Friends Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år"

Transkript

1 Friends Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo

2 1 Om undersökningen TNS March

3 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt att idrotta? Ser fram emot att gå till träning Vad är viktigast med idrotten (drivkraft) Vad gör att man vill fortsätta (driver motivation) MOTIVATION VUXNA FÖREBILDER UNDERSÖKNINGENS UTGÅNGSPUNKT Idrottens värdegrund (från riksidrottsförbundet) bygger på fyra hörnstenar: glädje och gemenskap demokrati och delaktighet allas rätt att vara med rent spel "Allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) EGOT/JAGET Gemenskap roligt/bra i lag/ träningsgrupp Vad gör det roligt och vad inte Vänner genom idrotten Kommunikation om kompisskap Kommunikation om välbefinnande Upplevelse av stöd i gemenskapen Upplevelse av kränkningar Utanförskap Toppning TNS 2012 Lyssnar Ger bekräftelse Är omhändertagande/ bryr sig om Motiverar Ingriper Är snälla och juste Är vuxen förebild Vinnarfokus Ställer upp för mina kompisar Mår bra i laget/gruppen Blir uppmärksammad Rädsla att misslyckas (träning/match) Oro för tävlingar Duger som jag är Rädsla för kompisar Mår bättre av att idrotta 3

4 Om undersökningen Syfte Målgrupp Metod Undersöka hur barn som är aktiva inom idrotten mår Hur idrotten påverkar jaget, hur samspelet I gruppen fungerar, hur vuxna agerar förebilder samt vilka drivkrafter som är starkast inom idrotten Barn i åldrarna 9-15 år aktiva i organiserad idrott. Undersökningen genomfördes direkt med barnet med skriftligt godkännande av barnets förälder eller vårdnadshavare för deltagande online intervjuer Fältperiod 7 17 Juni 2013 Övrigt Kontaktperson på TNS Sifo Föräldrar/vårdnadshavare har svarat på barnets kön, ålder, träningsfrekvens samt vilken/vilka idrotter barnen utövar. Barnen själva har svarat på alla övriga frågor. På fyra frågor I formuläret har vi valt fördjupande öppna svarsalternativ hur tränare har kränkt, hur man känt sig utanför, varför man upplever att det inte finns en starkt gemenskap samt vad man inte ser fram emot på träningen. Dessa frågor är endast ställda till de äldsta barnen födda och är alltid kombinerade med alternativet vill inte svara. Cecilia Perlind (0)

5 3 Målgrupp om de aktiva barnen

6 Idrotter individuell/lag respektive topp 5 Sex av tio barn i undersökningen utövar lagidrott fyra av tio individuell idrott. De fem mest utövade idrotterna i undersökningen är fotboll, innebandy, ridning, handboll och gymnastik. 6

7 Träningstimmar/vecka Majoriteten av de idrottsutövande ungdomarna tränar två till fem timmar per vecka. Var tredje ungdom tränar mer än fem timmar per vecka. 7

8 GLÄDJE & MOTIVATION 4 Inställning till sin idrott

9 Hur roligt tycker du det är att idrotta? GLÄDJE & MOTIVATION 96% av alla barn tycker det är ganska eller mycket roligt med sin idrott. Endast 1% tycker det är mycket tråkigt. De som tränar mycket tycker det är mer roligt. 9

10 Ser du fram emot att gå till träningen? GLÄDJE & MOTIVATION Var tredje ungdom ser alltid fram emot att gå till träningen. Ingen ser aldrig fram emot att gå till träningen. 10

11 Vad är det som du inte ser fram emot på träningen? GLÄDJE & MOTIVATION De främsta orsakerna varför man inte ser fram emot träningen är att man är trött efter skolan, hellre vill träffa kompisar, om vädret är dåligt eller att man inte ser fram emot fysträningen. I ett fåtal fall nämner man tränaren som orsak. N=221 Kommentarsexempel: Ibland orkar man inte, eller om det är tråkigt väder Om man är trött efter mycket skolarbete Man kan ha haft en jobbig dag i skolan, och man är väldigt trött och seg i kroppen Träffa kompisar Fysträningen Uppvärmningen för då kör de alltid slut på en Ibland är man trött eller har mycket läxor Det är inte alltid roligt när det är dåligt väder Vill träffa andra kompisar Ibland är jag för trött eller vill göra nåt annat Löpträningen Tränaren är orättvis Att inte hinna vara med kompisar Ibland borttaget 11

12 Vad är viktigast med din sport? GLÄDJE & MOTIVATION Tre av fem ungdomar tycker att det viktigaste med sin idrott är resultat eller prestation. 30% tycker att den sociala biten är det primära (vara med kompisar eller bli en i gänget). Drivkrafterna är relativt lika mellan kön, ålder och lag/individuell idrott. Att vara med kompisar är viktigast för segmentet ungdomar 9-12 år som tränar i lagidrott mindre än fem timmar i veckan. 12

13 Vad är det som gör att du vill fortsätta att träna? GLÄDJE & MOTIVATION Drivkrafterna att fortsätta träna är förutom att man tycker om sin sport kopplad till positiva sociala aspekter. Endast 8% tränar p.g.a. att deras föräldrar vill det och endast 6% för att alternativa fritidssysselsättningar saknas. 13

14 GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) 5 Gemenskap och delaktighet

15 Tycker du att ni har det roligt tillsammans i träningsgruppen eller klubben, att ni har en bra gemenskap? GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) Ungefär hälften av ungdomarna anser gemenskapen är mycket bra i träningsgruppen. Endast 1 procent tycker gemenskapen är dålig. 15

16 Vad gör att du tycker att ni har en bra gemenskap i laget eller träningsgruppen? GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) Det som bygger upp en bra gemenskap förklaras av att man har roligt tillsammans, delar upplevelser samtidigt bryr sig om varandra (alla får vara med)och stöttar och peppar. Födda N=309 Kommentarsexempel: Man kan alltid skratta åt varandra och ha kul Vi har roligt, vi är kompisar och träffas i skolan och andra tillfällen Alla kämpar för varandra Umgås utanför fotbollen. Gott gäng Alla är kompisar med varandra och alla får vara med Alla bryr sig om varandra och hjälper varandra Bra träningar, bra tränare, många resor tillsammans Peppar varandra när vi inte orkar Vi lär oss samarbeta, det är en lagsport Vi har mycket genensamt Vi har så kul tillsammans Åker tillsammans på tävlingar Alla bryr sig om varandra 16

17 Vad är det som gör att du tycker att ni inte har en bra gemenskap? GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) De faktorer som motverkar en bra gemenskap är tydligast att det blir grupperingar, att man inte känner alla så väl i gruppen. Det finns ofta några som är gnälliga eller fäller taskiga kommentarer. Födda N=102 Kommentarsexempel: Jag känner inte dem i gruppen Vissa är mer tävlingsinriktade och andra har andra mål med träningen. Det blir lite uppdelat från olika skolor och olika "gäng På träningen görs inget för att vi som simmar ihop ska lära känna varandra och bli kompisar Det blir ofta två grupper för att det är äldre tjejer Om man missar bollen så kan vissa börja klaga på en och sådant Några kan vara jobbiga och egoistiska Att alla är olika åldrar Ibland säger en del taskiga saker till mig Man träffas bara en gång i veckan Ibland när vi är trötta kan det bli lite tjatigt Tränaren favoriserar egna barn Individuell sport Dom, Andra borttaget 17

18 Faktorer för gemenskap i laget eller träningsgruppen GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) I varannan träningsgrupp pratar man om att det är viktigt att man är snälla mot varandra och har ett kamratligt beteende. Lika många (ungefär hälften) pratar om att det viktigaste är inte att vinna. Något färre pratar om att alla ska må bra i laget Sex av tio ungdomar är med sina idrottskompisar även på övrig fritid Fyra av tio upplever att de gör roliga saker med sin grupp eller lag Endast knappt fyra av tio känner att kompisarna ställer upp för mig om jag är ledsen eller har det jobbigt 18

19 Har du någon gång blivit kränkt av en lageller träningskamrat? GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) Var fjärde ungdom har minst någon blivit kränkt av en lag- eller träningskamrat. Av dessa upplever var tredje att de blivit kränkta flera gånger. Skillnaderna är stora mellan lagidrott och individuell idrott och mellan pojkar och flickor. Vanligast är det inom lagidrott för pojkar där 40% upplever att de har blivit kränkta av en lagkamrat. 26% 19

20 Vilken typ av kränkning blev du utsatt för från dina träningskamrater? GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) Av de som någon gång känt sig kränkta är taskiga kommentarer (främst på träning)det absolut vanligaste. 10% har blivit fysiskt kränkta, 5% vill inte berätta om det. Att bli slagen vanligare bland pojkar i lagidrott medan det är vanligare med taskiga blickar eller att bli utfryst bland flickor. 94% Obs flera val möjliga 20

21 Har du någon gång känt dig utanför i ditt nuvarande lag eller träningsgrupp? GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) Var fjärde ungdom har någon gång känt sig utanför i laget eller träningsgruppen. Flickor år är det segmentet som i högst grad har känt sig utanför. 24% 21

22 Vill du berätta vad som hände när du kände dig utanför laget eller träningsgruppen? GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) Det som i mest förekommande fall beskrivs är att man känner sig utfryst/utanför av sina träningskamrater. Födda N=47 Kommentarsexempel: Är bara en känsla. Svårt att förklara. Man pratade om mig, inte till mig Känner ingen gemenskap med dom andra Att några tjejer snackar med varandra och att man inte får vara delaktig i det Spelar i ett lag med äldre spelare och ibland känns det som man inte tillhör laget Ny i gruppen och många har redan bästisar Blev sist vald Det är väl just det här med grupperingarna inom laget Alla gick och snackade med varandra och då var jag själv Dom, Andra, Laget, Gruppen borttaget 22

23 6 VUXNA FÖREBILDER Tränare vuxen förebild

24 Positiva påståenden om sin/sina tränare Generellt har ungdomarna en mycket positiv bild av sina tränare. De vanligaste positiva omdömena om sin tränare är att de är snälla och får sporten att framstå som rolig samt är bra på att ge beröm. Tränarna lyssnar på ungdomarna och de ingriper när någon behandlas illa. Tränarna är mindre bra på att tala om när man är juste mot lagkamraterna Något större tveksamhet om lyssnande och ingripande när någon är ledsen, förmodligen kopplat till att man inte upplevt att det förekommit eller har hänt N=1100 VUXNA FÖREBILDER 24

25 Negativa påståenden om sin/sina tränare VUXNA FÖREBILDER 14% blir ibland tvingade av sin tränare att göra saker man inte vill eller vågar. Ytterligare 2% uppger att de ofta blir det. 12% upplever att tränarna har favoriter i gruppen de bryr sig mer om och 10% upplever att tränarna bryr sig för mycket om att vinna. N=

26 Någon gång kränkt av tränare VUXNA FÖREBILDER 10% har någon gång känt sig kränkt av sin tränare. Upplevda kränkningar från sin tränare förefaller vara vanligare inom lagidrott än inom andra idrotter (12% vs 7%). 10% 26

27 Vad har den eller de tränare gjort som du upplever oschyst eller kränkande? Vanliga upplevelser är att tränaren skrikit och kränkt när man gjort fel. Andra tillfällen när man upplevt tränaren som oschysst är när man blivit petad eller bänkad. Födda Kommentarsexempel: N=79 Sagt, Gjorde, Tränaren, andra, fick borttaget Inte fått varit med på matcher och cuper. Har nu bytt lag. Han sa också att vi behöver vissa spelare för att kunna vinna. Min tränare sa "håll käften Jag gjorde fel en gång och han tog mig som exempel på hur man INTE ska göra inför alla de andra Petat mig från topplaget och klämt in sin son instället Skällt ut mig Hånande kommentarer när man gjort fel Tvingade mig att göra 100 armhävningar när gruppen jag var i på träningen förlorade träningsmatchen Mycket bussigare mot sin egen dotter än oss andra Gnällde på mig när jag gjorde fel Satt mig på bänken toppat och jag inte fått spela trots att vi ska spela lika alla Alla får inte vara med och spela Skriker negativa saker om jag gör fel 27

28 EGOT/JAGET 7 Jaget

29 Känner du att du ställer upp för dina kompisar i laget om dom har det jobbigt eller är ledsna? EGOT/JAGET I princip alla ungdomar menar att de är beredda att ställa upp för sina kompisar i träningsgruppen eller laget om han/hon mår dåligt. Högre andel av flickorna menar att de alltid ställer upp. 29

30 Hur man känner inför träningen positiva påståenden - Jaget Ungdomarna mår generellt bra av sin idrott. De känner att de duger som de är och upplever att de blir gladare och mår bättre om de sportar. De mår nästan alltid bra i sitt lag eller träningsgrupp. 12% upplever att de inte mår bättre på träningar än i skolan en tredjedel likvärdigt. 36% upplever att de mår bättre på träningarna än i skolan. EGOT/JAGET 30

31 Hur man känner inför träningen negativa påståenden - Jaget EGOT/JAGET Det är betydligt vanligare att ha prestationsångest inför tävlingar eller matcher än att vara illa till mods inför aktiviteten. 5% är rädd att misslyckas på träningen 8% rädda för att misslyckas på tävlingar/matcher Nästan ingen är rädd för sina träningskompisar 31

32 9 Take Outs

33 Sammanfattning Idrotten är positiv, nästan samtliga ser fram emot att gå till träningen och tycker idrottandet är roligt. Det som driver motivation är till stor det gemenskapen och den egna utvecklingen inom idrotten. Trötthet efter skolan och yttre faktorer som väder och vara med vänner är de faktorer som minskar motivationen. Huvuddelen vill fortsätta träna för att de helt enkelt tycker om sin sport. 8% fortsätter träna för att föräldrarna driver på. Upplevelsen av tränare och ledare är generellt mycket positiv. De lyssnar, ger bekräftelse och motiverar. De är mycket snälla och bryr sig. Däremot är det inte självklart att ungdomarna ser tränarna som något som de vill bli när de är vuxna tränarna är mer snälla än förebilder på den punkten. 10% upplever att de har blivit kränkta av sin tränare/ledare. Huvuddelen av dessa kränkningar handlar om att ha fått kommentarer om att man har gjort fel på träning eller match eller att tränaren har favoriter i gruppen (ofta sina egna barn) Tränarna behöver bli bättre på att tala om när ungdomarna är juste mot kompisar inte bara gör bra ifrån sig rent idrottsligt GLÄDJE & MOTIVATION VUXNA FÖREBILDER Idrottens värdegrund Ungdomarna 9-15 år som är aktiva inom idrott mår generellt bra. Gemenskapen och utvecklingen inom idrotten driver motivation och glädje. Idrotten upplevs stärka individen både fysiskt och jaget. Ungdomarna upplever sig själva ställa upp för gemenskapen och tränarna uppfattas positivt. Idrottens värdegrund allas rätt att få vara med utifrån sina förutsättningar uppfylls i stort. GEMENSKAP & DELAKTIGHET (LAGET/GRUPPEN) EGOT/JAGET De som idrottar aktivt mår bra, de känner sig uppmärksammade och positiva. De uppfattar att de själva ställer upp när kompisarna inte mår bra. Generellt är det inga tydliga skillnader mellan hur man mår i skolan och hur man mår i idrotten, förutom bland pojkar år där en större andel mår bättre inom idrotten. Rädslan att misslyckas är relativt låg mellan 5-8%. Tjejerna är mer rädda än pojkarna att misslyckas på matcher pojkarna är mer rädda än flickorna att misslyckas på träning. Generella uppfattningen är att man mår bättre av att idrotta, att man duger som man är. 93% tycker att gemenskapen i laget/träningsgruppen är bra eller mycket bra. Endast en marginell del anser att gemenskapen är dålig. Gemenskapen blir bra då man är tillsammans, gör saker tillsammans, peppar varandra och har det kul. Stor andel umgås även med sina träningsvänner utanför idrotten. Det som påverkar gemenskapen är till stor del olika grupperingar inom laget/gruppen Grupperingarna kan ha olika grund tex. pga. vänskap, ålder, tävlingsfokus. Även påverkar gnäll/tjafs om olika frågor gemenskapen. Endast i varannan träningsgrupp pratar man om vikten av att vara juste mot varandra. Endast fyra av tio upplever att kompisarna ställer upp när man är ledsen eller har det jobbigt. (samtidigt som att fler upplever att de själva ställer upp) 26% upplever att de har blivit kränkta av lag/träningskamrater. 40% inom pojkar & lagidrott. Kränkningarna består till största del av elaka kommentarer. Bland tjejerna är uppfattas utfrysning och blickar den kränkning som är vanligast. Diskussioner och prat om gemenskap har en mycket positiv effekt på samtliga delar både gemenskap, egot och glädje och motivation. 33

34 Effekten av att prata på träningarna om respekt och omsorg - Lagidrott Att prata på träningarna om hur man ska bete sig mot sina lagkamrater leder till ett ökat välmående och mindre kränkningar. Vi pratar på träningarna om.. hur man är en bra lagkamrat att alla ska må bra i laget att det är viktigt att vi är snälla mot varandra Ser alltid fram emot att gå till träningen (+6%) Mycket roligt att idrotta (+11%) Trivseln i laget stor drivkraft för att vilja fortsätta (+23%) Har kompisar i laget som ställer upp och stöttar (+24%) Har blivit kränkt av lagkamrater flertal gånger (-7%) Blivit bänkad p.g.a. toppning av laget (-9%) Har aldrig en dålig känsla i magen inför träningar eller matcher (+9%) Känner på träningen att man duger som man är (+11%) 34

Friends Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Målgrupp om barn/ungdomarna i undersökningen 4

Läs mer

Det här tycker tjejerna:

Det här tycker tjejerna: Vilka är vi? Det här tycker tjejerna: Viggans Superlag! Världens bästa tjejlag! Viggan = Bäst! Viggans vinnartjejer! Viggans världsbästa tjejer! Viggans bästa tjejer! Viggans grymmaste spelare! Viggan

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs En suck är inte OK IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs 1 Källa: Rädda Barnen, metodmaterialet High Five 2 Trygghet och kränkningar inom idrotten > 30 % inom lagidrott > 15 %

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE

Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE 2016-10-17 Vad tror JAG är viktigt för att vi i LAGET ska få en ROLIG säsong tillsammans! Åka på cuper eller utföra några aktiviteter tillsammans Koncentration Att

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL

TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL 2016 SYFTE TÄNK TILL OPE IF är ett värdegrundsmaterial från SISU Idrottsutbildarna Jämtland/Härjedalen SYFTE Syftet med TÄNK TILL är att du och ni, aktiva, föräldrar, ledare

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

Selektering och toppning. - Är det vad barnen vill?

Selektering och toppning. - Är det vad barnen vill? Selektering och toppning - Är det vad barnen vill? 1 2 Idrotten vill fyra grundprinciper Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel 3 Barndomen är ingen förberedelse

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet 1 Aktiva föräldrar Att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar både på planen och utanför En utgångspunkt för hur vi, föreningen och ni som föräldrar

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

VILKEN MÅLSÄTTNING HAR DU SOM FÖRÄLDER FÖR DITT BARNS IDROTTANDE?

VILKEN MÅLSÄTTNING HAR DU SOM FÖRÄLDER FÖR DITT BARNS IDROTTANDE? DEN STÖDJANDE FÖRÄLDERN Du som förälder kommer finnas där för ditt barn oavsett om han lyckas eller misslyckas Vi ledare vill inte att du som förälder skall vara tyst En förälder blandar ofta ihop vägskylten

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte EIF F01/02 140901

Välkomna. Föräldramöte EIF F01/02 140901 Välkomna 140901 Sammanslagning av F01/02 Bakgrund Förväntningar Dagsläget Våren 2014 140102-140617 Spelare i truppen våren -2014 27 F02-14 F01-13 Träningstillfälle 43 Träningsnärvaro 65% 16-17 spelare/tillfälle

Läs mer

12 punkter till Fair Play

12 punkter till Fair Play 12 punkter till Fair Play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. GOAL Fair Play handlar om hur man behandlar sina idrottskompisar så att alla ska känna

Läs mer

Fotboll - elevenkät. *Ringa in dina svar! 1. Kön? Kille Tjej Vill ej ange kön. 2. Ålder (hur gammal blir du detta år)?

Fotboll - elevenkät. *Ringa in dina svar! 1. Kön? Kille Tjej Vill ej ange kön. 2. Ålder (hur gammal blir du detta år)? Fotboll - elevenkät *Ringa in dina svar! 1. Kön? Kille Tjej Vill ej ange kön 2. Ålder (hur gammal blir du detta år)? 12-13 14-15 16-17 18-19 3. Jag trivs i mitt lag 4. Jag känner mig ensam i mitt lag 5.

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Bakgrund behovet av en spelarutvecklingsmodell Föreningsfostran och tävlingsfostran Idrotten vill men gör något annat? - Vad skall vi göra Röd tråd - Hjälpa till med

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Trygg idrott för alla?

Trygg idrott för alla? Folkhälsans förbund r.f. 2015 Sarah Storm Trygg idrott för alla? En kartläggning av barns och ungdomars erfarenheter av kränkningar och mobbning inom föreningsidrotten. Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy GLÄDJE ENGAGEMANG GEMENSKAP fastställd 2013-02-05 senast reviderad 2015-03-07 Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv fif.se Verksamhetsidé Förslövs IF är

Läs mer

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs En suck är inte OK IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs 1 Källa: Rädda Barnen, metodmaterialet High Five 2 Trygghet och kränkningar inom idrotten > 30 % inom lagidrott har utsatts,

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. IFK-BJÖRKÖ IDROTT FÖR ALLA Syfte med handlingsplanen Syftet är att vi i vår förening skall kunna agera med hjälp av denna handlingsplan.

Läs mer

Workshop ungdomar, 4 april 2013

Workshop ungdomar, 4 april 2013 Workshop ungdomar, 4 april 2013 Vad gör en bra basketspelare? Ambition Ambitiös Kondition Styrka Psyke Snabbhet/explosivitet Spelförståelse Engagemang Vilja Basketgrunder Lagkamrat o Tröstande o Inkluderande

Läs mer

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport COM HEM-KOLLEN Gaming och e-sport VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN KANTAR SIFO 2017-04-03 P-1535501 3 Gaming en del av vardagen Så pratar du med dina barn om spelande Sverige ligger i framkant när det gäller

Läs mer

Bele Barkarby DJ Utvecklingssamtal 2015

Bele Barkarby DJ Utvecklingssamtal 2015 Bele Barkarby DJ Utvecklingssamtal 2015 Markera endast 1 svar på varje fråga om inte annat anges Personlig målsättning 1. Vilka matcher vill du helst spela? a) DJ 1 b) DJ 2 c) JAS (Juniorallsvenskan) d)

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten

laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten Toppa laget? Viktiga frågor för vuxna inom barn- och ungdomsidrotten Är det vanligt att barn- och ungdomslag toppas? * Vad säger barnen som spelar eller slutat spela i lag som toppats och hur resonerar

Läs mer

kortversion Tuböleskolan

kortversion Tuböleskolan kortversion Tuböleskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är till för Dig som elev på skolan. I Likabehandlingsplanen

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Här kommer en repris på den hemuppgift som ni gjorde en gång tidigare. Nu vill vi att ni går hem och svarar på dessa frågor en gång till inför det utvecklingssamtal

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget.

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget. Gula Linjen Grundvärdering Vi ska genom vår handbollsverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning som utvecklar både fysisk och social förmåga samt samarbete och ansvarstagande.

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt. Säsongen 2012

IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt. Säsongen 2012 IRSTA IF P-02 Vision och Förhållningssätt Säsongen 2012 Kort versionen Som ledare i Irsta P-02 har vi enats om att bedriva en verksamhet som bidrar till att samtliga spelare erbjuds en lämplig utveckling.

Läs mer

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt Highfive Idrott för alla www.rb.se/highfive Syfte Alla medlemmar i Vasa Gymnastik

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte sid Definitoner sid Mobbning sid Kränkning sid Diskriminering sid Förebyggande arbete sid.

Innehåll. 1. Syfte sid Definitoner sid Mobbning sid Kränkning sid Diskriminering sid Förebyggande arbete sid. Malmö 2016 Innehåll 1. Syfte sid. 3 2. Definitoner sid. 4 2.1 Mobbning sid. 4 2.2 Kränkning sid. 4 2.3 Diskriminering sid. 5 3. Förebyggande arbete sid. 5 3.1 Ledare sid. 5 3.2 Aktiva sid. 5 3.3 Föräldrar

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Vid frågor ang. enkäten kontakta: [författarens kontaktinformation] Formuläret skickas/ ges till: [Författarens namn, adress, mail]

Vid frågor ang. enkäten kontakta: [författarens kontaktinformation] Formuläret skickas/ ges till: [Författarens namn, adress, mail] Som ett led till att få en förståelse för hur ungdomar upplever sin tid inom idrottens sfär och för att sedan komma med åtgärder som stärker barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionens bestämmelser

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Värdegrundsprogram 2014

Värdegrundsprogram 2014 Värdegrundsprogram 2014 Djurgården Fotboll skall verka för Socialt och Etiskt ansvarstagande. Våld och skadegörelse är ett samhällsproblem som även drabbar fotbollen. Därför måste vi som fotbollsförening

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Så tycker Sveriges ledare, tränare och föräldrar 2017

Så tycker Sveriges ledare, tränare och föräldrar 2017 Så tycker Sveriges ledare, tränare och föräldrar 2017 En undersökning av och för Fotbollsföräldrar på initiativ av SJ och SvFF för att hylla och inspirera alla eldsjälar inom barn- ungdomsfotbollen. Bakom

Läs mer

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Föreningsträdet Individen i centrum Handledning Aktiva 11 år Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Syd_Loddenas_elever_3-6

Syd_Loddenas_elever_3-6 Syd_Loddenas_elever_3-6 Startdatum 2012-10-14 Slutdatum 2012-10-26 Kurs Startad av Petra Friberg (Region Syd) Deltagare 139 av 139 Tjej 72 Kille 67 3 32 4 31 5 32 6 44 Ja 119 Nej 7 Vet ej 13 Ja 135 Nej

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björkö-Arholma förskola/ fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och fritidshem a för planen All personal på

Läs mer

Att vara idrottsförälder

Att vara idrottsförälder Att vara idrottsförälder Detta är ett studiematerial för er som är föräldrar till idrottande barn. För många barn är idrottsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön.

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Vi är Talangfabriken. Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Sid1

Vi är Talangfabriken. Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Sid1 Sid1 Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Vi är Talangfabriken. Dok.spelare/förälder bilaga riktlinjer version 3, 2014-05-28. Sida 2 Som de flesta vet

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Det här är en skrift som talar om hur vi ska vara mot varandra. Alla barn på skolan/förskolan och frita ska ha det bra och känna sig trygga.

Det här är en skrift som talar om hur vi ska vara mot varandra. Alla barn på skolan/förskolan och frita ska ha det bra och känna sig trygga. 1 Vad är det här för något? Det här är en skrift som talar om hur vi ska vara mot varandra. Alla barn på skolan/förskolan och frita ska ha det bra och känna sig trygga. Det som står här i bygger på en

Läs mer