Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012"

Transkript

1 Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Bakgrund och syfte Kristianstad arena har i sin nuvarande form, under hösten 2012, varit i drift i drygt två år. Kultur- och fritidsförvaltningen ville därmed undersöka vad tillkomsten av E1- och E2- hallarna haft för betydelse för föreningslivet i Kristianstads kommun. Två brukarundersökningar har genomförts. En med syftet att få en bild av vad föreningarna tycker om att bedriva verksamhet i Kristianstad arena och en med syftet att få en bild av vad föreningarna tycker om att genomföra arrangemang (ej ordinarie träning eller match) i Kristianstad arena. Metod Undersökningarna genomfördes webbaserat under november och december genom enkätverktyget Verksamhetsenkäten skickades till de verksamhetsledare som föreningen angivit och som utövar ordinarie verksamhet i A-, D-, E1- och E2-hallarna. Med ordinarie verksamhet menas de idrotter som i prioriteringsordningen ses som inomhusidrotter. Arrangemangsenkäten skickades till de kontaktpersoner som föreningen har gentemot kultur- och fritidsförvaltningen. Samtlig kommunikation skedde via e-post. Totalt skickades verksamhetsenkäten till 49 ledare från 9 föreningar och arrangörsenkäten skickades till 20 personer från 16 föreningar. Efter diverse strul (svaren registrerades ej) med enkätverktyget under första veckan uppnåddes en svarsfrekvens om 73.5% för verksamhetsenkäten och 90 % för arrangemangsenkäten. Två påminnelser skickades ut. Resultat verksamhetsenkät I bakgrundsfrågorna framkom att vid 44 % av träningarna medverkar endast pojkar/herrar, vid 36 % av träningarna medverkar endast flickor/damer och vid 20 % av träningarna är grupperna blandade. Det betyder att vid över hälften av träningstillfällena deltar flickor/damer i aktiviteterna. 72 % av grupperna tränar 2-3 gånger/veckan och 20 % tränar 4 pass eller fler i veckan. I verksamhetsenkäten fanns 12 påståenden som den svarande skulle betygsätta på en skala mellan 1-5, där 5 innebär instämmer helt och 1 instämmer inte alls. Vid nio av dessa påståenden skulle även den svarande ange vilka fyra påståenden de tyckte var viktigast.

2 Påståendena som ställdes var: Träning och match Medelvärde, 1-5 Vikt % 1 Vi har tillräcklig träningsmängd 3, Våra träningstider fungerar bra 3, Våra träningstider avbokas inte på grund av matcher/arrangemang 2, Vi får alltid en ersättningshall vid avbokade tider 2, Föreningarnas bokade tränings- och matchtider utnyttjas till fullo 3, Våra matchtider fungerar bra 4, Vår matchläggning påverkas inte av det ökade antalet matcher/arrangemang Bemötande och dialog 3, Vi får den service vi behöver av vaktmästarna 4, Dialogen med andra föreningar i Kristianstad arena fungerar bra 3,30 31 Upplevelse av Kristianstad arena 10 Tillkomsten av E1- och E2-hallarna har betytt mycket för vår förening 11 Vår förening har kunnat växa tack vare tillkomsten av E1- och E2- hallarna 4,42 X 3,72 X 12 Mitt samlade intryck av Kristianstad arena är bra 4,42 X Godkänt medelbetyg är satt till 3.5 eller däröver. Medelbetyg för respektive kategori blev: Träning och match 3.23 Bemötande och dialog 3.65 Upplevelse av Kristianstad arena 4.19 Totalt medelbetyg 3.54 Via ovanstående resultat kan vi se att den totala upplevelsen av att bedriva verksamhet i Kristianstad arena är godkänd. Förbättringsområden som uppmärksammats är kring påstående 2, 3, 4, 5 och 9 då dessa har ett betyg under 3.5. Väljer vi sedan ut de påståenden som föreningarna anser vara viktigast kan vi se resultatet i en fyrfältstabell enligt nedan. Godkänt betyg är här satt att fler än 50 % av verksamhetsledarna skall uppge betyget 4 & 5 och för att ett påstående skall anses som viktigt skall fler än 30 % av de svarande angett detta som ett prioriterat påstående.

3 Vikt (%) Höga betyg (%) >= 4 Prioriterat förbättringsområde I tabellen går att utläsa att de påståenden som föreningarna tycker är av hög vikt och som får ett lågt betyg finns påstående 3, 4 och 9. Styrkor I tabellen går att utläsa att de påståenden som föreningarna tycker är av hög vikt och som får ett högt betyg finns påstående 1, 2, 6 och 8. Utmaningar I tabellen går att utläsa att det påstående som föreningarna anser är av låg vikt och som får ett lågt betyg finns påstående 5. Skydda I tabellen går att utläsa att det påstående som föreningarna anser vara av låg vikt och som får ett högt betyg finns påstående 7. Som ett komplement till de fastställda påståendena fanns även en möjlighet att skriva ner egna tankar och synpunkter kring upplevelsen som verksamhetsförening i Kristianstad arena. Bland de negativa synpunkterna går exempelvis även här att utläsa att föreningarna ofta tycker att de blir avbokade från sina träningstider utan att få ersättningstider/hallar vid matcher/arrangemang. Några ledare upplever att det brister i kommunikationen när träningar blir inställda, medan andra tycker det kan vara ett problem att utöva verksamhet när det finns rester av handbollsklister på golvet samt att fotbollen får alldeles för mycket tid i hallarna.

4 Ur de positiva tongångarna går att utläsa att Kristianstad arena har ett bra geografiskt läge för pendlare och att den möjliggjort för flera föreningar att växa och utveckla verksamheten både för ungdomsidrott och för elitsatsningar. Resultat arrangemangsenkäten I bakgrundsfrågorna framkom att 28 % har genomfört 1 arrangemang, 17 % har genomfört 2-4 arrangemang och 50 % har haft 5 eller fler arrangemang. 48 % av arrangemangen har genomförts i A-hallen, 39 % i E1- och E2-hallarna samt 13 % i D-hallen. Det fanns sex påståenden som den svarande skulle betygsätta. Dessa påståenden skulle betygsättas på en skala från 1 till 5, där 5 innebär instämmer helt och 1 instämmer inte alls. I första kolumnen har ett medelbetyg räknats ut för varje påstående och i andra kolumnen visas andelen svar med betyg 4 & 5. Påståendena som ställdes var: Bemötande och dialog Medelvärde, 1-5 Procent Vi får den service vi behöver av kultur- och fritidsförvaltningen vid genomförande av arrangemang 2 Vi får den service vi behöver av vaktmästarna vid genomförande av arrangemang 3 Dialogen med andra föreningar i Kristianstad arena fungerar bra, när vi planerar och genomför vårt arrangemang Upplevelse av Kristianstad arena 4 Tillkomsten av E1- och E2-hallarna har betytt mycket för vår förening 5 Vår förening har kunnat utveckla arrangemangen tack vare tillkomsten av E1- och E2-hallarna 6 Vårt samlade intryck av Kristianstad arena är bra Godkänt medelbetyg är satt till 3.5 eller däröver. Medelbetyg för respektive kategori blev Bemötande och dialog 3.78 Upplevelse av Kristianstad arena 3.94 Totalt medelbetyg 3.86 Totalt sett får detta anses vara ett bra resultat. I princip alla påståenden har fått godkänt betyg. Vaktmästarnas service får högst betyg, ett medelbetyg på 4,24 och 72 % av alla svarande har gett påståendet betyg fyra eller mer. Likadant är den totala upplevelsen av Kristianstad arena god. De tre påståenden som de svarande skulle ta ställning till får 3,94 i medelbetyg och mellan % av alla svarande har gett påståendena betyg fyra eller mer. Det som kan förbättras är kultur- och fritidsförvaltningens service samt dialogen mellan föreningarna vid planerande och genomförande av arrangemang.

5 Alla svarande till enkäten har även fått möjlighet att fritt skriva om positiva och negativa intryck vid genomförande av arrangemang i Kristianstad arena. De negativa synpunkterna som framkom gäller bland annat brister i tekniken; såsom avsaknad av WIFI, bristande kunskaper i hanteringen av jumbotronen och A-hallens ljudanläggning. Skyltningen i arenan anses bristfällig. Det upplevs också att ägarna till restaurangen i Kristianstad arena är ointresserade av arrangemangen och att de är svåra att få tag på. Vidare finns ett önskemål om att kommunen ska vara behjälplig vid flytt av redskap inför arrangemang samt att fikaplatser på arenatorget görs tillgängliga när föreningskiosken används. De positiva synpunkterna som uttryckts är att Kristianstad arena ligger bra till geografiskt och att det finns många verksamhetsytor under ett och samma tak. Vaktmästarnas service och föreningarnas möjlighet att utveckla sina arrangemang uppskattas. Slutsats Upplevelsen av att bedriva verksamhet i Kristianstad arena är mestadels positiv. De förbättringsområden som framkommit är framförallt hanteringen av träningstider och problematiken vid avbokningar för matcher/arrangemang samt möjligheten till ersättningshall. Det visade sig även att det finns en problematik kring handbollsklister för de föreningar som är klisterfria, samtidigt som föreningar som använder handbollsklister i stor utsträckning är hänvisade till Kristianstad arena. Upplevelsen av att genomföra arrangemang i Kristianstad arena är positiv. De förbättringsområden som framkommit är framförallt bristande tillgänglighet/kunskap till tekniska hjälpmedel samt bristande skyltning. Vidare framkom även önskemål att kunna få hjälp med flytt av redskap, ett bättre samarbete med arenarestaurangen samt möjligheten till fikaplatser när föreningskiosken är öppen. Slutsatser som framkommer i båda undersökningarna är att kommunikationen mellan föreningarna samt mellan föreningarna och kultur- och fritidsförvaltningen kan bli bättre. Sammanfattningsvis kan sägas att flera av de förbättringsområden som framkommit i undersökningarna bör diskuteras vidare mellan berörda föreningar och kommunen i det föreningsråd som finns.

6 Föreningar som fått möjligheten att svara på brukarundersökningarna Verksamhetsföreningar C4 Gymnasterna Christianstads Badmintonklubb Handikappidrottsföreningen Klinten IFK Kristianstad KFUM Kristianstad Volleybollklubb Kristianstadskorpen Kristianstad Handbollsklubb Näsby Idrottsförening handboll Willands Innebandyklubb Arrangörsföreningar C4 Gymnasterna Centrum Karateklubb Christianstads Badmintonklubb GF Kristianstadsflickorna IFK Kristianstad KFUM Kristianstad Bordtennisförening KFUM Kristianstad Gymnastikförening KFUM Kristianstad Volleybollklubb Kristianstad AFC Kristianstads BOIS Kristianstads Fotbollsallians Kristianstad Handbollsklubb Kristianstads Judoklubb Kristianstads Innebandysällskap Näsby Idrottsförening handboll Willands Innebandyklubb

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg

Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg Enkätundersökning hösten 4 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen Anders Bengtsson

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer