ST inom åklagarväsendet Protokoll nr Sid. 1 (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)"

Transkript

1 Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande Gunilla Thörnqvist Kassör Pernilla Kaller Sekreterare Carina Carlsson Studieorganisatör Pia Engman Ersättare Mia Jormelius Ersättare Linda Gustafsson Ersättare 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg av en fråga under punkten Övriga frågor. 3 Tidigare protokoll Protokoll nummer godkänns och avdelningsstyrelsen beslutar att lägga det till handlingarna. 4 Ekonomiska frågor Gunilla Thörnqvist redogör för det ekonomiska läget. Styrelsen beslutar att de av ledamöterna som har behov av almanacka för 2010 får köpa det på avdelningens bekostnad. Styrelsen beslutar om inköp av present till avgående överåklagaren Agneta Blidberg. Styrelsen beslutar om inköp av present till avgående kanslichefen på ST Gunnar Johanson som fyller 60 år. 5 Rapporter Margaretha Hofvenstam rapporterar från följande sammanträden, förhandlingar och möten m m

2 Sid. 2 (6) Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden (Elsebeth Rosén Åberg) MBL-möte med EBM ang pandemiplanering, chefsutvecklingsprogram för vice chefsåklagare, mobiltelefonpolicy, personalfrågor, ekonomiska läget, kommunikationsstrategi och plan för kompetensförsörjningsarbetet samt resursfördelningsmodell; även Pernilla Kaller deltog Sammanträde med Central arbetsmiljökommitté vid EBM ang återkoppling från lokala arbetsmiljökommittéer, likabehandlingsarbetet (vision, likabehandlingsplan och från ord till handling utbildning för chefer och medarbetare), ny medarbetarundersökning, pandemiplanering, arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsmiljöombud, arbetsmiljöombudens roll och resursfördelningen inom myndigheten; även Pernilla Kaller deltog Sammanträde med EBM ang kommande revisionsförhandlingar; även Pernilla Kaller deltog MBL-möte med ÅM ang uppläggning av verksamhetsplanering och budgetarbetet inför 2010 samt ny medarbetare till personalenheten; även Veronica Yng Gisslin deltog Sammanträde med ÅM ang kommande revisionsförhandlingar; även Veronica Yng Gisslin deltog Sammanträde med Arbetsmiljökommittén vid ÅM ang månadsvisa uppföljningar av arbetsmiljöläget, ny medarbetarundersökning, arbetssituationen på Norrortskammaren i Stockholm samt administrativt stöd vid jourverksamhet; även Veronica Yng Gisslin deltog Konferens med arbetsplatsombuden i Göteborgs-området Konferens med arbetsplatsombuden i Malmö-området Arbetsplatsbesök vid EBM i Malmö Deltagit i EBMs chefsmöte Deltagit i Introduktionsdagar för nya administratörer inom ÅM Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden; även Veronica Yng Gisslin deltog i viss del Konferens med arbetsplatsombuden i Linköpings-området MBL-förhandling ang försök med administrativt stöd vid jourverksamhet i Göteborg under tiden 15 oktober januari 2010

3 Sid. 3 (6) MBL-möte med ÅM ang strategi för arbetet med grov och organiserad brottslighet; även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-information ang inriktning av anställningsåtgärder i Stockholm avseende åklagare, beredningsjurister och administratörer under hösten 2009 samt 2010; även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-förhandling med ÅM ang ytterligare beredningsassistenter; även Veronica Yng Gisslin deltog Deltagit i STs verksamhetsdagar Sammanträde med Personalansvarsnämnden vid ÅM MBL-möte med EBM ang lönekartläggning, Besta-kodning, resursfördelningsfrågor och personalfrågor; även Pernilla Kaller deltog MBL-förhandling med City åklagarkammare ang bemanning av jour vad gäller administratörer från Stockholmskamrarna Konferens för arbetsplatsombuden från norra och mellersta delen av Sverige Deltagit i Satsa Friskts slutkonferens; även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-möte med ÅM ang processen betr verksamhetsplanering samt visionsarbetet; även Veronica Yng Gisslin deltog Sammanträde med ÅMs arbetsmiljökommittée ang upphandling av konsultstöd för genomförande av medarbetarenkät, årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet samt djur på arbetsplatsen; även Veronica Yng Gisslin deltog Avtackning av överåklagare Agneta Blidberg Konferens för arbetsplatsombuden i Stockholms-området MBL-möte med EBM ang lönepolicy, personalfrågor och lokala MBL-förhandlingar; även Pernilla Kaller deltog MBL-info ÅM ang inlösen av semesterdagar Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden Lokala löneförhandlingar med EBM; även Pernilla Kaller deltog Sammanträde med RÅ ang chefsmöte i december 2009

4 Sid. 4 (6) Deltagit i EBMs arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsmiljöombud Sammanträde med EBM ang Besta-klassificering; även Pernilla Kaller och Veronica Yng Gisslin deltog Fortsatta löneförhandlingar med EBM; även Pernilla Kaller och Veronica Yng Gisslin deltog MBL-information ang områdesansvarig efter Krister Waern. Veronica Yng Gisslin rapporterar från följande möten m.m; STs avtalskonferens; Inför avtal MBL-förhandling med ÅM angående avbrytande av tillsättningsförfarande på tjänst som chefsåklagare vid åklagarkammaren i Gävle, MBL-info angående det ekonomiska läget och IÅK Stockholms flytt till större lokaler Deltagit i möte med arbetsgruppen för Mängdbrottsprojektet 6 Skrivelser och remisser Skrivelser och remisser har inkommit enligt bilaga 1. Margaretha Hofvenstam redogör för innehållet i skrivelse nummer 51, 53, 54, 55, 59, 60 och Nya och avgående medlemmar Margaretha Hofvenstam informerar om aktuella in- och utträden i ST. 8 Val av arbetsplats- tillika arbetsmiljöombud Styrelsen beslutar att utse Tanja Zdravkovic till ersättare vid City åklagarkammare. 9 Extra ombudsmöte Styrelsen beslutar att genomföra ett extra ombudsmöte den 6 maj 2010 då alla arbetsplatsombud kommer att kallas. Ombudsmötet kommer äga rum i Stockholm och påbörjas vid lunchtid. 10 Lokala löneförhandlingar 2009 Margaretha Hofvenstam redogör för det aktuella läget inom Åklagarmyndigheten; - Arbetet med BESTA-klassificeringen är klart och nu återstår att göra en lönekartläggning. - Den nyligen genomförda enkäten om lönefrågor visar att en del medlemmar inte känner till lönekriterierna samt att många saknar en arbetsbeskrivning

5 Sid. 5 (6) - ST har uppfattningen att det behövs en befattning som chefsadministratör även på UC och kommer att driva den frågan - individförhandlingarna kommer att starta den 17 november Margaretha Hofvenstam redogör för det aktuella läget inom Ekobrottsmyndigheten; - individförhandlingarna inleddes den 5 november - ST kommer driva frågan om att inrätta ytterligare en tjänst som ITsamordnare vid EBM i Göteborg och i Malmö - ST kommer ta upp frågan om titeländring beträffande ekosekreterare i syfte att könsneutralisera titeln Styrelsen diskuterar lönefrågor. 11 Avtalsrörelsen 2010 Margaretha Hofvenstam redogör för läget. Inom förbundet pågår nu arbete med att inhämta synpunkter från medlemmarna inför kommande förhandlingar med arbetsgivarverket under EBMs lönepolicy Margaretha Hofvenstam redogör för ett förslag till lönepolicy som Ekobrottsmyndigheten tagit fram. Styrelsen diskuterar innehållet och tycker att lönepolicyn ser bra ut i stort. ST kommer att föreslå vissa förtydliganden. 13 Utbildning i kommunikation för styrelsen Styrelsen beslutar att genomföra en dags utbildning i kommunikation i samband med styrelsemötet i februari Margaretha Hofvenstam kontaktar ombudsmannen Peter Söderman för vidare planering av innehåll m.m. 14 AO-konferenser hösten 2009 Margaretha Hofvenstam redogör för de AO-konferenser som genomförts under hösten i Göteborg, Malmö, Linköping och Stockholm. Konferenserna har varit uppskattade. 15 Arbetsplatsbesök våren 2010 Margaretha Hofvenstam kommer att skicka en förfrågan till samtliga arbetsplatsombud för att ta reda på vilka arbetsplatser som är intresserade av ett besök under våren Frågan behandlas vidare på nästa sammanträde. 16 Beslut om STs representant i EBMs arbetsgrupp angående likabehandlingsplan samt EBMs arbetsgrupp angående ny medarbetarenkät Styrelsen beslutar att utse Pernilla Kaller som representant i EBMs arbetsgrupp för likabehandlingsplan samt arbetsgruppen angående ny medarbetarenkät. 17 Öppen diskussion om aktuella frågor Styrelsen diskuterar följande ämnen;

6 Sid. 6 (6) - Cåbra - allkansli alternativt team-modell - arbetsmetoder - arbetsplatser som saknar arbetsplatsombud - försöket med administratörsjour i Stockholm och Göteborg 18 Övriga frågor 18.1 Rekryteringsprocessen På förekommen anledning diskuterar styrelsen förfarandet i samband med rekryteringar och anställningar. 19 Vårens sammanträden Styrelsen planerar att genomföra styrelsemöten den februari, mars samt den 5 maj Avslutning Margaretha Hofvenstam tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Pernilla Kaller Margaretha Hofvenstam

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den 16-17 juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer