Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad"

Transkript

1 Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande resultat (tabeller) aktiviteter i topp - Gjort minst någon gång per vecka aktiviteter i topp - Gjort minst någon gång per månad aktiviteter i topp - Gjort minst någon gång per år aktiviteter i topp - Aldrig gjort men något eller stort intresse...8 Medlemsskap i förening...9 Hur får du information om sevärdheter, kultur- och fritidsaktiviteter?...10 Vad tycker du Landskrona stad bör satsa på?...11 Analys av resultaten A - Hur ofta och vem besöker de olika institutionerna? Karlslundsbadet och Läktarbadet Landskrona Stadsbibliotek Filialerna Program, föredrag eller sagostund Landskrona Museum Landskrona Teater Aktivitetshuset Plantan Landskrona Konsthall Tycho Brahe museet Rothoffs museikoloni B - Vad har man aldrig gjort men har något eller stort intresse av?...14 C - Vad har man aldrig gjort och inget intresse? D - Hur får man information om sevärdheter och kultur- och fritidsaktiviteter?...15 E - Vad bör Landskrona stad satsa på? F - Skillnader beroende på vart man bor...16 G - Skillnader på aktivitet beroende på ålder...16 Bilaga (enkät)

3 Inledning Kultur- och fritidsvaneundersökningar har gjorts i ett stort antal kommuner under de senaste 15 åren. Avsikten med att göra en sådan undersökning är att få ett bättre underlag av vilka aktiviteter invånarna engagerar sig i och vilka man värderar högst. Det ger då ett bättre underlag till politiska och ekonomiska prioriteringar i de nämnder som har kultur- och fritidsutbudet som sitt ansvarsområde. Eftersom variationerna mellan landsdelar och kommuner kan vara relativt stor, så kan erfarenhetsunderlaget för planering inte enbart grundas på den generella bild som finns av svenskarnas kultur- och fritidsvanor. För Landskrona är det första gången som en sådan undersökning görs. Enkäten skickades ut till slumpvist utvalda personer som var 13 år och äldre. Antalet frågor (69) i enkäten var många och måste vara så för att spegla den bredd som finns i människors fritidsaktiviteter. Frågorna har huvudsakligen valts för att få så nära överensstämmelse som möjligt med andra kommuners undersökningar, men en del frågor är naturligtvis lokala genom att de knyter an till specifika institutioner. I Landskronaundersökningen valde vi också att ställa frågor kring vad Landskronaborna ansåg att staden borde satsa mer på än vad som görs idag. Den typen av frågor är inte så vanliga i andra kommuners enkäter. Enkäterna skickades ut i mitten av februari och insamlingen avslutades i april. Svarsfrekvensen på 51% är inte bra, men motsvarar den frekvens som uppnåtts i andra undersökningar under den senaste tiden (t.ex. Gävle 2008). Ålder har naturligtvis en stor betydelse för vilka kultur- och fritidsaktiviteter man engagerar sig i. Kampsporter och ishockey liksom att chatta och blogga lämnar t. ex. få spår efter sig i de äldre åldrarna. Men samtidigt finns det en hel del resultat som är förvånansvärt lika mellan åldersgrupperna. Exempel på detta är en stark önskan om att vi skall utveckla våra strandbad. Sammanfattande resultat Användning av Internet och ett vardagligt motionerande är aktiviteter som visar det allra starkaste genomslaget i den här enkäten. Vi har inte ställt frågor om TV-tittande och radiolyssnande eftersom vi utgått ifrån att det är något alla gör i stort sett varje dag. Vid ett kommande undersökningstillfälle kan man nog dra samma slutsats om Internetanvändningen. Den tydliga inriktningen på hälsobefrämjande aktiviteter som vandring, joggning, besöka gym och simma är något mer förvånande. Det verkar rätt uppenbart att de senaste årens upplysning och propaganda för behovet av regelbunden fysisk aktivitet är något Landskronaborna verkligen tagit till sig. Ett annat tydligt svar från undersökningen är att idrott och motion är något man utövar med stor regelbundenhet, medan kulturaktiviteter är något man gör mer sällan. Å andra sidan har kulturaktiviteter ett bredare genomslag än idrottande. Man kan också se att fysiskt krävande idrotter har få utövare och rätt liten potential att växa till att bli breddidrott. Besök på kulturinstitutionerna är något som de som aldrig gör besök dit ändå i stor utsträckning skulle vilja göra. Ett tydligt exempel på detta är att besök på Tycho Brahe museet på Ven toppar listan över det man skulle vilja göra. 3

4 Av idrotterna är det fotboll och golf som har de flesta utövarna och av kulturaktiviteter är det besök på biblioteken som når flest och som har högst frekvens. Bowling är en idrott som få utövar, men som många väldigt gärna vill pröva. Man kan anta att man ser bowlingen som en aktivitet som man kan göra en enstaka gång för att det är roligt, men som inte fångar intresset tillräckligt för ett kontinuerligt utövande. Baden såväl på anläggningar inomhus som stränder är viktiga för Landskronaborna. I alla åldersgrupper prioriteras strandutveckling som det som staden bör utveckla mer. Fotbollsanläggningar får däremot låga värden, men det kan ju också bero på att man är medveten om att vi har så många och bra anläggningar att en ytterligare utbyggnad inte behövs. Att Landskrona har en biograf prioriteras högt särskilt i den yngre åldersgruppen och även om många anger att man besöker andra orter för att gå på bio, så är det stora grupper som inte vill lämna kommunen för att få det behovet tillfredsställt. Släktformning är en aktivitet som inte så många sysslar med, men intresset från de som inte gör det är stort. Jämförelse med andra kommuner En jämförelse av resultat har gjorts med några andra kommuner; Gävle, Staffanstorp, Karlskoga, Kristianstad och Eslöv. Landskrona har något lägre svarsfrekvens än övriga men det bör nämnas att vi skickade också ut färre enkäter. Flera av kommunernas 20 i topp-aktiviteter är lika. Det är populärt att motionera minst 30 minuter. Många promenerar, joggar eller cyklar. Man är ute i naturen på olika sätt och nyttjar vandringsleder, hälsostigar och motionsspår. Gymnastik är också populärt att utöva i olika former. Invånarna besöker idrottsevenemang i ungefär lika stor utsträckning. Gävleborna och Landskronaborna gillar mest av alla att besöka café, restaurang eller liknande. När det gäller besök till stadens bibliotek så varierar procenttalet en del. Av de vi tittat på så ligger biblioteket i Landskrona ungefär i mitten med sin del av besökare. Det finns stora likheter hur man får information om sevärdheter och kultur- och fritidsaktiviteter. Artiklar i tidningar och annonser ligger högt hos alla tillsammans med tips från vänner och bekanta. Kommuners hemsidor/internet är överlag inte så populära, dock använder landskronaborna kommunens hemsidor mer än andra. I alla städer är över hälften av de svarande medlemmar i en förening eller deltar i en föreningsverksamhet. Vi kan se en trend i vår och övriga undersökningar när det gäller aktiviteter man aldrig gjort men har stort intresse av. Kulturella aktiviteter och besök till kulturinstitutioner ligger i toppen. Exempel på intressanta aktiviteter är att släktforska, besöka teaterföreställning, gå på konsert eller gå på föredrag/föreläsning. Aktiviteter som lockar mer i andra städer än här är spela fotboll och utöva motorsport. 4

5 Sammanfattande resultat 20 aktiviteter i topp (%) Gjort minst någon gång per vecka Aktivitet Kvinnor Män Totalt Varit ute på Internet och sökt/lämnat information Motionerat minst 30 minuter Chattat eller bloggat på Internet Följt ett idrottsevenemang på radio eller TV Sprungit eller vandrat i motionsspår, vandringsled eller i naturen Deltagit i träningsverksamhet i en idrottsförening Styrketränat Besökt ett gym Besökt strandbad i Landskrona eller på Ven Laddat ned musik eller film från nätet Spelat dataspel På min fritid besökt café, restaurang eller privat klubb Spelat fotboll Gymnastiserat Besökt stadsbiblioteket Deltagit i tävlingsverksamhet i en idrottsförening Spelat golf Själv lagt ut information, musik eller film på nätet Simmat Hyrt eller lånat film för att se på egen anläggning hemma

6 20 aktiviteter i topp (%) Gjort minst någon gång per månad Aktivitet Kvinnor Män Totalt Varit ute på Internet och sökt/lämnat information Motionerat minst 30 minuter Följt ett idrottsevenemang på radio eller TV På min fritid besökt café, restaurang eller privat klubb Sprungit eller vandrat i motionsspår, vandringsled eller i naturen Chattat eller bloggat på nätet Besökt strandbad i Landskrona eller på Ven Hyrt eller lånat film för att se på egen anläggning hemma Styrketränat Spelat dataspel Deltagit i träningsverksamhet i en idrottsförening Besökt ett gym Besökt stadsbiblioteket Laddat ned musik eller film från nätet Varit åskådare på idrottsevenemang i Landskrona Simmat Besökt simhall i Landskrona - Karlslundsbadet eller Läktarbadet Spelat fotboll Gymnastiserat Deltagit i tävlingsverksamhet i en idrottsförening

7 20 aktiviteter i topp (%) Gjort minst någon gång per år Aktivitet Kvinnor Män Totalt På min fritid besökt café, restaurang eller privat klubb Varit ute på Internet och sökt/lämnat information Motionerat minst 30 minuter Följt ett idrottsevenemang på radio eller TV Sprungit eller vandrat i motionsspår, vandringsled eller i naturen Besökt strandbad i Landskrona eller på Ven Hyrt eller lånat film för att se på egen anläggning hemma Gått på bio i annan kommun Besökt Landskrona Museum Besökt stadsbiblioteket Gått på bio i Landskrona Besökt simhall i Landskrona - Karlslundsbadet eller Läktarbadet Spelat bowling Chattat eller bloggat på Internet Varit åskådare på idrottsevenemang i Landskrona Simmat Besökt en teater-, dans-, musikal- eller operaföreställning Besökt ett museum på annan ort Spelat dataspel Styrketränat

8 20 aktiviteter i topp (%) Aldrig gjort men något eller stort intresse Aktivitet Kvinnor Män Totalt Besökt Tycho Brahe museet Besökt program eller föredrag på ett museum i Landskrona Släktforskat Varit åskådare på en föreställning på Landskrona teater Besökt Citadellbadet eller Härslövsbadet Gått i studiecirkel Besökt simhall i Landskrona - Karlslundsbadet eller Läktarbadet Deltagit i träningsverksamhet i en idrottsförening Besökt Rothoffs museikoloni Besökt Pumphuset Besökt ett program, vernissage eller föredrag på konsthallen Spelat curling Besökt Landskrona konsthall Besökt ett gym Deltagit i tävlingsverksamhet i en idrottsförening Spelat någon racketsport, t ex tennis och badminton Åkt skridsko Dansat Besökt aktivitetshuset Plantan Besökt simhall på annan ort

9 Medlemskap i förening Är du medlem i en förening? Är du medlem i en förening Kvinnor Män Totalt Ja, medlem i någon förening Nej, inte medlem i någon förening Är du medlem i en förening? (Åldersindelat) Är du medlem i en förening år år år Totalt Ja, medlem i någon förening Nej, inte medlem i någon förening Är du ledare/funktionär i någon förening? Är du ledare/funktionär i någon förening? Kvinnor Män Totalt Ja, ledare/funktionär i någon förening Nej, inte ledare/funktionär i någon förening Är du medlem i en förening? (Åldersindelat) Är du ledare/funktionär i någon förening? år år år Totalt Ja, ledare/funktionär i någon förening Nej, inte ledare/funktionär i någon förening

10 Hur får du information om sevärdheter, kultur- och fritidsaktiviteter i Landskrona? Kanal Kvinnor Män Totalt Artikel i Lokaltidningen Tips från vänner och bekanta Tidningsannonser Artikel i Landskronaposten Affischer Kommunens hemsidor LandskronaDirekt Annat Åldersindelat Kanal år år år Totalt Artikel i Lokaltidningen Tips från vänner och bekanta Tidningsannonser Artikel i Landskronaposten Affischer Kommunens hemsidor LandskronaDirekt Annat

11 Vad tycker du att Landskrona stad bör satsa mer på? Kvinnor Män Totalt Stränder Biograf Fritidsgårdar Idrott för alla - breddnivå Vandringsleder Ungas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter Badanläggningar Idrottshallar Invandrares delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter Föreningslivet Dans Funktionshindrades delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter Bibliotek Lokaler där man kan träffas och utöva kulturella aktiviteter Vuxnas delaktigheter i kultur- och fritidsaktiviteter Museer Idrott på elitnivå Konsthallen Fotbollsplaner Studiecirklar Skateboardbanor Topp 5 - Åldersindelat år år år Totalt Stränder Biograf Fritidsgårdar Idrott för alla - breddnivå Ungas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter Vandringsleder

12 Analys av kultur- och fritidsvaneundersökning Våren enkäter skickades ut, 607 svarade. Så här ser fördelningen ut över de svarande; Kvinnor Män år 133 st år 209 st år 265 st Vi delade även in Landskrona i fyra geografiska områden med hjälp av postnummer. Områdena är Norr, Väster, Öster och Landsbygden. Norr: Norr om Löpargatan och Ringvägen, Karlslund, Västra Fäladen, Drottningen, Örja Öster: Öster om Hälsingborgsvägen, Eriksgatan, Storgatan, Gråen, Västra/Östra industriomr. Väster: Väster om Hälsingborgsvägen, Eriksgatan, Storgatan Landsbygden: Häljarp, Asmundtorp, Annelöv, Saxtorp, Härslöv, Ven, Glumslöv Antal svarande områdesvis: Kvinnor Män % Landsbygd: 171 st ,3 % Norr: 136 st ,0 % Väster: 147 st ,2 % Öster: 149 st ,8 % A. Hur ofta och vem besöker de olika institutionerna? Karlslundsbadet och Läktarbadet Baden är inget man besöker varje vecka utan oftast går det en längre tid mellan besökstillfällena. Flitigast besökare är de i åldern år tätt följt av dem som är yngre än 30. Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män. 0 % besökt minst någon gång per vecka 12 % besökt minst någon gång per månad 52 % besökt minst någon gång per år Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket besöker främst de som bor i staden. De som bor på landsbygden är inte lika flitiga vilket kan bero på att vi har filialer ute i byarna. Vanligast är att man besöker biblioteket några gånger per år. Vi kan se att det är lite fler kvinnor än män som är besökare. De i åldern år är något mindre intresserade av att göra ett besök på biblioteket än övriga.17 %, främst kvinnor, har någon gång per år besökt ett program, föredrag eller sagostund på biblioteket 7 % besökt minst någon gång per vecka 21 % besökt minst någon gång per månad 60 % besökt minst någon gång per år (kvinnor 66 % och män 53 %) 12

13 Filialerna 1 % besökt minst någon gång per vecka 5 % besökt minst någon gång per månad 15 % besökt minst någon gång per år Program, föredrag eller sagostund 1 % besökt minst någon gång per vecka 3 % besökt minst någon gång per månad 17 % besökt minst någon gång per år (främst år) Landskrona Museum Landskronaborna besöker Landskrona Museum som mest någon gång per år (61 %). Det är lite fler kvinnor (64 %) än män (58 %) som hittar hit. Så gäller även besöken till ett program eller föredrag på museet. Främst är det kvinnor i åldern år. Totalt hade 19 % varit på ett program eller föredrag någon gång per år. 2 % besökt minst någon gång per vecka 8 % besökt minst någon gång per månad 61 % besökt minst någon gång per år Landskrona Teater Varit åskådare på en föreställning på Landskrona Teater hamnade utanför topp 20-listan. Däremot har 47 % uppgett att de minst någon gång per år besökt en teater-, dans-, musikal-, eller operaföreställning på annan ort. Om man är åskådare på en föreställning på Landskrona Teater så är man det någon gång per år (35 %). Åskådarna är främst år samt kvinnor. Aktivitetshuset Plantan Plantan besöker man någon gång per år. 20 % i åldern år och 13 % i övrig ålder har varit där. Landskrona Konsthall 35 % har besökt konsthallen någon gång per år och 21 % hade varit på vernissage eller föredrag. Av besökarna var flest kvinnor i åldern år. 30-åringarna och yngre är inte lika intresserade. Tycho Brahe museet Museet är ett ställe man besöker någon gång per år (27 %). Det är många som är intresserade (40 %) men aldrig har besökt Tycho Brahe museet, främst åringar. Rothoffs museikolonin En femtedel har besökt kolonin någon gång per år. Precis som med Tycho Brahe museet finns det även ett intresse för kolonin som man kan försöka fånga upp. Alla ålderskategorier verkar lika intresserade, gäller även kön. 13

14 B. Vad har man aldrig gjort men har något eller stort intresse av? år 1. Besökt Tycho Brahe museet 38 % 2. Besökt Karlslundsbadet eller Läktarbadet 37 % 3. Gått på ett program eller föredrag på museet 36 % 4. Släktforskat/besökt Citadellbadet eller Härslövsbadet 34 % 5. Besökt Rothoffs museikoloni/gått i studiecirkel 29 % år 1. Besökt Tycho Brahe museet 48 % 2. Varit åskådare på en föreställning på Landskrona Teater 43 % 3. Släktforskat/Gått på program eller föredrag på museet 39 % 4. Gått i studiecirkel 37 % 5. Deltagit i träningsverksamhet i en idrottsförening 36 % år 1. Besökt Pumphuset 39 % 2. Släktforskat 38 % 3. Dansat 34 % 4. Spelat curling 33 % 5. Besökt gym/besökt Tycho Brahe museet/besökt program el föredrag på museet 32 % Här finns dem vi inte riktigt når ut till idag men med lite bearbetning kanske kan få intresserade. Toppsaktiviteterna skiljer faktiskt inte sig speciellt mellan åldrarna mer än i rangordningen. De yngre är lite mer åt det aktiva hållet. Det finns inte heller några markanta skillnader mellan män och kvinnor. De aktiviteter det finns en viss skillnad kan nämnas dans (kvinnor), gym (män), curling (män), besökt program eller vernissage på konsthallen (kvinnor). C. Vad har man aldrig gjort och inget intresse? Kvinnor Män 80 % Utövat någon motorsport 90 % 70 % 80 % Spelat ishockey 89 % 71 % 79 % Utövat någon form av kampsport 83 % 74 % 78 % Utövat någon skjutvapensport 85 % 70 % 74 % Åkt skateboard/inlines 75 % 73 % 73% Lägga ut information, musik och film på Internet 78 % 67 % 71% Spelat innebandy 81 % 62 % 71 % Ridit 64 % 77 % 69 % Arrangerat eller uppträtt på ett offentligt kulturellt arrangemang 65 % 74 % 68 % Spelat handboll, basket eller volleyboll 72 % 63 % 66 % Spelat musikinstrument/sjungit i kör 61 % 72 % 65 % Besökt aktivitetshuset Plantan 62 % 68 % 65 % Spela boule 67 % 63 % 64 % Spelat curling 67 % 61 % 61 % Spela fotboll 74 % 46 % 60 % Gymnastisera 53 % 68 % 14

15 60 % Besöka bibliotektsfilial 58 % 61 % 60 % Utövat sport- eller fritidsfiske 75 % 45 % 58 % Besökt ett program, föredrag eller sagostund på biblioteket 52 % 64 % Från statistiken kan man se en tendens att kvinnor har mindre intresse att sporta än män men är mer mottagliga för kulturella saker. En skillnad ses dock på typiskt kvinnliga sporter som gymnastik och ridning. D. Hur får du information om sevärdheter och kultur- och fritidsaktiviteter i Landskrona? 59 % läser artikel i Lokaltidning 57 % får tips från vänner och bekanta 46 % ser en tidningsannons eller läser artikel i Landskronaposten Landskronas invånare hämtar information främst från fyra ställen; artikel i Lokaltidningen eller Landskronaposten, tidningsannonser och via vänner och bekanta. Att hämta information från stadens hemsidor ligger lägre än väntat. Endast en femtedel har svarat att de använder hemsidorna. Det kan jämföras med att hela 62 % är ute och söker eller lämnar information på Internet minst någon gång i veckan. Endast en femtedel använder också Landskrona Direkt som kanal för att hämta information. 29 år och yngre hämtar utan tvekan sin information från vänner och bekanta, tätt följt av artikel i Lokaltidningen och affischer. Intresset för affischer sjunkter drastiskt med åldern. 50 plus läser främst artiklar samt tittar på tidningsannonser. Andra kanaler som man nämnt att man använder är; föreningars hemsidor, skolor, anslagstavla, bibliotek, arbetsplatser och kulturmail. E. Vad bör Landskrona stad satsa på? De svarande skulle av 21 alternativ välja 5 som dem tyckte skulle prioriteras. Kvinnor Män 57 % Stränder 60 % 54 % 41 % Biograf 43 % 39 % 33 % Fritidsgårdar 33 % 33 % 31 % Idrott för alla 26 % 37 % 30 % Vandringsleder 32 % 28 % 30 % Ungas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter 33 % 26 % 27 % Badanläggningar 28 % 26 % Oavsett ålder tycker man i stort lika gällande vilka saker man bör satsa på. Dock prioriteras vandringsleder och idrott för alla av de äldre, biograf och fritidsgårdar av de yngre och åringar tycker antingen som de yngre eller som de äldre. De skiljer sig mest när det gäller föreningslivet. Det är även små skillnader geografiskt sätt. På landsbygden vill lite fler satsa på vandringsleder än övriga och i norr vill man satsa på invandrares delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter. 15

16 Det som var minst viktigt att satsa på tyckte man var skateboardbanor, studiecirklar, fotbollsplaner, konstallen och idrott på elitnivå. F. Skillnader beroende på vart man bor Gjort minst någon gång per vecka Det syns ingen större skillnad geografiskt sätt på vilka aktiviteter man gör mest mer än att fler kvinnor i östra delen av staden besöker café, restaurang eller privat klubb oftare (13-29 år) och fler män i väster följer idrottsevenemang på TV och radio än övriga. Fler på landsbygden och västra delen väljer att motionera minst 30 min. Gjort minst någon gång per månad De som bor på landsbygden eller i västra Landskrona väljer att gå på bio i annan kommun. I östra delen väljer man att stanna i Landskrona och titta på bio. De som bor i norr besöker inte biografen lika ofta. Färre från landsbygden och östra delen av Landskrona besöker strandbaden i Landskrona och på Ven än övriga. På landsbygden besöker man också biblioteksfilialerna någon gång per månad (13%). Gjort minst någon gång per år En tydlig skillnad på besök till stadsbiblioteket kan ses på dem som bor på landsbygden och övriga. Att färre som bor utanför staden besöker stadsbiblioteket kan, som tidigare nämnt, bero på filialerna som vi har ute i byarna. Intresset för att besöka en teater,- dans,- musikal eller operaföreställning på annan ort är högst ute på landsbygden, främst bland kvinnor. Pumphuset var ett besöksmål som hamnade på 20-topp bland dem som bor i norr (51 %) och väster (46 %) men hamnade utanför listan bland övriga områden (29 % resp 31 %) De som bor på landsbygden besöker Landskrona museum mindre en övriga. G. Skillnader på aktivitet beroende på ålder år De som chattar eller bloggar på nätet är övervägande åringar. Det är även dem som laddar ned film och musik från nätet. Dataspel attraherar också denna grupp samt att de gillar att se på film som de hyrt eller lånat. Här hittar vi även dem som är flitigast på att delta i föreningars tränings- och tävlingsverksamheter år åringar föredrar att gå på bio i Landskrona. Denna grupp gillar att vara ute i naturen genom att bl a springa eller vandra i motionsspår och vandringsleder. De är också bäst på att besöka strandbaden i Landskrona eller på Ven. Däremot är de sämst på att besöka stadsbiblioteket. Dessa är något bättre än övriga att besöka idrottsevenemang i Landskrona och det kan bero på att de har barn som är involverade i föreningars tävlingar år åringar är mest intresserade av att följa idrottsevenemang på TV och radio eller gå på museum, antingen i Landskrona eller på annan ort. De besöker också teater-, dans-, musikal-, och operaföreställningar på annan ort. De är dåliga på att besöka Karlslundsbadet och Läktarbadet. 16

17

18

19

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona 2014

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona 2014 Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona 2014 Inledning Topplistade aktiviteter (tabeller) Om kommunens kultur- och fritidsutbud Jämförelse med kultur- och fritidsvaneundersökningen från 2009 Bilaga

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Vad gör du på din fritid?

Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? Mellan perioden 12-24 maj 2009 fick Vännäs medborgarpanel möjligheten att svara på sin andra enkät som handlade om vad vi ägnar vår fritid åt. Enkäten bestod av sex stycken bakgrundsfrågor

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Kultur- och. fritidsvaneundersökning, 2017

Kultur- och. fritidsvaneundersökning, 2017 Kultur- och fritidsvaneundersökning, 2017 Vad är syftet med undersökningen? Kultur- och fritidsvaneundersökning ska ses som ett kommunalt planerings- och utvärderingsinstrument. Lokalt i Mjölby istället

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012

NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012 1 NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012 Coachen Therese Rykatkin och projektledaren Linda Junker berättade om Livsstilssprojektet. Projektet handlar om hur man får en bättre hälsa genom

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Ålänningars kultur- och fritidsvanor Rapport 2009:1 Ålänningars kultur- och fritidsvanor 1 De senaste rapporterna från ÅSUB 2007:5 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2007:6 Konjunkturläget hösten 2007 2007:7 Olika behandling

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Hässleholms kommun Fritidsvaneundersökning 2017

Hässleholms kommun Fritidsvaneundersökning 2017 Hässleholms kommun Fritidsvaneundersökning 207 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: Löpnr, kopplas från databas Användarnamn: Hässleholm Lösenord: KOPPLAS Någon/ Någon/ Någon/ men

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 2010 04 21 Ulf Hall Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens övergripande syfte var att undersöka spelare som

Läs mer

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Jag heter Jörgen Persson från Landskrona GK och jag anser att golfen är den idrott som har de bästa förutsättningarna för att bli den populäraste idrotten bland ungdomar

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG

UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG 2016-2017 1 GRUNDSKOLAN ÅK 2, 5 OCH 8 KOMMUNALA OCH FRISTÅENDE SKOLOR HUR NÖJD ÄR DU MED DIN FRITID? 3% 12% 83% 2% Inte nöjd (1-3) Varken nöjd eller missnöjd

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun KULTUR & FRITID GÄVLE Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Citera gärna ur skriften

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan?

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Handledare: Kristina Johansson -

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Resultat från enkät om fritidsvanor Motala kommun 2011

Resultat från enkät om fritidsvanor Motala kommun 2011 Resultat från enkät om fritidsvanor Motala kommun 2011 Resultaten bygger på 291 godkända svar från 488 utsända enkäter till innevånare i Motala kommun i åldern 12 69 år, 60 % svar. Hur ofta har du gjort

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning Inledning Staten och Sveriges kommuner och landsting(skl) har genom årlig överenskommelse enats om

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007 på Lidingö Ht 2007 - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år 7-9 - en jämförelse med resultaten i andra kommuner av Inledning Lidingö stad genomför tillsammans

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER

KULTUR OCH UPPLEVELSER 40 KULTUR OCH UPPLEVELSER KULTUR Kultur och kreativitet är viktiga faktorer för den enskildes utveckling, för samhällets sammanhållning och för ekonomisk tillväxt. José Manuel Barroso, ordförande för Europakommissionen

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Om undersökningen. Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval

Om undersökningen. Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval 1 Dataunderlag Om undersökningen Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval 2 Om rapporten Innehåll Sammanställning av data från undersökningen Slutsatser

Läs mer

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jag kommer att läsa upp en lista med fritidsaktiviteter.

Läs mer

TÄLJE NORR Sommarprogram 2016

TÄLJE NORR Sommarprogram 2016 NORRTÄLJE Sommarprogram 2016 Foto: Alvreten Sommar när den är som bäst Det är tisdagkväll i mitten av juli, strax efter 19. Jag har precis varit med på ett cirkelfyspass i Societetsparken mitt i Norrtälje.

Läs mer

Kompetensutveckling evenemang

Kompetensutveckling evenemang Kompetensutveckling evenemang Innehåll: Fakta sid 3 Kartläggning sid 4 Reflektioner sid 4 Exempel på evenemang sid 6 Resultat sid 7 Exempel på utveckling sid 8 Eventarrangörer från idrotten sid 9 Kompetensutveckling

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer

Slutrapport av projekt Barns väntan

Slutrapport av projekt Barns väntan Slutrapport av projekt Barns väntan Projekt Barns väntan har under 2005 arbetat med barn och ungdomar som ensamma, utan anhöriga, kommer till Sverige för att söka asyl. Västra Götalands kulturnämnd har

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Phase I Att fylla i själv Efter Sjuksköterskeintervju Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SN1.0LOPNR 2. Namn: SN1.0FNAME SN1.0ENAME 3. Kön SN1.0SEX 1 Man

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Rivkraft 10 Kultur Myndigheten för delaktighet

Rivkraft 10 Kultur Myndigheten för delaktighet Rivkraft 10 Kultur Enkätomgång tio i undersökningen Rivkraft ställde frågor om kultur. Enkäten gick att besvara under oktober månad 2015. Rivkraft 10 innehöll också frågor om hjälpmedel. De svaren redovisas

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning Prova på, upptäck och lär dig vad det handlar om att arbeta inom upplevelseindustrin!

Läs mer

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Bakgrund I början av 2010 tog Gatukontorets projektgrupp i samarbete med kulturgeograf Susan Bolgar fram en enkät om Gyllins naturpark.

Läs mer

Vi träffas i Elsas hus!

Vi träffas i Elsas hus! Vi träffas i Elsas hus! Övningar till kapitel 2. I Textförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad brukar Susanna göra på sin fritid? 2. Vad handlar bloggen Bonjour

Läs mer

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se FRIDA SÖDERMARK Innehåll Jag lever min dröm 5 1. Orka 9 2. Hitta din grej 11 3. Hitta tiden 17 4. Utgå från dig själv 27 5. Att sätta upp mål 30 6. Motivation 36 7. Motgångar 43 8. Jämvikt och fokus 50

Läs mer

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

du skulle behöva flytta från Stockholm.

du skulle behöva flytta från Stockholm. Tänk om du skulle behöva flytta från Stockholm. du kunde resa tillbaks på två timmar. Marianne Cordes. du kunde bo i den lilla staden, men ändå dra nytta av storstadens fördelar. du kunde få ett hus i

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel

Målkriterier Beskrivning Exempel Bollspel - År 3: Eleven klarar enklare bollövningar enskilt, behärskar bollen. Eleven klarar bollövningar parvis, med olika typer av bollar. Eleven klarar olika bollekar och bollspel tillsammans med andra.

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet Med intresse och engagemang för din verksamhet Svenska Fotbollförbundet MarkCheck Mars 00 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... Syfte... Metod... Vilka är det som har svarat på undersökningen?...

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad.

Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad. Ge dina barn en aktiv sommar i Båstad. Vi vill försöka skapa en vinnare av varje barn som investerar sin fritid hos oss. Sport & Äventyr Camp Båstad SPORT & ÄVENTYR CAMP BÅSTAD är en verksamhet som erbjuder

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar

KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar 1 (17) 2008-12-16 KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Östra Karups gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör 081216\t:\tek\park & fritid\fritid\idrottshallar\enkät\kundundersökning

Läs mer

Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand

Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand Studiefrämjandet har sedan september startat upp olika aktiviteter för boende på asylboendet i Farsta Strand, i väntan på att de ska

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 39 37,1 B. Kvinna 66 62,9 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 10 9,5 B. 26 45 år 32 30,5 C. 46 65 år 34 32,4 D. äldre än 65 29 27,6 Tid för mitt besök

Läs mer

Handlingsplan för en skapande skola 2015/2016

Handlingsplan för en skapande skola 2015/2016 Handlingsplan för en skapande skola 2015/2016 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se 026 661555 kontor

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Brukarundersökning EMMA-verksamhe 2009 samt uppföljning/analys i februari 2010

Brukarundersökning EMMA-verksamhe 2009 samt uppföljning/analys i februari 2010 Brukarundersökning EMMA-verksamhe 2009 samt uppföljning/analys i februari 2010 Genomgång av 2009 års Brukarenkät Analys: Vi delades in i grupper ( blandat brukare o personal) och gick igenom enkäten och

Läs mer

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner Falun 29 november Grupparbete Frågeställningar att behandla 1. Individutveckling Hur skapar vi en verksamhet som utvecklar alla under hela livet utifrån sina förutsättningar

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Vem känner smak för motion?

Vem känner smak för motion? Vem känner smak för motion? Det råder ingen tvekan om att motionsutövning i medelåldern är tydligt relaterad till social position. Däremot finns inget ödesbestämt i den slutsatsen. Smaken för motion kan

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc BP 2020 SURF Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc Aktiviteter för alla åldrar Skanör-Falsterbo blir en ort som många vill bo och vara i => vi skapar plattform för ett levande samhälle

Läs mer

Sportlov 11-15 februari 2013

Sportlov 11-15 februari 2013 Sportlov 11-15 februari 2013 www.mariestad.se Innehållsförteckning Allmänhetens åkning 3 Isdisco 3 Spela badminton 3 Lockerudsgården 4 Ungdomskulturhuset Elvärket 5 Bibblan 6 Panncentralen 7 Vadsbo Museum

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Vad ska det nya kulturhuset innehålla?

Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Intresserade samlades under två dialogtillfällen för att diskutera vad det nya kulturhuset skall fyllas med Dialog kring det nya Kulturhuset Vid två tillfällen bjöd

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31 2006-08-31 Handslaget - en viktig del för ökad integration 2(6) Idrotten är Sveriges största folkrörelse med över 20 000 idrottsföreningar och 3 miljoner medlemmar runt om i landet. Enligt en rapport från

Läs mer

Kultur, fritid och rekreation

Kultur, fritid och rekreation Kultur, fritid och rekreation 153 154 KULTUR MÅLSÄTTNING - Det ska finnas förutsättningar för ett rikt kulturellt utbyte inom kommunen - Kommunen ska sträva efter att bli ett filmcentrum i regionen - Ett

Läs mer