Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning"

Transkript

1 Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets serieindelning, och för arkiveringen. Verksamhetsområdena bygger i sin tur på de uppdrag universitet och högskolor har i enlighet med lagar och förordningar. Vid Linnéuniversitetet finns följande verksamhetsområden för klassificering av allmänna handlingar: - Styra verksamhet - Stödja verksamhet - Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive - Bedriva utbildning på forskarnivå - Bedriva forskning - Samverka, informera och nyttiggöra externt I dokumenthanteringsplanen för verksamhetsområdet Stödja verksamhet anges vad som ska diarieföras i systemet W3D3 och vad som ska arkiveras på annat sätt. Planen omfattar alla kartlagda processer på området och innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka system som används för registrering av olika slag, vilken enhet eller funktion som ansvarar för handlingarna, hur handlingarna hanteras och sorteras, och eventuell sekretess man ska vara uppmärksam på. En översikt av processerna finns i Linnéuniversitetets klassificeringsstruktur (fastställd av chefen för universitetsledningens kansli , dnr 2013/ ). Den finns tillgänglig på Medarbetare, liksom gällande dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna kompletteras av mer detaljerade processkartläggningar där aktiviteter och delaktiviteter finns angivna inom respektive verksamhetsområde. Dessa finns tillgängliga hos arkiv- och registratorsfunktionen. I denna dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive klassificeras - inrätta, revidera och avveckla program - inrätta, revidera och avveckla kurs - inrätta, revidera och avveckla - bedriva program eller kurs - bedriva - anta och registrera student - hantera pågående studier - examinera student - hantera disciplinärenden - tillhandahålla service för studenter 1(24)

2 Innehållsförteckning Inrätta, revidera och avveckla program, huvudområde och examen... 7 Underlag rörande utbildningsprograms förutsättningar... 7 Beslut om inrättande av programutbildning... 7 Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå... 7 Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå... 7 Underlag inför beslut om huvudområde för examina... 7 Beslut om huvudområde för examina... 7 Beslut om programutbud... 7 Beslut om fastställande av utbildningsplan... 7 Utbildningsplan... 7 Beslut om utseende av programansvarig... 7 Beslut om avvecklande av programutbildning... 7 Ansökan om att ställa in program... 7 Beslut om att ställa in program Inrätta, revidera och avveckla kurs... 7 Underlag rörande kursens förutsättningar... 7 Beslut om inrättande av kurs... 7 Beslut om kursutbud... 8 Underlag inför beslut om kursutveckling... 8 Beslut om kursutveckling... 8 Beslut om resursfördelning för kurser inom lärarutbildningen... 8 Beslut om fastställande av kursplan... 8 Kursplan... 8 Beslut om utseende av kursansvarig... 8 Beslut om utseende av examinator... 8 Beslut om avvecklande av kurs... 8 Ansökan om att ställa in kurs... 8 Beslut om att ställa in kurs Inrätta, revidera och avveckla... 9 Offertförfrågan om... 9 Offert på... 9 Underlag rörande s förutsättningar... 9 Avtal om... 9 Beslut om inrättande av... 9 Beslut om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för (24)

3 Kursplan för... 9 Utbildningsplan för... 9 Projektplan för... 9 Beslut om utseende av kurs- eller projektansvarig på... 9 Beslut om utseende av examinator på... 9 Slutrapport Utvärderingsrapport Beslut om avvecklande av Bedriva program eller kurs Underlag inför köp av tjänst för utbildning Avtal om köp av tjänst för utbildning Schema Bokningsuppgifter lokaler Kompendier Föreläsningsanteckningar Studiehandledning Kursinformation Lärarens examinationsuppgifter Tentamensschema Tentamensanmälan Handlingar vid tentamenstillfället Programvärdering Sammanställning av programvärdering Kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Bedriva Schema inom Bokningsuppgifter lokaler inom Kompendier inom Föreläsningsanteckningar Studiehandledning Kurs- eller projektinformation Lärarens examinationsuppgifter Tentamensschema Tentamensanmälan Handlingar vid tentamenstillfället Kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Anta och registrera student (24)

4 Anmälan till utbildning Begäran om undantag från formella behörighetskrav Rangordningslista utresande student Beslut om antagning av inresande och utresande student Beslut behörighetskrav och begäran om undantag Antagningsuppgifter kurs och program Antagningsbesked Överklagande av beslut om antagning Yttrande om överklagande avseende antagning Beslut i överklagande avseende antagning Ansökan anstånd med studiestart Beslut anstånd med studiestart Överklagande av anstånd med studiestart Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart Registreringsunderlag för antagning Registrering på kurs eller program Hantera pågående studier Ansökan om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Beslut om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Överklagande av beslut om studieuppehåll/platsgaranti vid återgång Yttrande om överklagande avseende studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Beslut i överklagande avseende studieuppehåll/platsgaranti vid återgång Ansökan om programbyte Beslut om programbyte Ansökan om studieortsbyte Beslut om studieortsbyte Ansökan om tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande Överklagande av beslut om tillgodoräknande Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande Beslut i överklagande om tillgodoräknande Tillgodoräknande av prov eller kurs arkivlista Uppföljning av utbytesstudier Ansökan om prov på annan ort Beslut om prov på annan ort Individuell studieplan grund- och avancerad nivå Tillbudsrapport Skadeanmälan (24)

5 Anmälan om avbrott Examinera student Tentamenssvar Avtal om sekretess vid praktik Rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning Studentuppsats Avtal om sekretess vid uppsatsskrivning Rättningsprotokoll Resultat på prov Betyg på individuella kurser på inresande student Resultat på hel kurs Anslagslista kurs eller prov Ansökan om omprövning av betyg Beslut om omprövning av betyg Ändring och borttagning av betyg Ansökan om byte av examinator Beslut om byte av examinator Ansökan om kursbevis Beslut om avslag på att få ut kursbevis Överklagande av beslut om avslag på att få ut kursbevis Yttrande om överklagande avseende kursbevis Beslut i överklagande avseende kursbevis Kursbevis Kursintyg Rättad examinationshandling Ansökan om examen Registrering av ansökan om examen Beslut om avslag på att få ut examensbevis Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis Yttrande om överklagande avseende examensbevis Beslut i överklagande avseende examensbevis Examensbevis Hantera disciplinärenden Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse Yttrande från student i disciplinärende Kallelse till möte med disciplinnämnd Beslut om disciplinär åtgärd Överklagande av beslut om disciplinär åtgärd Yttrande om överklagande av disciplinär åtgärd (24)

6 Beslut i överklagande av disciplinär åtgärd Förfrågan om disciplinärenden Rapportering av disciplinärenden Tillhandahålla service för studenter Intyg om funktionsnedsättning (24)

7 3.1.1 Inrätta, revidera och avveckla program, huvudområde och examen Underlag rörande utbildningsprograms förutsättningar Beslut om inrättande av programutbildning Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Underlag inför beslut om huvudområde för examina Bevaras Papper W3D3 Fakultet Till exempel VFU-avtal, underlag inför beslut om inrättande av program Bevaras Papper W3D3 Enligt besluts- och delegationsordning Bevaras Papper W3D3 Enligt besluts- och delegationsordning Bevaras Papper W3D3 Enligt besluts- och delegationsordning Avser gemensam eller dubbel examen enligt HL 1 kap, 17. Avser gemensam eller dubbel examen enligt HL 1 kap, 17. Beslut eller avtal Bevaras Papper W3D3 Fakultet Exempelvis ansökan om inrättande, utseende av granskare Bevaras Papper W3D3 Fakultet Beslut om huvudområde för examina Beslut om programutbud Bevaras Papper W3D3 Fakultet Beslut om fastställande av Bevaras Papper W3D3 Fakultet utbildningsplan Utbildningsplan Bevaras Papper W3D3 Fakultet Kursinfo Beslut om utseende av Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ programansvarig Beslut om avvecklande av Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ programutbildning Ansökan om att ställa in program Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om att ställa in program Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Inrätta, revidera och avveckla kurs Underlag rörande kursens förutsättningar Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om inrättande av kurs Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ 7(24)

8 3.1.2 Inrätta, revidera och avveckla kurs Beslut om kursutbud Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Underlag inför beslut om kursutveckling Bevaras Papper W3D3 Nämnd med ansvar för lärarutbildningen Beslut om kursutveckling Bevaras Papper W3D3 Nämnd med ansvar för lärarutbildningen Beslut om resursfördelning för kurser inom lärarutbildningen Bevaras Papper W3D3 Nämnd med ansvar för lärarutbildningen eller fakultet (om beslutet) Beslut om fastställande av kursplan Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Kursplan Bevaras Papper W3D3 Kursinfo Fakultet/ Beslut om utseende av kursansvarig Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om utseende av examinator Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om avvecklande av kurs Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Ansökan om att ställa in kurs Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om att ställa in kurs Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Gäller för kurser inom lärarutbildningen där en nämnd uppdrar åt en fakultet att utveckla kurser/kursplaner. Gäller för kurser inom lärarutbildningen där en nämnd uppdrar åt en fakultet att utveckla kurser/kursplaner. 8(24)

9 3.1.3 Inrätta, revidera och avveckla Offertförfrågan om Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Offert på Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Underlag rörande s förutsättningar Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Avtal om Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om inrättande av Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Kursplan för Bevaras Papper W3D3 Kursinfo Utbildningsplan för Bevaras Papper W3D3 Kursinfo Fakultet/ Fakultet/ Projektplan för Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om utseende av kurs- eller projektansvarig på Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om utseende av examinator på Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Om Lnu lämnar offert till presumtiv uppdragsgivare i ett anbudsförfarande ska offerten inte registreras i ärendet förrän anbudsförfarandet är avslutat. Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan. Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan. Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan. Registreras som kursplan i Kursinfo och Ladok. 9(24)

10 3.1.3 Inrätta, revidera och avveckla Utvärderingsrapport Slutrapport Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om avvecklande av Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bedriva program eller kurs Underlag inför köp av tjänst för utbildning Avtal om köp av tjänst för utbildning Schema Bevaras eller Bevaras Papper W3D3 Underlag för avtal och överenskommelser om inköp av personaltjänster utanför universitetet, som används inom utbildningen. Till exempel föreläsare, lärare, praktiker Bevaras Papper W3D3 Avtal och överenskommelser om inköp av personaltjänster utanför universitetet, som används inom utbildningen. Till exempel föreläsare, lärare, praktiker. Se bilaga 1. Digitalt (system) Papper (ej system) TimeEdit och Bokningsuppgifter lokaler TimeEdit LOS Se bilaga Kompendier Bevaras Papper Digitalt Avser egenproducerade kompendier. Arkivläggs i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet. 10(24)

11 3.2.1 Bedriva program eller kurs Föreläsningsanteckningar Bevaras eller Se bilaga 2. Papper Digitalt Studiehandledning Bevaras Papper Digitalt Kursinformation Bevaras Papper Digitalt Lärarens examinationsuppgifter Bevaras Papper Digitalt Handlingar på papper samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet Tentamensschema Gallras 2 år Tentamensanmälan Tentamensanmälan Gallras 2 år Tentamensanmälan Handlingar vid tentamenstillfället Gallras 2 år Placeringslista, pauslista, toalista etc Programvärdering Gallras 2 år efter att sammanställning har gjorts. 11(24)

12 3.2.1 Bedriva program eller kurs Sammanställning av programvärdering Kursvärdering Gallras 2 år efter att sammanställning har gjorts Bevaras Papper Programhandlingar sorteras efter programkod och kronologiskt Sammanställning av kursvärdering Bevaras Papper Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet Bedriva Schema inom Bevaras eller Bokningsuppgifter lokaler inom Kompendier inom Föreläsningsanteckningar Studiehandledning Se bilaga 1. Digitalt TimeEdit och TimeEdit Bevaras Papper Digitalt Bevaras eller Se bilaga 2. Papper Digitalt Bevaras Papper Digitalt Se bilaga 1. LOS Avser egenproducerade kompendier. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning Kurs- eller projektinformation Bevaras Papper Digitalt Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning. 12(24)

13 3.2.2 Bedriva Lärarens examinationsuppgifter Tentamensschema Tentamensanmälan Bevaras Papper Digitalt Gallras 2 år Tentamensanmälan Gallras 2 år Tentamensanmälan Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning Handlingar vid tentamenstillfället Gallras 2 år Placeringslista, pauslista, toalista etc Kursvärdering Gallras 2 år efter sammanställning har gjorts Sammanställning av kursvärdering Anta och registrera student Bevaras Papper Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning. Anmälan till utbildning Gallras Se bilaga 3. Ladok-NyA File Maker inresande student Begäran om undantag från formella behörighetskrav Rangordningslista utresande student Beslut om antagning av inresande och utresande student Bevaras Papper W3D3 STUD Reell kompetens och undantag. Begäran om undantag från formella behörighetskrav och beslut om undantag, samt eventuellt överklagande, bildar ett ärende Bevaras Papper STUD Bevaras Papper digitalt I Ladok registreras beslut om antagning till utbytesstudier. STUD STUD I de databaser som används för registrering för utbytesstudenter kan det förekomma PUL-klassade uppgifter om funktionsnedsättning och behov av stöd. 13(24)

14 3.3.1 Anta och registrera student Beslut behörighetskrav och begäran om undantag Antagningsuppgifter kurs och program Bevaras Papper W3D3 STUD Begäran om undantag från formella behörighetskrav och beslut om undantag, samt eventuellt överklagande, bildar ett ärende Bevaras Papper digitalt Ladok NyA STUD Antagningsbesked Gallras 2 år efter beslut om antagning Överklagande av beslut om antagning Yttrande om överklagande avseende antagning Beslut i överklagande avseende antagning NyA Bevaras Papper W3D3 STUD Sker överklagande av antagningsbeslut ska detta diarieföras. Om överklagandet gäller beslut om behörighetskrav och begäran om undantag ( ) tillhör överklagandet detta ärende. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande Bevaras Papper W3D3 STUD Se ovan Bevaras Papper W3D3 STUD Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet Ansökan anstånd med studiestart Bevaras Papper W3D3 STUD Lokala beslut om anstånd till årskurs 1 fattas av funktionsansvarig vid Antagningen. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Eventuella bilagor bevaras i ärendet. STUD 14(24)

15 3.3.1 Anta och registrera student Beslut anstånd med studiestart Bevaras Papper W3D3 STUD Lokala beslut om anstånd till årskurs 1 fattas av funktionsansvarig vid Antagningen. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Eventuella bilagor bevaras i ärendet Överklagande av anstånd med studiestart Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart Bevaras Papper W3D3 STUD Överklagande i samma ärende som anstånd med studiestart. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande Bevaras Papper W3D3 STUD Överklagande i samma ärende som anstånd med studiestart. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart Bevaras Papper W3D3 STUD Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet Registreringsunderlag för antagning Gallras 5 år Uppropslista, förteckning eller självregistrering Registrering på kurs eller program Bevaras Papper digitalt Ladok Student 15(24)

16 3.3.2 Hantera pågående studier Ansökan om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Beslut om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Besked från studenten om tidpunkt för återgång diarieförs inte utan vid inaktualitet. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Besked från studenten om tidpunkt för återgång diarieförs inte utan vid inaktualitet Överklagande av beslut om studieuppehåll/platsgaranti vid återgång Yttrande om överklagande avseende studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Beslut i överklagande avseende studieuppehåll/platsgaranti vid återgång Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Ansökan om programbyte Gallras 5 år Ladok Fakultet/ Beslut om programbyte Gallras 5 år Ladok Fakultet/ Ansökan om studieortsbyte Gallras 5 år Ladok Fakultet/ Överklagande i samma ärende som studieuppehåll. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande. Överklagande i samma ärende som studieuppehåll. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande. Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet. Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar. Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar. Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar. 16(24)

17 3.3.2 Hantera pågående studier Beslut om studieortsbyte Gallras 5 år Ladok Fakultet/ Ansökan om tillgodoräknande Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om tillgodoräknande Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Överklagande av beslut om tillgodoräknande Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande Beslut i överklagande om tillgodoräknande Tillgodoräknande av prov eller kurs arkivlista Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Bevaras Papper Ladok Fakultet/ Uppföljning av utbytesstudier Query & Report STUD Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Bilagor bevaras i ärendet. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Bilagor bevaras i ärendet. Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande. Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande. Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet. Sortering efter personnummer. Avställning årsvis Ansökan om prov på annan ort Gallras 5 år Fakultet/ Beslut om prov på annan ort Gallras 5 år Fakultet/ 17(24)

18 3.3.2 Hantera pågående studier Individuell studieplan grund- och avancerad nivå Gallras Vid inaktualitet Papper Fakultet/ Tillbudsrapport Bevaras Papper W3D3 PA Anmälan om tillbud med underskrifter görs på särskild blankett Skadeanmälan Kopia Bevaras Papper W3D3 Skadeanmälan för studenter skickas i original till Kammarkollegiet Anmälan om avbrott Gallras Vid inaktualitet Ladok Fakultet/ Examinera Tentamenssvar Gallras Se bilaga 4. student Avtal om sekretess vid praktik Bevaras Papper W3D Rapporter från praktik eller Gallras Se Bilaga 4. verksamhetsförlagd utbildning Studentuppsats Bevaras Se Bilaga 5. Digitalt DiVA Gallras Ladok Avtal om sekretess vid Bevaras Papper W3D3 uppsatsskrivning Rättningsprotokoll Gallras 2 år efter Papper Sortering efter kurskod. att resultat inrapporterats i Ladok Resultat på prov Bevaras Papper Ladok Betyg på individuella kurser på Bevaras Papper Ladok inresande student Resultat på hel kurs Bevaras Papper Ladok Anslagslista kurs eller prov Gallras Vid Ladok inaktualitet Ansökan om omprövning av betyg Bevaras Papper W3D Beslut om omprövning av betyg Bevaras Papper W3D Ändring och borttagning av betyg Bevaras Digitalt Ladok Kan omfattas av Kan omfattas av OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 18(24)

19 3.3.3 Examinera student Ansökan om byte av examinator Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Beslut om byte av examinator Bevaras Papper W3D3 Fakultet/ Ansökan om kursbevis Gallras Bevaras Beslut om avslag på att få ut kursbevis Överklagande av beslut om avslag på att få ut kursbevis Yttrande om överklagande avseende kursbevis Beslut i överklagande avseende kursbevis 2 år efter beslut Papper vid avslag Avser byte för en enskild student i enlighet med HF 6 kap, 22. Att utse och byta examinator för en kurs klassificeras i Inrätta, revidera och avveckla kurs. Avser byte för en enskild student i enlighet med HF 6 kap, 22. Att utse och byta examinator för en kurs klassificeras i Inrätta, revidera och avveckla kurs. W3D3 vid avslag Diarieförs endast vid avslag. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet Bevaras Papper W3D3 Diarieförs endast vid avslag. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet Bevaras Papper W3D3 Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande Bevaras Papper W3D3 Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande Bevaras Papper W3D3 Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet. 19(24)

20 3.3.3 Examinera student Kursbevis Kopia bevaras, se kommentar Kursintyg Lämnas till student Rättad examinationshandling Återlämnas eller Återlämnas eller 2 år efter betygsbeslut Ansökan om examen Gallras 2 år efter beslut Registrering av ansökan om examen Beslut om avslag på att få ut examensbevis Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis Yttrande om överklagande avseende examensbevis Gallras Bevaras om överklagande Kopia bevaras 2 år efter beslut Papper Kopior bevaras på kursbevis som inte rutinmässigt kan tas fram ur Ladok. Kursbevis som rutinmässigt kan tas fram ur Ladok skickas till studenten, inga kopior bevaras. Sortering efter personnummer. Avställning årsvis. Ladok / STUD Papper vid överklagande Papper vid överklagande Ladok W3D3 vid överklagande W3D3 vid överklagande STUD STUD Sorteras efter personnummer. Papper W3D3 STUD Diarieförs endast vid avslag. Beslut skickas till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet Bevaras Papper W3D3 STUD Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande Bevaras Papper W3D3 STUD Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i 20(24)

21 3.3.3 Examinera student Beslut i överklagande avseende examensbevis Examensbevis Kopia bevaras ärendemeningen läggas till inklusive överklagande Bevaras Papper W3D3 STUD Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet. Papper STUD Sorteras efter personnummer. Avställning årsvis. Levereras till centralarkiv efter verksamhetsårets slut Hantera Anmälan om misstänkt fusk eller Bevaras Papper W3D3 UK disciplinärenden förseelse Yttrande från student i Bevaras Papper W3D3 UK disciplinärende Kallelse till möte med Gallras Vid UK disciplinnämnd inaktualitet Beslut om disciplinär åtgärd Bevaras Papper Digitalt W3D3 Ladok UK Vid avstängning dokumenteras tidsperiod för avstängning i Ladok Överklagande av beslut om disciplinär åtgärd Yttrande om överklagande av disciplinär åtgärd Bevaras Papper W3D3 UK Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande. Förvaltningsrätten beslutar i överklagandeärendet Bevaras Papper W3D3 UK Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande. Förvaltningsrätten beslutar i överklagandeärendet. 21(24)

22 3.3.4 Hantera disciplinärenden Beslut i överklagande av disciplinär åtgärd Bevaras Papper W3D3 Ladok UK Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till inklusive överklagande. Förvaltningsrätten beslutar i överklagandeärendet. Vid avstängning dokumenteras tidsperiod för avstängning i Ladok Förfrågan om disciplinärenden Bevaras Papper W3D3 UK Vanligtvis förfrågningar från Universitetskanslersämbetet om disciplinärenden under året Rapportering av disciplinärenden Bevaras Papper W3D3 UK Vanligtvis förfrågningar från Universitetskanslersämbetet om disciplinärenden under året. 3.4 Tillhandahålla service för studenter Intyg om funktionsnedsättning STUD I service för studenter ingår att hantera studenthälsa, stöd till studenter med funktionsnedsättning, studievägledning och stöd till utbytesstudenter. Processerna är under kartläggning och kommer att kompletteras. Bilaga 1 Schema i system: Utreds av universitetsarkivet efter analys av system som hanterar scheman. Schema på papper: Scheman med rikt informationsinnehåll bevaras. Övriga scheman får vid inaktualitet. Gallras med stöd av RA-FS 1997:6. Med rikt informationsinnehåll menas scheman som ger en god inblick i hur undervisningen har bedrivits. Dessa scheman kan finnas för en kurs eller omfatta många kurser, t ex för en hel termin. Exempel på schema med magert informationsinnehåll är lokalbokningsschema. Schema som ska bevaras arkivläggs på papper i kursakt. Bilaga 2 Får om de bedöms ha endast tillfällig eller ringa betydelse. Handlingar som bedöms ha ett framtida värde bevaras. 22(24)

23 Bilaga 3 Anmälan med bilagor till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RA-FS 2011:2): Får 2 år efter beslut om antagning, om anmälan registrerats i antagnings- eller studieregister. För antagen som inte registrerats i studieregister, exempelvis inresande (utländsk) student, bör anmälan med bilagor bevaras. Arbetsprover för utbildning som leder till konstnärlig examen: Får återlämnas 1 månad efter beslut om antagning. Om den sökande inte begärt återlämnande får arbetsprover 1 månad efter beslut om antagning. Förekomsten av uppvisade arbetsprover bör dokumenteras. Dokumentationen får 2 år efter beslut om antagning. Bilaga 4 Med tentamen avses enskild tentamen, grupptentamen, hemtentamen samt prestationer genom andra examinationsformer såsom inlämning av paper, rapporter m.m. Tentamen kan även vara datorbaserad Tentamenssvar (RA-FS 2011:2): Får återlämnas till student efter betygsättning om betyg registrerats i studieregister. Provsvar som inte har återlämnats får 2 år efter betygsättning. Om student begär omprövning av betyg bör provsvar bevaras i 2 år efter det att prövningen slutbehandlats Rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning: Handledarrapporter får 2 år efter avslutad utbildning. Rapporter får inte om dessa legat till grund för betygsättning och betyget inte registrerats i Ladok. Studenternas rapporter får återlämnas till studenten efter avslutad delkurs eller utbildning efter det att betyg registrerats i studieregister. Rapporter och bilagor som inte har återlämnats får 2 år efter det att betyget registrerats i Ladok. Bilaga 5 DiVA: Utdrag ur rektors beslut om riktlinjer för elektronisk publicering (dnr LNU 2011/401): Riktlinjer för examensarbeten/självständiga arbeten/uppsatser Alla examensarbeten (yrkesexamen) samt självständiga arbeten (kandidatnivå/magisternivå/masternivå) utförda av studenter vid Linnéuniversitetet skall registreras elektroniskt, samt fulltexten bifogas i sin helhet i Linnéuniversitetets publiceringssystem (DiVA) för vidare lagring. Elektronisk registrering + fulltextlagring är ett kvar för att examensarbetet skall kunna registreras som godkänt. Examensarbeten skall i möjligaste mån även publiceras i fulltext. Om författaren, med hänvisning till lagen om upphovsrätt, motsätter sig elektronisk fulltextpublicering, skall registrering ändå ske, samt fulltexten lagras elektroniskt, men ej publiceras. Hantering/förvar/sortering: är detsamma som fullständig version av en uppsats/examensarbete. Har upphovsrättsliga information (t ex bilder) tagits bort i version som publiceras måste den kompletteras med en fullständig version för registrering och arkivering i DiVA. Uppsatser/examensarbeten för 90 eller 120 hp eller motsvarande Bevaras elektroniskt i DiVA. Undantag för elektronisk registrering gäller för uppsatser med sekretess. Dessa skall tas ut och bevaras på papper, förvaras separat samt ges ett skydd som garanterar att inte obehöriga får åtkomst till dessa arbeten. Uppsatser för nivå 60 hp eller motsvarande Får fem år från betygsdatum om betyg registrerats i Ladok. Tas ut på papper. För uppsatser på kurser där 60 hp utgör den högsta nivån ska särskild ställning tas till eventuellt bevarande. Uppsatser som bedöms ha ett värde för forskningens behov, inom eller utom den egna disciplinen, eller som bedöms vara av allmänintresse ska bevaras. 23(24)

24 Gallringsbara uppsatser förvaras under hela sin livslängd på en och sorteras efter författare eller titel. belagda studentarbeten som ska bevaras får levereras till centralarkiv först efter särskild överenskommelse med universitetsarkivet. Uppsatser för nivå 60 hp eller motsvarande som bedöms ha ett bevarandevärde sorteras efter författare eller titel. Förkortningar LOS STUD UK Lokal och service Studerandeavdelningen Universitetsledningens kansli 24(24)

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet

Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3132-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet

Dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet av Inledning Denna plan innehåller övergripande regler och anvisningar för registrering, arkivering och av allmänna handlingar som hör till utbildning på forskarnivå. Planen gäller för arkivering av handlingar

Läs mer

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten ARKIVBILDNINGSPLAN för Högskolan i Borås sida 1 ( 3 ) Avdelning/arkivbildarfunktion Upprättad av Godkänd av Fastställd den Tillämpas fr.o.m Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Margareta Åkesson

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING DNR MIUN MIUN 2015/875 Publicerad: 2015-04-21 Beslutsfattare: Mats Tinnsten, prorektor (RBM) Handläggare: Juliana Gardahl Wettersten, Samverkansavdelningen

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan vid Umeå universitet 1 Avdelning/bildarfunktion Upprättad av Fastställd den Reviderad den RA-FS 2007:1, Riksets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Bevaras Diarieförs Papper/

Bevaras Diarieförs Papper/ Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå vid Umeå universitet Upprättad av: Registratur och Arkiv Dnr: 1.1 914 16 Fastställd: 2017 04 25 Reviderad: Styrande föreskrifter är: RA

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor 2001-05-10 Dnr 151-01-54. Rektor fastställer härmed instruktion för utbytesstudier.

HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor 2001-05-10 Dnr 151-01-54. Rektor fastställer härmed instruktion för utbytesstudier. Rektor BESLUT 2001-05-10 Dnr 151-01-54 Utbytesstudier Rektor fastställer härmed instruktion för utbytesstudier. Beslut i ärendet har fattats efter föredragning av chefen för enheten för studieadministration,

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT A 2016/17 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad 2016-10-12 Beslutsfattare Handläggare Hans Carlsten Annika

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar avseende Ping Pong Datum 2009-04-07 Dnr 100-1101-09 Område Organisation Ansvarig Universitetsledningens

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Regler för examination vid Högskolan Dalarna

Regler för examination vid Högskolan Dalarna Regler för examination vid Högskolan Dalarna Beslutad av Chef för Utbildnings- och forskningskansliet: 2013-02-04 Reviderad: 2014-10-28 Dnr: DUC 2013/134/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-04 Ersätter: Relaterade

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö VALINFORMATION VÅREN 2012 LGLÄR-programmet Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö Studie- och yrkesvägledare Susann.Engstrom@lnu.se Telefontid: 0470-70 82 91 Träffas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 3 Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Version: 1.5 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på grund och avancerad nivå Processgrupp 3.1

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på grund och avancerad nivå Processgrupp 3.1 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 3 Bedriva utbildning på grund och avancerad nivå Processgrupp 3.1 Version: 1.4 Dnr: 1411/2016 Fastställd: 20160615 Giltig

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 RAPPORT 2016:4 Rapport 2016:4 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Författare: Anna Sandström Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN DNR MIUN 2012/403 Publicerad: Beslutsfattare: Handläggare: Rektor Anna Connell Beslutsdatum: 2015-08-18 Giltighetstid:

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet ! Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet Fastställd av rektor/ universitetsstyrelsen 2015-11-03 Dnr: FS 1.1-1570-15 Denna regel/plan/policy/handläggningsordning ersätter tidigare

Läs mer

nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet

nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet nön^lkorsets nöcskola - utbildning & forskning inom vårdomradet Riktlinjer för Examinator vid Röda Korsets Högskola Diarienr 3312012 Juridiskt granskade av Anders Stening 2012-04-12 Fastställd av Högskolenämnden

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den lokala

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2013/178-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2013-04-02 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Medicinska fakultetens ABC fo r utbildningen pa grund-och avancerad niva

Medicinska fakultetens ABC fo r utbildningen pa grund-och avancerad niva 2014-11-07 Page 1 (18) s ABC fo r utbildningen pa grund-och avancerad niva A Anstånd Av högskoleförordningen framgår att den som blir antagen till en utbildning men på grund av sjukdom eller andra skäl

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmänna råd för examensarbeten

Allmänna råd för examensarbeten Allmänna råd för examensarbeten Dessa allmänna råd har fastställts av rektor 2012-12-06 och träder i kraft 2013-01-01 Dnr HS 2012/539-53 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Ämne och ämnesspecifika instruktioner

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-09-21 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1582/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

Studieadministrativa riktlinjer

Studieadministrativa riktlinjer Studieadministrativa riktlinjer - med ansvarsförhållanden Beslutad av rektor 2009-06-01 Dnr 10-16/09 1 INNEHÅLL 1. Inledning 4 1.1 Allmänt 4 1.2 Anmälan 4 1.3 Ansvar 5 2. Tillträde/behörighet 6 2.1 Allmänt

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet. Lärosätets manual för funktionerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare

Validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet. Lärosätets manual för funktionerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare Validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet Lärosätets manual för funktionerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 VALIDERING INOM LÄRARLYFTET... 3 DIGITAL

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Lunds universitet under tre dagar den 20 22 maj 2014 dels vid Universitetsförvaltningen

Läs mer

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen 1 (5) PM 2014-09-03 Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014. Vilka kursmoment utgör examination?

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:10 Tillsynsbesöket vid Högskolan Dalarna

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:10 Tillsynsbesöket vid Högskolan Dalarna , www.uk-ambetet.se Rapport 2013:10 Tillsynsbesöket vid Högskolan Dalarna 2013 Tillsynsbesöket vid Högskolan Dalarna 2013 Rapportnummer 2013:10 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2013 Juridiska avdelningen,

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola MDH 2.1 194/09 Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära Besöksadress: Drottninggatan

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet TEKNAT 2012/4 Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet Riktlinjerna är ett komplement till kursplanerna. Fastställda av Tekniska utbildningsnämnden

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarna Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se BESLUT

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 Dnr: UmU 500-2855-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy 2012-01-01

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrative

Läs mer