Britt-Marie Färm tog upp hissar och deras placering. Hissarna är TV-övervakade, men inte gångarna dit. Ditte sa att det skulle behövas en workshop mellan säkerhet, tillgänglighet och trygghet, men Ditte hinner inte med det i dagsläget. En sådan workshop får anordnas när det finns tid. Vi skickar anteckningarna till TryggC.

8 8(8) 3 b)smuts under ramp på bussar Frågan togs även upp under samverkansrådet i november. Frågan skickas till Lisa Svennberg på TA. 3 c) Allergi och hundar i Tvärbanans fordon på Solnagrenen Ditte har fått frågan via SL Kundtjänst. De som har tagit fram A35-vagnen måste ha tänkt till, tycker Ditte. Enligt Bengt är det olika system för var hundarna får vara i de olika fordon som finns i SL-trafiken. En översyn bör göras. Det är bättre ventilation i mitten på tunnelbanevagnarna. Ditte har lyft frågan till C30-projektet, då det är en jätteviktig fråga. Ditte kollar hur det är med A35-vagnen för att kunna återkoppla till kunden. Workshop läggs på is. Får vi ta upp senare och se hur lång vi kan komma, trots olika typer av vagnar. På Roslagsbanan är det bara tillåtet att ha med hund i en vagn. Ditte avslutade mötet genom att tacka för år. Det har varit ett roligt och nyttigt år och det är roligt med dessa möten! God Jul och Gott Nytt År! Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till dig som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken

Din färdtjänst. Målet är kollektivtrafik för alla. Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för kollektivtrafiken Din färdtjänst Nr 1 April 2011 En tidning för dig som åker med Färdtjänsten i Stockholms län Målet är kollektivtrafik för alla Specialfordon och rullstolstaxi har gått samman Ny politisk organisation för

Läs mer

Ledarhunden ett levande hjälpmedel

Ledarhunden ett levande hjälpmedel Ledarhunden ett levande hjälpmedel Ledarhundens viktiga uppgift Ledarhunden i sin vita sele och den synskadade mannen eller kvinnan, som du kanske möter någon gång, är ett väl samspelt ekipage. Genom målmedveten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 1. Ordförandens rader 2. Kansliet informerar Ny samordnare till kulturförvaltningens samverkansråd. Samverkan med Stockholms läns landsting

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Datum 2014-02-05 Identitet RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Detta dokument beskriver rutinerna mellan SL och reklamentreprenören samt trafikentreprenören avseende reklam-/marknadsaktiviteter.

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor?

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor? Alviks Strand Gustavslundsvägen Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen, Alviks Strand Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt: Omgående Dusch/ Omklädningsrum Badstege Gym (World Class, Sats) Tunnelbana 600 m Gratis Pendelbåt

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2010-09-21 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-09-21 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå:

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå: Skolråd 2014-10-15 Rektor Anna Ronquist öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och passade på att säga att skolledningen inte känner igen sig i den skoldebatt som varit under valet. Personalen på Kyrkskolan

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument En enkel väg till Vårdguiden https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument Så här gör du e-legitimation eller sms Så använder du tjänsten För att använda Mina vårdkontakter

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet 18 september 2012 Handikapprådet. 18 september 2012 Plats och tid Guldsmeden plan 4, A-salen, tisdag den 18 september, kl: 13.15 16:30 Kerstin Tillemar vice ordf. HLS Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2014

Resa med färdtjänst Februari 2014 Resa med färdtjänst Februari 2014 Sjukresor Som färdtjänstresenär har du även rätt till sjukresor. Om du behöver åka till landstingsansluten vård och behandling kan du få sjukresor av din vårdgivare. Du

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011 1. Kansli Lediga lokaler Kerstin går Helén kommer! Nya kanslichefen presenterar sig 2. Hälso- och sjukvård Läkemedelsverket Upphandling

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 08 686 1959 ragna.forslund@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 Version Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 9 Ärende/Dok. id. TN 2014-0156 Infosäk. klass K1

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 1. I blickfånget Brev från ordföranden: vårväder och mediebrus Nästan gratis Office-program Initiativ för en säkrare tunnelbana från SRF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Två gigs har arrangerats, vardags hardcore och en screamo spelning

Två gigs har arrangerats, vardags hardcore och en screamo spelning Styrelsemöte Ungdomens Hus 29 September 2010 Bilagor styrelsemöte 29 september 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Graffitiregler och priser 1. Mötets öppnande Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.30 i

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan Allt du behöver veta om... SOMMARveckan 2015 Program tisdag 23/6 11.00 11.30 Sjung igång sommaren! Stora Klara 11.30 11.45 Invigning av sommarveckan! Kurserian 11.00 12.30 Lunch Kurserian 13.00 17.00 Allsång

Läs mer

Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka

Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka Utvärdering: SL Provapå_kampanj Nacka Skapat av Markus Robèrt 2014-06-18 Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka Markus Robèrt, KTH Sammanfattning Av de 466 som fick utskicket svarade 321 vilket resulterade

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID HSO:s lokal, Göteborgsvägen 25 A, kl. 13.00-16.00 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Irene Hansson, HSO (Astma/allergi) Britt-Marie Forsström, HSO Bojan Karlsson, HSO

Läs mer