Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion Falkenbergs Strandbad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad"

Transkript

1 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion Falkenbergs Strandbad Nr Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Marita Brimstad, KC Lidköping ej med 1-4, 6-8 Marijana Mercado, LFC Gamlestaden Ante Jovic, LFC Gamlestaden Kenan Bektic LFC Hisingen Johan Hejenstedt, NFC Gårda /ersättare Anita Löfgren, LFC Skövde Förhinder: Tina Granlund, LFC TB Gun-Britt Löfdahl, LFC Halmstad Sara Berg, NFC Gårda/ tjänstledig 1 Mötets öppnande Vice ordförande Johan Almen hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg under nytillkomna frågor - principbeslut 3 Val av justerare Anita Löfgren valdes till justerare. 4 Föregående protokoll Protokollet gicks igenom. Styrelsen godkände protokollet som lades till handlingarna. 5 Protokollsuppföljning Senaste protokollsuppföljningen var vid styrelsemötet den 5 november Styrelsen har sedan enats om att AU skall löpande förbereda protokolls-uppföljning för att effektivisera styrelsemötet. Denna uppföljning omfattar dels kvarstående frågor från uppföljningen den 5 november 2013,

2 2 dels genomgång av sektionsstyrelsens protokoll vid möten 11 december 2013, 28 januari 2014, 27 februari 2014 och 11 april nov 2013: Folder med styrelsens namn och bild på hemsida Detta är inte gjort. Ny diskussion i styrelsen om vi ska ha en folder eller om vi ska ha det på annat sätt. Styrelsen beslutade att vi ska presenteras individuellt på hemsidan med bild och uppdrag. Styrelsen ger infoansvarig och administrativ resurs i uppdrag att tillse detta. Sammanfattning från styrelseledamöter till tidningen (Västnytt) vid varje möte. Detta har inte fungerat. AU får styrelsens uppdrag att tillsammans med info ansvarig diskutera frågan. 11 dec 2013 (protokoll saknas i S: arkivet): men finns på hemsidan. 10 Arbetsgivar- och medarbetaresamtal, dokumentation? Mail till ombuden. Uppdraget är fortfarande aktuellt. Annika återkommer klart 11 Anita & Marijana utreder möjlighet för sek 14 att skapa FB-sida 28 januari 2014: inget att följa upp 27 feb 2014: 5 Har medlemsmöten under våren gjorts? Medlemsmöten har hållits men inte överallt FK i blåsväder, utbildning & stöd till nya medarbetare för att föra samtal med kunder som lider av svåra sjukdomar, Annika -> avd. Frågan är aktuell Sammanfattning till avdelningen ska göras

3 3 8.5 Pensionsinfo, Annika -> avd. Frågan är aktuell och Annika ska ta upp den till Avdelningen 11 april 2014: 8 Studier. Marijana har tillsammans avdelningen tagit fram en ide till utbildning i Samverkan/Kommunikation. Iden ska läggas fram som förslag till Avdelningen. Gjorts? Detta är klart och har tagits emot av Avdelningen. 11. Styrelsen beslutade att begära in en rapport från varje arbetsplats om hur teambaserat arbetssätt fungerar och ser ut i de olika enheterna. Rapport senast till styrelsemötet i juni. Annika skickar ut uppdraget till alla områdesansvariga per mail. Lean: Vad gäller vårt arbete med lean, så finns rapporter om att enhetschefer återremitterar APT frågor till leangrupperna att lösa. Chefer sitter med och diskuterar gruppens resultat i leanträffar mm Här bör ST se över hur gränssnittet mellan APT och lean ser ut. Styrelsen beslutade att även här begära in rapporter från våra olika enheter om hur det ser ut. Detta pågår. är taget, om att inrätta en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan. 12 Facklig tid och semester har detta gjorts? Detta pågår. Styrelsen godkände uppföljningen. 6 konstituering Förslag till konstituering enligt bilaga 1 Förslag till tidsfördelning enligt bilaga 2 Styrelsen beslutade fastställa konstituering och tidsfördelning enligt förslag 7 Ekonomi 7.1 Revisorers tertialsuppföljning/årsuppföljning genomgång och besvarande av revisorers anmärkningspunkter. Verifikation 165 Kvittot saknas efter attestering. Har fallit bort ur verifikationspärmen. Summa 409 kr Styrelsen beslutar godkänna verifikationen utan kvitto, då attestant kan intyga att kvittona fanns.

4 4 Verifikation 180 Deltagarlista saknas. Utlägg i samband med en aktivitet där både medlemmar och ickemedlemmar deltog. Styrelsen beslutar godkänna utlägget utan deltagarlista Styrelsen anser därmed anmärkningarna från revisorerna besvarade 7.2 Kassörsuppdrag Uppdrag 1: Kassören får ett uppdrag att ta fram ett förslag om hur vi hanterar gåvor med faktureringsavgift mm. Uppdrag 2: Kassören får i uppdrag att till nästa kvartalsuppföljning ta fram en fullständig kontoredovisning. 7.3 Matlådor Styrelsen har fått ett förslag om att köpa in ST matlådor till alla arbetsplatsombud. Styrelsen beslutade enligt förslaget 7.4 Övernattning För de ledamöter som kommer långväga till kallade möten den 10 och 11 juni. Styrelsen beslutade godkänna övernattningskostnader för dessa ledamöter. 7.5 Vid utbetalning Ett förslag till kassören om att per mail meddela mottagaren att pengar är på väg och hur stor summan är. Kassören godtog förslaget och kommer att i fortsättningen göra på detta viset. 8 Övriga beslut efter konferens 8.1 Arbetsgrupp Lean. Styrelsen beslutar inrätta en arbetsgrupp som ska arbeta med frågeställningarna runt lean och samverkan 8.2 IFA aktivitetsplan Styrelsen beslutar fastställa planen. Johan A skickar planen och checklista till avdelningen, som svar på deras framställan. 8.3 Halmstadsgruppen Repskap Gruppen arbetar med att se över repskapets vara eller inte vara och hur vi på annat sätt kan möjliggöra årsmöten med så många medlemmar närvarande som möjligt, med hjälp av videoteknik mm

5 5 Gruppen rekommenderar styrelsen att fortsätta arbeta med att ta fram alternativa sätt att genomföra årsmöte på. Styrelsen uppdrar åt gruppen att fortsätta enligt rekommendationen. 8.4 Halmstadsgruppen Val av arbetsplatsombud Revisorerna har gjort en notering om att i våra stadgar så är det inte tydligt skrivet hur val till arbetsplatsombud ska gå till. Gruppen har till styrelsen lagt fram ett förslag till skrivelse till våra stadgar. Styrelsen ger AU i uppdrag att slutarbeta förslaget. 8.5 Ansvariga i styrelsen Styrelsen ger i uppdrag till alla med ansvarsområden att till nästa möte presentera ideer till aktiviteter inom sitt område. 9 Rapporter 9.1 AU AU har lämnat in en skriftlig rapport. 9.2 Områdesrapporter Inga områdesrapporter är inlämnade 9.3 Övriga rapporter Inga övriga rapporter Styrelsen godkände rapporten. 10 kalendarium hösten AU, Borås Styrelsemöte, City Sektionsstyrelsekonferens AU, Skövde AO dag, Göteborg Styrelsemöte, City Basutbildning A O AU, Borås Styrelsemöte, City AU, Skövde A O konferens Styrelsemöte, City Ombudsmöte, Stockholm AU, Skövde Styrelsemöte, ej fastställt Styrelsen beslutade fastställa kalendariet

6 6 11 nytillkomna frågor 11.1 Principbeslut övernattning AU får i uppdrag att ta fram ett förslag till principbeslut vad gäller övernattning för långväga ledamöter vid två på varandra följande mötesdagar. 12 Avslut Vice ordförande Johan A tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet.... Johan Almén Vice Ordförande... Barbro Thannlund Sekreterare... Anita Löfgren Justerare

7 7 Bilaga 1 Sektionsstyrelsens sammansättning och konstituering 2014 Annika Rydbäck Ordförande. Områdesansvarig LFC Borås, LFC Hisingen, LFC Uddevalla Områdesansvarig LFC FV väst 2/ LFC nationellt Områdesansvarig KC Partners Johan Almén Vice ordförande. Områdesansvarig Lokala kontor Väst. Områdesansvarig LFC Centrum Delta i arbetet med information för anställda. Arbetsmiljöansvarig Anita Löfgren Områdesansvarig LFC Skövde och LFC Trollhättan. Områdesansvarig LFC FV Väst 2 Informationsansvarig. Deltar i AU. Deltar i studiegruppens arbete Barbro Thannlund Områdesansvarig NFC Gårda Områdesansvarig kontorsservice Väst 1 och 3. Informationsansvarig med inriktning mot anställda. Sekreterare Marijana Mercado Områdesansvarig NFC City. Studieansvarig. Kenan Bektic Kassör. Gun-Britt Löfdahl Områdesansvarig Halmstad och Varberg. Diskriminering- /jämställdhet-/ mångfaldsansvarig

8 8 Marita Brimstad Områdesansvarig KC Lidköping Ante Jovic Områdesansvarig LFC Gamlestaden Områdesansvarig LFC Centrum. Områdesansvarig LFC FV Väst 1 Delta i arbetet med information för anställda Tina Granlund Områdesansvarig Tidig Bedömning. Delta i arbetet med information för anställda Johan Hejenstedt Administrativ resurs Delta i arbetet med information för anställda Sara Berg Tjänstledig

9 9 Bilaga 2 Fördelning av tid från och med maj Namn Facklig tid Annika Rydbäck 0,80 Johan Almen 0,55 Anita Löfgren 0,65 Barbro Thannlund 0,35 Johan Hejenstedt 0,25 Marita Brimstad 0,25 Marijana Mercado 0,25 Gun-Britt Löfdahl 0,20 Tina Granlund 0,30 Kenan Bektic 0,10 Ante Jovic 0,20 totalt 3,90

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes Styrelsesammanträde Datum: 2014-04-26 Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer