Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november Under 2011 har vi satsat på att vara ett ännu mer synligt fackförbund genom att bjuda in till flera medlemsträffar och samtal i olika konstellationer med medlemmarna. SEKTIONEN Styrelsen Under året har styrelsen varit en liten men engagerad skara: Kamilla Lantz, ordförande, Faryal Shakibi, vice ordförande och huvudskyddsombud, Marie Neman, kassör och Einar Reberg, ledamot. Einar Reberg valde att lämna sitt uppdrag under sommaren. Istället adjungerades Nina Hallgren in som ledamot under november månad, och i december adjungerades Jeanette Woiski som ska hjälpa styrelsen med informationsfrågor och uppbyggnad av den nya hemsidan. Sektionsstyrelsen har ett ombud utanför styrelsen som har kontakt med sek tionsordförande. Styrelsen har under 2011 haft åtta protokollförda styrelsemöten. Medlemsmöten/Medlemsaktiviteter Under 2011 har vi satsat mer på att vara synliga och ha ständig aktivitet. 21 januari, 14 februari och 1 april anordnade vi fika med facket-träffar på huvudkontoret i Alvik. Vi har även besökt medlemmarna på Tunnlandsvägen vid två tillfällen, VAC vid tre tillfällen, Boendestödet vid ett tillfälle samt Mälarbacken och Blackebergs äldreboende vid ett varsitt tillfälle. Gemensamma större medlemsmöten har skett genom årsmötet den 16 mars då vi efter mötet åt middag på Scandic i Alvik, den 31 maj träffades vi på terassen utanför facklokalen och hade ett möte som tog upp lönerevisionen och information om namnbytet. Den 9 november hade vi ett medlemsmöte om kommande avtalsrörelse, och information om hur avtal skrivs samt att vi under det mötet också beslutade om att byta namn till Vision Bromma sdf. Sist men inte minst hade vi höstmöte med julbord den 14 december där medlem- 1

2 marna själva fick komma med idéer om inriktningen på sektionens verksamhet under Ett försök till medlemsaktivitet med först utbildning inom FAS-05 och sen rekreationskväll på Yasuragi planerades och inbjudan gick ut till alla medlemmar. Dessvärre var det för få anmälda för att aktiviteten skulle kunna genomföras. Sektionsstyrelsen har bjudit in till alla medlemsaktiviteter som avdelningen centralt har erbjudit en av dem var den stora jubileumsfesten på Hamburger Börs den 30 september där ett flertal medlemmar från Bromma deltog. Samverkan med arbetsgivaren Under året har en ny överenskommelse tillkommit i hanteringen an Samverkansavtalet FAS 05 i Bromma på fackens begäran. Denna överenskommelse utvärderas fortfarande och i den gruppen sitter Kamilla Lantz från Vision Bromma sdf. Under hösten har även en partsgemensam utbildning a två halvdagar hållits för representanter i Förvaltningsgruppen. UTVECKLING GENOM UTBILDNING Under året har styrelsen vidarebefordrat och uppmuntrat medlemmarna i att delta i medlemsutbildningen samt dialogsmodellsutbildningen som Vision Stockholms Stad har anordnat. Styrelsemedlemmarna har också deltagit i olika utbildningar under året. Sektionsordförande Kamilla Lantz har gått FAS-05 utbildning, deltagit i fullmaktsuppföljningar och förhandlarträffar, medverkat vid centrala opinionsbildarnätverket som var landsövergripande, Vision Stockholms Stads gemensamma sektionsutbildningar som har getts vid två tillfällen under 2011, fortsättningskurs för fullmaktsutbildning gavs i oktober som i sin nya form heter Vision och arbetsrätten, gått utbildning vad gäller rehabiliteringsarbetet samt varit med på kassör- och revisorutbildning. Faryal Shakibi har gått skyddsombudsutbildning, deltagit vid sektionsutbildningsdagarna samt varit på huvudskyddsombudsträffar. Kassör Marie Neman har varit på kassörs- och revisorsutbildning och sektionsutbildningsdagar, samt gått Startdag för förtroendevalda. Revisor Tekola Worku har gått kassörs- och revisorsutbildning. ORGANISERA OCH REKRYTERA Tack vare att vi har varit mer synliga så har därmed rekryteringen av nya medlemmar gått bra under Vision har även deltagit vid förvaltningens två informationsträffar och introduktion för nyanställda. Vi har även samarbetat med Visions centrala rekryteringsteam vid tre tillfällen som har resulterat i att nya medlemmar har kommit till sektionen. 2

3 Som årsmål hade Vision i Bromma att rekrytera sju nya medlemmar under 2011, men vi har lyckats med att rekrytera 16 nya medlemmar. Däremot har sektionen tappat 22 varav de flesta har lämnat oss som en följd av verksamhetsövergång, men också tre medlemmar till följd av pensionsavgång. Samtliga nya medlemmar läggs in på sektionens sändlista och får information via mail. Vision ska fortsätta påpeka till arbetsgivaren att kunna ta del av anställningsavtal på nyanställda så frågan om medlemskap kan ställas. VERKSAMHETSOMRÅDEN Vision deltar i samverkansgrupper på alla verksamhetsområdesnivåer där vi har medlemmar. Eftersom samverkansgrupp för verksamhetsområdesnivå har kommit till tack vare revideringen av den lokala överenskommelsen i FAS-05 har vår insikt och möjlighet till inflytande ökat även där. Tidigare hette mötena utskott och genom det kunde inte samverkan ske med anledning av förhandlingsrättigheten enligt MBL. Vision har deltagit i hela årets sammanträden för förvaltningsgruppen. FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Ett medlemsmöte gavs inte under 2011, men däremot under februari ARBETSMILJÖFRÅGOR Då sektionsordförande i egenskap som skyddsombud har suttit i nästan samtliga samverkansgrupper är Vision på så vis delaktiga i många av skyddskommitéerna. Vice ordförande är även huvudskyddsombud och har deltagit i huvudskyddsombudsträffar som Vision Stockholms Stad har anordnat. Både sektionsordförande och vice ordförande har arbetat jämte varandra vad gäller skyddsronder. Vision delar inte arbetsgivarens åsikt att medarbetarenkäten ska vara istället för en psykosocial skyddsrond. Vi gav medlemmarna en möjlighet till rekreation på Yasuragi/Hasseludden och utbildning i FAS-05 för att öka insikten i hur samverkan fungerar på förvaltningen. Dessvärre var det för få anmälda till denna medlemsaktivitet så den blev inte av. SAMVERKANSARBETE Under året har deltagare från sektionsstyrelsen deltagit i sektionsutbildningsdagar, förhandlarträffar, ordförandesamverkansmöten och huvudskyddsombudsträffar med andra fackliga förtroendevalda inom staden. Ett av sektionens mål har varit att få 3

4 flera medlemmar att vilja bli ombud och delta vid deras egna samverkansmöten. Två nya ombud har tillkommit i sektionen under 2011 och ett av dem har blivit aktivt i sin egen samverkansgrupp. Eftersom utbildningssatsningen kring FAS-05 inte gick i hamn pga för få anmälda så kommer styrelsen att fortsätta med det arbetet under Samverkanssystemet ska bli mer lättbegripligt för varje medlem. LÖNEFÖRHANDLINGAR Under 2011 erbjöds ingen renodlad och egen dialogmodellsutbildning i sektionens regi, men vi kunde erbjuda medlemmarna att delta i avdelningens utbildningar med samma tema gick till historien då medlemmarna i Bromma och i resten av Stockholms Stad fick reallönesänkningar. Resultatet blev 1.61% för medlemmar utan ledarroll och 1.5% för chefsmedlemmar. Fyra traditionella löneförhandlingar genomfördes i samband med lönerevisionen Efter lönesamtalet fick medlemmarna svara på en kort enkät om hur de upplevde hur samtalsgången hade gått till, om saklig motivering angavs och om medlemmarna hade fått alla samtal som ska ingå i avtalet. MBL-FÖRHANDLINGAR Vision har närvarat vid de förhandlingar som har lyfts ur själva samverkan då medlemmar har varit berörda. Vid varje organisationsförändring eller annan förändring i verksamheterna har vi yrkat på att risk- och konsekvensbedömningar ska göras i de arbetsgrupperna som kommer beröras. EKONOMI Då vi inte har förfogat över våra egna medel detta år så har vi fått stöd av det från avdelningsstyrelsens kassör Kafa Charstan som har informerat oss om det ekonomiska läget och gett oss klartecken inför våra medlemsmöten och insatser. SLUTORD Från att haft en uppförsbacke i att komma igång ordentligt med sektionsarbetet så är vi alla väldigt glada och nöjda efter årets bedrifter och det engagemang vi alla har bidragit med. Att vår synlighet har bidragit till att nya ombud har anmält sig och visat intresse för fackligt arbete, samt att flera medlemmar har valt Vision som fackförbund är ett bevis på att enträget arbete ger resultat. Vi är stolta förtroendevalda och kommer fortsätta arbeta aktivt för att medlemmarna i Vision Bromma sdf ska känna delaktighet och trygghet. kommande års verksamhetsplan har som förra året skrivits ihop mycket till hjälp av medlemmarnas input från höstmötet. 4

5 Vår strävan efter gemenskap och delaktighet samt vår tro att varje medlem kan och vill utvecklas och ta ansvar både själv och tillsammans med andra är grunden för den solidaritet som Vision, som den demokratiska organisationen vi är, ska vila på. Det är vi alla medlemmar tillsammans som är Vision i Bromma sdf. Bromma Kamilla Lantz Sektionsordförande Faryal Shakibi Vice ordförande/huvudskyddsombud Marie Neman Avgående Kassör Nina Hallgren Adjungerad ledamot Jeanette Woiski Adjungerad ledamot 5

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Våren 2014 tar Kårfullmäktige (FUM) ett beslut om att avveckla den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande (Armu-ordf) genom att bifalla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer