Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014"

Transkript

1 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14

2 Om undersökningen

3 Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning riktad till vuxna i hela Sverige angående hur unga reser till och från idrottsaktiviteter. Urvalskriteriet för att komma i fråga för att svara på enkätens frågor har varit att man som vårdnadshavare har barn i ålder 1 16 år som deltar i organiserade idrottsaktiviteter. Rekrytering till undersökningen har skett genom webbpanel och via en länk till undersökningen har man som respondent kommit till sidan för den aktuella undersökningens webbenkät. Sammantaget har 547 personer deltagit i undersökningen.

4 Bakgrund och teknisk beskrivning Utöver att redovisa resultatet på totalnivå, görs detta även på nedbruten nivå. Nedanstående definitioner har använt för att bryta ned resultatet över storleken på respondentens bostadsort: Storstad (över invånare) Stad (4 1 invånare) Tätort (3 1 4 invånare) Landsbygd ( 3 invånare)

5 Bakgrundsvariabler

6 Kön? (Bastal: 547) Kvinna Man

7 Kön? (Bastal: Storstad, 143; Stad, 13; Tätort, 157; Landsbygd, 116) Storstad Stad Tätort Landsbygd Kvinna Man

8 Var bor du? (Bastal: 547) Storstad (över invånare) Stad (4 1 - invånare) Tätort (31-4 invånare) Landsbygd (-3 invånare) Vill ej uppge

9 I vilken ålder är ditt barn/dina barn? (Bastal: 547) 1 år år år år 14 år 15 år år

10 I vilken ålder är ditt barn/dina barn? (Bastal: Storstad, 143; Stad, 13; Tätort, 157; Landsbygd, 116) 1 år år år Storstad 13 år 14 år Stad Tätort Landsbygd 15 år år

11 Hur många barn mellan 1-16 år bor i hushållet? (Bastal: 547) eller fler

12 Hur många barn mellan 1-16 år bor i hushållet? (Bastal: Storstad, 143; Stad, 13; Tätort, 157; Landsbygd, 116) Storstad Stad Tätort Landsbygd eller fler

13 Inom vilka idrotter deltar ditt/dina barn i tävlingar och träningar? (Bastal: 547) Fotboll 42 Innebandy 21 Löpning/jogging Friidrott 4 5 Dans 13 Ishockey 8 Handboll 1 Basket 3 Skidor 5 Ridsport 14 Skyttesport 2 Övriga idrotter

14 Inom vilka idrotter deltar ditt/dina barn i tävlingar och träningar? (Bastal: Storstad, 143; Stad, 13; Tätort, 157; Landsbygd, 116) Fotboll Innebandy Löpning/jogging Friidrott Dans Ishockey Handboll Basket Skidor Ridsport Skyttesport Övriga idrotter Storstad Stad 5 8 Tätort Landsbygd

15 Resultat

16 Hur ofta har ditt/dina barn tävling och träning sammanlagt per vecka? (Bastal: 547) ggr/vecka 3-4 ggr/vecka 5-6 ggr/vecka 7 eller fler ggr/vecka

17 Hur ofta har ditt/dina barn tävling och träning sammanlagt per vecka? (Bastal: Storstad, 143; Stad, 13; Tätort, 157; Landsbygd, 116) Storstad Stad Tätort Landsbygd ggr/vecka 3-4 ggr/vecka 5-6 ggr/vecka 7 eller fler ggr/vecka

18 I vilken utsträckning åker barnet/barnen till tävling/träning på egen hand? (Bastal: 547) Alltid Ofta Hälften av gångerna åker barnet/barnen själva och hälften av gångerna får barnet/barnen skjuts. Aldrig, barnet/barnen blir alltid skjutsade

19 I vilken utsträckning åker barnet/barnen till tävling/träning på egen hand? (Bastal: Storstad, 143; Stad, 13; Tätort, 157; Landsbygd, 116) Storstad Stad Tätort Landsbygd Alltid Ofta Hälften av gångerna åker barnet/barnen själva och hälften av gångerna får barnet/barnen skjuts. Aldrig, barnet/barnen blir alltid skjutsade

20 När barnet/barnen åker på egen hand, hur tar de sig då till tävling och träning? (Bastal: 322) Mest frekventa svar under annat: Bil/Samåkning med andra. (13 st) Sparkcykel. (2 st) Buss Inlines Går Cykel Moped/Epa-traktor Kollektivtrafik (buss, tåg, tunnelbana, spårvagn)/samåkning 8 5 Annat sätt, vad:

21 Främsta skäl till att barnet reser på egen hand Det är nära. (16 st) Självständighet/vill själv ta sig till träningen. (8 st) Tillräckligt stor för att själv ta sig till träningen. (4 st) Hinner inte skjutsa/tidsbrist. (2 st) Inga kollektiva färdsätt. Direkt efter skolan. Miljövänligt. Bra med motion. Åker tillsammans med kompisar. Enkelt.

22 När barnet/barnen åker på egen hand, hur tar de sig då till tävling och träning? (Bastal: Storstad, 91; Stad, 73; Tätort, 17; Landsbygd, 5) Storstad Stad Tätort Landsbygd Går Cykel Moped/Epa-traktor Kollektivtrafik (buss, tåg, tunnelbana, spårvagn)/samåkning Annat sätt, vad:

23 Hur lång sträcka skjutsar du uppskattningsvis till och från barnets/barnens tävling och träning sammanlagt i veckan? (Bastal: 397) kilometer/vecka 1-3 kilometer/vecka 3-5 kilometer/vecka Mer än 5 kilometer/vecka Vet ej

24 Hur lång sträcka skjutsar du uppskattningsvis till och från barnets/barnens tävling och träning sammanlagt i veckan? (Bastal: Storstad, 95; Stad, 97; Tätort, 111; Landsbygd, 94) Storstad Stad Tätort Landsbygd kilometer/vecka 1-3 kilometer/vecka 3-5 kilometer/vecka Mer än 5 kilometer/vecka Vet ej 2

25 Hur lång restid åtgår uppskattningsvis för att skjutsa till och från barnets/barnens tävling och träning sammanlagt i veckan? (Bastal: 397) ,5 timme/vecka,5-1 timme/vecka 1-2 timmar/vecka 2-4 timmar/veckan Mer än 4 timmar/vecka 2 Vet ej

26 Hur lång restid åtgår uppskattningsvis för att skjutsa till och från barnets/barnens tävling och träning sammanlagt i veckan? (Bastal: Storstad, 95; Stad, 97; Tätort, 111; Landsbygd, 94) Storstad Stad Tätort Landsbygd ,5 timme/vecka 12,5-1 timme/vecka timmar/vecka 2-4 timmar/veckan Mer än 4 timmar/vecka Vet ej 3

27 Finns det något hinder för att barnet/barnen ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till tävling och träning i större utsträckning? (Bastal: 56) Ja, det saknas cykelställ och/eller möjlighet att låsa fast cyklarna. 2 Ja, vägen är trafikfarlig/det saknas gångoch/eller cykelbanor. 24 Ja, barnet/barnen är för unga. 18 Ja, avståndet är för långt. 36 Ja, det saknas kollektivtrafik/finns ingen passande hållplats för kollektivtrafik i närheten. 24 Ja, kollektivtrafiken går inte tider som passar. Ja, årstider med sämre väder (snö, regn, kyla) Ja, något annat. Vad: Nej Mest frekventa svar under annat: Mycket utrustning/tung utrustning. (11 st) Säkerheten. (9 st) Dåligt med tid/svårt att hinna med. (8 st) Träningen slutar sent. (7 st) Avståndet/träning på annan ort. (5 st) Funktionshinder/handikapp. (3 st) Jag som förälder vill vara med. (3 st) Jag som förälder är tränare/ledare och ska också dit. (2 st) 5 1

28 Finns det något hinder för att barnet/barnen ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till tävling och träning i större utsträckning? (Bastal: Storstad, 125; Stad, 125; Tätort, 147; Landsbygd, 18) Ja, det saknas cykelställ och/eller möjlighet att låsa fast cyklarna. Ja, vägen är trafikfarlig/det saknas gångoch/eller cykelbanor. Ja, barnet/barnen är för unga. Ja, avståndet är för långt. Ja, det saknas kollektivtrafik/finns ingen passande hållplats för kollektivtrafik i närheten. Ja, kollektivtrafiken går inte tider som passar. Ja, årstider med sämre väder (snö, regn, kyla) Ja, något annat. Vad: Nej Storstad Stad Tätort Landsbygd 5 1

29 Vilka förändringar skall till för att barnet/barnen ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till tävling och träning i större utsträckning? (Bastal: 56) Att det byggs gång- och/eller cykelbanor eller att det byggs säkrare vägar. 22 Att kollektivtrafiken dras om så det blir närmare till hållplats. Att bränslepriset stiger. 1 Att kollektivtrafiken blir billigare. 9 Organiseringen av samåkning. 17 Om möjligheterna att skjutsa barnet/barnen försvinner (t ex trasigt eller sålt fordon, tidsbrist) 11 Att barnen/barnet blir äldre. Inga förändringar kommer att göra resan till tävling/träning i större utsträckning kommer att ske genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Annat, vad: Vet ej Mest frekventa svar under annat: Bättre kollektivtrafik/tätare trafik. (22 st) Ändrade skoltider eller träningstider. (3 st) Barnet blir äldre. (2 st) Möjlighet att lämna kvar träningsutrustning. (2 st) Dålig eller ingen cykelbana i dagsläget. (2 st) Barnets inställning. (2 st) 5 1

30 Vilka förändringar skall till för att barnet/barnen ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till tävling och träning i större utsträckning? (Bastal: Storstad, 125; Stad, 125; Tätort, 147; Landsbygd, 18) Att det byggs gång- och/eller cykelbanor eller att det byggs säkrare vägar. Att kollektivtrafiken dras om så det blir närmare till hållplats. Att bränslepriset stiger. Att kollektivtrafiken blir billigare. Organiseringen av samåkning. Om möjligheterna att skjutsa barnet/barnen försvinner (t ex trasigt eller sålt fordon, tidsbrist) Att barnen/barnet blir äldre. Inga förändringar kommer att göra resan till tävling/träning i större utsträckning kommer att ske genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Annat, vad: Vet ej Storstad Stad Tätort Landsbygd

31 Om du skulle lyfta fram en åtgärd för att förbättra/öka möjligheten för att barnet/barnen ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till tävling och träning i större utsträckning, vilken åtgärd skulle det då bli? (Bastal: 56) Att det byggs gångoch/eller cykelbanor eller att det byggs säkrare vägar. 28 Att kollektivtrafiken dras om så det blir närmare till hållplats. Att bränslepriset stiger. 2 Att kollektivtrafiken blir billigare. 8 Organisering av samåkning. Annat, vad: Vet ej Mest frekventa svar under annat: Förbättrad kollektivtrafik/kollektivtrafik på mer passande tider. (19 st) Barnet blir äldre. (4 st) Bättre träningsmöjligheter/fler platser att utföra träningen på. (3 st) Ändrade träningstider. (3 st) Bättre belysning/ökad trygghet på vägen. (2 st) Utrustning i träningslokal. (2 st) 5 1

32 Om du skulle lyfta fram en åtgärd för att förbättra möjligheten för barnet/barnen att själv ta sig till tävling och träning, vilken åtgärd skulle det då bli? (Bastal: Storstad, 125; Stad, 125; Tätort, 147; Landsbygd, 18) Att det byggs gång- och/eller cykelbanor eller att det byggs säkrare vägar Att kollektivtrafiken dras om så det blir närmare till hållplats Att bränslepriset stiger Att kollektivtrafiken blir billigare. Organisering av samåkning Storstad Stad Tätort Landsbygd Annat, vad: Vet ej

33 Hur miljömedveten anser du att du är på en skala mellan 1-5 där 1 = inte alls och 5 = I mycket stor utsträckning? (Bastal: 547) = inte alls 2 3 = varken eller 4 5 = I mycket stor utsträckning. Vet ej

34 Miljömedveten, på vilket sätt De respondenter som angett att de anser sig vara miljömedvetna (angett skalsteg 4 eller 5 på aktuell fråga) motiverar det främst med nedanstående: Sopsorterar/källsorterar/återvinner. (126 st) Cyklar ofta/så ofta det går. (79 st) Handlar ekologiskt/närproducerat/kravmärkt (mat). (78 st) Reser kollektivt. (45 st) Komposterar. (18 st) Jag kör miljöbil. (16 st) Handlar en del saker second hand/begagnat. (13 st) Sparsam med vatten. (1 st)

35 Hur miljömedveten anser du att du är? (Bastal: Storstad, 143; Stad, 13; Tätort, 157; Landsbygd, 116) Storstad Stad Tätort Landsbygd = inte alls 2 3 = varken eller 4 5 = I mycket stor utsträckning. Vet ej

36 Blandade kommentar om undersökningen från föräldrarna Som tränare är det inte alltid positivt att barnen kommer själva. I de yngre åren är det värdefullt att även träffa de vuxna i samband med träning för att lära känna dem och kunna prata med dem om det är något. Som mamma ser jag gärna att barnen samåker så att de kan hjälpa varandra om något inträffar på vägen. Det är föräldrarna som avgör hur barnen beter sig. Skjutsar man barnen överallt när de är små i stället för att cykla eller gå med dem kan man inte sedan begära att de ska ändra vanor. Man grundlägger vanorna när de är små och de gör som de vuxna gör! Tycker föräldrarna generellt försöker undvika ensamkörning, speciellt till matcher (kanske till viss del av egen tidsbrist). De barn som bor i närheten av träningsanläggningar får ofta cykla själva. Dock får då de unga barnen ofta dåliga/sena halvtider vilket innebär att de måste ta sig hem när det är sent/ mörkt. Dåliga bussförbindelser i liten stad gör att ingen av dem åker buss.

37 Blandade kommentar om undersökningen från föräldrarna Det är en ganska otrygg miljö för barn och unga ute i samhället. Många som tar kontakt med fel syfte och rånrisken för barn av både barn o vuxna är hemsk. Då är det svårt att som förälder släppa iväg en 1 åring själv. Sen vill jag som förälder gärna följa med och titta på träning och match så det blir ju inget extra besvär. Många gånger skjutsas det mycket i onödan vilket fråntar barnen möjligheten att ta ansvar, vardagsmotionen och bli självständiga. Man gnäller på dagens ungdom hur lata och bekväma de är, jämför hur de fick gå själv, utan att tänka på vilka som är ansvariga. Att skjutsa/följa med på träning mm ger mig som förälder en chans att skapa mig en bild och känsla av hur laget är, hur mitt barn agerar och interagerar med andra barn och få vara delaktig i dennes vardag. Det är således inte enda anledningen att tänkta ekonomiskt/miljövänligt etc. för att "slippa" skjutsa.

38 Markörs sammanfattande kommentarer Undersökningen har en jämn fördelning bland respondenterna med avseende på kön och bostadsort. Majoriteten av de svarande i undersökningen har ett barn i åldern 1 16 år. Mycket få har fler barn än två i aktuell ålder. I det närmaste hälften av de svarande anger att deras barn tränar/tävlar 3 4 gånger/vecka. Barn boende i storstäder tenderar att träna/tävla i snitt något fler tillfällen per vecka än vad som är fallet om man bor mindre städer, tätorter eller på landsbygden. En fjärdedel av barnen tar sig ofta eller alltid på egen hand till sin idrottsaktivitet. Att alltid ta sig på egen hand till idrotten är vanligast om man bor i en storstad. Bland dem som tar sig på egen hand är cykel det vanligaste transportsättet, förutom i storstäderna där man istället åker kollektivt i störst utsträckning. Främsta skälet till att barnet tar sig på egen hand till idrotten är att det är nära att ta sig dit samt att barnen själva vill göra det på egen hand.

39 Markörs sammanfattande kommentarer I det närmaste hälften av föräldrarna i undersökningen lägger ner mellan 1 till 4 timmar i veckan på att skjutsa till idrottsaktiviteter och omkring var tionde förälder säger sig lägga ner över 4 timmar i veckan på skjuts. När det kommer till hur långa resorna är svarar drygt hälften av föräldrarna att de skjutsar sina barn till och från idrottsaktiviteterna mellan 1 till 5 kilometer/vecka och två av tio föräldrar uppger att de skjutsar mer än 5 kilometer/vecka. I undersökningen ställs frågan till föräldrarna om vilka hinder som eventuellt föreligger för att deras barn ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till träningen i större utsträckning. I svaren nämns långa avstånd, årstider med snö, regn och kyla i stor utsträckning Dock svarar en fjärdedel av föräldrarna att det även är ett hinder att vägen till idrottsanläggningen är trafikfarlig eller att det saknas gång och cykelbanor samt att det saknas kollektivtrafik eller att det inte finns någon hållplats i närheten. Barnets ålder påverkar om man kan ta sig på egen hand eller inte, ökad ålder innebär att föräldrar skjutsar mindre.

40 Markörs sammanfattande kommentarer Satsningar och översyn av kollektivtrafik målas ut som viktiga parametrar för att det skall bli möjligt att ta sig till och från idrottsaktiviteter på egen hand, istället för att föräldrar skjutsar. En femtedel av föräldrarna ser dock inte att det finns möjligheter att komma bort från de hindren som finns idag för att barnen skall tas sig på egen hand till aktiviteterna, utan ser skjutsandet som enda lösningen.

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006 Undersökning angående barns säkra skolvägar Vägverket November 2006 Business & Market Research Group Unr 1325-604 Rune Broo Markus Lagerqvist Jenny Lövsund Vägverket, 604 Barns säkra skolvägar, rapport,

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det.

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Citat ur Barn äger Idrott Fakta i korthet Det är tio

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. ....

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. .... Vandrande Skolbuss Att gå till skolan tillsammans gör barnen piggare och friskare, minskar biltrafiken vid skolorna, sparar tid på morgonen, och ger bättre luft för alla! Vill du röra på dig tillsammans

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2015-11-18 TN-2015/0558 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning oktober 2015 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor Ingen skolväg är den andra lik Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen uppdelat på referens-/övriga skolor. Resultat från 2010 och 2012,

Läs mer

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född?

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Bakgrund 1. Kön? Kille Tjej 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Sverige Norge, Danmark, Finland, Island Europa, men inte Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island Utanför Europa 4. Är du

Läs mer

Vid frågor ang. enkäten kontakta: [författarens kontaktinformation] Formuläret skickas/ ges till: [Författarens namn, adress, mail]

Vid frågor ang. enkäten kontakta: [författarens kontaktinformation] Formuläret skickas/ ges till: [Författarens namn, adress, mail] Som ett led till att få en förståelse för hur ungdomar upplever sin tid inom idrottens sfär och för att sedan komma med åtgärder som stärker barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionens bestämmelser

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun 170201 1 Skolskjutsreglemente Laxå kommun Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping !

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping ! Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping 110608! Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post. Svaren

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Sedan flera år pågår en negativ utveckling där allt fler

Sedan flera år pågår en negativ utveckling där allt fler Vill du röra på dig tillsammans med dina barn? ha minskad biltrafik runt skolorna? bidra till en bättre miljö? dela dina barns upptäcktsfärder? stressa mindre på morgonen? lära känna dina barns skolkamrater

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter)

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Måndag den 13 juni 2016 Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Åke Andrén-Sandberg Kirurg, 6-barnsfar långvarigt ungdomsledare

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer