Introduktion för chefer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion för chefer"

Transkript

1 Introduktion för chefer Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt och systematiskt sätt. Den nya chefen ska snabbt och enkelt kunna inhämta information utan att behöva fråga runt. Den nya chefen ska bli presenterad i verksamheten, allt från arbetsplatsen till kommunen.

2 Innehållsförteckning Till dig som är rekryterande chef: Att tänka på inför introduktion 3 Planering av introduktion checklista 4 Program Välkommen 5 När den nya chefen börjar checklista 6 Bra att veta vem vänder jag mig till 7 Allmänt 8 Besök hos kommunövergripande stödfunktioner 9 10 Introduktionsdag för nya chefer i Vindelns kommun Material

3 Till dig som är rekryterande chef Vad du som chef ska tänka på inför introduktion av din nya chef 1. Planera introduktionen i god tid. 2. Avsätt tid inför introduktionen. 3. Göra ett individuellt program, se checklista Planering av introduktion. 4. in berörda personer fadder etc. 5. Följ checklistan och bocka av. 6. besök till respektive avdelning inom kommunen. 7. Vindelns kommun introduktion. 8. Uppföljning en gång per vecka under första månaden. 9. Uppföljning en gång per månad under första året. 3

4 Till dig som är rekryterande chef Planering av introduktion checklista Vad Vem Ansvar Datum Klart/Sign 1. Informera i verksamheten om att ny chef börjar (blankett i Chefshandboken) 2. Arbetsplatsen Kontor/material Möbler Telefon Namnskylt Nycklar Visitkort Dator Parkeringsplats 3. Utse och boka tider med fadder Chef 4. IT-frågor Behörigheter AD -konto/e-post Beställning av verksamhetsprogram: Ådata Netwise Flexite Heroma (anmälan ny användare) 5. Välkommen Skicka välkomstbrev med datum, tid etc. Välkomstblomma 6. Utkast till Individuellt introduktionsprogram 7. Anmälan till utbildningar internt: Se checklista Stödfunktioner 8. Material till den nya chefen Se sid 12 4

5 Introduktionsprogram Introduktion för Ansvarig chef Nätverk: Användar-id Välkommen den Tid Aktivitet Ansvarig Check Välkommen. Samtal med närmaste chef. Genomgång av introduktionen och programmet. Praktiska frågor Chef Allmänt God förberedelse inför första dagen och introduktionen Se checklista nycklar behörigheter telefon kontor kalender tystnadsplikt rutiner larm post Lunch Chef/ kollega/ fadder Presentationsrunda på arbetsplatsen och till övriga via e-post (blankett i Chefshandboken) Chef Förberedelse inför presentationen Egen tid Genomgång av verksamheten Träffa medarbetare 5

6 När den nya chefen börjar checklista Aktiviteter under de två första månaderna Vad Hur Ansvarig Förväntningar Uppdrag/roll Introduktionsprogrammet och fortsatt introduktion Verksamheten Plan Mål- Styrdokument, Policy- Årshjulet Våra verksamhetsforum vilka de är och mötestider Praktiska frågor Var hittar man vad? Vem vänder man sig till? Rutiner Attesträtt Kommunikationer/Parkeringsplats Med chef Med chef Med chef Med chef Chefsmöten APT, Samverkan förvaltn, FÖS Övriga möten Handböcker personal, ekonomi etc Pärmar Chefshandboken Delegationshandbok Klart/sign Heroma/Lönesupport IT-enheten Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Nämndsadministrationen Kommunikation och Tillväxt Fackliga företrädare För att få information om hur de ser på sin roll och funktion. Uppföljning Regelbundet 6

7 Bra att veta vem vänder jag mig till Vad Vem vänder jag mig till Telefon/e-post Kontakt på IT Data hårdvara Data mjukvara Möbler Belysning Nycklar Säkerhet Vaktmästare Telefon Beställning av t ex kontorsmaterial Arbetstider Matställen Kontakt på Ekonomi Kontakt på Personal Kontakt på Nämndsadm Kontakt på Kommunikation och Tillväxt 7

8 Allmänt MENTOR Varje ny chef bör ha en mentor. Matchning sker mellan mentor och adept inom det första halvåret. HANDLEDNING Planeras efter behov. Utbildning för chefer. NÄTVERK Umeåregionen, Region Västerbotten, Sveriges Kommuner och Landsting/SKL LEDARFORUM Samtliga chefer träffas två gånger per år. INTRODUKTION FÖR NYANSTÄLLDA I VINDELNS KOMMUN En halvdag två gånger per år inklusive bussrundtur. BESÖK HOS STÖDFUNKTIONERNA Se individuellt program, sidan

9 Vindelns kommun stödfunktioner Vid besök hos kommunövergripande verksamheter går vi igenom följande områden Nämndsadministrationen Vem ansvarig När Vår roll Funktion Kompetens Lagar/avtal Allmänna handlingar Dokumenthantering Delegation Personalavdelningen Vem ansvarig När Vår roll Funktion Kompetens Lagar/avtal Personalsidorna Chefshandboken Självservice / Kom och Gå Anställning/lön Kundkomponenten Företagshälsovård/Sjuk och Frisk Rekrytering/HR Supporten Delegation / Samverkan Utbildning Förmåner/hälsa Rehabilitering Arbetsvärderingssystem MIA Medarbetarenkäten/MAE Systematiskt Arbetsmiljöarbete/Flexite 9

10 Ekonomiavdelningen Vem ansvarig När Vår roll Funktion Kompetens Lagar/avtal Handböcker Ekonomiportalen Prognossystem uppföljning Ådata Leasingavtal Attester Kundrestkontra på Webben Utbildning Kommunikation och Tillväxt Vem ansvarig När Vår roll Funktion Kompetens Kommunikationsplattformen IT-enheten Vem ansvarig När Vår roll Funktion Kompetens HelpDesk Telefoni 10

11 Introduktion i Vindelns kommun Se Personalsidorna på Vad När Vem Innehåll Syfte Introduktionsdag för nya år Två tillfällen per chefer i Vindelns kommun Kommunchef m.fl. Policydokument Budskap, visioner och förhållningssätt Basutbildning Vid fyra olika tillfällen Personalavdeln Juridik Kommunikation Systematiskt arbetsmiljöarbete Lönepolitik Mångfald och jämställdhet Ekonomi Ökad kunskap i styrformer och arbetsgivarkunskaper Fördjupad introduktion för chefer Stöd och utveckling i ledarskapet Att få en gemensam bild av Vindelns kommun Öka kommunikationen Erfarenhetsutbyte 11

12 Material till dig som är ny chef Verksamhetsövergripande Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande Budget, förvaltningen Årsrapport Policyer Förenkla helt enkelt Fickfolder försäkringar Förmåner och friskvård Kommunövergripande Budget, Vindelns kommun Kommunfullmäktiges måldokument Policyer 12

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (6) 2012-02-21 INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE MÅL: Att ny personal får kunskap om och känner delaktighet i utvecklandet av verksamhetens

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret FAGRSTA KOMMUN 1(4) Definition Introduktion avser åtgärder för att underlätta övergång till nya arbetsuppgifter, nya medarbetare och ny miljö. Syfte Skapa en positiv inställning till arbetsplatsen och

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer