Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Jonny Andersson Kjell Bergquist Hans Forssell, tjänstgörande suppleant Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Therese Andersson, Arbetstagarrepresentant Anders Norrby, Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef Justerare Lisa Levin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Anders Söderström Justerare Lisa Levin

2 Sammanträdesprotokoll 2 (16) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll rapport... 6 Marknadsläget Förslag till investeringar år Verksamhetsplan , budget Försäljning av bredbandsanläggning Drift och driftstörningar Rapport från styrelsemedlemmar Medarbetarundersökning Skatter och avgifter Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 16

3 Sammanträdesprotokoll 3 (16) 72 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Teknik AB utser Lisa Levin att tillsammans med ordförande Anders Söderström justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (16) 73 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (16) 74 Dnr AT 2014/3-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 23 september 2014 presenteras Arvika Teknik ABs mötesprotokoll den 23 september 2014 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 23 september 2014 med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (16) 75 Dnr AT 2014/ rapport Anders Norrby informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga 1 -rapport den 13 november 2014 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (16) 76 Dnr AT 2014/ Marknadsläget 2014 Anders Norrby redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga 2 Produktionsuppföljning den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (16) 77 Dnr AT 2014/ Förslag till investeringar år 2015 Förslag till investeringsbudget behandlades på styrelsens möte i maj detta år, detta förslag låg också till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Teknik. Senare har mindre justeringar av budgeten, inom den ram som beslutades genomförts, några av justeringarna behandlades på strategidagen i oktober. Det enskilt största projektet är utbyggnaden av VA i Västra Sund som kommer att pågå de närmaste åren. De sammanlagda investeringarna för Arvika Teknik föreslås uppgå till tkr för år Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november 2014 Bilaga 3 Förslag till investeringsbudget för år 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna den föreslagna investeringsbudgeten för år 2015.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (16) 78 Dnr AT 2014/ Verksamhetsplan , budget 2015 Anders Norrby presenterar verksamhetsplan samt budget för år 2015, föreslagen verksamhetsplan och budget baseras på de förutsättningar som redovisades på strategidagen i oktober. Arvika Teknik AB tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga Förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att efter att föreslagna ändringar är gjorda, godkänna Verksamhetsplan och budget för år 2015.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (16) 79 Dnr AT 2014/182 Försäljning av bredbandsanläggning Enligt tidigare beslut kommer det nybildade bolaget Arvika Kommunnät AB att vara huvudman för bredbandsnätet i kommunen. Arrangemanget förutsätter att Arvika Kommunnät AB förvärvar befintligt bredbandsnät från Arvika Teknik. Vi förslår att styrelsen ger i uppdrag att sälja bolagets bredbandsanläggning till Arvika Kommunnät AB till en köpeskilling motsvarande bokfört värde. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att ge i uppdrag att sälja bolagets bredbandsanläggning till Arvika Kommunnät AB för en köpeskilling motsvarande bokfört värde.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (16) 80 Dnr AT 2014/ Drift och driftstörningar 2014 Anders Norrby informerar om de aktuellt driftläge och att det inte varit några driftstörningar. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (16) 81 Dnr AT 2014/ Rapport från styrelsemedlemmar Inget finns att rapportera från Arvika Teknik ABs styrelsemedlemmar.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (16) 82 Dnr AT 2014/ Medarbetarundersökning Anders Norrby informerar styrelsen om den nyligen redovisade medarbetarundersökningen. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga Resultatrapport medarbetarundersökning för Arvika Teknik AB Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (16) 83 Dnr AT 2014/ Skatter och avgifter 2014 Anders Norrby informerar muntligt att alla skatter och avgifter är betalda. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (16) 84 Övriga frågor Anders Norrby informerar om att Arvika Teknik ABs strategigrupp som består av representanter från styrelsen har hittills haft ett möte, med ett andra inplanerat till den 12 december Resultatet av arbetet inom strategigruppen kommer redovisas våren 2015 för den nya styrelsen som tillträder efter ordinarie bolagstämma. Ledamot Uno Eriksson ställer en fråga om hur bolagen kommer organiseras i framtiden. Ledamot Aina Wåhlund svarar att det inte riktigt är klart hur bolagssammansättningen kommer se ut i framtiden. Men att det beräknas bli klart första delen av år Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (16) 85 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 16 december 2014, styrelsen avslutar årets sammanträden med en gemensam jullunch.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Styrelsemöte nr 6 2011-12-07 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna.

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Kraftvärme Sammanträdes datum 2015-03-12 1 (7) B Kraftvärme Snmmantriidesdatum 2015-03-12 Förteckning övet protokollets ärenden Plats och tid Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl 15.00-16.45 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.05 Beslutande Ledamöter Sverre Moum, (m), ordförande Lennart Haraldsson, (s), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder Protokoll nr 29 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 3 december 2012 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer