2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson."

Transkript

1 Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5 Tina Iveslätt Dennis Larm, tom delar av 11 Margareta Wester, Mötet öppnas Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 4 Fördelning av arbetsuppgifter och facklig tid Ny fördelning från : Margareta Wester 50 % vice ordförande, MBL och samverkan Annika Aronsson 40 % ordförande, RALS Sandra Bergsten 20 % MBL, jämställdhetsfrågor Anna Sverresdotter Aldén 15 % RALS Birgitta Johansson 10 % Lokalisering Kalmar och individärenden Helen Hippach 5 % kassör Annika är föreslagen till ordförandeposten i avdelningsstyrelsen för ST inom universitets- och högskoleområdet. Om Annika väljs kommer hon inte att kunna vara ordförande i styrelsen på Linnéuniversitetet. Styrelsen diskuterade eventuellt behov av fyllnadsval och förändringar i arbetsfördelningen. Det är viktigt att det finns förtroendevalda i både Kalmar och Växjö med tid avsatt för uppdraget. 5 Arbetsmiljö Margareta Bjerker informerar: Resultatet av medarbetarenkäten kommer att redovisas av Springlife den 7-8 november till projektgruppen (inklusive rektor) och till fakulteternas ledningsgrupper. Veckan efter kommer personalkonsulterna eller en utvecklingskonsult att gå igenom resultatet med varje chef med personalansvar. I november kommer alla chefer att få utbildning i hur man kan arbeta med resultatet och skriva handlingsplaner. Skyddsombuden kommer att delta på olika sätt. Huvudskyddsombuden träffar de fackliga ordförandena en gång per månad i syfte att samordna arbetet. I dagsläget finns det ett stort behov av personalutvecklingssektionens insatser vid arbetsmiljöproblem/konflikter. Skyddsombud och huvudskyddsombud upplever också ett ökat tryck på stöd i arbetsmiljöproblem.

2 Arbetsmiljökommitténs nästa möte hålls den 20 november Protokoll från arbetsmiljökommitténs möte den 27 september 2013 biläggs. Styrelsen diskuterar Saco:s fråga om det finns behov av att genomföra en kompletterande enkät till medarbetarenkäten. I en sådan skulle det ställas frågor om medarbetarnas syn på ledningsnivåer över den närmaste, om omorganisationen, och det skulle finnas möjlighet till fritextsvar. Styrelsen uppdrar åt Annika Aronsson att formulera ST:s svar till Saco. 6 Löner 6:1 Kartläggning Kartläggningsarbetet pågår. 6:2 Doktorandtrappa Saco har utarbetat ett underlag som ST och Lärarförbundet lämnat synpunkter på som kommer läggas fram för arbetsgivaren för fortsatt förhandling. 6:3 RALS Det blir tre revisionstillfällen enligt avtal som gäller 1 okt 2013 till 30 sept Förhandlingarna pågår. 7 MBL /Samverkan Sandra Bergsten och Margareta Wester informerade om pågående diskussioner om funktionsansvar och lönetillägg på universitetsförvaltningen. Universitetsdirektören har meddelat att en översyn ska göras när höstdialogerna är klara. Personalorganisationerna har under en längre tid påpekat att en översyn är nödvändig. Styrelsen fick också information om kommande satsning med omställningsmedel: kompetensutveckling för tillsvidareanställda adjunkter som inte har magisterexamen. Ansökningar har kommit in och PO och AG ska gå igenom dessa inför beslut om vilka som ska beviljas medel. Fem protokoll från höstens MBL-förhandlingar biläggs. 8 Fakultetssamverkan Två samverkansmöten har genomförts: FHL och FKH. Vid mötet med FHL diskuterades främst formerna för samverkansmötena men även forskningsbudget, och vid mötet med FKH diskuterades aktuella ärenden. Det kommer att ta ett tag innan mötesformerna stabiliseras, och till dess vill styrelsen gärna att ST representeras av en person från fakulteten (till exempel ett arbetsplatsombud) och en styrelseledamot. Det är viktigt att vid fakultetssamverkansmötena poängtera att dessa inte ersätter MBL-förhandling. 9 Nominering till avdelningsstyrelsen Punkten utgår då den behandlades vid förra styrelsemötet. 10 Rapporter 10.1 Ekonomi Bordläggs då kassören inte var närvarande Rekrytering just nu rekryterar ST många nya medlemmar vilket är mycket glädjande! Vi har fem nya och totalt 343 på listan Avdelningsstyrelsemöte Annika rapporterade från mötet Löneavtalskonferens Margareta rapporterade från konferensen. Sektionerna har jämfört sina lokala avtal med varandra. Vissa har siffror i avtalen, andra inte. Lönesättande samtal diskuterades. Chalmers är det enda lärosätet som fullt ut tillämpar det. Alla lärosäten som helt eller delvis tillämpar lönesättande samtal har inte särskilt goda erfarenheter av det.

3 11 Övriga frågor AG, Saco och ST skulle ha skickat en representant vardera på en kurs hos DO den 12 december 2013: Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet för lika möjligheter på jobbet ett erfarenhetsutbyte. Kursen är nu inställd på grund av för få anmälda. Styrelsen diskuterar AG:s information om hur ledigheter på arbetstidsförkortade dagar hanteras. På Lnu:s medarbetarsidor kan man läsa att om man tar semester på en dag med fyra timmars arbetstidsförkortning så dras en hel semesterdag. Om man tar flextidsledigt dras också åtta timmar. AG har också meddelat att de anställda som jobbar fyra timmar måste göra detta på sin arbetsplats (inte hemifrån) för att timmarna ska räknas som tjänstgöring. Olika chefer ger olika besked till sina anställda om vad som gäller. Frågan kommer att diskuteras vid nästkommande samverkansmöte med arbetsgivaren. 12 Nästa möte 27/11 kl (Bruunska12/H0201) Beslutades att boka jullunch för förtroendevalda den 16/12 i Kalmar, och därefter hålls styrelsemöte kl Inbjudan sänds ut inom kort. 13 Mötet avslutas Vid protokollet Justeras Sandra Bergsten Annika Aronsson Tina Iveslätt sekreterare ordförande justeringsperson

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) 2013-04-04 Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer