KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar"

Transkript

1 1 (17) KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Östra Karups gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör \t:\tek\park & fritid\fritid\idrottshallar\enkät\kundundersökning 2008 redovisning.doc\mls

2 2 (17) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte Metod Resultatet av kundundersökningen Båstads Idrottshall Förslövs Idrottshall Förslövs gymnastiksal Grevie gymnastiksal Torekovs gymnastiksal Västra Karups gymnastiksal Östra Karups gymnastiksal Sammanfattning och slutsatser Bilaga

3 3 (17) 1. Inledning Kultur- och fritidsnämnden ska utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som bostadsort. Nämnden ska ge goda förutsättningar till mötes- och aktivitetslokaler för kultur- och fritidslivet. Grundbulten i kommunens kultur- och fritidsutbud är ett aktivt föreningsliv och därför ska kommunens fritidsanläggningar ha god tillgänglighet, vara ändamålsenligt utrustade och hålla en god standard. För att mäta detta ska kontinuerligt kundundersökningar genomföras på kommunens anläggningar. Båstads kommun har sex idrotts- och gymnastiksalar. I Båstad ligger Idrottshallen - en fullmåttshall 20 x 40 m med stor läktare och med en publikkapacitet på 600 personer. I Förslöv ligger kommunens andra fullmåttshall A-hallen i Förslövs skola, där det även finns en gymnastiksal, 18 x 22 m, i anslutning till den stora hallen. Behovet av en läktare med stor publikkapacitet är akut i Förslöv där man idag endast kan ta in 250 personer. I Torekov, Västra Karup, Östra Karup och Grevie finns gymnastiksalar med lite varierande mått (Torekov 17 x 36 m, Västra Karup 13 x 33 m, Östra Karup 18 x 24 m och Grevie 10 x 20 m). 2. Syfte Syftet med undersökningen är att få en bild av vad brukarna (de aktiva och tränare/ledare) tycker om kommunens idrotts- och gymnastiksalar. Beroende av vad som framkommer genom undersökningen kan åtgärder behöva utföras för att förbättra kommunens anläggningar. 3. Metod Uppgifter samlades in i form av enkäter som skickades ut till alla brukare (föreningsledare/tränare/privatpersoner/arbetstagare i företag eller kommun). Insamlingen av materialet skedde under november månad Metoden ger en allmän bild av hur brukarna upplever idrotts- och gymnastiksalarna i Båstads kommun och meningen har varit att få ett så brett underlag som möjligt. Enkäten bestod av två sidor där första sidan innehöll dels bakgrundsfrågor och dels sju påståenden varav brukarna skulle välja ut de fyra viktigaste påståendena och rangordna dem från ett till fyra. Därefter följde åtta påståenden, identiska med de första sju påståendena men kompletterade med ytterligare ett. Dessa skulle i sin tur sättas på en skala från Mycket nöjd till Mycket missnöjd. Sambandet mellan rangordningen och sättningen redovisas därefter med ett Nöjd Kund Index (NKI). För att få nöjda kunder eller brukare är det viktigt att ta reda på hur

4 4 (17) kunderna värderar verksamheten och Nöjd Kund Index (NKI) är ett känt instrument, som bl a Statistiska Centralbyrån använder i undersökningar. Man har som riktgräns att ett NKI större än 3,0 (på en 4-gradig skala) är ett bra värde för en anläggning. Är NKIvärdet mindre än 3,0 bör en undersökning göras för att se var ett eventuellt förbättringsarbete bör ligga. NKI räknas ut genom att samtliga värden från sättningen läggs ihop och sedan divideras med antalet påståenden, i detta fall åtta påståenden. 4. Resultatet av kundundersökningen 52 rätt ifyllda enkäter samlades in och de fördelade sig enligt nedan: Båstads idrottshall Förslövs idrottshall Grevie gymnastiksal Västra Karups gymnastiksal Östra Karups gymnastiksal Förslövs gymnastiksal Torekovs gymnastiksal 5 st 5 st 3 st 13 st 11 st 8 st 7 st Av brukarna som svarade på enkäten var 6 % arbetstagare i företag/kommun, 29 % privatpersoner och 65 % föreningsledare/tränare. Flest utövare hade följande sporter: Innebandy 33 % Fotboll 25 % Gympa 18 % Badminton 12 % Volleyboll 8 % Tennis 3 % Dans 1 %

5 5 (17) 4.1 Båstads Idrottshall Tabellen nedan visar det samlade resultatet för Idrottshallen i Båstad. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Betyget talar om ifall vi behöver vidta några åtgärder. Faktorer Resultat 2008 Ranking Betyg Det är viktigt att idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (3,4) 3 (2,4) Det är viktigt att dialogen mellan oss användare och de som sköter idrotts/gymnastiksalen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet 2 (2,2) 2 (3,0) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 3 (2,0) 3 (2,4) Det är viktigt att lös inredning hålls i ett bra skick (nät, innebandysarg, mål, matchur, ljudanläggning etc) 3 (2,0) 3 (2,4) Det är viktigt att jag snabbt får kontakt med ansvarig personal när jag behöver det 4 (1,4) 5 (1,8) Det är viktigt att ansvarig personal har ett vänligt bemötande 5 (0,8) 4 (2,0) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur 5 (0,8) 1 (3,4) När det gäller Ranking visar resultatet att det mest prioriterade området är att Båstads Idrottshall hålls i ett bra skick (städning och skötsel). Bland de fyra mest prioriterade påståendena berör tre stycken den fysiska miljön i idrottshallen. Betyget ligger i snitt mellan omdömet Ganska nöjd (3,0) och Ganska missnöjd (2,0) och tre når upp till 3,0 vilket är ett bra värde. Påståendet Mitt samlade intryck av Båstads Idrottshall som inte rangordnas fick snittet 3,0. Mallen nedan ger en allmän bild över hur situationen ser ut i Idrottshallen i Båstad och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre svärde än 3,0 (dvs ett lågt ) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre rangordningstal än 2,0 (dvs hög ) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft. Hög Bör åtgärdas! - Städning och skötsel i stort - Städning och skötsel omklädningsrum - Lös inredning Viktigt att behålla! - Dialog mellan användare och personal som sköter anläggningen Låg Åtgärda på sikt! - Snabb kontakt med personal - Personalens bemötande Håll ögonen på! - Ventilation och halltemperatur Lågt Högt

6 6 (17) Brukarna gavs även möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som man ville framföra via enkäten. Nedan följer de kommentarer som lämnades: Hallen är mycket ofta ej återställd efter förre användaren (oftast skolan). Material såsom höjdhoppsställningar etc står ofta framme. Vikväggen är nästan alltid ute. Städning efter helguthyrning existerar inte. Ibland fastnar man i golvet av gamla läskrester Innebandymålen är inte några fotbollsmål. De går sönder om man spelar fotboll/handboll i/på dem I undersökningen har ett NKI för Idrottshallen i Båstad räknats ut NKI för Idrottshallen i Båstad: 2, Förslövs Idrottshall Tabellen nedan visar det samlade resultatet för Förslövs Idrottshall. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Betyget talar om ifall vi behöver vidta några åtgärder. Faktorer Resultat 2008 Ranking Betyg Det är viktigt att idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (2,8) 5 (2,2) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (2,8) 4 (2,6) Det är viktigt att lös inredning hålls i ett bra skick (nät, innebandysarg, mål, matchur, ljudanläggning etc) 2 (2,6) 4 (2,6) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur 3 (1,2) 3 (2,8) Det är viktigt att jag snabbt får kontakt med ansvarig personal när jag behöver det 4 (0,4) 4 (2,6) Det är viktigt att dialogen mellan oss användare och de som sköter idrotts/gymnastiksalen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet 5 (0,2) 2 (3,0) Det är viktigt att ansvarig personal har ett vänligt bemötande 6 (0,0) 1 (3,2) När det gäller Ranking visar resultatet att det mest prioriterade området är att Förslövs Idrottshall hålls i ett bra skick (städning och skötsel). De fyra mest prioriterade påståendena berör alla den fysiska miljön i idrottshallen. Betyget ligger i snitt mellan omdömet Ganska nöjd (3,0) och Ganska missnöjd (2,0) och tre når upp till 3,0 vilket är ett bra värde. Påståendet Mitt samlade intryck av Förslövs Idrottshall som inte rangordnas fick snittet 3,2. Mallen nedan ger en generell bild över hur situationen ser ut i Förslövs Idrottshall och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre svärde än 3,0 (dvs ett lågt ) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre rangordningstal än 2,0 (dvs hög ) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft.

7 7 (17) Hög Bör åtgärdas! - Städning och skötsel i stort - Städning och skötsel omklädningsrum - Lös inredning Viktigt att behålla! Låg Åtgärda på sikt! - Snabb kontakt med personal - Ventilation och halltemperatur Håll ögonen på! - Personalens bemötande - Dialog mellan användare och personal som sköter anläggningen Lågt Högt Brukarna gavs även möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som man ville framföra via enkäten. Nedan följer de kommentarer som lämnades: Behövs läktare med plats för mer folk. Finns det en skylt med kontaktinfo (både ute o inne) som anger vart man ska ringa vid problem, har inte sett någon. Stor förstörelse av hall och utrustning på kort tid. Många verkar mycket slarviga. Vatten rinner, dörrar öppna och lampor tända. I lagidrotter borde ledarna hålla ordning dålig disciplin I undersökningen har ett NKI för Idrottshallen i Förslöv räknats ut NKI för Idrottshallen i Förslöv: 2, Förslövs Gymnastiksal Tabellen nedan visar det samlade resultatet för Förslövs gymnastiksal. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Betyget talar om ifall vi behöver vidta några åtgärder. Faktorer Resultat 2008 Ranking Betyg Det är viktigt att idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (2,9) 6 (2,3) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 2 (2,6) 6 (2,3) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur 3 (1,6) 5 (2,8) Det är viktigt att lös inredning hålls i ett bra skick (nät, innebandysarg, mål, matchur, ljudanläggning etc) 4 (1,1) 4 (3,0) Det är viktigt att jag snabbt får kontakt med ansvarig personal när jag behöver det 5 (1,0) 2 (3,4) Det är viktigt att dialogen mellan oss användare och de som sköter idrotts/gymnastiksalen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet 6 (0,5) 2 (3,4) Det är viktigt att ansvarig personal har ett vändligt bemötande 7 (0,3) 1 (3,8)

8 8 (17) Resultatet visar att det mest prioriterade området är att Förslövs Gymnastiksal hålls i ett bra skick (städning och skötsel). De fyra mest prioriterade påståendena berör alla den fysiska miljön i idrottshallen. Resultatet visar att en i medel ligger på omdömet Ganska nöjd och att fem når upp till 3,0 vilket är det samma som omdömet Ganska nöjd. Påståendet Mitt samlade intryck av Förslövs Gymnastiksal som inte rangordnas fick snittet 3,3. Mallen nedan ger en generell bild över hur situationen ser ut i Förslövs gymnastiksal och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre svärde än 3,0 (dvs ett lågt ) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre rangordningstal än 2,0 (dvs hög ) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft. Hög Bör åtgärdas! - Städning och skötsel i stort - Städning och skötsel omklädningsrum Viktigt att behålla! Låg Åtgärda på sikt! - Ventilation och halltemperatur Håll ögonen på! - Personalens bemötande - Dialog mellan användare och personal som sköter anläggningen - Snabb kontakt med personal - Lös inredning Lågt Högt Brukarna gavs även möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som man ville framföra via enkäten. Nedan följer de kommentarer som lämnades: Problem vid varje säsongsstart att passerkort inte fungerar från den dag vi hyrt hallen. Om det inte fungerar hade det varit bra med journummer för hjälp. Ingen möjlighet på de flesta duschar att reglera vattentemperatur, ofta är de skållheta. Ganska skitigt på golvet i omklädningsrum/dusch. Nät i innebandymål dåliga (små mål) Ta reda på vem som är ansvarig för städningen. Det är inte golven vi krälar på utan luften som ska vara så ren som möjligt. Allt damm singlar ner från bjälkar och fönster. Fy vad äckligt Mycket människor främst ungdomar har tillträde till salen trots att de inte hyrt den. Smutsigt på golvet då de har skor på sig. Vid matcher i stora salen är det barnstuga där. Kortet borde leddas när man bokar salen. Omklädningsrummen är upptagna av spelare, svårt för oss tjejer att byta om speciellt på söndagar I undersökningen har ett NKI för Förslövs Gymnastiksal räknats ut NKI för Förslövs Gymnastiksal: 3,04

9 9 (17) 4.4 Grevie Gymnastiksal Tabellen nedan visar det samlade resultatet för Grevie gymnastiksal. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Betyget talar om ifall vi behöver vidta några åtgärder. Faktorer Resultat 2008 Ranking Betyg Det är viktigt att idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (3,7) 2 (3,0) Det är viktigt att lös inredning hålls i ett bra skick (nät, innebandysarg, mål, matchur, ljudanläggning etc) 2 (2,0) 2 (3,0) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 3 (1,7) 2 (3,0) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur 4 (1,3) 3 (2,7) Det är viktigt att dialogen mellan oss användare och de som sköter idrotts/gymnastiksalen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet 5 (0,7) 1 (3,7) Det är viktigt att ansvarig personal har ett vändligt bemötande 5 (0,7) 1 (3,7) Det är viktigt att jag snabbt får kontakt med ansvarig personal när jag behöver det 6 (0,0) 2 (3,0) Resultatet visar att det mest prioriterade området är att Grevie Gymnastiksal hålls i ett bra skick (städning och skötsel). De fyra mest prioriterade påståendena berör alla den fysiska miljön i idrottshallen. Resultatet visar att en i medel ligger över omdömet Ganska nöjd (3,0) och att sex når upp till 3,0 vilket är det samma som omdömet Ganska nöjd. Påståendet Mitt samlade intryck av Grevie Gymnastiksal som inte rangordnas fick snittet 3,0. Mallen nedan ger en generell bild över hur situationen ser ut i Grevie Gymnastiksal och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre svärde än 3,0 (dvs ett lågt ) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre rangordningstal än 2,0 (dvs hög ) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft. Hög Bör åtgärdas! Viktigt att behålla! - Städning och skötsel i stort - Lös inredning Låg Åtgärda på sikt! - Ventilation och halltemperatur Håll ögonen på! - Städning och skötsel omklädningsrum - Personalens bemötande - Dialog mellan användare och personal som sköter anläggningen - Snabb kontakt med personal Lågt Högt

10 10 (17) I undersökningen har ett NKI för Grevie Gymnastiksal räknats ut NKI för Grevie Gymnastiksal: 3, Torekovs Gymnastiksal Tabellen nedan visar det samlade resultatet för Torekovs gymnastiksal. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Betyget talar om ifall vi behöver vidta några åtgärder. Faktorer Resultat 2008 Ranking Betyg Det är viktigt att idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (3,0) 3 (2,7) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 2 (2,6) 1 (3,3) Det är viktigt att lös inredning hålls i ett bra skick (nät, innebandysarg, mål, matchur, ljudanläggning etc) 3 (2,0) 2 (2,9) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur 4 (1,2) 1 (3,3) Det är viktigt att dialogen mellan oss användare och de som sköter idrotts/gymnastiksalen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet 5 (0,9) 4 (2,6) Det är viktigt att jag snabbt får kontakt med ansvarig personal när jag behöver det 6 (0,3) 3 (2,7) Det är viktigt att ansvarig personal har ett vändligt bemötande 7 (0,0) 1 (3,3) Resultatet visar att det mest prioriterade området är att Torekovs Gymnastiksal hålls i ett bra skick (städning och skötsel). De fyra mest prioriterade påståendena berör alla den fysiska miljön i idrottshallen. Resultatet visar att en i medel ligger på omdömet Ganska nöjd och att fem når upp till 3,0 vilket är det samma som omdömet Ganska nöjd. Påståendet Mitt samlade intryck av Torekovs Gymnastiksal som inte rangordnas fick snittet 3,0. Mallen nedan ger en generell bild över hur situationen ser ut i Torekovs Gymnastiksal och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre svärde än 3,0 (dvs ett lågt ) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre rangordningstal än 2,0 (dvs hög ) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft.

11 11 (17) Hög Bör åtgärdas! - Städning och skötsel i stort - Lös inredning Viktigt att behålla! - Städning och skötsel omklädningsrum Låg Åtgärda på sikt! - Dialog mellan användare och personal som sköter anläggningen - Snabb kontakt med personal Håll ögonen på! - Ventilation och halltemperatur - Personalens bemötande Lågt Högt Brukarna gavs även möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som man ville framföra via enkäten. Nedan följer de kommentarer som lämnades: Har bara varit i hallen från september 08 och inte haft några problem. Därför är allt OK men vet inte hur det fungerar om jag får problem därför känns inte jag speciellt representativ Att jag skriver Ganska missnöjd som samlat intryck beror på att det är dålig ordning (organisation) på de lösa inventarierna. Att golvet är gammalt och slitet, att det inte finns skydd framför ribbstolarna. Tyvärr sker ingen dialog med oss (tränare/nyttjare) när förändring sker. Vi är dock mycket glada för att vi har en sådan stor hall med fina omklädningsrum Mailadress till ansvarig på kommunen för att snabbt och enkelt kunna kommunicera om kort och tider i hallen Vänligen ta bort ribbstolarna! Vi har vid flera tillfällen fått skadade spelare på grund av dessa I undersökningen har ett NKI för Torekovs Gymnastiksal räknats ut NKI för Torekovs Gymnastiksal: 2, Västra Karups Gymnastiksal Tabellen nedan visar det samlade resultatet för Västra Karups gymnastiksal. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Betyget talar om ifall vi behöver vidta några åtgärder.

12 12 (17) Faktorer Resultat 2008 Ranking Betyg Det är viktigt att idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (2,9) 3 (3,3) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 2 (2,8) 3 (3,3) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur 3 (2,3) 4 (3,2) Det är viktigt att lös inredning hålls i ett bra skick (nät, innebandysarg, mål, matchur, ljudanläggning etc) 4 (2,1) 5 (3,0) Det är viktigt att jag snabbt får kontakt med ansvarig personal när jag behöver det 5 (0,3) 2 (3,5) Det är viktigt att ansvarig personal har ett vändligt bemötande 5 (0,3) 1 (3,8) Det är viktigt att dialogen mellan oss användare och de som sköter idrotts/gymnastiksalen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet 6 (0,2) 3 (3,3) Resultatet visar att det mest prioriterade området är att Västra Karups Gymnastiksal hålls i ett bra skick (städning och skötsel). De fyra mest prioriterade påståendena berör alla den fysiska miljön i idrottshallen. Resultatet visar att en i medel ligger på omdömet Ganska nöjd och att fem når upp till 3,0 vilket är det samma som omdömet Ganska nöjd. Påståendet Mitt samlade intryck av Västra Karups Gymnastiksal som inte rangordnas fick snittet 3,3. Mallen nedan ger en generell bild över hur situationen ser ut i Västra Karups Gymnastiksal och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre svärde än 3,0 (dvs ett lågt ) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre rangordningstal än 2,0 (dvs hög ) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft. Hög Bör åtgärdas! Viktigt att behålla! - Städning och skötsel i stort - Lös inredning - Städning och skötsel omklädningsrum - Ventilation och halltemperatur Låg Åtgärda på sikt! Håll ögonen på! - Personalens bemötande - Dialog mellan användare och personal som sköter anläggningen - Snabb kontakt med personal Lågt Högt Brukarna gavs även möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som man ville framföra via enkäten. Nedan följer de kommentarer som lämnades: Västra Karups idrottshall är ganska sliten, framför allt omklädningsrummen. Saknar en skärmvägg mellan ytterdörren och omklädning. Nu är det fri sikt från ytterdörr till dusch/omklädning. Annars funkar allt bra

13 13 (17) Det finns en del skadad utrustning i hallen, t ex lock över hål för tennisnätstolpar Jag har själv aldrig behövt ta kontakt med ansvarig personal. Det sköts alltid av Bengt Nilsson på VKIFs kansli och det sköter han bra Har inte varit i kontakt med de som sköter idrottssalen därför är vissa frågor svåra att svara på Hallhyran är alldeles för dyr, man måste kunna motionera på ett bra sätt utan att det ska kosta en förmögenhet, dessutom står ju lokalen tom annars Fattas nätstolpar (singel) 1 st I undersökningen har ett NKI för Västra Karups Gymnastiksal räknats ut NKI för Västra Karups Gymnastiksal: 3, Östra Karups Gymnastiksal Tabellen nedan visar det samlade resultatet för Östra Karups gymnastiksal. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Betyget talar om ifall vi behöver vidta några åtgärder. Faktorer Resultat 2008 Ranking Betyg Det är viktigt att idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 1 (3,5) 1 (3,6) Det är viktigt att omklädningsrum och duschar i idrotts/gymnastiksalen hålls i ett bra skick (städning och skötsel) 2 (2,2) 3 (3,2) Det är viktigt med rätt ventilation och halltemperatur 3 (1,6) 1 (3,6) Det är viktigt att lös inredning hålls i ett bra skick (nät, innebandysarg, mål, matchur, ljudanläggning etc) 3 (1,6) 2 (3,3) Det är viktigt att ansvarig personal har ett vändligt bemötande 4 (0,5) 1 (3,6) Det är viktigt att jag snabbt får kontakt med ansvarig personal när jag behöver det 5 (0,4) 1 (3,6) Det är viktigt att dialogen mellan oss användare och de som sköter idrotts/gymnastiksalen fungerar bra och det blir få störningar på ordinarie verksamhet 5 (0,4) 1 (3,6) Resultatet visar att det mest prioriterade området är att Östra Karups Gymnastiksal hålls i ett bra skick (städning och skötsel). De fyra mest prioriterade påståendena berör alla den fysiska miljön i idrottshallen. Resultatet visar att en i medel ligger på omdömet Ganska nöjd och att fem når upp till 3,0 vilket är det samma som omdömet Ganska nöjd. Påståendet Mitt samlade intryck av Östra Karups Gymnastiksal som inte rangordnas fick snittet 3,6. Mallen nedan ger en generell bild över hur situationen ser ut i Östra Karups Gymnastiksal och den ger en fingervisning om var ett eventuellt förbättringsarbete bör ske. Om ett påstående har fått ett lägre svärde än 3,0 (dvs ett lågt ) har påståendet satts till vänster i tabellen och har ett påstående fått ett högre rangordningstal än 2,0 (dvs hög ) har påståendet hamnat i tabellens övre hälft.

14 14 (17) Hög Bör åtgärdas! Viktigt att behålla! - Städning och skötsel i stort - Städning och skötsel omklädningsrum Låg Åtgärda på sikt! Håll ögonen på! - Lös inredning - Ventilation och halltemperatur - Personalens bemötande - Dialog mellan användare och personal som sköter anläggningen - Snabb kontakt med personal Lågt Högt Brukarna gavs även möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som man ville framföra via enkäten. Nedan följer de kommentarer som lämnades: Varför har läktaren blivit en soptipp? Badmintonnäten börjar bli dåliga. Ventilationen känns inte bra Ibland är det lite si och så med städningen. Troligtvis har det varit när någon hyrt hallen privat I undersökningen har ett NKI för Östra Karups Gymnastiksal räknats ut NKI för Östra Karups Gymnastiksal: 3,52 5. Sammanfattning och slutsatser NKI (Nöjd Kund Index) i Båstads kommuns idrotts- och gymnastiksalar Båstads Idrottshall 2,55 Förslövs Idrottshall 2,78 Förslövs Gymnastiksal 3,04 Grevie Gymnastiksal 3,14 Torekovs Gymnastiksal 2,98 Västra Karups Gymnastiksal 3,34 Östra Karups Gymnastiksal 3,52 Riktgränsen är att ett NKI större än 3,0 (på en 4-gradig skala) är ett bra värde för en anläggning. Är NKI-värdet mindre än 3,0 bör en undersökning göras för att se var ett eventuellt förbättringsarbete bör ligga. Båstads Idrottshall, Förslövs Idrottshall och Torekovs Gymnastiksal ligger alla under 3,0 och bör tittas närmare på.

15 15 (17) I Båstads Idrottshall och i Förslövs Idrottshall är det städning och skötsel i stort, dels av själva hallen och dels omklädningsrum/duschar som bör åtgärdas har hög och lågt bland brukarna. Dessutom bör den lösa inredningen ses över. Åtgärdas under våren 2009 och redovisas hösten I Torekovs Gymnastiksal är det städning och skötsel av hallen samt lös inredning som bör åtgärdas och ses över har hög och lågt bland brukarna. Åtgärdas under våren 2009 och redovisas hösten Förslövs Gymnastiksal fick ett högt men brukarna anser att städning och skötsel av hallen bör åtgärdas har hög och lågt. Dessutom bör man se över ventilation och halltemperatur på sikt. Åtgärdas under våren 2009 och redovisas hösten Grevie Gymnastiksal fick ett högt över lag. Ventilation och halltemperatur bör dock åtgärdas på sikt låg och lågt bland brukarna. Åtgärdas under våren 2009 och redovisas hösten Västra Karups Gymnastiksal och Östra Karups Gymnastiksal fick högt av brukarna och enligt brukarna är där ingenting som behöver åtgärdas omgående eller på sikt.

16 16 (17) Bilaga 1

17 17 (17)

KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar

KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar 1 (16) 2010-02-24 KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Torekovs gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör 100224\t:\tek\park & fritid\fritid\idrottshallar\enkät\kundundersökning

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar

KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar 1 (17) 2008-12-16 KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Östra Karups gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör 081216\t:\tek\park & fritid\fritid\idrottshallar\enkät\kundundersökning

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Presentation från Idrottsvetenskapliga programmet, C-uppsats vid Umeå Universitet

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:29 Får vi vara trygga? En undersökande studie om elevers uppfattning om kränkande handlingar under lektioner i idrott och hälsa Jonas Bergdahl

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33 Ut med domarn! Kenta Äntligen! Där satt den! Fyra sekunder före full tid, ställning 3 3, kom bollen farande rakt mot Kentas klubba. Nån från motståndarlaget 8 C gav honom en hård tackling. Kenta fick en

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER STADSLEDNINGSKONTORET STABEN SID 1 (5) 2010-01-18 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER Kollektivtrafik Under medborgardialogerna har frågan vad är bra med

Läs mer

Kundundersökning Sannarps IP

Kundundersökning Sannarps IP Kundundersökning Sannarps IP September 2008 Charlotte Svensson Fritidshandläggare Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat av kundundersökningen... 3 4.1 Ranking och

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Rapport Utvädering av verksamheten vid Umeå Arena

Rapport Utvädering av verksamheten vid Umeå Arena Rapport Utvädering av verksamheten vid Umeå Arena April 2003 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 7-9 2003 Projektledare Lars Klefbohm, Umeå Fritid Thomas Savilahti, Umeå Fritid Metod Slumpvis

Läs mer

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...

Läs mer

Lägerutvärdering 2012

Lägerutvärdering 2012 Lägerutvärdering 2012 Utvärdering Stockholm, Barnens Ö 2012 34 deltagare har svarat på Före (Några kom direkt till Barnens Ö och fyllde aldrig i enkät?) 31 deltagare har svarat Efter 2 deltagare svarade

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Inledning Dagens barn och ungdomar är flitiga användare av datorer,

Läs mer

Cinderella. Innehållsförteckning

Cinderella. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sida Framsida. 1 Insperationsark.. 2 Moodboard 3 Affärside.. 4 Sortiment... 4 Målgrupp.. 4 Butikens läge & lokal.. 5 Öppningstider 5 Prissättning.. 6 Konkurrenter 6 Marknadsföring.

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

Tidaholms museum kl 15:00-17:15

Tidaholms museum kl 15:00-17:15 1 (12) Plats och tid Tidaholms museum kl 15:00-17:15 Paragrafer 25-33 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp.

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Förföljaren Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Var på din vakt och håll ögonen öppna, med sylvassa naglar

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 2% www.polisen.se www.vv.se www.dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Sjuntorps sim- och idrottsanläggning och Granngårdens motionsanläggning hösten 2010

Redovisning av enkäter genomförda vid Sjuntorps sim- och idrottsanläggning och Granngårdens motionsanläggning hösten 2010 Redovisning av enkäter genomförda vid s sim- och idrottsanläggning och s motionsanläggning hösten Januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid s simoch idrottsanläggning

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Flanosaga -Kalle träffar Fnork

Flanosaga -Kalle träffar Fnork Flanosaga -Kalle träffar Fnork Gör så här Skriv ut sagan och bilderna. Laminera gärna för bättre hållbarhet. Bilderna kan därefter få en baksida av flanokartong eller så kan de användas med exempelvis

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Laget som vägrar välja

Laget som vägrar välja FOTO Jörgen Svendsen, Arbetarbladet Laget som vägrar välja Bollsport är kul, tycker tjejerna i IK Sätra. De har inte valt att spela fotboll, handboll, volleyboll, basket eller innebandy. De gör allt. På

Läs mer

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu SNACKA OM IDROTT DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu Alkoholproblem sånt som händer när man dricker alkohol Visst skadar man kroppen om man dricker alkohol. Hjärnan, levern och andra organ tar mycket

Läs mer

Till samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna Kommundelsnämnd. Våga Värna. Om Haraker Skola!

Till samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna Kommundelsnämnd. Våga Värna. Om Haraker Skola! Till samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna Kommundelsnämnd Våga Värna Om Haraker Skola! Till: Från: Samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna kommundelsnämnd Engagerade föräldrar och boende i Haraker

Läs mer

SNACKA OM JÄMSTÄLLDHET! Första dagen likabehandling. Allas rätt till integritet och likabehandling

SNACKA OM JÄMSTÄLLDHET! Första dagen likabehandling. Allas rätt till integritet och likabehandling Första dagen Första dagen Allas rätt till integritet och likabehandling Allas rätt till integritet och likabehandling 26 Första dagen Allas rätt till integritet och likabehandling Inget barn får diskrimineras

Läs mer

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-03-10 KF:s HANDLING NR 8 2011 20(22) 56 Dnr 2010/20 Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Jag heter Jörgen Persson från Landskrona GK och jag anser att golfen är den idrott som har de bästa förutsättningarna för att bli den populäraste idrotten bland ungdomar

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus

AFFÄRSPLAN. Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus AFFÄRSPLAN Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus Innehållsförteckning Affärsidé s. 2 Företagsnamn och logotyp s. 2 Historia s. 2 Verksamhet & Aktiviteter s. 2 Utflykter s. 3 Logi s. 3 Kunder & Målgrupp s.

Läs mer

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna Avståndsmätare Den elektroniska avståndsmätaren har nu kommit ner så mycket i pris att den är intressant också för gör-det-självaren. Vi har genomtestat åtta modeller med förnuftiga priser, så att du kan

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Ulricehamns IFK P-04

Ulricehamns IFK P-04 Ulricehamns IFK P-04 Föräldramöte 2016-04-19 Lars, Zoran, Barbro, Wendy, Linda och Mimmi Ulricehamns IFK P-04 Uppstart 3 april 2016 Fotbollssäsong Träningar Seriespel & Lagsammansättning Utrustning och

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

för Klinte rektorsområde

för Klinte rektorsområde Eskelhem skolas föräldraförening Brittis Benzler samt övriga ledamöter Barn- & utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsförvaltningen 62182VISBY i Eskelhem 2011-12-20 Angående förvaltningens för Klinte

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004...

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2005 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Däckrisk...4 Mönsterdjup...4 Lufttryck...4 Finsk förebild...4 Mindre

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Personalhandbok Anställning & Avslut

Personalhandbok Anställning & Avslut 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om vår process för anställning, introduktion och när du slutar hos oss. Anställning (2) Rekryteringsprocess (2.1) Anställningsavtal (2.2) Tystnadsplikt

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening Välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och Knatteboll 2015/2016 Hej! Vi vill med denna korta information hälsa dig välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och vår Knattebollsverksamhet 2015/2016. Syftet med detta

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GOTLAND VÅRMÄTNING Juni 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Ipads efter höstlovet

Ipads efter höstlovet En skoltidning av elever på Olandsskolan Ipads efter höstlovet Det är bra digitala hjälpmedel och lätta att hantera säger Olandsskolans rektor Michael Greifeneder. Det närmar sig Glöm inte alla helgons

Läs mer

MARIA FOTBOLL. Femkamp! KLUBBNYTT. (Tisdag) 10-13 april (påsklov)

MARIA FOTBOLL. Femkamp! KLUBBNYTT. (Tisdag) 10-13 april (påsklov) MARIA KLUBBNYTT 10-13 april (påsklov) ( FREDAG) SKATTJAKT (torsdag) FOTBOLL Mot personalen (onsdag) Femkamp! (Tisdag) 10-13 APRIL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter 5-kamp Bakning (förmiddag)

Läs mer

Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad.

Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad. Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad. Vi vill försöka skapa en vinnare av varje barn som investerar sin fritid hos oss. Sport & Äventyr Camp Båstad SPORT & ÄVENTYR CAMP BÅSTAD är en verksamhet som erbjuder

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Dokumentnamn Kvalitetredovisning Datum 2009-09-14 Adress Bo Sundberg Diarienummer 1(7) Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Förskolan Tallbacken Handläggare

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

Attraktiva Stationer i samverkan NRI-undersökning 2012

Attraktiva Stationer i samverkan NRI-undersökning 2012 Attraktiva Stationer i samverkan NRI-undersökning 2012 Om NRI - undersökningen 2012 Pappersenkät Omfattar 8 stationer Insamling under perioden 24 augusti 23 september 2012 Alla de 8 stationerna ingick

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Välkommen till Åregårdarna 438 ULRIKA ANDERSSON KORTFAKTA

Välkommen till Åregårdarna 438 ULRIKA ANDERSSON KORTFAKTA ULRIKA ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0647-50501 Mobil: 070-6770438 ulrika.andersson@maklarhuset.se Välkommen till Åregårdarna 438 Centralt belägen lägenhet i Åre! Helrenoverad och med utsikt

Läs mer

PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER

PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER Malte är en clown Av Pascale Vallin Johansson & Edith Helsner ISBN 978-91-637-3863-0 Copyright 2013 Text: Pascale Vallin Johansson Copyright 2013 Bild: Edith Helsner

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020. Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer!

Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020. Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer! Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020 Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer! Foto: Niklas Larsson Svensk basket tar sikte på 2020 Nu sätter vi upp nya mål. Och siktar framåt. På Svenska

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post VETLANDA Januari 2016 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten.

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten. Kandidat till klubbchef vt 2013 Sofie Mähler Jag heter Sofie Mähler och läser Civilingenjör Teknisk Fysik, andra året. Kommer ifrån Näsåker i Ångermanland och flyttade jag till Uppsala hösten 2011. Jag

Läs mer

ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK

ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK Oktober 2003 Den här skriften har vi tagit fram för att illustrera vår syn på sambandet mellan arkitektur och pedagogik och med detta tillägg vill vi sätta fokus på viktiga aspekter

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09 1 (5) 2008-09-09 Redovisning Malenbadet i Båstad sommaren 2008 Mål Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för bad- och fritidsanläggningar i Båstads kommun: Bad- och fritidsanläggningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN Du bor i en av Sundbybergs äldsta bostadsföreningar. Den bildades redan 1920 och fungerar fortfarande som en ekonomisk förening, det vill säga vi bestämmer själva

Läs mer