Bevaras Diarieförs Papper/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevaras Diarieförs Papper/"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå vid Umeå universitet Upprättad av: Registratur och Arkiv Dnr: Fastställd: Reviderad: Styrande föreskrifter är: RA FS 1991:6, 1997:6, RA FS 2007:1, RA FS 2008:3, RA FS 2011:2, RA FS 2012:2, RA FS 2013:5, RA FS 2016:2 Process Fastställa utbildningsutbudet på grund och avancerad nivå Beslut om ekonomiska ramar Förvaltningen Från fakultetsnämnd. för utbildningsutbud Förslag på kurser/utbildningar Från erna Förslag till beslut om utbildningsutbud Förvaltningen Från utbildningskommitté eller grundutbildningsnämnd Beslut om utbildningsutbud Förvaltningen Från fakultetsnämnd Inrätta huvudområde på grund och avancerad nivå Förslag till inrättande av Från. huvudområde Förslag till beslut om inrättande av huvudområde Förvaltningen Från utbildningskommitté och fakultetsnämnd Yttrande om inrättande av huvudområde Förvaltningen Från examina och utbildningsstrategiska rådet Rektorsbeslut om inrättande av huvudområde Förvaltningen Beslut om utbildningsprogram på grund och avancerad nivå Denna process gäller för alla beslut om program. Det kan t.ex. vara val av studieort, avvikande terminstider, tröskelkrav. Samma process gäller även för avvecklande av utbildningsprogram Förslag till inrättande av Från Institution. 1

2 3.1.3 Yttrande om inrättande av utbildningsprogram utbildningsprogram Förslag till beslut om inrättande av utbildningsprogram Rektorsbeslut om inrättande av utbildningsprogram 2 Förvaltningen Från programrådet, examina och utbildningsstrategiska rådet. Förvaltningen Från utbildningskommitté och fakultetsnämnd. Förvaltningen Utbildningsplan Beslut om kurser på grund och avancerad nivå Denna process gäller för alla beslut om kurser. Det kan t.ex. vara val av studieort, avvikande terminstider, tröskelkrav. Samma process gäller även för avvecklande av kurser på grund & avancerad nivå Förslag till inrättande av kurser Förslag till beslut av inrättande om kurser Från. Från utbildningskommitté, fakultetsnämnd & utbildningsutskott Beslut om inrättande av kurser Kursplan Bevaras Digitalt Förvaltningen Kursplaner bevaras från och med 2014 i myndighetens utbildningsdatabas Selma Upprätta lokala examensbeskrivningar på grund och avancerad nivå Förslag till inrättande av lokala examensbeskrivningar Från Förslag till beslut av inrättande av lokala examens Förvaltningen Från utbildningskommitté och fakultetsnämnd.

3 beskrivningar Mall för examensbeskrivningar Bevaras Yttrande om inrättande av lokala examensbeskrivningar Rektorsbeslut om upprättande av lokala examensbeskrivningar 3.2 Hantera antagning till utbildning på grund och avancerad nivå 3.2 Ansökan/Ansökan med bilagor Gallras 2 efter beslut om antagning 3.2 Ansökan om avsteg från gängse urvalsgrund 3.2 Anmälan att göra anpassat högskoleprov Gallras 2 efter beslut om antagning Gallras 2 månader efter provtillfället (v & höst) Förvaltningen Förvaltningen Från examina och utbildningsstrategiska rådet. Förvaltningen NyA Digitalt Förvaltningen Om anmälan registrerats i antagnings eller studieregister. För antagen som inte registrerats i studieregister, t.ex. inresande (utländsk) student, bör anmälan med bilagor bevaras. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) NyA Digitalt Förvaltningen Ansökningar angående särskilda skäl (avsteg från gängse urvalsgrund) Förvaras och av handläggaren RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, HP admin Digitalt Förvaltningen Gallring styrs centralt av UHR. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, 3.2 Intyg som styrker anpassat Gallras efter 2 Diarieförs Digitalt/ Förvaltningen OSL 21 kan förekomma i 3

4 högskoleprov 3.2 Beslut att få göra anpassat högskoleprov efter senaste provtillfället Gallras efter 2 efter senaste provtillfället centralt 2 ggr/ (samlingsärende) 4 papper kap. 1 bilagorna. Bilagorna förvaras i arkiv hos Registratur och Arkiv. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, HP admin Digitalt Förvaltningen RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, 3.2 Ansökan om anstånd Bevaras Diarieförs, Digitalt/ Förvaltningen NyA papper 3.2 Beslut om anstånd Bevaras Diarieförs, Digitalt/ Förvaltningen NyA papper 3.2 Kontrollbesked (automatiserat från systemet) Gallras vid inaktualitet NyA Digitalt Förvaltningen Vid anmälan, ändring av anmälan och ändring av förutsättningar. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, 3.2 Sammanställning av antagna (antagningslistor) Gallras vid inaktualitet NyA/Ladok Digitalt/ papper Förvaltningen RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, 3.2 Beslut om behörighet Gallras efter 3 NyA Digitalt/ papper Förvaltningen RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 3.2 Beslut om antagning Bevaras NyA/Ladok Digitalt Förvaltningen Bevaras i ladok. 3.2 Antagningsbesked Gallras vid inaktualitet NyA Digitalt Förvaltningen Urval 1 och urval 2. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, 3.2 Arbetsprover för utbildning som leder till konstnärlig examen, arkitektexamen eller Återlämnas 1 månad efter beslut om NyA Institution Förekomsten av uppvisande arbetsprover bör dokumenteras.

5 motsvarande, och som utgörs av allmänna handlingar antagning under förutsättning att arbetsprovet har dokumenterats. Vid avsaknad av dokumentation ska arbetsproverna sparas i 2 efter beslut om antagning. Om den sökande inte begärt återlämnande f arbetsprover 1 månad efter beslut om antagning. Dokumentation av uppvisade arbetsprover f 2 efter beslut om antagning. De listor (med bl.a. bedömning och närvaro) som upprättas ska bevaras och arkiveras i konsthögskolans arkiv. Listorna tas ut på papper. Beslut dnr Arbetsprover som utgörs av föremål och som inte har bedömts vara allmänna handlingar kan förstöras eller återlämnas utan medgivande från Riksarkivet. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 3.3 Planera och genomföra utbildning på grund och avancerad nivå Planera undervisning på program och kurser Bemanningsplanering för undervisning Bevaras BPS Digitalt Institution BPS är ett centralt bemannings & planerings 5

6 system för hela myndigheten. Informationen bevaras Beslut om examinator Avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Schema Bevaras TimeEdit Digitalt Institution Bevaras i TimeEdit Litteraturlistor Bevaras Selma Digitalt Institution Bevaras i Selma Läromedel Bevaras Digitalt/ papper Institution T.ex. kompendier, power point etc. Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format Studiehandledning/ studieguide Förbereda utbildningsmoment Registreringslista (vilka som registrerats på utbildningen /kursen) Bevaras Digitalt/ papper Bevaras Ladok Välkomstbrev Bevaras Institution Inbegriper information om vad som ska ske på utbildningen/ kursen som t.ex. läsanvisningar. Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format. Institution Sista urvalet. Skrivs ut på papper på en. Institution Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 6

7 3.3.3 Hantera utbildningsmoment Provformulär Bevaras Rättningsmall Bevaras Skriftliga prov Gallras efter :2, för val av format. Institution Benämns även skrivningsuppgifter/provmall /tentamensfrågor. Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format. Institution Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format. Institution Återlämnas till student efter betygsättning och betyget registrerats i studieregister. Provsvar som inte återlämnats f 2 efter betygsättning. Om student begär omprövning av betyg bör provsvar bevaras i 2. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Kodblad till tentamen Gallras efter 2 Institution RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Betygsunderlag/rättnings Bevaras Papper Institution Sammanställning av 7

8 protokoll Registerkort för studenter (äldre kortlådor) Handledarrapport från verksamhetsförlagd utbildning med bilagor (lärarutbildning) Studenternas rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning med bilagor (lärarutbildning) Uppsatser för 60 hp. (Individuella arbeten, självständiga arbeten, fördjupningsuppgifter, motsvarande B nivå) studieresultat. Kan även benämnas rutlistor & excellistor. Bevaras Papper Institution Avser prestationer som inte är införda i studieregister. Gallras 2 Ladok Institution Rapporter f inte om efter avslutad de legat till grund för betygsättning delkurs eller och betyget inte utbildning registrerats i studieregister. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Gallras 2 efter det att betyget registrerats i studieregister Gallras 5 efter betygsdatum Ladok Ladok Institution Rapporter f inte om de legat till grund för betygsättning och betyget inte registrerats i studieregister. Med bilagor avses utlåtanden från arbetsplatser och annan dokumentation som bildar underlag till rapporten. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) Institution För att gallring ska vara möjlig ska betyg ha registrerats i studieregister. Uppsatser som bedöms ha ett värde för forskningens behov, inom eller utom den egna disciplinen, eller som bedöms 8

9 vara av allmänintresse ska bevaras. För uppsatser i ämnen och program där 60 högskolepoäng (tidigare 40 p) utgör den högsta nivån ska särskild ställning tas till ett eventuellt bevarande Examensarbeten, 90 hp och högre Blankett för godkännande av publicering Bedömningskriterier Bevaras Instruktion/förutsättningar för examensarbetet Arkivlista uppgift och betyg på examensarbete (undertecknad) RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Bevaras Ladok/Diva Digitalt Institution T.ex. uppsatser som kandidat, magister och master. Bevaras i Diva. Bevaras Papper Institution Bevaras Bevaras Ladok Institution Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format. Institution Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format. Förvaltning Skickas löpande till Registratur och Arkiv. 9

10 3.3.3 Arkivlista betyg på hel kurs (undertecknad) Arkivlista betygsändring (undertecknad) Arkivlista borttagning (undertecknad) Arkivlista beslut om tillgodoräknande (undertecknad) Arkivlista prov (moment, undertecknad) Kursbevis Bevaras alt. Förvaltning Skickas löpande till Registratur och Arkiv. Förvaltning Skickas löpande till Registratur och Arkiv. Förvaltning Skickas löpande till Registratur och Arkiv. Bevaras Ladok Bevaras Ladok Bevaras Ladok Bevaras Ladok Bevaras Ladok Förvaltning Skickas löpande till Registratur och Arkiv. Förvaltning Skickas löpande till Registratur och Arkiv. Byter namn i Ladok3 till Modul. Institution Kursinformation bevaras i Ladok (och Selma). De kursbevis som på begäran skrivs ut ur Ladok bevaras inte i pappersform Kursvärderingar/andra värderingar rörande utbildning Gallras 2 efter att sammanställning upprättats Utvärderingsmall för kurser Bevaras Om kursbevis tas ut enhetligt & regelmässigt på papper (äldre modell) bevaras en papperskopia. Institution Om ingen sammanställning har upprättats ska kursvärderingarna sparas i 10. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Institution Bevaras i lärplattform eller skrivs ut på papper. Vid bevarande läs 10

11 3.3.3 Sammanställning av kursvärdering Bevaras Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format. Institution Om handlingstypen finns i t.ex. lärplattform, bevaras den där annars skrivs den ut på papper och diarieförs. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, RA FS 2009:2, för val av format. För Teknisk naturvetenskaplig fakultet finns sammanställningarna i systemet Kursrapport från och med RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 3.4 Hantera studentärenden på grund och avancerad nivå Hantera individuell studiegång Ansökan om individuell studiegång med ev. bilagor OSL 21 kap. 1 kan förekomma i bilagorna Förslag till beslut om individuell studiegång Beslut om individuell studiegång Överenskommelse Benämns även individuell studiegång Hantera undantag från förkunskapskrav inom program Ansökan om dispens från Benämns även dispens. 11

12 tröskelkrav Beslut om dispens från tröskelkrav Hantera studieuppehåll samt återupptagande av studier Ansökan om studieuppehåll Gallras efter 3 Ladok med ev. bilagor OSL 21 kap. 1 Från programrådet. En förutsättning för att gallring ska vara möjlig är att tillförts studieregister. Det är samma hantering oavsett bifall eller avslag. kan förekomma i bilagorna Beslut om studieuppehåll Gallras efter 3 Ladok Ansökan diarieförs alt. hålls systematisk ordnad. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, En förutsättning för att gallring ska vara möjlig är att tillförts studieregister. Det är samma hantering oavsett bifall eller avslag. Beslut diarieförs alt. hålls systematisk ordnad. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, 12

13 3.4.3 Ansökan om återupptagande av studier efter studieuppehåll Gallras 3 efter det att anmälan inkommit till myndigheten Ladok En förutsättning för gallringen är att uppgifter om återupptagandet av studier som har registrerats i studieregister bevaras. Ansökan diarieförs alt. hålls systematiskt ordnad Beslut om återupptagande av studier efter studieuppehåll Gallras 3 efter det att beslut har fattats i ärendet Ladok RA FS 2016:2 En förutsättning för gallringen är att uppgifter om återtagandet av studier har registrerats i studieregister. Det är samma hantering oavsett bifall eller avslag Överklagande av beslut om studieuppehåll Hantera studieavbrott Anmälan om studieavbrott Gallras efter 3 Ladok Beslut diarieförs alt. hålls systematiskt ordnad. RA FS 2016:2 Förvaltningen Ett nytt ärende skapas och diarieförs på Registratur och Arkiv. En förutsättning för gallringen är att tillförts studieregister. Det är samma hantering oavsett bifall eller avslag. Ansökan diarieförs alt. hålls 13

14 systematiskt ordnad Beslut/bekräftelse på studieavbrott Gallras efter 3 Ladok RA FS 2016:2 En förutsättning för gallringen är att tillförts studieregister. Det är samma hantering oavsett bifall eller avslag. Beslut/bekräftelse diarieförs alt. hålls systematiskt ordnad Ansökan om återupptagande av studier efter studieavbrott Gallras 3 efter det att beslut har fattats i ärendet. Ladok RA FS 2016:2 En förutsättning för gallringen är att uppgifter om återupptagandet av studier har registrerats i studieregister. Det är samma hantering oavsett bifall eller avslag. Ansökan diarieförs alt. hålls systematiskt ordnad Beslut om återupptagande av studier efter studieavbrott Gallras efter 3 Ladok RA FS 2016:2 En förutsättning för gallringen är att tillförts studieregister. Beslut diarieförs alt. hålls systematiskt ordnad. 14

15 3.4.5 Hantera tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande (med bilagor) Beslut om tillgodoräknande Bevaras Ladok Hantera byte av examinator eller examinationstillfälle Anhållan om byte av examinator eller examinationstillfälle Beslut om byte av examinator eller examinationstillfälle 15 RA FS 2016:2 Bevaras Papper Förvaltningen För en mer detaljerad hantering av denna process, se FS Förvaltningen Hantera Funktionsnedsättning (pedagogiskt stöd vid funktionshinder) PUL godkännande Bevaras Digitalt Förvaltningen OSL 21 kap Ärende/ Ansökan Bevaras NAIS Digitalt Förvaltningen OSL 21 kap Intyg från legitimerad personal (läkarintyg eller utredning) Bevaras NAIS Digitalt Förvaltningen OSL 21 kap Kompletteringar Bevaras NAIS Digitalt Förvaltningen OSL 21 kap Tjänsteanteckningar Bevaras NAIS Digitalt Förvaltningen OSL 21 kap Besked Bevaras NAIS Digitalt Förvaltningen OSL 21 kap Hantera hälsofrämjande stöd Denna process rör Studenthälsans information Se separat process. 3.5 Hantera internationellt utbyte och tredjelands studenter på grund och avancerad nivå

16 3.5.1 Genomföra internationellt utbyte (allmän process) Avtal/bilaterära avtal Institution/ Utlysning av utlandsstudier Institution/ Ansökan om utlandsstudier Gallras efter 3 Interbas Digitalt Institution/ Meritlista (bilaga till ansökan) Gallras efter Ladokutdrag Gallras vid inaktualitet Platsfördelning/rangordning Gallras vid inaktualitet Balans Gallras vid inaktualitet Antagningsbesked Gallras vid inaktualitet Beslut om antagning Gallras efter 3 (utresande) Interbas Digitalt Institution/ Ladok/ Digitalt Institution/ Interbas Interbas Interbas Interbas Digitalt Institution/ Institution/ Institution/ Institution/ Avtalen kan gälla för, fakultet eller omfatta hela universitetet. Vid central hantering i systemet Interbas. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Verifiering av akademiska meriter. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, Häri ing nominering och bedömning av behörighet. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, Överenskommelse om balans för utbyten enligt, eller med avsteg från, bilaterärt avtal. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, Omprövning kan begäras. Beslutet är ej överklagbart. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 16

17 3.5.1 Meritlista (inresande) Gallras efter Beslut om behörighet (inresande) Beslut om antagning (inresande) Sammanställning av utbytesstudenter (in/ut)) Gallras efter 3 NyA Digitalt Institution/ NyA Digitalt Institution/ Bevaras NyA Digitalt Institution/ Bevaras NyA Papper Institution/ 17 Före 2016 i systemet Interbas. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Före 2016 i systemet Interbas. Beslutas på. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) Bevaras i ladok. Före 2016 i systemet Interbas. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) Skrivs ut på papper. Bevaras systematiskt. Före 2016 i Interbas Nedan upptagna handlingar gäller enbart Erasmus + Gäller även lärar och personalutbyte. Även på doktorandnivå Ansökan om European Charter Förvaltningen for Higher Education Beslut Erasmus Charter for Higher Education Förvaltningen Beslut som gör att vi f delta i programmet Ansökan, om projektmedel Förvaltningen Rektor skriver under. Ansökan ska länkas till avtalet, ECHE Komplettering av ansökan Förvaltningen Ev. tillägg till ansökan Beslut, hur mycket medel Förvaltningen myndigheten fick Grant Agreement mellan UHR Förvaltningen och UmU Besked om andra utbetalning Slutrapport Förvaltningen

18 3.5.1 Avslutningsbesked med eventuellt återkrav Sammanställning över sökande Ansökan, sökande. Benämns Grant agreement Gallras efter Antagningsbesked Gallras vid inaktualitet Mobilitetsavtal Gallras efter Attendence Certifcate Gallras efter Intyg om Mobilitet Gallras efter 17 Förvaltningen Förvaltningen Papper Förvaltningen Deltagarnas ansökan om stipendium. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) Digitalt Förvaltningen Ett besked som visar att sökande är antagen vid universitet/högskola. Gäller enbart studentutbyte. RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, Digitalt Förvaltningen Läggs själv in av sökande. Learning Agreement of Studies. Learning Agreement for Traineeship. Mobilty Agreement for teaching or Training. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Digitalt Förvaltningen En bekräftelse som visar att personen varit vid värduniversitetet/högskolan /organisation. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) Digitalt Förvaltningen Learning Agreement after Mobility. Transcripte of Records. RA FS 2007:1 (ändrad 18

19 3.5.1 Utbetalning av medel Gallras efter :3, Primula Digitalt Förvaltningen Utbetalning av medel sker i snitt 2 gånger per sökande. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Hantera tredjelands studenter Denna process gäller för avgiftsbetalande studenter Ansökan om stipendium från student (utanför EU och EES) Gallras efter 3 Digitalt Förvaltningen Stipendium som Umeå universitet administrerar. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, Programanmälan till Svenska Institutet (SI) om elevstipendier Rangordningslista/Beslut Ansökan till Universitets och högskolerådet (UHR) Beslut från Universitets och högskolerådet (UHR) Redovisning till Universitets och högskolerådet (UHR) Interrimrapport (vterminen) Slutrapport (Höstterminen) 19 Förvaltningen Förvaltningen Uppdaterad lista finns hos International Office. Förvaltningen Förvaltningen Förvaltningen Rekvisition av studieavgifter till Förvaltningen En gång per termin. Svenska Institutet Avisering om visum Gallras vid inaktualitet Papper Förvaltningen RA FS 1991:6 (ändrad 1997:6, Återbetalning Förvaltningen Innehåller bl.a. fakturor.

20 3.5.3 Hantera internationellt samarbete 3.6 Utfärda examen på grund och avancerad nivå 3.6 Mall för examensbevis Bevaras Diarieförs Papper Förvaltningen 3.6 Ansökan med bilagor om examensbevis eller kursbevis Gallras 2 efter att examensbevis eller kursbevis utfärdats Ladok 3.6 Tjänsteanteckning Bevaras Ladok Digitalt Förvaltningen 3.6 Examensbevis Bevaras Papper Förvaltningen 3.6 Återtagande av ansökan Förvaltningen 3.6 Beslut om avslag Förvaltningen 3.6 Bilaga till examensbevis (diploma supplement) Bevaras Papper Förvaltningen Förvaltningen För att gallring ska vara möjlig ska detta registreras i studieregister eller att beslut om avslag fattats. RA FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5) 20

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Dokumenthanteringsplan vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan vid Umeå universitet 1 Avdelning/bildarfunktion Upprättad av Fastställd den Reviderad den RA-FS 2007:1, Riksets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet

Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3132-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT A 2016/17 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad 2016-10-12 Beslutsfattare Handläggare Hans Carlsten Annika

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar (RA-MS

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på grund och avancerad nivå Processgrupp 3.1

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på grund och avancerad nivå Processgrupp 3.1 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 3 Bedriva utbildning på grund och avancerad nivå Processgrupp 3.1 Version: 1.4 Dnr: 1411/2016 Fastställd: 20160615 Giltig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 3 Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Version: 1.5 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar avseende Ping Pong Datum 2009-04-07 Dnr 100-1101-09 Område Organisation Ansvarig Universitetsledningens

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-09-21 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1582/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN DNR MIUN 2012/403 Publicerad: Beslutsfattare: Handläggare: Rektor Anna Connell Beslutsdatum: 2015-08-18 Giltighetstid:

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten ARKIVBILDNINGSPLAN för Högskolan i Borås sida 1 ( 3 ) Avdelning/arkivbildarfunktion Upprättad av Godkänd av Fastställd den Tillämpas fr.o.m Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Margareta Åkesson

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Fastställande av klassificeringsstruktur

Fastställande av klassificeringsstruktur \)ME4 flfe RS1 Umeå universitet, 901 87 Umeå Registratur och Arkiv WBirgitta Olsson Telefon: 090-786 79 25 E-post: Birgitta.Olsson@adm.umu.se Dokumenttyp: Beslut Datum: 2013-12-19 Dnr 100-2035-13 Sid 1(1)

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-09-21 Reviderad: Förvaltningschef 2017-04-13 Dnr: HDa 1.2-554/2017 Ersätter: Regler

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Bologna resursgrupp 2007-06-08 Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Granskning av kursplaner ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet Bolognaprocessen och genomförandet av förändringar i Högskoleförordningen

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2015/115-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2015-04-07 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2016-06-07 och gäller från och med 2016-08-15 Dnr: FS 1.1-340-16 Denna regel ersätter tidigare regel, Regler och riktlinjer

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2016-11-29 Dnr: FS 1.1-1986-16 Denna handläggningsordning

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Studentcentrums vision. Vi är kända och efterfrågade för att vi underlättar studentens väg genom universitetet.

Studentcentrums vision. Vi är kända och efterfrågade för att vi underlättar studentens väg genom universitetet. Studentcentrum Studentcentrums vision Vi är kända och efterfrågade för att vi underlättar studentens väg genom universitetet. Studentcentrums organisation Studentcentrum ledning och kommunikation Portalen

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007)

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) 2017-02-28 ANVISNINGAR FÖR KURSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) Generella anvisningar

Läs mer

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Examensordningen är fastställd av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och ersätter examensordning

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Bilaga re-beslut nr 9-15. Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Bilaga re-beslut nr 9-15. Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Bilaga re-beslut nr 9-15 Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansökan och beslut om tillgodoräknande...

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2014-11-11 Reviderad av rektor 2016-06-07 och gäller från och med 2016-08-15 Dnr: FS 1.1.2-553-14 Denna regel ersätter

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Arkiveringshandbok vid Malmö högskola

Arkiveringshandbok vid Malmö högskola (Dnr. ) 1 (av 9) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, Arkivfunktionen Arkiveringshandbok vid Malmö högskola Handbokens syfte Denna arkivhandbok är främst avsedd att fungera som ett stöd i den dagliga

Läs mer

Anvisningar för antagning till senare del av program

Anvisningar för antagning till senare del av program STYRANDE DOKUMENT SLU ID.ua 2017.1.1.1-1116 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

Riktlinjer för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Skövde Riktlinjer för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Skövde Dessa riktlinjer har fastställts av rektor 2014-11-27 och träder i kraft 2015-01-01. Dnr HS 2014/702

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND SVERIGES UNIVERSITETS 2000-03-24 Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND REKOMMENDATIONER OM TILLGODORÄKNANDE AV UTLÄNDSK HÖGSKOLEUTBILDNING I GRUND- UTBILDNINGEN Beslutat av förbundsförsamlingen 2000-03-24 Tillgodoräknanderätten

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Medicinska fakultetens ABC fo r utbildningen pa grund-och avancerad niva

Medicinska fakultetens ABC fo r utbildningen pa grund-och avancerad niva 2014-11-07 Page 1 (18) s ABC fo r utbildningen pa grund-och avancerad niva A Anstånd Av högskoleförordningen framgår att den som blir antagen till en utbildning men på grund av sjukdom eller andra skäl

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer