Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP"

Transkript

1 Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

2 WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka framtidens kollektivtrafik. Dessutom samlades närmare pappersenkäter in i samband med de eventdagar som under ett antal lördagar genomfördes på olika platser i Göteborgsområdet. Platserna var Drottningtorget (2 dagar), Mölndals centrum, Partille centrum och Angered centrum. Enkätsvaren från eventdagarna lades in i webbsystemet. Totalt deltog respondenter i webbdialogen, varav var hemmahörande i Göteborgs tätort (här definierat som Göteborgs stad och de delar av Mölndal och Partille som är sammanbyggda med Göteborg). Övriga respondenter hade sin hemvist i övriga Göteborgsregionen (592) samt övriga landet/ingen uppgift (509). I den här resultatredovisningen ingår endast de som bor i Göteborgs tätort. Undantagen är de diagram där respondenterna delats in efter bostadsort då vi valt att även redovisa övriga Göteborgsregionen, hädanefter förkortat GR. Bland de som hörde hemma i Göteborgs tätort var 60,5 procent av respondenterna män och 39,5 procent kvinnor. Åldersmässigt fördelar sig respondenterna på följande vis: Pre family (13-24) 32 % Family (25-49) 51 % Post family (50-64) 11 % Pensionärer (65-) 5 % Det bör alltså noteras att det finns en övervikt för män och yngre deltagare i webbdialogen. Områdesmässigt delades respondenterna in i 13 områden utefter dagens kollektivtrafikstråk in mot Göteborgs centrum. Denna indelning var densamma som för de fokusgrupper som genomfördes parallellt med webbenkäten. I diagrammet nedan framgår hur många respondenter som kom från respektive stråk: 2 (27) GULLERS GRUPP

3 6338 deltagare, varav 5237 från Göteborgs tätort Diagram 1 deltagare utifrån geografisk spridning. TRAFIKERINGSKONCEPT Den generella slutsatsen av webbdialogen är att respondenterna är positiva till nya trafikeringskoncept. Stödet för att ha en högbana, linbana, snabbuss eller snabbspårvagn i området där man bor går från som lägst 64 procent (linbana) till som högst 74 procent (snabbuss). Samma mönster finns när det gäller att åka med de olika trafikeringsslagen. Här är dock inställningen ännu mer positiv. Störst skillnad i inställning mellan att ha trafikeringskonceptet där man bor respektive att åka med gäller högbana. Hur ställer du dig till att det går en X i området där du bor? % 73% 66% 64% 14% 16% 7% 9% Snabb-buss Snabbspårvagn Högbana Linbana Diagram 2 inställning till att ha vardera trafikeringskoncept där man bor. 3 (27) GULLERS GRUPP

4 Hur ställer du dig till att åka med X när du reser kollektivt? % 81% 78% 69% 4% 6% 5% Snabbspårvagn Högbana Snabb-buss Linbana 13% Diagram 3 inställning till att åka med vardera trafikeringskoncept. Att ha där man bor respektive att åka med % 78% 81% 81% 73% 66% 64% 69% Där man bor Att åka med Snabb-buss Snabbspårvagn Högbana Linbana Diagram 4 jämförelse mellan positiv inställning till trafikeringskoncept som boende och som resande. SNABBSPÅRVAGN Snabbspårvagn är det av de nya trafikeringskoncepten som väcker störst gillande både som boende och som resande. Allra populärast att ha i området där man bor är snabbspårvagnen i områden där det redan idag går spårvagnar. Snabbspårvagn är det trafikeringskoncept där skillnaderna i inställning är minst mellan män och kvinnor. Däremot finns det en åldersfaktor där framför allt pensionärer i mindre utsträckning uppskattar att ha en snabbspårvagn i området där de bor. I samtliga fall är skillnaderna mellan positiv och negativ mindre när det gäller att åka med snabbspårvagnen än att ha den där man bor. Tendensen är dock den samma. 4 (27) GULLERS GRUPP

5 Hur ställer du dig till att det går snabbspårvagn i området där du bor? 8 73% % 9% Neutral Diagram 5 inställning till att ha snabbspårvagn där man bor. Hur ställer du dig till att åka med snabbspårvagn när du reser kollektivt? % % Neutral 4% Diagram 6 inställning till att åka med snabbspårvagn. 5 (27) GULLERS GRUPP

6 Hur ställer du dig till att det går snabbspårvagn i området där du bor? 9% 9% 9% 9% 6% 9% 3% 8% 6% 12% 16% 8% 11% 9% 8% 15% 18% 22% 22% 18% 23% 18% 13% 13% 13% 25% 16% 19% 18% 73% 68% 69% 73% 79% 84% 68% 74% 79% 82% 71% 76% 65% 69% 74% 71% Neutral Diagram 7 inställning till att ha snabbspårvagn där man bor i förhållande till geografiskt område. Hur ställer du dig till att det går snabbspårvagn i området där du bor? % 8% 13% 13% % 17% 18% 25% 5 Neutral 74% 75% 68% 62% år år år 65- år Diagram 8 inställning till att ha snabbspårvagn där man bor i förhållande till ålder. 6 (27) GULLERS GRUPP

7 SNABBUSS Snabbuss är lika populärt som snabbspårvagn när det gäller att ha trafikeringskonceptet i området där man bor. Däremot är snabbussen något mindre uppskattad att åka med. Här finns också relativt tydliga geografiska skillnader. I Torslanda och Biskopsgården är man mest positiv till att ha snabbussar i området där man bor, medan man är mest negativ i nordost och i de mer centrala delarna. I Askim tycker man om att åka med snabbuss, men man vill inte i samma utsträckning ha den där man bor. Åldersmässigt är skillnaderna relativt små. Däremot är snabbuss det enda av de nya trafikeringsslagen som uppskattas mer av kvinnor än av män. Av kvinnorna är 77 procent positiva till att ha en snabbuss i området där de bor samt 81 procent positiva till att åka med en snabbuss. Motsvarande siffror för männen är 72 respektive 76 procent. Hur ställer du dig till att det går snabbussar i området där du bor? 8 74% % 7% Neutral Diagram 9 inställning till att ha snabbuss där man bor. Hur ställer du dig till att åka med snabbuss när du reser kollektivt? % % 5% Neutral Diagram 10 inställning till att åka med snabbuss. 7 (27) GULLERS GRUPP

8 Hur ställer du dig till att det går snabbussar i området där du bor? 7% 9% 9% 7% 5% 6% 4% 6% 7% 6% 7% 7% 5% 5% 6% 7% 19% 19% 22% 19% 19% 16% 17% 13% 8% 25% 22% 18% 18% 18% 18% 19% 74% 72% 7 75% 76% 78% 78% 7 72% 81% 85% 76% 78% 77% 76% 74% Neutral Diagram 11 inställning till att ha snabbuss där man bor i förhållande till geografiskt område. Hur ställer du dig till att det går snabbussar i området där du bor? 10 7% 7% 8% 6% % 18% 26% 7 5 Neutral 73% 76% 73% 68% år år år 65- år Diagram 12 inställning till att ha snabbuss där man bor i förhållande till ålder. 8 (27) GULLERS GRUPP

9 LINBANA Även om alla nya trafikeringskoncept får ett positivt mottagande, är linbana det som tycks väcka störst tveksamhet. Av respondenterna är 66 procent positiva till att ha en linbana i området där man bor och 69 procent är positiva till att åka med linbana när de åker kollektivt. Mest positiv till linbana där man bor är man i Lundby, medan man är mer tveksam i Askim, Partille, Norra Hisingen och Mölndal. Männen (68 %) är klart mer positiva än kvinnorna (59 %). Åldersmässigt är åringar de mest positiva medan pensionärer är mer tveksamma. Hur ställer du dig till att det går linbana i området där du bor? 7 64% 5 19% 16% Neutral Diagram 13 inställning till att ha linbana där man bor. Hur ställer du dig till att det går linbana i området där du bor? % 13% 18% 17% 12% 15% 19% 15% 21% 17% 15% 17% 17% 16% 19% 17% 13% 17% 16% 18% 24% 23% 22% 26% 19% 28% 25% 21% 21% 64% 69% 62% 66% 75% 62% 57% 61% 69% 54% 64% 58% 57% 63% 63% Neutral Diagram 14 inställning till att ha linbana där man bor i förhållande till geografiskt område. 9 (27) GULLERS GRUPP

10 Hur ställer du dig till att det går linbana i området där du bor? % 13% 17% 7 22% 5 27% Neutral 61% 7 59% 43% år år år 65- år Diagram 15 inställning till att ha linbana där man bor i förhållande till ålder. Samma mönster som för att ha där man bor gäller vilken syn respondenterna har inför att åka med linbana. Här är dock skillnaderna generellt något mindre. Av männen är 72 procent positiva jämfört med 65 procent av kvinnorna. Även när det gäller områden och ålder är skillnaderna i inställning mindre för att åka med linbana än för att ha linbana där man bor. Hur ställer du dig till att åka med linbana när du reser kollektivt? % 5 18% 13% Neutral Diagram 16 inställning till att åka med linbana. 10 (27) GULLERS GRUPP

11 Hur ställer du dig till att åka med linbana när du reser kollektivt? 13% 14% 12% 15% 14% 13% 17% 13% 15% 15% 12% 17% 14% 14% 18% 16% 17% 17% 14% 17% 23% 21% 18% 15% 22% 22% 17% 19% 18% 69% 73% 7 71% 76% 68% 63% 65% 63% 69% 63% 7 66% 65% 68% 69% Neutral Diagram 17 inställning till att åka linbana i förhållande till geografiskt område. Hur ställer du dig till att åka med linbana när du reser kollektivt? % 19% 24% % 16% 17% 26% 5 Neutral 68% 74% 64% år år år 65- år Diagram 18 inställning till att åka linbana i förhållande till ålder. 11 (27) GULLERS GRUPP

12 HÖGBANA Av respondenterna svarar 66 procent att de är positiva till att ha en högbana i området där de bor. Det är en hög siffra, även om den ligger en bit under siffrorna för snabbuss och snabbspårvagn. Geografiskt är man mest positiv i Lundby samt i Frölunda/Tynnered/Högsbo. Mest negativ är man i Örgryte/Härlanda, Torslanda och Partille. Män (72 %) är mer positiva än kvinnor (56 %). De yngre åldersgrupperna är också mer positiva än de äldre. Hur ställer du dig till att ha en högbana i området där du bor? 7 66% 5 14% Neutral Diagram 19 inställning till att ha högbana där man bor. Hur ställer du dig till att ha en högbana i området där du bor? % 14% 17% 13% 14% 11% 19% 13% 15% 18% 14% 16% 19% 17% 19% 17% 22% 25% 22% 19% 15% 24% 19% 66% 67% 61% 67% % 67% 65% 68% 66% 63% 65% 63% 66% 64% Neutral Diagram 20 inställning till att ha högbana där man bor i förhållande till geografiskt område. 12 (27) GULLERS GRUPP

13 Hur ställer du dig till att ha en högbana i området där du bor? % 13% 22% % 17% 21% 27% 5 Neutral 65% 7 57% 53% år år år 65- år Diagram 21 inställning till att ha högbana där man bor i förhållande till ålder. Fler av respondenterna är positiva till att åka med en högbana än att ha den i området där man bor. Även om det finns skillnader mellan områden, så är dessa inte särskilt tydliga. Minst entusiastisk är man dock i Angered. Generellt är män (85 %) är mer positiva till att åka med högbana än kvinnor (74 %). Yngre respondenter är överlag mer positiva än äldre. Hur ställer du dig till att åka med en högbana när du reser kollektivt? % % Neutral 6% Diagram 22 inställning till att åka högbana. 13 (27) GULLERS GRUPP

14 Hur ställer du dig till att åka med en högbana när du reser kollektivt? 6% 6% 8% 5% 4% 5% 6% 5% 14% 14% 13% 12% 8% 7% 4% 4% 17% 15% 21% 14% 16% 9% 6% 7% 6% 6% 16% 14% 17% 14% 81% 84% 78% 82% 84% 85% 77% 81% 79% 81% 88% 78% 71% 75% 8 8 Neutral Diagram 23 inställning till att åka högbana i förhållande till geografiskt område. Hur ställer du dig till att åka med en högbana när du reser kollektivt? % 5% 12% 11% 13% 8 19% 7 26% 5 Neutral 83% 84% 71% 61% år år år 65- år Diagram 24 inställning till att åka högbana i förhållande till ålder. 14 (27) GULLERS GRUPP

15 SPÅRVAGN VS. STOMBUSS En fråga som ligger lite utanför frågan om nya trafikeringskoncept är frågan om spårvagn eller stombuss. Utifrån de frågor som ställs avseende kvaliteter går det dock att dra en del slutsatser. Den första är att det finns ett starkt stöd för buss i alla fall givet förutsättningarna att bussen kan gå oftare än spårvagnen. Vad har du helst vid din hållplats? 7 64% 5 36% En buss som går var 4:e minut En spårvagn som går var 8:e minut Diagram 25 inställning till vad man helst har vid sin hållplats. Stödet för buss är dessutom ännu större om vi ser till att kvinnorna är underrepresenterade i undersökningen. Bland kvinnorna svarar 70 procent att de föredrar buss framför spårvagn jämfört med 60 procent bland männen. Bussar har det starkaste stödet i Torslanda, Askim, Norra Hisingen och Partille, medan spårvagnar i större utsträckning föredras i Östra Göteborg och Biskopsgården. Åldersmässigt har bussar sina främsta förespråkare bland de yngre respondenterna, medan spårvagnsförespråkare främst finns bland pensionärerna. Buss har dock majoritet i samtliga åldersgrupper. 15 (27) GULLERS GRUPP

16 % 38% 36% 29% 24% 64% 62% 64% 71% 76% Vad har du helst vid din hållplats? 19% 17% 37% 31% 24% 33% 34% 52% 46% 81% 83% 63% 69% 76% 67% 66% 48% 54% En spårvagn som går var 8:e minut En buss som går var 4:e minut Diagrama 26 inställning till vad man helst har vid sin hållplats i förhållande till geografiskt område. Vad gäller viljan att betala extra för att åka spårvagn istället för buss, är en tydlig majoritet är emot. Störst är motståndet i bussfästena Torslanda och Askim. Kvinnor (28 %) är också mindre benägna att betala extra än män (43 %). Åldersmässigt är de äldre mer positiva till att betala mer för spårvagn än de yngre. När man bygger ut kollektivtrafiken är spårvagnar en större investering än bussar. Skulle du vara beredd att betala lite mer för att kunna åka spårvagn istället för buss? 7 63% 5 37% Ja Nej Diagram 27 inställning till att betala mer för spårvagn än för buss. 16 (27) GULLERS GRUPP

17 När man bygger ut kollektivtrafiken är spårvagnar en större investering än bussar. Skulle du vara beredd att betala lite mer för att kunna åka spårvagn istället för buss? 63% 58% 61% 65% 7 55% 68% 77% 82% 73% 66% 66% 68% 37% 42% 39% 35% 45% 32% 23% 18% 27% 34% 34% 32% Nej Ja Diagram 28 inställning till att betala mer för spårvagn än buss i förhållande till geografiskt område Skulle du vara beredd att betala lite mer för att kunna åka spårvagn istället för buss? % 62% 62% 55% 5 Nej Ja 34% 38% 38% 45% år år år 65- år Diagram 29 inställning till att betala mer för spårvagn än buss i förhållande till ålder. 17 (27) GULLERS GRUPP

18 KVALITETER BYTEN Synen på byten är inte helt samstämmig. Å ena sidan svarar en tydlig majoritet (75 %) att det är viktigare att bussen/spårvagnen/tåget går ofta än att de slipper byta. I denna jämförelse finns det heller inga stora skillnader baserade på kön eller ålder. Däremot värderas frånvaron av byten något högre i Torslanda (38 %) och Askim (34 %) än i övriga områden. Vad är viktigast för dig när du åker kollektivt? 8 75% % Att bussen/spårvagnen/tåget går ofta Att jag slipper byta Diagram 30 inställning vad som är viktigast att kollektivtrafik går ofta eller att slippa byta. När frågan ställs om antalet byten är svaren dock tydliga. 74 procent av de svarande uppger att de vill ha inget eller max ett byte under resa som går tvärs över stan. Mest skeptiska till många byten är man i Torslanda (86 % uppger inget eller max ett byte) och Askim (80 %). Skillnaden mellan områdena är dock generellt små när det gäller synen på byten. Inte heller mellan kvinnor (74 %) och män (76 %) finns det några större skillnader i synen på byten. 18 (27) GULLERS GRUPP

19 För att du ska välja kollektivtrafiken de flesta gångerna, hur många byten är okej för en resa som går tvärs över stan? % 3% 4% 4% 3% 5% 3% 4% 7% 5% 2% 1% 21% 23% 24% 21% 24% 22% 19% 18% 14% 3% 8% 4% 3% 21% 24% 25% 21% 63% 67% 65% 66% 65% 62% 65% 63% 46% 57% 63% 73% 66% 63% 64% 54% 11% 9% 7% 11% 13% 22% 17% 17% 13% 13% 13% 13% 3 byten 2 byten 1 byte Inga byten Diagram 31 inställning till antal byten i förhållande till geografiskt område. Det finns en viss skillnad i synen på byten när man tittar på olika åldrar. Unga människor samt pensionärer är mer skeptiska till byten än medelålders. Hur många byten är okej för en resa som går tvärs över stan? 10 6% 2% 4% 5% % 18% 19% 28% 7 3 byten 5 58% 68% 64% 55% 2 byten 1 byte Inga byten 11% 11% 13% 12% år år år 65- år Diagram 32 inställning till antal byten i förhållande till ålder. 19 (27) GULLERS GRUPP

20 När antalet byten ställs mot restiden svarar de flesta (59 %) att de kan tänka sig ett byte i utbyte mot att resan går snabbare. Däremot är acceptansen låg för ytterligare ett byte även om det skulle innebära att resan gick ännu snabbare. 7 Vad skulle du helst välja när du åker kollektivt? 59% 5 23% 18% En långsammare resa utan byten En snabbare resa med ett byte En ännu snabbare resa med två byten Diagram 33 inställning till antal byten och restid. 20 (27) GULLERS GRUPP

21 TID Restiden är som nämnts viktig så länge den inte medför fler än ett byte. De flesta accepterar också att en resa med kollektivtrafiken går något långsammare än med bilen. För en resa tvärs över stan bör dock inte kollektivtrafiken vara mer än tio minuter långsammare än bilen. Tänk dig en resa som går tvärs över stan. Hur mycket längre restid med kollektivtrafik (jämfört med bil) är okej för att du ska välja kollektivtrafiken de flesta gångerna? 5 52% 22% 19% 8% 5 minuter 10 minuter 20 minuter 25 minuter Diagram 34 inställning till hur många minuter längre en resa med kollektivtrafik än en resa med bil får ta. Även i denna fråga är Torslanda och Askim tydligast i sina svar då färre av respondenterna i dessa områden accepterar avsevärt längre restider med kollektivtrafik än med bil. Även om skillnaderna inte är särskilt stora, så är män något mer otåliga än kvinnor när det gäller restid. Av männen svarar 76 procent att det är okej med max 5-10 minuters längre restid, medan motsvarande siffra för kvinnor är 71 procent. Åldersmässigt är pensionärerna de som är minst stressade. 21 (27) GULLERS GRUPP

22 Tänk dig en resa som går tvärs över stan. Hur mycket längre restid med kollektivtrafik (jämfört med bil) är okej för att du ska välja kollektivtrafiken de flesta gångerna? 8% 8% 7% 7% 6% 7% 9% 9% 6% 1% 19% 16% 21% 19% 17% 15% 16% 13% 15% 8% 5% 7% 5% 19% 18% 15% 24% 52% 55% 53% 53% 54% 46% 5 42% 46% 65% 48% 57% 53% 52% 56% 22% 21% 19% 18% 21% 27% 24% 34% 28% 17% 24% 15% 23% 23% 25% 25 minuter 20 minuter 10 minuter 5 minuter Diagram 35 inställning till hur många minuter längre en resa med kollektivtrafik än en med bil får ta i förhållande till geografiskt område. Tiden är viktigare än närhet till hållplats. Nästan två tredjedelar (62 %) av alla respondenter kan tänka sig att gå eller cykla lite längre till en hållplats mot att komma fram snabbare. Även här är skillnaderna relativt små mellan olika områden. Däremot är män (66 %) mer villiga att gå eller cykla en längre bit än kvinnor (57 %). Åldersmässigt sker det en tydlig avtrappning i viljan att gå eller cykla lite längre ju äldre respondenterna är. Kan du tänka dig att gå eller cykla lite längre till en hållplats om kollektivtrafiken därifrån tar dig snabbt dit du ska? 7 62% 5 38% Ja Nej Diagram 36 inställning till att gå eller cykla en bit för att komma till hållplatsen, om resan går fortare. 22 (27) GULLERS GRUPP

23 Kan du tänka dig att gå eller cykla lite längre till en hållplats om kollektivtrafiken därifrån tar dig snabbt dit du ska? % 35% 43% 7 55% 5 Nej Ja 62% 65% 57% 45% år år år 65- år Diagram 37 inställning till att gå eller cykla en bit för att komma till hållplatsen, om resan går fortare, i förhållande till ålder. 23 (27) GULLERS GRUPP

24 TURTÄTHET Turtäthet värderas högt, då 75 procent av respondenterna föredrog att bussen/spårvagnen/tåget går ofta framför att slippa byten. När turtäthet ställs mot närhet till hållplats är det dock ganska jämnt. Vad är viktigast för dig när du åker kollektivt? 5 49% 51% Att bussen/spårvagnen/tåget går ofta Att jag har nära till hållplatsen Diagram 38 inställning till att kollektivtrafik går ofta gentemot närhet till hållplats.. Det är svårt att se några större skillnader mellan områden, kön eller åldersgrupper när det gäller synen på turtäthet. Önskan om turtäthet kan också vara en viktig faktor då respondenterna svarar på frågan om de föredrar en buss som går var fjärde minut eller en spårvagn som går var åttonde. Här svarar 64 procent att de föredrar en buss med högre turtäthet. Se diagram (27) GULLERS GRUPP

25 NÄRHET TILL HÅLLPLATS Närhet till hållplats värderas som nämnts lika högt som turtäthet när dessa ställs mot varandra. Det finns inga entydiga skillnader mellan olika områden. Däremot värderar kvinnor (54 %) närhet till hållplats något högre än män (49 %). Även pensionärer föredrar i större utsträckning närhet till hållplatsen jämfört med andra grupper Vad är viktigast för dig när du åker kollektivt? % % 64% 36% Att jag har nära till hållplatsen Att bussen/spårvagnen/tåget går ofta år år år 65- år Diagram 39 inställning till att ha nära till hållplatsen gentemot att kollektivtrafik går ofta. Skillnaderna mellan olika grupper framgår också av svaren på frågan om de kan tänka sig att gå eller cykla lite längre till hållplatsen för att komma fram snabbare. Här svarar 66 procent av männen att de kan tänka sig det, jämfört med 57 procent av kvinnorna. Uppdelat på ålderskategorier finns en avtagande vilja att gå eller cykla ju äldre respondenterna är, se diagram (27) GULLERS GRUPP

26 STÅ- ELLER SITTPLATS Tillgång till sittplats är en av de främsta faktorerna som påverkar hur bekväm kollektivtrafiken uppfattas. Men det finns ändå en acceptans att stå ombord kortare sträckor under rusningstid 34 procent av deltagarna i webbdialogen tycker det är okej att stå ombord i 10 minuter under rusningstid. I rusningstrafik kan det ibland vara trångt ombord på bussar och spårvagnar inne i stan. Hur länge är det okej för dig att stå ombord? 35% 25% 15% 5% 34% 24% 18% 15% 8% 0 minuter 5 minuter 10 minuter 15 minuter 20 minuter Diagram 40 inställning till hur länge det är okej att stå ombord i kollektivtrafik i rusningstid. Det finns relativt tydliga geografiska skillnader i inställning till hur länge det är okej att stå ombord under rusningstrafik. I Angered och Partille tycker totalt 45 procent att det bara är okej att stå fem minuter, eller noll minuter. I Örgryte/Härlanda är den siffran 27 procent. I rusningstrafik kan det ibland vara trångt ombord på bussar och spårvagnar inne i stan. Hur länge är det okej för dig att stå ombord? % 18% 18% 15% 15% 14% 13% 14% 13% 16% 13% 17% 12% 14% 14% 18% 19% 16% 16% 19% 13% 18% 17% 18% 17% 18% 12% 34% 35% 35% 36% 35% 37% 38% 31% 29% 24% 36% 27% 38% 31% 33% 39% 24% 22% 21% 22% 21% 24% 28% 28% 34% 34% 27% 23% 23% 35% 26% 25% 8% 6% 6% 7% 9% 6% 8% 11% 9% 7% 8% 20 minuter 15 minuter 10 minuter 5 minuter 0 minuter Diagram 41 inställning till hur länge det är okej att stå ombord i kollektivtrafik i rusningstid i relation till geografiskt område. 26 (27) GULLERS GRUPP

27 Det finns en väldigt tydlig koppling mellan ålder och inställning till att stå ombord på kollektivtrafiken. Äldre är mycket mindre benägna att stå bland de över 65 år kan 49 procent tänka sig stå fem eller noll minuter. Endast 7 procent av de över 65 kan tänka sig stå 20 minuter. Motsvarande siffra för de mellan 13 och 24 år är 17 procent. Hur länge är det okej för dig att stå ombord? % 16% 12% 7% 13% 16% 19% 19% 37% 34% 34% 32% 25% 24% 24% 17% 6% 8% år år år 65- år 20 minuter 15 minuter 10 minuter 5 minuter 0 minuter Diagram 42 inställning till hur länge det är okej att stå ombord i kollektivtrafik i rusningstid i relation till ålder. 27 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT Next Stop 2035 SLUTRAPPORT 1 (82) GULLERS GRUPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUTRAPPORT 3 SOM RESENÄR 4 MÄNNISKAN I STADEN 8 STADSUTVECKLING 10 TRAFIKERINGSKONCEPT 11 BILAGOR FOKUSGRUPP OMGÅNG 1 15 FOKUSGRUPP

Läs mer

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor Göteborg Är du man eller kvinna Hur gammal är du din kontaktperson Man Kvinna 64 år eller yngre 65-84 år 85 år eller äldre Ja Nej 73 73 74-71 74 74 71 80 79 80-79 81 80 77 73 71 74-72 73 74 68 75 73 75-73

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Jennifer Elsren, Västtrafik Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Ett sammarbete mellan samhälle, industri och forskning Parternas gemensamma vision En arena för tester av nya produkter och tjänster

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22 HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson VINNOVA rapport VR 2001:22 VARFÖR VÄLJER FOLK FÄRDMEDEL SOM DE GÖR? Restid och reskostnad är viktigt men inte allt.

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA. Ett förslag för framtida infrastruktur

ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA. Ett förslag för framtida infrastruktur ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA Ett förslag för framtida infrastruktur FÖRUTSÄTTNINGAR Tre stora företagsutvecklingzoner: Gamlestan, Brunnsbo, Mölndalsdalen En älv kring vilken staden bör byggas En prioritering

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1 Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare 1 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling i Göteborgsområdet Ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder Befolkningsdata och sociala indikatorer Göteborgs Stads 1 nya stadsdelsnämnder 21-1-28 Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik. Köpmansgatan 2, 44 82 GÖTEBORG Jan Kaaling. 31-36 8 245. jan.kaaling@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen

Förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen Förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen September 2007 Innehåll Inledning 3 Potentialen finns hos bilisterna 5 Vad styr färdmedelsvalet? 7 Åtgärderna måste utgå ifrån

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna 2011-02-25 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna I denna

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

k2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Nulägesanalys

k2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Nulägesanalys k2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Nulägesanalys Samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik, Vägverket, Banverket och Göteborgsregionens

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Omfördelning, ojämlikhet och tillväxt Det skulle vara ett misstag att fokusera enbart tillväxt och låta frågan ojämlikhet sköta sig själv. Inte bara för att ojämlikhet kan vara

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr:

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr: Juni 2012 1 Pilotstudie Konvertering av bilister Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl Unr: 1260-1125 Bakgrund & metod 2 Bakgrund och syfte För att åstadkomma en reell förändring

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Rapport: Bältesanvändning ombord på expressbussen. Februari 2017

Rapport: Bältesanvändning ombord på expressbussen. Februari 2017 Rapport: Bältesanvändning ombord på expressbussen Februari Allt fler använder bälte på expressbussen Bältesanvändningen på expressbussen ökar för andra året i rad. 83 procent använder alltid bältet på

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2015-11-18 TN-2015/0558 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning oktober 2015 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal Så fungerar FLEXLINJEN i Mölndal Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Du ringer och beställer din resa och blir då garanterad

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Nr 03 / 2013 Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Drygt nio av tio i Stockholms län är på det hela taget nöjda med det liv de lever och lika många trivs med både boende och arbete. Länsborna ser även

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer

Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer Förslag och Diskussionsunderlag Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer Förslaget är uppdelat i fem punkter från 1-5 utan inbördes prioritering där varje punkt tas upp

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind Undersökning matlåda 2017 Kantar Sifo Cecilia Perlind 2017-02-10 Hur vanligt är matlåda? 36% av befolkningen tar med sig matlåda till jobbet varje dag. 17% frekvent 3-4 dagar varje vecka. 23% säger att

Läs mer

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00 B A RN OCH UN GAS FRITIDSVAN OR 2 01 En undersökning bland barn ochh ungdomar i Göteborg vårenn 1 på uppdrag av Göteborgs Stad Undersökningenn är genomförd av Scandinfo Marketing Research Juni 1 Postadress/Postal

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Social resursnämnd är processägare för mål som följer med från 2014 Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader. Göteborgarnas hälsa ska

Läs mer