Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö"

Transkript

1 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi, DHR Kerstin Fagerström, HSO/Astma- och allergiförbundet Britt-Marie Färm, HSO/Mag- och tarm Roland Hedman, HSO/HRF Jaan Kaur, DHR Leif Pehrson, SRF Gunnel Skårstedt, SRF Bengt Jansson, HSOs kansli Hamaddah Mansour, SRFs kansli Från TF: Ditte Kahlström Jansson, Tillgänglighetsspecialist, SU/ Eva Ness, sektionsassistent SU/ Patrik Hult, Utredningsledare Plattformsväggar, konsult, PU/Program (punkt 2) Bo Hjertstrand, medhjälpare till Patrik Hult, konsult, (punkt 2) Anniqa Rytterheim, Affärsförvaltare Trafikinformation, TA/Pendeltåg (punkt3) Lisa Svensson, TF Affärsområdesansvariga, Pendeltåg, TA/Pendeltåg (punkt 5) Ole Robertsson, Affärsförvaltare Fordon, TA/Pendeltåg (punkt 5) Sandra Sasu, konsult, SU/ (punkt 7) Gäst: Anna Bergqvist, Locum Förhindrade: Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Tomas Hellström, HSO/SDF Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(8) Anteckningar: 1. Inledning Ditte hälsade välkommen och presenterade Anna Bergqvist från Locum, som är tillgänglighetsspecialist. Deltagarna efterlyste möjligheterna att använda hörselslinga. Eva felanmäler ännu en gång. 1 Punkten om elbåten utgår, då Sjötrafikenhetens representant var i Nynäshamn för att ta emot en båt. 2. Återkoppling test plattformsdörrar Patrik Hult/Bo Hjertstrand Vid organisationernas besök 7 februari på Åkeshovs station kom man överens om återkoppling efter testet med de olika typerna av plattformsdörrar. Testet ingår i projekt UTO och Röda Linjens uppgradering med nytt signalsystem, nya tåg och i en framtid UTO (obemannade tåg). Det finns standarder för hur man ska skydda resenärerna när det inte finns förare på tågen. Försöket med plattformsdörrar finns med i beslutsunderlag UTO, som går upp till TN i början på september. Andra varningssystem är spårbeträdande larm. När ett sådant aktiveras kan inte tåget köra in till perrongen. På tunnelbanestation Sätra testas spårbeträdande larmens känslighet genom att t.ex. testa med att tidningar ramlar ner på spåren. Man kalkylerar med vissa falsklarm. Trafikledningen får upp bilder från spåren och kan se vad det är som ev. utlöser larmet. Man testar även med dockor i barn- och vuxenstorlek. Det rör sig om flera olika sensorer som känner av både form och läge och ungefär hur mycket det som ramlar ner väger. I Köpenhamn har man ett signalsystem som har varit mycket känsligt och gett många falsklarm. När diskussionen om spårbeträdande larm tenderade att fortsätta avbröt Ditte diskussionen, eftersom punkten avsåg plattformsdörrar. Enligt Leif Pehrson är det viktigt att ställa de olika alternativen mot varandra. Ditte bjuder in någon att komma och berätta om spårbeträdande larm vid samverkansråd i juni. OK sa mötet. Tre olika typer av plattformsdörrar har testats gällande tekniken. Under försöket fanns kameraövervakning där man kunde titta på funktionen via ett webbgränssnitt. Bo Hjertstrand arbetade med det. Materialet finns sparat. När fel uppstod kollades orsaken. Alla ankomster på Åkeshov har kollats. Tyvärr har någon/några försökt förstöra plattformsdörrarna. För att testa om det går att ta sig över plattformsdörrarna, tog man hjälp av KFUMs parkourgymnaster, som fick testa om och hur det gick att ta sig över. De fick också fylla i ett formulär. Parkourgymnasterna filmades också. Man tittar på att förlänga taken på några stationer för att undvika snö på perrongerna. TN beslutar antingen om plattformsväggar eller spårbeträdande larm. I botten ligger UTO och vilka olika faser som behövs för att genomföra systemet kanske under Projektet förordar vajerlösningen, som verkar enklast. 1 Kontakta Administrativ service 24 april och påminde 7 maj i detta ärende.

3 3(8) 3. Information om nämndbeslut om minskning av tryckta tidtabeller Anniqa Rytterheim En förstudie startades 2012 för att arbeta mot gemensamt tidtabellsskifte. I uppdraget ingick också att se över behovet av de tryckta tidtabellerna. Entreprenörerna fick lämna synpunkter. När man frågade resenärerna om användandet av de tryckta tidtabellshäftena svarade 85 % att de inte alls använda dem. Förstudien kollade även bl.a. hur Skånetrafiken och Västtrafik har gjort. Enligt Hamaddah, SRF, är det olika åldrar som påverkas. De äldre vill nog ha de tryckta tidtabellerna kvar. Under trycktes 3,8 miljoner tidtabeller av dessa slängde bl.a. Anniqa Rytterheim över På depåer och andra platser slängdes också tidtabeller. Att ta bort de tryckta tidtabellerna genomförs i två steg. Först minskas tillgängligheten för var man kan hämta tryckta tidtabeller. Tabeller kommer att finnas på SL Center. Resenärerna ska också kunna ringa till SL Kundtjänst och få tidtabell hemskickad. Inga tidtabeller kommer att finnas på bussar, tåg, tunnelbanor eller lokalbanor. SL Kundtjänst ska höja beredskapen för att kunna ta emot frågor om tryckta tidtabeller genom ökad bemanning. Tillgänglighetsnumret gäller inte för att beställa tryckta tidtabeller. De som har tillgång till dator och skrivare kan själva skriva ut tidtabeller från SLs hemsida. Förvaltningen planerar inte för att ta bort de tryckta tidtabellerna helt. Hamaddah, SRF, höll med om att det kan vara vettigt att dra ner på antalet tryckta tidtabeller, men att det kan blir besvärligt att ringa till SL Kundtjänst och kanske bli ifrågasatt för att man vill ha en tryckt tidtabell. Anniqa Rytterheim tar med sig synpunkterna. Bengt Jansson, HSO, menade att antalet SL Center är så få att alla inte kommer att kunna gå dit för att få tryckt tidtabell. Enligt Anniqa Rytterheim är det därför det är möjligt att ringa till SL Kundtjänst. Bengt Jansson tycker att det ska finnas tillgång till tryckta tidtabeller vid större bytespunkter. Viktigt med ökad information via hållplatsernas informationstavlor. Att 15 % av resenärerna använder sig av de tryckta tidtabellerna är ganska många, enligt Bengt Jansson. Leif Pehrson, SRF, höll med. För de resterande 15 % är det kanske helt nödvändigt att de tryckta tabellerna finns kvar. Annars kanske färdtjänstresorna ökar. Alla kanske inte behöver en helt tryckt tidtabell med många linjer. Det kan räcka med just den/de linjer som resenärerna använder. Vi får avvakta analys och utvärdering som görs efter sommaren. Anniqa återkommer i höst och redogör för analysen. Enligt Amir Amirriazi, DHR, bör man i analyserna ta med bristerna som finns i reseplanereran. Hur får personer med synnedsättning eller ingen syn alls information, frågade Gunnel Skårstedt, SRF. Hur får bl.a. personer med synnedsättning reda på tidtabellsbyten idag, frågade Anniqa Rytterheim? Enligt Leif Pehrson är det något som de flesta redan vet. Enligt Hamaddah, SRF, är det SLs ansvar att skicka information till alla resenärer. Hur många med synnedsättning läser de tryckta tidtabellerna med mycket liten stil, frågade Ditte. Det är klart att det ska finnas tillgänglig information om tidtabellsbyte också. Information bör kunna lämnas via knapparna till pratorterna på busshållplatserna, tycker Gunnel Skårstedt. Vi får kolla upp om det är möjligt, svarade Ditte. Anniqa Rytterheim tar med sig. Bengt Jansson efterlyste en mjukare

4 4(8) övergång, där tryckta tidtabeller bör finnas på flera ställen. Enligt Anniqa Rytterheim kommer det inte att vara så svårt att få tag på tryckta tidtabeller. När man beställer via SL Kundtjänst ska man inte behöva riskera att bli ifrågasatt, det tar Anniqa med sig. Roland Hedman menade att det är mycket pusslande att klicka sig fram på nätet. Det höll flera deltagare med om. 4. Utrymningsplan dubbeldäckaren Daniel Brinck Nobina/Johan Kleiman Punkten utgick p.g.a. av obligatorisk YKB-utbildning. Nobina återkommer i höst. Återkommer vid resursgrupp tillgänglighet i höst 14 september. 5. Manuell dörröppning pendeltåg/test av nya knappar sommaren 2015 Lisa Svensson och Ole Robertsson Behovet av att ha manuell dörröppning under sommaren finns även 2015, enligt Lisa Svensson. En ny knapp har tagits fram med hjälp av organisationerna. Ole delade ut några så att mötesdeltagarna hade möjligt att känna och titta på den. Beräknad provinstallation inom 4 veckor i depå. Hoppas att representanter från organisationerna har möjlighet att vara med. När föraren medger att dörren kan öppnas ger knappen signal samtidigt som den lyser med varselgul färg. Knappen kommer att monteras både utvändigt och invändigt på dörrpar. Om det fungerar kommer knappen att installeras på två vagnar i trafik. Under sommaren ska man också intervjua resenärerna för att få veta deras åsikt om knappen. Varseltonen skiljer sig från andra knappar. Bengt Jansson frågade om det blir bättre i klimat i X60B. Ditte svarade att avrop sker på det gamla avtalet, så tågen är lika dana. Tillgängligheten blir bättre genom den nya knappen, som kommer att finnas från början på de nygamla tågen, enligt Lisa Svensson. Leif Pehrson, SRF, påpekade att när resenärerna ska öppna dörrarna själva är det ett absolut krav att tydliga utrop sker om vilken sida avstigning ska ske. Ole svarade att när föraren medger dörröppning ljuder en signal samtidigt som knappen börjar lysa. Jaan Kaur tycker att det vore bättre att knappen hittar människan, än tvärtom. Förvaltningen vill undvika särskilda lösningar för vissa grupper av resenärer. Hela knappen är tryckbar. Ditte kallar till möte för att testa knappen när den är monterad. Ole berättade att man ska provmontera knappen för att organisationerna ska få testa den både genom att känna på den och höra signalen. Knappen monteras till att börja med på ett dörrpar. Om organisationerna tycker att den är OK monteras den på två fordon till att börja med. Vagnarna kommer att gå slumpvis i hela systemet, svarade Ole på fråga från Bengt Jansson. Amir Amirriazi hade synpunkter på att knappen inte fungerar om man har svaga händer, eller t.ex. sitter i rullstol. Att riskera att öppna dörrarna i fel läge är inte möjligt, då föraren måste initiera dörröppning först då låter signalen och knappen börjar lysa. Om dörren där knappen sitter monterad skulle vara avstängd, fungerar inte ljus- och ljudsignal. Ditte skickar ut kallelse för test. Lisa Svensson framförde att tekniken har sina begränsningar. Fordonen är inte gjorda för att alla dörrarna ska öppnas vid alla stationer, då går de lättare sönder. Dörrarna är känsliga på fordon som går i pendeltågstrafik. På de stora stationerna kommer dörrarna att öppnas som vanligt,

5 5(8) men på mindre stationer behöver inte alla dörrar öppnas. Vi återkommer om detta, sa Ditte. Vi kommer inte att föreslå manuell dörröppning året runt förrän alla gamla X10- tåg är tagna ur trafik Fram till dess får vi arbeta med knappen. Ditte tar emot synpunkter inför beslutet att sommaren 2015 återigen införa manuell dörröppning som kommer att bifogas underlaget inför ledningsbeslutet. 6. Fråga från organisationer Ditte delade ut broschyren Alla har sitt sätt att resa. Det finns ett fel i broschyren, som Ditte har sett och det gäller ledsagning. Det står att ledsagning ska beställas 2 timmar efter kl och på helger för pendeltåg, men det är 3 timmar som gäller. Broschyren kommer att finnas på sl.se syntolkad. När det är klart meddelar Ditte SRF. Broschyren kommer också att skickas ut till alla färdtjänstresenärer efter sommaren. Ditte tar tacksam emot synpunkter via mejl. Frågor från SRF 6.1 Hur kan en synskadad veta om det har dragit något från reskassan? Hur kan en synskadad veta om sitt saldo på reskassan? 6.2 Ditte svarade att om inte läsande kan se vad som har dragits kan inte heller någon som är synskadad se. På en del tunnelbanestationer kan man se sitt saldo när man passerar spärren. Tjänsten är inte tillgänglig, då det inte finns någon talfunktion i spärren. Ditte bjuder in någon som kan tekniken till nästa möte. I höst dras ett projekt igång om biljettläsare på lokalbanorna. Man ska försöka få fram en så tillgänglig biljettläsare som möjligt. 6.3 Nytt skyltprogram. När får vi titta på nya skyltarna? En kallelse skickades ut förra veckan, men få kunde komma. En ny kallelse kommer längre fram i vår och Ditte hoppas flera kan komma då. 6.4 Återkommande trafikstörningar visar att resegarantin för personer med funktionsnedsättning bör kompletteras med extra åtgärder för att den ska bli fungerande för dessa grupper. Till exempel ledsagningen för att kunna hitta en taxi eller hitta till utgången. Hur vill SL göra med frågan? Resegarantin för funktionsnedsatta är inte samma sak som den resegaranti som gäller vid trafikstörningar, enligt Ditte. Vid trafikstörningar har alla rätta att utnyttja resegarantin. Om man får tag på taxi vid en trafikstörning betalar man själva och skickar in kvitto till SL Kundtjänst. Det är extra komplicerat för dem som inte ser. Vid planerade trafikstörningar försöker vi samla in alla synpunkter och ordna med mycket personal som kan hjälpa till med ledsagning t.ex. SRF är intresserad av att det finns personal som kan hjälpa till att hitta en taxi eller till ersättningstrafiken. Ditte pratar med affärsansvarig på tunnelbana och pendeltåg. De trafikområden där det finns spärrar och spärrvakter och försöker få till ett möte. Det handlar om vad som står i gällande avtal. SL Kundtjänst har handlats upp och ny leverantör blir Realeasy. SL Kundtjänst ska följa rutinen. Vi måste titta på färdtjänstresandet och trafikavstängningar på ett annat sätt. OK med möten efter sommaren att jobba med lösningar under hösten.

6 6(8) 6.5 Hur Arbetar SL för att generellt ger bättre information till personer med synnedsättning. Det vill säga tillgängliggöra SLs allmänna information, information under resan samt mer tillgänglighetsinsatser SL har olika informationskanaler bl.a. Metro för att informera om trafikstörningar. Gunnel Skårstedt, SRF, framförde att den informationen kan inte personer med synnedsättningar ta till sig. Synskadade är också intresserade av att ta del av sådan information. Ditte höll med. Leif Pehrson sa att detta har varit uppe tidigare. Det finns taltidningar, som kan publicera information så att den blir tillgänglig även för synskadade. Karin Crawford och Veronica Asa på kommunikationsavdelningen har kommit lång med dessa frågor. Ditte återkommer till organisationerna om detta. Roland Hedman frågade om det ingår i personalens utbildning i hur man ska bemöta personer med hörselproblem? Det ingår i personalens tillgänglighetsutbildning hur man ska bemöta personer med nedsatt hörsel, enligt Ditte. Frågan är ju också om personalen ska veta och kunna allt. Enligt Jaan Kaur som har varit med vid bussförarutbildningar får förarna lära sig att tala tydligt, vara vänd mot den som man talar till och att ha med sig penna och papper som hjälpmedel. HRF kan ta kontakt med entreprenörerna angående utbildning. Förvaltningen skriver i avtalen att utbildning ska ingå. Organisationerna är fria att ta kontakt med entreprenörerna. Ditte kan hjälpa till med kontaktuppgifter. Enligt Jaan Kaur träffar man dem som utbildare förarna. Fråga från HSO: 6.6 Ändringarna i tidtabell i Keolis busstrafik i sommar. Tror inte att den har varit uppe för samråd, och vi behöver veta vilka konsekvenser det blir för våra grupper. Indragna hållplatser mm. Ditte hade inte tagit del av Keolis förslag på förändringar av innerstadstrafiken. Enligt organisationerna hade Keolis kallas till samråd, för få kunde komma och mötet ställdes in. När sedan organisationerna hade kontaktat Keolis för att få till ett nytt möte, hade Keolis inte varit intresserade. Ditte förklarade att vid förändringar ska samråd ske här och Keolis bjudas in. I de nya avtalen har entreprenörerna större frihet att lämna förslag på förändringar, som vi ska godkänna. Ditte undersöker. Enligt Bengt Jansson låg Keolis förslag som en bilaga till ett tjänsteutlåtande. Enligt Amir hade Stockholms stad också fått underlaget. Ditte återkommer med svar så snart hon vet mera. 7. Säkerhetslösning accessmaskiner Sandra Sasu Sandra som varit ett stort stöd till Ditte, får tyvärr inte vara kvar. Sandra har tillsammans med Ewa Jegréus Swärd och Marika Lundvall tagit fram förslag på en skyddskåpa att sätta på SL Accessmaskinen för att den som ska ladda sin biljett med pengar ska kunna känna sig säker på och trygg med att ingen ser koden t.ex. Sandra visade en prototyp med gångjärn. Prototypen ska tillverkas i plast med avfasade kanter så att det blir mjukt. En prototyp kommer att monteras på den SL Accessmaskin som finns på Lindhagensgatan 100, så att alla kan testa kåpan och lämna synpunkter.

7 7(8) Amir och Bengt framförde att kåpan kan vara svår att använda för en som har en obrukbar arm eller ingen arm alls. Vid samverkansrådet i juni kan organisationerna testa konstruktionen. Eftersom Amir är bortrest då kan Ditte och Amir testa vid ett annat tillfälle. Mötesdeltagarna hade bl.a. synpunkter på att skärmen kan utsättas för åverkan, att gångjärnen gör det enklare för utomstående att se koden. Sandra höll med om att det inte är något fullvärdigt skydd att dölja kort och kod. Tidigare lösning som togs fram tog för stor plats. Enligt Ditte ska vi försöka hitta en så smidig lösning som möjligt. Därför är det viktigt med en prototyp som vi kan testa. Vi måste ju börja någon stans. Det är organisationerna som ska bestämma hur den ska se ut, genom att testa och ge synpunkter. När Ditte får besked om att prototypen är monterad meddelas organisationerna, som får testa. Sandra avslutade med att säga att hon tycker att det har varit jätteroligt att arbeta med organisationerna. 8. Ramp Märsta station Sara Jacquet Nyman Sara är kundmiljöstrateg på Fastighetsutveckling och jobbar med att det blir rätt vid ombyggnationer. Om det uppstår problem kring tillgängligheten kontaktar Sara Ditte. Märsta station ska byggas om. Idag finns en ramp som lutar 1:12 eller 8 %. Rampen klarar inte kraven i RiTill. Rampen går inte att förlänga. Ska den tas bort och vi förlitar oss till hiss och rulltrappor? Eller ska vi ha rampen kvar med en lutning som är för brant för dem som kan använda rampen? Jaan Kaur, DHR, tycker inte att man ska ta bort rampen. Om hiss och rulltrappor inte fungerar, kan man ändå få hjälp att ta sig nedför rampen. Sätt upp en varning om att rampen är brant. Ditte tar med sig åsikterna. Det var OK för mötet att det inte blir RiTill-standard på Märsta station. Leif Pehrson tycker att %-satsen inte säger så mycket ange lutningen i något annat. Ditte kollar med Sara Jacquet Nyman. 9. Information om hissar och rulltrappor Johan Fornander Punkten utgick då vi inte fick tag på Johan. I efterhand har det visat sig att Johan akut fick åka till sin vårdcentral. 10. Layout C20 flexytor och rullstolsdekal Ditte visade bilder och gav bakgrundsfakta. Ombyggnaden innebär bl.a. att stolarna bytts ut och blir färre och att rullstolsplatser skapas. Fläktsystemet byts inte ut. Ditte redogjorde för de olika dörrparen och var djurägare och personer med allvarlig allergi kan gå in. I mitten på vagnarna finns de stora utsugen. När vi gör flexytor uppstår problem när det gäller personer med allergier, hundägare och personer med andra djur. Rullstolsanvändare med hund, måste kunna ta sig till flexytorna. Ditte behövde få input idag för att kunna framföra till projektet vad organisationerna tycker. Ditte visade tre olika alternativ och efter diskussioner kom organisationerna fram till att alternativ 3 var det minst dåliga. Organisationerna kommer sedan att få vara med och utforma informationen om detta. Vi lämnar förslag till projektet, som får prata med politikerna om hur många sittplatser, som kan avvaras.

8 8(8) Ditte visade också dekaler för rullstolsplatser, som sitter på dörrarna. Exempel på en stor rullstollsdekal gjorde Jaan lycklig. SRF framförde önskemål om en stor och vit dekal för barnvagn som sitter på dörren. Efter diskussioner beslutades att Ditte går vidare med önskemål om den stora dekalen på sidan om dörren? Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö 1(5) Resursgrupp Tillgänglighet Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se MÖTESANTECKNINGAR Deltagare RG möte 2 Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö Tid: Torsdag,

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3

Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 1(7) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minne resursgrupp tillgänglighet land och sjö möten nr 3 Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Tid: Torsdag 4 juni 2015, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen hos trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 2 Tid: Torsdag 4 juni

Läs mer

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 4 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer 1(6) Handläggare Melker Larsson 08-686 4058 melker.larsson@sll.se Möte nr 6 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer Närvarande

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer 1(2) Handläggare Eva Ness 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte HK-organisationerna

Läs mer

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF 1(5) med organisationerna Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se Deltagare Minnesanteckningar från med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor Tid: tisdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare RG Tillgänglighet Land och Sjö Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag 2013-09-25, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckningar Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar möte nr 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Plan 9, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer, 1(8) Handläggare Gemensamt samråd nr 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 1(5) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 Tid: Plats: torsdag, Mellan 15:00 16:00 endast

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 29 november, kl. 13:00 16:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(8) Handläggare Eva Ness Sråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 23 maj 2013, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sll.se Deltagare Minnesanteckningar möte nr 1 2013-01-24 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: torsdag 2013-01-24, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget,

Läs mer

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik

Anmäl dig till flexlinjen Du kan anmäla dig via Lerums kommun på 0302-52 20 00 eller via hemsidan www.lerum.se/kollektivtrafik FLEXLINJERNA Lerum Välkommen till Flexlinjen Lerum I Lerum finns tre flexlinjer som alla får åka med. Flexlinjerna kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Alla bussarna

Läs mer

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna:

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen,

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, 1(1) Handläggare Sråd HKorg FTB Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, onsdag Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 2 september, kl. 12.30-14.30 Plats:,

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli

Tid: Freda , kl. 13:00 15:00. Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Hamaddah Mansour, SRFs kansli 1(8) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från extra samverkansråd avseende utredningen kring den framtida Färdtjänsten med länets intresse-organisationer för funktionshinderfrågor,

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr

Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 1(8) Handläggare Eva RG Färdtjänst 08-686 1431 Minnesanteckningar från Resursgrupp Färdtjänst nr 2 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Från TF Förhinder: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården

Läs mer

Resa med färdtjänst Augusti 2015

Resa med färdtjänst Augusti 2015 Resa med färdtjänst Augusti 2015 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 14 Resan... 15 Avgifter... 19

Läs mer

Landstingsrådssekreterare. Förhinder: utveckling (SU) Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg

Landstingsrådssekreterare. Förhinder: utveckling (SU) Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg 1(9) Handläggare Extra samverkansråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar vid Extra Samverkansråd med med länets organisationer för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer och

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version

1(10) Strategisk utveckling Hållbar utveckling Samverkansråd HK-org och FTB. MÖTESANTECKNINGAR Version 1(10) Handläggare Eva Ness 11 Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor och politikerna i trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning möte nr 3 Tid: Torsdag 8 oktober

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Yttrande över motion 2011:24 om barn och unga i SL-trafiken

Yttrande över motion 2011:24 om barn och unga i SL-trafiken Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (7) Identitet TN 1110-226 Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Yttrande över motion 2011:24 om barn och unga i SL-trafiken Inledning Socialdemokraterna

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram HSO i Stockholms län 2012-04-24 Trafiknämnden Stockholms läns Landsting Box 301 02 104 25 Stockholm Diarienr: P 13 2012 HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Inledning

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 TJÄNSTEUTLÅTANDE Länshandikapprådet 2003-12-22 Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 Ärendet Länshandikapprådet har för yttrande erhållit betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum,

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, Från pensionärsorganisationerna

Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, Från pensionärsorganisationerna 1(11) Handläggare Eva Ness1 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från Samverkansråd med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer samt politiker från

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1(2) Björn Holmberg 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-21 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Innehåll. Linje Sträckning Sida

Innehåll. Linje Sträckning Sida Innehåll Linje Sträckning Sida Baggeby 3 R 7 X ( ) 8 2 10 Övrig information Beskrivning av ersättningstrafiken 2 Trafikinformation 2 Giltighetstid 2 1 Trafikinformation Nu lägger vi om ersättningstrafiken

Läs mer

Kollektivtrafik för funktionshindrade

Kollektivtrafik för funktionshindrade Kollektivtrafik för funktionshindrade Information om kollektivtrafiken i Västernorrland från 1 januari 2010 Den här broschyren är till för Dig som bor eller vistas i Västernorrland och har någon typ av

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 7 Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter beskrivning Idag

Läs mer

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst 1(5) Handläggare Helene Ljungqvist 2016-04-05 Deltagare: Hamaddah Mansour, SRF Alma Asic, HSO Birgitta Flogenfeldt, HSO Karin Lemberg, HSO Inge-Britt Lundin, HSO Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR Sirkka

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken 1 (5) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-214 Trafiknämnden Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken Sammanfning På lång sikt är SL:s mål den allmänna kollektivtrafiken ska upplevas som det mest raktiva

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2016-04-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 (6) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Protokoll för styrelsen 2016-11-02 Justerat: 2016-11-23 Närvarande: Annika Hässler, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer