Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012"

Transkript

1 Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen Presentation, december 2012

2 Sektionschef: Medarbetare: Maria Gruvstad Eva Edlund Yael Tågerud Susanne Eriksson (fr 4/2) https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/kompetens-och-kompetensutveckling

3 Uppdragsområden Ledarutveckling och kompetensutveckling av chefer Kompetensutveckling av övrig personal Arbetsmiljö och hälsa Stöd till förändringshantering Stöd till kompetensförsörjning Stöd till värdegrundsarbete

4 Kompetensmodell: Chefs- och ledarskap

5 Kompetensmodell: Medarbetarskap

6 Det personliga ledarskapet Allt större krav på ledarskapet inom HU förändringar, självständighet, decentralisering, tydligare verksamhetsansvar, kvalitet, konkurrens, internationalisering, globalisering krav på mer strategiskt och långsiktigt förhållningssätt Leading in a world where the past is no longer a guide to the future (Ewart Wooldridge, om utvecklingen i Storbritannien) ökande krav på ledarskap i osäkerhet och förändring, mer flexibelt sätt att möta olika scenarier och en mer entreprenöriell kultur

7 Det personliga ledarskapet Leda sig själv innan man kan leda andra personlig utveckling Förstå andras verklighetsuppfattning innan man själv kan bli förstådd Utveckla insikt och reflektera över sina attityder och tankevanor Utveckla en egen plattform som utgår från egna personliga förutsättningar och samtidigt möter utmaningarna i organisationen

8 Det personliga ledarskapet 8 principer 1. Fokus på möjligheter, våga misslyckas 2. Eget fokus vem är jag, vad vill jag, vad tror jag på? 3. Personligt ansvar för mina beslut 4. Vara sann mot sig själv och andra hederlighet, tillit, integritet 5. Passion och Engagemang 6. Hjärta, själ och mening 7. Växa och utvecklas 8. Mobilisera och ge kraft

9 Individnivå Gruppnivå Universitetsnivå Stärka kvalitet Stärka konkurrens Dalin, Åke (1997). Den lärande organisationen. Kompetensutveckling i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

10 Arbetsformer Samordning Behovsanalys, kvalitetssäkring av insatser, genomförande, utvärdering Ofta i samarbete med andra, t.ex. IT-avdelningen, KOM, ULK, Fakultetskanslier, UPE mm. Både interna kompetenser och extern expertis Kostnadstäckningsprincip, dvs aktiviteterna bekostas i regel av respektive enhet (ett fåtal strategiska satsningar med centrala medel)

11 Ledarskap Nytänkande utveckla ett modernt och ändamålsenligt ledarskap för HU Nyfikenhet Nytta Närhet arbeta med visioner samt mätbara och kommunicerbara mål arbeta med rätt saker och skapa effektivitet att bygga robusta relationer som främjar hållbarhet

12 Ledarutveckling och kompetensutveckling av chefer Chefs- och ledarutvecklingsprogram för alla chefer: täcker chefernas uppdragsområden (arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, ekonomi, strategisk utveckling mm) samt det personliga ledarskapet Speciellt utbildningsprogram för fakultetsstyrelser Reflektionsgrupper under professionell ledning Filmklubb för chefer ACT-utbildning (stresshantering) Enskilt stöd

13 Kompetensutveckling av övrig personal Varje medarbetare har ett eget ansvar för att skapa en kreativ, konstruktiv och effektiv arbetsmiljö. Ledningens ansvar är att ge förutsättningar för detta. Medarbetarskap (min roll som medarbetare, att vara statsanställd, kommunikation och bemötande, den friska arbetsplatsen) Högskolekunskap (högskolesektorns villkor, styrsystemet, offentlighet & sekretess, rättssäker ärendehantering, policy och rutiner) Digital kompetens (Office-paket och andra verktyg) Globala värden (internationalisering, språk, hållbar utveckling, entreprenörskap) Övrigt (t.ex. pensionsutbildning, stresshantering, introduktion av nyanställda, introduktion av doktorander mm)

14 Arbetsmiljö och hälsa Utbildningsinsatser och stöd i fråga om ett systematiskt arbetsmiljöarbete I samverkan med skyddsorganisationen och personalorganisationerna utforma rutiner och verktyg för att underlätta arbetet med att forma en hälsofrämjande arbetsplats Erbjuda konkret stöd vid enstaka eller återkommande arbetsmiljö-undersökningar i hela eller delar av organisationen (bl.a. medarbetarundersökningar) Verka för ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet Kontinuerligt erbjuda kvalificerat psykosocialt och psykoterapeutiskt stöd till enskilda medarbetare Medverka i rehabiliteringsarbete, grupputveckling, konflikthantering och organisationsutveckling

15 Stöd till förändringshantering Vi verkar i en snabbt föränderlig värld som ställer krav på omställning. För att lyckas måste organisationen ha en förändringsberedskap. Här har chefer och ledare en särskilt viktig roll i att navigera i det nya och ha med sig sina medarbetare. Erbjuda praktiska utbildningar om reaktioner vid förändringar, konflikthantering, implementering, visioner mål delaktighet Ge stöd med utgångspunkt i den verklighet chefer och ledare befinner sig i Låta insatserna ha fokus på kommunikation, de fyra ledorden och värdegrunden i staten Genomföra risk- och konsekvensanalyser

16 Stöd till kompetensförsörjning Såväl ledning som medarbetare har ett ansvar för att organisationen har den kompetens som behövs för att vara ett framgångsrikt internationellt universitetet i Småland. utveckling av kompetenser och färdigheter för strategisk verksamhetsutveckling (rekryteringsteknik mm) kontinuerlig omvärldsbevakning (t.ex. scenarioplanering och analyser) stöd till kontinuerlig dialog mellan ledare/chef och medarbetare (t.ex. verktyg för utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplaner)

17 Stöd till värdegrundsarbete Genomförs tillsammans med Universitetsledningskansli Utgångspunkt i uppdrag att stärka det statliga etos (Regeringens proposition och KRUS-arbetet) Olika former för att passa de olika delarna av organisationen och deras behov

18

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer