Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg"

Transkript

1 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg Enkätundersökning hösten 4 Kultur- och fritidsförvaltningen

2 2 FALKENBERGS KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen Anders Bengtsson Kvalitetsundersökning för föreningsservice hösten 4. 2 ungdomsföreningar med inriktning på idrott har under hösten 4 erbjudits att svara på en webbenkät om förvaltningens föreningsservice, utav dessa svarade 72 föreningar ( 7% svarade). Syfte med enkäten var att mäta uppfyllelsen av målen i planeringsförutsättningarna (Mål att uppnå) och i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan -7. Metod Enkät med följebrev skickades ut via post där föreningarna uppmanades att besvara enkäten via webben. Enkäten sändes till föreningens adress som finns angivit i vårt föreningsregister. Utav de 72 föreningar som besvarade enkäten svarade 4 via webben och resten via pappersenkät som sedan matades in manuellt via webben. Föreningarna ombads ge ett omdöme om förvaltningens föreningsservice, kopplat till 13 påståenden. Omdömet lämnades i en -gradig skala, där innebar att man helt instämmer i påståendet och 1 att man inte alls instämmer. Omdömen däremellan markerades med 2, 3.eller 4 Påståendena hämtades delvis från Utvärderingsringens enkätbank och bearbetades och omformulerades av kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen har svarat för bearbetning och analys. Resultat Resultaten redovisas för samtliga påståenden. Ett medelbetyg anges för varje sådan påstående För varje grupp av påstående anges de som lämnat ett betyg (n=.). Beroende på avrundningar kan fel på någon tiondels %-enhet förekomma.. Bortfallsanalys 3 föreningar har valt att inte svara. Dessa föreningar skiljer sig inte från de föreningar som svarat, både landsbygd och stad finns representerade i denna grupp. Några av föreningarna har också regelbunden kontakt med förvaltningen. De som svarar vet ej kommer i huvudsak inte kontakt med den specifika frågan.

3 3 Föreningen får snabbt besked i bidragsfrågor 3 2 Medelvärde 4, Föreningarna är nöjda med vår bidragshantering. Antal föreningar n=6 Vet ej Bidragsreglerna är lätta att förstå 3 2 Medelvärde 3, Resultatet visar att här kan vi bli bättre på att formulera oss så att våra bidragsregler är lättare att förstå Antal föreningar n=7 Vet ej

4 4 Bidragen betalas snabbt ut efter ansökan lämnats in 3 2 Medelvärde 4, Ett positivt resultat, några föreningar tycker att bidraget skall betalas ut snabbare Antal föreningar n=64 Vet ej Det är lätt att boka lokaler 3 2 Medelvärde 4,3 Bra betyg. De flesta föreningar som har svarat vet ej använder inte vår lokalbokning. Antal föreningar n=48 Vet ej

5 Föreningen får snabbt besked vid lokalbokning 3 2 Medelvärde 4,3 Bra betyg. De flesta föreningar som har svarat vet ej använder inte vår lokalbokning. Antal föreningar n=46 Vet ej Föreningen får tillräckligt med tid i idrottslokaler 3 2 Medelvärde 3,1 Vi konstaterar att efterfrågan av hallar är större an tillgången. Antal föreningar n=48 Vet ej

6 6 Det finns tydliga regler för tidsfördelning Medelvärde 3,3 Här efterfrågar våra föreningar som kommer i kontakt med förvaltningen en tydlighet från oss om våra regler. Antal föreningar n=31 Vet ej Kommunen erbjuder anpassade lokaler för föreningens ändamål 3 2 Medelvärde 3,4 Idag finns inga hallar för specialidrott. Kommer detta att vara en inriktning för framtiden och i så fall hur gör vi då med de hyresgäster som vill ha en hall för ett brett ändamål ex skolan. Antal föreningar n=47 Vet ej

7 7 Föreningen får tag på rätt person när det behövs 3 2 Medelvärde 3,8 Godkänt. Kan vi öka tillgängligheten? Antal föreningar n=68 Vet ej Kommunen genomför tillräckligt med träffar för föreningslivet 2 Medelvärde 3, De allra flesta tycker att antalet träffar idag räcker men det finns en grupp föreningar som vill att det anordnas fler träffar. Antal föreningar n=6 Vet ej

8 8 Kontorets personal ger god service till föreningen Medelvärde 4,3 Ett bra betyg, Personalen uppfyller önskemålen och har en hög servicenivå. Antal föreningar n=67 Vet ej Det finns god kompetens i föreningsfrågor i kommunen 3 2 Medelvärde 4,1 Ett bra betyg, Personalen uppfyller önskemålen och har en hög servicenivå. Antal föreningar n=6 Vet ej

9 9 Personalen vid våra anläggningar ger en god service 3 2 Medelvärde 4,1 Ett bra betyg, Personalen uppfyller önskemålen och har en hög servicenivå. Antal föreningar n=9 Vet ej Sammanfattande analys Resultatet visar att servicen till vårt föreningsliv får ett bra betyg. Vår personal uppfyller önskemål och förväntningar från våra föreningar, här gäller det att ha en fortsatt hög servicenivå. Förbättringsområden finns inom följande områden: Göra våra bidragsregler mer lättförståliga. Behovet av fler hallar finns, fråga är om det finns en mättnad i efterfrågan om halltid. Regler för tidfördelning kan bli tydligare. Vi får godkänt betyg på vår tillgänglighet men vi kan bli bättre.

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa Revisionsrapport Granskning av ekonomi- och personaladministrativa processer kommun 2010-10-25 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa Revisionsrapport Granskning av ekonomi- och personaladministrativa processer kommun 2010-10-20 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer