Thomas Falk (LP) har lämnat en motion om åtgärder för att utveckla arbetsmiljön i Lysekils kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thomas Falk (LP) har lämnat en motion om åtgärder för att utveckla arbetsmiljön i Lysekils kommun."

Transkript

1 1/3 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Personalenheten Handläggare: Sven Hagberg Telefon: E-post: SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT UTVECKLA ARBETSMILJÖN I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Thomas Falk (LP) har lämnat en motion om åtgärder för att utveckla arbetsmiljön i Lysekils kommun. Att utveckla Lysekils kommuns arbete med arbetsmiljön är av yttersta strategiska och operativa vikt. Arbetsmiljön påverkar oss alla både som medarbetare, brukare, medborgare. En väl fungerande arbetsmiljö skapas utifrån en vision, policy, strategisk plan med tydliga mål och beskrivna processer samt kontinuerlig uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen. Övergripande åtgärder 1. Ta beslut om en arbetsmiljöpolicy som är baserad på Lysekils kommuns vision 2. Kommunstyrelsen (KS) ger i uppdrag utifrån Lysekils kommuns vision och mål med vårt arbetsmiljöarbete, skapa en strategisk plan till kommunledningsgruppen (KLG) som återkopplar denna plan till kommunsstyrelsen, med aktiviteter, vad som skall göras, när det skall vara klart, vem ansvarar, hur vi följer upp aktiviteter och genomförda insatser. Denna plan revideras en gång per år vid KLG, och återkopplas som förslag till KS som beslutar om förslaget från KLG. Konkreta åtgärder 3. Ta fram en årlig systematisk arbetsmiljöprocess utifrån- planera förbättringar-genomför aktiviteter-uppföljning-standardisera rutiner i vår arbetsmiljöhandbok, inför arbetsmiljöronder (P D C A) 4. Systemstöd, inför KIA, ett övergripande system för att rapportera in incidenter och olycksfall, en förutsättning för att kunna få en övergripande bild av vilka incidenter, olycksfall har inträffat, samt alla avikelser mot arbetsmiljön rapporteras in här. På arbetsplatsträffar går man igenom inrapporteringen lokalt och ser över och svarar på frågorna, vad har hänt? Hur kunde det hända? Vem ansvar? Har åtgärderna vidtagits? Man kan inte släcka ned förrän åtgärder är genomförda och signerade av chef och HSO, Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 2/3 likadant sker på förvaltningssamverkan (FSG) för hela förvaltningen samt för central samverkan (CSG). Två gånger om året kan man redovisa för KS om valda delar där KS bestämmer vad som skall rapporteras. Utveckla och påbörja implementera rutiner gällande arbetsmiljöarbetet i Lysekil arbetsmiljöhandbok, en handbok som alla medarbetare har tillgång till och som har länkar till all lagstiftning 5. Implementera Lysekils chefsprogram (förslag kommer, är under upparbetning) ett chefsprogram på 12 moduler där varje modul tar en heldag. I stället för stora konsultkostnader så är detta program baserat på internlärare, men vissa moduler kommer att köpas in bl a arbetsmiljömodulen, här kommer hälsobolaget att genomföra heldagsutbildning. Exempel på andra moduler är arbetsrätt, konflikthantering, värdegrundsarbete, mål och målstyrning, att vara chef och ledare i Lysekils kommun, men också utbildning i system som Heroma, Winlas, Stratsys är bara några exempel 6. En årlig planering av utbildningsinsatser, utifrån medarbetarsamtalet, kommer chef och medarbetare överens vilka utbildningar som är nödvändiga eller önskade utifrån verksamheternas behov Införandet av Lysekils interna utbildningsprogram för alla medarbetare. Det upprättas en samlad utbildningskatalog där alla utbildningar finns som moduler, dessa utbildningsmoduler är enskilda och bygger på att vi har medarbetare som har en omfattande kompetens utifrån ett område t ex att utbilda chefer, medarbetare, i LOU, här har vi medarbetare som har kompetens inom området och de tar fram en utbildningsmodul som erbjuds till våra verksamheter, ett annat exempel kan vara ekonomi för icke ekonomer, här kommer ekonomiavdelningen ta fram en modul för att höja kompetensen inom ekonomifrågorna. Detta vara bara några exempel. Denna utbildningskatalog måste baseras på en strategisk kompetensutvecklingsplan (treåriga planer, men helst längre) som beslutas av KS, förslag utarbetas av Personalavdelningen presenteras för KLG som presenterar denna till KS, som beslutar om vilka utbildningar som är strategiskt viktiga för Lysekils kommun. Behovet av kompetenshöjning utifrån verksamheterna, bygger på att en sida av medarbetarsamtalet handlar om kompetensutveckling och en del av denna gäller utbildningar. Här kommer chef och medarbetare gå igenom om det föreligger ett behov av en utbildningsinsats utifrån en verksamhetsfokus. Alla medarbetarsamtal skall vara genomförda till ett visst datum, de chefer som har medarbetare där man har förslag på utbildningsinsatser lämnar in denna sida från medarbetarsamtalet till personalavdelningen som inom 3 veckor skall ha sammaställt behovet och utifrån önskemålet uppskatta totala kostnaden. Denna sammanställning av behov och kostnader presenteras till KS som fattar beslut vilka utbildningar som är strategiskt viktiga att genomföra. Därefter lämnas beslutet till personalavdelningen att planera in årets

3 3/3 utbildningar och lägga ut planeringen personalhandboken. Denna process är årlig och personalavdelningen ansvarar för att denna process följs utifrån KS direktiv och beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad personalenheten anfört anse motionen besvarad. Personalenheten Sven Hagberg Personalchef

4 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige (29) 20 MOTION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT UTVECKLA ARBETSMILJÖN I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Thomas Falk (LP) har i en motion föreslagit om åtgärder för att utveckla arbetsmiljön i Lysekils kommun. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. Beslutet skickas till Motionären Kommunstyrelsen Personachefen Justerare: Utdragsbestyrkande:

5

6

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 54 (57) 103 SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT UTVECKLA ARBETSMILJÖN I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-014 Thomas Falk (LP) har lämnat en

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer