I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan."

Transkript

1 Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt det betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat.

2 FRÅGOR OM DIG 1. Jag är kvinna man 2. Vad gör du nu? Flera kryss möjliga. Jag jobbar Jag söker jobb Jag går i kommunal gymnasieskola. Jag går i friskola/privat gymnasieskola. Jag har studieuppehåll Annat: 3. Du som går på gymnasiet, vilket gymnasieprogram läser du? Sätt bara ett kryss. Studieförberedande program (t.ex. naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, estetiskt) Yrkesförberedande program ( inriktning t.ex. bygg, media-, barn- och fritid) Individuellt program Annan gymnasieinriktning/profil program (skriv vilket): 4. Hur trivs du med ditt arbete/dina studier/din sysselsättning? Mycket bra Bra Inte så bra Trivs inte alls Ingen uppfattning 5. Vilken eller vilka fritidssysselsättningar betyder mest för dig? Skriv högst tre sysselsättningar som du tycker särskilt mycket om att göra.

3 6. Hur mår du idag? Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt Mycket dåligt 7. Hur är ditt allmänna fysiska hälsotillstånd? Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt Mycket dåligt 8. Hur är ditt allmänna psykiska hälsotillstånd? Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt Mycket dåligt 9. Har du någon långvarig/allvarlig sjukdom? Nej Ja, nämligen 10. Har du något medicinskt/fysiskt handikapp och/eller astma, allergiska besvär som hindrar fysisk aktivitet? Nej Ja, nämligen

4 11. Hur ofta (under de tre senaste månaderna) har du känt/känner du av nedanstående besvär? Sätt ett kryss för varje rad. Huvudvärk Aldrig eller nästan aldrig Då och då Ofta (varje vecka) Mycket ofta till Alltid Värk/smärta i rygg Värk/smärta i nacke Värk i arm (axel o hand) Värk/smärta i ben Värk/smärta i knä Värk/smärta i fot Värk/smärta i mage Värk/smärta i bröstet 12. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta (under de tre senaste månaderna) som du har känt/känner dig: Trött och hängig Ensam Aldrig eller nästan aldrig Då och då Ofta (varje vecka) Mycket ofta till Alltid Nedstämd Problem med att sova Stressad

5 13. Om du känner dig stressad, vad gör dig stressad? 14. Har du eller har du haft ont i ryggen idag? Ja Nej 15. Hur lång är du? cm Vad väger du? kg 16. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta (under de tre senaste månaderna) som du har upplevt/upplever en känsla av: Hopp och/eller optimism Glädje och/eller lycka Mental skärpa (fokuserad) Välbefinnande Aldrig eller nästan aldrig Då och då Ofta (varje vecka) Mycket ofta till Alltid Meningsfullhet 17. Är du nöjd med hur din kropp ser ut? Ja, helt Ja, i stort sett Nej, inte riktigt Nej, absolut inte Ingen uppfattning

6 18. Är du nöjd med din fysiska prestationsförmåga? Ja, helt Ja, i stort sett Nej, inte riktigt Nej, absolut inte Ingen uppfattning 19. Vad tror du att du klarar av? Sätt endast ett kryss. Jag orkar springa 2 km i högt tempo utan att vila Jag orkar jogga 2 km utan att vila Jag orkar promenera 2 km utan att vila Jag orkar inte promenera 2 km Vet ej 20. Upplever du att din omgivning ställer stora krav på dig? Ja, definitivt Ja, något Nej, inte särskilt Nej, inte alls Vet ej/ingen kommentar 21. Känner du oro inför framtiden? Ja, definitivt Ja, något Nej, inte särskilt Nej, inte alls Vet ej/ingen kommentar 22. Tycker du att du kan påverka din livssituation? Ja, definitivt Ja, något Nej, inte särskilt Nej, inte alls Vet ej/ingen uppfattning 23. Om du ser till din totala livssituation, hur nöjd är du med den? Mycket nöjd Nöjd Relativt nöjd Missnöjd Vet ej/ingen uppfattning

7 ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA I SKOLAN 24. Hur många gånger i veckan hade du den obligatoriska kursen idrott & hälsa A, 100p? Sätt bara ett kryss. inte någon gång 1 gång per vecka år 1 endast 2 gånger per vecka och bara år 1 1 gång per vecka både år 1 och 2 Koncentrationsläsning på annat sätt Annat 25. Hur vill du beskriva ditt deltagande i idrott & hälsa A,? Sätt bara ett kryss. Jag var aldrig eller nästan aldrig med på lektionerna Jag var ibland med på lektionerna i idrott och hälsa Jag var alltid eller nästan alltid med, men jag rörde mig inte särskilt mycket Jag var alltid eller nästan alltid med, och jag rörde mig mycket Jag var alltid eller nästan alltid med, och jag blev svettig och/eller andfådd nästan varje gång 26. Vilka andra kurser, förutom idrott & hälsa A, har du läst? Du kan svara med flera kryss. Har inte läst någon annan kurs Idrott & hälsa B, 50p Annan kurs (friskvård, specialidrott, ergonomi el likn). Ange namn och gärna kurspoäng 27. Vilken är din allmänna inställning till ämnet idrott och hälsa på gymnasiet? Sätt bara ett kryss. Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Kommentar:

8 28. Vilket var ditt betyg i idrott och hälsa A? Sätt bara ett kryss. Underkänd Godkänd Väl godkänd Mycket väl godkänd Minns ej 29. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om betygsättning och bedömning i idrott och hälsa kurs A? Sätt ett kryss på varje rad. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt till viss del knappast inte alls Betygskriterierna i ämnet var tydliga Jag tycker att betyg i idrott och hälsa är viktigt Jag tyckte att jag fick det betyg jag var värd Jag tyckte om att få betyg Jag tycker att idrottsläraren gav rättvisa betyg Jag deltog i ämnet bara för att få betyg Flickor hade lättare att få bra betyg i ämnet Pojkar hade lättare att få bra betyg i ämnet 30. Skriv tre saker som du tror hade betydelse för att få högt betyg i Idrott och hälsa A:

9 31. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om idrott och hälsa A. Sätt ett kryss på varje rad. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt till viss del knappast inte alls Jag lärde mig ingenting Jag fick lära mig sådant som jag kan ha nytta av Jag lärde mig om hur kroppen fungerar i vila och arbete Jag tyckte illa om att byta om och duscha i skolan Jag kände mig ofta dålig på idrott Jag tyckte att det var roligt Jag ville slippa vara med Jag fick ofta själv välja aktivitet Jag lärde mig leda idrottsaktiviteter Jag lärde mig att träna på egen hand Jag lärde mig använda pulsklocka, stegräknare etc. Jag fick uppleva olika former av friluftsliv Jag lärde mig bedöma arbetsplatsers utformning Jag lärde mig metoder för stresshantering Jag lärde mig förstå samband mellan hälsa, livsstil och miljö 32. Hur tror du att du klarar av nedanstående? Sätt ett kryss på varje rad. Har aldrig Kan inte Kan lite Kan ganska Kan provat alls grann bra bra Att simma 200 m Att livrädda Att spela lagbollspel Att dansa Att stå på händer Att träna fitness i grupp (aerobics, spinning, friskis & svettis) Att åka skridskor Att åka längdskidor Att åka utför (på skidor eller bräda)

10 33. Finns det möjligheter på din gymnasieskola, att ägna sig åt någon fysisk aktivitet/idrott förutom när det är idrott och hälsa på schemat? Vet ej Nej Ja, 1-2 gånger per vecka Ja, mer än 3 gånger per vecka 34. Om ja, på frågan ovan deltar du själv? Nej Ja, gånger per vecka IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 35. Hur mycket har du i allmänhet rört dig eller ansträngt dig kroppsligt på din fritid under det senaste året? Sätt kryss för alla alternativ som stämmer in på dig 1= Har rört mig mycket litet 2= Har rört mig mycket litet men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande 3= Har fått vardagsmotion i samband promenad eller lättare cykelturer till och från arbetet, städning, att gå i trappor, gå ut med hunden etc. 4= Har avsiktligt ägnat mig åt lättare form av motion som promenader (eller andra aktiviteter med motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka 5= Har ägnat mig åt mer ansträngande motion som t ex snabba promenader, joggning, simning, motionsgympa eller motsvarande minst en gång per vecka 6= Har regelbundet ägnat mig åt hård träning eller tävling där den fysiska ansträngningen varit stor, t ex löpning och olika bollspel 36. Du som har satt ett kryss för 5 eller 6 i ovanstående fråga, vilka aktiviteter ägnar du dig åt och i vilket sammanhang? Aktiviteter I en idrottsförening På träningsinstitut/gym På annat sätt Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter

11 37. Hur många av dina närmaste vänner motionerar/ idrottar regelbundet, d v s minst en gång per vecka (d v s passar in på alternativ 5 eller 6 ovan)? Sätt bara ett kryss. Ingen Några De flesta Alla Vet inte 38. Om tiden för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter sammanlagd tid per dag och ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt hur många dagar per vecka når du normalt upp till denna nivå eller högre? Lägg samman frivilligt vald motion, den fysiska ansträngning du får i skola/ under arbete samt vardagsmotion (som t ex att gå i trappor, promenera, gå ut med hunden). Vinterhalvåret Sommarhalvåret Inte någon dag i veckan En dag i veckan Två dagar i veckan Tre dagar i veckan Fyra dagar i veckan Fem dagar i veckan Sex dagar i veckan Sju dagar i veckan 39. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. Person A: Rör sig ganska lite. Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag.

12 40. Är du eller har du varit aktiv medlem i en idrottsförening? NEJ JA Idrott (-er) När du gick i 3:an När du gick i 6:an När du gick i 9:an Är medlem för närvarande 41. Tävlar du för närvarande i någon idrott? Du får räkna med såväl individuella tävlingar som matcher i lag. Sätt bara ett kryss. Nej Ja, i idrott (-erna) 42. Du som är eller har varit medlem, vid vilken ålder började respektive slutade du? a. Jag började första gången när jag var år gammal b. Jag slutade vid års ålder c. Jag är fortfarande medlem (om ja, markera med ett kryss) Kommentar: 43. Du som fortfarande är medlem i en idrottsförening och aktiv utövare, av vilka anledningar fortsätter du att delta i föreningsidrott?

13 44. Vad har du för inställning till att själv delta i följande aktiviteter Absolut Tveksam Ja kanske Ja mycket Vet ej inte gärna Gruppträning fitness (aerobics, friskis & svettis, spinning etc) Styrketräning på gym Promenader i närmiljön Promenader i skogen Stavgång Individuella racketspel Lagbollspel Jogging Utförsåkning Turåkning på skidor Paddla kajak Klättring Dans (salsa, street, bugg etc) Golf Ridning Cykling (mountain bike, distanscykling) Motorsport Kampsport Yoga Interaktiva träning (ex Wii sport, Wii shape) Kommentar: 45. Hur många idrotter/sporter/motionsformer har du under din uppväxttid, ägnat dig åt under din fritid? Räkna inte med det du gjort några enstaka gånger. Räkna heller inte med vanliga promenader eller cykling. Har i princip aldrig sysslat med någon idrott/sport/motionsform på min fritid eller fler

14 46. Hur var ditt intresse för friluftsaktiviteter under din uppväxttid? (t. ex. skidåkning, skridskoåkning, att vara i skogen, att vara på sjön och att vandra.) Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Totalt ointresserad Ingen uppfattning 47. Vilka av nedanstående aktiviteter har du gjort tillsammans med någon av dina föräldrar eller andra närstående vuxna? Aldrig/ då och då ofta någon enstaka gång Åkt skridskor Åkt skidor Ridit Paddlat kanot/kajak Badat/simmat Cyklat Spelat fotboll Seglat Spelat tennis Spelat golf Gympat/Friskis & Svettis Interaktiv spel/fitnessträning Annat: 48. Vilken person tycker du att du liknar när det gäller träningar av muskelstyrkan i armar, ben, mage och rygg? Jag tränar aldrig muskelstyrka speciellt Jag gör några styrkeövningar mycket sporadiskt över året Vid något/några motionstillfällen per månad gör jag några speciella muskelstyrkeövningar Jag tränar muskelstyrkan i kroppens olika delar regelbundet varje vecka.

15 49. Hur mycket sitter du stilla under en normal vardag och helgdag, som omfattar 16 timmar om man räknar bort 8 timmar för sömn? Vardag Helgdag Så gott som hela dagarna timmar timmar 7-9 timmar 4-6 timmar 1-3 timmar Aldrig 50. När du tar dig till din studieplats/arbetsplats, hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla? (Du får räkna in tid för att gå till och från buss/tåg/t-bana) Sätt bara ett kryss. under 10 minuter varje dag ca 10 minuter varje dag ca 20 minuter varje dag ca 30 minuter varje dag ca 40 minuter varje dag ca 50 minuter varje dag eller mer NÅGRA AVSLUTANDE FRÅGOR 51. Vilken är dina föräldrars högsta utbildning? Mamma Pappa Vet ej/ej aktuellt Vet ej/ej aktuellt Grundskola Grundskola Gymnasieskola Gymnasieskola Högskola/universitet Högskola/universitet Annan utbildning; vad? Annan utbildning; vad? 52. Är du född i ett annat land än Sverige? Nej Ja, i annat nordiskt land och kom till Sverige när jag var år Ja, i annat europeiskt land och kom till Sverige när jag var år Ja, i andra delar av världen och kom till Sverige när jag var år

16 53. Är någon av dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige? Mamma Pappa Vet ej/ej aktuellt Vet ej/ej aktuellt Nej Nej Ja, i annat nordiskt land Ja, i annat nordiskt land Ja, i annat europeiskt land Ja, i annat europeiskt land Ja, i andra delar av världen Ja, i andra delar av världen 54. Vad har du för planer de tre kommande åren avseende utbildning/arbete? Ett stort och varmt TACK för att Du har hjälpt oss med att besvara alla frågor en biobiljett är snart på väg! Kom ihåg att posta!

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

RONJAPROJEKTET STYRKA, UTVECKLING & FRIHET Ett projekt inom TRIS- tjejers rätt i samhället

RONJAPROJEKTET STYRKA, UTVECKLING & FRIHET Ett projekt inom TRIS- tjejers rätt i samhället RONJAPROJEKTET STYRKA, UTVECKLING & FRIHET Ett projekt inom TRIS- tjejers rätt i samhället Författare: Sevana Bergström, My Hellberg och Sandra Sarin 2013-04-06 Innehåll Förord... 1. Inledning... 2. TRIS

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare M Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4053126494 1 / 20 SP_m_v2 Instruktion

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4375501847 1 / 20 SP_k_v2 Instruktion

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg?

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg? HÄLSA I SKOLAN 2003 Stakes PB 220, 00531 HELSINGFORS Forskningsprofessor Matti Rimpelä Hej! Med hjälp av detta frågeformulär insamlas data om skoltrivsel, skolornas och läroanstalternas arbetsförhållanden

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans A Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans Detta frågeformulär kommer från Arbetslivsinstitutet, Yrkes- och Miljömedicin vid Västernorrlands landsting samt Institutet för

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Ishockeykillar i en eller två klasser?

Ishockeykillar i en eller två klasser? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 6: 2005 Ishockeykillar i en eller två klasser? -en studie om hur klassklimat kan förbättras med en förändrad gruppindelning Annika Bygdén IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer