ST inom Polisväsendet Länssektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Polisväsendet Länssektionen"

Transkript

1 Protokoll nr Fört vid möte i Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk Ingegerd Nordenfors Sandra Karlsson Magnus Örtegren 1 Mötets öppnande Åsa öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Incheckning 3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Protokoll nr godkändes. 5 Åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom.

2 6 Personalärenden Aktuella personalärenden gicks igenom. 7 Ekonomi a) Planeringsdagarna Åsa måste få in informationen om vilka som kan följa med på planeringsdagarna från lokalsektionerna. Besked till Åsa senast den 16 mars. Åsa tar upp frågan om vad vi ska fylla dessa dagar med och att ansvaret för det ligger på presidiet och de tar tacksamt emot förslag. Planeringsdagarna kommer att genomföras den 28, 29 och 30 mars. Beslut att Planeringskonferensen kommer att genomföras till en kostnad av upp till kronor på Älvkarleby Turist och Konferenshotell. b) Ersättning för utlägg i samband med ett tillsättningsärende Kassören har fått in ett kvitto för utlägg i samband med ett tillsättningsärende. Frågan är vilka utlägg står för gällande förtroendevaldas utlägg i tjänsten. Beslut att står för parkeringsutläggen men inte för lunch i samband med tillsättningsärenden. c) Lunch skyddsombud och arbetsmiljöansvariga Magnus tar upp frågan om att bjuder skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på lunch i samband med det inplanerade mötet för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga den 16 mars. Beslut att bjuda skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på lunch vid mötet den 16 mars. d) Övrigt Åsa tar upp frågan om ekonomiskt äskande från Pensionärsföreningen. Åsa har fått ett underlag från Pensionärsföreningen som hon läste upp på mötet. Åsa kommer att delta på Pensionärsföreningens årsmöte den 14 mars. Diskussion i styrelsen om detta äskande och de verifikationer som finns redovisade. uppdrar till Åsa att på Pensionärsföreningens årsmöte ta upp frågan om arvoden och verifikationer med förtydliganden innan beslut om ekonomisk ersättning tas av styrelsen. Sussi informerar om att det i Västerort finns en egen pensionärsförening för alla pensionerade polisanställda. Föreningen i Västerort står själva för sin ekonomi. Diskussion i styrelsen kring frågan. Mehrdad och Lennart undersöker frågan närmare kring eventuella bidrag.

3 8 Arbetsmiljö a) Passenheterna i länet Åsa informerade från ett möte för alla gruppchefer för länets passenheter. Gruppchefer från alla enheter var på plats utom från Handen och Gränspolispolisavdelningen. Gruppcheferna kommer att skapa en skrivelse som kommer att gå till Länspolismästaren. Diskussion i styrelsen i frågan. Ärendet hanteras vidare både fackligt och av skyddsorganisationen. b) Arbetsskador och tillbud Magnus påminner om vikten av att skriva tillbuds och arbetsskadeanmälningar. Magnus och Cecilia kan utbilda styrelsen i användningen av LISA-systemet. Magnus informerade om att det har startats en samverkansgrupp i myndigheten som ser över tillbuds- och arbetsskadehanteringen. PHRA har tagit fram statistik gällande hanteringen av LISA-systemet och ett problem är att många anställda idag inte finns bemannade i systemet. Myndigheten jobbar med problemet. d) SAM Skyddsronder ska genomföras i myndigheten under april månad enligt skyddsrond Stockholm. Magnus påminner om detta och påtalar även om vikten av att de psykosociala delarna av skyddsronden ska göras. d) Åldersdiskriminering Ett ärende kring ingångslön relaterat till ålder togs upp av Åsa. Ärendet bereds vidare. e) ATA-uppföljning Magnus informerade från ett möte gällande ATA-uppföljning. f) Riskbedömning Ekonomi Löner Magnus informerade om ett riskbedömningsmöte på Ekonomi Löner Som kommer att genomföras den 17 mars. g) Övrigt Riskbedömning gällande forensiker i City och IT diskuterades. Risk och konsekvensbedömning på Länskrim, Spaningsmord, har gjorts. På OTR pågår en riskbedömning. Diskussion i styrelsen om riskbedömningarna. Sussi tar upp frågan om stöd i IT-frågor i myndigheten. Diskussion om hur myndighetens IT-system och stödet i IT-frågor fungerar.

4 9 Utbildning Sussi informerade från ett möte som genomförts med studieorganisatörerna. Ett möte till är inplanerat. Arbetet med ST1- utbildningen fortsätter. Susanne informerade om planeringen av Förvaltningsutbildningen som nu kommer att bli en utbildning på tre dagar. 10 Jämställdhet och mångfald Frågan bordlades. 11 Rapporter a) Måndagsmötet Mika deltog på måndagsförhandlingen och kommer att informera om ärendet vid senare tillfälle. b) Övrigt Åsa informerade från ett möte hon haft med förhandlingschefen. Ärendet hanteras vidare. Åsa informerade om ett ärende gällande tillsättning i ett ärende som bör vara i en högre säkerhetsklass och där arbetsgivaren har påbörjat rekrytering. Åsa har varit i kontakt med HR-konsult i ärendet. Åsa tog upp ett ärende i styrelsen där Avdelningsstyrelsen haft synpunkter. Sandra informerade från ett möte hon deltagit på i Västerort där möjlighet gavs att ställa frågor till Länspolismästare Carin Götblad. Sandra har även ställt kompletterande frågor på GW till Carin Götblad. Hon kommer att återkoppla till styrelsen när hon fått svar på frågorna. 12 Årsmötet Årsmötet diskuterades i styrelsen. Rikspolischefen Bengt Svensson och vår förbundsordförande Anette Carnhede kommer att delta på årsmötet. Diskussion i styrelsen om att skicka ut en påminnelse till medlemmarna om årsmötet och där även informera medlemmarna om vilka gäster som kommer närvara på årsmötet. Mehrdad tar upp frågan om att vi eventuellt måste höra med restaurangen om att vi måste varsko om fler gäster. Uppföljning sker.

5 Lena informerar om myndighetens fotohantering. Enligt Sambandet lämnas inga foton ut då vi är en facklig organisation. Lena har begärt ett förtydligande. Sussi tar upp att årsmöteshandlingen kommit ut sent och att hon inte haft möjlighet att inkomma med synpunkter på årsmöteshandlingen. Susanne informerade om att hon har fått möjlighet att läsa och inkomma med synpunkter vilket hon gjort. Lennart informerade om att han har skickat ut handlingen till medlemmarna. Lennart tar upp att vi själva måste ta ansvar för att inkomma med material till årsmöteshandlingarna. Diskussion i styrelsen om årsmöteshandlingarna. Styrelsen samlas kl 8:30 den 14 mars på för att diskutera årsmöteshandlingen. 13 RENA/COPLA Frågan bordlades då inget nytt fanns att rapportera. 14 Tillsättningsärenden Sussi tar upp att ST inte finns med som facklig representation i annonser där poliser söks till olika tjänster. Sussi informerar om att C-G Jonsson fått ny tjänst som chef för OSJ Rosie tar upp ett tillsättningsärende gällande Länskrim där man tillsätter en biträdande sektionschef och att Rosie har anmält att hon kan delta som ST-representant i tillsättningen av en sektionschef på samma sektion. Mehrdad tar upp arbetsgivarens agerande gällande ett tillsättningsärende på OLK. Diskussion i styrelsen om ärendet. Ärendet hanteras vidare. Lennart och Sussi informerade om två ärenden.

6 15 OLKV Mehrdad informerade om ett ärende gällande OLKV. Diskussion i styrelsen i ärendet. Ärendet hanteras vidare. 16 Pensionsersättningar Det har inkommit ärenden från arbetsgivaren med förfrågan om synpunkter från ST gällande pensionsersättningar. Diskussion i styrelsen i ärendet. Ärendet ska tas upp på måndagsförhandlingen den 14 mars. 17 Volontärverksamheten En skrivelse har inkommit från Avdelningsstyrelsen gällande volontärverksamheten där styrelsen kan inkomma med synpunkter senast den 16 mars. 18 Info från Avdelningsstyrelsen Information från Avdelningsstyrelsen har kommit för vidarebefordran till medlemmarna. 19 Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 20 Mötets avslutande Åsa avslutade mötet och tackade för visat intresse. Magnus Örtegren Sekreterare Åsa Jacobsson Ordförande

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den 16-17 juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 3 2013 På spaning efter Obama UTBILDNING för fackliga förtroendemän OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen VILKA BILAR har Polisen råd med?

Läs mer

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 April 2010 STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder DEBATT: Långsiktighet kring ledarskap och verksamhet DATA - OSÄKERHET!?! Har poliser blivit

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer