Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet"

Transkript

1 Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT reviderad senast Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska ordnas för nya chefer vid Linnéuniversitetet (Lnu). När flera nya chefer tillträder samtidigt ordnar Personalutvecklingssektionen en gemensam introduktionsdag och möten som föreslås nedan är avsedda som ett komplement. När enstaka chefer tillträder är introduktionsmöten nedan av central betydelse eftersom det kan dröja innan en gemensam introduktionsdag erbjuds. Syftet med möten som föreslås nedan är att ge den nye chefen en generell överblick av Linnéuniversitetet, dess organisation, arbetsområden för respektive avdelning inom den gemensamma förvaltningen och stödet som finns att tillgå. Möten ska också verka välkomnande för att stödja nätverksskapande och kontakter över formella gränser. Checklistan ska också kunna fungera som stöd för personer som tillträder chefspositioner efter att ha varit anställda vid universitetet i andra befattningar. Introduktion av nya chefer bör ses som starten för kontinuerlig chefs- och ledarutveckling som varje chef förväntas delta i under hela uppdraget. Personalkonsulten för den berörda fakulteten/institutionen/avdelningen där chefen ska arbeta ansvarar för planering och bokning av en schemalagd introduktion som täcker relevanta moment från listan nedan. Schemat bör självklart anpassas så att innehållet är relevant för chefens egna arbetsområden och hennes/hans förkunskaper. Använd gärna checklistan för att dokumentera introduktionsmöten som genomförs. I slutet av dokumentet finns utrymme för att lista möten som är av specifikt intresse för den enskilde chefen. Förutom möten som föreslås nedan ska en arbetsplatsnära introduktion äga rum med flera praktiska inslag om den specifika fakulteten/institutionen/avdelningen där chefen ska vara verksam (se checklista för introduktion av nyanställda). Förslag på förbättringar av rutinerna i samband med introduktion av nya chefer till Lnu välkomnas. 1 (5)

2 Förslag för möten som ska ordnas för nya chefer och checklista för genomförda möten Den nye chefens namn: Fakultet/institution/avdelning: Den nye chefens befattning: Datum när introduktionsplanen upprättats: Personalkonsultens namn: Datum när den nye chefen börjar vid Lnu: Nyckelperson att träffa Innehåll/fokus Planerade datum/tid/plats Genomfört rektor universitetsdirektör prorektorerna vicerektor för internationalisering och entreprenörskap Avser nya dekaner och prodekaner samt chef för KOM och ER. Stäms av med rektorssekreteraren i samband med varje enskild ny chef. Lärosätets organisation och styrorgan; delegationsordningen; övergripande styrdokument och relevanta lagar/förordningar; mötesstruktur för chefer; ledningsfilosofi; det offentliga etos/att vara chef i staten; universitetsdirektörens arbetsområde. Kvalitetsarbete: Kvalitetsrådet, kvalitetspolicy, kvalitetsindikatorer, plan för utvärdering (projektet utbildningskvalitet), Linnébarometern mm; Prorektorernas övriga arbetsområden. Internationaliseringspolicy, strategiska satsningar, handlingsplaner, Internationaliseringskommittén ; Entreprenörskap vid Lnu. 2 (5)

3 Nyckelperson att träffa Innehåll/fokus Planerade datum/tid/plats Genomfört berörd dekan berörd kanslichef (KC) universitetsledningens kansli (UK) ekonomiavdelningen (EK) personalavdelningen (PA) studerandeavdelningen (STUD) avdelningen för lokal- och service (LOS) Avser prodekan, kanslichef och prefekter. Utbildnings- och forskningsfrågor; Fakultetsorganisationen och olika berednings- och beslutsorgan inom fakulteten; Dekanens delegationsordning. Avser dekan, prodekan, prefekter och eventuella chefer med personalansvar under prefektnivå. Fakultetens administration; KC arbetsområden. UK:s organisation och arbetsområden; Lnu:s årsredovisning; verksamhetsplanering; verksamhetsuppföljning; system och verktyg inom UK:s arbetsområde (Diver, diariet mm). Ekonomiskt ansvar; operativt budgetarbete; ekonomisk uppföljning; EK:s organisation och arbetsområden; system och verktyg för ekonomiarbetet (Agresso mm). Personalansvar; personalpolitiska frågor; lönepolicy; anställningsordningen; Villkorsavtalet; PA:s organisation och arbetsområden; system och verktyg inom PA-området (Primula, Adato, Reachme mm). Studentrelaterade processer; STUDs organisation och arbetsområden; system och verktyg inom STUDs arbetsområde (Ladok mm). Infrastrukturfunktioner; LOS:s organisation och arbetsområden; system och verktyg inom LOS:s arbetsområde (TimeEdit mm). 3 (5)

4 Nyckelperson att träffa Innehåll/fokus Planerade datum/tid/plats Genomfört kommunikationsavdelningen (KOM) externa relationer (ER) ITavdelningen n(it) överbibliotekarien (UB) verksamhetschefen för universitetspedagogiska enheten (UPE) representanter från personalutvecklingssektionen (PUS) samordnare för lika villkor (UK) samordnare för hållbar utveckling (UK) Lnu:s varumärke; grafisk profil; KOMs organisation och arbetsområden; system och verktyg inom KOMs arbetsområde (Medarbetare, Lnu.se). ER:s organisation och arbetsområden; systemen och verktygen inom ER:s arbetsområde (Diva mm). IT-relaterade policies och rutiner; IT-säkerhet; ITavdelningens organisation och arbetsområden. UB:s organisation och arbetsområde; verktyg och system inom UB:s arbetsområde (Moodle, S&R, AdobeConnect mm). Avser dekaner, prodekaner, kanslichefer, prefekter och övriga chefer på institutionerna avser ej chefer vid universitetsförvaltningen. Ansvar för pedagogisk utveckling; Lnu:s pedagogiska program; UPEs organisation och arbetsområden. Lnu:s systematiska arbetsmiljöarbete; principer och rutiner för Lnu:s arbete med kompetensutveckling för chefer/medarbetare; utbud av aktiviteter och stöd från PUS; avstämning av chefens önskemål och behov av kompetensutveckling. Lnu:s policydokument och handlingsplaner avseende Lika villkor. Lnu:s policydokument och handlingsplaner avseende Hållbar utveckling. 4 (5)

5 personalkonsult ekonom/controller ansvarig för säkerhet (inkl brandsäkerhet) Utbildning i Primula; HR-rutiner; arbetsrättsliga frågor; avtalsfrågor. Genomgång av Agresso och andra relevanta processer där chefen förväntas agera samt genomgång av rapporter som chefen förväntas hantera. Genomgång av handlingar och rutiner som avser säkerhetsfrågor, inklusive brandsäkerhet infocenter IT-expert upphandlare registrator Genomgång av rutiner och system inom Infocenters arbetsområde (Trio) Genomgång av rutiner och handledning om ITverktyg (Outlook, Box, Lync mm) Genomgång av regelverket och rutiner gällande upphandling och inköp Diariet, arkivering 5 (5)

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer HÖGSKOLAN I BORÅS Verksamhetsstöd/HR Sara Svensson SLUTRAPPORT 2014-10-02 Dnr 049-14 1 (3) Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer Bakgrund Under perioden januari september

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. 2014-02-04 RAPPORT Dnr LiU-2014-00015 1(9) Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. Revisionsplanen för 2013, dnr LiU-2012/02045, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteter för verksamhetsåret.

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Introduktion för chefer

Introduktion för chefer Introduktion för chefer Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet Umeå universitet Typ av dokument: Policy Beslutad av: Giltighetstid: 2015-01-01- tills vidare Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten Sid 1 (5) Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdraget...

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer