ST inom Sveriges Domstolar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Sveriges Domstolar"

Transkript

1 ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson, Lars (Lasse) Thun, Monika Törngren samt ersättaren Cristina Steen. 1 Sammanträdet öppnas Anette öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Veronica har anmält förhinder och Monika tjänstgör som sekreterare för mötet. Cristina går in som ordinarie. 2 Dagordningen Dagordningen godkänns. 3 Protokoll Protokoll nr 3 godkänns efter justering och läggs till handlingarna. 4 Bordlagda frågor Punkten utgår då inga bordlagda frågor finns. 5 Remisser Styrelsen har besvarat remissen Stockholms tingsrätt remiss- Flytt av telefunktionen TSM 2015/0553 (se bilaga A).

2 2 6 Skrivelser Se bilaga B. 7 Ekonomi Britt-Marie redovisar för den preliminära resultatrapporten för året t o m den 31 maj Styrelsen diskuterar en fråga som kommit från Västmanlands tingsrätt angående årlig förskottsersättning för medlemsmöten. Styrelsen beslutar att de nuvarande reglerna ska fortsätta att gälla. 8 Studier Anette och Lena rapporterar från Partsrådets seminarium Psykisk ohälsa i arbetslivet den 25 maj. Lena rapporterar från Värdegrundsforum den 1 juni. Marie rapporterar från Partsrådets seminarium om lokala omställningsmedel den 1 juni. Anette rapporterar från OFRs seminarium Avtal om lokala omställningsmedel den 11 juni. 9 Medlemsfrågor Vi går igenom periodens in- och utträden. Styrelsen diskuterar hemsidan. Styrelsen diskuterar facebooksidan. Styrelsen diskuterar förslag till en gemensam engelsk titel istället för Rechtpfleger/domstolshandläggare, benämningen skulle gälla alla medlemsländer i EUR (European Union Rechtpfleger). Frågan bordläggs till augustisammanträdet. Styrelsen diskuterar resultatet av den enkät som gjorts på Stockholms tingsrätt och beslutar att ha ett medlemsmöte på tingsrätten under hösten.

3 3 Anette rapporterar från medlemsmöte i växeln på Stockholms tingsrätt den 19 maj. Anette och Marie rapporterar från möte med JUSEK angående avtalsdiskussioner med DV den 28 maj. 10 Information och rapport från kontaktområdena Styrelsen rapporterar från sina kontaktområden. 11 Personalfrågor Styrelsen diskuterar den kommande övergången av Patent- och Marknadsdomstolen till Stockholms tingsrätt och VA-nämnden till Mark- och miljödomstolarna samt Svea hovrätt. Styrelsen diskuterar angående kommande verksamhetsövergång av växeln i Stockholms tingsrätt där central förhandling ska ske. Styrelsen diskuterar frågan om vad som gäller vid om omprövning av ordningsvaktsförordnande. Styrelsen har fått en förfrågan om det görs riskanalyser vid införande av nya datasystem och beslutar att ta upp frågan vid nästa Arbetsmiljö- och kompetensforum. Styrelsen diskuterar frågan om vad som gäller för juristpraktikanter, både vad gäller eventuellt förordnande och lön. Anette redogör kortfattat om de enskilda överenskommelser som träffats sedan det senaste styrelsesammanträdet. Anette och Marie rapporterar från de partsgemensamma diskussionerna som hållits med DV angående Beredskapsavtalet och Reseavtalet den 5 och 29 maj, samt Lokalt avtal för lokala omställningsmedel den 5, 18, 29 maj och den 4 juni. Anette och Lena rapporterar från Arbetsmiljöforum den 11 juni. 12 Info- och MBL-frågor Styrelsen diskuterar fördelningen av höstens MBL-dagar. Anette och Lena rapporterar från den MBL som hölls den 13 maj och Marie från MBL den 2 juni som hon och Veronica deltog i.

4 4 Anette och Marie rapporterar från den MBL som hölls den 16 juni. Anette redogör för de nya MBA-R ärenden som tillkännagivits. 13 Lönefrågor Anette, Britt-Marie och Marie rapporterar från de oenighetsförhandlingar som har förevarit. Styrelsen diskuterar vissa principfrågor som uppkommit i samband med dessa förhandlingar. 14 Övriga frågor Styrelsen diskuterar inför ombudsmöte Anette rapporterar från STs valberedning den 27 april och Anette, Britt-Marie och Marie rapporterar från STs förbundsstämma den maj. Anette rapporterar från EURs Vice presidentmöte den 15 maj och Anette och Marie rapporterar från Nordisk konferens på Färöarna den maj. Lasse och Lena rapporterar från A-kassans föreningsstämma den 29 maj. Marie och Lasse rapporterar från Centrogruppens möte den 26 maj. 15 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den augusti i Hudiksvall. 16 Sammanträdet avslutas Då inget annat förekommer avslutar Anette sammanträdet Vid protokollet Justeras Monika Törngren Anette Jellve

5 5 Bilaga A till protokoll Stockholm ST inom Sveriges Domstolar Remissvar - Flytt av telefonifunktionen vid Stockholms tingsrätt De nya verksamheter som ska in i Stockholms tingsrätt har tillkommit genom Regeringsbeslut. Ledningen måste givetvis omorganisera och ordna på bästa sätt för dessa verksamheter. Vi är medvetna om att det "dammsugits" efter lokaler inom Stockholmsområdet utan resultat. Detta tycker vi givetvis är tråkigt eftersom lösningen med nya lokaler inom i vart fall länet skulle varit en bättre lösning för våra medlemmar. Det synes dock kvarstå frågetecken för om just den lokal som växeln idag är placerad i kommer att kunna användas med tanke på belysning, ventilation m.m. Vi anser att tingsrätten i samarbete med Domstolsverket bör titta närmare på hur fördelningen av rum för de nya verksamheterna ser ut. Kanske blir det utrymme över för växeln. I remissen står "Ur ett verksamhetsmässigt och kostnadseffektivt perspektiv är det bästa att placera telefonifunktionen i Stockholm hos en annan redan befintlig nod i Sverige." Vi ser det kostnadseffektiva ur ett annat perspektiv; Hur mycket kommer en ev kompetensförlust kosta, då kanske inte alla eller i värsta fall ingen följer med till Västmanland? Hur mycket kommer en ev avveckling av befintlig personal vid växeln på Stockholms tingsrätt kosta? I remissen finns inget skrivet om personalens situation vid en ev. flytt. Vi anser att en riskbedömning bör göras som lyfter fram konsekvenserna för personalen. Vi motsätter oss en flytt av växeln från Stockholms tingsrätt till Västmanlands tingsrätt. För ST inom Sveriges Domstolar Anette Jellve Avdelningsordförande

6 6 Bilaga B till protokoll In och utgående skrivelser: Inkommande skrivelser: Remiss från Stockholms tingsrätt- Flytt av telefunktionen TSM 2015/0553, sänt från Pär Karlsson, Stockholms tingsrätt Utgående skrivelser: Remissvar på Stockholms tingsrätt remiss- Flytt av telefunktionen TSM 2015/0553, sänt från A. Jellve till Eva Sjölund

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer