Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning"

Transkript

1 Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1

2 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND METOD RESULTAT TRÄNINGSTID MOTIV TILL TRÄNING VAL AV TRÄNINGSPASS TRÄNING I IDROTTSFÖRENING KOSTNAD FÖR TRÄNING UTÖVANDE AV ÄVENTYRSAKTIVITETER FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA KROPPSUPPFATTNING SAMMANFATTNING AV RESULTATEN

3 1. Bakgrund Svenska folkets motionerande på gym är en verksamhet som ökat kraftigt under de senaste åren. Numera tränar ca 1,2 miljoner människor aerobics eller motiongympa och ca 8 styrketränar regelbundet. Trots detta vet vi i stort sett ingenting om utövarna. För att bl a få svar på vilka de är och varför de väljer att träna på detta sätt skickades det under våren 1 ut en enkät (bilaga 1) till drygt 2 personer som i tidigare RF-undersökningar angivit att man tränar på detta sätt. Undersökningen, som Riksidrottsförbundet, RF, genomförde i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB, bygger på svar från ca 1 8 personer. Sammanställningen är gjord under hösten 1 av Ola Andersson, statistiker RF. 2. Metod Urvalsgrupp Urvalsstorlek Undersökningsmetod Personer mellan 12 och 7 år som i den årliga undersökningen om Svenska folkets tävlings- och motionsvanor svarat att man tränar motionsgympa, aerobics eller styrketräning individer varav kvinnor Postenkät Svarsfrekvens 77 Det som är viktigt att beakta när i samband med undersökningen är att vissa av de som svarar att man tränar motionsgympa gör detta i en idrottsförening och inte på ett Gym. Resultaten från undersökningen visar också att många använder t ex styrketräning som komplement till den idrott man huvudsakligen ägnar sig åt, t ex ishockey. 3. Resultat 6 5 Tränar du för närvarande något av följande? Kvinnor Män 3 1 Motionsgympa Aerobics Styrketräning Inget av dessa Drygt 6 procent av respondenterna anger att man för närvarande tränar motionsgympa, styrketräning och/eller aerobics. 29 procent svarar att man tränar motionsgympa, 38 procent 3

4 styrketräning och 14 procent aerobics. Detta betyder att ett antal personer tränar både styrketräning, aerobics eller motionsgympa. Styrketräning är den vanligast aktiviteten för män medan motionsgympa och aerobics är vanligast för kvinnor. Styrketräning och aerobics har störst andel utövare i ålderskategorin -29 år medan motionsgympa har störst andel utövare bland personer som är 5 år eller äldre. Samtliga av ovan nämnda motionsaktiviteter är vanligast bland personer i stora städer med ett invånarantal överstigande 1 personer. Två tredjedelar av de respondenter som bor i stora städer anger att man utövar minst någon av dessa aktiviteter. Motsvarande siffra för personer boende i orter med 5 eller färre invånare är 54 procent. 3.1 Träningstid Hur ofta tränar du? Varje dag 3-5 ggr per vecka Motionsgympa Aerobics Styrketräning 1-2 ggr per vecka Några ggr per mån Högst 1 gång/mån Det allra vanligaste är att man tränar 1-2 gånger i veckan. Cirka två tredjedelar av de som tränar motionsgympa eller aerobics svarar detta. Bland de som tränar styrketräning är det drygt hälften som svarar att man tränar 1-2 gånger i veckan och var fjärde person tre gånger i veckan eller oftare. Motsvarande siffror för aerobics och motionsgympa är betydligt lägre, ca 15 procent. Yngre personer tränar i genomsnitt oftare än de som är äldre. Hur länge tränar du i genomsnitt varje pass? 61-1 min 46-6 min min - 3 min Motionsgympa Aerobics Styrketräning Cirka 7 procent av de som tränar aerobics och motionsgympa svarar att ett genomsnittligt motionspass pågår mellan 46 minuter och en timme. Motsvarande siffra för de som styrketränar är 43 procent. 27 procent av de som styrketränar svarar att ett styrketräningspass pågår mellan en och två timmar. 4

5 1 8 6 Vilken tid på dygnet brukar du oftast träna? Styrketräning Aerobics Motionsgympa Morgon (före kl 9) Dag (kl 9-17) Kväll (efter kl 17) 86 procent av de som tränar aerobics och 71 procent av de som tränar motionsgympa tränar oftast på kvällstid (efter kl 17). Även bland de som styrketränar är det vanligast att träna på kvällen (57 procent), men här svarar även 36 procent att man oftast brukar träna dagtid (kl 9-17). Endast en marginell del av de som tränar motionsgympa, aerobics eller styrketräning anger att de oftast tränar på morgonen (före kl 9). Cirka hälften av de svarande anger att man tränar på vardagar, den andra hälften anger att man både tränar på helger och vardagar. Det mönster som man här kan urskilja är att ju större städer som individen bor i desto vanligare är det att han/hon både tränar på vardagar och helger. Resultaten från undersökningen visar tydligt att man tränar som under våren, hösten och vintern medan man under sommaren tar ett uppehåll. Endast knappt 15 procent av de som svarat anger att man tränar lika mycket eller mer på sommaren än de resterande årstiderna Hur länge har du tränat? Styrketräning Aerobics Motionsgympa 3 1 Upp till ett år 1-5 år Mer än fem år På frågan hur länge man har tränat motionsgympa, aerobics eller styrketräning varierar tiden väldigt mycket mellan respondenterna. Ett tydligt mönster som man kan se är att de som tränar motionsgympa svarar att man gjort det betydligt längre än de som tränar aerobics eller styrketräning. Cirka 6 procent av dessa anger att de tränat fem år eller längre tid. Motsvarande siffra för aerobics och styrketräning är 29 respektive 35 procent. En förklaring till detta kan vara att de som tränar motionsgympa i genomsnitt är äldre än de två andra grupperna. 5

6 3.2 Motiv till träning Varför väljer man då denna tränings/motionsform? I nedanstående tabell redovisas hur stor andel (i procent) av kvinnorna respektive männen som anger olika motiv till träning. Fler svarsalternativ per person är möjliga. Män Kvinnor Totalt Må bättre Bibehålla/förbättra hälsan Förbättra konditionen Skönt att träna Bli starkare Det är roligt Själv få snyggare kropp Koppla av Mår dåligt utan träning Gå ned i vikt Träffa kompisar Bästa sättet att träna Få större muskler Ordinerad av läkare Får vara för mig själv Jag gör något konkret Nya bekantskaper Se snygga kroppar Ragga 1 1 Som tabellen visar är de vanligaste svarsalternativen i nämnd ordning må bättre, bibehålla/förbättra hälsan samt förbättra konditionen. Noterbart här är att kvinnor i betydigt högre utsträckning än män (6 procent jämfört med 39 procent) svarar att man tränar för att det är roligt samt för att gå ned i vikt (35 procent jämfört med 18 procent). Motsatt förhållande gäller för svarsalternativet få större muskler som angivits av 31 procent av männen men endast åtta procent av kvinnorna. Detta kan delvis förklaras av att män i högre utsträckning än kvinnorna styrketränar. Det är vanligare i större städer än på mindre orter att man tränar för att koppla av. 6

7 Vid en jämförelse mellan de olika motionsformerna ser det ut som nedan: Motionsgympa Aerobics Styrketräning Må bättre Förbättra konditionen Bibehålla/förbättra hälsan Skönt att träna Det är roligt Bli starkare Koppla av Själv få snyggare kropp Gå ned i vikt Mår dåligt utan träning Träffa kompisar Bästa sättet att träna Få större muskler Får vara för mig själv Ordinerad av läkare Jag gör något konkret Nya bekantskaper Se snygga kroppar Ragga Noterbart här är att de som tränar aerobics i högre utsträckning än de två andra grupperna tränar för att det är roligt, för att själv få snyggare kropp och för att koppla av. Närheten till hem/arbetsplan är den viktigaste anledningen till att man tränar på den träningslokal som man gör. 64 procent av kvinnorna och 35 procent av männen anger detta som en anledning. Att det är prisvärt och att det har bra ledare/instruktörer är två andra viktiga skäl till att man tränar i den lokal som gör. Intressant är att storstadsmänniskor i högre utsträckning än andra anger bra träningsredskap, bra utbud och att träningslokalen är öppen stor del av dygnet som viktiga faktorer i sitt val. Män svarar oftare än kvinnor bra träningsredskap medan kvinnor i högre utsträckning än män anger bra ledare/instruktörer som en viktig anledning till att träna där man gör. 7

8 3.3 Val av träningspass Om du tränar motionsgympa; vilka pass brukar du gå på? Lättgympa Medelgympa Intensivgympa Annat pass 65 procent av de som tränar motionsgympa brukar gå på pass med medelgympa. Män svarar oftare än kvinnor, 35 procent jämfört med 22 procent, att de brukar gå på intensivgympa. Ju äldre respondenten är desto vanligare är det att man går på lättgympa. Om du tränar aerobics/spinning; vilka pass brukar du då gå på? Boxercise el. liknande Step up Styrkepass Low impact Kvinnor Män High impact Spinning Det vanligaste aerobics/spinningpasset är Step up. 55 procent av de svarande anger att man brukar gå på dessa pass. Därefter är i nämnd ordning Styrkepass, Low impact och Spinning populärast. I stora städer, med ett invånarantal över 1, är det vanligare att man tränar Spinning, Styrkepass och Boxersize, medan man oftare tränar Step Up i mindre orter. För män är det vanligast att träna spinning samt Boxersize eller liknande. Kvinnor tränar oftast Step up och Styrkepass. 8

9 Om du styrketränar; tränar du mest med fria vikter eller mest med maskiner? Män Kvinnor Fria vikter Maskiner Ungefär lika mycket av varje Män styrketränar oftare med fria vikter och kvinnor oftare med maskiner. Ju äldre respondenten är desto vanligare är det att han/hon brukar träna med maskiner. I storstäder är det vanligare att träna med maskiner medan man oftare brukar träna med fria vikter i småorter med upp till 5 invånare Andelen som tycker det är mycket viktigt att träna nedanstående muskelgrupper Kvinnor Män Armar Bröst Mage Rygg Ben Rumpa Män tycker det är mycket viktigare än kvinnor att träna bröstmuskulaturen och kvinnor tycker att det är mycket viktigare än män att träna rumpan. procent av männen tycker att det är mycket viktigt att träna brösten. Detta ska jämföras med kvinnorna där endast 15 procent anser det vara mycket viktigt att träna bröstmuskulaturen. Däremot tycker 34 procent av kvinnorna jämfört med 12 procent av männen att det är mycket viktigt att träna rumpan. 9

10 3.4 Träning i idrottsförening Tränar du i någon idrottsförening (förutom motionsgympstyrketräning och aerobics)? 5 3 Kvinnor Män 1 Ja Nej, men jag har tränat tidigare Nej, och jag har inte tränat tidigare Ej uppgift 35 procent av männen och 16 procent av kvinnorna svarar att de förutom motionsgympa, styrketräning och aerobics även tränar i en idrottsförening. I vilken eller vilka idrotter tränar du i en idrottsförening? Fotboll Golf Innebandy Män Kvinnor Budo, Judo Ridsport Ishockey 1 3 De vanligaste föreningsidrotterna för männen är i nämnd ordning Fotboll, Golf, Budo/Judo och Innebandy. För kvinnorna är det i nämnd ordning Golf, Ridsport, Gymnastik och Fotboll. 43 procent av männen och 42 procent av kvinnorna säger att man inte tränar i någon idrottsförening idag (förutom motionsgympa, styrketräning och aerobics) men att de har gjort det tidigare. De vanligaste idrotterna för männen var då i nämnd ordning Fotboll, Ridsport, Gymnastik och Simning. För kvinnorna var det i nämnd ordning Fotboll, Ridsport, Gymnastik och Simning. 18 procent av männen och 35 procent av kvinnorna svarar att man aldrig har tränat i en idrottsförening. Uppgift saknas för sex procent av de respondenterna. 1

11 Varför slutade du att träna i en idrottsförening? Andel i Andra intressen 53 Motivationen tog slut Brist på tid 37 Skadeproblem Flytt till annan ort 18 Träningstiderna passade ej 12 Förändrad familjesituation 12 Lång resväg till träning 11 För tävlingsinriktat 9 För dyrt 9 Uppnådde ej önskade tävlingsresultat 8 Dåliga tränare/ledare 7 Tröttnade på att sälja lotter 6 Träningskamrat slutade 4 Dåliga träningslokaler 2 Annan anledning 14 De som tränar på gym men har slutat att träna i en idrottsförening svarar, som tabellen ovan visar, att man gjort det framförallt på grund av Andra intressen, Motivationen tog slut samt Brist på tid. Storstadsbor angav i betydligt högre utsträckning än andra att brist på tid var anledningen till att man slutade träna i en idrottsförening. Anmärkningsvärt är att ca procent av de i ålderskategorin år som anger att det slutat på grund av dåliga tränare/ledare. Motsvarande siffra för de som är år eller äldre är ca fem procent. Ungefär var fjärde person mellan åldrarna 3 och 49 år har svarat att de slutat träna i en idrottsförening beroende på att de har fått förändrad familjesituation. Tydligt är att Gymens mer flexibla träningstider passar denna grupp människor bättre än föreningsidrotten. Svaren på frågan om varför man väljer att träna på Gym istället för i en idrottsförening bekräftar ovanstående. Denna fråga var öppen, d v s det fanns inga fasta svarsalternativ utan respondenten hade här möjlighet att svara vad han/hon ville. Helt klart är att Gymens generösa öppettider och flexibilitet är viktiga motiv till att träna på detta sätt. Några av de vanligaste svaren var nämligen att det är kravlöst, enkelt, fritt och att man själv kan styra träningstiderna. I bilaga 2 visas en sammanfattning av de drygt 5 olika svar som angavs. Svaren, som redovisas i oredigerad form, är uppdelade i 16 olika orsakskategorier. 11

12 3.5 Kostnad för träning 1 Andelen som svarar att träningen är avgiftsbelagd 8 6 Tränar motionsgympa Tränar aerobics Tränar styrketräning 17 procent svarar att det inte är någon avgift för träningen. Bland männen är andelen som ej har någon avgift för träningen högre än för kvinnorna, 24 jämfört med 13 procent. För de som tränar aerobics svarar endast sex procent att det inte är någon avgift för träningen. Frågan man kan ställa sig är givetvis om man med ingen avgift för träningen menar att den är avgiftsfri eller att någon annan (företag, förening, förälder etc.) betalar avgiften. Vem betalar avgiften för din träning? Annat alternativ 11 Arbetsgivaren betalar hela 8 Arbetsgivaren betalar en del 19 Betalar allt själv 62 Drygt 6 procent av de som svarat på enkäten anger att de betalar hela avgiften för träningen själv. I större städer är det vanligare än på mindre orter att arbetsgivaren betalar hela eller delar av avgiften. Dessutom är det bland de med högre årsinkomst vanligare att arbetsgivaren betalar avgiften för träningen. 12

13 3.6 Utövande av äventyrsaktiviteter Jag betraktar mig som utövare av Inlines Utförsåkning off pist Mountainbike Män Kvinnor Fjällvandring Långfärdsskridskor Bland männen svarar 63 procent och bland kvinnorna svarar 79 procent att de inte sysslar med några äventyrsaktiviteter. Den vanligaste s k äventyrsaktiviteten är inlines som utövas av 13 procent av männen respektive sju procent av kvinnorna. I stort sett samtliga fall är det vanligare att utöva äventyrsaktiviteter om man bor i en större stad. 3.7 Fysisk och psykisk hälsa Hur skulle du för närvarande beskriva din fysiska hälsa? Gaska dålig 3 Varken bra eller dålig 18 Mycket dålig 1 Mycket bra 21 Ganska bra procent av männen bedömer för närvarande sin fysiska hälsa som mycket bra och ytterligare 54 procent bedömer den som ganska bra. Motsvarande siffror för kvinnor är 16 och 58 procent. 13

14 Hur skulle du för närvarande vilja beskriva din fysiska kapacitet? Varken bra eller dålig 23 Gaska dålig 5 Mycket dålig Mycket bra 15 Ganska bra 57 Den fysiska kapaciteten beskrivs för närvarande som mycket bra bland 23 procent av männen och 9 procent av kvinnorna. Ytterligare 55 respektive 58 procent anser den vara ganska bra. Hur skulle du för närvarande beskriva din psykiska hälsa? Mycket dålig Gaska dålig 4 Varken bra eller dålig 13 Mycket bra 35 Ganska bra 48 Bland männen anser 39 procent sin psykiska hälsa som mycket bra och ytterligare 45 procent beskriver den som ganska bra. Bland kvinnorna är motsvarande siffror 31 respektive 49 procent. 14

15 5 3 Andelen som, hos sig själv, bedömer nedanstående vara mycket bra Kvinnor Män 1 Psykisk hälsa Fysisk hälsa Fysisk kapacitet Både när det gäller den fysiska hälsan, den fysiska kapaciteten och den psykiska hälsan är det en högre andel män än kvinnor som anser den vara ganska eller mycket bra. 3.8 Kroppsuppfattning När det gäller påståenden som är kopplade till kroppsuppfattning märks en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Männen är betydligt mer nöjda med sina kroppar än vad kvinnorna är. Respondenterna har på en sjugradig skala, där 1 är lika med Stämmer inte alls och 7 är lika med Stämmer mycket bra, fått svara på ett antal frågor som är relaterade till kroppsuppfattning. Här nedan följer en sammanfattning av resultaten av dessa påståenden. Påstående 1 Jag känner att jag jämfört med de flesta andra i min ålder har en attraktiv kropp/figur. Totalt Män Kvinnor Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,53 4,98 4,28 Uppdelat i träningsform Styrketräning Motionsgympa Aerobics Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,69 4, 4,43 Påstående 2 Jag tycker att det är mycket viktigt att ha en attraktiv kropp/figur Totalt Män Kvinnor Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,35 4,49 4,28 15

16 Uppdelat i träningsform Styrketräning Motionsgympa Aerobics Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,53 4,16 4,9 Påstående 3 Jag anser det mycket viktigt för mig att lägga ned tid och energi att bibehålla en attraktiv kropp Totalt Män Kvinnor Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,25 4,44 4,28 Uppdelat i träningsform Styrketräning Motionsgympa Aerobics Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,49 4,9 4,56 Påstående 4 Jag känner mig vanligtvis avslappnad när andra tittar på min kropp/figur. Totalt Män Kvinnor Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,4 4,29 3,89 Uppdelat i träningsform Styrketräning Motionsgympa Aerobics Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,16 3,95 3,95 Påstående 5 Jag är tillfreds med hur min kropp/figur ser ut. Totalt Män Kvinnor Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,38 4,83 4,12 Uppdelat i träningsform Styrketräning Motionsgympa Aerobics Andel som svarat med en 6:a eller 7:a Andel som svarat med en 1:a eller 2:a Medelvärde 4,48 4, 4,3 Noterbart av resultaten ovan är bl a att det är en större andel män än kvinnor som tycker det är mycket viktigt att ha en attraktiv kropp/figur. Det är också männen som i störst utsträckning 16

17 anser att det är mycket viktigt för dem att lägga ned tid och energi att bibehålla en attraktiv kropp. De som styrketränar är den grupp som är mest tillfredsställda med hur deras kropp/figur ser ut. Detta kan delvis förklaras av att styrketränarna oftast är män. 3.9 Sammanfattning av resultaten Äldre människor tränar motionsgympa medan yngre människor tränar styrketräning och aerobics. Träning med motionsgympa/styrketräning/aerobics är vanligast i större städer med mer än 1 invånare. Oftast pågår ett träningspass 46-6 minuter (ej inräknat tid för ombyte och dusch). De allra flesta i undersökningen svarar att de tränar under kvällstid (efter kl 17). Anledningarna till att man väljer just denna form av träning är framförallt för att må bättre, bibehålla/förbättra hälsan samt förbättra konditionen. Det är vanligare i större städer än på mindre orter att man tränar för att koppla av. Nära hem/arbetsplats är det vanligaste skälet till att man på tränar på en viss träningslokal. I övrigt är de vanligaste skälen i nämnd ordning Bra ledare/instruktörer Prisvärt, och Bra träningsredskap. De populäraste aerobics/spinningpassen är i nämnd ordning Step Up, Styrkepass, Low Impact, Spinning och Boxersize el. liknande. I större städer är Styrkepass populärast och på mindre orter är Step up populärast. Män tränar helst Spinning och Boxersize el. liknande. Vid styrketräning så tränar kvinnor helst med maskiner och män helst med fria vikter. Ju äldre man är desto vanligare är det att man tränar med maskiner istället för fria vikter. De muskelgrupper som de svarande anser vara viktigast att träna är rygg och mage. Kvinnor tycker det är viktigare än män att träna rumpa medan män tycker det är viktigare än kvinnor att träna bröst. Cirka en fjärdedel av de som tränar motionsgympa/sryrketräning/aerobics svarar att man även tränar i en idrottsförening. Män gör det oftare än kvinnor. Däremot är det ungefär lika stor andel kvinnor och män, drygt fyra av tio, som svarar att de har tränat i en idrottsförening förr men inte gör det idag. De idrotter som flest av de svarande anger att de tränar i en förening idag är fotboll och golf. De största orsakerna till att man slutade träna i en idrottsförening var andra intressen, brist på tid, motivationen tog slut, skadeproblem och flytt till annan ort. Storstadsbor angav i betydligt högre utsträckning än andra att brist på tid var anledningen. På frågan varför man väljer att träna på gym istället för i en idrottsförening är några av de vanligaste svaren att det är kravlöst, enkelt, fritt samt att man själv kan styra träningstiderna. 17

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor 2011 1 Innehåll Innehåll... 2... 3 Motion... 4 De populäraste motionsidrotterna... 5 Träning och tävling... 6 De populäraste tävlingsidrotterna... 6 Titta på idrott som åskådare... 8 Kostnader för eget

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning 1. Bra träning Fundera och diskutera! Fundera en stund över nedanstående områden. Sätt ett kryss i den ruta som du tycker bäst passar in på din uppfattning om vad som är viktigast för din idrott. Jämför

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Huddingehallens vuxenundersökning 2012

Huddingehallens vuxenundersökning 2012 Huddingehallens vuxenundersökning 2012 Pappersenkät med 22 frågor Enkäten besvarades under vecka 45 2012 150 brukare besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 75% 65% av de svarande var kvinnor,

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

UNDERSÖKNING. Alkohol & träning

UNDERSÖKNING. Alkohol & träning UNDERSÖKNING Alkohol & träning Hur och varför tränar vi? Regelbunden träning och motion är viktigt av flera olika anledningar. Vissa tränar för att må bra, andra för att bygga muskler alla har sina anledningar

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

Faktaunderlag Undersökning om alkohol & träningsvanor April 2012

Faktaunderlag Undersökning om alkohol & träningsvanor April 2012 Faktaunderlag Undersökning om alkohol & träningsvanor April 2012 Om undersökningen Sy>et med undersökningen var a? jämföra tränings- och alkoholvanor bland svenskar i åldern 20-40 år. Datainsamlingen genomfördes

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM 19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM INNEHÅLL 1. Låt hjärtat styra din träning!... 3 2. Träna där det passar dig bäst... 4 3. Gränser för pulszon... 6 4. Det perfekta träningspasset...

Läs mer

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född?

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Bakgrund 1. Kön? Kille Tjej 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Sverige Norge, Danmark, Finland, Island Europa, men inte Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island Utanför Europa 4. Är du

Läs mer

Välkommen till seminariet Barn- och ungdomsidrottens förutsättningar

Välkommen till seminariet Barn- och ungdomsidrottens förutsättningar Välkommen till seminariet Barn- och ungdomsidrottens förutsättningar Krister Clerselius, RS-ledamot och ordf. Projektgrupp LOK-stöd Peter Eriksson, ansvarig barn- och ungdomsidrott SVENSK BARN OCH UNGDOMSIDROTT

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Spinning är min melodi!

Spinning är min melodi! Spinning är min melodi! Spinning är en skonsam träningsform som passar alla, nybörjare som van cyklist. Vi tränar alla efter vår egen förmåga. Kom och prova! Jag är en tokigt glad person som gillar att

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer?

Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer? Hälsa en uppgift för alla på skolan Vad betyder social bakgrund, livsstil och fysisk aktivitet för hälsa och skolprestationer? Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Smak för motion Fysisk

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Anatomi, hälsa och livsstil

Anatomi, hälsa och livsstil Anatomi, hälsa och livsstil Allmänt om hälsa För att må psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt bra behöver man tillgodogöra sig flera delar i sitt liv. Man är själv ansvarig för att leva upp till

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Vårterminen 2017 Vårterminen 2017 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix flowkalix.se Hjärt- och Lung Furuhedsvägen 5G 070-285 35 63 Kalix

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

De 10 onödigaste gymövningarna och 10 bra övningar att ersätta dem med

De 10 onödigaste gymövningarna och 10 bra övningar att ersätta dem med De 10 onödigaste gymövningarna och 10 bra övningar att ersätta dem med 10 dåliga övningar på gymmet samt 10 bättre alternativ. Styrketräning medför alltid en viss skaderisk och därför är det viktigt att

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Kalmar Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ.

Kalmar Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. 7 6 6 5 4 23% 2 1 17% 17% 1 Det är skönt a5 vara i solen Det är snyggt a5 vara solbrun Det gör mig pigg Det är e5 sä5 a5 umgås med familj

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis..

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför kan det vara bra att planera sin träning? Diskutera med bänkkompisen Den bästa träningen är den som blir av Så välj en aktivitet/aktiviteter

Läs mer

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget 19 maj Anitha ramlade och fick fraktur på L4 Sjukgymnastik, träningsprogram att ha hemma, akupunktur och ultraljudsbehandling Morfinliknande preparat samt Alvedon Tog bara toppen av smärtberget Fick Diskbråck

Läs mer

Fördelarna Med Power Walking

Fördelarna Med Power Walking Fördelarna Med Power Walking Hur du får supersnygga ben Gå Dig Till Hälsa Och Matchvikt Om man fick föreslå endast ett medel för allmänhälsa och förebyggande av sjukdomar, skulle det vara ett par bekväma

Läs mer

Hannah Svensson Arena Älvhögsborg

Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Varför ska vi röra på oss? Hannah Svensson 2016-10-24 Arena Älvhögsborg Varför ska vi röra på oss? Varför? Vad händer i kroppen? Hur ska vi träna? Viktiga begrepp Fysisk aktivitet = överordnat begrepp

Läs mer

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Vad är hälsa? Meningsfull tillvaro Sömn Mat och dryck Rörelse Kropp Relationer Individuella hälsomål - vad är det? - Långsiktiga förändringar! - Förändringar som

Läs mer

Svenska Roddförbundet

Svenska Roddförbundet ätt roddsverige i rörelse Svenska Roddförbundet 2 Sätt roddsverige i rörelse Alarmerande forskarrapporter visar att allt färre svenskar idrottar och motionerar på sin fritid. Samtidigt lever många ett

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Minskat stöd dyrare avgifter. En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014

Minskat stöd dyrare avgifter. En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014 Minskat stöd dyrare avgifter En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014 2 Inledning De cirka 20 000 idrottsföreningarna utgör grunden för den svensk idrott. Det är i där verksamheten bedrivs,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Varför ska man styrketräna? Styrka Snabbhet Uthållighet Skadeförebyggande Rehabilitering Välbefinnande Socialt lära känna nytt folk

Varför ska man styrketräna? Styrka Snabbhet Uthållighet Skadeförebyggande Rehabilitering Välbefinnande Socialt lära känna nytt folk Styrketräning Varför ska man styrketräna? Styrka Snabbhet Uthållighet Skadeförebyggande Rehabilitering Välbefinnande Socialt lära känna nytt folk Viktiga ord/termer att känna till Set Hur många gånger

Läs mer

Sammanställning av inkomna svar på Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter cancersjukdom en pilotenkät genomförd hösten 2011

Sammanställning av inkomna svar på Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter cancersjukdom en pilotenkät genomförd hösten 2011 Sammanställning av inkomna svar på Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter cancersjukdom en pilotenkät genomförd hösten 0 Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter

Läs mer

En träningsform på väg tillbaka

En träningsform på väg tillbaka Spinning En träningsform på väg tillbaka När spinningen slog igenom för snart 20 år sedan blev konditionscykling i grupp snabbt det självklara valet för många träningsentusiaster. Och det är inte så svårt

Läs mer

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping !

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping ! Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping 110608! Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post. Svaren

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312 Passion för livet Högskolan 20130312 Introduktion Hälsa - ohälsa Frisk- sjuk Varför ska vi röra oss och belasta kroppen? Motivation och bryta vanor Säkerhet Inre miljö Utemiljö Fallolyckor i hemmet. Förebyggande

Läs mer

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det.

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Citat ur Barn äger Idrott Fakta i korthet Det är tio

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse Idrott och Hälsa Rytm & rörelse Idrott och Hälsa - Rytm och rörelse Checklista Att sätta ihop ett rytm och rörelsepass 1. Gör en grovplanering Bestäm vilka som ska ta med musik till skolan. Fundera på

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2015 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se Kalix Gymnastikklubb Hästholmsv. 15 0923-67 00 76 952 95 Båtskärsnäs

Läs mer

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5.

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5. ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN Innehåll 1. Inledning 2. Hälsosam livsstil 3. Hälsostress 4. Sociala medier och stress 5. Sammanfattning 6. Metodik 7. Källförteckning 1. Inledning Under de 20 år som

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

ENKÄT för att undersöka vad som kan påverka upplevd hälsa i rygg och ben hos vårdpersonal

ENKÄT för att undersöka vad som kan påverka upplevd hälsa i rygg och ben hos vårdpersonal Bilaga 2 Magisterutbildning i ergonomi MTO Cecilia Karlsson 1 av 8 ENKÄT för att undersöka vad som kan påverka upplevd hälsa i rygg och ben hos vårdpersonal Det är känt och vetenskapligt bekräftat att

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut.

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut. Konditionsträning Träna regelbundet! Kondition är en färskvara. Det finns inga genvägar till en starkare eller uthålligare kropp. Träna aldrig när du är kraftigt förkyld, har feber eller infektion i kroppen.

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hallsbergs kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hallsbergs kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hallsbergs kommun 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 5 Ridning... 5 Styrketräning...

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet IPSOS DECEMBER 20 SOFIA ZERE, BJÖRN BENZLER 1 Innehåll 3 Om undersökningen 8 Allmänhetens attityder Sammanfattning Appendix 2 20

Läs mer

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Träningsdagbok Träningsdagboken har många fördelar Du kan följa din egen utveckling i träningen och vet hur du tränat tidigare. Du kan jämföra träningen med tidigare resultat och få reda på vilken träningsform

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2017 Vårterminen 2017 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix flowkalix.se Hjärt- och Lung Furuhedsvägen 5G 070-285 35 63

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi.

Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi. Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi. Gjort för vanligt folk över 25 år! På Cardio Club vänder vi oss till helt vanligt folk som vill

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte

TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte TRÄNINGSPROGRAM Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna Hej! För att underhålla och bibehålla formen du kämpat dig till under vintern och våren gäller det att hålla igång även under sommaren. Vad som är bra är att det räcker med 3 pass i veckan för att just

Läs mer

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter)

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Måndag den 13 juni 2016 Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Åke Andrén-Sandberg Kirurg, 6-barnsfar långvarigt ungdomsledare

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Styrketräning. Olika typer av muskelstyrka:

Styrketräning. Olika typer av muskelstyrka: Styrketräning Styrketräning Oftast tänker man på hantlar och skivstänger eller speciella maskiner när man talar om styrketräning, men styrketräning innebär egentligen bara att kroppen belastas mer än den

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer